Zabezpečení inteligentního domu Pragosmart, Praha, 6. 6. 2012 Teco a.s., Jaromír Klaban Systém Tecomat Foxtrot Foxtrot – Ovládej svůj dům! www.ovladejsvujdum.cz www.tecomat.cz Foxtrot je řídicí systém kategorie PLC, vestavný do rozvaděče, na DIN lištu s výkonným 32 bitovým procesorem Inteligentní dům z pohledu architekta Inteligentní dům z pohledu vybavenosY technologiemi Inteligentní dům dnes • 
• 
• 
Přehled hlavních technologií, provozních souborů Jde o propojení všech nebo většiny dosud odděleně dodávaných technologií • 
• 
• 
Dosažení nových efektů z integrace více systémů. • 
Dosažení komfortu, úspor, bezpečí • 
• 
• 
• 
Vytápění, klimaYzace Osvětlení, silnoproud EZS, EPS, Kamerové a přístupové systémy Audio/Video, MulYmedia PC, LAN/HAN, internet, datové uložiště, servery SMS -­‐> smartphone -­‐> tablety Clouds, síťové služby Integrované ovládání všech funkcí – 
– 
– 
– 
Z více různých zařízení Z více míst Odkudkoliv Na dálku • 
• 
• 
Měření spotřeby Zavlažování, bazénové technologie Fotovoltaika, elektromobily, skladování energie Foxtrot – Ovládej svůj dům Průmysl, Měření a regulace Automa>zace budov, inteligentní domy MožnosY rozšiřování a integrace systému Foxtrot Integrace, vizualizace, ovládání Instrumentace, sensory, aktory Foxtrot – modulární PLC s distribuovanými periferiemi na instalační I/O sběrnici CIB CIB sběrnice – volná topologie, 300-­‐400m, obnova dat 7-­‐150ms, 32 modulů/větev Interiérové moduly 2xTlač 2xTi 1x otočný element 2x Ti 4xTlač 2x Ti 3x Tl, 1xdisp., 2xTi 2xTi 1x IR in/out 1x Light in 1x Ti 1x Ti, 1x Light in 1x PIR 1x disp, 1x toč. Moduly na DIN lištu 8RO 6RO,3AI/
DI, 2AO 10+1RO, 3AI, 8DI, 2AO 16+3 RO, 3AI, 8DI, 2AO 6x LED pásek 6x LED chip 2x DIM Vestavné moduly 2xAI/DI 2xAI/DI 1x RO, 1x AO 5xAI/DI 4x AO 9xAI/DI 8x LED DALI, 12x 1x IR in,1x IR out, 1x Light in, 1xTi, 2x RO 2x AI/DI 1x DIM 2x inVENTer Ostatní moduly 2x AI 2x Ti 2x Ti 2x Ti 2x Ti 2x Ti, 1x DI 1x AO/PWM, 2x RO Hlavice 0-­‐100% CO2, Kouř VOC, Vlhkost Foxtroty lze propojit mezi sebou po síY LAN, automaYcky sdílejí mezi s sebou síťové proměnné Reliance Server Reliance Smart Client WiFi Acces Point + Internet Gateway LAN Foxtrot 1 Foxtrot 2 Foxtrot 3 ... Foxtrot n Foxtrot a CONTROL4 -­‐ Integrace řízení MulYroom Audio/Video a kamer přes síť LAN Místnost 2 Místnost 1 CD, DVD, Tuner s IR ovládáním Integrační modul Speaker point Místnost 3..n Speaker point LAN ROUTING (UTP Ethernet) NAS server Osvětlení Kotel EZS Zdroje audiosignálu Sunění Radiátory/podlaha EPS FOXTROT/ INELS -­‐ instalace na CIB IP kamery Inteligentní dům a zabezpečení EZS a EPS mají své normy a pravidla • 
EPS: ČSN EN 54 • 
EZS: ČSN EN 50131-­‐1 • 
doporučení České asociace pojišťoven • 
Homologace, cerYfikace NBÚ • 
Specializované výstavy Stupně rizika Rodinné domy: •  stupeň zabezpečení 1 pro nízké riziko •  stupeň zabezpečení 2 pro nízké až střední riziko Vybrané objekty •  stupeň zabezpečení 3 pro střední až vysoké riziko •  stupeň zabezpečení 4 pro vysoké riziko Systémy EZS •  CerYfikované systémy pro daný stupeň zabezpečení Proč integrovat EZS a EPS do systému inteligentního domu? Využiu informace • 
Informace o přítomnosY, nepřítomnosY osob v zóně°tj. v příslušném prostoru je využitelná pro řízení a úspory v dalších provozních souborech: –  Regulaci topení –  Regulaci klimaYzace –  Řízené osvětlení a sunění –  Další specifické úlohy dle projektu Integrace informací no domě na jednom místě • 
Integrace informací o zabezpečovací ústředně a stavu detektorů resp. detekovaných stavů v jediné aplikaci na smartphone, nebo tabletu • 
