İş Yaşamı, Mimarlık, Kültür ve Sanat
ORTAK YARATIM
ORTAK YARATIM GİRİŞİMİ KURMAK
KVADRAT / ORTAK YARATIM
POP DESIGN MİMARLIK
www.koleksiyon.com.tr
Temmuz 2014 - Sayı 02
İçindekiler
26
İŞLER & NOTLAR
18
8
KVADRAT / ORTAK YARATIM
Kvadrat’ın ortak yaratım süreçlerine
ve modellerine kısa bir bakış.
4
ORTAK YARATIM
GİRİŞİMİ KURMAK
12
Venkat Ramaswamy
Francis Gouillart
Çalışma Koltuğu
6
TOLA
DİLİM
Kanepe
‘ORTAK YARATIM’IN
MERKEZİNDE TASARIM VAKFI
ASANDA
Sandalye
PORTRELER
Gernot Oberfell
Jan Wertel
Anette Ponholzer
Fritz Frenkler
20
PROJELERİNİZ İÇİN
YENİ BİR DÜNYA
24
GÖRÜŞ
Yemeksepeti.com
Nedim Nahmias
Prolog
Mehveş Çetinkaya
Pop Design Mimarlık
Murat Fatih Mısırlı
28
ETKİNLİK TAKVİMİ
Temmuz, Ağustos, Eylül Etkinlikleri
29
İLHAM
#ofishalleri
Mimarın Listesi
Gürhan Bakırküre
30
DÜNYADA KOLEKSİYON
Üründen servise, servisten deneyime
evrilen günümüz pazarında, tek
başına var olan markalar giderek
tarihe karışıyor. Ortaklaşa yaratılan
projeler daha güçlü ve zengin içerik
sağlamanın yanı sıra, projenin tüm
paydaşlarına daha çok fayda ve
fırsat yaratıyor.
Koleksiyon tarafından hazırlanan iş yaşamı, mimarlık, tasarım, kültür-sanat
Bu sayıya aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
www.koleksiyon.com.tr/rhizome02-2014
Her türlü yayın hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Koleksiyon Mobilya
A.Ş.’ye aittir. Tanıtım amacıyla yapılacak kısa alıntılar, yazı ve görsel kullanımı yayıncının
yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.
Varoluşunda disiplinler arası
çalışmayı barındıran tasarım, bu
yüzden ortak yaratım süreçlerinin
vazgeçilmezi olarak her fırsatta
karşımıza çıkıyor.
Editör
Koray Malhan
çalışmalarına yönelik görüş ve eğilimlerin paylaşıldığı üç ayda bir yayımlanan
bir dergidir.
Markalar ile tüketicinin iş birliğinden
yola çıkarak yaratılan ‘ortak yaratım’
kavramı, bugün bu iki aktörden çok
daha öteye geçmiş; sanatı, zanaatı,
bilimsel araştırmayı ve hatta ziraati
bile oyunun içine katmış durumda.
Geleneksel uygulamalarda
çoğunlukla gözden kaçırılan
‘deneyim yaratma’ süreci, birçok
aktörün bir araya geldiği ortak
yaratım sürecinde kaçınılmaz bir
katma değer olarak karşımıza çıkıyor.
Koleksiyon Yayıncılık
Cumhuriyet Mahallesi
Bağlar Caddesi No: 35
Sarıyer 34457 İstanbul
Tel: 0212 363 63 63
[email protected]
www.koleksiyon.com.tr
Grafik Tasarım
İrem Mangıtlı
Katkıda Bulunanlar
Mehveş Çetinkaya
Koray Özsoy
Dilek Öztürk
Elif Seyrekbasan
1 + 1 > 2 olduğu bu süreçte, tasarım
kimi zaman bir ara bulucu, kimi
zaman bir katalizör olurken; yeri
geldiğinde de birleştirici özelliği ile
tüm parçaların bir araya gelmesini
sağlayan aktör olarak karşımıza çıkıyor.
Kapak
Kaan Bağcı
Fotoğraflar
Gürkan Akay
Ömer Çiçek
Emre Dörter
Cemal Emden
Onur Kolkır
İllüstrasyonlar
Kaan Bağcı
Baskı ve Renk Ayrımı
Matsis Matbaa Sistemleri
Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad. No:51
Sefaköy - İSTANBUL
Tel: 0212 624 21 11
RHIZOME
3
Ortak
Yaratım
Girişimi
Kurmak
Venkat Ramaswamy
Francis Gouillart
Ortak Yaratımın Dört Prensibi
Tüm paydaşlarınıza söz hakkı
tanıyın, size daha fazla içgörü,
gelir ve kar sağlayacaklar.
Neredeyse tüm şirketler müşterilerin
ürünleriyle ya da hizmetleriyle olan
deneyimi konusunda kaygılanırlar.
Peki kaçı müşteri deneyimini doğrudan ya da dolaylı olarak şekillendiren
diğer paydaşların; çalışanların,
tedarikçilerin, distribütörlerin, STK’ların
ve düzenleyicilerin deneyimini
önemsiyor? Yani gerçekten ciddiye
alıyor?
Venkat Ramaswamy ve Francis Gouillart’ın,
Ekim 2010 tarihli, Harvard Business Review
dergisinde yayınlanan “Ortak Yaratım Girişimi
Kurmak” adlı yazısından alınmıştır. Makalenin
çevirisi Harvard Business Review Türkiye
tarafından hazırlanmıştır.
Gerçek şu ki pek çok paydaşın
deneyimi hala pek fazla önemsenmez.
Bunun nedeni tasarımlarında
paydaşların sözü olmamasıdır.
Ama insan doğası gereği yaratıcıdır
ve organizasyonlarla ilişkide olmak
ister; ürün ve süreçlerin kendisine
dayatılmasını istemez. Ayrıca
interaktif teknolojiler sayesinde
insanlar artık birbirleriyle doğrudan
iletişim kurmayı ve deneyimlerini
şekillendirip paylaşmayı bekliyorlar.
Bununla birlikte pek çok şirkette
yöneticiler zamanın gerisinde
kalmaya devam ediyor: Hiyerarşilerine
ve paydaşlarının deneyimlerinin
yaratılması ve tanımlanması sürecinin
denetimine sıkı sıkıya tutunuyorlar.
Ancak bazı şirketler anlamaya başladı.
Dönüşüm 1990’ların sonunda,
birkaç öncünün müşterilerin ürün
tasarımına katılmalarına izin
vermesiyle başladı. Örneğin Lego,
tüketicileri, oyuncak robotlar ve
inşaat modelleri tasarımları yapmaya,
robotlar için uygulama yazmaya ve
bunları web sitesindeki diğer
müşterilere satmaya davet etti.
