REFERENČNÍ HODNOTY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Laboratoř IDL, Praha 10 – Hostivař, ul. U Továren 770/1b
Vyšetření štítné žlázy
TSH
0,3
–
4,0
mU/l
0,4
0,1
do 0,1
4,0
nad 10,0
–
–
4,0
0,4
–
10,0
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
mU/l
11,5
–
24
(tyreotropin)
fT4
eutyreoza
preklinická hypertyreoza
hypertyreoza
subklinická hypotyreoza
primární hypotyreoza
pmol/l
(volný tyroxin)
fT3
3,8
–
6,5
pmol/l
(volný trijodtyronin)
T4
60
– 160
nmol/l
1,2
–
nmol/l
0
–
70
µg/l
0
–
50
U/ml
(tyroxin)
T3
2,8
(trijodtyronin)
Tg
(tyreoglobulin)
anti-TPO
(protilátky proti tyreo - peroxidáze )
anti-hTg
0
–
30
U/ml
(protilátky proti lidskému tyreoglobulinu)
anti-rTSH
0
–
1,5
U/ l
(protilátky proti TSH - receptorům)
0
1
nad 1,5
–
–
1
1,5
U/ l
U/ l
U /l
negativní
přechodné pásmo
pozitivní
Platnost od 10.6.2013
Telefon 272 701 543
1/6
REFERENČNÍ HODNOTY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Laboratoř IDL, Praha 10 – Hostivař, ul. U Továren 770/1b
Nádorová diagnostika
CEA
0
–
5
µg/l
(karcinoembryonální antigen)
0
3
–
–
3
5
µg/l
µg/l
TPA
0
–
75
U/ l
AFP
0,5
–
7,4
negativní
přechodové pásmo
U/ml
(α-fetoprotein)
do 15 600
0
- 70
0
8
děti 0 – 6 týdnů
U/ml
6 týdnů – 1 rok
1 rok – 15 let
U/ml
U/ml
HCG - beta, volná podjednotka („free-beta-hCG“)
< 0,4
µg/l
CA 19-9
0
–
35
U/ml
CA 15-3
0
–
32
U/ml
CA 125
0
–
35
U/ml
CA 72-4
0
–
4
U/ml
NSE
0
–
12,5
µg/l
(neuron - specifická enoláza)
CYFRA 21-1 0
–
3,3
µg/l
SCC
–
1,9
µg/l
β2 - mikroglobulin :
v séru
1
–
1
–
2,4
3
mg/ l
mg/ l
PSA
4,0
µg/l
0
0
–
(do 60 let)
(nad 60 let)
(prostatický specifický antigen)
fPSA Hodnocení poměru fPSA/PSA (pro koncentrace celkového PSA 3-20 µg/l) :
do 0,16
podezření na maligní proces
0,16 –
0,22
přechodné pásmo
nad 0,22
pravděpodobně se jedná o benigní
hyperplazii
Platnost od 10.6.2013
Telefon 272 701 543
2/6
REFERENČNÍ HODNOTY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Laboratoř IDL, Praha 10 – Hostivař, ul. U Továren 770/1b
Gynekologická endokrinologie
LH
(lutropin)
FSH
(folitropin)
Estradiol
1,2
2,1
19,2
1,2
10,9
–
8,6
– 10,9
– 103
– 12,9
– 58,6
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
muži
ženy
1,3
3,9
4,5
1,8
16,7
– 19,3
–
8,8
– 22,5
–
5,1
- 113,6
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
muži
ženy
0
-
1,0
IU/l
prepubertální
0
0,1
0,35
0,18
0
–
–
–
–
–
0,17
0,45
1,60
1,08
0,15
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
muži
ženy
4,4
3,2
50
1,6
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
