Advanced Contact Technology
CombiTacline
Průmyslové konektory
Industrial Connectors
Zásuvné konektory pro přenos dat
Plug connectors for data transfer
Doplnění modulárního systému konektorů CombiTac
Addition to the modular connector system CombiTac
C
Advanced Contact Technology
MC Multilam Technologie:
neomezené možnosti
MC Multilam Technology:
unlimited possibilities
Multilamely jsou specielně formované, pružné proužky slitiny
mědi, které jsou pozlaceny nebo postříbřeny v souladu s jejich aplikací a jsou volně uloženy v drážce. Díky jejich stálému pružnému tlaku, Multilamela udržuje nepřerušený kontakt
s povrchem kontaktu, což má za následek nízký a stálý odpor
kontaktu.
Multilam technologie nám umožňuje plnit velmi široký rozsah
požadavků a naleznout řešení i těch nejnáročnějších aplikací, včetně elektrických (až do několika kA), teplotních (až do
350°C) a mechanických s životností kontaktu až do 1 miliónu
spojovacích cyklů.
Jsme specializovaný na návrhy dle požadavků zákazníka.
Multilams are specifically designed contact elements of copper
alloy which provide electrical performance coupled with mechanical properties. The Multilams are plated with either gold or silver
to provide excellent corrosion protection and lower contact resistance. The unique feature of the Multilam is to provide constant
spring pressure which enables continuous contact with the contact surface, resulting in a low and constant contact resistance.
Multilam technology allows us to meet a very broad range of
requirements and to find solutions to the most severe constraints, including electrical (up to several kA), thermal (up to
350°C) and mechanical, with contact durability of up to 1 million mating cycles.
We are specialized in the design of customized solutions.
Správná technologie pro nejpřísnější požadavky.
The right technology for the strictest requirements.
2
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Výhody technologie
Multilamel
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Advantages of
Multilam Technology
minimální pokles napětí
vysoká kapacita přenosu proudu
minimální silové ztráty
minimální odpor kontaktu
vysoká trvanlivost kontaktů s odolností až do 1 miliónu spojovacích cyklů
provozní teplota až do 350°C,
vyšší teploty jsou povoleny v krátkém časovém úseku
dobrá odolnost proti olejům
vysoká odolnost proti vibracím
nízké náklady na údržbu
kruhové, ploché nebo kulovité typy
velmi dobrá odolnost proti korozi
Vyjmuto z katalogu MultilamTechnology
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Minimal voltage drop
High current-carrying capacity
Minimal power loss
Minimal contact resistance
High durability contacts withstand up to 1 million mating cycles
Operating temperatures up to 350°C, higher temperatures
permitted for short periods
Good resistance to oils
High resistance to vibration
Low maintenance costs
Round, flat or spherical types
Very good corrosion resistance
Extract from catalogue MultilamTechnology
Kontaktní plocha
I
Contact part
A
Re 1
Rf1
R
ℓ
Lamela
Multilam louver
Rf2
Kontaktní plocha
Contact part
B
www.multi-contact.com
Re2
I
3
Advanced Contact Technology
MC- Zásuvné konektory pro přenos dat v
BUS-systémech CT-NET-…a CT-RJ45/…
MC Plug connectors for data transfer in
BUS-Systems CT-NET-... and CT-RJ45/...
Kompatibilní s CT-NET.…a CT-RJ45/…
a pasuje do modulárního systému konektorů
Compatible with CT-NET-... and CT-RJ45/... and
fits the modular connector system
CombiTacline
Aplikace
Applications
Radar
Armáda
Military
Železniční systémy
Railway systems
Ovládácí systémy
Control systems
4
Získání a přenos dat
Data acquisition and transmission
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Nosič kontaktu pro zásuvné konektory pro
přenos dat v BUS-Systémech CT-RJ45/…
Contact carrier for plug connectors for
data transfer in BUS-Systems CT-RJ45/…
Plastový nosič kontaktu se dvěma 8-pólovými nosiči, samec –
samice, vybavené pozlacenými kontakty s nepřerušeným stíněním a RJ45 konektorem na zadní straně.
