TECOMAT FOXTROT
INFORMACE O PRODUKTU
Řídicí
a regulační
systémy
pro stroje
procesy,
budovy
a dopravu
malý článek
velkého
orchestru
www.tecomat.com
CZ
C jje
Co
T
Tecomat
t
F t t?
Tecomat Foxtrot – to je
nový malý modulární
řídicí a regulační systém
od společnosti Teco a. s.
Díky výkonné procesorové jednotce s bohatými komunikačními
schopnostmi, promyšlenému systému vstupněvýstupních periferií či
originálnímu propojení
se světem inteligentních
elektroinstalací může být
Tecomat Foxtrot právem
označován za řídicí systém „nové generace“.
Popis hlavních předností systému
Tecomat Foxtrot
Vyšší výkon
Jádro systému Tecomat Foxtrot tvoří výkonná
procesorová jednotka s 32 bitovým RISC procesorem a rychlostí až 0,2 ms/1k instrukcí.
Větší paměť
Tecomat Foxtrot obsahuje slot pro volně vyjímatelnou paměťovou flash kartu (SDHC, SD, MMC),
která může mít velikost až 32 GB. Data jsou ukládána do struktury souborů (File system). Flash karta
může obsahovat webové stránky vytvořené nástrojem Web Maker, který je součástí programovacího prostředí MOSAIC.
>4 GB
Propracované komunikace
Vedle rychlého 100 Mb Ethernetu a dvou komunikačních kanálů disponuje Tecomat Foxtrot zcela novou unikátní sběrnicí CIB (Common Installation Bus). Díky ní je možné k řídicímu systému
připojit libovolně distribuované inteligentní elektroinstalační
prvky INELS.
Mechanické provedení
Modulové provedení rozměrově kompatibilní se
standardizovanými elektroinstalačními výrobky
nabízí úspory i komfort při montáži systému.
Pozn.: 2) platí pro CP-101x a CP-1036
Promyšlená modularita
Základní modul má vlastnosti kompaktního systému – vedle komunikačních rozhraní obsahuje
vstupy, výstupy a displej s tlačítky2).
Periferní moduly mohou být připojeny k základními modulu systémovou sběrnicí (TCL2) až na vzdálenost
1 700 m.
Svět inteligentních
elektroinstalací
Propojením Tecomatu Foxtrot s inteligentními
elektroinstalačními prvky CFox a INELS vzniká
moderní systém distribuovaného řízení. Jednotky
CFox a INELS je možné rozdělit na tzv. senzory
(vypínače, tlačítka, čidla), aktory (relé, stmívače
apod.) a speciální prvky (např. ovládací terminály).
Programování v prostředí
MOSAIC
Prostředí Mosaic je určeno pro tvorbu a ladění
programů pro řídicí systémy Tecomat. Plně respektuje normu IEC61131-3. K dispozici jsou 4
druhy jazyků a další pomocné nástroje pro snadnou a intuitivní tvorbu programů – například: nastavení parametrů regulačního obvodu, on-line programování, archivace
projektu v paměti systému nebo Web Maker pro tvorbu systémového webového rozhraní.
Bezdrátový systém RFox
Srovnání systému Tecomat Foxtrot
a ostatních ŘS od firmy Teco a. s.
1PºFU*0
Tecomat se stává univerzálnějším díky obousměrnému bezdrátovému systému RFox s potvrzováním. NOVINKA !!!
W¾DFOF~
1
Pozn.: ) K systému Tecomat
Foxtrot je možné pomocí až
devíti sběrnic CIB připojit
maximálně 288 jednotek
INELS. Jednotky mohou
obsahovat až 14 vstupů.
W¾DFOF~
Vybrané certifikáty a zkoušky:
v
v
v
v
53 53
5$ 5$
53
5$
5$
LPNQBLUO¾TZTU»NZ
5FDPNBU 5FDPNBU
5FDPNBU
'PYUSPU 'PYUSPU
5$
*OFMT
NPEVM³SO¾TZTU»NZ
5ZQ
TZTU»NV
ISO 9001
Prohlášení o shodě
Odolnost proti úderům
a sinusovým vibracím
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Aplikační možnosti systému Tecomat Foxtrot:
Technické zařízení budov:
 Integrace řízení vytápění, vzduchotechniky a klimatizace
(HVAC)
 Měření a řízení spotřeby všech typů energií (Energy management)
 Integrace bezpečnostních prvků budovy (EZS/EPS)
 Integrace přístupových systémů – dveře, brány, průchody
(Access control)
 Dokonalá koordinace procesů budovy
 Optimalizace řízení zabezpečující vyšší úspory spotřeby
médií
 Podpora protokolů BACnet, DALI
Strojírenství:
 Vysoký výpočetní výkon – 0,2 ms /1k instrukcí
 Řada protokolů průmyslových sběrnic (Profibus DP, CAN,
Modbus)
 Rychlé vstupy pro připojení více inkrementálních snímačů
polohy
 Měření periody a fázového posuvu pro přifázování
generátoru
Řízení průmyslových procesů:
 Komfortní oživování a servis aplikace prostřednictvím editace programu za chodu (On-line programming)
 Webové rozhraní pro parametrizaci i servisní účely
 Vyjímatelná flash paměťová karta pro uchování archivních
dat, receptur a stránek webového rozhraní
 Vzdálený přístup
 Zálohování napájení přídavnými akumulátory
 Zálohování paměti systému
 Standardní měřicí rozsahy vstupů včetně termočlánků
 Decentralizace I/O až na vzdálenost 1700 m pomocí
optického propojení
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
S čá ti
Součásti
systému
y é
T
Tecomat
t
Foxtrot
Tecomat Foxtrot
je tvořen:
Základními moduly
vybavenými
– procesorovou jednotkou
– komunikačními porty
– vstupy a výstupy
– displejem s tlačítky1)
Periferními moduly
obsahujícími
– vstupy a výstupy
– komunikační rozhraní
Inteligentními elektroinstalačními jednotkami
CFox a INELS v provedení
– do instalační krabice
– modulovém na U-lištu
rozváděče
– nástěnném do interiéru
– speciálním
Příslušenstvím
zahrnujícím
– operátorské panely
znakové i grafické
– napájecí zdroje
s možností zálohování
– moduly optického
propojení
– oddělovače sběrnice CIB
– moduly pro rozšíření
počtu CIB sběrnic
– GSM moduly pro SMS
zprávy
– Ethernet switche, routery
Pozn.:
Slot pro SDHC, SD, MMC flash kartu. Data na kartě jsou
organizována v souborové struktuře. Je možné na ni ukládat
archivní data, receptury technologických procesů apod. Na
kartu jsou ukládány stránky poskytované web serverem.
Prostor pro propojky rozlišující charakter 6 univerzálních
vstupů základního modulu CP-1005, CP-1015:
1) propojka nezasunuta – binární vstup nebo měření napětí
2) propojka zasunuta vlevo – měření pasivních odporových
snímačů
3) propojka zasunuta vpravo – měření proudu
Každý vstup je nezávisle konfigurovatelný.
Zámek pro uchycení k U-liště
Vrchní a spodní část základního modulu
jsou opatřeny chladicími žebry.
