NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE
Obsah
Strana
1. Úvod................................................................................................................... 1
2. Bezpečnostní předpisy a další důležité informace........................................ 5
3. Manipulace s kompaktními disky (základní informace) ................................ 6
Disky, které nesmíte v žádném případě používat.................................................................... 6
4. Rozsah dodávky ............................................................................................... 7
5. Základní parametry autorádia.......................................................................... 7
Obj. č.: 37 04 90
6. Montáž autorádia .............................................................................................. 8
Přední montáž autorádia (jeho přední připevnění k palubní desce).................................... 10
Zadní montáž autorádia........................................................................................................... 12
7. Obsazení kontaktů (pinů) normovaného konektoru ISO............................. 13
Příklad standardního připojení autorádia s konektorem ISO............................................... 14
Varianty zapojení zapalování .................................................................................................. 14
8. Připojení autorádia k ostatním zařízením..................................................... 16
Připojení antény ....................................................................................................................... 16
Připojení přídavného zesilovače k autorádiu, výstupy cinch (RCA) ................................... 17
Připojení přídavných monitorů k autorádiu........................................................................... 17
Použití autorádia k hlídání prostoru za vozidlem při couvání.............................................. 18
9. Funkce RDS / EON.......................................................................................... 19
1. Úvod
Vážení zákazníci!
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho stereofonního autorádia s pásmem velmi krátkých vln
(FM) a s DVD/CD-přehrávačem, které je vybaveno mnoha užitečnými funkcemi, a přejeme Vám mnoho
pěkných zážitků při poslechu rádia a hudby nebo jiných pořadů z kompaktních disků jakož i ke sledování
oblíbených filmů.
Toto stereofonní autorádio, které bylo vyrobeno podle nejpřísnějších předpisů řízení kvality a které
odpovídá současnému stavu techniky, má vynikající vybavení za poměrně nízkou cenu s pamětí pro
uložení až 18 oblíbených stanic. Tuner tohoto autorádia je vybaven funkcemi RDS (Radio Data System
= systém pro práci s daty = systém umožňující přenášet společně s rozhlasovým programem v pásmu
VKV další textové informace), EON (Enhanced Other Networks = systém pro zprostředkování informací
o dopravě s automatickým přepínáním stanic) a funkcí PTY (Program Type = druh neboli typ vysílaného
programu). Toto rádio, které je dále vybaveno zesilovačem 4 x 40 W, USB-portem, možností připojení
externích zvukových přístrojů (MP3-přehrávače, walkmana atd.) a předním ovládacím panelem
s plochým barevným displejem s úhlopříčkou 6,25 cm (2,5"), Vás jistě překvapí nejen svými možnostmi,
ale i sytým a čistým zvukem jakož i perfektním obrazem.
Funkce PI (Program Indicator, identifikace programu)......................................................... 19
Funkce TP (Traffic Program, dopravní hlášení, dopravní program) .................................... 19
Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy).......................................... 19
Funkce PS (Program Service, zobrazení názvu stanice) ...................................................... 19
Funkce AF (Alternative Frequencies, alternativní frekvence) .............................................. 19
Funkce PTY (Program Type, druh vysílaného programu) .................................................... 20
Funkce EON (Enhanced Other Networks).............................................................................. 20
Synchronizace času CT (Clock Time, nastavení přesného času hodin rádia) ................... 20
10. Ovládací tlačítka, ostatní součásti rádia, infračervený dálkový ovladač 21
Ovládací tlačítka a ostatní ovládací prvky na ovládacím panelu autorádia ........................ 21
Ovládací tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači ....................................................... 21
11. Výměna baterie v dálkovém ovladači (odstranění ochranné fólie) .......... 25
Manipulace s bateriemi............................................................................................................ 26
12. Obsluha autorádia, základní funkce a záhladní nastavení autorádia ...... 26
12.1 Zapnutí a vynutí autorádia .............................................................................................. 27
12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje) ........ 27
12.3 Nastavení úhlu sklonu ovládacího panelu autorádia.................................................... 27
12.4 Vložení kompaktního disku do autorádia a jeho vyndání z autorádia......................... 27
12.5 Nastavení úrovně hlasitosti poslechu............................................................................ 28
12.6 Zobrazení správného času a jeho případné ruční nastavení ....................................... 28
13. Obsluha autorádia, funkce ovládacích tlačítek v režimu tuneru .............. 28
13.1 Volba frekvenčních pásem FM1, FM2 a FM3 (VKV)....................................................... 29
2
13.2 Ruční naladění rozhlasových stanic .............................................................................. 29
13.3 Automatické ladění rozhlasových stanic ....................................................................... 29
13.4 Uložení naladěných rozhlasových stanic do paměti autorádia.................................... 29
13.5 Automatické uložení stanic do paměti rádia - funkce AUTO STORE (AS) .................. 29
13.6 Prohledání stanic uložených do paměti - funkce PRESET SCAN (PS)........................ 29
13.7 Stereofonní nebo monofonní příjem rozhlasových stanic ........................................... 30
13.8 Zapnutí funkce AF (alternativní frekvence) – součást systému RDS .......................... 30
13.9 Funkce PTY (druh vysílaného programu) – součást systému RDS............................. 30
13.10 Funkce TP (dopravní hlášení) – součást systému RDS.............................................. 30
13.11 Funkce TA (dopravní hlášení, zprávy) – součást systému RDS ................................ 31
13.12 Příjem místních rozhlasových stanic nebo všech stanic (i se slabým signálem) .... 31
13.13 Funkce REG (regionální vysílače – rozšíření funkce AF systému RDS) ................... 32
13.14 Funkce PI SOUND a PI MUTE (střídání vysílačů s funkcí PI) ..................................... 32
13.15 Zapnutí nebo vypnutí funkce AF (alternativní frekvence) .......................................... 32
14. Obsluha autorádia, reprodukce z normálního CD ..................................... 33
14.1 Nepřímá volba titulů (stop, nahrávek) na CD................................................................. 33
14.2 Přímá volba titulů (stop, nahrávek) na CD tlačítky s číslicemi..................................... 33
14.3 Vyhledání určité pasáže na stopě (nahrávce) na CD .................................................... 33
14.4 Přerušení reprodukce nahrávky z CD (pauza) ............................................................... 33
14.5 Opakování přehrávání jednoho titulu (jedné nahrávky) z CD (REPEAT)..................... 33
14.6 Prohledání všech stop (titulů) na CD s 6-sekundovou reprodukcí (INTRO) ............... 34
14.7 Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z CD (RANDOM) ............................................... 34
14.8 Zobrazení informací na monitoru autorádia (OSD) ....................................................... 34
15. Obsluha autorádia, reprodukce z CD, zvukové formáty MP3 a WMA ...... 35
Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA...................................................... 35
Dovolené (čitelné) formáty souborů MP3 na CD ................................................................... 36
Kódování MP3 a WMA (nastavení na počítači)...................................................................... 36
