3. mezinárodní konference
1. oznámení
Hotel Voroněž I, Brno, Česká Republika
21. - 23. září 2011
TÉMATA KONFERENCE
Příprava a vlastnosti nanomateriálů
Průmyslové a environmentální aplikace nanomateriálů
Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
Ochrana zdraví a životního prostředí, toxicita nanomateriálů
Standardizace, metrologie a charakterizace nanomateriálů
www.NANOCON.cz
TÉMATA KONFERENCE
ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
Prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
UP Olomouc - PřF
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ing. Kateřina Sanetrníková
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
Eva Hůlová
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
Bohumil Nejedlý
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Předsedkyně: Ing. Jiřina Shrbená
INOVA PRO s.r.o., Praha
1. PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI NANOMATERIÁLŮ
• syntetické postupy a studium vlastností všech typů nanomateriálů
(0D-3D) – např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované
nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, nanovlákna,
tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy
2. PRŮMYSLOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE NANOMATERIÁLŮ
• aplikace v katalýze, fotokatalýze; povlaky a nátěry, nanofiltrace,
nanoelektronika, nanofotonika, senzory, atd.
• aplikace ve stavebnictví, energetice, chemickém, textilním a
spotřebním průmyslu; čištění vod a ekologické aplikace
Členové:
Prof. Ing. Václav Bouda, CSc.
ČVUT Praha – FEL
Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
TU Liberec – FM
Doc. Ing. Anton Fojtík, CSc.
ČVUT Praha – FBMI
Doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc.
FZÚ AV ČR, Praha
RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, Praha
Mgr. Petr Klapetek, Ph.D.
ČMI Brno
Ing. Dušan Nohavica, CSc.
ÚFE AV ČR, Praha
Ing. František Peterka, Ph.D.
Nanopin Centre, Praha
3. BIONANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY PRO MEDICÍNU
• antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory,
biochemické aplikace, biogenní nanomateriály
• cílená doprava léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, molekulární
analýza, protinádorová terapie, nanoimplantáty, značení a separace
buněk, aj.
4. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TOXICITA
NANOMATERIÁLŮ
• vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní
rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů,
• řízení rizik, monitoring, toxicita a ekotoxicita nanomateriálů,
bezpečný a zodpovědný výzkum, přístup EU a ČR
RNDr. Michael Solar, CSc.
ČVUT Praha – ÚTEF
RNDr. Milada Vomastková, CSc.
MŽP ČR, Praha
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc.
ÚFM AV ČR, Brno
Ing. Jiří Zelenka, CSc.
SYNPO, a.s., Pardubice
5. STANDARDIZACE, METROLOGIE A CHARAKTERIZACE NANOMATERIÁLŮ
• definice, měřicí a zkušební metody, tvorba norem, nové metody a
přístupy k charakterizaci nanomateriálů
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Termín konání:
Místo konání:
Jednací jazyk:
UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno pořadatelem
v hotelu Voroněž (do vyčerpání
kapacit).
Ubytování
účastník
objednává a hradí v registračním
systému/přihlášce konference.
Prosíme účastníky, aby si ubytování
neobjednávali přímo v hotelu, ale
prostřednictvím systému konference
na www.nanocon.cz.
Ubytování, které nebude uhrazeno
do 31. 8. 2011, bude stornováno.
Informace o hotelu Voroněž:
http://www.orea.cz/cs/hotely/sezna
m-vsech-hotelu/orea-hotel-voronezi.html
CENA UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
pro jednotlivce
2 100,- Kč
1 600,- Kč
VLOŽNÉ
Autoři přednášek a posterů 4 900,- Kč
Ostatní účastníci
5 500,- Kč
Doktorandi denního studia 3 000,- Kč
(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)
21. – 23. září 2011
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno, ČR
angličtina
PŘIHLÁŠKY PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ
Abstrakt v angličtině včetně klíčových slov o velikosti min. 200 slov a max.
250 slov vkládejte prostřednictvím konferenčního systému www.nanocon.cz,
a to do 15. 5. 2011. Bez abstraktu nebude možné příspěvek zařadit
do programu konference. Instrukce pro autory jsou na webu konference.
PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU KONFERENCE
Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků a 20 MB. Příspěvky vkládejte
prostřednictvím www.nanocon.cz do systému konference nejpozději do
15. 8 2011. Programový výbor konference rozhodne o zařazení příspěvku do
ústní nebo posterové sekce.
POKYNY PRO AUTORY POSTERŮ
Posterová sekce se bude konat 22. 9. 2011 v 17:30 v místě konání konference.
Postery bude možné vystavovat po celou dobu konání konference. Plocha,
která bude pro autory posterů k dispozici je 1 m šířka x 1,5 m výška. Vzhledem
k tomu, že sborník bude vydán na CD - ROMu je možno zaslat i text posteru v
rozsahu do 6 stran a 20 MB. Texty vkládejte prostřednictvím www.nanocon.cz
do systému konference nejpozději do 15. 8 2011.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Vložení abstraktů
Vložení plných textů
Uzávěrka přihlášek pro platby předem
Vložení prezentací do systému
15. 05. 2011
15. 08. 2011
31. 08. 2011
20. 09. 2011
SBORNÍKY
Tištěný sborník abstraktů, včetně CD obsahující plné texty, bude vydán k datu
konání konference. Sborník bude zveřejněn na www.nanotechnologie.cz a
www.nanocon.cz. Sborník plných anglických textů konference NANOCON 2010
byl zaslán ke zveřejnění v databázi Thomson-Reuters.
Mapa a dopravní spojení
Konference se koná v jihomoravské metropoli Brno v České republice,
ve městě plném kulturních historických památek.
GPS: 49°11´8.8´´N, 16°35´6.97´´E
Auto:
dálnice Praha - Brno (exit 190)
Autobus: pravidelné autobusové linky Praha - Brno
Vlak:
železniční st. Brno – Hl. nádraží
Letadlo:
letiště Brno - Tuřany, Praha - Ruzyně, Vídeň – Schwechat,
Ostrava – Mošnov
STRAVOVÁNÍ
Coffee break, obědy a večeře jsou pro
účastníky zajištěny v restauraci hotelu
Voroněž. Stravování je v ceně vložného.
SPOLEČENSKÝ VEČER
(zahrnuto ve vložném)
21. 9. 2011, 19:30
Společenský večer & raut
PREZENTACE FIREM
Firmám nabízíme následující formy prezentace (Ceny jsou uvedeny bez DPH):
Doprovodná výstava po dobu konání konference.
Firemní prezentace formou 15 min. přednášky nebo posteru
Barevná reklama na vnějším obalu tištěného Sborníku abstraktů
Barevná reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
Černobílá reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
Firemní prezentace na CD-ROM (do 50 MB)
Pracovní seminář (praktická prezentace firmy) za 1h
Umístění loga firmy v hlavním sále
Distribuce firemních materiálů při prezenci účastníků
9.000,- Kč
6.000,- Kč
10.000,- Kč
8.000,- Kč
6.000,- Kč
4.000,- Kč
7.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč
SPONZOR KONFERENCE
Sponzorující společnosti nabízíme následující služby:
Firemní prezentace formou 15 min. přednášky nebo posteru
Barevná reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř tištěného Sborníku abstraktů
Distribuce firemních materiálů do tašek při registraci
Umístění loga firmy do hlavní jednací místnosti konference
Doprovodná výstava po dobu konání konference
Bezplatná účast 2 reprezentantů společnosti bez vložného
Cena sponzorování činí (bez DPH)
KORESPONDENČNÍ ADRESA
NANOCON 2011 - TANGER, spol. s r. o.
Keltičkova 62
710 10 Ostrava 10
Česká republika, EU
IČO: 13643495, DIČ: CZ13643495
30.000,- Kč
KONTAKTY
ústředna
Ing. Kateřina SANETRNÍKOVÁ, manažerka
Eva HŮLOVÁ, fakturace, účetnictví
Bohumil NEJEDLÝ - technická podpora
fax:
e-mail:
URL:
+420 595 227 111
+420 595 227 121
+420 595 227 112
+420 595 227 116
+420 595 227 110
[email protected]
www.nanocon.cz
Download

ZDE - Nanotechnologie.cz