Svorkovnice základního modulu jsou standardní
klecové pevné svorky s roztečí 5,08 mm. Upínací
rozsah svorky je 0,08 až 2,5 mm2.
Zdroj PS2-60/27 je určen k napájení
průmyslových zařízení zálohovaných
bezúdržbovými Pb akumulátory 2×12 V.
1
) pouze typy CP-101x
Zdroj poskytuje napájení ve dvou hladinách:
27,2 a 12 V DC.
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Tecomat Foxtrot využívá modulový design
pro snadnou instalaci na U-lištu rozváděče.
Základní modul CP-1014, CP-1015 obsahuje procesor, vstupy/výstupy, komunikaci a displej s tlačítky
Lze připojit až 10 periferních modulů se vstupy a výstupy
1. kanál CH1 – rozhraní
RS-232
Sběrnice CIB1 pro až 32 jednotek inteligentní
elektroinstalace INELS
Systémová sběrnice TCL2 pro
připojování periferních modulů, operátorských panelů a
dalších masterů sběrnice CIB
Napájení 24 V DC
Slot pro SDHC, SD, MMC
paměťovou flash kartu
RJ-45 konektor
pro 100 Mb Ethernet
Tlačítko MODE
pro přepnutí displeje
mezi systémovým a uživatelským režimem
Systémová sběrnice pro propojení periferních modulů
se základním modulem
Šroubové pevné svorky, max.
2,5 mm2 vodiče
na svorku
2. kanál CH2 – rozhraní volitelné submodulem
6 reléových výstupů 230V AC/
DC, 3 A, galvanicky oddělené
Zámek pro připojení
na U-lištu
6 uživatelských tlačítek
Znakový displej 4× 20 znaků
Chladicí žebra
Napájení 24 V DC
Nastavení adresy
periferního modulu
Optická indikace I/O
Modulový design –
kompatibilita, jednoduchost
Propojením Tecomatu Foxtrot s inteligentními elektroinstalačními prvky
INELS, CFox a RFox vzniká moderní systém pro budovy
i průmyslové aplikace
Pokojový terminál RCM2-01 pro ovládání vytápění
nebo klimatizace v interiéru.
Je vybaven znakovým displejem se speciálními
symboly a točítkem kombinovaným s tlačítkem.
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Skl db
Skladba
systému
y té
é
T
Tecomat
Foxtrot
K základnímu modulu lze
prostřednictvím interní
sběrnice TCL2 připojit až 10
periferních modulů se vstupy a výstupy.
Prostřednictvím sběrnice
CIB je možné připojit pomocí tzv. „volné“ topologie až
32 jednotek elektroinstalačního systému Inels a CFox.
Tento způsob zapojení šetří
časové i finanční prostředky
nutné k instalaci inteligentních prvků pro řízení budovy (osvětlení, vytápění, ventilace, bezpečnost apod.).
Pro připojení dalších elektroinstalačních jednotek je
možné využít až 4 moduly
CIB Master s označením
MI2-02M, připojitelné k interní sběrnici TCL2. Každý
modul umožňuje připojit
až 2 sběrnice CIB pro celkem 64 jednotek Inels nebo
CFox. Systém Tecomat
Foxtrot tedy obsáhne až 9
sběrnic CIB s až 288 elektroinstalačními jednotkami.
Vedle jednotek na sběrnici
CIB Tecomat Foxtrot umožňuje přímo připojit až 64
dalších prvků pomocí bezdrátového systému RFox.
Externí mastery CIB a RFox
lze kombinovat a připojit až
4 master moduly k jednomu
základnímu modulu Foxtrot.
Režim CH1 CH2 CH3, Ethernet
CH4
EPSNET
PC




PLC




UNI




MPC



MDB





MODBUS
PROFIBUS DP PFB
CAN
BACnet
DPS

CSJ

UPD

BAC
Napájecí zdroj
DR-60-24
PS2-60/27
Periferie
Až 10 periferních modulů
I/O
…
I/O
IB-1301
OS-1401
CIB master
MI2-01M
Panel ID-17
Panely
V jakých režimech pracují komunikační
kanály systému Tecomat Foxtrot?
Protokol
Napájecí zdroj
zálohovaný akumulátorem
Zálohované
napájení
MP bus
UC-1203
IR-1501
Opentherm
UC-1204
Kamera
IT-1601,2
RFox master
RF-1131
Převodník
na optické vlákno
multimode
KB-0552
Ethernet
Fast
Ethernet
100 Mb
Programování
SCADA
ID-18, ID-28
Tecomat Foxtrot
Tecomat TC700

Internet

SCADA, dálkové
řízení přes
Internet
Integrace do sítě
dalších řídicích
systémů
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Inteligentní elektroinstalace INELS, CFox a RFox
24 V DC
Bezdrátová
komunikace
RFox 1 s potvrzováním
Jednotky na U-lištu
do rozváděče
Nástěnné jednotky
do instalační krabice
CIB 1
CH1
Systémová
sběrnice
– TCL2
Nástěnné jednotky
do interiéru
GSM2-01
Řízení technologií budov pomocí I/O
Tecomat Foxtrot – základní
modul CP-1036
Vzduchotechnika
Solární systémy Poruchová signaliz.
Vytápění
I/O
Kotelna
Řízení energie
Chlazení
Optimalizace procesů
Řízení strojírenských technologií pomocí I/O
I/O
Čítače
Inkrementální snímače Měření délky pulzu
1SPGJCVT
%1
.BTUFS
Řízení motoru
7ÉLPO
NT
JOTUSVLD½
CH2
RS-232
RS-485
flash karta
SDHC/SD/
MMC
Paměťová karta
Web Server
Volitelná
sériová
komunikace
RS-422
M-Bus
Profibus DP
CAN
I/O
Měření periody Měření fázového posuvu Komunikace
Vysoký výkon
Popis komunikačních režimů Tecomat Foxtrot
 PC – připojení PLC (Slave) v PC režimu k nadřízenému systému (PC, PLC,…) protokolem EPSNET bez dalšího zásahu do uživatelského
programu, dostupný kompletní soubor služeb EPSNET, vždy na jednom kanálu. U rozhraní Ethernet protokol EPSNET UDP.
 PLC – propojení až 32 PLC systémů mezi sebou pro rychlé předávání dat protokolem EPSNET-F pomocí vyhrazených komunikačních zón
na stejných registrech všech PLC, vysoká propustnost sítě, až 238 bytů /zprávu od jednoho účastníka. U rozhraní Ethernet protokol
EPSNET UDP.
 UNI – využívá podporu znakově orientovaných sériových protokolů s asynchronním přenosem pro komunikaci PLC s koncovým
zařízením (operátorský panel, tiskárna,…). U rozhraní Ethernet výměna dat obecnými protokoly UDP a TCP.
 MPC – připojení až 64 PLC v PC režimu k několika nadřízeným systémům protokolem EPSNET multimaster, až 238 bytů /zprávu od
jednoho účastníka.
 MDB – připojení většího počtu účastníků (Slave) v síti Modbus k nadřízenému systému.