Struktura dat formátů MP3 a WMA na CD.............................................................................. 36
Poznámka k vypalování CD..................................................................................................... 36
Pořadí přehrávání titulů ve formátu MP3 nebo WMA z CD................................................... 37
15.1 Zobrazení na monitoru rádia........................................................................................... 38
15.2 Nepřímá volba titulů......................................................................................................... 39
15.3 Přímá volba titulů tlačítky s číslicemi............................................................................. 39
15.4 Vyhledání určité pasáže v titulu...................................................................................... 39
15.5 Přerušení reprodukce titulu (pauza)............................................................................... 39
15.6 Opakování přehrávání jednoho titulu (REPEAT) ........................................................... 39
15.7 Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z CD (RANDOM) ............................................... 39
15.8 Zobrazení dalších informací na monitoru autorádia (OSD).......................................... 40
16. Obsluha autorádia, reprodukce z DVD a VCD............................................ 41
16.1 Vyvolání zobrazení hlavního menu DVD/VCD na monitoru autorádia......................... 41
16.2 Menu titulků a PBC (Playback Control).......................................................................... 41
16.3 Přetáčení vpřed a zpět ..................................................................................................... 41
16.4 Přerušení reprodukce (pauza)......................................................................................... 41
16.5 Volba kapitol na DVD ....................................................................................................... 41
16.6 Volba zvukové stopy (doprovodný jazyk videa, filmu) ................................................. 41
16.7 Přímá volba určitých scén (pasáží) na DVD................................................................... 42
16.8 Opakování přehrávání (REPEAT).................................................................................... 42
16.9 Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z DVD (RANDOM)............................................. 42
16.10 Nastavení úhlu (perspektivy) kamery (MULTI ANGLE) ............................................... 42
3
16.11 Volba podtitulků ............................................................................................................. 43
16.12 Funkce ukázkového zobrazení začátků titulů nebo kapitol (INTRO) ......................... 43
16.13 Zobrazení informací na monitoru autorádia (OSD) ..................................................... 44
17. Obsluha autorádia, reprodukce formátů MPEG, DIVX a JPEG................. 45
Vyvolání zobrazení hlavního menu na monitoru autorádia.................................................. 45
18. Obsluha autorádia, reprodukce z USB ....................................................... 46
18.1 Připojení multimediálního zařízení k autorádiu............................................................. 46
18.2 Vyvolání zobrazení hlavního menu na monitoru autorádia .......................................... 46
19. Obsluha autorádia, připojení externího zvukového přístroje (AUX IN) ... 47
20. Zvláštní funkce, režim nastavení autorádia (použití tlačítka SEL) ........... 48
a) / b) Hluboké a vysoké tóny (BASS a TREBLE) .................................................................. 48
c) Vyvážení pravého a levého stereofonního kanálu (BALANCE) ....................................... 48
d) Prolínač stereofonních kanálů předních a zadních reproduktorů (FADE)...................... 48
e) Nastavení sytosti barev monitoru (COLOR) ...................................................................... 48
f) Nastavení jasu monitoru (BRIGHT) ..................................................................................... 48
g) Nastavení kontrastu monitoru (CONTRAST)..................................................................... 48
h) Nastavení úrovně hlasitosti poslechu (VOLUME)............................................................. 48
21. Speciální funkce ........................................................................................... 49
21.1 Funkce ekvalizéru ............................................................................................................ 49
21.2 Zapnutí nebo vypnutí super hloubkového reproduktoru (subwooferu)...................... 49
21.3 Zapnutí nebo vypnutí funkce fyziologického regulátoru hlasitosti (LOUDNESS) ...... 49
21.4 Zpětné nastavení autorádia na základní (dílenské) parametry (RESET) .................... 49
22. Menu provedení nastavení autorádia v režimu DVD (tlačítko SETUP) .... 50
22.1 Allgemeine Einstellungen (všeobecná, základní nastavení) ........................................ 50
a) Display (nastavení displeje, monitoru).............................................................................................. 50
b) Multi Angle (podmenu zapnutí nebo vypnutí nastavení úhlu neboli perspektivy kamery) ................ 50
d) SPDIF-Ausgabe (podmenu nastavení výstupu audio) ..................................................................... 51
e) Untertitel (podmenu zapnutí nebo vypnutí zobrazení podtitulků) ..................................................... 51
f) Bildschirmschoner (podmenu zapnutí nebo vypnutí spořiče monitoru)............................................. 51
g) letzt. Speicher (reprodukce poslední do paměti rádia uložené pozice na DVD) .............................. 51
22.2 Lautsprecher Einstellungen (nastavení reproduktorů)................................................. 51
Downmix (změna charakteristiky zvuku v reproduktorech) .................................................................. 51
22.3 Dolby Digital Einstellung (volba digitálního zvuku) ...................................................... 51
Dynamisch (podmenu nastavení dynamiky digitálního zvuku) ............................................................. 51
22.4 Bevorzugte Einstellungen (preferovaná nastavení)...................................................... 52
a) TV-Typ (podmenu volby televizní normy)......................................................................................... 52
b) bevorzugte Audiosprache (podmenu zvolení jazyka audio) ............................................................. 52
c) bevorzugte Untertitel-Spr. (podmenu zvolení jazyka podtitulů) ........................................................ 52
d) bevorzugte Menüsprache (podmenu zvolení jazyka všech menu)................................................... 52
e) Kindersicherung (podmenu nastavení dětské pojistky) .................................................................... 52
f) Kennwort (podmenu zadání ochranného hesla)................................................................................ 53
g) Werkeinstellung (podmenu nastavení autorádia na základní parametry) ........................................ 53
22. Případné závady a jejich odstranění........................................................... 53
23. Technické údaje............................................................................................ 54
4
2. Bezpečnostní předpisy a další důležité informace
3. Manipulace s kompaktními disky (základní informace)
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení rádia do provozu a
k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k
obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Toto autorádio s DVD/CD-přehrávačem přehrává následující typy kompaktních disků:
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+ R, DVD-RW, DVD+RW.
Důležité upozornění!
Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k montáži a k obsluze.
Některé nepodstatné pasáže byly vynechány (zkráceny), některé důležité informace jsou naopak v tomto
českém vydání popsány podrobněji.
Používejte toto autorádio pouze k účelům, pro které je určeno, tedy k montáži do
automobilu. Jiné použití znamená zánik jakýchkoliv nároků, které by vyplývaly ze záruky
přístroje. Dříve než provedete instalaci autorádia do svého automobilu, přečtěte si pozorně
všechny informace a pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze.
