Dnes je Wacker Neuson společností s celosvětovou působností, orientovanou
na budoucnost, která stejně jako v minulosti pracuje na inovativních řešeních
pro stavebnictví. Přicházejí stále nové nápady, ale hodnoty, kterými se řídíme,
se nemění: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, pružnost
a inovace – tomu naši zákazníci důvěřují.
Nepřehlédněte prosím: Program produktů koncernu Wacker Neuson zahrnuje přes 300 různých skupin produktů v oblasti
Light a Compact Equipment. V oblasti Light Equipment zahrnuje dodavatelský program nejrůznější varianty – vycházející
z rozdílných napěťových a kmitočtových soustav, místních předpisů, situace na trhu a možností použití. Ne všechny zde
uváděné nebo vyobrazené produkty firmy Wacker Neuson je možné dodávat do všech zemí nebo jsou v nich povolené.
Změny v zájmu neustálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Koncern Wacker Neuson nepřebírá žádnou záruku za správnost
a úplnost údajů uváděných v prospektu. Dotisk pouze s písemným povolením koncernu Wacker Neuson, Mnichov.
© Wacker Neuson SE 2010. Všechna práva vyhrazena.
www.wackerneuson.com
0988131/03/2010/Heidlmair/Print Sta
Již brzy začal Hermann Wacker s vývojem
vibračních desek a jeho nápady vedly ke stále
větší hutnicí síle. Novými standardy ve vývoji
tak výrazně ovlivňuje trh až do současné doby
Hutnění zeminy
Účinné, výkonné stroje
pro prvotřídní podklad
Dobře zhutněný podklad
je základem každé stavby
SYSTÉMY
PRO HUTNĚNÍ
ZEMINY
Strana 4
MOŽNOSTI POUŽITÍ HUTNICÍCH STROJŮ
- Přehled
Strana 6
STROJE PRO HUTNĚNÍ ZEMINY,
KANÁLŮ A DLAŽBY
-
Vibrační desky s pojezdem vpřed
Jednosměrné vibrační desky
Reverzní vibrační desky
Spřažená sada
Strana 46
HUTNĚNÍ VÝKOPŮ A KANÁLŮ
- Dálkově ovládaná vibrační deska
- Dálkově ovládaný univerzální válec
Strana 56
TECHNIKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
- Inovativní bezpečnostní koncepce společnosti Wacker Neuson
Strana 62
PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Příslušenství
2_3
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
–
Stezky pro chodce a cyklisty
–
Vjezd do dvorů a zahrad
–
Hřiště a sportoviště
–
–
Parkoviště a průmyslové dvory
–
–
Stavba silnic
Stavba železnic
–
Vodní stavby, skládky
–
HUTNĚNÍ ASFALTU
Drobné opravné práce
–
Stezky pro chodce a cyklisty
–
Vjezd do dvorů a zahrad
–
Parkoviště a průmyslové dvory
–
–
Stavba silnic
–
JINÉ HUTNICÍ PRÁCE
Zámková dlažba
–
–
–
–
–
–
Počet
přechodů
–
Tvorba krajiny a zahrad
Násypná
výška cm
–
Zásypy
Počet
přechodů
Základové práce
Jemnozrnné
zeminy
soudržné
Násypná
výška cm
–
Zeminy se smíšenou
zrnitostí
slabě soudržné –
soudržné
Vhodnost
–
–
Hrubozrnné
zeminy
nesoudržné –
slabě soudržné
VÝŠKA NÁSYPNÝCH VRSTEV
A POČET PŘECHODŮ
Vibrační pěchy (lehké)
30
< 15
2 - 4
< 15
2 - 4
< 10
2 - 4
Vibrační pěchy (střední)
30 - 60
20 - 40
2 - 4
15 - 30
3 - 4
10 - 30
2 - 4
Vibrační desky (lehké)
< 100
< 20
3 - 5
< 15
4 - 6
–
–
–
Vibrační desky (střední)
100 - 300
20 - 30
3 - 5
15 - 25
4 - 6
–
–
–
Vibrační válce (lehké)
< 600
20 - 30
4 - 6
15 - 25
5 - 6
–
–
–
Vibrační pěchy (střední)
30 - 60
20 - 40
2 - 4
15 - 30
2 - 4
10 - 30
2 - 4
Vibrační pěchy (těžké)
60 - 200
40 - 50
2 - 4
20 - 40
2 - 4
20 - 30
2 - 4
Vibrační desky (střední)
300 - 550
30 - 50
3 - 5
20 - 40
3 - 5
–
–
–
Vibrační desky (těžké)
> 550
40 - 70
3 - 5
30 - 50
3 - 5
–
–
–
Vibrační válce
600 - 8.000
20 - 50
4 - 6
20 - 40
5 - 6
–
–
–
LEHKÉ
HUTNICÍ STROJE
(převážně pro zónu potrubí)
Počet
přechodů
–
Vibrační válec
s ohebným
kloubem
Násypná
výška cm
Úzké potrubní výkopy / kladení kabelů
Výkopy
HUTNĚNÍ ZEMINY
Vibrační
desky
Vhodnost
Univerzální
válec
(ježkový)
Vibrační
pěchy
Provozní
hmotnost
kg
Dvojitý
vibrační
válec
MOŽNOSTI POUŽITÍ
Vhodnost
Pro každý druh zeminy
optimální hutnicí stroj.
Od společnosti Wacker Neuson
STŘEDNĚ TĚŽKÉ A TĚŽKÉ
HUTNICÍ STROJE
(nad zónou potrubí)
*Orientační hodnoty v tabulce jsou závislé mimo jiné na zrnitosti zemin a obsahu vody ve zhutňované zemině.
Změny v zájmu neustálého vývoje vyhrazeny.
Válcovaný beton (roll-crete)
Dusaný beton (suchý)
Vysvětlení značek:
–
4_5
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
vhodný
podmíněně vhodný
nevhodný
Možnosti použití
hutnicích strojů
Vibrační desky
Wacker Neuson jsou na
stavbách nepostradatelné
Přesvědčují nejen kvalitou své
konstrukce, ale i svou účinností:
•
Š iroké spektrum odstředivých
sil od 10 do 300 kN
•
R ůzné šířky desek
•
R ůzné varianty
•
F unkční design
•
D obrá manévrovací schopnost
•
N ízké náklady na údržbu
•
Z ákladní desky s vysokou
odolností proti opotřebení
•
R obustní konstrukce pro
dlouhou životnost
6_7
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Stroje pro
hutnění
zeminy, kanálů
a dlažby
Specialisté tam,
kde je pěkně úzko:
WP 1030 a WP 1235
Neporazitelní v nejužším prostoru:
WP 1540 a WP 1550
Nová koncepce řídicí oje a stabilní
rám nabízejí optimální stabilitu při
obsluze stroje z boku
WP 1235
Jako stvořeni pro práci v nejužších prostorech a výkopech
-Malá šířka desky od 30 cm, popř. 35 cm.
-Více výkonu na malé ploše.
-Funkční design s perfektní ergonomií.
-Vylepšené manévrovací schopnosti.
-Rovné hrany umožňují optimální hutnění podél zdí.
-Tři úchopy v konzole pro bezproblémovou přepravu.
-Ideální pro tvorbu zahrad a krajiny.
8_9
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
WP 1550
WP 1030
WP 1235
Šířka desek
30 - 35 cm
Hutnicí síla
10 - 12 kN
Hmotnost
50 - 60 kg
Rychlost a obratnost při použití
- Vylepšená ergonomie, vyšší výkon.
- F unkční design umožňuje bezproblémovou práci
přímo u stěn výkopu nebo v nejužším prostoru.
- Vylepšené manévrovací schopnosti.
- Z kosení základní desky usnadňuje bodové hutnění.
- S nadná přeprava se sklopenou řídicí ojí dopředu
i na malé ložné ploše.
- N ízké náklady na údržbu.
-K dostání s dvěma různými motory.
WP 1540
WP 1550
Šířka desek
40 - 50 cm
Hutnicí síla
15 kN
Hmotnost
75 - 85 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Vysoký výkon pro malé plochy:
WP 2050
Profesionálové pro dlouhodobý provoz:
WPP 1540 a WPP 1550
Vysoká mobilita na stavbě
díky robustnímu transportnímu válci
WP 2050
Prvotřídní pro práci v úzkých kanálech nebo výkopech
- H utnicí síla 20 kN při šířce desky 50 cm.