C.K. Prahalad ve bu makalenin
yazarlarından biri olan Venkat
Ramaswamy müşteriler ve şirketler
arasında yeni gelişen bu ilişkiyi
açıklamak için co-creation (bu
makalede ortak yaratım olarak
kullanılmıştır) kavramını geliştirdi.
Son 10 yılda aralarında Cisco, Dell,
Procter & Gamble, Sony, Starbucks
ve Unilever’in de bulunduğu çok
sayıda şirket ‘müşteriyle ortak
yaratımı’ benimsedi ve hayati bir
şey keşfetti: Son kullanıcı için yeni
deneyimler geliştirmek genellikle
içerdeki oyuncular için daha iyi
deneyimler tasarlamayı gerektiriyor.
Bu geleneksel süreç analizlerinde
çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçek.
Son birkaç yılda onlarca şirketin
ortak yaratım çalışmalarını inceledik
veya bu çalışmaların başlamasına
yardımcı olduk. Bu deneyimimizden
her türlü şirkete uygulanabilecek
dört temel prensip belirledik.
Paydaşlar, kendileri için de değer
yaratmadığı sürece, tüketici ortak
yaratıma içtenlikle katılmaz. Bir
düşünün; eğer bir şey sizin çıkarınıza
değilse hevesle katkıda bulunur
muydunuz? Dahil olan bireyler için
bu değer, psikolojik (daha büyük bir
çalışan memnuniyeti, takdir görme,
kendine daha çok güvenme) veya
ekonomik olabilir (daha çok kazanç,
yetkinlik kazanma, gelişim fırsatı).
Organizasyonlar için değer, ekonomik
(daha düşük maliyet, yüksek verim,
artan gelir, daha küçük varlık veya
sermaye tabanı) ve bazı durumlarda
sosyal fayda sağlama fırsatıdır.
Ortak yaratım değeri oluşturmanın
en iyi yolu tüm paydaşların
deneyimine odaklanmaktır. Çoğu
organizasyon ekonomik değer
yaratmaya odaklanıyor. Başarılı
ortak-yaratıcılar tam tersine
müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve
diğer paydaşlar için ödüllendirici
deneyimlere odaklanıyor.
Deneyimleri geliştirmenin kilit unsuru,
paydaşların birbiriyle nasıl
çalıştıklarının tasarlanmasında
merkezi bir rol üstlenmelerini
sağlamaktır. Örneğin işyerindeki
deneyimimiz diğer çalışanlar, astlar,
üstler, İK departmanı, müşteriler ve
tedarikçilerle olan etkileşim
faaliyetimizdir. Şirket tarafından
tasarlanmış süreçlerin pasif alıcıları
olduğumuz sürece, çalışma
deneyimimizin alelade olması
kaçınılmaz; bizim için optimize
edilmemiştir ve onu değiştiremeyiz.
Ama bize etkileşimlerimizi yeniden
tasarlama özgürlüğü verilirse
deneyimimizin kalitesini artırabiliriz.
İnsanlar ortak yaratımla karşı karşıya
kaldıklarında ilk düşündükleri,
paydaşların kendi deneyimlerini
tasarlamalarına izin vermenin
organizasyonel anarşi ve ekonomik
felakete yol açacağı oluyor. Esasında
durum bunun tam tersi. Ortak
yaratım ‘herkes kafasına göre’
durumu değildir. Şirket yönetimi
genel stratejik açıyı belirler ve ortak
yaratılabilecekler ve yaratılamayacaklar arasındaki sınırı belirler.
Paydaşlar doğrudan birbirileriyle
etkileşim halinde olmalı. Pek çok
organizasyonda işler hiyerarşik ve
ardışıktır: Biri bir direktif alır ve
yapması için diğerine iletir. Ama o
arada birden fazla diyaloğun olması
imkanı kaybedilir ve bu önemli bir
kayıptır. İş sorunlarının çoğu
komplekstir ve çözümleri de bariz
olmayabilir. Dolayısıyla geniş deneyimi
ve bakış açısı olan insanların bir
araya gelip bunları birinci elden
dinlemeleri ve bir çözüm üzerine
çalışmaları gerekir. Tam olarak kimlerin
masada olması gerektiğine önceden
karar vermek her zaman kolay
değildir. En iyi yaklaşım, alakalı tüm
tarafları doğrudan etkileşim kurmak
üzere davet etmek ve ihtiyaç duyulduğunda diğerlerine danışmak olabilir.
Şirketler paydaşlara etkileşim
kuracakları ve deneyimlerini
paylaşacakları bir platform sunmalı.
İnternet ve diğer bilgi teknolojileri
paydaşlar arası işbirliklerini doğal
olarak daha kolay ve ucuz hale
getirdi. Buna rağmen pek çok şirketin
IT sistemleri insanların deneyimlerini
paylaşıp diğer kilit oyuncuların
sorun ve öncelikleri hakkında bilgi
sahibi olmasına yardımcı olmuyor.
İş Tasarımı ve Strateji
Ortak yaratım, şirketlerin operasyonlar
ve strateji hakkında düşünme
biçimini değiştiriyor. Geleneksel
yaklaşımda faaliyetler ve süreçler,
iş modelinin iki temel yapı taşını
oluşturuyor. Süreçteki adımların ya
da değer zincirinin her bir halkası,
kendi ekonomisi içinde değerlendiriliyor, bu da şirketlerin maliyetin en
düşük olduğu yerde üretim yapmasına
(örneğin imalatın bazı aşamalarını
ülke dışında gerçekleştirilmesi) ya da
zaman ve paradan tasarruf etmek
için bazı adımların atlanmasına yol
açıyor. Rekabet avantajının ve yeni
iş modellerinin yeni kaynaklarına yol
gösterecek insanların tecrübeleriyse,
büyük ölçüde görmezden geliniyor.
Yeniden yapılandırma, çoğunlukla
sistemde verimsizliğe yol açan “zayıf
noktaları” belirlemeye odaklanıyor.
Bu noktalar sınırlı (etkilenen bireyler
değil, şirket süreci ve problemi
tanımlar), negatif (en kolay şey yanlış
olanı düzeltmektir) ve birikimli (‘yeni
bir model’ hakkındaki büyülü sözlere
rağmen neredeyse tüm yeniden
yapılandırma projeleri sürecin
‘şimdiki haliyle’ başlar ve değişim
kapsamını kısıtlar). Ortak yaratımın
bu tür kısıtlamaları yoktur: Çalışmanın
yeniden tasarlanmasında yer alan
insanlar kendileri için yeni, pozitif
deneyimler hayal ediyor ve - Avrupalı
bankanın yardımcı danışmanlarının
ve hedef müşterilerinin hayalini
kurduğu gayriresmi grup toplantıları
ya da internet siteleri gibi - daha
önce varolmayan etkileşimler
geliştiriyor. Dahası, ortak yaratım
geleneksel strateji oluşumundaki
diğer kritik dezavantajlardan kaçınıyor.