Plastic contact carrier with two 8-pole socket or plug carriers, fully equipped with gold plated contacts, with continuous
shielding and RJ45 plug connector at rear.
CT-RJ45/B
Pohled na opačnou stranu
View opposite side
CT-RJ45/S
Pohled na opačnou stranu
View opposite side
Objednací č.
Order No.
CT-RJ45/B
33.2169
CT-RJ45/S
33.2170
Všeobecná data
General data
Přenos dat
Teplotní rozmezí
Spojovací cykly
Data transmission
Temperature range
Mating cycles
DALŠÍ-Diagramm1)
NEXT-Diagram1)
Pár 1 – 2
3 – 6 Nové podmínky
Pár 1 – 2
3 – 6 5000 spojovacích cyklů
CAT 6 Limit
Pair 1 – 2
3 – 6 New condition
Pair 1 – 2
3 – 6 5000 mating cycles
CAT 6 Limit
CAT 5 Limit
CAT 5 Limit
CAT 5 Ethernet IEEE 802.3
-40° ... +90°C
≥ 5000
120
100
80
Útlum dB / Attenuation dB
Typ
Type
60
40
20
0
1
10
100
500
1000
Frekvence MHz / Frequenzy MHz
1)
Další technické specifikace:
www.multi-contact.com > Downloads > Technical Info > Data connectors
www.multi-contact.com
1)
Further technical specifications:
www.multi-contact.com > Products > Industrial Connectors >
Technical Info > Data connectors
5
Advanced Contact Technology
Nosič kontaktu pro zásuvné konektory pro
přenos dat v BUS-systémech CT-NET/…
Contact carrier for plug connectors for
data transfer in BUS-Systems CT-NET/...
Nosič kontaktu CT-NET/…v plastu pro jeden nebo dva 8-pólové
nosiče pinu nebo zásuvky s nepřerušeným stíněním.
Contact carrier CT-NET/... in plastic for one or two 8-pole pin or
socket carriers with continuous shielding.
CT-NET-2/B
CT-NET-2/S
CT-NET-1/B
CT-NET-1/S
Typ
Type
Objednací č.
Order No.
CT-NET-2/B
33.2148
CT-NET-2/S
33.2548
CT-NET-1/B
33.2149
CT-NET-1/S
33.2549
Počet kontaktních prvků
Number of contact elements
Podle uspořádání kontaktů na staně 7, nutno objednat zvlašť
According to contact arrangement on page 7; must be ordered separately
General data
Přenos dat
Teplotní rozmezí
Spojovací cykly
Data transmission
Temperature range
Mating cycles
DALŠÍ-Diagramm1)
NEXT-Diagram1)
Pár 1 – 2
3 – 6 Nové podmínky
Pár 1 – 2
3 – 6 5000 spojovacích cyklů
CAT 6 Limit
Pair 1 – 2
3 – 6 New condition
Pair 1 – 2
3 – 6 5000 mating cycles
CAT 6 Limit
CAT 5 Limit
CAT 5 Limit
CAT 6 Ethernet IEEE 802.3, Profibus, Profinet, Interbus, CAN-BUS
-40° ... +90°C
≥ 5000
120
100
dB / Attenuation
dB
Útlum Dämpfung
dB / Attenuation
dB
Všeobecná data
80
60
40
20
0
1
1)
Ich
bin
Další technické specifikace:
www.multi-contact.com > Downloads > Technical Info > Data connectors
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
e
wendet!
Hinweise
zur korrekten Montag
e
6
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Pokyny k montáži MA213-04
MA www.multi-contact.com
1)
Ich
bin
100
500
1000
Further technical specifications:
www.multi-contact.com > Products > Industrial Connectors >
Technical Info > Data connectors
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
10
Frekvence
MHz / Frequenzy MHz
Frequenz MHz / Frequency MHz
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
wendet!