- O ptimální hutnění podél zdí díky rovným hranám
základní desky.
- O bratnost na každém povrchu díky speciálně tvarované
styčné ploše.
- Z kosení základní desky usnadňuje bodové hutnění.
- E rgonomická řídicí oj poskytuje i při obsluze stroje
z boku vynikající stabilitu.
- N ízké náklady na údržbu.
- I deální pro pokládání lehké zámkové dlažby.
10 _ 11
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
WPP 1550
WP 2050
Šířka desek
50 cm
Hutnicí síla
20 kN
Hmotnost
105 kg
Silný výkon, pohodlné používání
- R obustní všeumělové dimenzovaní na dlouhodobý provoz.
- N yní s nepřekonatelným funkčním a stabilním transportním válcem
pro jednoduchou přepravu na stavbě.
- N ízká celková hmotnost díky velmi pevným, lehkým součástem z hliníku.
- N ově vyvinutá základní deska odolná proti opotřebení a zlomení z tvárné litiny.
- O ptimalizovaná styčná plocha zajišťuje rychlý chod vpřed a perfektní otáčení.
- Z kosení základní desky usnadňuje bodové hutnění.
- I novativní řídicí oj: umožňuje optimální otáčivé pohyby. Úplným sklopením
dopředu dosáhnete kompaktních rozměrů pro přepravu.
- Vynikající stabilita při obsluze stroje z boku díky nové řídicí oji a stabilnímu
rámu s dodatečnými uchopovacími body.
- I deální pro hutnění štěrkovitého pískového lože při stavebních pracích na
silnicích, chodnících a parkovištích.
WPP 1540
WPP 1550
Šířka desek
40 - 50 cm
Hutnicí síla
15 kN
Hmotnost
80 - 85 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Vibrační desky
s neomezenými možnostmi:
DPS 1850 Basic & Vario
K DO
S N A S D Á N Í TA K É
TA
ODST VITELNOU
ŘEDI
SILOU VOU
1 Praktické transportní zařízení
2 Nádrž na vodu jako dodatečná
výbava
3 Plastová podložka jako
příslušenství
4 Dodatečný ochranný rám
Nastavitelná odstředivá síla:
od lehké až po silnou
1
2
Nastavitelná odstředivá síla
při stejném kmitočtu poskytuje
potřebný tlak u země.
Nastavitelný budič Vario
lze přizpůsobit příslušným
podmínkám daného podkladu.
DPS 1850 Basic
Vibrační deska DPS 1850 je neuvěřitelně variabilní
a mnohostranně použitelná
- I deální umístění plynové páčky pro velmi pohodlnou obsluhu
- P atentovaná izolace vibrací na výškově nastavitelné rukojeti
- O dolnost proti opotřebení a prasknutí i při dlouhodobém zatížení
díky extrémně zatížitelné základní desce z tvárné litiny
- Vynikající univerzální stroj pro hutnění zeminy, asfaltu a dlažby
12 _ 13
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
DPS 1850
3
4
5
Šířka desek
50 cm
Hutnicí síla
11 - 18 kN
Hmotnost
108 - 110 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Jeden stroj pro všechny případy:
WPU 1550
ÚČINN
HMOT Á NÍZKÁ
N
PROF OST PRO
ESION
Á
DLOU
HODO LNÍ
BÝ
PROV
OZ
1 Zkosení základní desky
usnadňuje bodové hutnění.
2 S řídicí ojí kompletně sklopenou
směrem dopředu jsou rozměry
WPU 1550 tak kompaktní, že stroj
lze přepravovat i v zavazadlovém
prostoru osobního automobilu.
3 Rychlý chod vpřed, navíc ještě
zpětný chod – to jsou ty nejlepší
předpoklady pro profesionální
a účinné nasazení.
WPU 1550
1
S pohybem vpřed a vzad neporazitelně všestranný a vysoce účinný
- R obustní všeumělové dimenzovaní na dlouhodobý provoz.
- N ízká celková hmotnost díky velmi pevným, lehkým součástem z hliníku.
- O ptimalizovaná styčná plocha zajišťuje rychlý chod vpřed a perfektní otáčení.
- Z kosená základní deska usnadňuje bodové hutnění.
- S peciální koncepce řídicí oje a stabilní rám s dodatečnými uchopovacími body
nabízejí vynikající stabilitu při obsluze stroje z boku.
- Ř ídicí oj sklopná směrem dopředu umožňuje dosáhnout kompaktních rozměrů
pro přepravu a usnadňuje vedení stroje při práci ve svahu.
- N ová koncepce rámu nabízí spolehlivou ochranu motoru.
- P ohodlí, kterého se nechcete vzdát: v dosahu umístěné dálkové ovládání
plynu, neztratitelný uzávěr palivové nádrže, velký centrální závěs.
- I deální pro nejrůznější podmínky při stavbě silnic a tvorbě zahrad a krajiny.
14 _ 15
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
3
WPU 1550
2
Šířka desek
50 cm
Hutnicí síla
15 kN
Hmotnost
95 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Mobilita zaručena:
BPU 2540, DPU 2540,
DPU 2550, 2560 a
2560 Top Speed
Integrovaný podvozek: rychle a jednoduše z pracovní do přepravní polohy
1 Stroj
v pracovní poloze.
2 Oj přisuňte ke stroji.
3 Nechte oj zajištěnou.
Povinné zablokování
umožňuje bezpečnou
přepravu, neboť se oj
nemůže uvolnit.
Verze Top Speed:
4 Abyste stroj mohli
odvézt, stoupněte si
nohou na opěru.
5 Naklopte stroj
dozadu na kolečka.
6 A jednoduše
stroj odvezte.
Sklopné závěsné oko
pro jednoduché přemístění
a přepravu stroje. Sklápěcí
mechanismus zajišťuje
nízkou výšku stroje.
Koncipována speciálně
pro pokládání dlažby:
díky vysoké rychlosti
dosáhnete vynikajícího
plošného výkonu.
BPU 2540
Mnohostranné použití v oblasti hutnění dlažby, pokládky kabelů
a tvorby zahrad a krajiny
- I ntegrovaný podvozek zaručuje maximální mobilitu.
- E xtrémně robustní design stroje.
- Z vlášť dlouhé hrdlo nádrže zabraňuje vniknutí částeček nečistot do nádrže
při doplňování paliva.
- A utomatická aretace vodicí oje pro perfektní ochranu při přepravě.
- P lynová páčka s chráněnou polohou volnoběhu.
- N ejlepší kvalita materiálu pro základní desky díky ideální kombinaci pevnosti
a nízkého opotřebení.
- P řesná práce bez pocitu únavy díky tlumení rukojeti a sníženému účinku
vibrací přenášených na ruce.
- M ožnost volby motoru Wacker Neuson, Honda nebo Hatz.
16 _ 17
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
DPU 2560
BPU 2540
DPU 2540
DPU 2550
DPU 2560
DPU 2560 (TS)
Šířka desek
40 - 60 cm
Hutnicí síla
25 kN
Hmotnost
140 - 164 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Lehké a obratné univerzální stroje:
BPU 3050, DPU 3050,
DPU 3060, 3060 Top Speed
a 3070
DPU 3050
Robustní design stroje s dlouhou životností – vybavený pro jakékoliv použití
- P lynová páčka s chráněnou polohou volnoběhu.
- Z vlášť dlouhé hrdlo nádrže zabraňuje vniknutí částeček nečistot při doplňování paliva.
- V ýborná ochrana obsluhy při přepravě: oj má funkci automatické aretace.
- N ejlepší kvalita materiálu pro základní desky díky ideální kombinaci pevnosti a
nízkého opotřebení.
- P řesná práce bez pocitu únavy díky tlumení rukojeti a sníženému účinku vibrací
přenášených na ruce.
- D PU 3050 a DPU 3060 k dodání i s elektrickým startérem.
- K dodání s naftovým nebo benzínovým motorem.
- M ožnost volby motoru Wacker Neuson, Honda nebo Hatz.
- D PU 3060 k dodání také jako verze Top Speed. Bližší informace viz strana 16/17.
