Š KO LS K Á RADA
Základní školy Jirkov, ul. Budovatelů 1563, okr.Chomutov
Návrh programu jednání školské rady dne 7. 10. 2014
Sborovna školy v 17:00 hod.
Zápis č.23/14
Nepřítomni:
Přizvaní hosté: Mgr. Miloš Rousek – ředitel školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Schválení programu
Volba předsedy ŠR
Schválení Výroční zprávy za rok 2013/2014
Informace ředitele školy
4..1. Informace o průběhu 2. pololetí 2014
4..2. Informace o zajištění školního roku 2014/2015
4..3. Stav žáků a pedagogů pro školní rok 2014/2015
Podněty z jednání Rady rodičů
Podněty zástupců zřizovatele
Podněty zástupců žáků školy
Podněty zástupců pedagogických pracovníků
Termín následujícího jednání ŠR
/ŠR
/ŠR
/ŠR
/ŘŠ
/Vladimíra Krotilová
/Dagmar Daňková
/Michaela Sobková
/Mgr. Radka Schejbalová
/ŠR
Z jednání:
Schválení programu: jednohlasně schválen
/ŠR
Volba předsedy ŠR: jednohlasně schválena paní Michaela Sobková
/ŠR
Schválení Výroční zprávy za rok 2013/2014: byla projednána a schválena bez připomínek /ŠR
Informace ředitele školy
/ŘŠ
4..1. Informace o průběhu 2. pololetí 2014:
rozvázání pracovního poměru se dvěma neaprobovanými pedagogy
4..2. Informace o zajištění školního roku 2014/2015: ŘŠ informoval o nárůstu počtu žáků nejen
v 1. ročníku; upozornil na problém počtu žáků při dělení tříd na německý a anglický jazyk
(do 24 žáků zákon umožňuje výuku v plném počtu žáků v jedné skupině; při počtu 25 a více
žáků je nutno třídu dělit do skupin, což vyžaduje navýšení aprobovaných pedagogů, kteří
nejsou ani na úřadu práce)
4..3. Stav žáků a pedagogů pro školní rok 2014/2015
5. Podněty z jednání Rady rodičů:
bez podnětů
/Vladimíra Krotilová
6. Podněty zástupců zřizovatele:
bez podnětů
/Dagmar Daňková
7. Podněty zástupců žáků školy:
bez podnětů
/Michaela Sobková
1.
2.
3.
4.
1
Členové školské rady:
Předseda: Michaela Sobková (605 429 276), [email protected]
Zákonní zástupci žáků: Michaela Sobková, Vladimíra Krotilová
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Radka Schejbalová, Mgr. Ivana Hovorková
Zástupci zřizovatele školy: Dagmar Daňková, Jiřina Kubátová
Š KO LS K Á RADA
Základní školy Jirkov, ul. Budovatelů 1563, okr.Chomutov
8. Podněty zástupců pedagogických pracovníků
bez podnětů
9. Termín následujícího jednání ŠR
Zapisovatel: Mgr. Radka Schejbalová
Předseda: Michaela Sobková
/Mgr. Radka Schejbalová
/ŠR
podpis: ______________________
podpis: _____________________
2
Členové školské rady:
Předseda: Michaela Sobková (605 429 276), [email protected]
Zákonní zástupci žáků: Michaela Sobková, Vladimíra Krotilová
Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Radka Schejbalová, Mgr. Ivana Hovorková
Zástupci zřizovatele školy: Dagmar Daňková, Jiřina Kubátová
Download

Zápis ze školské rady konané dne