İlerlemenin en iyi yoluysa küçük
adımlarla başlamak. En önemli iki
ya da üç paydaşın deneyimlerine
ve yeni bir ürün için müşteri
gereksinimleri veya sipariş hattının
iyileştirilmesi ya da yeni ürününüz
için en iyi satış sunumu gibi belirli
bir amaca odaklanacağınız bir
platformla işe koyulun. Ardından,
ortak yaratım alanının söz konusu
paydaşların ve yeni paydaşların
deneyim alanlarına doğru kendiliğinden genişlemesine izin verin.
Her bir adımda organizasyonunuz
yeni ekonomik faydaların farkına
varacak ve yola hevesle devam edip
stratejik ortak yaratım uygulamalarını
keşfedecek.
Nihayetinde ortak yaratım, insan
deneyimini girişimlerin tasarımının
merkezine oturtmayı ifade ediyor.
Artık, yöneticilerin şirketlerin
geleceğinin şekillendirdiği masaya
bireyleri de davet ettiği demokratik
bir yaklaşımın zamanı geldi.
GELENEKSEL STRATEJİYE KARŞI
ORTAK YARATIM STRATEJİSİ
GELENEKSEL STRATEJİ
ORTAK YARATIM STRATEJİSİ
Değer: Hedeflenen müşteri setine belirli bir
müşteri deneyimi sunarak değer yaratır.
Değer: Tüm paydaşların deneyimini sürekli
geliştirerek değer yaratır.
Hedefler: En başından stratejik hedefleri
belirler ve bunları fazla değiştirmez.
Hedefler: İlk stratejik hedefi başlangıç noktası
olarak kullanır ve zaman içerisinde tüm
stratejinin ortaya çıkmasına olanak tanır.
Temel odak: Şirketin çıkarlarına odaklanır:
Yani şirket, sektör rakiplerinin ve değer
zincirindeki diğer üyelerin payına göre
yaratılan değerin payını maksimize edebilir.
Avantaj: Rakiplerden önce ölçek ekonomisi
gerçekleştirerek ve (tescilli varlıkların satın
alınması ve yatırımlar gibi) büyük cesur
hareketlerde bulunarak avantaj sağlar.
Temel Odak: Tüm paydaşların çıkarlarına ve
ekosistemin bu pasta dilimini nasıl maksimize
edebileceğine odaklanır. Şirketin elde ettiği
değer payını maksimize etmek ikincil önem taşır.
Avantaj: Paydaşların artan katılımıyla, sürekli
daha yüksek üretkenlik, yaratıcılık sağlayan;
maliyet ve riskleri düşüren yeni deneyimler ve
iletişimler inşa ederek avantaj sağlar.
RHIZOME
5
‘Ortak Yaratım’ın
Merkezinde Tasarım Vakfı
tasarimvakfi.org
Tasarım Vakfı, ilk etkinliğini Midyat’ta
Faruk Malhan küratörlüğünde ve
Amina Agueznay yürütücülüğünde
‘Enerji - Telkâri - Mardin’ başlığı
altındaki takı tasarımı atölyesi ile
gerçekleştirdi.
Atölyede, Mardin ve Midyat’ta gezilen
telkâri atölyeleri, Midyat’tan İstanbul’a
gelen telkâri ustaları; ortak yaratım
sürecinin temellerini oluşturdu. Tarih,
coğrafya ve kültürden alınan esinin
tasarıma ve üretime geçmesiyle,
takı tasarımcıları ile telkâri ustalarının
beraber çalışması sonucu ortaya
çıkan ürünlerin, özgün tasarım
arayışında olan sektörlere sunulması
ve ekonomiye katkı sağlaması
hedefleniyor.
Tasarım Vakfı, kurulduğu günden bu
yana ortak yaratım ilkesiyle, tüm yaratıcı
disiplinlerin bütüncül bir birliktelikle ele
alınmasını savunur, iş birliğine,
uzlaşmaya ve müşterek zekâya dayalı
beraberlik kültürüne inanır.
Tasarım Vakfı geçtiğimiz Aralık ayında
ise Vanelli sponsorluğunda ve Emilio
Salvatore Leo yürütücülüğünde
‘Zamanın Gölgesi’ temalı tekstil
tasarımı atölyesini, Gaziantep ve
Bursa’da gerçekleştirdi.
Beraber yaratım (co-creation) günümüzün yaratıcı evredeki gündemidir
ve tüm tasarım çalışmalarının
temelini oluşturmaktadır.
Tasarım Vakfı, kurulduğu günden
bu yana ortak yaratım ilkesiyle,
tüm yaratıcı disiplinlerin bütüncül
bir birliktelikle ele alınmasını
savunur, iş birliğine, uzlaşmaya ve
müşterek zekâya dayalı beraberlik
kültürüne inanır.
Bursa, Gaziantep ve İstanbul olarak
üç kültürel merkez üzerine yoğunlaşan
atölye çalışmaları, yaşadığımız kültür
mirasından ilham alarak güncel
tasarımlar ve yeni fikirler geliştirmeyi
amaç edindi. İtalyan tasarımcı Emilio
Salvatore Leo ve tekstil tasarımı
ekibinin birlikte çalışmalarından çıkan
ürünlerin, sponsor firma tarafından
endüstriye kazandırılması planlanıyor.
Bu atölyelerde sanatçı ve tasarımcıyı
zanaatkârla ve sektörle buluşturmayı
amaçlayan Tasarım Vakfı, tasarımı
ekonomiye, ekonomiyi tasarıma
kazandırmayı, tasarım düşüncesini
toplumda ve sektörlerde geliştirmeyi
ve ekonomiye katkı sağlamayı
amaçlıyor. Tasarım Vakfı, yeni
dönemde seramik, deri, keçe, mutfak
sanatları, cam atölyeleri ve diğer
etkinlik çalışmalarına devam edecek.
Bu birliktelik kültürü ile tasarım odaklı
inovasyonu geliştiren yeni modeller
oluşturmak için bir fikir ve deneyim
platformu olmayı hedefleyen Tasarım
Vakfı, şimdiye kadar ortak yaratımı
merkezine alan iki atölye gerçekleştirdi. Tasarımcılarla zanaatkârların
beraberliği, bu atölye çalışmalarının
temelini oluşturdu.
RHIZOME
7
Megaron
Kvadrat /
Ortak Yaratım
Kvadrat’ın ortak yaratım süreçlerine ve modellerine kısa bir bakış.
