Advanced Contact Technology
CombiTacline
Průmyslové konektory
Industrial Connectors
Konektory určené pro vysoké proudy
Connectors for high current
Ø 12mm, max. 300A, max. 95mm²
E
Advanced Contact Technology
MC Multilam Technologie:
neomezené možnosti
MC Multilam Technology:
unlimited possibilities
Multilamely jsou specielně formované, pružné proužky slitiny
mědi, které jsou pozlaceny nebo postříbřeny v souladu s jejich aplikací a jsou volně uloženy v drážce. Díky jejich stálému pružnému tlaku, Multilamela udržuje nepřerušený kontakt
s povrchem kontaktu, což má za následek nízký a stálý odpor
kontaktu.
Multilam technologie nám umožňuje plnit velmi široký rozsah
požadavků a naleznout řešení i těch nejnáročnějších aplikací, včetně elektrických (až do několika kA), teplotních (až do
350°C) a mechanických s životností kontaktu až do 1 miliónu
spojovacích cyklů.
Jsme specializovaný na návrhy dle požadavků zákazníka.
Multilams are specifically designed contact elements of copper
alloy which provide electrical performance coupled with mechanical properties. The Multilams are plated with either gold or silver
to provide excellent corrosion protection and lower contact resistance. The unique feature of the Multilam is to provide constant
spring pressure which enables continuous contact with the contact surface, resulting in a low and constant contact resistance.
Multilam technology allows us to meet a very broad range of
requirements and to find solutions to the most severe constraints, including electrical (up to several kA), thermal (up to
350°C) and mechanical, with contact durability of up to 1 million mating cycles.
We are specialised in the design of custom solutions.
Správná technologie pro nejpřísnější požadavky.
The right technology for the strictest requirements.
2
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Výhody technologie
Multilamel
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Advantages of
Multilam Technology
minimální pokles napětí
vysoká kapacita přenosu proudu
minimální silové ztráty
minimální odpor kontaktu
vysoká trvanlivost kontaktů s odolností až do 1 miliónu spojovacích cyklů
provozní teplota až do 350°C,
vyšší teploty jsou povoleny v krátkém časovém úseku
dobrá odolnost proti olejům
vysoká odolnost proti vibracím
nízké náklady na údržbu
kruhové, ploché nebo kulovité typy
velmi dobrá odolnost proti korozi
Vyjmuto z katalogu MultilamTechnology
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Minimal voltage drop
High current-carrying capacity
Minimal power loss
Minimal contact resistance
High durability contacts withstand up to 1 million mating cycles
Operating temperatures up to 350°C, higher temperatures
permitted for short periods
Good resistance to oils
High resistance to vibration
Low maintenance costs
Round, flat or spherical types
Very good corrosion resistance
Extract from catalogue MultilamTechnology
Kontaktní plocha
I
Contact part
A
Re 1
Rf1
R
ℓ
Lamela
Multilam louver
Rf2
Kontaktní plocha
Contact part
B
www.multi-contact.com
Re2
I
3
Advanced Contact Technology
Nosič kontaktu CT-E12-1/...
Jednopólové plastové nosiče kontaktu pro kontakty o Ø 12mm,
rozlišují samčí a samičí část. Nosiče jsou označeny písmenem
“S” na spojovací straně pro nosiče pinu a pro nosiče zásuvek
jsou označeny písmenem “B”.
Kontakty jsou uzamčeny prostřednictvím svorky (CT-RC12)
Vhodné pro kabely s průřezem 50mm² – 95mm².
Contact carriers CT-E12-1/...
The single-pole plastic contact carriers for Ø 12mm contacts
gender specific. The carriers are identified by the marking “S”
on the mating side for pin carriers and the marking “B” for
socket carriers.
The contacts are locked by means of a retaining clip (CT-RC12).
Suitable for cable cross-sections of 50mm² – 95mm².
CT-E12-1/B
CT-E12-1/S
CT-RC12
Typ
Type
Objednací č.
Order No.