18 _ 19
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Integrovaný podvozek
je extrémně robustní:
neškodí mu horký asfalt
ani nárazy o obrubníky.
A odvezení stroje je
pohodlné a jednoduché.
Více informací na straně 17.
BPU 3050
DPU 3050
DPU 3060
DPU 3060 (TS)
DPU 3070
Šířka desek
50 - 70 cm
Hutnicí síla
30 kN
Hmotnost
166 - 215 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Thema/Maschine NEU:
DPU 3750, DPU 3760
Maximální zhutnění
v nejužším prostoru:
DPU 3750, DPU 3760
1 Velký plnicí otvor nádrže
s neztratitelným uzávěrem
palivové nádrže.
2 Výkyvná zajistitelná vodicí
oj s aretací pro kompaktní
a bezpečnou přepravu.
3 Nízké vibrace: tlumení
rukojeti snižuje vibrace
přenášené na ruce.
NOVIN
KOMP KA:
A MOB AKTNÍ
I
MALÝ LNÍ JAKO
ST
VÝKO ROJ –
JAKO NNÝ
VELK
Ý
Žádný jiný stroj není tak kompaktní a výkonný jako tento
- D íky malým rozměrům a vysokému hutnicímu výkonu vhodný zejména pro soudržné
zeminy v úzkých výkopech.
- R ychlý chod vpřed při zachování vysokého hutnicího výkonu i na obtížném podkladu.
- R obustní, integrovaný podvozek umožňuje vynikající mobilitu na stavbě, jaké jinak
dosahují jen menší desky.
- K dodání s elektrickým startérem nebo možnost startování ruční klikou.
- Přesná práce bez pocitu únavy díky tlumení rukojeti a sníženému účinku vibrací
přenášených na ruce.
- Z ákladní deska z odolné tvárné litiny (GJS-700).
- Velké výkonové rezervy, proto malé zatížení motoru a dlouhé doby nasazení.
- M ateriál a konstrukční součásti jsou přizpůsobeny velkému zatížení. To zaručuje
dlouhou životnost a snižuje náklady na údržbu.
- D íky velmi tichému chodu se skvěle hodí i pro hutnění lehké zámkové dlažby.
20 _ 21
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
1
2
DPU 3750
DPU 3760
3
Šířka desek
50 - 60 cm
Hutnicí síla
37 kN
Hmotnost
247 - 274 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Rychle a spolehlivě k cíli:
BPU 4045, DPU 4045,
DPU 4545
Přídavné lišty tvořící
součást dodávky
umožňují dosažení
různé pracovní šířky
BPU 4045
Integrované, maximálně stabilní závěsné oko
z plného materiálu pro jednoduché přemístění
a přepravu stroje
DPU 4045
NOVÁ GENERACE MODELŮ:
Vysoký plošný výkon díky velké rychlosti chodu
- Zvýšení rychlosti zpětného chodu na úroveň chodu vpřed umožňuje dosahovat rovnoměrnějších
výsledků při hutnění. Rychlost chodu je variabilně nastavitelná.
- Optimalizovaná a ve svém výkonu (odstředivé síle) o 10 až 12,5 % výkonnější. Technologie budiče
se dvěma hřídelemi umožňuje dosažení maximální hloubky hutnění téměř na všech druzích podloží.
- Vylepšená stoupavost.
- J ednoduchá obsluha a přeprava.
- Z ákladní deska z odolné tvárné litiny (GJS-700).
- R obustní kryt optimálně chrání stroj.
- M aximální bezpečnost zajištěná funkcí vyžadující přítomnost obsluhy, která při chodu stroje
vzad zabraňuje zaklínění obsluhy mezi stroj a překážku.
- P odle motoru k dodání s klikovým, reverzním nebo elektrickým startérem, včetně nového
vysílače signálních tónů (viz str. 27).
- M ožnost dodání s naftovým motorem (Yanmar a Hatz) nebo benzínovým motorem (Honda).
22 _ 23
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
BPU 4045
DPU 4045
DPU 4545
Šířka desek
60 - 61 cm*
Hutnicí síla
40 - 45 kN
Hmotnost
356 - 386 kg*
* Hodnota včetně dodávaných sériově vyráběných přídavných lišt.
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Specialisté v obtížném terénu:
DPU 5545, BPU 5545
DPU 5545
NOVÉ GENERACE MODELŮ:
Díky optimalizovanému výkonu zvlášť vhodný pro soudržné zeminy
- R ychlý zpětný chod: přizpůsobení rychlosti zpětného chodu na úroveň
chodu vpřed umožňuje dosahovat rovnoměrnějších výsledků při hutnění.
Rychlost chodu je variabilně nastavitelná.
- Vylepšená technologie budiče se dvěma hřídelemi zajišťuje rychlý chod
vpřed, maximální hloubku hutnění a velmi pohodlnou obsluhu.
- P řídavné lišty tvořící součást dodávky pro variabilní pracovní šířky.
- Z ákladní deska z odolné tvárné litiny (GJS-700).
- O ptimální ochrana stroje robustním krytem.
- Maximální bezpečnost zajištěná funkcí vyžadující přítomnost obsluhy, která
při chodu stroje vzad zabraňuje zaklínění obsluhy mezi stroj a překážku.
- K dodání s reverzním, klikovým nebo elektrickým startérem, včetně
nového vysílače signálních tónů (viz str. 27).
- M ožnost volby motoru Honda nebo Hatz.
- J ako příslušenství možno dodat plastovou podložku.
24 _ 25
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
DPU 5545
BPU 5545
Šířka desek
61 cm*
Hutnicí síla
55 kN
Hmotnost
386 - 405 kg*
* Hodnota včetně dodávaných sériově vyráběných přídavných lišt.
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Neporazitelná na
každém podkladu:
DPU 6555
Díky kmitočtu 69 Hz
univerzálně použitelné:
Na zeminu nebo na
zámkovou dlažbu – díky
kmitočtu 69 Hz je tato
vibrační deska vhodná pro
různá použití.
DPU 6555
MAX
PROD IMÁLNÍ
P R O M U K T I V I TA
PROF AXIMÁLNÍ
ES
POŽA IONÁLNÍ
D AV K
Y
NOVÁ GENERACE MODELŮ:
S výrazně vyšším výkonem nabízí DPU 6555 maximální hloubku hutnění
a zvibruje spolehlivě i těžkou zámkovou dlažbu
- Zpětný chod přizpůsobený úrovni chodu vpřed umožňuje při různém tempu účinnou
práci s celkově vysokou kvalitou povrchu.
- Vylepšená technologie budiče se dvěma hřídelemi umožňuje vyšší odstředivou
sílu a tím vyšší stoupavost, jakož i dosažení maximální hloubky zhutnění téměř
na všech druzích podloží.
- Z ákladní deska z odolné tvárné litiny (GJS-700).
- Množství komfortních funkcí, které zvyšují životnost a zajišťují krátké doby údržby
a nízké náklady na ni: např. funkce automatického vypnutí v případě nedostatku
oleje, automatické napínání klínového řemene, bezúdržbový alternátor.
- M aximální bezpečnost zajištěná funkcí vyžadující přítomnost obsluhy, která
při chodu stroje vzad zabraňuje zaklínění obsluhy mezi stroj a překážku.
- M ožnost volby startování klikou nebo elektrickým startérem.
- P řídavné lišty umožňují dosažení různé pracovní šířky.
- D íky rovnoměrnému chodu vpřed a vzad perfektní pro hutnění výkopů a ploch
a ke zvibrování těžké zámkové dlažby.
26 _ 27
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Elektrický startér
s jednoduchým ovládáním:
Verze strojů s elektrickým startérem
lze pohodlně nastartovat otočením
klíče zapalování. Elektrický startér
je napájen z baterie odolné proti
vibracím. Nový hlasitý vysílač
signálních tónů informuje obsluhu
o tom, že stroj je ještě zapnutý,
ačkoliv motor je v klidu. Předchází
se tak zbytečnému vybití baterie.
* Hodnota včetně dodávaných sériově vyráběných přídavných lišt.