Montáž tohoto autorádia můžete provést do každého automobilu, který je vybaven normovaným otvorem
(zásuvkou ISO) pro instalaci autorádií a jiných přístrojů (na palubní desce nebo ve věži pod palubní
deskou) a napájením z autobaterie s jmenovitým napětím 12 V (s minus pólem na karoserii).
K reprodukci hudby, filmů, videoklipů a jiných zvukových nebo obrazových nahrávek jakož i k poslechu
rozhlasových stanic stačí provést připojení rádia k již do vozidla zabudovaným reproduktorům (v případě
potřeby můžete použít i vhodný koncový zesilovač).
V deštivých dnech nebo při vysoké vlhkosti okolního vzduchu může dojít k orosení čočky laserové diody
v DVD/CD-přehrávači. Pokud toto nastane, nemusí DVD/CD-přehrávač správně fungovat. Vysuňte
v tomto případě kompaktní disk z přístroje a nechte přístroj vypnutý minimálně 1 hodinu, dokud se
z něho neodpaří zkondenzovaná voda.
Poškrábané nebo znečištěné disky nemusí tento přístroj spolehlivě přehrávat (může docházet
k přeskakování při reprodukci).
Otevřete obal s kompaktním diskem, stiskněte uprostřed jeho držák (příchytku) a vyndejte CD (DVD)
z obalu. Přidržujte opatrně disk prsty za jeho okraje. Nedotýkejte se prsty povrchu disku.
Do přístroje vkládejte CD (DVD) pouze popsanou stranou nahoru.
Po použití ukládejte disky do jejich ochranných obalů.
Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření, extrémně vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nepopisujte
nikdy disky propisovací tužkou (ani na etiketu), mohli byste je poškrábat. Nelepte na disky žádné další
etikety nebo nálepky s poznámkami.
Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku!
Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly
Dodržujte předepsané bezpečnostní předpisy výrobce vozidla. Dodržujte platné zákonné
předpisy, které se týkají bezpečnosti silničního provozu.
Z důvodů ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nikdy neotvírejte přístroj.
Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami opravovat.
Opravy přístroje smí provádět pouze personál autorizovaných servisů.
Zajistěte, aby byla v okolí autorádia dostatečná cirkulace okolního vzduchu. Nevystavujte tento přístroj
příliš vysokým teplotám, přímému působení slunečních paprsků a jiných zdrojů tepla. Nevystavujte tento
přístroj přílišné vlhkosti (dešti atd.).
Silniční provoz: Nejvyšší prioritu má bezpečnost silničního provozu. Seznamte se prosím proto, dříve
než vyjedete se svým vozidlem, se všemi funkcemi ovládání tohoto autorádia. S rádiem manipulujte při
jízdě pouze tehdy, pokud Vám to dovolí dopravní situace. Nastavte vhodnou úroveň hlasitosti poslechu
takovým způsobem, abyste spolehlivě slyšeli výstražné signály jiných účastníků provozu (houkačky,
sirény atd.). Kromě toho může přílišná hlasitost způsobit poškození Vašeho sluchu. Pokud budete řídit
vozidlo, pak nepoužívejte toto autorádio ke sledování filmů a jiných obrazových nahrávek.
I když malé částečky prachu a případné otisky prstů nemají žádný vliv na kvalitu
reprodukce, měli byste povrch CD (DVD) udržovat v čistotě. Otřete disky čistým,
měkkým a suchým čistícím hadříkem bez žmolků (chloupků) rovnoměrnými pohyby
od středu disků k jejich okrajům. Nepoužívejte přitom nikdy kruhové pohyby. Nikdy
nepoužívejte k čištění povrchů disků čistící prostředky na gramofonové desky,
spreje, antistatické spreje, chemické čistící prostředky či rozpouštědla (benzín,
terpentýn atd.). Mohli byste tímto poškodit vrstvu z umělé hmoty na povrchu disků.
Disky, které nesmíte v žádném případě používat
Nepoužívejte v žádném případě disky polepené přídavnými etiketami nebo nálepkami, disky
s odloupnutými etiketami nebo disky se zbytky lepidla.
Instalace přístroje: Dříve než začnete provádět montáž autorádia, proveďte odpojení autobaterie.
Vypněte zapalování a odpojte černý (nebo modrý) kabel od minus (-) kontaktu autobaterie. Počkejte
minimálně 20 minut, aby nedošlo ke spuštění airbagů.
Laserové záření: Tento přístroj je vybaven jednotkou s laserovým zářením.
Pozor: Hrozí nebezpečí poškození očí. Neotvírejte nikdy kryt přístroje. Při manipulaci s přístrojem
v tomto stavu byste byli vystaveni nebezpečnému laserovému záření.
Opravy přístroje: Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné díly nebo součásti, které byste mohli sami
opravovat. Opravy přístroje smí provádět pouze personál autorizovaných servisů.
Nepoužívejte v žádném případě disky se speciálními tvary (například ve tvaru srdíčka) nebo malé disky
o průměru 8 cm. Používejte pouze disky o průměru 12 cm.
Pokud si nebudete vědět rady, jak toto autorádio používat a v tomto návodu k obsluze
nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka naší technické
poradny (nebo případně jiného odborníka např. v autoservisu).
5
Dejte pozor na to, že jsou mnohé videodisky (DVD) opatřeny takzvaným regionálním kódem. Tento kód
udává, ve které časti světa se tyto kompaktní disky používají. Kód „1“ platí například pro USA a Kanadu.
Regionální kód „2“ se používá v evropských zemích. Na tomto DVD-přehrávači můžete reprodukovat
pouze disky, které jsou opatřeny regionálním kódem „2“.
Dále existuje velké množství vypalovacích programů s různými způsoby komprimování zvukových
záznamů a různými kvalitami u vypálených disků na počítači. Rovněž průmysl, který vyrábí (kopíruje)
kompaktní disky (CD nebo DVD) s neřídí žádnými pevnými standardy k ochraně kompaktních disků proti
jejich dalšímu kopírování. Z tohoto důvodu se může v některých případech stát, že budete mít problémy
s reprodukcí některých kompaktních disků (CD, DVD, MP3).
Používejte pouze kompaktní disky s následujícími označeními:
6
6. Montáž autorádia
Instalaci tohoto autorádia můžete provést v normálním případě do každého osobního automobilu
(případně do nákladního), který je vybaven normovanou zásuvkou (otvorem) pro montáž autorádií a
jiných přístrojů (182 x 53 mm) – do tohoto otvoru zasunete montážní rám autorádia – a dále autobaterií
(akumulátorem) s jmenovitým napětím 12 V. U nákladních automobilů s autobaterií s jmenovitým
napětím 24 V budete muset použít vhodný měnič napětí 24 V ⇒ 12 V.
Alternativně můžete k montáži tohoto autorádia použít i konzolu (věž). Pokud si nebudete vědět rady,
jakým způsobem provést montáž tohoto přístroje do svého automobilu, požádejte o jeho instalaci
příslušný servis (autoopravnu).