 DPS – připojení PLC Tecomat jako podřízeného systému protokolem Profibus DP, komunikační rychlost až 12 MBd.
 PFB – připojení až 32 Slave zařízení k PLC Tecomat (master) protokolem Profibus DP, komunikační rychlost 187,5 kBd.
 CSJ – síť CAN s přenosovou rychlostí až 1MBd.
 UPD – připojení I/O submodulů a speciálních zařízení pomocí univerzálního paralelního driveru
 BAC – připojení PLC Tecomat jako slave zařízení do sítě BACnet protokolem BACnet IP
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Stmívání
DA2-22M
2 × kanál
SA2-02M
2 × RO
LBC2-02M
2 × kanál
SA2-04M
4 × RO
DIM-6
1 × kanál
SA2-012M
12 × RO
Regulace
HC2-01B
1 × AO/1 × RO
Nástěnná
čtečka karet
WMR2-11
Automatizace
RFox
DAC2-04M
4 × AO
Alarm
PIR detektor
pohybu
JS-20
Detektor
roz bití skla
GBS-210
Ovládání
Interiérová
siréna SA-913
Magnetický
dveřní kontakt
SA-200, SA-201
Detektor
hořlavých
plynů GS-133
SA2-01B
1 × RO
Optický
detektor
kouře
SD-212SP
IM2-140M
14 × DI
IM2-20, 40, 80 B
2, 4, 8 × DI
Zálohované
napájení
Měření
veličin
ADC2-40M
4 × AI
Dotykem – pomocí
dotykového panelu
SMS
Foxtrot
GSM2-01
SMS
MI2-02M
CIB master
Řídicí jednotky
Mobilním telefonem
WSB2-80
DR-60-24
RFox
PS2-60/27
CIB
Tlačítkovými
snímači
Prostřednictvím
(senzory)
internetu
CIB
BPS2-01M,
BPS2-02M
CIB oddělení sběrnice
Infračerveným (IR)
dálkovým ovladačem
RFox
Multifunkční
jednotkou
SOPHY2
CIB
Termopohon
ALPHA AA
0–10 V
EPS
Zabezpečovací
klávesnice
KEY2-01R
WSB2-20
Analogový
pokojový
termoregulátor
IART2-1
CIB
Přístupové
systémy
Termopohon
ALPHA AA
230 V
EZS
CIB
Bezpečnost
DAC2-04B
4 × AO
CIB
CIB
Digitální pokojový
termoregulátor
IDRT2-1
Digitální pokojový
termoregulátor
RCM2-01
Termopohon
ALPHA AA
24 V
CIB
Nástěnné
čidlo teploty WTS2-01
Vytápění
Chlazení
Ventilace
CIB
SA2-02B
2 × RO
Hlasem
RFox
Teplo
WSB2-40
LM2-11B
1 × kanál
CIB
Žárovky
Zářivky
Výbojky
Diody
Rolety
Žaluzie
Spínání
CIB
Světlo
CIB
Plně
Pl
ě iintegrovaná
t g
á automatizace
t
ti
CFox a RFox d
domů
ů a budov
b d
RF-1131
CU2-01M
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
S W nástroje
MOSAIC
Inels Designer
and Manager
SCADA Reliance
OPC server
pro Tecomat
Komplexní vývojový nástroj
pro programování běžných
i náročných aplikací systémů
Tecomat. MOSAIC umožňuje
pohodlnou tvorbu a odladění
programů, rozsáhlé projekty
zahrnující velké množství řídicích
systémů či vzdálených I/O modulů. MOSAIC využívá řadu moderních technologií. Programování
odpovídá normě IEC61131-3.
Součástí prostředí jsou nástroje
pro tvorbu webových stránek,
displejů operátorských panelů,
návrh a ladění PID regulátorů,
diagnostiku systémů atd.
Parametrizační nástroj IDM
– Inels Designer and Manager je
připraven pro snadné a rychlé
nasazení moderního elektroinstalačního systému INELS.
S pomocí IDM je možné nastavit
řízení osvětlení, vytápění,
klimatizace či spotřeby energií.
IDM zajišťuje poskytování alarmových hlášení a komunikaci
s uživatelem pomocí PC nebo
mobilního telefonu. Díky vestavěnému simulátoru centrální
jednotky řízení je možné veškerá
nastavení a odlaďování provádět
off-line.
Moderní otevřený
SCADA/HMI systém pro
sledování a ovládání průmyslových technologií v reálném
čase. Pomocí Reliance je možné
vytvářet grafické uživatelské rozhraní mezi řízenou technologií
a operátorem. Reliance je bohatě
škálovatelný, bezpečný a robustní systém, optimalizovaný i pro
velmi rozsáhlé aplikace.
Možnost výměny dat mezi
systémy značky Teco a jinými
systémy – tzv. OPC clienty. OPC
(Object Linking and Embedding for Process Control) tvoří
běžný standard výměny dat
v průmyslové automatizaci.
OPC je soubor specifikací, které
umožňují vytvořit univerzální
rozhraní pro předávání dat mezi
jednotlivými programy v rámci
počítače nebo sítě.
Důležité vlastnosti:
Důležité vlastnosti:
Důležité vlastnosti:
Důležité vlastnosti:
• Programování dle IEC 61131-3:
IL – Instruction List
ST – Structured Text
LD – Ladder Diagram
FBD – Function Block Diagram
• Knihovny funkčních bloků
• Project Manager – Správa projektu
• WebMaker – návrh www stránek
• PanelMaker / GPMaker pro grafické panely
• GraphMaker – diagnostika, grafy
• PIDMaker – návrh a ladění PID smyček
• Konfigurace systému, sítě
• Standardní ladění, zpětný překlad
• Simulace PLC a operátorských panelů
• On-line programování
• Řada podpůrných nástrojů
• Zpětná kompatibilita s xPRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Minimalizace výpadků technologie včasným
varováním obsluhy
• Redundance datových toků
• Následná analýza výpadku nebo poruchy
• Nepřetržitý přístup k datům (GSM, Internet)
• Snadné a přehledné vývojové prostředí
• Řada přímých komunikačních driverů
• OPC klient
•
•
•
•
•
•
CIB
Parametrizace
Správce projektů
Správce časových programů
Správce SMS
Správce událostí
Uživatelská komunikace (PC, SMS)
Simulátor CPU, off-line/on-line
Režimy Manager a Designer
Možnost importu grafických objektů
Tvorba web stránek projektu
– (Common Installation Bus) dvouvodičová „free topology“ instalační sběrnice, ke které je možné připojit až 32 periferních sběrnicových elektroinstalačních jednotek. Sběrnice zajišťuje jak přivedení
napájecího napětí pro jednotlivé jednotky, tak i komunikaci mezi
těmito jednotkami a systémem Tecomat Foxtrot. Komunikace je
„namodulována“ na napájecím napětí. Napájení sběrnice je požadováno standardně 24 V DC nebo 27,2 V DC v případě zálohování
systému při výpadku proudu (zabezpečení funkce EZS).
