TA L 2 0 1 4
12/6
/20
14
LOGISTIKA A VÝROBA
S NÁDECHEM UMĚNÍ
DOX
Konference Trendy automobilové logistiky 2014 se
zaměřuje na aktuální témata v logistice, výrobě a ve
využití moderních prostředků IT v automobilovém
průmyslu. Za 15 let své existence si získala na trhu silné
postavení a stala se legendou. Proto jsme se rozhodli
uspořádat jubilejní ročník v netradičních prostorech
Centra současného umění DOX a spojit konferenci
s prvním ročníkem motoristické show Legendy, která
nahlíží na vozy a motocykly jako na umělecká díla. Jedná
se o multižánrovou výstavu vozů a motocyklů. Vzhledem
k tomu, že se letos nekoná brněnský autosalon, bude
akce Legendy jediným autosalonem v tomto roce
v České republice.
15
, Pra
ha
Součástí show
TAL 2014 proběhne ve čtvrtek 12. června od 12. hodin.
Po skončení odborného programu bude následovat
zábavný program s možností prohlídky aktuální výstavy
a expozice vozů. Účastníci obdrží rovněž poukázku na
víkendovou show Legendy. Vzhledem k významnému
výročí akce bude mít prvních 100 přihlášených (uživatelé
logistických služeb) účast zdarma.
KDO NEMĚŘÍ, TEN NEŘÍDÍ
TAL 2014 se bude věnovat tématu
Měření výkonnosti a efektivity v logistice a výrobě
– význam, principy, konkrétní případy (case studies).
Ústřední motto konference je: Kdo neměří, ten neřídí.
Vystupovat budou významnými řečníci z České republiky
a zahraničí, kteří se zabývají tímto tématem, jak z pohledu
dílčích praktických kaizen projektů v logistice a výrobě,
tak z úrovně top managementu, který musí spatřovat
v měření jeho význam a nepostradatelnou konkurenční
výhodu.
Návštěvníci
logistika 40 %
///
KONTAKT
Petra Troblová
telefon: 377 225 215, mobil: 724 284 141
e-mail: [email protected]
AIMTEC Consulting s. r. o., Hálkova 32, 301 22 Plzeň
výroba 23 %
///
IT 16 %
///
CEO 9 %
obchod 7 %
///
Download

Trendy automobilové logistiky