Odborný seminář laboratoří IFCOR-99, s.r.o.
Viniční 235, 615 00 Brno
Vakcinologie, alergologie, infektologie
Datum a místo konání : 8.4.2015, kongresový sál zastupitelstva Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Odborný program
Registrace : 15.00 - 15.30
Blok I : 15.30 - 16.45
1. Novinky v očkování (30 minut)
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové
2. Novinky v diagnostice a primární prevenci HPV asociovaných onemocnění (30 minut)
RNDr. Ruth Tachezy, Ústav hematologie a krevní transfuze, NRL pro papillomaviry, Praha
Diskuse (15 minut)
Přestávka s občerstvením (15 minut)
Blok II : 17.00 - 18.15
3. Výskyt a prevence klíšťové encefalitidy (30 minut)
MUDr. Alena Dvořáková, protiepidemický odbor KHS kraje Vysočina
4. Serologické markery a vybraná onemocnění trávicího traktu u dětí (30 minut)
MUDr. František Jimramovský, Pediatrická klinika, FN Brno
Diskuse (15 minut)
Po skončení bude následovat občerstvení formou rautu
Partner akce:
Siemens, s.r.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrzení účasti-návratka (do 27.3.2015)
(lze i na email: [email protected])

lékař
Titul:

jiný VŠ pracovník
Jméno a příjmení:

SZP
Účast na akci bude ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání
Vzdělávací akce je spolupořádána s OSL ČLK Brno-město v rámci Stavovského předpisu ČLK č.16
Download

Vakcinologie, alergologie, infektologie - IFCOR