Nepoužívejte žádné neschválené součásti nebo příslušenství, které by mohly způsobit poruchy
elektroniky ve Vašem vozidle.
Zvolte pro montáž tohoto autorádia ve svém vozidle takové místo, které v žádném případě neovlivní
negativně bezpečnost a provozuschopnost automobilu a odkud jej budete moci snadno ovládat.
Nevystavujte tento přístroj příliš vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu
topení), působení prachu, nečistotám a silným otřesům nebo vibracím.
4. Rozsah dodávky
•
•
•
•
•
•
Autorádio
Ochranný kryt ovládacího panelu
Dálkový infračervený ovladač s baterií
Montážní materiál
2 montážní nástroje k provedení demontáže přístroje (vysunutí autorádia z montážního rámu)
Normovaný kabel k připojení autorádia (ISO) a USB-kabel (mini konektor a standardní konektor)
5. Základní parametry autorádia
•
CD/DVD- přehrávač:
Kompaktní disky:
DVD (s jednou i se 2 vrstvami), DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R/-RW
Obrazové a zvukové formáty:
DVD-Video, VCD 1.0, VCD 2.0, SVCD, CD-DA, HD-CD, MP3,
WMA, JPEG (Picture CD), MPEG4, DIVX
Elektronická ochrana proti otřesům (Electronic Shock Protection, ANTI-SHOCK) až 60 sekund.
•
Neprovádějte montáž tohoto autorádia na místa, která by omezovala řidiče nebo spolucestující při
náhlém zabrzdění vozu.
K instalaci přístroje použijte přiložený montážní materiál.
Poloha (sklon) autorádia nesmí překročit za účelem optimálního výkonu úhel 30 °. Vyšší sklon autorádia
by mohl způsobit přeskakování při reprodukci nahrávek z CD nebo z DVD.
Toto autorádio se svým zesilovačem je dimenzováno k připojení reproduktorů s impedancí 4 Ω. Použití
reproduktorů s jinou impedancí může způsobit zkreslení zvuku nebo za určitých okolností i poškození
koncového zesilovače autorádia.
Dodržujte předepsané bezpečnostní předpisy výrobce vozidla. Dodržujte platné zákonné
předpisy, které se týkají bezpečnosti silničního provozu. Z důvodů ochrany proti zkratu odpojte
před montáží tohoto autorádia minus kontakt autobaterie.
Po odpojení minus svorky baterie může dojít ke ztrátě údajů, které jsou uloženy v paměti
některých elektronických zařízení v automobilu (hodiny, palubní počítač atd.). V tomto případě
proveďte zpětná nastavení těchto zařízení podle příslušných návodů k obsluze.
Přehrávání ukázek všech titulů z CD (intro), zobrazení textových informací při reprodukci zvukových
formátů MP3 nebo WMA, opakování a náhodné přehrávání titulů CD, MP3 a WMA, rychlé přetáčení
titulů vpřed a zpět (2 x, 4 x, 8 x 16 x) a mnoho dalších funkcí.
Nesprávně provedená propojení mohou způsobit zkrat a tím i vznik požáru kabelů, dále může
dojít k aktivaci airbagů, k poškození elektronických zařízení vozu nebo toto může způsobit
nesprávnou funkci či výpadek bezpečnostních a ovládacích zařízení vozu (ukazatelů směru
jízdy, brzdových světel, houkačky, zapalování, osvětlení vozu a jiných zařízení).
Rádio, ovládací panel s displejem a zesilovač
Tuner PLL (Phase Locked Loop): Jedná se o zpětnovazební smyčku fázového závěsu neboli
synchronizaci fázovým závěsem, která zajišťuje přesné a stabilní naladění frekvencí vysílačů.
Funkce RDS/EON (PTY/TA). Ruční nebo automatické ladění rozhlasových stanic v obou směrech
(nahoru a dolů). 18 předvoleb rozhlasových stanic ve třech subpásmech.
Dříve než začnete vyvrtávat potřebné otvory nebo provádět výřezy v plechu karoserie vozu,
zkontrolujte, zda se v příslušném prostoru nenacházejí žádné elektrické kabely nebo jiná
vedení, jejichž poškození by mohlo způsobit zkrat nebo jiné škody na vozidle. Pokud budete
potřebovat ve svém vozidle vyvrtat nějaké otvory nebo provést jiné změny na vozidle, obraťte
se prosím v případě nejasností na autorizovaný servis nebo na prodejce vozidla.
Nastavení úhlu pohledu na ovládací panel s barevným monitorem s úhlopříčkou 6,25 cm (2,5"), na
němž lze nastavit sytost barev, jas a kontrast. Zobrazení různých menu na plochém displeji z
tekutých krystalů (OSD = On Screen Display). Animované zobrazení frekvenčního pásma. Modře
osvětlená ovládací tlačítka a ostatní ovládací prvky na ovládacím panelu.
Zesilovač 4 x 40 W s digitálním procesorem k přizpůsobení zvuku různých hudebních žánrů
(ekvalizér s 5 různými nastaveními). Fyziologický regulátor hlasitosti (loudness) - jedná se o
přídavnou funkci ekvalizéru, po zapnutí této funkce dojde k zesílení (k zvýraznění, zdůraznění)
hloubek (basů) a výšek. Elektronické nastavení hlasitosti poslechu, hloubek a výšek. Prolínač
stereofonních kanálů předních a zadních reproduktorů (fade) a regulátor vyvážení kanálů (balance).
7
Montáž tohoto autorádia můžete provést dvěma různými způsoby (přední nebo zadní montáž). K tomuto
účelu použijte přiložený montážní rám (držák), pomocí kterého připevníte autorádio zpředu (= přední
montáž) do palubní desky nebo do konzole (věže) pod palubní deskou.
U některých modelů automobilů je nutné rádio připevnit za palubní desku (= zadní montáž).
8
1.
Vypněte zapalování a vytáhněte klíček ze skříňky zapalování.
Přední montáž autorádia (jeho přední připevnění k palubní desce)
2.
Dříve než začnete provádět montáž autorádia a ostatních přístrojů, proveďte odpojení autobaterie.
Vypněte zapalování a odpojte černý (nebo modrý) kabel od minus (-) kontaktu autobaterie.
Počkejte minimálně 20 minut, aby nedošlo ke spuštění airbagů.
1.
3.
Vyšroubujte oba šroubky zajišťující autorádio při přepravě vhodným křížovým šroubovákem. Tyto
šroubky se nacházejí na horní straně autorádia.
4.
Proveďte odpojení normovaného kabelu (ISO). Stiskněte zajišťovací mechanismus na horní
straně zástrčky tohoto kabelu a tuto zástrčku opatrně vytáhněte.