DPU 6555
Šířka desek
71 cm*
Hutnicí síla
65 kN
Hmotnost
476 kg*
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Účinné kompletní zařízení:
DPU 100-70
DPU 100-70
Ideální:
Změna směru možná přímo na
vodicí rukojeti bez přehmatávání
Výkonem k větší hospodárnosti
- E xtrémní hloubka hutnění a velký plošný výkon – z toho vyplývají minimální
pracovní náklady a vysoká hospodárnost.
- P říjemné, jednoduché a bezpečné použití díky spolehlivému ovládání „Electronic
Control“ na horním konci vodicí rukojeti, které nahrazuje obvyklé řízení pomocí
relé. Jeho umístění ve výšce ho chrání před vibracemi a vlhkostí. Ovládání
je rovněž opatřeno ochranou proti zkratu a chybovému napětí.
- E fektivní obsluha díky vynálezu společnosti Wacker Neuson: změna směru se
provádí přímo na vodicí rukojeti bez přehmatávání. Tím je umožněno intuitivní
ovládání, které zabraňuje chybám při vedení vibrační desky.
28 _ 29
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
DPU 100-70
- V ibrační deska má velké výkonové rezervy, a nikdy proto nedosáhne
hranice svého výkonu. Tím se šetří motor, díky čemuž má stroj
DPU 100-70 při své robustnosti extrémně dlouhou životnost.
- Velmi bezpečný stroj: vibrační deska se v případě chyby nebo ztráty
kontroly automaticky vrací do bezpečného provozního stavu, aniž by
bylo třeba aktivovat nouzové vypínání nebo nájezdovou ochranu.
- P řídavné desky umožňují dosažení různé pracovní šířky.
* Hodnota včetně dodávaných sériově vyráběných přídavných lišt.
Šířka desek
87 cm*
Hutnicí síla
100 kN
Hmotnost
757 kg*
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Thema/Maschine NEU:
DPU 3750, DPU 3760
Vibrační deska se silou
sedmitunového válce:
DPU 130
1 Jediná vibrační deska na trhu
s dvoudílnou základní deskou:
Hydraulické řízení umožňuje komfortní
libovolné jízdní manévry, jako např. jízdu
do zatáček a hutnění na místě; plynulé
nastavení rychlosti při současné maximální
reakční rychlosti.
2 Díky infračervenému dálkovému
ovládání může obsluha zaujmout
bezpečnou a pohodlnou pracovní polohu.
1
VIBRA
Č
DESK NÍ
A
S MAX
ODST IMÁLNÍ
ŘEDI
SILOU VOU
DPU 130
Nejúčinnější řešení pro nejnáročnější úkoly při hutnění. DPU 130 v sobě spojuje výkon
sedmitunového válce s přednostmi výrobku a obsluhy vibračních desek
- S odstředivou silou 130 kN jde o zdaleka nejsilnější vibrační desku na trhu, která snadno
nahradí každý sedmitunový válec.
- J ednodušší a výhodnější přeprava ve srovnání s válci, proto ideální pro často se měnící
místa nasazení stroje.
- K omfortní koncepce obsluhy: Řízení výhradně prostřednictvím intuitivního infračerveného
dálkového ovládání. Obsluha je tak chráněna před hlukem, výfukovými plyny, prachem
a vibracemi. Funkce automatického startování usnadňuje spouštění stroje.
- B ezpečnost na nejvyšší úrovni: Díky dálkovému ovládání se DPU 130 výborně hodí pro
hutnění na svazích, neboť zde nehrozí nebezpečí pádu jako u strojů s pojezdem. Díky
senzoru identifikujícímu blízkost ovládacího panelu se stroj vypne, jestliže se ocitne
příliš blízko obsluze.
- E lektronické bezpečnostní systémy chrání před odcizením (zadání PIN) a zabraňují
škodám vzniklým na stroji v důsledku nesprávné obsluhy (ochrana proti přetížení
při práci na nevhodném, extrémně tvrdém podkladu, např. betonu).
30 _ 31
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
2
- D íky nízké hmotnosti v porovnání s válci je možné použití i ve staticky
citlivých oblastech: na mostech, ve středu města, u památkově
chráněných objektů nebo na speciálních podkladech, jako např.
na štěrku při stavbě kolejí.
- I v detailech vyvážený pro dosažení maximální produktivity: Obsah
nádrže vystačí zpravidla na celý pracovní den, výkonný akumulátor
dálkového ovládání přibližně na dva pracovní dny.
- V šechny součásti jsou dimenzované na maximální výkon a nepřetržitý
provoz, a proto jsou velmi robustní.
- P oužití DPU 130 umožňuje hutnění výrazně vyšších násypných výšek
než při použití pěti a půltunového válce. Dosahuje se tak zřetelně
efektivního plošného výkonu.
DPU 130
Šířka desek
120 cm
Hutnicí síla
130 kN
Hmotnost
1.170 kg
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Thema/Maschine NEU:
DPU 3750, DPU 3760
DPU 130
silný výkon
v každém terénu
Ochrana před odcizením:
Aby byl stroj chráněn před použitím
nepovolanou osobou nebo před odcizením,
existuje možnost vložit PIN, který je třeba
zadat před spuštěním stroje.
Rychlý chod vpřed a optimální hutnicí
výkon jen s několika přejezdy:
DPU 130 svým výkonem porazí každý pěti
a půltunový válec a umožňuje zpracování
výrazně vyšších násypných výšek.
Perfektní pro hutnění výkopů:
Komfortní údržba:
Kryt DPU 130 lze jednoduše odklopit.
Všechny součásti jsou tak optimálně přístupné.
32 _ 33
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
DPU 130 završuje paletu dálkově
ovládaných strojů Wacker Neuson.
(Další informace od strany 46.)
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Výkon desetitunového spřaženého
válce v kombinaci s manévrovací
schopností vibrační desky:
spřažená sada DPU 100-70
Přepravní zařízení umožní naložení
kompletní spřažené sady. Pro přepravu
stačí větší přívěs pro osobní automobily.
Nákladní automobil s nízkou ložnou
plochou, který je potřeba při přepravě
desetitunového válce, není nutný.
Extrémní flexibilitu dokazuje
spřažená sada i tím, že ji
lze použít podle aktuálních
požadavků a pracovních
podmínek, např. při statickém
zatížení stavby nebo
v případě úzké plochy, jako
samostatnou desku nebo
soupravu dvou či tří strojů.
NEPO
RA
VE VÝ ZITELNÁ
BEZP KONU,
E
A FLE ČNOSTI
XIBIL
ITĚ
Přestavba se provádí několika
úkony a může proběhnout
na stavbě bez speciálních
technických znalostí, neboť
stroje nejsou spojeny
hydraulicky ani elektricky,
nýbrž pomocí nejmodernější
infračervené technologie.
SPŘAŽENÁ SADA
S TŘEMI STROJI
DPU 100-70
Nejúčinnější řešení pro hutnění štěrku při stavbě kolejí a jinde
- P okud nelze použít velké válce – anebo jen za cenu ekononomické nevýhodnosti, je na
místě použití spřažené sady.
- S přažená sada vzniká spojením tří vibračních desek typu DPU 100-70. Kombinace této
síly vytváří úžasný výkon odpovídající výkonu desetitunového válce.
- E xtrémně vysoká bezpečnost obsluhy díky infračervenému dálkovému ovládání. Riziko
působení vibrací přenášených na ruce je zcela vyloučeno a obsluha stojí v bezpečné
vzdálenosti od stroje. Spřažená sada je tak nejbezpečnějším řešením hutnění na trhu.
- P ři vynaložení malých nákladů lze hutnit velké plochy. Zejména staticky kritické části
stavby, které neunesou tíhu válce, se zpracovávají pomocí maximální hutnicí síly
spřažené sady.
- O chrana obsluhy před výfukovými plyny a prachem.
34 _ 35 _ 36
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Silný výkon v soupravě
dvou nebo tří strojů
Ideální řešení pro stavbu kolejí
Spřažená
sada
Šířka desek
87 - 261 cm
Hutnicí síla
100 - 300 kN
Hmotnost
750 - 2.250 kg*
Infračervené dálkové ovládání spřažené sady umožňuje obsluze stát
ve značné vzdálenosti od stroje. Je tak v absolutním bezpečí a není
vystavena žádnému bezprostřednímu riziku, jako jsou např. výfukové
plyny, prach nebo vibrace přenášené na ruce.