muži
ženy
27,1
2,6
nmol/l
nmol/l
muži
ženy
Progesteron 0,22 –
0,54 –
12,1 –
0,16 –
Testosteron 6,1
0
–
–
folikulární fáze MC
preovulační pík
luteální fáze MC
v menopauze
folikulární fáze MC
preovulační pík
luteální fáze MC
v menopauze
folikulární fáze MC
preovulační pík
luteální fáze MC
v menopauze
folikulární fáze MC
luteální fáze MC
v menopauze
(u žen hodnocení závisí na konc. SHBG-viz FAI)
SHBG(Sex-Hormone Binding Globulin)
14
– 90
nmol/l
19
– 135
nmol/l
17
– 125
nmol/l
muži
ženy
ženy (postmenopausální)
FAI [bezrozměrné číslo](Free-Androgen Index, Free-Testosteron Index)
0
– 10,9
ženy
0
–
6,8
ženy (postmenopausální)
24,3 – 110
muži
Volný testosteron (free testosteron)
30,1 – 189
pmol/l
muži
1,0 – 11,0
pmol/l
ženy 15 – 50 let
1,0 –
6,0
pmol/l
50 a více let
Prolaktin ( !! může vykazovat silné diurnální variace !! )
2,6 – 13,1
µg/l
muži
3,3 – 26,7
µg/l
ženy před menopauzou
2,7 – 19,6
µg/l
v menopauze
Platnost od 10.6.2013
Telefon 272 701 543
3/6
REFERENČNÍ HODNOTY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Laboratoř IDL, Praha 10 – Hostivař, ul. U Továren 770/1b
Gynekologická endokrinologie
DHEA-sulfát (Dehydroepiandrosteron sulfát)
0,65 - 14,6
μmol/l
muži
μmol/l
2,3 - 18,7
2,9 - 12,6
μmol/l
1,9 - 13,4
μmol/l
1,0 8,5
μmol/l
0,65 6,6
μmol/l
0,14 6,9
μmol/l
1,4 8,7
μmol/l
ženy
0,49 - 10,6
μmol/l
μmol/l
0,62 7,2
0,52 6,3
μmol/l
0,22 5,1
μmol/l
μmol/l
0,33 3,6
0,19 4,8
μmol/l
DHEA (Dehydroepiandrosteron)
4,8 – 43,3
2,8 – 36,3
1,3
1,3
1,3
4,0
1,3
2,2
2,2
2,7
–
–
–
–
–
–
–
–
9,9
11,3
15,7
27,0
9,0
15,7
24,8
40,6
18 – 21
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
>71 let
let
let
let
let
let
let
18 – 21
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
>71 let
let
let
let
let
let
let
nmol/l
nmol/l
muži
ženy
nad 15 let
nad 15 let
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
nmol/l
chlapci do 8 let
od 8 do 10 let
od 10 do 12 let
od 12 do 15 let
dívky do 8 let
od 8 do 10 let
od 10 do 12 let
od 12 do 15 let
17 - OH - progesteron (17 – hydroxy - progesteron)
1,9 –
6,5
nmol/l
muži nad 15 let
1,0 –
4,6
nmol/l
ženy folikulární fáze MC
0,8 –
8,8
nmol/l
luteální fáze MC
0,56 –
2,2
nmol/l
v menopauze
–
–
9,1
6,1
nmol/l
nmol/l
děti
Androstendion
1,0 –
0,35 –
9,1
10,3
nmol/l
nmol/l
muži
ženy
8,7
nmol/l
děti
0
0
0,3
–
hCG(lidský choriový gonadotropin)
do 3
IU/l
do 3
IU/l
do 1 roku
od 1 do 15 let
muži
netěhotné ženy
!! V průběhu gravidity se vyskytují výrazné individuální rozdíly !!