5.
Sundejte z autorádia (z jeho ovládacího panelu) dva černé kryty z umělé hmoty, které se
nacházejí na obou stranách ovládacího panelu.
Zasuňte montážní rám (držák) autorádia do normovaného otvoru (zásuvky) pro montáž autorádií a
jiných přístrojů (182 x 53 mm) podle následujícího vyobrazení.
Ohněte (přihněte) poté pomocí vhodného plochého šroubováku kovové příchytky v montážním
rámu takovým způsobem (o 90 °), aby byl montážní rám pevně zajištěn v normované zásuvce
palubní desky.
6.
Zasuňte oba klíče (montážní nástroje) k provedení demontáže autorádia do příslušných otvorů na
obou bočních stranách rádia a rádio vytáhněte z montážního rámu.
2.
Zapojte zástrčku normovaného kabelu (ISO) do příslušného konektoru (zásuvky) na zadní straně
autorádia a připojte tento kabel ke konektoru normovaného kabelu ve svém vozidle. Do příslušné
zdířky na zadní straně autorádia zapojte konektor antény. Připojte k autorádiu další přístroje
(zesilovač, monitory, kameru atd.).
Pokud nebude Váš vůz vybaven normovaným kabelem (zástrčkou, zásuvkou, konektorem)
ISO a bude vybaven speciální zástrčkou k připojení autorádia, pak použijte k propojení vhodný
kabel s adaptérem, který obdržíte ve specializovaném obchodě s elektrickými potřebami nebo
případně ve specializované autodílně.
3.
Nyní zasuňte do montážního rámu autorádio, toto rádio musí do tohoto rámu pevně zaskočit. Dejte
přitom pozor na to, abyste nezmáčkli (neohnuli) žádné kabely nebo je jinak nepoškodili například o
ostré hrany karoserie.
9
5.
Aby bylo autorádio pevně přichyceno (aby nemohlo vibrovat a viklat se), připevněte přiloženou lištu
s otvory na zadní stranu autorádia pomocí šroubku, pérové podložky a matice. Tuto lištu můžete
poté ohnout (rukou) a přišroubovat ji pomocí samořezného šroubku s podložkou ke karosérii vozu
(viz následující vyobrazení). Toto opatření slouží současně jako uzemnění autorádia.
6.
Nasaďte na autorádio (na jeho ovládací panel) opět oba kryty ovládacího panelu.
7.
Poté můžete provést připojení autobaterie.
10
Zadní montáž autorádia
Při této montáži autorádia se nepoužívá montážní rám ani příchytná lišta s otvory.
Pro montáž autorádia za palubní desku budete zřejmě potřebovat speciální adaptační desky,
které obdržíte ve specializovaných obchodech nebo ve specializované autodílně
(autoservisu).
1.
Pokud budete potřebovat k montáži adaptační desky, připevněte (přišroubujte) je k autorádiu na
jeho bočních stranách. „N“ označuje otvory se závity pro automobily značky „Nissan“ a „T“ otvory
pro automobily značky „Toyota“.
3.
Připevněte autorádio buď pomocí 2 šroubků s maximální délkou závitu 5 mm na jeho obou
stranách nebo pomocí adaptačních desek na příslušné místo ve vozidle. Za tímto účelem budete
muset možná provést demontáž části krytu palubní desky.
4.
Zapojte opět zástrčku normovaného kabelu ISO do příslušného konektoru (zásuvky) na zadní
straně autorádia a připojte tento kabel ke konektoru normovaného kabelu ve svém vozidle.
Pokud nebude Váš vůz vybaven normovaným kabelem (zástrčkou, zásuvkou, konektorem) ISO
a bude vybaven speciální zástrčkou k připojení autorádia, pak použijte k propojení vhodný
kabel s adaptérem, který obdržíte ve specializovaném obchodě s elektrickými potřebami nebo
případně ve specializované autodílně.
5.
11
Do příslušné zdířky na zadní straně autorádia zapojte konektor antény. Připojte k autorádiu další
přístroje (zesilovač, monitory, kameru atd.).
6.
Nasaďte na autorádio (na jeho ovládací panel) opět oba kryty ovládacího panelu.
7.
Poté můžete provést připojení autobaterie.
12
7. Obsazení kontaktů (pinů) normovaného konektoru ISO
Příklad standardního připojení autorádia s konektorem ISO
Porovnejte toto obsazení s obsazením konektoru ve svém vozidle (tato obsazení mohou být u některých
typů vozů odlišná). Toto se týká hlavně kabelu napájení ze skříňky zapalování (A7, červený) a plus pólu
autobaterie (A4, žlutý), které jsou u některých značek vozů zapojeny obráceně.
Pokud nebude Váš vůz vybaven normovaným kabelem (zástrčkou, zásuvkou, konektorem) ISO a bude
vybaven speciální zástrčkou k připojení autorádia, pak použijte k propojení vhodný kabel s adaptérem
(například univerzální adaptér ISO s kabelem), který obdržíte ve specializovaném obchodě
s elektrickými potřebami (s autopotřebami) nebo případně ve specializované autodílně (firma Conrad
dodává vhodný adaptér se 2 konektory pod obj. č.: 32 04 80 nebo se 2 spojkami pod obj. č.: 32 04 71).
Tento univerzální kabelový adaptér ISO je vybaven normovanou koncovkou ISO, ke které můžete toto
autorádio připojit. Druhý konec tohoto kabelu má odizolované svazky vodičů.
Pojistka zapalování
Pojistka antény
PIN
Funkce
Barva vodiče (kabelu)
A4
+ 12 V (baterie)
Žlutá
A5
Výstup pro ovládání antény autorádia / zesilovače
Modrá
A7
+ 12 V (napájení, například ze skříňky zapalování)
Červená
A8
- 12 V (uzemnění, kostra)
Černá
B1
Pravý zadní reproduktor (+)
Fialová
B2
Pravý zadní reproduktor (-)
Fialová / černá
B3
Pravý přední reproduktor (+)
Šedá
B4
Pravý přední reproduktor (-)
Šedá / černá
B5
Levý přední reproduktor (+)
Bílá
B6
Levý přední reproduktor (-)
Bílá / černá
B7
Levý zadní reproduktor (+)
Zelená
B8
Levý zadní reproduktor (-)
Zelená / černá
Varianty zapojení zapalování
Červený vodič (kontakt A7 konektoru ISO) propojte s napájením (+ 12 V) ze skříňky zapalování (jedná
se o svorku č. 15).
Žlutý vodič (kontakt A4 konektoru ISO) propojte s napájením (+ 12 V) z autobaterie (svorka č. 30). Toto
připojení slouží k zachování uložených nastavení v paměti autorádia (k zachování předvoleb naladěných
rozhlasových stanic a ostatních provedených nastavení).
