TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FN HRADEC KRÁLOVÉ
POŘÁDÁ
IV. HRADECKOU IMUNOHEMATOLOGICKOU
PRACOVNÍ KONFERENCI
Datum konání:
28. 1. 2014
Místo konání: Výukové centrum LF Hradec Králové
(areál FN HK, vedle budovy interních oborů č.10)
Odborný program: 9,30 – 16,00
Registrace: 8,30 až 10,00
Program
1. Úvod V. Řeháček
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové – 10 min.
2. Potransfuzní reakce – význam deleukotizace, statistika, vyšetřování na TO FN HK
M. Dragúňová, I. Vaňková, E. Bojanovská, V. Řeháček
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové – 10 min.
3. Potransfuzní reakce na TO KNL a.s. L. Řehořová, R. Procházková, I. Veselá
Transfuzní oddělení KN Liberec 15min
4. Diagnóza: Potransfuzní hemolýza? A. Pejchalová, J. Vladíková
Transfuzní oddělení FN Brno – 15 min
5. Akutní hemolytická potransfuzní reakce způsobená anti-Le(b) M. Písačka, M. Králová,
R. Procházková, I. Veselá
ÚHKT - Praha – 15 min.
6. Hlášení potransfuzních reakcí v ČR a v Evropě P. Turek
Thomayerova nemocnice Praha – 15 min.
přestávka 30minut
7. Transfuzní lékařství vstupuje do transplantační nefrologie
M.Matysková Kubišová, M. Bláha, P.Navrátil, V.Řeháček
FN Hradec Králové – 15 min.
8. Příbuzenská transplantace ledvin Kasuistika
Milan Bláha IV. Interní hematologická klinika FN HK– 15 min.
9. Týmová práce TO příbuzenská transplantace ledvin - kasuistika
V. Bohdanecká, M. Dragúňová, M. Radová, Z. Drešerová, V. Řeháček
TO FN Hradec Králové - 15 min.
přestávka
45 min (prezentace posterů)
10. Verifikace imunohematologických metod T. H. Bolcková
ÚHKT Praha - 15 min
11. Klinicky významné protilátky (+ statistika zpracovaná IMMUCOREM + elektronický test
kompatibility ve světě) H. Košťálová
APR Praha - 15 min.
12. TRANSREG použití u pacientů se vzácnou protilátkou nebo u pacientů s více protilátkami
M. Králová ÚHKT Praha - 15 min
13. Enzym – ano či ne?
RNDr. Miromila Hanzlíková Grifols Praha - 15 min.
14. Výsledky SEKK, novinky chystané v SEKKu
M. Králová ÚHKT Praha - 15 min.
15. Otevřené diskuzní fórum (krátká sdělení s imunohematologickou problematikou vašeho
zařízení, možnost promítnutí krátké prezentace)
Postery:
Titrace na speciální imunohematologické laboratoři TO FN HK
V. Bohdanecká, M. Mašatová, Z. Drešerová, V Řeháček
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové
Výběr imunohematologického systému při předtransfuzním vyšetření M. Radová,
M.Mašatová, E. Bojanovská, K. Kloučková, V. Řeháček
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové
HLA vyšetření celiakie u dětských pacientů G. Jamborová, R. Nováková, K. Synková,
V. Řeháček
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové
Výměnná transfuze u novorozence s HON v rámci Rh inkompatibility J. Procházková,
M. Krasňanová, K. Šumníková
Krevní centrum Ostrava
Verifikace imunohematologických metod na laboratoři typu A J. Smutek, E. Luňáková
OTH ON Jičín a.s.
Naše zkušenosti s imunohematologickým analyzátorem Galileo Echo v klinických
laboratořích Citylab s.r.o. v Nemocnici Na Františku J.Žatecká, P. Laš, Z. Vomastková
Citylab spol. s.r.o. detašované pracoviště v Nemocnici Na Františku
Konference je určena pro zdravotní laboranty a VŠ nelékaře (odbornost transfuzní
lékařství a hematologie)
Účastníci obdrží osvědčení o účasti
4 kreditní body pasivní účast, 5 bodů spoluautorství, 10 bodů aktivní účast
Konference je bez účastnických poplatků
Závazná přihláška na
IV. HRADECKOU IMUNOHEMATOLOGICKOU
PRACOVNÍ KONFERENCI
Datum konání:
28. 1. 2014
Místo konání: Výukové centrum LF Hradec Králové
(areál FN HK, vedle budovy interních oborů č.10)
Odborný program: 9,30 – 16,00
Registrace: 8,30 až 10,00
Konference je určena pro zdravotní laboranty a VŠ nelékaře (odbornost transfuzní
lékařství a hematologie)
Jméno a příjmení: …………………………………………………… ……….
Rok narození: ………………………………………………………………… .
Zaměstnavatel:……………………………………………………………… …
Kontakt:
Telefon:…………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………..
Závazné přihlášky k účasti zasílejte do
24. 1. 2014
na kontakty:
e-mail [email protected], Telefon: 49 583 2672, FAX: 49 583 3020,
Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice, Sokolská 581, Hradec Králové
Doprava z hlavního nádraží:
trolejbus č.1
autobus č. 9, 24, 28
zastávka Fakultní nemocnice (soutok Labe s Orlicí)
IV.Hradeckou imunohematologickou pracovní konferenci podpořily firmy:
APR, GRIFOLS, BIO-RAD, DYNEX, EUREX MEDICA, DISPOLAB, UNIMED
Download

iv. hradeckou imunohematologickou pracovní konferenci