( !! Hodnoty zde uvedené jsou proto pouze orientační !! )
10
15
10
10
3
5
500
000
000
000
000
000
–
–
–
–
–
–
-
10
100
200
100
100
50
50
000
000
000
000
000
000
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
IU/l
0,2-1. týden gravidity
3-4. týden gravidity
5-6. týden gravidity
6-8. týden gravidity
8-12. týden gravidity
2. trimestr gravidity
3. trimestr gravidity
Platnost od 10.6.2013
Telefon 272 701 543
4/6
REFERENČNÍ HODNOTY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Laboratoř IDL, Praha 10 – Hostivař, ul. U Továren 770/1b
Hematologie
Vitamin B12
133
– 675
pmol/l
–
107
133
pmol/l
pmol/l
pmol/l
Folát v séru
6,8
–
45
nmol/l
0
5,7
–
0
107
nad 675
Feritin
24
8
11
145
50
8
5,7
6,8
snížená hodnota (deficit)
přechodné pásmo
zvýšená hodnota
nmol/l
nmol/l
snížená hodnota (deficit)
přechodné pásmo
– 336
– 140
– 307
µg/l
µg/l
µg/l
muži
ženy
ženy
–
–
–
µg/l
µg/l
µg/l
děti
460
200
140
do menopauzy
v menopauze
0 – 6 týdnů
6 týdnů – 1 rok
1 rok – 15 let
Kostní metabolizmus
Parathormon (PTH)
1,1 –
6,3
pmol/l
0
0,8
–
–
20
9,9
ng/l
ng/l
muži
ženy
Osteokalcin 9,9
–
–
–
–
27,0
30,6
18,3
41,2
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
muži
muži
ženy
ženy
µg/l
děti
Kalcitonin
6,9
6,8
9,1
41
–
111
do 60 let
nad 60 let
do 50 let
nad 50 let
Osteáza (kostní frakce alkalické fosfatázy)
0
– 20,1
µg/l
muži
0
– 14,3
µg/l
ženy do menopauzy
0
– 22,4
µg/l
ženy v menopauze
Cross-Laps (degradační produkt C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I)
(stanovení
1,02 –
5,94 nmol/l
muži
v séru !!)
1,01 –
5,85 nmol/l
ženy 18 – 49 let
1,23 – 10,6
nmol/l
ženy 50 a více let
0,75 –
17,5
děti
nmol/l
1,25 – dihydroxy - vitamin D
43
– 168
pmol/l
0
– 43
pmol/l
25 – hydroxy - vitamin D
23
– 113
dospělí
chronická renální nedostatečnost
dospělí
nmol/l
Platnost od 10.6.2013
Telefon 272 701 543
5/6
REFERENČNÍ HODNOTY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
Laboratoř IDL, Praha 10 – Hostivař, ul. U Továren 770/1b
Diabetologie
C - peptid
0,16 –
Inzulin
2,1
–
1,10
22
nmol/l
mU/l
Obecná endokrinologie
Kortizol
odběr v 8 – 10 hodin
odběr v 15 – 17 hodin
v séru
185
– 624
< 276
nmol/l
nmol/l
v moči
58
– 306
nmol/24hod.
v séru / plazmě
Aldosteron
I. bazální hodnota (vleže)
28
– 440
pmol/l
dospělí
830
56
33
– 5300
– 3100
– 980
pmol/l
pmol/l
pmol/l
novorozenci
děti 1 měsíc - 2 roky
děti 2 – 16 let
II.po zátěži (vestoje)
110
v moči
17
– 860
pmol/l
–
nmol/24hod.
69
P R A (plazmatická reninová aktivita)
I. bazální hodnota (vleže)
0,3
–
1,8
ng/ml/hod
4,2
ng/ml/hod
II.po zátěži (vestoje)
0,6 –
Poměr ALDO/PRA - pro
>
>
dg. primárního hyperaldosteronizmu
30
50
poměr svědčící pro prim. hyperaldosteronizmus
poměr diagnostický se senzitivitou
a specificitou 90%
β2 - mikroglobulin :
v moči
0
–
0,37
mg/ l
Léky
Digoxin
1,3
–
2,6
nmol/l
dospělí
1,4
–
2,2
nmol/l
děti
Platnost od 10.6.2013
Telefon 272 701 543
6/6
Download

formát PDF