* Hodnota včetně dodávaných sériově vyráběných přídavných lišt.
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
WP 1030A
WP 1235A
WP 1540A
WP 1540W
Provozní hmotnost kg
50
60
75
75
Nejnižší pracovní výška mm
629
606
532
532
Velikost základních desek (š x d) mm
300 x 496
350 x 546
400 x 586
400 x 586
Pracovní šířka mm
300
350
400
400
Odstředivá síla kN
12
12
15
15
Kmitočet Hz
98
98
98
98
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
26
27
29
29
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
468
567
696
696
Max. stoupavost (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) %
30
30
30
30
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní benzínový motor
Výrobce motoru
Honda
Honda
Honda
Typ
GX 100
GX 120
GX 160
WM 170
Zdvihový objem cm3
98
118
163
169
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW (PS)
2,1
2,6
3,6
3,7
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
3.600
Spotřeba paliva l/h
0,33
0,8
1,8
1,8
Objem nádrže (palivo) l
1,2
2,5
3,7
3,7
Přenos síly
z hnacího motoru automatickým odstředivým řemenovým převodem přímo do budiče
Objem nádrže (na vodu) l
*
*
*
*
TECHNICKÉ ÚDAJE
WP 1550A
WP 1550W
WP 2050A
WP 2050W
Provozní hmotnost kg
85
85
100
100
Nejnižší pracovní výška mm
632
632
632
632
Velikost základních desek (š x d) mm
500 x 586
500 x 586
500 x 586
500 x 586
Pracovní šířka mm
500
500
500
500
Odstředivá síla kN
15
15
20
20
Kmitočet Hz
98
98
98
98
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
29
29
28
28
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
870
870
840
840
Max. stoupavost (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) %
30
30
30
30
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní benzínový motor
Výrobce motoru
Honda
Wacker Neuson
Honda
Typ
GX 160
WM 170
GX 160
WM 170
Zdvihový objem cm3
163
169
163
169
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW (PS)
3,6
3,7
3,6
3,7
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
3.600
Spotřeba paliva l/h
1,8
1,8
1,8
1,8
Objem nádrže (palivo) l
3,7
3,7
3,7
3,7
Přenos síly
z hnacího motoru automatickým odstředivým řemenovým převodem přímo do budiče
Objem nádrže (na vodu) l
*
Wacker Neuson
* K dodání nádrž na vodu jako příslušenství (viz strana 64/65)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (s přídavnými lištami) cm
Provozní hmotnost
(bez nosné traverzy) kg
Sada spřažená
ze dvou souprav
Sada spřažená
ze tří souprav
174
261
1.540
2.310
Hmotnost nosné traverzy kg
103
103
Vibrace přenášené na ruce m7s2
0
0
Vibrace budiče Hz
56
56
Odstředivá síla kN
200
300
Maximální zhutněná plocha m2/h
2.957
4.462
Zorné pole
(infračervené)
Zorné pole
(infračervené)
Poznámka
Systém dálkového ovládání
Další technické údaje k základnímu stroji viz technické údaje ke stroji DPU 100-70.
Spřažená
sada
Šířka desek
87 - 261 cm
Hutnicí síla
100 - 300 kN
Hmotnost
750 - 2.250 kg*
Stroje pro
hutnění zeminy,
kanálů a dlažby
* K dodání nádrž na vodu jako příslušenství (viz strana 64/65)
Změny v důsledku neustálého dalšího vývoje vyhrazeny.
*
*
Wacker Neuson
*
TECHNICKÉ ÚDAJE
WPP 1540A
WPP 1540W
WPP 1550A
WPP 1550W
TECHNICKÉ ÚDAJE
BPU 2540
BPU 2540A
DPU 2540H
DPU 2550H
Provozní hmotnost kg
81
81
86
86
Provozní hmotnost kg
144
145
160
166
Nejnižší pracovní výška mm
547
547
556
556
Velikost základních desek (š x d) mm
400 x 703
400 x 703
400 x 703
500 x 703
Velikost základních desek (š x d) mm
400 x 586
400 x 586
500 x 586
500 x 586
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
647
647
717
717
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
800 / 1.143
800 / 1.143
800 / 1.143
800 / 1.143
Pracovní šířka mm
400
400
400
500
Tloušťka základní desky mm
10
10
10
10
Odstředivá síla kN
25
25
25
25
Kmitočet Hz
90
90
90
90
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
21
21
21
20
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
504
504
504
600
Pracovní šířka mm
400
400
500
500
Odstředivá síla kN
15
15
15
15
Kmitočet Hz
98
98
98
98
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
29
29
29
29
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
696
696
870
870
Max. stoupavost (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) %
30
30
30
30
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní benzínový motor
Výrobce motoru
Honda
Wacker Neuson
Honda
Wacker Neuson
Typ
GX 160
WM 170
GX 160
WM 170
Zdvihový objem cm3
163
169
163
169
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
3,6
3,7
3,6
3,7
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
3.600
Spotřeba paliva l/h
1,8
1,8
1,8
1,8
3,7
3,7
3,7
Objem nádrže (palivo) l
3,7
Přenos síly
z hnacího motoru automatickým odstředivým řemenovým převodem přímo do budiče
Objem nádrže (na vodu) l
8
8
9
9
* K dodání nádrž na vodu jako příslušenství (viz strana 64/65)
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPS 1850H Basic
DPS 1850H Vario
Provozní hmotnost kg
110
108
90
Nejnižší pracovní výška mm
838
838
556
Velikost základních desek (š x d) mm
500 x 600
500 x 600
500 x 586
Pracovní šířka mm
500
Odstředivá síla kN
18
Stupeň 1
Stupeň 2
1 B 20
Zdvihový objem cm3
169
163
232
232
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
4,2
4,0
3,4
3,4
Při otáčkách 1/min
4.000
3.600
3.600
3.600
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
1,5
1,5
1,5
1,5
Při otáčkách 1/min
2.800
2.800
2.800
2.800
Spotřeba paliva l/h
0,8
0,8
0,4
0,4
Objem nádrže (palivo) l
3,6
3,7
3,0
3,0
Přenos síly
z hnacího motoru automatickým odstředivým řemenovým převodem přímo do budiče
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 2560H / DPU 2560H-TS
BPU 3050
BPU 3050A
Provozní hmotnost kg
171
160
166
Velikost základních desek (š x d) mm
600 x 703
500 x 703
500 x 703
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
717
697
697
800 / 1.143
800 / 1.143
800 / 1.143
Pracovní šířka mm
600
500
500
Tloušťka základní desky mm
10
10
10
Odstředivá síla kN
25
30
30
Kmitočet Hz
90
90
90
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
19 / 23
21
21
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
684 / 828
630
630
660
Max. stoupavost (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) %
30
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový naftový motor
30
870
30
vzduchem chlazený
jednoválcový čtyřtaktní
benzínový motor
Hatz
Hatz
Honda
1 B 20
1 B 20
GX 160
232
232
163
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
3,4
3,4
3,6
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
Spotřeba paliva l/h
1,0
1,0
1,8
Objem nádrže (palivo) l
3,0
3,0
3,7
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým
převodem přímo do budiče
–
Hatz
WPU 1550A
29
600
420
* K dodání nádrž na vodu jako příslušenství (viz strana 64/65)
1 B 20
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
Stupeň 1
Stupeň 2
–
Hatz
GX 160
98
20
14
Objem nádrže (na vodu) l
Honda
WM 170
98
Stupeň 1
Stupeň 2
Zdvihový objem cm
Wacker Neuson
Typ
500
22
3
Výrobce motoru
15
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
Typ
vzduchem chlazený jednoválcový
naftový motor
500
90
Výrobce motoru
vzduchem chlazený jednoválcový
čtyřtaktní benzínový motor
11
18
Kmitočet Hz
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
Pohon
z hnacího motoru
automatickým odstředivým
řemenovým převodem přímo
do budiče
9
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový
naftový motor
vzduchem chlazený jednoválcový
čtyřtaktní benzínový motor
Výrobce motoru
Hatz
Wacker Neuson
Honda
Typ
1 B 20
WM 270
GX 270
Zdvihový objem cm3
232
270
270
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
3,4
6,6
6,6
Při otáčkách 1/min
3.600
4.000
3.600
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
1,5
1,9
1,9
Při otáčkách 1/min
2.800
2.800
2.800
Spotřeba paliva l/h
0,4
1,1
1,1
Objem nádrže (palivo) l
3,0
6,1
5,0
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
Změny v důsledku neustálého dalšího vývoje vyhrazeny.
