Z ÁVA Z N Á O B J E D N ÁV K A P R O N Á J M U S Y N A G O G Y
PROVOZOVATEL
Městské informační centrum Kolín IČO 61883425
Na Hradbách 157 Kolín I
+420 321 712 021│+420 774 138 [email protected]
SPRÁVCE OBJEKTU
Tomáš KOLESZÁR
+420 605 931 092
POŘADATEL:
POŘADATEL:
ADRESA:
ADRESA:
TELEFON:
TELEFON:
IČO:
IČO:
DIČ:
DIČ:
ODPOVĚDNÁ OSOBA:
OSOBA:
TELEFON:
TELEFON:
NÁZEV AKCE:
AKCE:
DATUM KONÁNÍ:
STRUČNÝ POPIS AKCE/ŽÁNR:
AKCE/ŽÁNR:
PROSTORY:
PROSTORY:
Hlavní sál (kapacita cca 100 míst k sezení)
Balkon
Parkán
Pokoj pro umělce se zázemím a kuchyní (POUZE V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY) – poplatek 600 Kč
SLUŽBY:
SLUŽBY:
Prodej vstupenek v Městském informačním centru – počet
ks za cenu
Kč za ks
(SOUČÁSTÍ BUDE SMLOUVA O PRODEJI A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL)
DOBA PRONÁJMU:
PRONÁJMU:
CENA PRONÁJMU:
PRONÁJMU:
Od:
hodin
Do:
hodin
Začátek akce od:
hodin
Konec akce v:
hodin
Počet hodin pronájmu celkem:
hodin
500 Kč paušálně za akci a 250 Kč za každou i započatou hodinu,
celkem
Kč, splatných v hotovosti v Městském informačním centru Kolín
minimálně týden před konáním akce, jinak bude objednávka považována za neplatnou.
ODPOVĚDNÁ OSOBA ZAJISTÍ POŽÁRNÍ DOZOR. Jakákoliv manipulace s vybavením synagogy včetně klavíru
je bez předchozího souhlasu pronajímatele výslovně zakázána, stejně tak manipulace s otevřeným ohněm v objektu apod.
Svým podpisem pořadatel stvrzuje seznámení se s Provozním řádem synagogy a zavazuje se jej důsledně dodržovat.
DATUM, PODPIS A RAZÍTKO POŘADATELE:
POŘADATELE:
OBJEDNÁVKA UHRAZENA DNE:
DNE:
DATUM PŘIJETÍ A ČÍSLO OBJEDNÁVKY, PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE:
Download

Závazná objednávka pronájmu synagogy