Kvadrat 1968 yılında Danimarka’da
kurulan ve köklerini İskandinavya’nın
tasarım geleneğinden alan bir tekstil
markası. Kvadrat’ın ürünlerinin
kalitesi dışında en önemli özelliği ise
‘co-creation’ yani ‘birlikte yaratım’
sürecine değer veren çalışma disiplini.
Kvadrat’ın iş birliği içine girdiği
tasarımcılar, mimarlar ve sanatçılar
arasında David Adjaye, Miriam
Bäckström, Tord Boontje, Studio
Kairos, Ronan ve Erwan Bouroullec,
Thomas Demand, Olafur Eliasson,
Alfredo Häberli, Giulio Ridolfo,
Peter Saville, Finn Sködt ve
Patricia Urquiola sayılabilir. Tüm
isimler arasında biz de kadrajımıza
takılanları vurgulamak istedik.
Studio Kairos imzasını taşıyan
Megaron, Koleksiyon için açık düzen
çalışma alanlarını soyut bir dille
tanımlayan bir panel sistemi olarak
tasarlandı. ‘Açık çalışma’ prensiplerine
göre tasarlanan bu seri, mimarlara
tercihlerine göre her bir panelin
yüksekliğini, renk ve doku
kompozisyonunu, ilişki ve düzenlerini
organize etme imkanı sunuyor. Ofis
düzeni, mimarların özgün bir tipografi
yaratacağı bir oyun alanı olarak
düşünülebilir. Panellerin yapısı çok
hafif metal taşıyıcı elemanlarla
birlikte bunların üzerine örtülmüş,
çeşitli sayı ve ebatlarda enjekte
edilebilen, ateş ve yanmayı
geciktirici strafor plakalardan
meydana gelmektedir. Studio
Kairos’un bu modüler tasarımı
ürüne özel geliştirilmiş Kvadrat
kumaşlarıyla kaplanıyor ve
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
renklenerek kombinlebiliyor.
RHIZOME
9
Fotoğraf: Anne Collier
Kvadrat / Raf Simons
Aslında endüstriyel tasarım eğitimi
almış olan dünyaca ünlü modacı
Raf Simons Jil Sandler markasındaki
yaratıcı direktörlük geçmişinden
sonra 2012 yılından beri Dior’un
yaratıcı yönetmeni olarak çalışmalarına devam ediyor. Kvadrat ile iş
birliğine giren bir modacıdan kıyafet
tasarımları beklense de heykelsi
görünümleriyle dikkat çeken
sofistike bir ev koleksiyonu çıkıyor.
Birbirinden farklı renkleri tamamlayıcı
bir skalada birleştiren Simon’un
tasarımları oldukça ferahlatıcı
mekanlara imzasını atıyor.
Vifa
To&ether / Camper
Kvadrat’ın ilk ikonik kumaş ailesi
olan Hallingdal serisi ile Camper’ın
Petolas modelini yorumlamış,
kaplamıştı. Yeni sezonda bu iş
birliği biraz daha renklendi. Pelotas
ailesindeki en hafif model olan
Pelotas XL ile markanın ünlü
Hallingdal 65 kumaşını bir araya
gelerek yeni bir Camper To&ether
projesine imza atıyor. Parlak yazlık
renklerin yanı sıra daha olgun
renklerle de üretilerek, Pelotas XL,
yeni ve sıra dışı bir görünüm
kazanıyor. Yeni hava alabilen üst
yapısı ile Pelotas XL Kvadrat,
Pelotas modelinin ikonik formu ve
tabanına sahiptir.
80 yılı aşın süredir ses sistemleri
konusunda çalışan Danimarkalı Vifa
firması wireless sistemiyle çalışan
yeni ‘Cophenagen’ modelinin
kaplaması için Kvadrat kumaşları
kullandı. Modelin mat renklerdeki
alüminyum gövdesi ile şık bir tezat
yaratan altı farklı Kvadrat rengi bir
araya geliyor. Vifa’nın Kavadrat
kumaşlarıyla ile kaplanan
Cophenagen speaker modeli
müzik kalitesini görsel bir şölenle
birleştiriyor.
Kvadrat / Ronan and
Erwan Bouroullec
2011 yılı da Kvadrat’ın iş birlikleriyle
adını duyurduğu yıllardandı. Bu kez
de Ronan and Erwan Bouroullec
kardeşlerle bir araya gelen Kvadrat
bir davete cevaben London Design
Festival 2011 için bir tekstil alanı
yarattı. Bu alan Victoria ve Albert
Müzesindeki Raphael Galeri’de
sergilendi.
8 metre eni ve 30 metre uzunluğundaki ‘Tekstil Alanı kenarlarından
havaya kalkmış dev bir halıyı
andırıyordu. Ziyaretçilerin üzerinde
sohbet edebileceği, yatabileceği bu
alan ilgi toplamıştı. Alanı kaplayan
Kvadrat kumaşları Hallingdal
serisinin farklı renkleriydi.
The Revolving Room
Kvadrat, dünyaca ünlü tasarımcı
Patricia Urquiola ve İtalyan markası
Morosso ile enteresan bir proje için
bir araya geldi. Tasarım dünyasının
üç dev ismi, sektörün akla ilk gelen
fuarı olan Milano’daki Salone
Internazionale del Mobile için 2013
yılında interaktif bir enstelasyon
çalışması için iş birliği yaptı. Üç
taraflı ve tekstil kaplı panellerden
tasarlanmış olan The Revolving
Room (Dönen Oda) ismindeki bu
oda yavaş yavaş dönerek soyut bir
dinamik oluşturuyordu. Fotoğraf: Studio Bouroullec
Fotoğraf: Eugeni Aguiló
RHIZOME
11
TOLA
Tola’nın birbiri üzerine duran kabukları
adeta geçmiş ile geleceğin modern
ve klasik şekilleri arasındaki dengeyi
buldu. Bunun da ötesinde, arka
Tasarım f/p Design
Tola
Tola üst yönetici, yönetici ve ekipler
arasındaki farkların gittikçe yok olmaya
yüz tuttuğu demokratik çalışma alanları
için yepyeni bir önerme niteliğindedir.
kabukların modüler yapısı düşük
sırtlı konferans koltuklarından yüksek
sırtlı yönetici koltuklarına kadar,
ekip toplantılarından orta düzey
yönetici ve sıralı oturma sistemine
kadar farklı çözümler sunmakta.
Üst üste yükselen kabuk yapısı
Modüler sırt yapısı sayesinde farklı
yüksekliklerde alternatifler sunar.
Bu yeni sandalye platformunun temel
fikrini, tasarımcılarının kendi sözleri
en güzel şekliyle ifade etmekte:
“İnsanların çevresi kişiliklerini yansıtır.