CT-E12-1/B
33.4082
CT-E12-1/S
33.4081
CT-RC12
33.4083
Technická data
Technical data:
Počet pólů
Pro kontakt o průměru
Napětí kabel / zem
Jmenovité impulsní napětí
Testovací napětí
Stupeň znečištění
Teplotní rozmezí
Stupeň ochrany
Odstupy a povrchové vzdálenosti
Number of poles
For contact diameter
Voltage cable / earth
Rated impulse voltage
Test voltage
Pollution degree
Temperature range
Degree of protection
Clearances and creepage distance
Ich
bin
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
e
wendet!
Hinweise
zur korrekten Montag
e
4
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Návod k montáži MA213-01
MA www.multi-contact.com
1
12mm
1000V AC/DC IEC, 600V UL
6kV (IEC 60664-1)
3,31kV, 50/60Hz, 1min
2, CATII
-30°C ...+90°C
IP2X
IEC 60664-1
Ich
bin
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
wendet!
Hinweise
e
zur korrekten Montag
e
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
600V AC/DC
4kV (IEC 60664-1)
2,21kV, 50/60Hz, 1min
3, CATIII
Assembly instructions MA213-01
MA www.multi-contact.com
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Kontakty Ø 12mm s krimpovací koncovkou
Ø 12mm Contacts with crimp termination
Kontakty o Ø 12mm pro nosič CT-E12-1/… jsou postříbřené. Zásuvky jsou vybaveny osvědčenou a testovanou MC Multilam.
Koncovka se přidělá krimpováním na 50mm² – 95mm² ohebný
měděný kabel.
The Ø 12mm contacts for CT-E12-1/... contact carriers are
silver-plated. The sockets are fitted with the proven and
tested MC Multilam. Termination is made by crimping on to
50mm² – 95mm² flexible copper cable.
CT-BP12/...
Typ
Type
CT-SP12/...
Objednací č.
Order No.
Zásuvka
Socket
CT-BP12/50 AG
CT-SP12/50 IP2X AG
33.0127
33.0558
X
CT-BP12/70 AG
CT-SP12/70 IP2X AG
33.0128
33.0559
X
CT-BP12/95 AG
CT-SP12/95 IP2X AG
33.0138
33.0562
X
Pin
Pin
Povrch
Surface
X
X
X
Průřez vodiče
Conductor cross section
mm²
AWG
A
50
1
200
70
2/0
245
95
3/0
300
Technická data
Technical data:
Nominální-Ø pin / zásuvka
Max. posuvná síla na kontakt
Odpor kontaktu
Spojovací cykly
Nominal-Ø pin / socket
Max. sliding force per contact
Contact resistance
Mating cycles
Povrch Ag
1)
Jmenovité hodnoty se vztahují k teplovzdorným kabelům s max. přípustnou
teplotou vodiče 90°C podle DIN VDE 0298-4
www.multi-contact.com
Jmenovitý proud1)
Rated current1)
Typ koncovky
Type of termination
12mm
32N
25μΩ
10‘000
Surface Ag
1)
Rated values relate to heat-resistant cables with a max. permissible conductor
temperature of 90°C according to DIN VDE 0298-4
5
Advanced Contact Technology
Kontakty Ø 12mm s vnitřním závitem M10
Ø 12mm contacts with M10 inside thread
Kontakty o Ø 12mm pro nosič CT-E12-1/…jsou postříbřené. Zásuvky jsou vybaveny osvědčenou a testovanou MC Multilam.
Ukončení se provádí s vnitřním závitem M10 pomocí kabelového oka na 50mm² – 95mm² flexibilní měděný kabel.
The Ø 12mm contacts for contact carrier CT-E12-1/... are silver plated. The sockets are fitted with the proven and tested
MC Multilam. Termination is effected with an M10 inside thread
using a cable lug on to 50mm² – 95mm² flexible copper cable.
CT-B12/M10 AG
CT-S12/M10 IP2X AG
Typ
Type
Objednací č.
Order No.