Záznam informací, stavů a jejich změn do deníku událosu v kombinaci s jinými veličinami a událostmi než jenom zabezpečovacími Prostředky pro integraci systémů v domě Kategorie systémů • 
PC, průmyslové PC, embedded PC Komunikační media • 
Ethernet/LAN/internet –  Bezdrátové: • 
• 
•  WiFi (2,4 a 5 GHz), •  GPRS/3G (890 MHz) PLC –  Přenosové objemy: megabyty-­‐gigabyty Specializované ústředny • 
• 
Sériové porty (RS-­‐485, RS-­‐232...) –  Bezdrátové: Bluetooth, –  Přenosové objemy: kilobity Celé systémy –  KNX, LON • 
Systémová instalace (KNX, LON, CIB ...) –  Bezdrátové: •  RFox, Z-­‐wave, IQRF, (868MHz) •  ZigBee, (2,4 GHz) –  Přenosové objemy: bity-­‐kilobity Systémová instalace se systémem Foxtrot Požadavky na pojištění, požadavky na zabezpečení • 
Majetek < 0,5 mil • 
Připojení detektorů přímo na vstupy PLC • 
Připojení detektorů na systémovou instalační sběrnici CIB • 
Připojení zabezpečovací ustředny přes komunikační kanál –  Žádné požadavky • 
Majetek 1 mil –  Zabezpečovací ústředna s komunikací na 2 a více telefonních čísel • 
Majetek > 2 mil –  Zabezpečovací ústředna připojená na pult centrální ochrany Detektory EZS Principy detekce • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
PIR detektory Dvojité, trojité PIR detektory Eliminace malých domácích zvířat Dopplerovské detektory Detektory tříštění skla Ochrana perimetru IR závory ... Připojení detektorů EZS / EPS Detektory EZS • 
• 
• 
Různí výrobci Různé principy detekce Různé zpracování signály • 
Unifikované vlastnosY: • 
Napájení detektoru: Modul řady CFox pro připojení na CIB • 
• 
• 
• 
C-­‐WG-­‐0503S Vestavné provedení Modul na dvouvodičovou sběrnici CIB-­‐Common InstallaYon Bus Převede téměř libovolný klasický detektor na sběrnicový se svojí vlastní adresou –  12V DC • 
Alarm výstup: –  bezpotenciálový kontakt • 
Tamper (sabotážní) výstup: –  bezpotenciálový kontakt • 
• 
Ze sběrnice CIB (24-­‐27VDC) odvodí 12V pro napájení detektoru. Má 2 univerzální vstupy AI/DI –  Možnost jednoduchého i dvojitého vyvážení smyčky • 
• 
Má tři výstupy s otevřeným kolektorem Má 3 vstupy pro komunikaci s rozhraním Wiegand Dvojitě vyvážená smyčka Příklad připojení 2 detektorů s dvojitě vyváženou smyčkou Připojení více detektorů (smyček, zón), rozšíření o čidla požární signalizace Pouze pro místa, kde není třeba cerYfikovaná ústředna! C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S Komunikační propojení s cerYfikovanou zabezpečovací ústřednou Principielní schema připojení Typy ústředen PK5500 IT-­‐100 PC1616 PC1832 PC1864 RS-­‐232 Tecomat Foxtrot CP-­‐10xx Tecomat TC700 CP-­‐7000/4/7 • 
• 
Tecnoalarm DSC – Power • 
• 
Paradox Galaxy Podpora v SW Knihovna SecurityLib • 
Knihovní blok s komunikační funkcí Funkce knihovny • 
Nepřetržité vyčítání stavu všech čidel, alarmů a subsystémů EZS • 
Ukládání od datového pole v PLC pro další zpracování v jiné čásY programu, kde se použije v logický podmínkách k vykonání další funkce • 
Informace o stavu čidla v zastřežené i nezastřežené zóně • 
Zpracování dalších zpráv ústředny • 
Kontrola spojení, hlášení alarmu při výpadku komunikace PK5500 IT-­‐100 PC1616 PC1832 PC1864 RS-­‐232 Tecomat Foxtrot CP-­‐10xx Tecomat TC700 CP-­‐7000/4/7 Přístupový systém, RFID bezkontaktní zámky APERIO (Assa Abloy) HUB Wiegand C-­‐WG-­‐0503S Aperio C100 HUB Wiegand C-­‐WG-­‐0503S Aperio A100 Integrace přístupového systému Připojení čteček přes rozhraní Wiegand • 
Klávesnice • 
• 
Čtečky RFID karet, tagů • 
• 
Biometrické čtečky • 