Hinweise
e
zur korrekten Montag
e
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Assembly instructions MA213-04
MA www.multi-contact.com
www.multi-contact.com
Advanced Contact Technology
Kontakty pro konektory pro přenos dat v
BUS-systémech CT-NET-…
Kontakty jsou pozlacené a vkládají se do 8-pólového nosiče
kontaktu pro CT-NET…Zásuvky jsou vybaveny ozkoušenou a
otestovanou MC-Multilam®. Koncovka je nasazena krimpováním na ohebné měděné vodiče od 0,15mm² – 0,75mm².
CT-NET-B…
The contacts are gold plated and fit the 8-pole contact carriers
for the CT-NET-... The sockets are equipped with the tried and
tested MC Multilam. Termination is provided by crimping (C)
for flexible Cu conductors from 0,15mm² – 0,75mm².
CT-NET-S…
Typ
Type
Objednací č.
Order No.
CT-NET-SP1/0,15-0,75 AU
33.0548
Pin
Pin
33.9589
Zásuvka
Socket
×
CT-NET-BP1ET/0,15-0,75 AU 33.0148
CT-NET-BS
Contacts for connectors for data transfer
in BUS-systems CT-NET-...
×
Průřez vodiče
Conductor cross section
Jmenovitý proud
Rated current
Au
0,15mm² – 0,75mm²
1, 2, 3, 5A
C
Au
0,15mm² – 0,75mm²
1, 2, 3, 5A
C
1)
Záslepka
Blind plug
(Nepoužité otvory pro kontakty by měli být uzavřeny záslepkou)
(Unused contact chambers should be closed with blind plugs)
Všeobecná data
General data
Nominální- Ø pin/zásuvka
Max. zásuvná síla na kontakt
Odpor kontaktu
Nominal-Ø pin/socket
Max. sliding force per contact
Contact resistance
Uspořádání kontaktů na nosiči kontaktu
Nalevo: strana pinu; Napravo: strana zásuvky
(při pohledu od koncovky)
Ethernet / Profinet
1)
Ich
bin
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
wendet!
Hinweise
e
zur korrekten Montag
e
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Pokyny k montáži MA213-04
MA www.multi-contact.com
www.multi-contact.com
Ø 1mm
1N
1,6mΩ
Contact arrangement of the contact carrier
Left: pin side; right: socket side
(Seen from the termination side)
Interbus
1)
Pokovení
Typ koncovky
Type of termination
Ich
bin
Profibus
Plating
eine
sollte
Montageanleitung.
und
zum richtigen Einsatz
des
mich unbedingt le-
Im Moment
Produktes.
ist
Man
sen,
bevor
man das Produkt ver-
zwar ein bischen
Schrift
Ich beinhalte wertvoll
wendet!
Hinweise
e
zur korrekten Montag
e
später
geht das dann
aber
gut
zu
lesen,
die
klein,
ganz
da die MA
dann
Assembly instructions MA213-04
MA www.multi-contact.com
7
Advanced Contact Technology
Multi-Contact Deutschland GmbH
Hegenheimer Strasse 19
Postfach 1606
DE – 79551 Weil am Rhein
Tel. +49/76 21/6 67 - 0
Fax +49/76 21/6 67 - 100
mail [email protected]
Multi-Contact Essen GmbH
Westendstrasse 10
Postfach 10 25 27
DE – 45025 Essen
Tel. +49/2 01/8 31 05 - 0
Fax +49/2 01/8 31 05 - 99
mail [email protected]
Multi-Contact France SAS
4 rue de l’Industrie
BP 37
FR – 68221 Hésingue Cedex
Tel. +33/3/89 67 65 70
Fax +33/3/89 69 27 96
mail [email protected]
Multi-Contact USA
100 Market Street
US – Windsor, CA 95492
Tel. +1/707/838 - 0530
Fax +1/707/838 - 2474
mail [email protected]
www.multi-contact-usa.com
Multi-Contact
Handelsges.m.b.H. Austria
Hauptplatz 8
AT – 3452 Heiligeneich
Tel. +43/2275/56 56
Fax +43/2275/56 56 4
mail [email protected]
Multi-Contact Italia
c/o Stäubli Italia S.p.A.
