RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o.
Laboratorní příručka
Základní informace
Laboratoře RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o.
Člen klinických laboratoří IFCOR-99
Bratislavská 2
604 70 Brno
Platí od: 1.6.2013
1
DLP1-6/2013
RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o.
Laboratorní příručka
3. Úvod – Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček s.r.o.
Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. jsou součástí klinických laboratoří IFCOR-99 a představují komplex
sdružující čtyři laboratorní útvary:
- Imunoanalytická laboratoř
- Laboratoř HPLC
- Mikrobiologická laboratoř – serologie a PCR
- Mikrobiologická laboratoř – bakteriologie
Laboratoře nabízejí škálu vyšetření odborností 802, 815 i odborností 801, 812 a 813.
3.1. Základní údaje
Název organizace
RNDr. Zdeněk Čecháček s.r.o.
Identifikační údaje
IČ – 26911817, DIČ CZ26911817
Typ organizace
Společnost s ručením omezením
Statutární zástupce organizace
RNDr. František Flek – jednatel
MUDr. Zuzana Medková, PhD - jednatel
Adresa
Bratislavská 2, 604 70 Brno
RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o.
Název laboratoře
Imunoanalytická laboratoř
Mikrobiologická a serologická laboratoř
Laboratoř HPLC
Adresa
Bratislavská 2, 604 70 Brno
Umístění
2. a 3. poschodí
Okruh působnosti laboratoře
pro akutní a neakutní lůžkovou péči
pro ambulantní zařízení
Vedoucí klinické laboratoře
Ing. Jana Matějková
Zodpovědní odborní vedoucí
Imunoanalytická laboratoř (815/801)
Laboratoř HPLC (801)
Ing. Jana Matějková
RNDr. Ivan Vermousek, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.
ML – serologie a PCR (802)
MUDr. Martin Peťko
ML – bakteriologie (802)
Mgr. Kateřina Manová
Manažer kvality
Ing. Petr Matějka
Metrolog
Bc. Jitka Širůčková
Vedoucí technického úseku – svoz vzorků
Roman Krejčí
Dohlížející osoba (radioaktivita)
Ing. Petr Matějka
Platí od: 1.6.2013
2
DLP1-6/2013
RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o.
Laboratorní příručka
3.2. Kontakty – telefonní seznam
Kontakt
Pevná linka
Zelená linka (bezplatná)
Mobil
800 190 197
Jednatel společnosti
545212530
Vedoucí laboratoří
545212530
603424225
Sekretariát
545212530
731145967
Manažer kvality
545212531
739659237
Imunoanalytická laboratoř
545212141
732108567
ML - bakteriologická laboratoř
545212532
603449535
ML - sérologická laboratoř
545215719
739015368
Laboratoř HPLC
545215109
Recepce - odběry
545212141
Svoz vzorků
545212141
731145903
pondělí - pátek
od 7:00 do 17:00 hodin
sobota, neděle po dohodě
Dostupnost informací
3.3. Informace o provozní době laboratoří
Spádová oblast laboratoře je především Brno a blízké okolí, ale vzhledem k nabízeným speciálním vyšetřením
pokrývá prakticky celou jižní Moravu.
Provoz
Pondělí – pátek
Sobota
Neděle
7:00 – 10:00
Po dohodě do 15:00
-
-
7:00 – 14:00 *)
Po dohodě
Po dohodě
Příjem vzorků
7:00 – 16:30
Po dohodě
Po dohodě
Imunoanalytická laboratoř
7:00 – 17:00
Po dohodě
Po dohodě
HPLC laboratoř
7:00 – 15:30
-
-
ML – bakteriologie
7:00 – 17:00
7:00 – 13:00
-
ML – serologie a PCR
7:00 – 17:00
-
-
Statimy – fertilizace in vitro
7:00 – 17:00
Po dohodě
7:00 – 13:00
Po dohodě
Odběrová místnost
Svoz vzorků
*) – podrobněji viz kapitola: 5.5.1
Platí od: 1.6.2013
3
DLP1-6/2013
RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o.
Laboratorní příručka
3.4. Kontakty na vybrané pracovníky
3.4.1. Imunoanalytická laboratoř
Pracovník
Telefon
Mobil
E-mail
Ing. Jana Matějková
545 212 530
603 424 225
[email protected]
Ing. Petr Matějka
545 212 531
739 659 237
[email protected]
MUDr. Michaela Lisztwanová
545 212 531
Renata Pacasová
545 215 733
732 108 567
Telefon
Mobil
[email protected]
[email protected]
3.4.2. Laboratoř HPLC
Pracovník
E-mail
RNDr. Ivan Vermousek
545 215 109
[email protected]
Mgr. Alena Nevařilová
545 215 109
[email protected]
MUDr. Michaela Lisztwanová
545 212 531
[email protected]
Prof. MUDr. Vladimír Palyza,
CSc.
549 496 190
[email protected]
3.4.3. Mikrobiologická laboratoř – serologie a PCR
Pracovník
Telefon
Mobil
MUDr. Martin Peťko
545 215 719
739 015 368
MUDr. Hana Štroblová
545 214 769
Mgr. Petra Doleželová
545 215 719
E-mail
[email protected]
[email protected]
734 651 238
[email protected]
3.4.4. Mikrobiologická laboratoř – bakteriologie
Pracovník
Telefon
Mobil
Mgr. Kateřina Manová
545 212 532
603449535
MUDr. Martina Macháčková
545 212 532
Ivana Matičková
545 212 532
Platí od: 1.6.2013
E-mail
[email protected]
[email protected]
4
DLP1-6/2013
Download

Základní informace Laboratoře RNDr.Zdeněk Čecháček sro. Člen