Client – Server
Periodické čtení/zápis dat
Čtení systémového času stanice
Simulace hodnot proměnných
Generování náhodné hodnoty
Změna formátu proměnné
Základní moduly prostředí:
Design
View
Control
Control Server
Server
Web Client
Mobile Client
Tecomat Foxtrot
CIB
Tlumivka
J1
J2
J5
Zdroj 24 V
Sběrnicové
prvky
J3
J4
J6
J7
RFox
RFox je obousměrná bezdrátová síť navržená speciálně pro řídicí systém Tecomat Foxtrot. RFox umožňuje připojení až
64 prvků k základnímu modulu Tecomat
Foxtrot. Další 4 mastery nebo jejich
kombinaci s mastery sběrnice CIB až do
počtu 4 modulů lze připojit prostřednictvím sběrnice TCL2
Tecomat Foxtrot
Wireless
RFox
Unit 1
Bus units
Unit 3
Unit 4
Unit 6
Unit 7
Unit 2
Unit 5
J8
J 32
Unit 8
Unit 64
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Prvky systému
Název
skupiny
Základní moduly
obsahují 2 komunikační kanály,
Základní
charakteristika 1 Ethernet, systémovou sběrnici
pro periferie, CIB sběrnici pro
jednotky INELS, vstupy/výstupy,
slot pro MMC/SD kartu (až 32 GB)
a displej s tlačítky (CP-101x). Jsou
vybaveny rychlým 32 bitovým
RISC procesorem s délkou cyklu až
0,2 ms/1k instrukcí, zálohováním
RTC a RAM až 500 hodin s Li-Ion
akumulátorem. Plně zálohovaná
paměť programu a tabulek je
192+64 kB, Databox je 512 kB.
Typy, funkce,
rozměry
CP-1004
CP-1014
SDHC/SD/MMC Flash karta,
Ethernet 100 Mb, CH1 RS-232,
CH2 volitelně, 1 × CIB, 8 × DI 24
V (4 × AI 10 bit/0–10 V, 4 × rychlé
vstupy), 6 × RO 230 V/ 3 A, displej
4 × 20 znaků, 6 tlačítek (jen
CP-1014), MOSAIC, 90 × 106 × 65
CP-1005
CP-1015
SDHC/SD/MMC Flash karta,
Ethernet 100 Mb, CH1 RS-232,
CH2 volitelně, 1 × CIB, 6 × vstup
(DI 24 V nebo AI 0–20 mA, 0–10 V,
Ni1000, Pt100, 14 bit ), 2 × AO
0–10 V, 6 × RO 230 V/3 A, displej
4 × 20 znaků, 6 tlačítek (jen
CP-1015), MOSAIC, 90 × 106 × 65
CP-1006
CP-1016
CP-1036 NOVINKA
SDHC/SD/MMC Flash karta,
Ethernet 100 Mb, CH1
RS-232, CH2 volitelný,
1 × CIB, 1 × RFox (jen
CP-1036), 13×DI/AI (DI bezpotenciálové, AI 7×RTD, 6×RTD/0-20
mA, 12 bit), 1 × DI 230 V AC, 1 × DI
5 kHz, 2 × AO 0–10 V, 2 × DO SSR,
10 × RO, 230 V/3 A, displej 4 × 20,
znaků, 6 tlačítek (jen CP-1016,
CP-1036), MOSAIC, 90 × 160 × 65
CP-1008
CP-1018 NOVINKA
SDHC/SD/MMC Flash karta,
Ethernet 100 Mb, CH1 RS-232,
CH2 volitelný, 1 × CIB, 10 × DI/AI
(DI bezpotenciálové, AI 6 × RTD,
4 × RTD/0–20 mA, 12 bit), 2 × AI
0–2 V, termočlánky, 1 × DI 230
V AC, 4 × AO 0–10 V, 4 × DO SSR
(PWM), 6 × RO 230 V/3 A, 1 × RO
230 V/10 A, displej 4 × 20 znaků,
6 tlačítek (jen CP-1018), MOSAIC, 90 × 160 × 65
CU2-01M
Ethernet 100 Mb, CH1 RS-232,
2 × CIB , (až 64 INELS jednotek,
možnost rozšíření až na 192
jednotek), 4 × spínací nebo
rozpínací vstup, 2 × PSM vstup
– kontrola napájení systému,
1 × výstup relé, IDM,
90 × 106 × 65
Submoduly
Doplňky komunikace
Panely
Zdroje
Submoduly rozhraní
vytvářejí propojení
mezi komunikačním
kanálem základního
modulu a příslušnou průmyslovou
sběrnicí. Submoduly
se vstupy/ výstupy
rozšiřují kapacitu
základního modulu
o další I/O periferie.
Slouží ke galvanickému či impedančnímu oddělování sběrnic, převodu rozhraní, k rozšiřování počtu CIB sběrnic
připojených k základnímu modulu či
přepěťové ochraně sběrnice CIB.
Jsou určeny pro zobrazení
dat, alarmů, textových zpráv,
grafických objektů, k zadávání
a změnám parametrů úlohy
a servisním zásahům. Slouží
k tvorbě uživatelského rozhraní. Panely splňují požadavky
pro použití v průmyslovém
prostředí. Je možné je připojovat pomocí systémové
sběrnice, sériovým rozhraním
RS-232/485/422 či rozhraním
Ethernet.
Síťové zdroje PS jsou
určeny k napájení
systémů Tecomat,
vstupních, výstupních
obvodů systémů, a CIB
sběrnice. Jsou to jedno
až dvouhladinové
zdroje s vysokou účinností, nízkou úrovní
vyzařování a dobrou
odolností proti vstupnímu přepětí.