CT-B12/M10 AG
33.0139
CT-S12/M10 IP2X AG 33.0564
Zásuvka
Socket
Pin
Pin
Povrch
Surface
Průřez vodiče
Conductor cross section
Jmenovitý proud2)
Rated current2)
mm²
AWG
A
50
70
95
1
2/0
3/0
200
245
300
X
50
70
95
1
2/0
3/0
200
245
300
X
K-SCH50-103)
33001501
Kabelové oko
Cable lug
50
1
200
CT-K-SCH70-103)
33.4114
Kabelové oko
Cable lug
70
2/0
245
CT-K-SCH95-103)
33.4115
Kabelové oko
Cable lug
95
3/0
300
Jednotlivé části
Individual parts
Pos.
Typ
Type
1
ZYL-SHR-IN-6KT M10X20 ISO4762 BN6104)
2
3
4)
F/M10 DIN6798A BN781
4)
U/M10 AG
Objednací č.
Order No.
Poznámky
Remarks
11004669
Šroub / Cheese headed screw
M10 x 20
08.0706
Vějířová podložka / Serrated lock washer
F/M10
08.0306
Podložka / Washer
M10
Technická data
Technical data:
Nominální-Ø pin / zásuvka
Max. posuvná síla na kontakt
Odpor kontaktu
Spojovací cykly
Nominal-Ø pin / socket
Max. sliding force per contact
Contact resistance
Mating cycles
1)
2)
3)
4)
6
Typ koncovky
Type of termination
V závislosti na velikosti kabelového oka
Jmenovité hodnoty se vztahují k teplovzdorným kabelům s max. přípustnou
teplotou vodiče 90°C podle DIN VDE 0298-4
Kabelová oka CU/SN podle DIN 46234
Dodáváno s 33.0139 a 33.0539
1)
2)
3)
4)
12mm
32N
25μΩ
10‘000
Depending on cable lug size
Rated values relate to heat-resistant copper cables with a max. permissible
conductor temperature of 90°C according to DIN VDE 0298-4
Cable lugs CU/SN according to DIN 46234
Supplied with 33.0139 and 33.0539
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Vyberte počet Ø 12mm kontaktů pro Váš CombiTac
konektor (např. 2 x Ø 12mm)
Vyberte průměr vnější izolace Vašeho kabelu (např.
17mm)
Vyberte odpovídající velikost průchodky (např.
33.4126 nebo 33.4122)
Vyberte vhodný DIN-kryt (např. velikost 3, objednací číslo 33.1267)
14 – 17
1
17 – 21
32
21 – 25
9,5 – 12,5
2
(+ / -)
(L1 / N)
10 – 17
25
16 – 20,5
17 – 21
21 – 25
10 – 17
32
25
9,5 – 12,5
3
(+ / - / PE)
(L1 / N / PE)
10 – 17
25
16 – 20,5
17 – 21
4
Vhodný kryt
Suitable housing
mm
CT-K-VSH M32x14-17 MS
33.4123
CT-K-VSH M32x17-21 MS
33.4124
CT-K-VSH M32x21-25,5 MS
33.4125
9,5 – 12,5
4
(L1 / L2 / L3 / PE)
(L1 / L2 / L3 / N)
10 – 17
16 – 20,5
17 – 21
21 – 25
10 – 17
5
(L1 / L2 / L3 / N / PE)
2)
32
25
1
CT-TG1-G
33.1571
3
CT-TG3-G/2×M25
33.1267
36
4
CT-TG4-G/2×M32
33.1269
4
CT-TG4-G/3xM25
33.1268
CT-TG5-G/4xM25
33.1270
CT-K-VSH M25x9,5-12,5 MS 33.4120
30
33.4126
28
CT-K-VSH M25x16-20,5 MS
33.4122
30
CT-K-VSH M32x17-21 MS
33.4124
CT-K-VSH M32x21-25,5 MS
33.4125
CT-K-VSH M25x10-17 MS
33.4126
28
CT-K-VSH M25x9,5-12,5 MS 33.4120
30
CT-K-VSH M25x10-17 MS
33.4126
28
CT-K-VSH M25x16-20,5 MS
33.4122
30
CT-K-VSH M32x17-21 MS
33.4124
CT-K-VSH M32x21-25,5 MS
33.4125
36
CT-K-VSH M25x9,5-12,5 MS 33.4120
30
CT-K-VSH M25x10-17 MS
33.4126
28
CT-K-VSH M25x16-20,5 MS
33.4122
30
CT-K-VSH M32x17-21 MS
33.4124
CT-K-VSH M32x21-25,5 MS
33.4125
CT-K-VSH M25x10-17 MS
33.4126
CT-K-VSH M32x17-21 MS
33.4124
CT-K-VSH M32x21-25,5 MS
33.4125
5
6
1)
CT-TG6-G/3xM32
33.1272
CT-TG5-G/4xM25
33.1270
5
36
2)
28
CT-TG6-G/6xM251)
33.1271
6
17 – 21
21 – 25
1)
25
36
CT-K-VSH M25x10-17 MS
32
21 – 25
Objednací číslo
Order No.