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 3050H
DPU 3050H
elektrický startér
DPU 3060H
DPU 3060H-TS
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 3750HE
DPU 3760H
DPU 3760HE
Provozní hmotnost kg
181
206
190
Provozní hmotnost kg
265
256
274
Velikost základních desek (š x d) mm
500 x 703
500 x 703
600 x 703
Velikost základních desek (š x d) mm
500 x 703
600 x 703
600 x 703
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
758
758
758
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
758
758
758
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
800 / 1.143
800 / 1.143
800 / 1.143
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
871 / 1.313
871 / 1.313
871 / 1.313
Pracovní šířka mm
500
500
600
Pracovní šířka mm
500
600
600
Tloušťka základní desky mm
10
10
10
Tloušťka základní desky mm
10
10
10
Odstředivá síla kN
30
30
30
Odstředivá síla kN
37
37
37
Kmitočet Hz
90
90
90
Kmitočet Hz
90
90
90
19 / 23
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
27
26
26
684 / 828
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
810
936
936
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
21
21
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
630
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový naftový motor
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní naftový motor
Výrobce motoru
Hatz
Hatz
Hatz
Výrobce motoru
Hatz
Hatz
Typ
1 B 30
1 B 30
1 B 30
Typ
1 B 30
1 B 30
1 B 30
Zdvihový objem cm3
347
347
347
Zdvihový objem cm3
347
347
347
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
5,0
5,0
5,0
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
5,4
5,4
5,4
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
1,9
1,9
1,9
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
1,7
1,7
1,7
Při otáčkách 1/min
2.800
2.800
2.800
Při otáčkách 1/min
2.800
2.800
2.800
Spotřeba paliva l/h
0,6
0,6
0,6
Spotřeba paliva l/h
0,6
0,6
0,6
Objem nádrže (palivo) l
5,0
5,0
5,0
Objem nádrže (palivo) l
5
5
5
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 3060H-TS
elektrický startér
DPU 3070H
DPU 3750H
TECHNICKÉ ÚDAJE
BPU 4045A
BPU 5545A
DPU 4045YE
elektrický startér
Provozní hmotnost kg
215
195
247
Provozní hmotnost kg
308
324
356
Velikost základních desek (š x d) mm
600 x 703
700 x 703
500 x 703
Velikost základních desek (š x d) mm
450 x 900
450 x 900
450 x 900
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
758
758
758
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
725
725
725
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
1.030 / 1.409
1.030 / 1.409
1.030 / 1.409
630
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
800 / 1.143
800 / 1.143
871 / 1.313
Pracovní šířka mm
600
700
500
Tloušťka základní desky mm
10
10
10
Odstředivá síla kN
30
30
37
Kmitočet Hz
90
90
90
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
23
18
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
825
756
Pracovní šířka
(bez přídavných lišt/s přídavnými lištami) mm
460 / 600
460 / 600
460 / 600
Tloušťka základní desky mm
12
12
12
Odstředivá síla kN
40
55
40
Kmitočet Hz
69
69
69
27
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
24
27
24
810
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
864
972
864
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový
naftový motor
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní
naftový motor
Výrobce motoru
Hatz
Hatz
Hatz
Hatz
Typ
1 B 30
1 B 30
1 B 30
Zdvihový objem cm3
347
347
347
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
5,0
5,0
5,4
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
1,9
1,9
1,7
Při otáčkách 1/min
2.800
2.800
2.800
Spotřeba paliva l/h
0,6
0,6
0,6
Objem nádrže (palivo) l
5,0
5,0
5,0
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
Pohon
vzduchem chlazený
jednoválcový čtyřtaktní
benzínový motor
vzduchem chlazený
jednoválcový čtyřtaktní
naftový motor
Výrobce motoru
Honda
Honda
Yanmar
Typ
GX 270
GX 390
L70N
Zdvihový objem cm3
270
389
320
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
6,6
9,6
4,9
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
4,6
5,4
4,3
Při otáčkách 1/min
2.600
2.600
3.000
Spotřeba paliva l/h
1,6
2
1,4
Objem nádrže (palivo) l
5,3
6,1
3,3
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
Změny v důsledku neustálého dalšího vývoje vyhrazeny.
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 4545H
DPU 4545HE
DPU 5545H
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 130
DPU 100-70
Provozní hmotnost kg
386
405
386
Provozní hmotnost kg
1.170
726 Velikost základních desek (š x d) mm
450 x 900
450 x 900
450 x 900
Velikost základních desek (š x d) mm
1.186
700 x 1.073
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
770
770
770
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
988
910
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
1.023 / 1.405
1.023 / 1.405
1.023 / 1.405
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
–
910 / 1.240
1.200
700 / 757
Pracovní šířka
(bez přídavných lišt/s přídavnými lištami) mm
460 / 600
460 / 600
460 / 600
Pracovní šířka
(bez přídavných lišt/s přídavnými lištami) mm
Tloušťka základní desky mm
12
12
12
Tloušťka základní desky mm
14
14
Odstředivá síla kN
45
45
55
Odstředivá síla kN
130
100
Kmitočet Hz
69
69
69
Kmitočet Hz
58
56
27
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
31
30
972
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
25
25
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
900
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní naftový motor
Výrobce motoru
Hatz
900
Hatz
2.232
1.260
Pohon
vodou chlazený
čtyřválcový naftový
motor s nasáváním
vzduchem chlazený dvouválcový naftový motor
se sériovým elektrickým startovacím zařízením
Hatz
Typ
1D42S
1D42S
1D42S
Zdvihový objem cm3
445
445
445
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
7
7
7
Při otáčkách 1/min
3.600
3.600
3.600
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
4,9
4,9
5,4
Při otáčkách 1/min
3.000
3.000
3.000
Spotřeba paliva l/h
1,8
1,8
1,8
Objem nádrže (palivo) l
5
5
5
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 5545HE
DPU 6555H
DPU 6555HE
Provozní hmotnost kg
405
459
476
Velikost základních desek (š x d) mm
450 x 900
550 x 900
550 x 900
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
770
869
869
Pracovní výška (vodicí oj
v nejnižší/nejvyšší pracovní poloze) mm
1.023 / 1.405
995 / 1.460
1.038 / 1.417
Pracovní šířka
(bez přídavných lišt/s přídavnými lištami) mm
460 / 600
560 / 710
560 / 710
Tloušťka základní desky mm
12
12
12
Odstředivá síla kN
55
65
65
Kmitočet Hz
69
69
69
Max. pohyb vpřed (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m/min
27
28
28
Max. plošný výkon (v závislosti
na podloží a okolních podmínkách) m2/h
972
1.193
1.193
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový čtyřtaktní naftový motor
Výrobce motoru
Hatz
Hatz
Hatz
Typ
1D42S
1D81S
1D81S
Výrobce motoru
Lombardini
Lombardini
Typ
LDW 1404
12 LD 477-2
Zdvihový objem cm3
1.372
954
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
24,5
14,8
Při otáčkách 1/min
3.600
3.000
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
16
11,5
Při otáčkách 1/min
2.700
2.870
Spotřeba paliva l/h
4
2,6
Objem nádrže (palivo) l
18
7,5
Přenos síly
dvouproudový
hydrostatický,
elektronicky řízený
z hnacího motoru odstředivou spojkou
a řemenovým převodem přímo do budiče
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spřažená sada
se 2 stroji DPU 100-70
Spřažená sada
se 3 stroji DPU 100-70
Provozní hmotnost
(bez nosné traverzy / s přídavnými lištami) kg
726 / 1.540
726 / 2.310
Velikost základních desek (š x d) mm
700 x 1.073 (2 x)
700 x 1.073 (3 x)
Výška stroje (bez vodicí oje) mm
910
910
Pracovní výška (pohyblivá oj) mm
910 / 1.240
910 / 1.240
2.656
Pracovní šířka mm
1.760
Tloušťka základní desky mm
14
14
Odstředivá síla kN
200
300
Kmitočet Hz
56
56
Max. pohyb vpřed a vzad
(v závislosti na podloží) m/min
30 / 28
30 / 28
Max. plošný výkon se sériovými
přídavnými deskami (v závislosti na podloží) m2/h
2.957
4.462
Pohon
vzduchem chlazený dvouválcový naftový motor
se sériovým elektrickým startovacím zařízením
Zdvihový objem cm3
445
667
667
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
7
9,6
9,6
Výrobce motoru
Lombardini
Lombardini
Při otáčkách 1/min
3.600
3.000
3.000
Typ
12 LD 477-2
12 LD 477-2
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
5,4
6,7
6,7
Zdvihový objem cm3
954 (2 x)
954 (3 x)
Při otáčkách 1/min
3.000
2.880
2.880
Max. výkon (DIN ISO 3046) kW
14,8 (2 x)
14,8 (3 x)
Spotřeba paliva l/h
1,8
1,9
1,9
Při otáčkách 1/min
3.000
3.000
Objem nádrže (palivo) l
5
6
6
Provozní výkon (DIN ISO 3046) kW
11,5 (2 x)
11,5 (3 x)
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
Při otáčkách 1/min
2.870
2.870
Spotřeba paliva l/h
2,6 (2 x)
2,6 (3 x)
Objem nádrže (palivo) l
7,5 (2 x)
7,5 (3 x)
Přenos síly
z hnacího motoru odstředivou spojkou a řemenovým převodem přímo do budiče
Změny v důsledku neustálého dalšího vývoje vyhrazeny.