Via Rivera, 55
IT – 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. +39/0362/94 45 01
Fax +39/0362/94 45 80
mail [email protected]
Multi-Contact Benelux
c/o Stäubli Benelux N.V.
Meensesteenweg 407
BE – 8501 Bissegem
Tel. +32/56 36 41 00
Fax +32/56 36 41 10
mail [email protected]
Multi-Contact (UK) Ltd.
3 Presley Way
Crownhill, Milton Keynes
GB – Buckinghamshire MK8 0ES
Tel. +44/1908 26 55 44
Fax +44/1908 26 20 80
mail [email protected]
Multi-Contact Türkiye
c/o Stäubli Sanayi Makine ve
Aksesuarları Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mahallesi, Marmara
Sanayi Sitesi, B Blok No: 28 İkitelli
TR – 34306 İstanbul
Tel. +90/212/472 13 00
Fax +90/212/472 12 30
mail [email protected]
Multi-Contact China
c/o Stäubli Mechatronic Co. Ltd.
Hangzhou Economic and
Technological Development Zone
No. 5, 4th Street
CN – 310018 Hangzhou
Tel. +86/571/869 121 61
Fax +86/571/869 125 22
mail [email protected]
Multi-Contact Brazil
c/o Stäubli Comércio, Importação,
Exportação e Representações Ltda.
Rua Henri Dunant, 137 - Conj. D
BR – 04709-110 São Paulo
Tel. +55/11/5182 7600
Fax +55/11/5181 8334
mail [email protected]
Multi-Contact Portugal
c/o Stäubli Portugal
Representaçoes Lda
Via Central de Milheirós, 171-A
PT – 4475-330 Milheirós / Maia
Tel. +351/229 783 956
Fax +351/229 783 959
mail [email protected]
Multi-Contact Russia
OOO STAUBLI RUS
ul.Startovaya 8a
RU – 196210 Saint Petersburg
Tel. + 7 812 334 46 30
Fax + 7 812 334 46 36
mail [email protected]
www.multi-contact-russia.ru
Multi-Contact Hongkong
c/o Stäubli (H.K.) Ltd.
Unit 87, 12/F, HITEC
No. 1 Trademart Drive
Kowloon Bay
HK – Hong Kong
Tel. +852/2366 0660
Fax +852/2311 4677
mail [email protected]
Multi-Contact Czech
c/o Stäubli Systems, s.r.o.
Hradecká 536
CZ – 53009 Pardubice
Tel. +420/466/616 126
Fax +420/466/616 127
mail [email protected]
Multi-Contact Española
c/o Stäubli Española S.A.
C/Marià Aguiló, 4 – 1°
ES – 08205 Sabadell
Tel. +34/93/720 65 50
Fax +34/93/712 42 56
mail [email protected]
Multi-Contact
(South East Asia) Pte. Ltd.
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG – Singapore 159554
Tel. +65/626 609 00
Fax +65/626 610 66
mail [email protected]
Multi-Contact (Thailand) Co., Ltd.
160/865-866 Silom Road
ITF-Silom Palace 33rd Floor
Suriyawong, Bangrak
TH – Bangkok 10500
Tel. +66/2/266 78 79; 268 08 04
Fax +66/2/267 76 80
mail [email protected]
Multi-Contact Taiwan
c/o Stäubli (H.K.) Ltd.
Taiwan Branch
6/F-3, No. 21, Lane 583
Ruiguang Road, Neihu Dist.
TW – Taipei City 11466
Tel. +886/2/8797 7795
Fax +886/2/8797 8895
mail [email protected]
Váš Multi-Contact zástupce:
Your Multi-Contact representative:
Nejbližší zastoupení najdete na:
You will find your local partner at
www.multi-contact.com
© Multi-Contact, 08.2011 (0) Web – C CombiTacline – Global Communications – Změna vyhrazena / Subject to alterations
Headquarters:
Multi-Contact AG
Stockbrunnenrain 8
CH – 4123 Allschwil
Tel. +41/61/306 55 55
Fax +41/61/306 55 56
mail [email protected]
www.multi-contact.com
Download

Zásuvné konektory pro přenos dat¦Plug connectors - Multi