M
3
Průchodka
Cable gland
Typ
Type
mm
Step 4:
Velikost
Size
2
Step 3:
Select the number of Ø 12mm poles of your
CombiTac connector (e.g. 2 × Ø 12mm poles)
Select the outer insulation diameter of your cable
(e.g. 17mm)
Select the appropriate cable gland (e.g. order No.
33.4126 or 33.4122)
Select a suitable DIN-housing (e.g. size 3, order No.
33.1267)
Max. velikost klíče
Wrench size max.
Počet pólů
Number of poles
1
Step 2:
Objednací číslo
Order No.
Krok 4:
Step 1:
Typ
Type
Krok 3:
Velikost
Size
Krok 2:
Pro Ø kabelu
For Ø cable
Krok 1:
Selection of special DIN-Housings for
CombiTac high current module
Pozice průchodek
Position of cable glands
Výběr speciálních DIN-krytů pro
CombiTac pro vysokonapěťové moduly
32
Uzavření otvoru uzávěrem (není součástí dodávky)
Speciální kryt dostupný na poptání
www.multi-contact.com
1)
2)
36
2)
Close one gland opening with cap (not provided)
Special housings available on request
7
Advanced Contact Technology
Kontaktträger
Nosič
kontaktuCT-E12-1/...
CT-E8/6-PE
Power Unit
Contact
carrier
up to
CT-E8/6-PE
300A
Jednopólový nosič kontaktu CT-E8/6-PE v gumě pro Ø 8mm
piny a zásuvky pro ukončení flexibilním měděným kabelem
25mm² – 50mm², v závislosti na typu ukončení. Nosič kontaktu
je určený pro montáž zemnícího kontaktu a je označen symbolem pro uzemnění.
Single-pole contact carrier CT-E8/6-PE in rubber for Ø 8mm
pins and sockets for the termination of flexible copper cables
25mm² – 50mm², depending on type of termination. The contact carrier is intended for the mounting of an earth contact and
marked with an earthing symbol.
CT-E8/6-PE
Typ
Type
Objednací č.
Order No.
CT-E8/6-PE
33.4008
Technická data
Technical data:
Počet pólů
Průměr kontaktu
Napětí kabel / zem
Jmenovité impulsní napětí
Testovací napětí
Stupeň znečištění
Teplotní rozsah
Ochrana proti doteku
Odstupy a povrchové vzdálenosti
Number of poles
For contact diameter
Voltage cable / earth
Rated impulse voltage
Test voltage
Pollution degree
Temperature range
Touch protection
Clearances and creepage distance
Ich
bin
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
e
wendet!
Hinweise
zur korrekten Montag
e
8
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Návod k montáži MA213-01
MA www.multi-contact.com
Ich
bin
eine
sollte
Montageanleitung.
und
1
8mm
600V AC/DC
4kV (IEC 60664-1)
2,21kV, 50Hz, 1min
2
-40°C ...+90°C
IP00
IEC 60664-1
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
wendet!