Precizní práce při budování
výkopů a kanálů. S dálkově
ovládanými stroji společnosti
Wacker Neuson
Komplikované oblasti použití vyžadují
inteligentní řešení:
•
D álkově ovládaná vibrační deska
•
D álkově ovládaný univerzální válec
Hutnění
výkopů a
kanálů
46 _ 47
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Dálkově ovládaná vibrační deska
s inteligentním režimem stand-by:
DPU 7060
1 Inovativní infračervené
dálkové ovládání, které
umožňuje ovládání stroje
ze vzdálenosti až 20 metrů.
Více informací o našem
dálkovém ovládání naleznete
na stranách 56 - 61.
Bezkonkureční výhoda
bezpečnostního zařízení:
Kombinace režimu stand-by a
infračerveného dálkového ovládání
Díky režimu stand-by přejde vibrační
deska ihned na volnoběh a veškeré
pohyby se zastaví, jakmile obsluha,
která stojí několik metrů od desky,
uvolní páčku dálkového ovládání.
2 Ovládací panel
s infračerveným okem
je kontaktem k dálkovému
ovládání. Infračervené
oko při nárazech poklesne.
1
DPU 7060
Vibrační deska s integrovaným bezpečnostním zařízením
- I nteligentní režim stand-by, který zastaví veškeré pohyby, jakmile obsluha
uvolní páčku dálkového ovládání. Tím se zvyšuje bezpečnost a výrazně snižuje
spotřeba pohonných hmot.
- B ezpečné inftračervené dálkové ovládání: Pokud obsluha překročí bezpečnostní
vzdálenost dvou metrů nebo ztratí vizuální kontakt, vibrační deska se
automaticky zastaví.
- S troj DPU 7060 je jediná vibrační deska své třídy s účinnou technologií práce
klínového řemene. Tato technologie umožňuje, aby na rozdíl od hydraulicky
poháněných strojů zůstal stupeň účinnosti vysoký a konstantní.
-Jakmile již není zapotřebí vibrací, přepne se vibrační deska automaticky na
volnoběh. Tím se snižuje množství výfukových plynů a hluk ve výkopech a šetří
pohonné hmoty.
- P řídavné lišty umožňují dosažení různé pracovní šířky.
- D íky plochému uspořádání hnacího motoru je dosaženo nízké konstrukční výšky.
48 _ 49
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
2
* Hodnota včetně dodávaných sériově vyráběných přídavných lišt.
DPU 7060
Šířka desek
80 cm*
Hutnicí síla
70 kN
Hmotnost
615 kg*
Hutnění výkopů
a kanálů
Dálkově ovládaný univerzální
válec s ohebným kloubem:
RT 56 a RT 82
Patentované umístění budiče pod střední osou
bandáže zaručuje nízké těžiště a extrémní stabilitu
válce. Díky nízké poloze jsou odstředivé síly
bezprostředně vedeny do země. Tím se dosahuje
extrémně vysokého hutnicího výkonu.
Vynále
zs
Wacke polečnosti
r Neus
on:
Bez
p
změna roblémová
ohebn směru dík
y
ému k
loubu
RT 82
Patentovaná technologie ohebného kloubu pro efektivní práci
- Z měny směru jsou s univerzálními válci společnosti Wacker Neuson
extrémně jednoduché a proveditelné v jednom pracovním kroku.
- V álce hutní bez problémů až k okraji plochy.
-Při manévrování nedochází k rozrývání již zhutněné zeminy.
- I deální pro hutnění výkopů pro rozvodné potrubí a zásyp silnic
a parkovišť.
- P rvotřídní koncepce stroje s ochranou motoru předžhavením
a integrovanou diagnostikou.
- P atentovaná nízká poloha budiče umožňuje, že jsou odstředivé
síly bezprostředně vedeny do země. Tím se dosahuje extrémně
vysokého hutnicího výkonu.
- H utnicí výkon se může přizpůsobit různým pracovním podmínkám:
dle volby 34 nebo 68 kN.
- M ožnost dodání bandáže ve dvou šířkách: 56 nebo 82 cm.
50 _ 51
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
RT 56
RT 82
Patentovaný ohebný kloub umožňuje
nepřerušované hutnění kolem oblých stavebních
dílců – aniž by se následně musely kraje hutnit
ručním pěchem. Tak se nejen šetří čas a náklady, ale
dosahuje se i výborných manévrovacích schopností.
Pevný ohebný kloub zaručuje navíc vysokou stabilitu
stroje a výborné pojezdové vlastnosti.
Šířka válce
56 - 82 cm
Hutnicí síla
34 - 68 kN
Hmotnost
1.391 - 1.473 kg
Hutnění výkopů
a kanálů
Detaily univerzálního válce,
které přesvědčí:
Inovativní infračervené dálkové ovládání
pro maximální bezpečnost
Tato inovativní, praktická možnost ovládání
umožňuje extrémně flexibilní práci
s univerzálními válci Wacker Neuson.
A díky senzoru identifikujícímu blízkost
ovládacího panelu s automatickým
vypínáním je práce i velmi bezpečná.
Více informací o dálkovém ovládání Wacker Neuson
naleznete na stranách 56-61.
Lehce přístupné části stroje
Kryty u stroje RT se bez problémů
otevírají a umožňují optimální
přístup k částem stroje. Kryty jsou
z vysoce odolného materiálu, který
je extrémně trvanlivý, nerezavějící
a odolný proti nárazům.
Vysoké výkonové rezervy nabízí
vodou chlazený naftový motor, který
je optimálně přístupný.
Díky senzoru identifikujícímu
blízkost ovládacího panelu
se univerzální válec okamžitě
zastaví, jakmile bude
bezpečnostní vzdálenost
mezi obsluhou a strojem
menší než dva metry.
Více informací naleznete
na stranách 56-61.
52 _ 53
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Spojení s dálkovým ovládáním:
infračervené oko
Ztratí-li se obsluha z dohledu infračerveného
oka, univerzální válec zastaví jakýkoli pohyb
a hutnění. Je-li úhel sklonu příliš velký, válec
se díky integrovanému snímači sklonu
rovněž zastaví.
Všechny funkce motoru přehledně
Diagnostika motoru prostřednictvím kontrolní
jednotky s diodami zjednodušuje provoz a
identifikaci chyb tím, že sleduje různé funkce
motoru: tlak oleje, množství kapaliny v chladiči,
teplotu motoru, žhavicí svíčky, baterii, úhel
náklonu a kapacitu vzduchového filtru.
