Fotbalový klub FC CHEB
Boženy Němcové 1947/22
350 02 CHEB
IČ: 182 34 305
Telefon:
731 125 148
E-mail:
Web:
[email protected]
www.fccheb.cz
TRENÉRSKÁ SCHŮZE 17.března 2014
Přítomni: Kozel, Musil, Zeman, Altman, Javorský, Plzák, Kovařík, Makeš, Netrval, Holata, Daňko,Topinka, Klier
Nepřítomni: Hrabě,
Program:
1. Tréninkové plány mužstev
2. Létající trenéři
3. Rozdělení tréninků Březen a další měsíce
4. Zimní liga přípravek
5. Zajištěnost soutěží
6. Příspěvky pro Jaro 2014
7. Přestupy, hostování, nová registrace
8. Různé
1. Tréninkové plány mužstev na Duben
Projednány termíny odevzdání měsíčních tréninkových plánů jednotlivých týmů p.Musilovi, vždy do pátého
dne nového měsíce,tak aby je mohl zpracovat a odeslat na KKFS, všichni trenéři odevzdáno, dorost vyřeší
pan Altman do daného termínu 5.4.2014
2. Létající trenéři
Dne 25.3.2014 od 16;30 hodin proběhnou v areálu FC CHEB na UMT „Létající trenéři“, účast všech trenérů
žádoucí, pan Plzák a Makeš zajistí 14 dětí pro provedení tréninkové jednotky.
3. Rozdělení tréninkových jednotek Březen 2014 na UMT
Muži –
ÚT, ST, PÁ
18;00 hod
DorostPO, ČT
17;00 hod
St.žáci
PO, ST
16;30 hod
Ml.žáci
PO, ST
16,30 hod
Starší a mladší přípravky – tělocvičny do 31.března 2014
Do příští schůze bude zpracován termínový rozpis tréninků jednotlivých kategorií v průběhu Jara 2014 a zaslán
trenérům k připomínkování.
4. Zimní liga přípravek
Zajištěny termíny na Zimní ligu přípravek /2006/ ve SH v Chebu, do konce soutěže zajistit ceny pro mužstva a
Hráče – Zodpovídá – p. Kozel
5. Zajištěnost soutěží
Všechna mužstva zabezpečena materiálově a hráčsky bez připomínek, potřeba objednat přepravu autobusy na
jednotlivá utkání, přípravky budou řešeny individuálně auty,vždy před daným termínem utkání.
6. Příspěvky pro Jaro 2014
Termín zaplacení členských příspěvků pro Jaro 2014 byl stanoven do 31.března 2014. Za dodržení tohoto
termínu odpovídají trenéři jednotlivých mužstev. Výše členských příspěvků – Muži – 1300,-Kč,
Mládež – 1 000,-Kč.
Fotbalový klub FC CHEB
Boženy Němcové 1947/22
350 02 CHEB
IČ: 182 34 305
Telefon:
731 125 148
E-mail:
Web:
[email protected]
www.fccheb.cz
7. Přestupy, hostování, nová registrace
Vyřešeno hostování hráče HOLAKOVSKÝ /2002/ a ukončení hostování hráče LINHART /2002/
Nová registrace – HORÁK
8. Různé
Při trénincích jednotlivých mužstev v areálu FC CHEB, přísný zákaz vstupu nebo běhání na travnaté hrací
ploše nebo střídání tráva - UMT
I nadále platí povinnost úklidu vlastní šatny po poslední tréninkové jednotce v daném týdnu
Projednáno soustředění mladších přípravek v termínu 17.-23.8.14 ve Zbraslavicích. Organizačně zajišťuje
pan Daňko, účast cca 15 dětí, závazné přihlášky do 16.dubna 2014 cena cca 2500,-Kč/osoba.
 Projednáváno oblečení jednotlivých týmů do sportovních souprav, do další schůze trenéři připraví systém
zacházení s uvedeným materiálem a předávání následujícím kategoriím.
 Na základě žádosti trenéra Makeše změnit výkopy turnajů z NE na SO v těchto termínech 17.5. a 31.5.
Příští schůze se koná dne 31.3.2014 v 18;45 hodin
V Chebu dne 19.března 2014
Zapsal: KOZEL Slavomír –jednatel klubu
Download

Fotbalový klub FC CHEB Telefon: 731 125 148 Boženy Němcové