www.uvn.cz/transfuzniden
www.uvn.cz/transfuzniden
PROGRAM
DALŠÍ INFORMACE
27. listopadu 2013
Kongresové centrum ÚVN
www.uvn.cz/transfuzniden
Poplatky (při registraci):
Registrovaní SZP
Vysokoškoláci a ostatní
250,-Kč
400,-Kč
Oběd: ÚVN, v ceně
Potvrzení o účasti se vydávají po skončení konference.
KONTAKTY:
Odborný garant:
pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.,
[email protected]
Organizátor
Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze
ÚVN
Ing. Miroslava Kricnerová, Tel.: 973 203 451 / (211)
[email protected]
Přednáškový sál
U Vojenské nemocnice 1200 ; Praha 6
Kongresové centrum - pavilon CH2, Tel.: 973 202 867
[email protected]
odborná konference
pod záštitou náčelníka zdravotnické služby Armády České republiky
brig. gen. MUDr. Božetěcha Jurenky
Odborný garant: pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN
AUTOMATIZACE V IMUNOHEMATOLOGII
NOVINKY, ANEB POKROK NEZASTAVÍŠ
27. listopadu 2013
Pořadatel akce: Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí
– Vojenskou fakultní nemocnicí Praha
AB+
RhCc EE Kell
PROGRAM KONFERENCE
I. přednáškový blok – část 2.
Automatizace v imunohematologické laboratoři – praxe a zavedené
metody
11,30 – 12,50 hod
Registrace 8,30 – 9,30 hod
Úvod 9,30 hod
Číslo přenášky Název přednášky
1.
9,40 – 10,00
Úvodní přednáška
Zpráva o automatizaci
v imunohematologii
v ČR v roce 2013, přehled
imunohematologických
analyzátorů.
Autoři
Pracoviště
OHKT ÚVN
Praha
Miloš Bohoněk
I. přednáškový blok – část 1.
Automatizace v imunohematologické laboratoři – praxe a zavedené
metody
9,40 – 11,00 hod
2.
10,00 -10,10
Erytra Grifols – velkokapacitní
automatický IH analyzátor
3.
10,10 -10,20
IH 1000 Bio-Rad –
velkokapacitní automatický IH
analyzátor
4.
10,20 -10,35
Automatizace
imunohematologických
vyšetření na TO Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Lenka Řehořová,
Renata Procházková
Transfuzní
oddělní Krajská
nemocnice
Liberec a.s.
5.
10,35-10,50
3650 dní poté
aneb automatizace
imunohematologických
laboratoří ve FN Brno
Elena Katovská,
Lenka Kupská
Transfuzní
a tkáňové
oddělení FN
Brno
6.
10,50 -11,05
Automatizace
imunohematologických
vyšetření na Transfuzním
oddělení FN Hradec Králové
Vítězslav Řeháček,
Gabriela Jamborová
Marcela Dragúňová
Přestávka 11,05 – 11,30 hod
Filip Čáp
Veronika Jozová
Grifols
Bio-Rad
Transfuzní
oddělení FN
Hradec Králové
7.
11,30 -11,45
Jak šel čas
v imunohematologické
laboratoři dárců na TO FNOL
Kateřina Doležalová
Transfuzní
oddělení FN
Olomouc
8.
11,45 -12,00
Co přinesla automatizace
v pacientských laboratořích
TO FNOL
Marta Vodičková
Transfuzní
oddělení FN
Olomouc
9.
12,00 -12,15
Automatizace v malé a střední
imunohematologické
laboratoři
10.
12,15 -12,30
Automatizace v laboratoři polní
Tatjana Markovina
nemocnice – polní transfuzní
Miloš Bohoněk
pracoviště
12,30 -12,50
Panelová diskuse k automatizaci v imunohematologii s autory sdělení
I.přednáškového bloku
Miroslava Králová
ÚHKT Praha
OHKT ÚVN
Praha
Oběd 12,50– 14,00hod
II. přednáškový blok
Molekulárně-biologické techniky v imunohematologii
14,00 – 14,50 hod
11.
14,00 -14,20
BioArray Blood Cell Antigen
Genotyping
Graham Smallridge
12.
14,20 -14,40
Blood Chip
Martin Písačka
14,40 -14,50
Diskuse k přednáškám
Immucor
ÚHKT Praha
Závěr v 15,00 hod
„Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. „
Download

program