Černý vodič (kontakt A8 konektoru ISO - 12 V) propojte například se svorkou č. 31 skříňky zapalování
nebo opatřete tento černý kabel vhodným kabelovým očkem a přišroubujte toto očko vhodným šroubkem
s podložkou přímo ke karoserii vozidla.
Modrý vodič (kontakt A5 konektoru ISO) má na svém výstupu při zapnutém autorádiu stejnosměrné
napětí + 12 V. Tento kontakt slouží k napájení elektricky ovládané antény a k zapínání k autorádiu
připojeného externího zesilovače (tato přípojka bývá na zesilovačích označena jako RMT nebo Remote).
13
14
Červený vodič (kontakt A7 konektoru ISO) propojte s napájením (+ 12 V) ze zapalování, žlutý vodič
(kontakt A4 konektoru ISO) propojte s napájením (+ 12 V) z autobaterie (tomuto zapojení odpovídá výše
uvedená „varianta 1“).
Při práci s kabely a při připojování ke svorkám dejte pozor na standardní elektrické zapojení
automobilů:
Svorka č. 30: Přímé spojení s (+) kontaktem autobaterie
Svorka č. 15: Svorka spínací skříňky zapalovaní (+ 12 V)
Svorka č. 31: Kostra, uzemnění = (-) kontakt autobaterie
Pokud bude Vaše vozidlo vybaveno jiným zapojením (obsazením kontaktů), pak použijte místo normální
varianty č.1 „variantu 2“ nebo „variantu 3“.
Varianta 2: Váš vůz má prohozené zapojení napájení ze zapalování a z autobaterie (prohoďte zapojení
červeného a žlutého vodiče).
Varianta 3: Vaše vozidlo nemá připojení napájení (+ 12 V) ze zapalování. Připojte oba kabely k napájení
(+ 12 V) z autobaterie.
Upozornění:
Pokud připojíte napájení autorádia přímo k plus (+) kontaktu autobaterie a rádio zapomenete vypnout,
může dojít po určitém čase k vybití autobaterie (z bezpečnostních důvodů opatřete takto provedené
připojení raději zvláštním vypínačem). Z tohoto důvodu (pokud to bude možné) připojte napájení
autorádia ke spínací skříňce zapalování v automobilu. Napájení autorádia bude v tomto případě zapnuto
až po otočení klíčkem ve skříňce zapalování.
Důležité upozornění:
Pokud provedete montáž tohoto autorádia do automobilu, jehož skříňka zapalování není vybavena
polohou „ACC“ (napájení příslušenství), pak připojte červený kabel napájení ke vhodné svorce, na které
není při vypnutí zapalování žádné napětí (nebo vybavte napájení autorádia zvláštním vypínačem). Jinak
by mohlo dojít k vybytí autobaterie.
8. Připojení autorádia k ostatním zařízením
Z bezpečnostních důvodů svěřte tyto práce raději odborníkům. Dodržujte předepsané
bezpečnostní předpisy výrobce vozidla. Dodržujte platné zákonné předpisy, které se týkají
bezpečnosti silničního provozu.
Z důvodů ochrany proti zkratu a následným škodám odpojte před montáží tohoto přístroje
minus kontakt autobaterie.
Po odpojení minus svorky baterie může dojít ke ztrátě údajů, které jsou uloženy v paměti
některých elektronických zařízení v automobilu (hodiny, palubní počítač atd.). V tomto
případě proveďte zpětná nastavení těchto zařízení podle příslušných návodů k obsluze.
Nesprávně provedená propojení mohou způsobit zkrat a tím i vznik požáru kabelů, dále
může dojít k aktivaci airbagů, k poškození elektronických zařízení vozu nebo může toto
způsobit nesprávnou funkci či výpadek bezpečnostních a ovládacích zařízení vozu
(ukazatelů směru jízdy, brzdových světel, houkačky, zapalování, osvětlení vozu a jiných
elektrických nebo elektronických zařízení automobilu).
Ke kontrole napětí nepoužívejte žádné žárovkové zkoušečky (zkušební svítilny), nýbrž pouze diodové
zkoušečky nebo vhodný voltmetr (digitální multimetr). Žárovkové zkoušečky odebírají poměrně vysoký
proud a mohly by ovlivnit nebo poškodit elektronická zařízení automobilu.
Kabely procházející plechem (karoserií) opatřete vhodnými pryžovými kabelovými průchodkami, aby
nemohlo dojít k jejich prodření (zkrat s karoserií). Dejte rovněž pozor na to, abyste tyto kabely nezmáčkli
nebo nepoškodili o ostré hrany.
Toto autorádio se svým zesilovačem je dimenzováno k připojení reproduktorů s impedancí 4 Ω. Použití
reproduktorů s jinou impedancí může způsobit zkreslení zvuku nebo za určitých okolností i poškození
koncového zesilovače autorádia. Budete-li chtít používat super hloubkový reproduktor (subwoofer), pak
budete potřebovat zvláštní zesilovač (nebo aktivní super hloubkový reproduktor).
K připojení reproduktorů použijte vhodné stíněné koaxiální kabely. Tyto kabely bývají většinou speciálně
označeny. Někteří výrobci reproduktorů označují kabel, který má být připojen k plus (+) kontaktu
reproduktoru, barevným proužkem. U jiných výrobců bývá tento kabel vroubkovaný a kabel, který se
připojuje k minus (–) kontaktu reproduktoru, bývá naopak hladký.
Připojení antény
Skříňka zapalování s polohou „ACC“
Skříňka zapalování bez polohy „ACC“
Upozornění:
Pokud připojíte napájení autorádia přímo k plus (+) kontaktu autobaterie (žlutý vodič, kontakt A4
konektoru ISO, svorka v automobilu č. 30) a nepřipojíte autorádio k zapalování (červený vodič, kontakt
A7 konektoru ISO, 4 svorka č. 15), pak může dojít v některých případech po určitém čase k vybití
autobaterie (z bezpečnostních důvodů proto opatřete takto provedené připojení raději zvláštním
vypínačem). Z tohoto důvodu (pokud to bude možné) připojte napájení autorádia ke spínací skříňce
zapalování (svorka č. 15) v automobilu. Napájení autorádia bude v tomto případě zapnuto až po otočení
klíčkem ve skříňce zapalování.
Do příslušné zdířky na zadní straně autorádia zapojte konektor kabelu antény.
Pro připojení antény se používají ve vozidlech 2 různé normy:
1) Impedance 50 Ω s dlouhým vyčnívajícím kulatým kontaktem a kulatou zásuvkou na autorádiu.
2) Normovaný konektor ISO s impedancí 150 Ω.
Pokud bude Vaše vozidlo vybaveno jiným anténním konektorem než normovaným, pak použijte k tomuto
účelu vhodný adaptér (např. obj. č.: 32 32 84).
