Biochemická a hematologická laboratoř BH LAB spol. s r.o.
Dobrovského 23, 612 00 Brno
IČ: 607 55 105, Tel.: 800 190 198
www.bhlab.eu, [email protected]
Evidenční štítek laboratoře
ŽÁDANKA – METODY
Pacient
Pojišťovna
Rodné číslo
Datum narození
Pohlaví
Kontaktní údaje pacienta
Dg.
Odbornost
BIOCHEMIE – krev
Datum a čas odběru
ANALYTY MOČE / 24 hodin
Bilirubin
Bilirubin konjugovaný
Alaninaminotransferáza
Aspartaminotransféráza
Fosfatáza alkalická
Gama-glutamyltransferáza
Alfa-amyláza
Amyláza pankreatická
Lipáza
Kreatinkináza
Laktátdehydrogenáza
Urea v séru
Kreatinin v séru
Kreatininová clearence
MDRD
Kyselina močová
Albumin
Celková bílkovina
C-reaktivní protein
RF
ASLO
Cholesterol
Cholesterol-HDL
Cholesterol-LDL
index
Triacylglyceroly
BI
BILK
ALT
AST
ALP
GGT
AM
PAM
LPS
CK
LD
U
KR
KRLC
MDRD
KM
ALB
CB
CRP
RF
ASLO
CHOL
HDL
LDL
Glukóza
Glykovaný hemoglobin *
C-peptid
o-GTT
GLU
HbA1C
CP
.k
16
31
34
.k
Železo v séru
Transferin
Ferritin
Vitamín B12
Folát
VVK Fe
Fe
TRF
FER
B12
FOL
UIBC
20
21
35
36
37
38
Hořčík
Hořčík ionizovaný
Vápník (celkový)
Vápník ionizovaný
Sodík
Draslík
Chloridy
Fosfor
Lithium
Měď
Zinek
Mg/S
iMg/S
Ca/S
iCa/S
Na/S
K/S
Cl/S
P/S
Li/S
Cu/S
Zn/S
22
622
23
623
24
25
26
27
39
40
41
Moč chemicky/sediment
MS
.MS
Stolice na okultní krvácení
OK
.300
GB R 42B
IČZ, razítko, podpis
TG
2
53
4
5
6
13
14
34
17
18
19
7
8
.8
680
10
9
29
30
51
52
11
1
531
.0
12
Celková bílkovina
Urea
Glukóza
Amyláza
Kreatinin
Sodík
Draslík
Chloridy
Vápník
Fosfor
Horčík
Mikroalbumin
Kyselina močová
Porfyriny
ELFO bílkovin v moči
CB/U
U/U
G/U
AM/U
KR/U
Na/U
K/U
Cl/U
Ca/U
P/U
Mg/U
MAU
KM/U
Por/U
ELFB/U
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PRO VÝPOČTY
44
43
42
46
45
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Hmotnost:
HEMATOLOGIE – plná krev
METODY SMLUVNÍCH LABORATOŘÍ
IFCOR - 99, s.r.o. Krajní 25, Blansko
Tel.: 800 190 194
Elektroforéza bílkovin v séru
ELFO
Imunofixace v séru
IFIX
IgA
IgA
IgM
IgM
IgG
IgG
IgE
IgE
anti-HAV total
HAVC
anti-HAV IgM
HAVM
HBsAg
HBSAG
anti-HBs
AHBS
abti-HBc celkové
AHBCC
anti-HBc IgM
AHBCM
HBeAg
HBEAG
anti-Hbe
AHBE
anti-HCV
HCV
HIV 1/2 (Ab, Ag)
HIV
IMUNOCHEMIE
TSH ultrasenzitivní
Trijodtyronin celkový
Thyroxin celkový
Trijodtyronin volný
Thyroxin volný
Thyreoglobulin
anti-TG
anti-TPO
anti-R-TSH
Parathormon **
Kortizol
Kortizol v moči
Prolaktin
Testosteron
TSH
T3
T4
f-T3
f-T4
TG
a-TG
a-TPO
a-R-TSH
PTH **
KORT
KORT/U
PRL
TEST
Karcinoembryonální antigen
α1-fetoprotein
Prostatický spec.anti.
Prostatický spec.anti. volný
CA 15-3
CA 19-9
CA 125
CA 50
CA 72-4
β-hCG
β2-mikroglobulin
25-OH vitamín D
CEA
AFP
PSA
f-PSA
CA 15-3
CA 19-9
CA 125
CA 50
CA 72-4
TUMOROVÉ MARKERY
Množství moče/24 h:
Krevní obraz (KO)
KO+dif
Retikulocyty
Protrombinový test (INR)
APTT + Racio
Fibrinogen
Antitrombin III
D-dimery ***
Sedimentace FW
Krevní skupina + Rh
Scr. nepravidel. protilátek
RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o.
Bratislavská 2, Brno, tel.: 800 190 197
.5
.6
139
160
162
164
168
165
.FW
Lékové hladiny
Digoxin
Teofylin
Phenolbarbital
Primidon
Phenytoin
Valproát
Carbamazepin
Cyklosporin *
Ethosuximid
Benzodiazepin
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
OSTATNÍ METODY
*
odběr jako pro krevní obraz
**
odstředěné sérum nebo plazmu ihned
po odběru uchovávat v ledové lázni a dopravit
do laboratoře
*** odběr jako pro koagulace
F 26, verze 06
Download

Stáhněte si žádanku