Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí
KANALIZAČNÍ SYSTÉM PP MASTER
PLNOSTĚNNÉ TRUBKY PP QUANTUM SN 10
- odolný a trvanlivý produkt pro kanalizaci
Pipelife je předním českým výrobcem a dodavatelem potrubních systémů pro nejrůznější účely. Šířkou sortimentu v oblasti kanalizačních potrubí se řadí k předním evropským firmám. Plně si uvědomuje současný trend používat potrubí s vyšší bezpečností. Nastává totiž
všeobecný odklon od trub s nejrůznějším zlevňujícím strukturováním trubní stěny a uživatelé stále více preferují dodávky poctivých
plnostěnných potrubí; požadují ovšem výrobky v příznivých cenových relacích.
Tomuto trendu odpovídá „chytré“ potrubí PP QUANTUM SN 10, které zákazníkům přináší následující výhody:
Velká kruhová tuhost SN 10 podle ČSN EN 9969
NOVINKA! é tr
Velká podélná tuhost plnostěnné konstrukce
bky pro chy
ru
T
Necitlivost k poškození
uživatele!
Nízká hmotnost a bezpečná manipulace
Jednoduché spojování
Kompletní systém tvarovek z polypropylénu
Označení sněžnou vločkou - vhodné pro pokládku při mrazech
Cenová dostupnost
PŘEDNOSTI POLYPROPYLÉNU
vysoce ohebný a houževnatý i při – 10°C
vysoká chemická odolnost
široké rozmezí teplotní použitelnosti
necitlivost k nárazům a zatížení, včetně zatížení dynamického
excelentní při vysokých otěrových nárocích i vysokých transportních rychlostech
zdravotně nezávadný materiál s minimem zpracovatelských příměsí
neobsahuje těžké kovy ani chlór, při spalování neuvolňuje karcinogenní zplodiny
je ekology přijímán velmi pozitivně
POPIS TRUB PP QUANTUM SN 10
Plnostěnné kompaktní trubky z polypropylénu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM) DN 150 – DN 400 podle ČSN EN 1852, zvenčí
i zevnitř hladké, barva červenohnědá.
Přesuvné hrdlo trubek s pevně fixovaným těsněním, bohatý sortiment polypropylénových tvarovek.
Do polymeru nejsou přidávána levná plniva!
Zvolený moderní druh polypropylénu PP-HM je vyráběn při změněných polymeračních podmínkách a vykazuje ve srovnání s běžnými typy
výrazně vyšší pevnostní charakteristiku (vyšší pevnostní modul).
Pro plastová kanalizační potrubí Pipelife Czech s.r.o byl zpracován samostatný technický manuál Kanalizační systémy. Jsou v něm uvedeny všeobecné údaje,
společné pro všechny kanalizační systémy firmou dodávané (posuzování, výhody, ekologie, skladování a manipulace, pokládka, projektování, kontrola a
zvláštní způsoby použití). Pro hydraulické dimenzování potrubí PP QUANTUM SN 10 lze použít Hydraulické tabulky (zvláštní publikace Pipelife Czech s.r.o)
Aktuální verzi tohoto katalogu najdete na www.pipelife.cz
strana 2
Infra systém
POUŽITÍ SYSTÉMU PP QUANTUM SN 10
Trubky se zvýšenou kruhovou tuhostí SN 10 jsou vhodné pro celou řadu míst, především tam, kde nejsou optimální podmínky pokládky nebo provozu. Osvědčily se zejména:
v místech s vysokým zatížením – běžné krytí s dopravou cca 0,7 m – 7 m
v místech s malým manipulačním prostorem
v nepříznivých podmínkách pokládky i provozu (navážky, problémové zeminy)
při omezeném přístupu pro hutnicí techniku
v komunikacích s vysokým zatížením a dynamickými rázy (letiště, dráhy)
při vysokých rychlostech média – až 12m/s (norma doporučuje do 5 m/s)
při nízkých teplotách během pokládky (až - 10 °C)
DATA TRUBEK PP QUANTUM SN 10 V KOSTCE
Materiál
PP-HM
Stavba stěny
Kompaktní jednovrstvá
Kruhová tuhost
SN 10
Dodávané průměry
DN 150 až DN 400
Dodávané délky
1 m, 3 m, 6 m
-10 °C
50 °C
do 60 °C
do 90 °C
0,7 m
7m
12 m/s
min.
max.
trvale
krátkodobě
min.
max.
Teplota při pokládce
Max teplota média
Orientační výška krytí
Max. rychlost média
Příklad textu technické specifikace PP QUANTUM SN 10
Plnostěnné kanalizační potrubí včetně tvarovek z polypropylénu PP-HM, dle
ČSN EN 1852, s hladkou vnitřní a vnější stěnou. Barva červenohnědá. Spoj
trub přesuvným hrdlem s fixovaným těsnicím kroužkem. Kruhová tuhost dle
ČSN EN ISO 9969 je 10 kN/m. Potrubí je vhodné i pro pokládku za nízkých
teplot.
S
D
Dª
Sortiment PP QUANTUM SN 10
H
L
DN
D (mm)
Dª
S (mm)
H (mm)
Kg/ks*
150
160
190
5,8
180
17,5
200
200
235
7,3
198
27,3
250
250
297
9,1
270
42,9
300
315
268
11,4
400
400
465
14,5
290
65,0
317
105,6
* hmotnost trubky bez hrdla
L - stavební délka 1m, 3m, 6 m
K dispozici jsou rovněž systémové tvarovky
strana 3
ISO 9001
ISO 14001
Pipelife Czech s.r.o.
Centrála – Závod Otrokovice:
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 211, fax : 577 111 227
e-mail: [email protected]
www.pipelife.cz
Závod Zápy:
Zápy 151, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 906 830, fax : 326 906 831
e-mail:
[email protected]
Czech s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
Pipelife
Slovakia
s.r.o.
tel.: 577 111
213, fax:
577 111 227
Kuzmányho
13, 921 01 Piešťany
e-mail: [email protected]
tel./fax:
+421 337 627 173
www.pipelife.cz
www.pipelife.sk
Vydání 08/2010
Download

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí