Lymfomy GIT:
Zobrazovací metody
V. Válek
Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty
Masaryk University Brno, Czech Rep.
Lokalizace
Jícen
Žaludek
Tenké střevo
Tlusté střevo
Lymfom 2014
Primární lymfom GIT
Tumor postihuje GIT + uzliny drénující
oblast tumoru
Nejsou postiženy játra, slezina a nejsou
hmatné uzliny
RTG hrudníku(CT hrudníku bez
patologie
Lymfom 2014
Primární lymfom GIT
Pokus je při skiaskopickém vyšetření
patrná jedna léze GIT – prediktivní
hodnota je 76 % pro primární lymfom.
U mnohočetných lézí je prediktivní
hodnota pro sekundární lymfom GITu
91 %.
Lymfom 2014
Lokalizace
Nejčastějíší lokalizace mimouzlinového
lymfomu.
Tvoří 1- 4 % primárních nádorů GITu.
Incidence se zvyšuje o asi 2,7 % ročně.
Sekundární lymfom GITu je ale častější.
Lymfom 2014
Jícen
Jícen
Obraz na báriových vyšetřeních
nespecifický.
CT - cirkulární zesílení stěny, zúžení
lumen a není infiltrace tuku
MR – bez přínosu
Lymfom 2014
Lymfom jícen - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom jícen - žaludek
Lymfom 2014
Žaludek
Žaludek
Nejčastější místo postižení – 54 %
Ulcerace, polypoidní masa, často ale
difuzní zesílení stěny – CT, UZ –
homogenní, hypoechogenní.
Lymfom 2014
Lymfom - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom - žaludek
Lymfom 2014
Lymfom – sekundární lymfom
Lymfom 2014
Lymfom – sekundární lymfom
Lymfom 2014
Tenké
střevo
Tenké střevo
Druhé nejčastější místo postižení – 26%
Velká masa, zesílení stěny, není často
ileus, ulcverace – CT, UZ –
hypoechogenní, hypodenzní.
Můžeme ale vidět i noduly nebo
polypoidní masu.
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Tlusté
střevo
Tlusté střevo
Tlusté střevo – většina cékum – infiltrát,
měkký, zesílená stěny, nesytí se.
Mohou být ale i polypodní masy.
Postižený úsek bývá delší.
Lymfom 2014
Lymfom
Lymfom 2014
Lymfom – tenké střevo
Lymfom 2014
Lymfom - cékum
Lymfom 2014
Lymfom - cékum
Lymfom 2014
Děkuji za
pozornost
Download

PDF | Lymfomy GIT