Karakterli insanlar aynı karakterde
mobilyaya ihtiyaç duyarlar. Tola
sandalyeyi tasarlarken, işe onu
kullanacak insanları düşünmekle
başladık.
Birey olan, uyumlu ve liberal insanları
hayal ettik. Sadece dayatmacı bir
mobilya değil, hayat boyu arkadaş
olacak bir sandalye arayan insanları
düşündük.”
Krom yıldız ayak
5 kollu yıldız ayak yapısı sayesinde
dengeli bir kullanım sağlar.
RHIZOME
13
DİLİM
Tasarım Gernot Oberfell, Jan Wertel
Dilim
Dilim; havaalanları, ofisler ve çeşitli
bekleme alanlarındaki ortak kullanım
amacı düşünülerek tasarlanmış, geniş
renk seçeneği sunan, modüler bir
koltuk sistemidir.
Dilim koltuk sunduğu farklı boy ve
seçeneklerle farklı ihtiyaçları
karşılayabilir: Çift taraflı tasarım,
ofislerde ve çeşitli bekleme
alanlarında kullanılabilir, sehpa
sistemleriyle eşleştirilebilir.
Yüksek sırtlı tasarım, ortak kullanım
alanlarında toplantı, çalışma, okuma
ya da dinlenme ortamı oluşturur.
Özellikle açık ofis kullanımlarında
ortaya çıkan ses izolasyonu
ihtiyacına çözüm olarak sunulabilir.
Dilim - Çalışırken
Dilim - Beklerken
Dilim - Toplantı esnasında
Döşemeli metal iskelet
Modüler sistem, geniş renk seçeneği
kullanımına imkan sağlamaktadır.
RHIZOME
15
ASANDA
Tasarım Faruk Malhan
Asanda
Asanda’nın kolçak hizasında, özel
formlu katlanır yazı tablalarının yanı
sıra sandalye altına kitap ve çanta
rafı da eklenebilmektedir. Ayrıca yan
yana dizilebilen sandalyeler Asanda
sehpa ile aynı ayak tasarımı
sayesinde bir araya gelebilmektedir.
Sandalyeler kenetlenme özelliğine
sahip olmasına rağmen istenildiğinde
üründe hiçbir değişiklik yapılmadan
özel bağlantı modülleri ile zemine
de sabitlenebilmektedir.
Asanda sehpa havaalanı, hastane,
bekleme salonları gibi toplu kullanım
alanları için ve özellikle Asanda
sandalyeler ile takımlanarak
kullanılmaktadır. Sandalyelerdeki
kenetlenerek birleştirilebilen
Koleksiyon patentli ayak tasarımı
sehpada da uygulanarak farklı
kombinasyonlar oluşturulmasına
imkan sağlamaktadır.
Poliüretan gövde
Kumaş, suni deri ve doğal deri
altenatifleriyle sunulmaktadır.
Özellikle havaalanı, hastane, bekleme
salonları gibi çoklu kullanım alanları için
tasarlanmış olan Asanda, Koleksiyon
patentli ayak yapısı sayesinde yan yana
dizilerek birbirlerine kenetlenebilmektedir.
Patentli ayak tasarımı hiçbir aparata
ihtiyaç duymaksızın kolayca iç içe
geçerek kenetlenmekte, aynı
şekilde de birbirinden ayrılmaktadır.
Sandalyenin iskeleti tek parça
olarak üretilip üst üste istiflenebilen
yapısıyla kolay kullanım sağlamakta
ve yerleştirileceği alanlarda pratik
çözümler sunmaktadır. Sandalye
ayakları her zaman parlak krom
kaplama yapılırken, gövdesi için
kumaş, suni deri ve doğal deri
alternatifleri sunulmaktadır.
Krom kaplama ayaklar
Patentli tasarımı sayesinde hiçbir
aparata ihtiyaç duyulmaksızın birbirine
kenetlenebilen sistem.
RHIZOME
17
Gernot
Oberfell
Anette
Ponholzer
Jan
Wertel
Portreler
Jan Wertel &
Gernot Oberfell
Jan Wertel 1976 yılında Almanya’da
doğdu. 2004 yılında Künste
Stuttgart Eyaleti Sanat Akademisi
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden
mezun oldu. Wertel okul döneminde
Carpenter Braun ve The Metalsmith
May Studios’da staj yaptı. Ardından
Industrial ve Design7even şirketleri
için bağımsız olarak çalışmaya
başladı. Wertel, 2004 ve 2006 yılları
arasında Studio Ross Lovegrove’da
Tasarım Proje Yönetmeni olarak
görev aldı.
Gernot Oberfell 1975 yılında
Almanya’da doğdu. Künste Stuttgart
Eyalet Sanat Akademisi’nde
Endüstriyel tasarım eğitimi alan
Oberfell, bu süreçte Glasgow Sanat
Okulu’nda 1 yıl boyunca misafir
öğrenci olarak bulundu. 2004 yılında
Renz Heller’ın Grafik Tasarım Ofisi,
Fraunhofer Institute IPA Stuttgart
Vaihingen ve Mimari Model
Tasarımcısı Uwe Brodner’in yanında
staj yaptı.
Mezuniyet sonrası Oberfell Lovegrove
StudioX’te Tasarım Proje Yönetmeni
olarak çalışmaya başlayan Oberfell,
2006 yılında Londra’da mobilyadan
aydınlatmaya, endüstriyel ürün
tasarımından deneysel araştırmalara
kadar çok geniş bir yelpazede
çalışan Wertel Oberfell Platformu’nun
kurucu ortağı oldu.
İki tasarımcı da 2010 yılında Münih’te
kendi kişisel stüdyolarını açtılar.
Fritz
Frenkler
Anette
Ponholzer &
Fritz Frenkler
f/p Design
Annette Ponholzer, Muthesius Güzel
Sanatlar ve Tasarım Akademisi’nde
Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden
derece ile mezun oldu. Yine
Almanya’da Wiege Wilkhahn
Entwicklungsgesellschaft için
çalıştıktan sonra New York’a gidip
Turett için tasarımlar yaptı. 2007
yılında Stuttgart Üniversitesi’nde
misafir profesör olarak ders verdi.
Fritz Frenkler ise Braunschweig
Güzel Sanatlar Akademisi’nden
mezun olduktan sonra Frog Design
için farklı ülkelerde çalıştı. 1992’den
1997 yılına kadar Wiege Wilkhahn
Entwicklungsgesellschaft şirketinde
genel müdür olarak görev yaptı.
iF International Industrie Forum
Design Hannover ve iF Ürün Tasarım
Ödülü jüri başkanı, yönetim kurulu
üyesidir. Aynı zamanda ICSID
(Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının
Çözüm Merkezi)’de danışman olan
Frenkler 2006 yılından bu yana,
Münih Teknik Üniversitesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde
profesör olarak da görev yapmaktadır.
