MICROBEAST PŘEHLED
NASTAVOVACÍ MENU
(LED svítí )
Status-LED:
vypnuto
fialová
A
Orientace
B
Cyklika - Frekvence serv
PC
50 Hz*
C
Servo vrtulky - Neutral-Impuls
PC
960 μs
D
Servo vrtulky - Frekvence
PC
50 Hz*
E
Servo vrtulky - Limit
červená
modrá(bliká)
na hraně
65 Hz
120 Hz
165 Hz
760 μs
165 Hz
modrá
na ploše*
200 Hz
1520 μs*
270 Hz
333 Hz
560 Hz
kniplem vrtulky - levý limit/pravý limit
F
Směr senzoru gyra vrtulky
G
Cyklika Subtrim
H
Typ mixu cykliky
I
Smysl pohybu serv cykliky
Kontrolní pozice
J
Geometrie hlavy rotoru
K
Nastavení kolektivu
L
Cyklika - max. výchylky
CH1 Trim
PC
mechanický
nor | inv| inv
nor | nor | inv*
90°
normal*
invert
CH2 Trim
CH3 Trim
120°*
140°
nor | inv | nor
140° (1=1)
nor | nor | nor
Kniplem křidélek nastavit 6° cyklické výchylky
Kniplem kolektivu nastavit do max a min výchylky kolektivu - kniplem vrtulky nastavit hodnotu
M Cyklika - směr senzorů
N
červ. (bliká)
Nastaví se kniplem vrtulky - přepíná se křidélky a výškovkou
inv | inv
inv | nor
Optimalizace piruet
nor | rinv
or | nor*
normal*
invert
PARAMETR MENU
(LED bliká )
Status-LED:
A
Cyklika - trimování
B
C
D
E
F
Odezva řízení
Cyklika - vzpínání
VrtulkaHeck - Heading Lock
Cyklika - pásmo necitlivosti
Vrtulka - RevoMIX
vypnuto
fialová
červ. (bliká)
červená
modrá(bliká)
modrá
Kniply výškovky a křidélek - reset kniplem vrtulky
PC
PC
PC
PC
PC
normal
velmi nízké
velmi nízké
1
vyp*
sport*
nízké
nízké
2*
pro
střední*
střední*
3
extreme
vysoké
vysoké
4
vysílač
velmi vysoké
velmi vysoké
5
* tovární nastavení
77
Nikdy nelétejte v nastavovacím režimu. Model bude s vysokou pravděpodobností neovladatelný! V nastavovacím režimu jsou gyra vypnuta !
System připraven
Menu LED: velikost zisku gyra vrtulky A = 0% do N = 150%
(pouze indikováno po zapnutí nebo při nastavování zisku)
Tlačítko:
- držet dokud LED A nesvítí-vstup do
programovacího menu
- držet krátce dokud LED A nebliká
vstup do parameter menu
Status-LED:
mod gyra
off, flashing blue or blue
modrá = Heading lock
fialová = Normal
výběr v menu
Dial 1: zisk desky cykliky
Dial 2: přímý zisk desky cykliky
Dial 3: dynamika ocasu
Menu LED :
svítí = nastavovací menu
bliká = parametr menu
Status-LED:
vypnuto
fialová
červená(bliká)
červená
modrá(bliká)
modrá
tlačítko:
krátký stisk pro další menu
výber kniplem vrtulky nebo křidélek/výškovky/kolektivu v některých případech.
30
Download

Prehled programovani Microbeast CZ