Hinweise
e
zur korrekten Montag
e
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Assembly instructions MA213-01
MA www.multi-contact.com
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Vodicí kontakty Ø 8mm s lisovacím ukončením
Ø 8mm Leading contacts with crimp
termination
Ø 8mm kontakty pro CT-E/6-PE jsou delší než je proudový kontakt o Ø 12mm a tudíž se spojují jako první. Jsou postříbřené a
vybavené osvědčenou a testovanou MC Multilam. Ukončení se
provádí lisováním na 25mm² – 50mm² flexibilní měděný kabel.
The Ø 8mm contacts for CT-E/6-PE are longer than the Ø 12mm
current-carrying contacts and therefore mates first. They are
silver plated fitted with the proven and tested MC Multilam.
Termination is made by crimping on to 25mm² – 50mm² flexible
copper cable.
CT-BP8/...PE-L AG
Typ
Type
CT-SP8/...PE-L AG
Objednací č.
Order No.
CT-BP8/25/PE-L AG
33.0205
CT-SP8/25/PE-L AG
33.0705
CT-BP8/35/PE-L AG
33.0206
CT-SP8/35/PE-L AG
33.0706
CT-BP8/50/PE-L AG
33.0207
CT-SP8/50/PE-L AG
33.0707
Zásuvka
Socket
Pin
Pin
Povrch
Surface
X
X
X
X
X
X
Průřez vodiče
Conductor cross section
mm²
AWG
A
25
4
130
25
4
130
35
2
160
35
2
160
50
1
200
50
1
200
Technická data
Technical data:
Nominální- Ø pin / zásuvka
Max. posuvná síla na kontakt
Spojovací cykly
Nominal-Ø pin / socket
Max. sliding force per contact
Mating cycles
1)
Jmenovité hodnoty se vztahují k teplovzdorným kabelům s max. přípustnou
teplotou vodiče 90°C podle DIN VDE 0298-4
www.multi-contact.com
Jmenovitý proud1)
Rated current1)
1)
Typ koncovky
Type of termination
8mm
11,5N
10‘000
Rated values relate to heat-resistant cables with a max. permissible conductor
temperature of 90°C according to DIN VDE 0298-4
9
Advanced Contact Technology
Vodicí kontakty Ø 8mm s vnějším
závitem M8
Ø 8mm Leading contacts with M8 outside
thread
Ø 8mm kontakty pro CT-E/6-PE jsou delší než je proudový kontakt o Ø 12mm a tudíž se spojují jako první. Jsou postříbřené a
vybavené osvědčenou a testovanou MC Multilam. Ukončení se
provádí pomocí vnějšího závitu M8 za použití kabelového oka
na 25mm² – 50mm² flexibilní měděný kabel.
The Ø 8mm contacts for CT-E/6-PE are longer than the Ø 12mm
current-carrying contacts and therefore mates first. They are
silver plated fitted with the proven and tested MC Multilam.
Termination is effected with an M8 outside thread using a cable
lug on to 25mm² – 50mm² flexible copper cable.
CT-B8/M8A/PE-L AG
Typ
Type
CT-S8/M8A/PE-L AG
Objednací č.
Order No.
Zásuvka
Socket
Pin
Pin
Povrch
Surface
Průřez vodiče
Conductor cross section
X
Jmenovitý proud1)
Rated current1)
mm²
AWG
A
25
35
50
4
2
1
130
160
200
CT-B8/M8A/PE-L AG
CT-S8/M8A/PE-L AG
33.0208
33.0708
CT-DIP4/22)
33.4085
Vymezovač
Spacer
CT-K-SCH25-83)
33.4117
Kabelové oko
Cable lug
25
4
130
CT-K-SCH35-83)
33.4116
Kabelové oko
Cable lug
35
2
160
K-SCH50-83)
31002862
Kabelové oko
Cable lug
50
1
200
X
Jednotlivé části
Pos.
Typ
Type
1
MU0,8D/M8 AG4)
Typ koncovky
Type of termination
Individual parts
4)
Objednací č.
Order No.