Hutnění výkopů
a kanálů
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
DPU 7060F
Provozní hmotnost
(bez přídavných lišt /
s přídavnými lištami) kg
584 / 615
588 / 619
1.391
1.473
Celkové rozměry (d x š x v) mm
1.250 x 860 x 1.000
1.250 x 860 x 1.000
1.855 x 560 x 1.230
1.855 x 820 x 1.230
Pracovní šířka
(bez přídavných lišt /
s přídavnými lištami) mm
630 / 800
630 / 800
–
–
Výška stroje mm
795
795
–
–
Průměr bandáže mm
–
–
520
520
Šířka bandáže mm
–
–
560
820
Tloušťka desky mm
14
14
–
–
Odstředivá síla (min. / max.) kN
70
70
34,2 / 68,4
34,2 / 68,4
Kmitočet Hz
56
56
41,7
41,7
Statické liniové zatížení/bandáž N/mm
–
–
14
9,6
Dynamické liniové
zatížení/bandáž N/mm
–
–
69
45,3
Rychlost pojezdu (min. / max.) m/min
–
–
20 / 40
20 / 40
Poloměr otáčení (vnitřní) mm
–
–
1.860
1.600
Max. pohyb vpřed a vzad
(v závislosti na podloží) m/min
25
25
–
–
Max. plošný výkon
(v závislosti na podloží) m2/h
1.200
1.200
668
972
40
40
50 / 45
50 / 45
Max. stoupavost
(bez vibrace/s vibrací) %
DPU 7060F t
RT 56-SC
RT 82-SC
Pohon
vzduchem chlazený jednoválcový naftový
motor s elektrickým startérem a automatickým
vypínáním při nedostatku oleje
vodou chlazený tříválcový naftový motor
s elektrickým startérem
Výrobce motoru
Farymann
Farymann
Lombardini
Lombardini
Zdvihový objem cm3
709
709
1.028
1.028
Typ
43 F
43 F
–
–
Max. výkon
(DIN ISO 3046) kW (PS)
11,0 (14,8)
11,0 (14,8)
15,6 (21,0)
15,6 (21,0)
Při otáčkách 1/min
3.000
3.000
–
–
Provozní výkon
(DIN ISO 3046) kW (PS)
9,0 (12,1)
9,0 (12,1)
13,5 (18,0)
13,5 (18,0)
Při otáčkách 1/min
2.500
2.500
2.600
2.600
Spotřeba paliva l/h
1,4
1,4
5,6
5,6
Objem nádrže (palivo) l
7,5
7,5
24,0
24,0
Max. povolený náklon °
15,0
15,0
–
–
Přenos síly
z hnacího motoru automatickým odstředivým
řemenovým převodem přímo do budiče
–
–
Změny v důsledku neustálého dalšího vývoje vyhrazeny.
Inovativní
bezpečnostní koncepce
společnosti Wacker Neuson.
Dobrá pro Vaši stavbu.
Ideální pro každého
pracovníka obsluhy
Inovativní technologie dálkového
ovládání společnosti Wacker Neuson
nabízí v první řadě:
Více bezpečnosti na stavbě. A díky
vynikajícím detailům této technologie
mohou být dokonce současně řízeny tři
stroje stejného typu třemi pracovníky, aniž
by došlo k problémům. Inteligentní dálková
ovládání existují pro různé skupiny strojů
společnosti Wacker Neuson:
•
u niverzální válce RT 56 a RT 82
•
v ibrační desky DPU 7060 a DPU 130
•
s přažená sada DPU 100-70
Bezpečnost
56 _ 57
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Bezpečnost při použití:
Díky inovativnímu dálkovému
ovládání od Wacker Neuson
Odolnost proti vlhkosti díky
magnetickému joysticku
Díky vysoce výkonnému
nabíjecímu zařízení jsou
akumulátory opět
rychle nabité.
Široké vysílací pole až 20 m s úhlem
až 45° zaručuje vysoký komfort práce.
Díky magnetickému ovládání jsou joysticky
integrovány v dálkových ovládačích tak, aby
se k jednotlivým technickým součástkám
uvnitř nedostala vlhkost. Tím nepodléhají
opotřebení a jsou vždy použitelné.
Dosah v m
Pokud obsluha překročí bezpečnostní
vzdálenost dvou metrů, stroj se
automaticky zastaví.
Toto bezpečné dálkové ovládání je velmi oblíbené na každé stavbě
- O ptimální bezpečnostní koncepce: Stroj se ihned zastaví, jakmile obsluha uvolní
joystick ovládání nebo se stroj dostane k obsluze na méně než dva metry.
- I ntuitivní ovládání díky magnetickému joysticku.
- 1 6 nastavitelných kanálů pro komunikaci mezi obsluhou a strojem. Volba kanálů
je jednoduchá a rychlá díky spínačům na dálkovém ovladači.
- T ři stroje stejného typu mohou být současně řízeny třemi pracovníky, aniž by
došlo ke křížení signálů.
- D álkové ovládání lze použít a naprogramovat pro různé stroje. Zeptejte se nás,
pokud se chcete dozvědět více informací.
- Vysoce výkonné akumulátory NIMH s dlouhou životností umožňují dlouhou
provozní dobu.
- A kumulátory lze navíc dobíjet i během provozu stroje prostřednictvím dobíjecího
kabelu. Senzor identifikace blízkosti ovládacího panelu zůstává i v tomto
provozním režimu aktivní.
- Z cela odpovídá evropské normě EN 500 část 4 - příloha B.
58 _ 59
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
Vhodné pro
2m
* Každé dálkové ovládání je individálně přizpůsobeno funkcím stroje.
DPU 7060*
DPU 100-70
spřaženou
sadu*
DPU 130*
RT 56*
RT 82*
Hutnění výkopů
a kanálů
Záruka bezpečnosti díky senzoru identifikujícímu
blízkost ovládacího panelu:
Jakmile se stroj dostane k obsluze na vzdálenost menší
než dva metry, senzor identifikující blízkost ovládacího
panelu zareaguje a zajistí, aby se stroj ihned zastavil.
Z bezpečnostních důvodů se stroj také ihned zastaví,
jakmile obsluha uvolní joystick ovládání.
60 _ 61
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
PŠÍ
NEJLE STNÍ
EČNO
BEZP
EPCE
KONC HU
NA TR
Vhodné pro
DPU 7060*
DPU 100-70
spřaženou
sadu*
DPU 130*
RT 56*
RT 82*
* Každé dálkové ovládání je individálně přizpůsobeno funkcím stroje.
Hutnění výkopů
a kanálů
Vybavení odpovídající
všem požadavkům:
příslušenství společnosti
Wacker Neuson
Hutnicí stroje společnosti Wacker Neuson
se vyznačují neporazitelnou flexibilitou
I v obtížných pracovních podmínkách nebo
úzkém pracovním prostoru podávají perfektní
výkony. S příslušenstvím od společnosti
Wacker Neuson lze hutnicí stroje použít ještě
variabilněji, díky skrápěcím a transportním
zařízením nebo plastovým podložkám.
Příslušenství
62 _ 63
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
Plastové
podložky
Transportní
zařízení
Sada přídavných lišt
v různých šířkách
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
VIBRAČNÍ DESKY
WP 1030A
WP 1235A
WP 1540A
WP 1540W
WP 1550A
WP 1550W
WP 2050A
WP 2050W
WPP 1540A
WPP 1540W
WPP 1550A
WPP 1550W
WPU 1550A
BPU 2540
BPU 2540A
DPU 2540H
DPU 2550H
DPU 2560H / DPU 2560-TS
BPU 3050
BPU 3050A
DPU 3050H
DPU 3050HE
DPU 3060H / DPU 3060H-TS
DPU 3060H-TSE
DPU 3070H
DPU 3750H
DPU 3750HE
DPU 3760H
DPU 3760HE
BPU 4045A
BPU 5545A
DPU 4045YE
DPU 4545H
DPU 4545HE
DPU 5545H
DPU 5545HE
DPU 6555H
DPU 6555HE
DPU 100-70
DPU 130
Nádrž na vodu
(l)
Pro každé
použití správné
příslušenství
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
Vysvětlení symbolů:
64 _ 65
WACKER NEUSON HUTNĚNÍ ZEMINY
k dostání
není k dostání
Příslušenství
Download

Hutnění zeminy