U automobilů VW nebo Audi dejte pozor na následující okolnosti: Aktivní anténa těchto modelů
automobilů vyžaduje připojení napětí ke stínění koaxiálního kabelu antény. Bez tohoto zvláštního
napájení nebude příjem signálů z rozhlasových stanic dostatečný. Tento problém vyřešíte použitím
anténního adaptéru s takzvaným fantómovým napájením.
Podle typu vozidla může docházet k určitému rušení (rádia, CD/DVD). Toto rušení můžete odstranit
připojením vhodných odrušovacích filtrů. Toto autorádio je již odrušovacím filtrem vybaveno. Zjistíte-li i
poté nějaká rušení, proveďte připojení dalšího odrušovacího filtru, který obdržíte a autodílně nebo
v prodejně s elektropříslušenstvím pro automobily. U firmy Condrad si můžete vhodné odrušovací filtry
(širokopásmové tlumivky) objednat pod následujícími obj. čísly: 53 56 64, 53 56 72 nebo 53 56 80.
15
16
Připojení přídavného zesilovače k autorádiu, výstupy cinch (RCA)
Ke dvěma výstupům video na zadní straně autorádia „Video Out“ s konektory cinch můžete připojit
speciální monitory, které připevníte například k opěrkám hlavy předních sedadel. Z nabídky firmy Conrad
si můžete vybrat multimediální opěrky hlavy v různých barvách (černá obj. č.: 37 13 28, béžová obj. č.:
37 13 25 a šedá obj. č. 37 13 29), dále monitor s otočnou obrazovkou na opěrky hlavy značky Roadstar
LCM-7000 (obj. č.: 37 00 41) nebo monitory v provedení jako protisluneční clony značky Pyle (obj. č.: 37
04 39) či sklopné monitory značky Blitz (obj. č. :37 07 50).
Použití autorádia k hlídání prostoru za vozidlem při couvání
Pomocí tohoto autorádia můžete na jeho monitoru sledovat zadní prostor za vozidlem při provádění
couvání (parkování). V tomto případě můžete k tomuto účelu použít vhodnou monitorovací kameru.
Budete-li používat parkovací kameru, připojte bílý kabel [(B +) 12 V Rear Camera Switch] k plus (+)
kontaktu zadního světlometu vozidla a výstup monitorovací kamery připojte k žlutému kabelu
(konektoru) autorádia [Rear View Camera].
Jakmile nyní zařadíte zpátečku (a budete-li mít zapnuté autorádio), zobrazí se na monitoru autorádia
obraz snímaný monitorovací kamerou. Podrobné informace naleznete v příslušném návodu k obsluze
použité monitorovací (parkovací) kamery.
Výstupy RCA (konektory cinch) na zadní straně tohoto autorádia „Front RCA“ (přední reproduktory),
„Rear RCA“ (zadní reproduktory) a „Subwoofer“ (hloubkový reproduktor) mají nízkou úroveň výstupního
signálu a lze k nim připojit pouze externí (přídavný) zesilovač, ke kterému připojíte přední a zadní
reproduktory a případně superhloubkový reproduktor (subwoofer).
Připojení přídavných monitorů k autorádiu
Důležité upozornění: Pokud nepřipojíte bílý kabel k plus (+) kontaktu zadního světlometu vozidla, pak
se na monitoru autorádia obraz snímaný monitorovací (parkovací) kamerou nezobrazí.
Firma Conrad nabízí k tomuto účelu dvě parkovací kamery s následujícími parametry:
Barevná kamera hlídající couvání vozu CE1 (obj. č.: 85 51 63)
Rozšiřte si svůj multimediální monitor nebo navigační systém o barevnou kameru, která Vám zobrazí
prostor za vozidlem. S touto malou válcovou kamerou o průměru 21 mm to nebude žádný problém,
neboť ji můžete připevnit například na zadní nárazník vozidla. Zobrazení na monitoru je zrcadlové, které
vypadá, jako byste se dívali do opravdového zpětného zrcátka.
Vybavení a technické údaje: Barevná kamera CCD (PAL) s rozlišením 353 000 pixelů (obrazových
bodů) a s detekčním (zorným) úhlem 110 ° ● Intenzita okolního osvětlení: < 2 lux ● Napájení: 12 V ●
Rozměry kamery (průměr x délka): 21 x 33 mm ● Hmotnost: 20 g ● Kabel o délce 2 m (napájení kamery)
● Kabel s video výstupem (cinch) o délce 6 m ● Kabel napájení kamery se zástrčkou do zásuvky
cigaretového zapalovače o délce 1,2 m.
Univerzální válcová barevná kamera RV-16 (obj. č.: 85 51 96)
Pomocí této kamery můžete rozšířit systém snímání obrazu k zaparkování vozidel nebo ji můžete použít
i k jiným účelům podle svých požadavků. Přirozeně můžete tuto kameru připojit i k navigačnímu
systému, který hlídá couvání vozidel (zkontrolujte v tomto případě nejdříve možnosti připojení).
Vybavení a technické údaje: Barevná kamera Sony CCD (PAL) 1/4" s rozlišením 270 000 pixelů
(obrazových bodů) ● Zorný vodorovný úhel: cca 130 ° ● Širokoúhlý objektiv (150 ° diagonálně) ●
Intenzita okolního osvětlení: < 0,5 lux ● Elektronické vyrovnání jasu ● Vodotěsné hliníkové pouzdro
k montáži do nárazníků ● Napájení: 12 V ● Rozměry (průměr x délka): 48 x 30 mm ● Hmotnost: 200 g ●
Propojovací kabel o délce 20 m a montážní materiál.
17
18
9. Funkce RDS / EON
Funkce PTY (Program Type, druh vysílaného programu)
Radio Data System = systém pro práci s daty = systém umožňující přenášet společně s rozhlasovým
programem v pásmu VKV další informace a zobrazovat je na displeji (monitoru) autorádia.
Pomocí této funkce můžete vyhledat (naladit) rozhlasové stanice, které vysílají určitý žánr.
PI
(Program Indicator = programový indikátor, 4-místné identifikační číslo).
TP
(Traffic Program = dopravní program, dopravní hlášení).
TA
(Traffic Announcements = dopravní hlášení, zprávy, informace), které jsou právě vysílány.
PS
(Program Service = název programové služby, název stanice zobrazovaný na displeji autorádia).
AF
(Alternative Frequencies = alternativní frekvence PI).
PTY (Program Type = druh programu), například POP.
EON (Enhanced Other Networks = informační systém silniční dopravy s automatickým přepínáním
rozhlasových stanic, které vysílají dopravní informace nebo určitý druh programu), příjem zpráv
TA, TP, AF a programů PTY z jiných rozhlasových stanic, než ze stanice naladěné.