Poznámky
Remarks
08.0105
6-hranná matka / Hex. nut
M8
2
F/M8 DIN6798A BN781
08.0705
Vějířová podložka / Serrated lock washer
F/M8
3
U/M8 AG4)
08.0305
Podložka / Washer
M8
Technická data
Technical data:
Nominální- Ø pin / zásuvka
Max. posuvná síla na kontakt
Spojovací cykly
Nominal-Ø pin / socket
Max. sliding force per contact
Mating cycles
1)
2)
3)
4)
Jmenovité hodnoty se vztahují k teplovzdorným kabelům s max. přípustnou
teplotou vodiče 90°C podle DIN VDE 0298-4
Zemnicí kontakty s externím závitem M8 musí být odděleny pomocí CT-DIP4/2
od Ø 12mm kontaktu
Kabelová oka CU/SN podle DIN 46234
Vybavené 33.0208 a 33.0708
10
1)
2)
3)
4)
8mm
11,5N
10‘000
Rated values relate to heat-resistant copper cables with a max. permissible
conductor temperature of 90°C according to DIN VDE 0298-4
Earth contacts with M8 external thread must have a separation by means of a
CT-DIP4/2 to the Ø 12mm contact
Cable lugs CU/SN according to DIN 46234
Supplied with 33.0208 and 33.0708
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Další publikace
More Publications
Advanced Contact Technology
A
CombiTacline
In
Industrie-Steckverbinder
Industrial Connectors
In
Connecteurs industriels
Co
Das modulare Steckverbindersystem
The modular connector system
Le système de connecteurs modulaires
max. 600V, 150A, 15 bar
Advanced Contact Technolog
Tech l y
Advanced Contact Technology
A
ct Technology
Advanced Conta
CombiTac line
Connecteurs industriels
Industrial Connectors
CombiTac line
industriels
Co
Connecteurs
Industrial Connectors
In
données
Connecteurs pour transfert de
r
Plug connectors for data transfe
Connecteurs pour haute tension
Connectors for high voltage
els
Connecteurs industri
tors
Industrial Connec
Ø 3mm, max. 5kV
modulaires CombiTac
Complément à la gamme de connecteurs
system CombiTac
Addition to the modular connector
CombiTacline
optiques
câbles à fibres
les
necteurs pour
nn
n
on
o
Con
C
s optical fibre cab
o nectors for glas
Con
Co
C
Mono- & Multim
ode
D
C
www.multi-contact.com
F
1
11
Advanced Contact Technology
Headquarters:
Multi-Contact AG
Stockbrunnenrain 8
CH – 4123 Allschwil
Tel. +41/61/306 55 55
Fax +41/61/306 55 56
mail [email protected]
www.multi-contact.com
Multi-Contact Deutschland GmbH
Hegenheimer Straße 19
Postfach 1606
DE – 79551 Weil am Rhein
Tel. +49/76 21/6 67 - 0
Fax +49/76 21/6 67 - 100
mail [email protected]
Multi-Contact Essen GmbH
Westendstraße 10
Postfach 10 25 27
DE – 45025 Essen
Tel. +49/2 01/8 31 05 - 0
Fax +49/2 01/8 31 05 - 99
mail [email protected]
Multi-Contact France SAS
4 rue de l’Industrie
BP 37
FR – 68221 Hésingue Cedex
Tel. +33/3/89 67 65 70
Fax +33/3/89 69 27 96
mail [email protected]
Multi-Contact USA
100 Market Street
US – Windsor, CA 95492
Tel. +1/707/838 - 0530
Fax +1/707/838 - 2474
mail [email protected]
www.multi-contact-usa.com
Multi-Contact
Handelsges.m.b.H. Austria
Hauptplatz 3b
AT – 3452 Heiligeneich
Tel. +43/2275/56 56
Fax +43/2275/56 56 4
mail [email protected]
Multi-Contact Italia
c/o Stäubli Italia S.p.A.
Via Rivera, 55
IT – 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39/0362/94 45 01
Fax +39/0362/94 45 80
mail [email protected]
Multi-Contact Benelux
c/o Stäubli Benelux N.V.