RFID zámky Na CIB lze po 2 vodičích připojit více čteček Na CIB lze po stejných vodičích kombinovat jakékoliv další moduly -­‐ vypínače, reléové moduly, termostaty...... Připojení přístupových čteček, klávesnic, elektromechanických C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S Až 2 pomocná tlačítka Mag. Kontakt čidlo teploty Ovládání až 3 relé Např. zámek C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S HUB Wiegand C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S C-­‐WG-­‐0503S Kamerový systém -­‐ Připojení kamer přes IP • 
• 
• 
Zobrazení kamery na WEB stránce Záznam obrázku do souboru na SD kartu Odeslání souboru s obrázkem na externí server Připojení kamer přes síť IP, ukázka integrace kamer a alarm systému přes Foxtrot na inteligentní jachtě (Holandsko) Místnost 2 Místnost 1 CD, DVD, Tuner s IR ovládáním Integrační modul Speaker point Místnost 3..n Speaker point LAN ROUTING (UTP Ethernet) Osvětlení TČ, Kotel Sunění Radiátory/podlaha EZS EPS FOXTROT/ INELS -­‐ instalace na CIB IP kamery Foxtrot – nastavení Dataloggeru přes interní WEB stránku Datalogger • 
• 
• 
Aplikace integrovatelná do dalších programů. Nastavení požadavků na ukládání dat přes WEB stránku AutomaYcké ukládání dat a jejich kolekcí do denních souborů a zápis do CSV souborů Nastavovací stránky Dataloggeru FOxtrot Příklad řešených požadavků na inteligentní dům Reálný příklad • 
• 
• 
• 
EZS Paradox Digiplex Control4 – MulYmedia Přístup na internet Přístup přes SMS i přes WEB prohlížeč –  Vyšší stupeň autorizace přístupu • 
1-­‐2 čtečky RFID a biometrie –  Povolit nepovolit vstup kdekoliv • 
• 
• 
• 
4 el. zámky dveří Ovládání garážových vrat, detekce otevření Kamerový systém Tepelné čerpadlo • 
Záložní napájení krYckých čásu – zámkym, přístup, kamery Termostaty • 
Design rámečků • 
–  Vypínačů, termostatů, zvonků.... Foxtrot a moderní technologické pojmy III. –  Smart Grid •  AMM (Advanced Metering Management) a Smart metering •  WMbus, měření tzv. mulYuYlity (elektřina, voda, plyn, teplo) •  Každý dům je/může být elektrárna, ostrovní režim, poloostrovní režim Foxtrot a měření elektroměrů S0 dle ČSN EN 62053-­‐31 Optorozhraní dle ČSN EN 62056-­‐21 RS-­‐485, apod Tecometer
Zobrazení okamžité a historické spotřeby/nákladů na TV spotřebitele RF (868MHz) GPRS L1 L2 L3 N • 
HDMI 230V AC Přes vstup HDMI zobrazí – 
– 
– 
– 
Okamžitý odběr a náklady v Kč/h Historii po dnech, měsících a roce. Zaznamenává data ve vlastní paměY i více let nazpět Zobrazuje „Semafor“ • 
• 
• 
• 
Přední pohled Komunikace v RF pásmu (868MHz) – 
• 
Zelená: Šetřím Žlutá: Normal Červená: nadprůměrná spotřeba Zabezpečená, šifrovaná Přiřazení konkrétního elektroměru zabezpečeno přes PIN kód Zadní pohled Z REFERENCÍ... „Nejstarší budova“ osazená TECOMATEM Budova Moravské zemské knihovny řízena TECOMATy od r. 2.5.2001 MZK -­‐ 12 patrová budova Luxusní vila v Brně – Geovap, InSight Home, Afcon Příklad instalace Foxtrotu v rozvaděči v typovém rodinném domě pro Ecomodula integruje Insight Home/Sup-­‐technik, Insight Home Newsle„er duben 2012 Foxtrot v orzvaděči jako součást řešení InHome NízkoenergeYcká dřevostavba Baest Benešov – 10 patrová admin. budova s ubytovnou. 2x Foxtrot 2x 4 routery 180x RFox hlavic na radiátory, Dispečink -­‐ Reliance FOXTROT JAKO SOUČÁST PRODUKTU JINÝCH VÝROBCŮ Foxtrot jako řídicí systém standardních výrobků Tepelná čerpadla • PZP • AC HeaYng • ACOND • Neota • Nukleon • Regulus Parkovací/ přístupové systémy DĚKUJI ZA POZORNOST! DOTAZY DO DISKUSE? 
Download

Zabezpečení inteligentního domu