PROGRAM
XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester
HARRACHOV 2014
HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV
27.04.2014 - 29.04.2014
BEZ ZÁRUKY
Upozornění:
Odborný program začíná již v neděli 27.04.2014. Účast na nedělních přednáškách bude ohodnocena
dalšími 4 kreditními body.
Neděle 27.04.2014
10:00 - 14:00 Příjezd, registrace, ubytování
14:00 - 14:10 Zahájení odborného programu
14:10 – 15:50
CYTOMORFOLOGICKÝ OBRAZ INFEKČNÍCH CHOROB V PERIFERNÍ KRVI I KOSTNÍ DŘENI
Trnavská I., Kissová J., Buliková A., Antošová M., Antošová L., Tůzová E., Mičánková S., Jílková J., Penka M.
Brno
MORFOLOGIE LYMFOCYTŮ V NÁTĚRECH OBVODOVÉ KRVE
A KOSTNÍ DŘENĚ.
Fátorová I., Zilvarová E, Dynterová A., Daňová V., Smolej L.
Hradec Králové
KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ ZMĚNY LEUKOCYTŮ
Horáková R., Mikulenková D., kolektiv laboratoře
Praha
ČASTO OPOMÍJENÁ MORFOLOGIE TROMBOCYTŮ
A MEGAKARYOCYTŮ
Plicka L.
Praha
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA LEUKOCYTÓZ V MORFOLOGICKÉ LABORATOŘI –
MALIGNÍ LEUKOCYTÓZY
Mikulenková D.
Praha
15:50 – 16:10 Přestávka na kávu
16:10 – 17:35
MORFOLOGICKÝ KVÍZ
Matýšková M. a Mikulenková D.
Brno, Praha
DISKUSE K MORFOLOGICKÉMU BLOKU
17:40 – 18:10 Společná schůze sekcí NLP LS JEP a ČAS
19:30 - 20:00 Slavnostní zahájení konference
20:00 - 01:00 Společenský večer s firmou BECKMAN COULTER
Pondělí 28.4.2014
8:30 – 8:45 METAMORFÓZY
08:45 - 10:00
DÁRCI KRVE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ, STATISTIKA 2009 - 2013
Kotrčová P., Kotěšovská M., Landmesserová S., Řeháček V.
Hradec Králové
NETRADIČNÍ CESTA – PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Kalužová N., Lakotová O., Čermáková Z.
Ostrava
ORGANIZACE TRANSPORTU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU OD EXTERNÍCH ŽADATELŮ
V KN LIBEREC A .S.
Sehnálková S., Veselá I., Procházková R.
Liberec
ZAVEDENÍ VÝROBY KRYOKONZERVOVANÝCH TROMBOCYTŮ
Stašková E, Sládková E., Beránková S, Bohuslavová I., Rollerová K.,
Mašková V., Bohoněk M.,
Praha
TROMBOCYTOVÉ TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY V NÁHRADNÍCH ROZTOCÍCH – ZKUŠENOSTI S
VÝROBOU
Marková M., Kořínková E.,Maříková Š.
Liberec
10:00 – 10:20 Přestávka s kávou
10:20 – 12:00
ÚLOHA KOSTNÍ DŘENĚ V HEMATOPOÉZE.
Pecka M.
Hradec Králové
JAK DIAGNOSTIKOVAT MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM ?
Čermák J., Mikulenková D., Beličková M., Marinov I., Michalová K,
Praha
PŘÍNOS CYTOCHEMICKÉHO BARVENÍ K DIAGNOSTICE MDS
Mičánková S., Tůzová E., Kissová J., Buliková A., Trnavská I., Antošová L., Antošová M., Jílková J., Penka
M.
Brno
LABORATORNÍ SLEDOVÁNÍ ÚČINKU NOVÝCH ANTITROMBOTIK
Penka M. a kol.
Brno
OVLIVNĚNÍ KOAGULAČNÍCH VÝSLEDKŮ PŘI PODÁVÁNÍ PŘÍMÝCH INHIBITORŮ FAKTORU
Xa
Malíková I., Mrákotová A., Anděl J., Kmentová K., Kvasnička J., Kvasnička T.
Praha
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 - 14:00
NEOČEKÁVANÝ ZÁCHYT HEMATOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ PŘI VYŠETŘENÍ KREVNÍHO
OBRAZU Z JINÝCH PŘÍČIN
Dynterová A., Řezáčová V., Daňová V., Fátorová I., Smolej L.
Hradec Králové
ELEKTROFORÉZA HEMOGLOBINU
Dytrychová V., Fátorová I., Smolej L.
Hradec Králové
14:00-14:20 Přestávka s kávou
14:20- 15:20
IMUNOHEMATOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA, GELOVÝ SYSTÉM
A AUTOMATIZACE MTC INVITRO DIAGNOSTICS AG
Rýznarová E.
Ostrava
NAT TESTOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE NA ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE
A KREVNÍ TRANSFUZE
Sládková E., Horčičková D., Landová L., Bohoněk M.
Praha
POTRANSFUZNÍ REAKCE – VYŠETŘOVÁNÍ NA TO FN HRADEC KRÁLOVÉ, VÝZNAM
DELEUKOTIZACE, STATISTIKA (2007 – 2013)
Michaličková H., Vaňková I., Řeháček V.
Hradec Králové
POTRANSFUZNÍ REAKCE JAKO KOMPLIKACE HEMOTERAPIE
Šimek P., Kostadinov A.
