12. ročník mezinárodní konference
TAL2011
T RENDY AUTOMOBILOVÉ LOGISTIKY
TA L
15.–16. června
Hotel Voroněž, Brno
TAL2011
CHARAKTERISTIKA KONFERENCE
Konference „Trendy automobilové logistiky – TAL“ se zaměřuje na aktuální témata v logistice a ve využití moderních prostředků IT v automobilovém průmyslu.
Účastní se vedoucí pracovníci a odborníci z praxe. Akci organizuje společnost
Aimtec pod záštitou Odette Česká republika.
Název akce:
Termín:
Místo:
Pořadatel:
Spolupořadatelé:
Trendy automobilové logistiky 2011
15.–16. června 2011
Hotel Voroněž, Brno
AIMTEC Consulting s. r. o.
Odette Česká republika
TAL 1. DEN KONFERENCE – Workshop na téma štíhlé principy ve výrobě
V podvečer prvního dne je pro partnery a dodavatele do automobilového průmyslu připraven odborný workshop s panem Keijim Fujiim, ředitelem Asprova AG, na
téma štíhlé principy ve výrobě. Po skončení programu bude následovat společenský večer ve vyhlášené brněnské restauraci.
PŘIPRAVENY OPĚT NOVÉ PROSTORY
V letošním roce se první den konference - odborný workshop a společenský večer
- uskuteční v reprezentačních prostorech restaurace Noem Arch Restaurant v Brně.
TAL 2. DEN KONFERENCE – Odborný program pro účastníky z podniků
Na konferenci TAL budou prezentovány nové oborové trendy a případové studie.
Součástí programu je výstavní platforma, kde získáte prostor prezentovat své novinky nejen pro zákazníky v automobilovém průmyslu. Vystavující firmy získávají
status partnera konference. Počet partnerů je limitován.
PROČ BÝT NA 2. DNI?
Cílem je se prezentovat jako silný hráč na trhu, získat nové zajímavé a osobně důležité kontakty, upevnit stávající obchodní vztahy, rozšířit si obzory a nasměrovat
kroky k dalšímu rozvoji firmy.
TAL DALŠÍ DŮVODY K ÚČASTI
• největší konference ve střední Evropě pro logistiku a IT v automobilovém
průmyslu
• akce se účastní každým rokem více jak 150 zástupců předních automobilových
společností převážně manažerů logistiky, IT, výrobních a obchodních manažerů
• každoročně zde vystupují klíčové postavy z automobilového průmyslu
• nové trendy v oblasti podpory businessu IT technologiemi
• zkušenosti jiných společností s řešením obdobných problémů
• praktické ukázky nových technologií
• prezentace konkrétních projektů a řešení – případové studie
TAL V MINULOSTI VYSTUPOVALI
Vratislav Kulhánek, Industrial Advisors ı Antonín Šípek, Sdružení automobilového
průmyslu ı Petr Vaněk, Hyundai Motor Manufacturing Czech ı Gérard Graufogel,
PSA Peugeot Citroen ı Jiří Cee, Škoda Auto ı Oto Bydžovský, TPCA ı Keiji Fujii, Asprova AG ı Michal Peter, NYK Logistics Czech ı Michal Nosek, Plastika Kroměříž ı Libor
Dobeš, Visteon-Autopal
... a mnoho dalších špičkových odborníků nejen z automobilového průmyslu
Konference Trendy automobilové logistiky 2010
se zúčastnili zástupci těchto společností:
Advanced Accessory Systems s.r.o. ı Alco Controls, spol. s r.o. ı Anvis AVT s.r.o. ı BATZ
CZECH, s.r.o. ı Behr Czech s.r.o. ı Behr Ostrava s.r.o. ı BOHEMIA CARGO s.r.o. ı C.S.CARGO Management a.s. ı ČD Logistics, a.s. ı Electric Powersteering Components Europe
s.r.o. ı Fehrer Bohemia s.r.o. ı FREMACH TRNAVA, s.r.o. ı Galvanoplast Fischer Bohemia,
k.s. ı Gamex CB s. r. o. ı GEFCO SLOVAKIA s.r.o. ı GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o. ı
Gumotex Automotive, s.r.o. ı Gumotex a.s. ı IAC Group (Slovakia) s.r.o. ı IFE-CR,a.s. ı ITW
PRONOVIA, s.r.o. ı KARDEX s.r.o. ı KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. ı Klein
& Blažek spol. s r.o. ı KOVOLIS HEDVIKOV a.s. ı LPS Automotive, s.r.o. ı LOGICON Partner
s.r.o. ı M.Preymesser logistika, spol. s r.o. ı Magna Cartech spol. s r.o. ı Magna Exteriors
& Interiors (Bohemia) s.r.o. ı MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o. ı MEGATECH Industries Czech
ı Miele technika s.r.o. ı Mitsui-Soko (Europe) B.V. ı NYK Logistics (Czech Repoublic) s.r.o.
ı Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. ı PLASTIKA a.s. ı SCHEDL Automotive System
Service, s.r.o. ı Schoeller Arca Systems s.r.o. ı Steel Center Europe , s.r.o. ı Swoboda CZ
s.r.o. ı TGS s.r.o. ı TNS SERVIS s.r.o. ı UNEX a.s. ı VISCOFAN CZ s.r.o. ı Visteon – Autopal,
s.r.o. ı Witzenmann Opava, spol. s r.o. ı Worthington Cylinders a.s.
Pro další informace kontaktujte vedoucího projektu TAL:
Petra Troblová
telefon: 377 225 215
mobil: 724 284 141
e-mail: [email protected]
AIMTEC Consulting s. r. o.
Hálkova 32
301 22 Plzeň
Download

12. ročník mezinárodní konference