MR-0104
KB-0552
ID-18 NOVINKA
2× RS-232, 1×
RS-485, GO
vlastní zdroj,
identifikace
UC-1203 NOVINKA
ID-28 NOVINKA
MR-0106
NOVINKA
UC-1204 NOVINKA
RS-232, GO, vlastní
zdroj, identifikace
MR-0105
NOVINKA
1× RS-232, 2×
RS-485, GO
vlastní zdroj,
identifikace
MR-0114
RS-485, GO, vlastní
zdroj, identifikace
MR-0115
NOVINKA
Optický oddělovač sítě, standardní
patch kabel , konektor 2 × ST,
typ vlákna – sklo multimode
62.5/125 mm, max. 1700 m
90 × 18 × 65
rozhraní MP Bus
pro 8 pohonů Belimo MFT,
90 × 18 × 65
rozhraní Opentherm
pro komunikaci s kotli,
90 × 18 × 65
SX-1181 NOVINKA
převodník rozhraní M-Bus, až 64
zařízení, RS-232, 90×36×65
RF-1131 NOVINKA
RFox master pro max. 64 modulů
I/O, bezdrátový systém 868 MHz,
90 × 18 × 65
MI2-02M
3× RS-485, GO
vlastní zdroj,
identifikace
Externí master sběrnice CIB,
1 × TCL2 /2 × CIB, 90 × 18 × 65
MR-0124
oddělovač sběrnice CIB od napájecího
napětí, 1 × CIB, 90 × 18 × 65
RS-422, GO, vlastní
zdroj, identifikace
MR-0152
Profibus DP slave
MR-0158
BPS2-01M
BPS2-02M
oddělovač sběrnice CIB od napájecího
napětí, 2 × CIB, 90 × 52 × 65
DTNVEM 1/CIB
přepěťová ochrana sběrnice CIB
CIB, 89 × 13 × 65
M-Bus Master
pro 6–20 stanic
SX-1162
MR-0160
105FX
2 × CAN rozhraní,
řadič SJA1000
MR-0161
CAN rozhraní,
řadič SJA1000
PX-7811
7 × DI, 24 V DC,
GO, identifikace
PX-7812
4 × DI, 3 × DO, 24 V
DC, GO, identifikace
Ethernet switch 5 × UTP
port 10/100BaseTX, 90 × 36 × 65
Grafický dotykový panel,
TFT, 5.7“, 640 × 480 bodů,
Ethernet, 1 × Audio out,
Linux OS, microbrowser,
24 V DC
Grafický dotykový panel
pro rozváděče
TFT, 5.7“, 640×480
bodů, Ethernet,
1× audio out, Linux OS,
micro browser,
24 V DC
ID-17
NOVINKA
Grafický panel,
monochrom, 240 × 64
bodů, 2 × RO (230 V AC),
4 × DI 24 V DC, MOSAIC
ID-14
Znakový panel
4 × 20 zn., 26 tlačítek,
systémová sběrnice TCL2,
24 V DC
PS2-60/27
Napájecí zdroj
230 V AC/ 27.2 V
DC, 2.2 A pro
zálohování
a 12 V DC, 0.3 A,
90 × 106 × 65
DR-60-24
Napájecí zdroj
230 V AC/24 V DC,
4.5 A
93 × 78 × 56
PBQ 1270
Akumulátor 7 Ah,
12 V DC
94 × 151 × 65
PBQ
12150
Akumulátor
17 Ah,
12 V DC
167 × 181 × 76
ID-08
Znakový panel
4 × 20 nebo 2 × 16 zn., 26
tlačítek, volitelné sériové
rozhraní, master nebo
slave, 24 V DC
ID-07
Znakový panel
2 × 16 zn., 8 tlačítek,
volitelné sériové rozhraní,
master nebo mlave,
24 V DC
Ethernet switch 4 × UTP
port 10/100 BaseTX a 1 × 100 Base
FX optical network, 97 × 38 × 120
306FX2
Ethernet switch 4 × UTP port
10/100 BaseTX a 2 × 100 Base
FX optical network, 88 × 51 × 86
GSM2-01
GSM brána pro komunikaci s mobilním
telefonem
GSM-SMS, RS-232, 90 × 52 × 65
INSYS GSM Small
GSM brána pro vzdálené řízení
systému Foxtrot s použitím až 48/32
in/out SMS, RS-232, 120 × 23 × 75
INSYS GPRS Ethernet
GSM brána, propojuje 10Base-T
Ethernet, s GPRS, 55 × 110 × 75
MoRoS GPRS 1.3 PRO
GSM brána propojuje 10 Base-T
Ethernet s GPRS s použitím IP, firewall,
switch, 55 × 110 × 75
SMM-33
komplexní monitoring třífázové
elektrické sítě, 90 × 53 × 89
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Moduly periferií
CFox a INELS jednotky
do instalační krabice
Bezdrátové vstupní a
CFox a INELS jednotky
výstupní jednotky RFox modulové
INELS jednotky
do interiéru
Periferní moduly jsou připojeny k základnímu modulu
prostřednictvím systémové
sběrnice TCL2. Jsou osazeny
vstupy nebo výstupy pro připojení galvanicky oddělených
binárních či analogových
signálů. Moduly obsahují
signalizaci I/O, samostatně
komunikují s procesorovou
jednotkou, obsahují autoidentifikaci.
Díky jednotkám CFox
a INELS určeným do
instalační krabice (boxu)
je možné přenést periferie
řídicí jednotky co nejblíže
k řízené technologii – ke
světlům, k termopohonům
pro topení, k FAN-COILovým jednotkám apod.
Pomocí těchto prvků je
možné připojit i interiérové
prvky jiných výrobců.
Díky jednotkám RFox
určeným do instalační
krabice je možné
přenést periferie řídicí
jednotky
co nejblíže k řízené
technologii – ke světlům,
k termopohonům pro
topení, k FAN-COILovým
jednotkám apod. Pomocí
těchto prvků je možné
použít i interiérové prvky
jiných výrobců.
Jednotky CFox a INELS určené
do interiéru jsou již opatřeny CIB komunikací. Řídicí jednotka tudíž dokáže
vyhodnotit přesnou adresu a umístění
ovládacího prvku a událost vyvolanou
stisknutím tlačítka či zvolením kódu
na klávesnici přesně přiřadit zvolenému akčnímu členu – jednotce relé či
termopohonu. Pro ovládání systému
a zadávání povelů centrální jednotce lze
použít i jednotky bezdrátového systému
RFox – klíčenky, tlačítkové ovládače
i jednotky pro nastavení teploty.
IB-1301
Modul vstupů, 12 × DI,
24 V DC, 5ms, (z toho
4 × rychlé vstupy 5 kHz), GO
90 × 52 × 65
OS-1401
12 × DO, 24 V DC/
8× 0,5 A, 4×2 A,
tranzistorové, GO
90 × 52 × 65
IR-1501
4 × DI, 24 V AC/DC, 5ms
(4 × rychlé vstupy 5 kHz),
8 × RO 230 V AC/DC, 3 A, GO
90 × 52 × 65
IT-1601
C-IT-0200S
NOVINKA
Jednotka vstupů,
2×AI/DI (Pt1000,
Ni1000, NTC 12k/
bezpotenciálový
kontakt), CIB,
55×26×16
C-IR-0202S
NOVINKA
Jednotka vstupů a
výstupů, 2×AI/DI
(Pt1000, Ni1000, NTC
12k/bezpotenciálový
kontakt), 1×AO 0–10 V,
1×RO, CIB, 55×26×16
8 × AI, 16 bit, 0–20 mA,
0–10 V, Ni1000, Pt1000,
Pt100, 2 × AO, 0–10 V,
10 bit, GO
90 × 52 × 65
IM2-20B
IT-1602
Jednotka vstupů,
4 × DI/DC, 1 × Ti, CIB
49 × 49 × 13
8 × AI, 16 bit, termočlánky
J, K, R, S, B, T, N, ±1 V,
2 × AO, 0–10 V, 10 bit, GO
90 × 52 × 65
MT 1690
bočník pro proudové
vstupy 0–20 mA pro
CP-1004, CP-1014
MT 1691
zatěžovací odpor 7k5 pro
připojení pasivních odporových snímačů k IT-1601
Jednotka vstupů,
2 × DI/DC, 1 × Ti, CIB
49 × 49 × 13
IM2-40B
IM2-80B
Jednotka vstupů,
8 × DI/DC, 1 × Ti, CIB
49 × 49 × 13
SA2-01B
Spínací jednokanálová
jednotka, 1 × RO, 1 × Ti,
CIB
49 × 49 × 13
SA2-02B
Spínací dvoukanálová
jednotka, 2 × RO, 1 × Ti,
CIB
49 × 49 × 13
LM2-11B
Stmívací
jednokanálová
jednotka, 1 × DI/ DC,
1 × R, L, C, 1 × Ti, CIB
49 × 49 × 13
HC2-01B/AC
Tichý ovladač
termohlavic, 1 × DO,
1 × Ti, CIB, 49 × 49 × 13
HC2-01B/DC
Tichý ovladač
termohlavic, 1 × AO:
0–10 V, 1 × Ti, CIB,
49 × 49 × 13
DAC2-04B
Jednotka výstupů
(převodník D/A),
4 × AO, 1 × Ti, CIB
49 × 49 × 13
R-IB-0400B
NOVINKA
Bezdrátová vstupní
jednotka
4 × DI, RFox, 90 × 52 × 65
R-OR-0001B
NOVINKA
Bezdrátová výstupní
jednotka, relé, 1 × RO
230 V AC, 16 A, RFox,
49 × 49 × 25
R-HM-1113M
NOVINKA
Modulové jednotky CFox a INELS jsou
určeny pro zástavbu do rozvodné skříně. Tento design je vhodný pro komunikační prvky, oddělovače a jednotky,
které řídí spínání celých zásuvkových
okruhů či regulují najednou celé skupiny světel či regulačních hlavic topení.