Brno
15:20 – 15:25 Technická přestávka
15:25 – 16:15
INFEKČNÍ RIZIKA TRANSFUZE
Lakotová O., Čermáková Z.
Ostrava
RETRANSFUZNÍ SYSTÉM S DVOJITOU INTEGROVANOU FILTRACÍ: PARAMETRY KVALITY
PRODUKTU
Maříková Š., Řehořová L, Mizera R., Procházková R.
Liberec
VITÁLNÍ INDIKACE U PACIENTŮ S ANTIERYTROCYTÁRNÍMI PROTILÁTKAMI KASUISTIKY
Šťastná L., Veselá I., Procházková R.
Liberec
16:20 - 16:40 METAMORFOZY VYHODNOCENÍ
19:30 - 01:00 Slavnostní večeře s firmou SYSMEX
Úterý 29.4.2014
08:30 – 09:00 Diskuse k posterům
09:00 - 10:20
HEMAFERÉZA – VYSOCE ÚČINNÝ POSTUP V TERAPII NEMOCNÝCH
Gašová Z., Böhmová M., Bhuiyanová-Ludvíková Z.
Praha
IMUNOADSORPCE – 9 LET ZKUŠENOSTÍ NA AFERETICKÉM
ODDĚLENÍ ÚHKT PRAHA
Kynclová E., Kouklíková E.
Praha
ZPRACOVÁNÍ HEMOPOETICKÝCH BUNĚK V TKÁŇOVÉM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE ZÁROVEŇ
ZAŘÍZENÍM TRANSFUZNÍ SLUŽBY
Sedláková H., Pacasová R., Tesařová E., Kolářová M., Vinklárková J., Weiszová Z.
Brno
PŘÍBUZENSKÉ NESTEJNOSKUPINOVÉ TRANSPLANTACE LEDVIN
Bohdanecká V., Drešerová Z., Mašatová M., Řeháček V.
Hradec Králové
10:20 -10:40 Přestávka s kávou
10:40 – 11:40
SROVNÁNÍ DVOU METODIK STANOVENÍ HLADINY D-DIMERŮ V PLAZMĚ A JEJICH
VÝZNAM PRO KLINICKOU PRAXI
Otýpková L., Zavřelová J., Penka M.
Brno
DEFEKT ANTITROMBINU
Matýšková M., Šlechtová M., Zavřelová J.
Brno,
PROTEIN S
Matýšková M., Zavřelová J., Šlechtová M.
Brno
11:40 – 11:55 Diskuse
11:55 – 12:00 Ukončení odborné části
12:00 - 13:30 Oběd
POSTERY:
UBÝVAJÍ ČI NEUBÝVAJÍ DÁRCI KRVE NA TO FN PLZEŇ?
Matasová P., Krausová D., Švojgrová M., Joklová L., Ticháčková J.
Plzeň
VYŠETŘOVÁNÍ ANTI-HBC U DÁRCŮ KRVE
Kabeláčová K., Přibylová M, Turek P.,
Praha
INTERPRETACE NESTANDARDNÍCH VÝSLEDKŮ
Z HEMATOLOGICKÉHO ANALYZÁTORU
Dvořáková B., Holzmannová H., Blatný J.
Brno
KREVNÍ OBRAZ NOVOROZENCE A JEHO SPECIFIKA
Holzmannová H., Dvořáková B., Slánská M., Blatný J.
Brno
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY CAP – KREVNÍ OBRAZ A DIFERENCIÁLNÍ ROZPOČET
LEUKOCYTŮ
Zachovalová K., Dvořáková B., Holzmannová H., Jelínková M.
Brno
MONITOROVACÍ SYSTÉM FALCON V NAŠÍ LABORATOŘI
Mazalová B., Štelclová D., Jelínková M.
Brno
NÁLEZ TYČÍ A NEZRALÝCH GRANULOCYTŮ V PERIFERNÍ KRVI PO UPOZORNĚNÍ
ANALYZÁTOREM.
Příkaská V., Hoblová J., Bourková L., Penka M.
Brno
POROVNÁNÍ POČTU TROMBOCYTŮ U PSEUDOTROMBOCYTOPENIÍ ZE STANDARDNÍCH
ODBĚRŮ S ODBĚRY DO ZKUMAVEK TROMBOEXACT A S IMUNOLOGICKÝM VYŠETŘENÍM
POČTU TROMBOCYTŮ
Hrdličková T., Bourková L., Hoblová J., Penka M.
Brno
RETIKULOCYTY – VÝZNAMNÝ INTERPRETAČNÍ PRVEK PORUCH KRVETVORBY ANEB
UMÍME ČÍST MEZI ŘÁDKY?
Vičanová J., Kotalová D. a kolektiv KLT , Tábor
Organizátoři děkují všem firmám, které přispěly ke zdárnému průběhu pracovních dnů:
ABBOTT
APR
ARS AUDIO
BECKMAN COULTER, CZECH REPUBLIC
BIO RAD
DIASORIN
DISPOLAB
EUREX MEDICA
EXBIO
FRESENIUS KABI
GRIFOLS
HAEMONETICS
IVT IMUNO
Mgr. KYSEL MICHAL
MEDESA
ROCHE
SARSTEDT
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
SYSMEX CZ
TERUMO BTC EUROPE N.V.
TIS BRNO
TRIGON PLUS
VAMEX
WERFEN CZECH
Download

program - harrachohorky 2014