2000 yılında kendi şirketleri olan
f/p Design’ı kuran Annette Ponholzer
ve Fritz Frenkler ürün ve sistem
tasarlıyorlar. Bunun yanı sıra Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika’daki
müşteri-satıcılara ortak yaratım ve
iletişim stratejileri konusunda
hizmet sunuyorlar.
RHIZOME
19
PROJE
Saatchi & Saatchi Merkez Ofis
MİMAR
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
Projeleriniz için
yeni bir dünya
YIL
2004
YER
İstanbul
ÜRÜNLER
Lean masa sistemleri
Ruba dolaplar
Tristan ofis koltukları
Pasenow kanepeler
Dizzy sehpalar
Koleksiyon, çalışma kültürleri ve
eğilimleriyle ilgilenir. Bu doğrultuda
ofis için tasarlanan ürünler, iş
merkezlerinden yönetim binalarına
kadar farklı ofis ve çalışma
alanlarında kombinlenerek şekillenir.
Çalışma kültürlerine çözüm sunan
tasarımlar dünyanın dört bir
noktasındaki çalışma operasyonlarına
hizmet eder. Projeler doğrultusunda
çalışma alanları yaratılır.
PROJE
Anadolu Sigorta
MİMAR
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
YIL
2013
YER
İstanbul
ÜRÜNLER
Barbari masa sistemleri
Ruba keson ve dolaplar
Partita masa sistemleri ve sehpalar
İkaros kanepeler
Babil Serdiyar kanepeler
Ova sehpalar
Guamba sehpalar
Dilim kanepeler
Helen sandalyeler
Miranda koltuklar
Plinth sehpalar
Pasenow kanepeler
Narcissus sehpalar
Plato dolaplar
Tigridia koltuklar
R2 sehpalar
Suri puflar
Alia sehpalar
Ottomane sehpalar
Tellasmar kanepeler
RHIZOME
21
PROJE
Sahiplex / Sahibinden.com
MİMAR
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
YIL
2012
YER
İstanbul
ÜRÜNLER
Calvino masa sistemleri
Partita ofis dolapları
Pierre Loti koltuklar
Butterfly koltuklar
Dilim kanepeler
İkaros kanepeler
Suri puflar
Guamba sehpalar
Narcissus sehpalar
Özel tasarım ürünler
PROJE
Alce Elektrik
MİMAR
Cedetaş Mimarlık
YIL
2012
YER
İstanbul
ÜRÜNLER
Barbari masa sistemleri
Guamba toplantı masaları
Song dolaplar
Tristan ofis koltukları
Monte Cristo koltuklar
Dilim kanepeler
Guamba sehpalar
PROJE
The Club House
MİMAR
SHH Mimarlık
YIL
2013
YER
Londra
ÜRÜNLER
Partita masa sistemleri
Asanda sandalyeler
Asanda sehpalar
RHIZOME
23
Görüş
Yemeksepeti.com
Nedim Nahmias
Ürün Müdürü
En sevdiğiniz ofis mobilyasını
değiştirme şansınız olsaydı,
nasıl olurdu?
Evinize gittiğiniz zaman özlediğiniz
ofis ürünü var mı?
Çalışma koltuğum en sevdiğim ofis
ürünü. Ofis ortamında rahatlık ve iş
disiplini arasındaki dengeyi bozmadan
uygun düzeyde konfor sağlıyor.
Ayrıca tasarımı da oldukça şık ve
ofis ortamımızla uyumlu.
Günlük çalışma rutininize farklılık
getirdiğini düşündüğünüz bir
Koleksiyon ürünü var mı? Nasıl
bir farklılık getiriyor?
Koleksiyon İstanbul serisinden çay
bardağı. Modern ve yalın tasarımlı
bu çay bardağı hem
misafirlerimizce çok beğeniliyor,
hem de çayı uzun süre sıcak tutma
özelliğiyle çalışanlarımız arasında
favori ürünlerden biri.
Çalışma koltuğumda renk seçenekleri
olmasını isterdim. Koltuğumun
şimdiki koyu rengi yerine daha
canlı bir renk odamı farklılaştırabilir.
Çalışma disiplininizi ve ofis
stilinizi nasıl tanımlarsınız?
Çalışma ortamında her zaman
düzen ve simetri arıyorum. İhtiyaç
duyduğum her şeyi yerinde
bulabilmek iş saatinde hayatımı
kolaylaştırdığından, masamı derli
toplu kullanmayı tercih ediyorum.
Kendi içinde belirli bir düzeni olan,
birbiriyle hem fonksiyonellik hem
de estetik anlamında ilişkili yapı ve
renklerin gruplandığı, göze geometrik
olarak hoş gelen mobilyaları içeren
ofisler bence çok daha karakterli.
Hayallerinizin ofis nasıl bir ofis
olurdu?
Aslında gerçekten hayallerimin
ofisinde çalışıyorum. Yemeksepeti
genç yetenekleri sürekli besleyecek
kadar yaratıcı bir çalışma ortamına
sahip, iş ve oyun arasındaki dengeyi
çok başarılı bir şekilde kurabilen,
ekiplerin ve bireylerin iş anlamındaki
ihtiyaçlarını kavrayan ve onlar için
özel alanlar yaratabilen bir ofise
sahip. Tasarım aşamasında
amacımız çalışanların mesai saatleri
dışında da zaman geçirmek
isteyecekleri bir alan yaratmaktı ve
bunu başardığımızı görüyorum.
RHIZOME
25
Çalışma ortamlarında giderek
artmakta olan ‘açık alan’larda
ne tür tasarımları tercih
ediyorsunuz ve bu tercihleriniz
çalışanlar açısından ne gibi
faydalar sağlamakta?
İşler & notlar
Çalışanların birbirlerini görebildiği,
boğulmadığı yükseklikler, yormayan
renkler ve ses emme kat sayısı
yüksek malzemeler. 6’lı ve 4’lü
gruplar ile oluşturulan ofislerde
minimum hiyerarşi. Bunun sonucunda
insanların sosyalleşebildiği alanlar
çıkartılabilir. Çalışanların oturma
düzenleri arasında farklılık olmadığı
zaman stajyerinden yöneticisine
tüm çalışanların eşit hissetmesi
sayesinde verim artar.
Pop Design Mimarlık
Murat Fatih Mısırlı
Mimar
Farklı projelerde olsa dahi
mutlaka öncelikli olarak tercih
etmiş olduğunuz Koleksiyon
tasarımları var mı?
Şimdiye kadar kullanamadık ama
ilk tercihim hep Partita oluyor.
Kullandığımız ofis mobilyaları da
Calvino ve Barbari.
Hayallerinizin ofisini yaratmak
için her türlü imkana sahip
olsanız, nasıl bir ofis olurdu,
ya da nelerden başlardınız?