C-HM-0308M
NOVINKA
Jednotka vstupů a výstupů, 3×AI/DI
(Pt1000, Ni1000, NTC 12k/
bezpotenciálový kontakt), 2×AO 0–10V,
6×RO 230VAC/5A, CIB
90×52×65
C-HM-1113M
NOVINKA
Jednotka vstupů a výstupů, 3×AI
(Pt1000, Ni1000, NTC 12k), 8×DI
bezpotenciálový kontakt, 2×AO 0–10V,
11×RO 230VAC/10×5A, 1×16A, CIB
90×105×65
Bezdrátová jednotka
vstupů a výstupů,
3×AI (Pt1000, Ni1000,
NTC 12k), 8×DI
bezpotenciálový
kontakt, 2×AO 0–10V,
11×RO 230VAC/10×5A,
1×16A, RFox
90×105×65
C-HM-1121M
NOVINKA
R-HM-1121M
NOVINKA
Jednotka vstupů,
14 × DI, DC, 3M, CIB
90 × 52 × 65
Bezdrátová jednotka
vstupů a výstupů,
3×AI (Pt1000, Ni1000,
NTC 12k), 8×DI
bezpotenciálový
kontakt, 2×AO 0–10V,
19×RO 230VAC/16×5A,
3×16A, RFox
90×156×65
Jednotka vstupů a výstupů, 3×AI
(Pt1000, Ni1000, NTC 12k), 8×DI
bezpotenciálový kontakt, 2×AO 0–10V,
19×RO 230VAC/16×5A, 3×16A, CIB
90×156×65
IM2-140M
RCM2-01
Digitální pokojový termoregulátor,
1 × ROL, 1 × TL, CIB
112 × 87 × 20
IART2-1
Analogový pokojový termoregulátor,
2 × TL, 1 × ROL, 1 × Ti, CIB
84 × 89 × 30
IDRT2-1
Digitální pokojový termoregulátor,
4 × TL, 1 × Ti, CIB
84 × 89 × 30
SOPHY2-L
Multifunkční ovládací jednotka,
ovládání: IR in/out, světelné čidlo,
1 × TL, 1 × Ti, CIB
84 × 89 × 30
WSB2-20
WSB2-40
WSB2-80
Nástěnné skupinové ovládače
s krátkocestným ovládáním,
2×TL/4×TL/8×TL, 1×Ti, CIB
84 × 89 × 30
SA2-02M
Spínací dvoukanálová jednotka,
2 × RO, 2 × TL, 1M, CIB
90 × 18 × 65
SA2-04M
Spínací čtyřkanálová jednotka,
4 × RO, 4 × TL, 3M, CIB
90 × 52 × 65
SA2-012M
Spínací dvanáctikanálová jednotka,
12 × RO, 12 × TL, 6M, CIB
90 × 106 × 65
DIM-6
Řízený stmívač pro větší výkony,
1 × R, L, C, 1 × AI, 1 × DI, 2 × TL, 1 × Ti,
6M, CIB
90 × 106 × 65
DA2-22M
Stmívací dvoukanálová jednotka, 1 × R,
L, C, 2 × DI, 2 × TL, 1 × Ti, 3M, CIB
90 × 52 × 65
LBC2-02M
Ovládací dvoukanálová jednotka pro
stmívatelné předřadníky DIML,
2 × RO, 2 × AO, 2 × TL, 3M, CIB
90 × 52 × 65
ADC2-40M
Jednotka vstupů
(převodník A/D),
4 × AI, 3M, CIB
90 × 52 × 65
DAC2-04M
Jednotka výstupů (převodník D/A),
4 × AO, 3M, CIB
90 × 52 × 65
WMR2-11
RFID nástěnná čtečka karet, 1 × RO,
1 × Ti, CIB
84 × 89 × 30
C-WS-0200R-Time
C-WS-0400R-Time
Nástěnné skupinové ovládače v designu
ABB, 2×TL/4×TL, CIB, 80×80×35
KEY2-01R
Zabezpečovací klávesnice, CIB
122 × 148 × 32
R-RC-0001R NOVINKA
Bezdrátový pokojový termoregulátor,
1 × ROL, 1 × BUT, RFox, 112 × 87 × 20
R-KF-0500T NOVINKA
Bezdrátový osobní ovládač - klíčenka,
5 × BUT (5 orders), RFox, IDM,
72 × 53 × 15
R-WS-0200R-Time
R-WS-0400R-Time
NOVINKA
Bezdrátový skupinový ovládač,
2×TL/4×TL, bateriový, RFox, 80×80×35
IR-B
IR dálkový ovládač Basic pro
komunikaci s jednotkou Sophy
IR-C
IR dálkový ovládač Comfort pro
komunikaci s jednotkou Sophy
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Komponenty EZS
Sensory CFox
Sensory a akční členy Stmívatelné zářivkoRFox
vé předřadníky
Termopohony
Jsou určeny pro systém INELS
ve spojení s jednotkami, které
jsou vybaveny výstupem
napájecího napětí 12 V DC
a umožňují připojit snímače
s vyvážným výstupem.
Komponenty slouží k detekci
přítomnosti nežádoucí osoby
(EZS) či přítomnosti hořlavých
plynů (EPS).
Interiérové snímače kvality ovzduší a
teploty se používají pro řízení vytápění,
ventilace, rekuperace a klimatizace.
Připojení přes dvouvodičovou sběrnici
INELS.
Interiérové snímače
kvality ovzduší a teploty
se používají pro řízení
vytápění, ventilace,
rekuperace a klimatizace.
Připojení přes bezdrátovou
síť RFox.
Termostatické pohony
ALPHA slouží v systému
INELS k regulaci vytápění.