Meensesteenweg 407
BE – 8501 Bissegem
Tel. +32/56 36 41 00
Fax +32/56 36 41 10
mail [email protected]
Multi-Contact Portugal
c/o Stäubli Portugal
Representaçoes Lda
Via Central de Milheirós, 171-A
PT – 4475-330 Milheirós / Maia
Tel. +351/229 783 956
Fax +351/229 783 959
mail [email protected]
Multi-Contact Brazil
c/o Stäubli Comércio, Importação,
Exportação e Representações Ltda.
Rua Henri Dunant, 137 - Conj. D
BR – 04709-110 São Paulo
Tel. +55/11/2348 7400
Fax +55/11/5181 8334
mail [email protected]
Multi-Contact India
c/o Stäubli Tec Systems Pvt. Ltd.
Staubli House
Plot No 55, Road no. 15/17
M.I.D.C. Industrial Area, Andheri - East
IND – 400093 Mumbai
Tel. +91/22/2823 5480
Fax +91/22/2823 5484
mail [email protected]
Multi-Contact Española
c/o Stäubli Española S.A.
C/Marià Aguiló, 4 – 1°
ES – 08205 Sabadell
Tel. +34/93/720 65 50
Fax +34/93/712 42 56
mail [email protected]
Multi-Contact (UK) Ltd.
3 Presley Way
Crownhill, Milton Keynes
GB – Buckinghamshire MK8 0ES
Tel. +44/1908 26 55 44
Fax +44/1908 26 20 80
mail [email protected]
Multi-Contact Türkiye
c/o Stäubli Sanayi Makine ve
Aksesuarları Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Marmara
Sanayi Sitesi, B Blok No: 28 İkitelli
TR – 34306 İstanbul
Tel. +90/212/472 13 00
Fax +90/212/472 12 30
mail [email protected]
Multi-Contact Russia
OOO STAUBLI RUS
ul.Startovaya 8a
RU – 196210 Saint Petersburg
Tel. + 7 812 334 46 30
Fax + 7 812 334 46 36
mail [email protected]
www.multi-contact-russia.ru
Multi-Contact Hongkong
c/o Stäubli (H.K.) Ltd.
Unit 87, 12/F, HITEC
No. 1 Trademart Drive
Kowloon Bay
HK – Hong Kong
Tel. +852/2366 0660
Fax +852/2311 4677
mail [email protected]
Multi-Contact Taiwan
c/o Stäubli (H.K.) Ltd.
Taiwan Branch
6/F-3, No. 21, Lane 583
Ruiguang Road, Neihu Dist.
TW – Taipei City 11466
Tel. +886/2/8797 7795
Fax +886/2/8797 8895
mail [email protected]
Multi-Contact Korea
c/o Stäubli Korea Co., Ltd.
2F, DCCI, 107-2,
Shincheon-dong, Dong-gu,
ROK – 701-702 Daegu
Tel. +82/53/753/0075
Fax +82/53/753/0072
mail [email protected]
Multi-Contact
(South East Asia) Pte. Ltd.
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG – Singapore 159554
Tel. +65/626 609 00
Fax +65/626 610 66
mail [email protected]
Multi-Contact (Thailand) Co., Ltd.
160/865-866 Silom Road
ITF-Silom Palace 33rd Floor
Suriyawong, Bangrak
TH – Bangkok 10500
Tel. +66/2/266 78 79; 268 08 04
Fax +66/2/267 76 80
mail [email protected]
Váš Multi-Contact zástupce:
Your Multi-Contact representative:
Nejbližší zastoupení najdete na:
You will find your local partner at
www.multi-contact.com
© Multi-Contact, 06.2012 Web – E CombiTacline – Global Communications – Zmêny vyhrazeny / Subject to alterations
Multi-Contact Czech
c/o Stäubli Systems, s.r.o.
Hradecká 536
CZ – 53009 Pardubice
Tel. +420/466/616 126
Fax +420/466/616 127
mail [email protected]
Multi-Contact China
c/o Stäubli Mechatronic Co. Ltd.
Hangzhou Economic and
Technological Development Zone
No. 5, 4th Street
CN – 310018 Hangzhou
Tel. +86/571/869 121 61
Fax +86/571/869 125 22
mail [email protected]
Download

Konektory určené pro vysoké proudy¦Connectors for - Multi