Yeni çalışma ortamları kurgularken
öncelikleriniz var mı?
Yenilikçi çalışma alanları için
tercih ettiğiniz ürünler nelerdir?
Birinci öncelik fonksiyon şeması.
Alanı parçalamadan olabilecek en
geniş açık ofis alanının oluşturulması
ve tüm çalışanların gün ışığından
faydalanabilmesi. Çalışma ortamında,
resepsiyondan başlayarak tüm
mekanlarda kullanılan malzemelerin
bütünlük içerisinde olması. Ofis
mobilyasından aydınlatmalara kadar
ürünlerin uyumu. Daha sonra bütçe,
zamanlama, sağlık, güvenlik, estetik
gibi olmazsa olmaz kriterler geliyor.
Geçtiğimiz yıllarda açık ofislerde
çalışmaya başlayan ve alışan
şirketler artık ofis alanı içerisinde
2 - 3 kişinin toplanabileceği noktalar
talep etmeye başladılar. Açık
ofislerde alanın büyüklüğüne bağlı
olarak tek bir ayak sistemi ve kolay
müdahale edilebilen kablo çıkışları
olan 6’lı grup masalar tercih ediyoruz.
Çalışanların göz temasının
kesilmemesi için max 110 -115 cm
yükseklikte dolaplar kullanıyoruz.
Tüm alan aydınlatması yerine göz
yormayan fonksiyonel noktasal
aydınlatmaları tercih ediyoruz.
Her projede o günkü hayalimi
gerçekleştiriyorum zaten. Bence
ofis büyüklükleri eşit iki bölümden
oluşmalı. Birinci bölüm hiç kapalı
odası olmayan tüm çalışanların eşit
statüde olduğu açık ofis bölümü.
İkinci bölüm insanların dinlenebildiği,
eğlenebildiği, sosyalleşebildiği,
toplanabildiği, maç, film izleyebildiği
bölümlerden oluşan sosyal alan.
Sizce 20 yıl sonra nasıl ofislerde
olacağız?
Satış ağırlıklı sektörde 20 yıl sonra
ofisler buluşma noktaları haline
gelecek. Şu anki ofis düzenine göre
çalışma masası sayısı azalacak ve
toplantı noktaları artacak. Buna
karşılık call center bölümleri
büyüyecek. Kimsenin özel masası
olmayacak, herkes her yerde
çalışabilecek. Ofisler aynı zamanda
yaşam alanı olabilecek.
RHIZOME
27
Etkinlik Takvimi
İlham
Temmuz - Ağustos - Eylül
Sergi
Çok Sesli
27 Haziran
Konser
Metallica
13 Temmuz
Sergi
Urartu Takı Koleksiyonu Sergisi
31 Temmuz’a kadar
Mekan: Rezan Has Müzesi, İstanbul
www.rhm.org.tr
Mekan: Koleksiyon Tarabya
Kampüsü, İstanbul
www.koleksiyon.com.tr
Konser
21. İstanbul Caz Festivali
1 Temmuz
Spor
TEB İstanbul Cup
14 Temmuz
Konser
Portishead
20 Ağustos
Konser
Fazıl Say
21 Eylül
Mekan: İstanbul Modern
www.istanbulmodern.org
Mekan: İTÜ Stadyumu
www.metallica.com
Mekan: Çeşitli mekanlar
caz.iksv.org
Mekan: Koza World of Sports
Arena, İstanbul
www.istanbulcup.com
Konser
Mercan Dede Ensemble feat.
Ludovico Einaudi
2 Temmuz
Mekan: KüçükÇiftlik Park
www.kucukciftlikpark.com
Mekan: Zorlu Center PSM
www.zorlucenterpsm.com
Mekan: KüçükÇiftlik Park,
İstanbul
muzik.iksv.org
Toplantı
İstanbul’u da İnşa Etmek,
Şimdi ve Bir Zamanlar
7 Temmuz
Eğitim
Uluslararası Deleuze Araştırmaları
Konferansı ve Yaz Kampı
7 Temmuz
Mekan: İTÜ Taşkışla, İstanbul
mim.itu.edu.tr
Mekan: SALT, İstanbul
www.saltonline.org
gezen
a
m aslınd
@burcin
uyuyoru
a
’d
9
rı
Akşamla
Mekan: Viyana
www.viennadesignweek.at
Sergi
Nar Photos’dan Türkiye’nin
Görünmeyenleri: Yolda
11 Eylül’e kadar
Sergi
Rabih Mroué Sergisi
27 Temmuz’a kadar
inovski
@ihsand
arısıdır!
iğin ev y
Ofis ded
@enginserdar
Sıkıcı bir iş gününe biraz
eğlence katalım!
Tasarım Haftası
Vienna Design Week
26 Eylül
Mekan: Helsinki
www.designguggenheimhelsinki.org
Mekan: Pera Müzesi
www.peramuzesi.org.tr
a
@cualall
r yok :)
atı’ya ye
K
Burada
Mekan: Koleksiyon, İzmir
www.koleksiyon.com.tr
Yarışma
Guggenheim Helsinki Müzesi
Mimari Proje Yarışması
10 Eylül
Sergi
Andy Warhol:
Herkes İçin Pop Sanat
20 Temmuz’a kadar
Mekan: İTÜ Taşkışla
www.mim.itu.edu.tr
Sergi
Koleksiyon - İzmir SMD
Mimarları Ağırlıyor 15:
Boğaç Alpuğan, Tamer Aksüt
24 Eylül
Mekan: Fransız Kültür Merkezi
www.ifturquie.org
@meli
sbuyr
uk
İlham
periler
i ofiste
!