JS-20
„Largo“
C-IT-0200R-Time
NOVINKA
GBS-210
„VIVO“
C-IT-0200R-Element
NOVINKA
PIR detektor pohybu osob,
12 V DC
Detektor roz bití skla,
12 V DC
SA-200
Magnetický dveřní kontakt
pro zabezpečení
otvíratelných částí objektu
SA-201
Magnetický dveřní kontakt
pro zabezpečení
otvíratelných částí objektu
SA-220
Přejezdový kovový
magnetický detektor
pro velká kovová vrata
SD-212SP
Optický detektor kouře,
siréna, relé, 10–15 V DC
GS-133
Detektor hořlavých plynů
zemní plyn, svítiplyn, propan,
butan, acetylén, vodík, …,
reakce ve dvou úrovních
koncentrace,
12 V DC
SA-913
Interiérová siréna
nástěnný snímač teploty, design ABB,
1 × Ti, CIB, max 87 × 89 × 30
nástěnný snímač teploty, design ABB,
1 × Ti, CIB, max 87 × 89 × 30
C-IT-0200R-Impuls
NOVINKA
nástěnný snímač teploty
design ABB, 1 × Ti, CIB, max 87 × 89 × 30
C-IT-0200R-Alpha
NOVINKA
nástěnný snímač teploty
design ABB, 1 × Ti, CIB, max 87 × 89 × 30
C-IT-0200R-Future Linear
NOVINKA
nástěnný snímač teploty
design ABB, 1 × Ti, CIB, max 87 × 89 × 30
Venkovní siréna
Interiérový snímač
kvality ovzduší,
koncentrace CO2, RFox
R-AQ-0002R
NOVINKA
Interiérový snímač
kvality ovzduší,
koncentrace těkavých
organických látek,
RFox
R-AQ-0003R
NOVINKA
Interiérový snímač
kvality ovzduší,
detektor kouře (CO2,
propan, butan,
methan), RFox
R-AQ-0004R
NOVINKA
C-IT-0200R-Solo
NOVINKA
Interiérový snímač
kvality ovzduší,
relativní vlhkost,
teplota, rosný bod, RFox
C-IT-0100H-A NOVINKA
R-IT-0100R-Time
NOVINKA
nástěnný snímač teploty
design ABB, 1 × Ti, CIB, max 87 × 89 × 30
Teplotní snímač ve stonku, hliníková
hlavice, –20 °C.. +80 °C, CIB, 86 × 80 × 72
C-IT-0100H-P NOVINKA
Teplotní snímač ve stonku, plastová
krabice, –20 °C.. +80 °C, CIB, 65 × 65 × 35
C-IT-0200I NOVINKA
2kanálový teplotní snímač, plastová
krabice, –20 °C.. +80 °C, CIB, 65 × 65 × 35
OS-365
R-AQ-0001R
NOVINKA
Předřadníky DIML slouží
pro regulaci jasu zářivkových svítidel s trubicemi T8
(průměr 26 mm).
DIML 1840
Stmívatelný předřadník,
0.09 A, 16 W, trubice
18 W T8
DIML 5458
Stmívatelný předřadník,
0.25 A, 50 W, trubice
58 WT8, 55 W TC-L
DIML 218
Stmívatelný předřadník,
0.18 A, 16 W, trubice
18 W T8
DIML 25458
Stmívatelný předřadník,
0.48 A, 50 W, trubice
58 WT8, 55 W TC-L
ALPHA AA
0–10 V
Termopohon 0–10 V
pro plynulé řízení
termostatických ventilů
ALPHA AA
230 V
Termopohon 230 V
pro regulování
termostatických ventilů
podlahového,
radiátorového
a konvektorového
vytápění
ALPHA AA
24 V
Termopohon 24 V
pro regulování
termostatických ventilů
podlahového,
radiátorového
a konvektorového
vytápění
Bezdrátový snímač
teploty do interiéru,
1×Ti, bateriový, RFox,
80×80×15
R-HC-0101F
NOVINKA
Proporcionální hlavice
radiátorového ventilu,
RFox, 47×75×65
C-AQ-0001R NOVINKA
Interiérový snímač kvality ovzduší,
koncentrace CO2, CIB
C-AQ-0002R NOVINKA
Interiérový snímač kvality ovzduší, koncentrace těkavých organických látek, CIB
C-AQ-0003R NOVINKA
Interiérový snímač kvality ovzduší,
detektor kouře (CO2 , propan, butan,
methan), CIB
C-AQ-0004R NOVINKA
Interiérový snímač kvality ovzduší,
relativní vlhkost, teplota,rosný bod, CIB
WTS2-01
Nástěnný teplotní snímač 1 × Ti
84 × 89 × 30
TC-0 (3,6,12)
Teplotní snímač, 0 °C.. +70 °C, kabel
0 až 12 m, dvojitá izolace
TZ-0 (3,6,12)
Teplotní snímač, –40 °C.. +125 °C,
kabel 0 až 12 m, dvojitá izolace
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Prvky
systému
Tecomat
Foxtrot, Inels
CFox a RFox
w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z • w w w. te co m a t . c z
Př d
Před
staveníí
Obchodní zastoupení
Ede, Netherlands
Kolín, Czech Republic
Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic
Praha, Czech Republic
Pardubice, Czech Republic
Brno, Czech Republic
Brezno, Slovak Republic
Pascani, Romania
Thessaloniki, Greece
Łódź, Poland
Poznań, Poland
Legnica, Poland
Warszaw, Poland
Tel Aviv, Israel
Львов, Украина
Николаев, Украина
Москва, Россия
Екатеринбург, Россия
Челябинск, Россия
Астана, Республика Казахстан
Pune, India
Vážení
Váže
ní přá
řáte
telé
lé,,
rádi
rá
di b
byc
ycho
hom
m Vá
Vám
m př
před
ed-stav
st
avililii če
česk
skou
ou sspo
pole
lečn
čnos
ostt
Teco
Te
co a
a.. s.
s.,, kt
kter
eráá Vá
Vám
m na
nabí
bízí p
pro
rodu
dukt
ktyy uv
uveř
eřej
ejně
něn
né
v to
tomt
mto
o ka
kata
talo
log
gu.
Jižž mn
Ji
mnoh
oho
o na
n šich zák
ákaz
azní
ní-ků p
pou
ouží
žívá řídic
icíí sy
syst
stém
émyy
znač
zn
ačkky Tecom
omat
at,, je
ježž by
byly
a liková
ap
vány
ny v m
mno
noha
ha
procces
esec
ech
h pr
prům
ůmyslu
i te
tech
chni
niky
ky zař
aříízení budov.
Věří
Vě
říme
me,, že volbou Tecomatu
ma
tu n
ne
ebudete zklamáni
a tě
těší
šíme se na spolupráci
s Vá
Vámi.
Tým Teco a. s.
Teco a. s. je přední český
výrobce průmyslových regulačních a řídicích systémů
kategorie PLC
(Programmable Logic Controller) vyráběných a testovaných podle mezinárodně
platných a uznávaných
pravidel IEC/ EN 61131.
Teco a. s. je členem mezinárodní organizace PLCopen,
která tyto standardy rozvíjí
a prosazuje.
Teco a. s. zajišťuje kvalitu
svých výrobků a výrobních
postupů v souladu s normou
EN ISO 9001.
Teco a. s. garantuje dlouhodobou životnost svých
výrobků spolu s technickou
i servisní podporou.
Teco a. s. poskytuje zvýšenou provozní spolehlivos
ostt
a propracované komun
nikační schopnosti svých
ch
produktů.
Teco a. s. zajišťuje
e zda
darm
rmaa
konzultace, poraade
dens
nstv
tvíí
tv
i hotline.
Teco a. s. podpo
poru
ru
uje své
zákazníky pr
prav
avid
idel
id
elný
el
ným
ný
m šk
š olením projjek
ekta
taant
ntů,
ů, pro
rogr
gragr
amátorů i uži
živa
vate
te
elů
lů..
Teco a. s. po
p sk
skyt
ytuj
yt
uje
uj
e zá
záru
ručn
čníí
servis po do
dobu
bu 36 měsí
měsíců
ců
a tr
trva
valý
lý poz
ozár
áruč
ár
uční
uč
ní ser
ervi
vis.
s.
Dost
Do
stup
up
pno
nost
st sser
ervi
er
visu
vi
s jje
su
e 24
hodi
ho
din
n de
denn
nně.
nn
ě.
Teco
Te
co
o a. s. – tto
o je dlo
louh
uhod
odo
od
obá
obá
occhr
hran
anaa in
an
inve
vest
ve
stic
st
ic zzák
ákkazzní
n ka
ka..
Teco a. s.
Havlíčkova 260
280 58 Kolín 4
Česká republika
Tel.: +420 321 737 611
Fax: +420 321 737 636
E-mail: [email protected]
www.tecomat.com
Slovteco s. r. o.
Autorizovaný partner Teco na
Slovensku
M. R. Štefánika 31/37, 977 01 Brezno
Slovensko
Tel./fax: +421 486 113 147
E-mail: [email protected]
web.stonline.sk/slovteco
Teco a. s. – kancelář Morava
1. máje 1000
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika
Tel.: +420 724 353 014
E-mail: [email protected]
www.tecomat.com
EMEA Gateway
Autoryzowany przedstawiciel firmy
Teco w Polsce
Tel.: +48 228 145 000
Fax: +48 224 869 753
E-mail: [email protected]
www.emeagateway.com
www.emeagateway.eu
Teco a. s. – kancelář Praha
Česká republika
Tel.: +420 724 211 281
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 606 711 314
E-mail: [email protected]
www.tecomat.com
Teco a. s. – kancelář Pardubice
Česká republika
Tel.: +420 602 264 465
E-mail: [email protected]
www.tecomat.com
Tecont s. r. o.
člen skupiny Teco
Jana Palacha 1552
532 35 Pardubice
Česká republika
Tel.: +420 466 310 650
Fax: +420 466 310 651
E-mail: [email protected]
www.tecont.cz
Proteco s. r. o.
člen skupiny Teco
Teplého 1628
530 02 Pardubice
Česká republika
Tel.: +420 466 330 016
Fax.: +420 466 330 024
E-mail: [email protected]
www.proteco.cz
Geovap s. r. o.
člen skupiny Teco
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika
Tel./fax: +420 466 024 111
E-mail: [email protected]
www.geovap.cz
P. H. U. Logicon
Autoryzowany przedstawiciel firmy
Teco w Polsce
ul. Kolbego 7, 59-220 Legnica
Polska
Tel./faks: +48 767 213 490-1
E-mail: [email protected]
www.logicon.com.pl
Helectron SA
Authorized distributor
of company Teco in Greece
3 N. Uranou str., 46 27 Thessaloniki
Greece
Tel.: +30 2310 500 540
Fax: +30 2310 512 122
E-mail: [email protected]
www.helectron.gr
S.P.G Ltd.
Teco Authorized Partner in Israel
Advanced technology center
47 Hatasia St., 36888 Nesher, Israel
TeleFax +972 9 9580882
Tel.: +972 4 8204252
Fax: +972 4 8204272
E-mail: [email protected]
WWW: www.fiberoptic.co.il
ЧП ПРОФИКОМ
Партнер, консультант и
дистрибютор
Тесо а. о. в Украине
ул. Кульпарковская 93 оф. 115
79021, г. Львов
Украина
SmypSter
Тел./Факс:+380 32 2248558
Autoryzowany przedstawiciel firmy моб.+380 80679589603
Teco w Polsce
e-mail: [email protected]
Os. M. Mielżyńskiego 115/22
ЧП „Степанов С.А.”
62-020 Swarzędz
Партнер, консультант Тесо а. о. в
Polska
Украине
Tel./fax: + 48 782 322 330
ул. Авангардная 6, 312
E-mail: [email protected]
54003, г, Николаев
www.smypster.pl
Украина
CAOM SA
Тел./факс: +380 512 554 530
Distributor Teco v Rumunsku
Моб. тел.: +380 677 201 320
Vatra Street No. 56
e-mail: [email protected],
705200 Pascani – Iasi county
[email protected]
Romania
МАЭП 2000
Tel.: +40 232-761.947, 765.869,
представитель
765.860, Fax: +40 232-761.722
Варшавское шоссе, 125, стр. 1
E-mail: [email protected]
113 105 Москва
www.caom.ro
Россия
PLCDirect Benelux B.V.
Тел./факс: +7 495 781 26 51
Distributor of Teco in Netherlands Е-mail: [email protected]
and Benelux
I-home
Lorentzstraat 4b
представитель
NL-6716 AD EDE
ул. Халтуринская дом 6а
Tel: +31 318 528 020
107 392 г. Москва
Fax: +31 318 540 708
Тел./факс: +7 495 988 75 93,
E-mail: [email protected]
+7 499 748 11 73
www: www.plcdirect.eu
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.i-home.ru
ООО „ЭКОЭН-ВВВ“
сотрудник, консультант
ул. Садовая-Черногрязская,
д. 22, стр. 1
105064, г. Москва
Тел.: +7 495 787 53 95
Факс: +7 495 980 63 97
ООО „Группа компаний АСК“
сотрудник, консультант
ул. 8 Марта 5
620 014 Екатеринбург
Россия
Тел.: +7 343 371 44 44
Факс: +7 343 371 55 55
E-mail: [email protected]; [email protected]
СБ Титан
сотрудник, консультант
пр. Победы 160, оф. 442
454 000 Челябинск
Россия
Тел.: +7 351 230 36 22
Факс: +7 351 247 31 77
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
СП „Контур Автоматизация”
Партнер, консультант Тесо а. о. в
России
Проспект Мира, 188
129128, г. Москва
Россия
Тел.: +7 495 181 3709
Факс: +7 495 187 1976
e-mail: [email protected]
АО ПРП Целинэнергоремонт
сотрудник, консультант
Главпочтамт а/я 27
473 000 Астана
Республика Казахстан
Тел.: +7 3172 31 10 12
Факс: +7 3172 31 11 53
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Pretech Automation Pvt. Ltd.
Distributor Teco in India
305, Poonam Plaza, Gultekdi,
Market Yard Road.,
Pune - 411037
India
Tel./Fax: +91-20-24267956/57
E-mail: [email protected]
www.pretechautomation.com
Download

malý článek velkého orchestru