Mevsim yaz, işler yoğun… Öyleyse
ofisi daha da keyifli hale getirmek
gerek. Instagram’da #ofishalleri’ni
bizlerle paylaşan takipçilerimizden
gördüğümüz kadarıyla pek çok
çalışma alanına yaz enerjisi yansımış
durumda. İşte bu ayın “ilham” veren
ofis halleri:
Mekan: Zorlu Center PSM
www.zorlucenterpsm.com
Sergi
Selçuk Demirel:
İnsanoğlu Kuş Misali
31 Ağustos’a kadar
Konser
Neil Young & Crazy Horse
15 Temmuz
#ofishalleri
Sergi
Koleksiyon - İstanbul SMD
Mimarları Ağırlıyor 13:
Sabri Paşayiğit
14 Eylül
Eğitim
Yeşil Rapido, LEED Green
Associate Eğitimleri 2014
26 Eylül’e kadar
Mekan: İstanbul Modern
www.istanbulmodern.org
Mimarın Listesi
@guze
llikedit
oru
Bir güz
ellik ed
itörü bö
yle
çalışır
@audio
pharm
acy
Boyalı
patiler
:)
Gürhan Bakırküre
Mekan: Yapı-Endüstri Merkezi
www.yem.net
1. Aeroplane / I Crave Pari̇s (Friendly Fires Flight Facilities)
2. Stevie Wonder / Pastime Paradise (Mahmut Orhan & Gokhan Aydogmus Remix)
3. Finnebassen / When Doves Cry
4. Milky Chance / Down By The River (Flic Flac Edit)
5. Bellanova Xoxo / And I Love Him (Daniele Petronelli and Worp Mix)
6. Elekfantz / Diggin’ On You
7. Munk Feat. Mona Lazette / The Beat (Kolombo Remix)
8. Zaki Ibrahim & Kid Fonque / Be (Atjazz And Julian Gomes Remix)
Mercan Dede Ensemble
Selçuk Demirel: İnsanoğlu Kuş Misali
21. İstanbul Caz Festivali
9. Solomun / Kackvogel
Andy Warhol: Herkes İçin Pop Sanat
10. Anouk / Everything (Prosper Rek’s Contagious Rework)
Temmuz 2014
Sa
1
Ça
2
Pe
3
Cu
4
Ct
5
Pz
6
Pt
7
Sa
8
Ça
9
Pe
10
Cu
11
Ct
12
Pz
13
Pt
14
Sa
15
Ça
16
Pe
17
Cu
18
Ct
19
Pz
20
Pt
21
Sa
22
Ça
23
Pe
24
Cu
25
Ct
26
Pz
27
Pt
28
Sa
29
Ça
30
Pe
31
Pt
4
Sa
5
Ça
6
Pe
7
Cu
8
Ct
9
Pz
10
Pt
11
Sa
12
Ça
13
Pe
14
Cu
15
Ct
16
Pz
17
Pt
18
Sa
19
Ça
20
Pe
21
Cu
22
Ct
23
Pz
24
Pt
25
Sa
26
Ça
27
Pe
28
Cu
29
Ct
30
Pz
31
Pe
4
Cu
5
Ct
6
Pz
7
Pt
8
Sa
9
Ça
10
Pe
11
Cu
12
Ct
13
Pz
14
Pt
15
Sa
16
Ça
17
Pe
18
Cu
19
Ct
20
Pz
21
Pt
22
Sa
23
Ça
24
Pe
25
Cu
26
Ct
27
Pz
28
Pt
29
Sa
30
Ağustos 2014
Cu
1
Ct
2
Pz
3
Eylül 2014
Pt
1
Sa
2
Ça
3
RHIZOME
29
Dünyada
Koleksiyon
TÜRKİYE
Cumhuriyet Mah. Kefeliköy
Bağlar Cad. No: 35 Büyükdere
Sarıyer, Istanbul, 34457
Tel: +90 212 363 63 63
Fax: +90 212 223 48 25
[email protected]
İNGİLTERE
Koleksiyon Furniture Limited
Brewhouse Yard 9 Londra
EC1V 4JR Birleşik Krallık
Tel: +44 (0)20 3405 1885
[email protected]
MISIR
Koleksiyon Egypt
The 47th Building, 90th Street
North 5th Settlement,
Yeni Kahire, Mısır
Tel: +20 2266 87 01
Fax: +20 226 68 702
[email protected]
ALMANYA
Network2Design
Röntgenstrasse 104, 64291
Darmstadt, Almanya
Tel: +49 6151 9189512
[email protected]
LİBYA
Avcı Interior
Fourth Ring Road
Venezia Street, Benghazi, Libya
Tel: +218 92 396 4653
[email protected]
İSPANYA
Artis Arquitectura Interior S.a.
Poligon Industrial El Cami dels Frares,
parc.83, 25190 Lleida, İspanya
Tel: +34973257800
Fax: +34973257801
[email protected]
KOLOMBİYA
Schaller Group
Cra 11 No: 93A-20 Bogota, Kolombiya
Tel: +571 743 560
[email protected]
KATAR
Al Mana Galleria
Salwa Road Ramada Signals
Nissan Showroom
P.O. Box 91 Doha, Katar
Tel: +974 4 428 3636
[email protected]
KAZAKİSTAN
V-time Object Office Ltd.
Office 111, b/c ‘Prime’ Furmanova
100 ‘g’ 050000, Almaata, Kazakistan
Tel: +7 727 312 11 22 / 23
[email protected]
PERU
Ziyaz
Avenue Mariscal La Mar 835,
Lima, Peru
Tel: +51 714 9914
[email protected]
ÜRDÜN
Triology Furniture Company
Iritiria str. Um Uthienah Vista
P.O. Box 630 - 11118
Amman, Ürdün
Tel: +962 6 5563778
Fax: +962 6 5563779
[email protected]
KIBRIS
Divani Mobilya
2 Irmak Sokak Gönyeli Çemberi,
Gönyeli, Lefkoşe, Kıbrıs
Tel: +90 392 224 04 50 - 51
Fax: +90 392 225 65 79
[email protected]
AZERBAYCAN
Workplace Interiors
Baku Residence Building
25 Samed Vurgun Street
Bakü, Azerbaycan
Tel: +99 412 493 62 22
[email protected]
SUUDİ ARABİSTAN
Technolight
P.O. Box 12679 Jeddah 21483
Suudi Arabistan
Tel: +966 2 669 3241
Fax: +966 2 668 3069
[email protected]
RUSYA
Grafit Interiors
119021, Timura Frunze Street
Building: 3, No:20
Moskova, Rusya
Tel: +7 499 922 42 12
[email protected]
AVUSTRALYA
Envoy Furniture
Suite 30391 Murphy Street
Richmond 3121 Melbourne,
Avustralya
Tel: +613 9029 3161
[email protected]
IRAN
Mammut Construction
7th Street, Khaled Estamboli Ave,
No:7, P.O. Box 1513737511
Tehran, Iran
Tel: +98 21 88 109 109
HOLLANDA
Loading-DDesign Collections
G. van Nijenrodestraat 151 3621
GJ Breukelen, Hollanda
Tel: +31 63195 1872
[email protected]
[email protected]
[email protected]
RHIZOME
31
İnsan her şeyin ölçüsüdür.
Protagoras
2012
Üstün
Tasarım Ödülü
www.koleksiyon.com.tr
shop.koleksiyon.com.tr
Adana / Ankara Kavaklıdere, Ümitköy / Antalya
Bodrum / Gaziantep / İstanbul Caddebostan, Masko
Modoko, Tarabya / İzmir / Kayseri / Kocaeli / Tekirdağ
Partita Masa Sistemleri | Faruk Malhan
Download

ortak yaratım ortak yaratım girişimi kurmak kvadrat