CT
(Clock Time = synchronizace času), zobrazení času a jeho nastavení, pokud jej stanice vysílá.
Systém RDS (systém informování pomocí rádia – viz výše) byl vyvinut a uveden na trh v roce 1988
institucí EBU (European Broadcasting Union = Evropská rozhlasová a televizní unie nebo též
Evropský rozhlasový svaz). Tato unie má své sídlo v Paříži.
Tyto informace jsou šířeny stereofonními vysílači v pásmu VKV (FM) a zobrazují na displejích rádií
například názvy rozhlasových stanic, druh vysílaného programu, textové dopravní zprávy a další důležité
informace (viz výše).
Funkce PI (Program Indicator, identifikace programu)
Jedná se čtyřmístné identifikační číslo vysílače, které umožňuje jeho jednoznačnou identifikaci. Tato
informace (toto identifikační číslo) umožňuje rozlišení oblastí, ve kterých je vysílán stejný program.
Rádio se v tomto případě při ztrátě příjmu nebo při velmi slabém příjmu přeladí na silnější vysílač, který
vysílá stejné identifikační číslo PI. Podrobnější informace naleznete v odstavci Funkce AF (Alternative
Frequencies, alternativní frekvence).
Funkce TP (Traffic Program, dopravní hlášení, dopravní program)
Jestliže autorádio zachytí vysílání signálu TA s nejvyšší prioritou (viz následující odstavec), pak naladí
rádio stanici, která vysílá tento signál TA a informace o dopravě (dopravní hlášení, zprávy).
Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy)
Bude-li rádio přijímat rozhlasovou stanici, která vysílá dopravní informace, zobrazí se na displeji rádia
symbol TP.
Funkce PS (Program Service, zobrazení názvu stanice)
Tato funkce zobrazuje na displeji autorádia název naladěné rozhlasové stanice (například IMPULS),
pokud příslušná stanice tuto informaci vysílá.
Funkce AF (Alternative Frequencies, alternativní frekvence)
Příslušná rozhlasová stanice vysílá seznam alternativních frekvencí, které vysílají stejný program.
Provedete-li aktivaci této funkce, pokusí se rádio naladit automaticky jiný vysílač se stejným
programovým indikátorem (4-místné identifikační číslo PI), pokud bude signál naladěného (zvoleného)
vysílače příliš slabý. Tyto vysílače musejí tuto funkci podporovat (jinak nedojde k žádnému přepnutí).
Poznámka: Tato funkce funguje přibližně následujícím způsobem. Pojedete-li vozem a budete
poslouchat například stanici IMPULS, která vysílá v Praze na frekvenci 96,6 MHz a pojedete-li vozem
mimo Prahu a autorádio nebude dále moci přijímat tuto stanici na frekvenci 96,6 MHz, pak zachytí-li
rádio vysílání stanice IMPULS na jiné (alternativní) frekvenci (mimo Prahu), tuto frekvenci automaticky
naladí a stanici IMPULS budete moci dále poslouchat.
19
Režim PTY MUSIC (hudba)
1
POP (populární hudba), ROCK (rocková hudba)
2
EASY, LIGHT (zábavná, lehká hudba)
3
CLASSICS, OTHER (klasická hudba, jiné žánry)
4
JAZZ, COUNTRY
5
NATION, OLDIES (folklór neboli lidová hudba, již klasické nahrávky)
6
FOLK (lidová hudba)
Režim PTY SPEECH (mluvené slovo)
1
NEWS (zprávy), AFFAIRS (hospodářství, události), INFOS (informace), TEST, ALARM
2
SPORT, EDUCATE (výchova, školství), DRAMA (dramatické pořady)
3
CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED nebo MISCELLANEOUS (různé)
4
WEATHER FORECAST (předpověď počasí), FINANCE, CHILDREN (programy pro děti)
5
SOCIAL nebo SOCIETY (sociální pořady), RELIGION (náboženství, mše, duchovní pořady),
PHONE IN nebo TELEFON (telefonování, nabídky)
6
TRAVEL (cestování), LEISURE nebo ENTERTAINMENT (zábava, rekreace, volný čas atd.),
DOCUMENT nebo DOCUMENTATIONS (dokumentární pořady)
Funkce EON (Enhanced Other Networks)
Jedná se informační systém silniční dopravy s automatickým přepínáním stanic, které vysílají dopravní
informace = příjem zpráv TA, TP, AF z jiných stanic, než ze stanice naladěné. Jakmile začne některá
stanice vysílat dopravní informace, přepne se autorádio automaticky na tuto stanici po dobu vysílání
dopravního hlášení. Po ukončení vysílání této zprávy se rádio opět přepne na předtím naladěnou stanici,
i když tato nepodporuje funkci TA (nevysílá dopravní hlášení). Tato funkce platí i pro funkci PTY. Začneli některá stanice vysílat žánr, který jste zvolili, a zvolená stanice přestane tento žánr vysílat, přepne se
autorádio automaticky na tuto stanici po dobu vysílání tohoto žánru.
Příklad: Budete-li například poslouchat stanici IMPULS (která nevysílá dopravní informace), pak po
stisknutí tlačítka TA [viz odstavec Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy)],
naladí rádio po dobu vysílání dopravních informací například stanici CR 3 (která dopravní informace
vysílá). Po ukončení vysílání dopravních informací se rádio opět automaticky přeladí na vysílání stanice
IMPULS. Totéž platí podobně i pro funkci PTY.
Synchronizace času CT (Clock Time, nastavení přesného času hodin rádia)
Bude-li příslušná rozhlasová stanice s funkcí RDS vysílat informaci o přesném čase, pak se hodiny rádia
automaticky podle tohoto času seřídí.
Podrobnější popis těchto funkcí naleznete v kapitole 12. Obsluha rádia, funkce ovládacích tlačítek
v režimu tuneru.
20
10. Ovládací tlačítka, ostatní součásti rádia, infračervený dálkový ovladač
Ovládací tlačítka a ostatní ovládací prvky na ovládacím panelu autorádia
1 Tlačítko TA / AF, dálkový ovladač tlačítko s číslicí 0 (TA) a tlačítko s číslicí 9 (AF)
V režimu poslechu rozhlasových stanic slouží dlouhé stisknutí tlačítka AF (asi 1 sekundu) k zapnutí
nebo k vypnutí naladění alternativních frekvencí - bližší informace jsou uvedené v kapitole 9. Funkce
RDS / EON a v jejím odstavci Funkce AF (Alternative Frequencies, alternativní frekvence).
Dlouhé stisknutí tlačítka TA na dálkovém ovladači (asi 1 sekundu) nebo krátké stisknuté tohoto tlačítka
na ovládacím panelu autorádia slouží k zapnutí nebo k vypnutí naladění rozhlasových stanic, které
vysílají dopravní zprávy - viz bližší informace uvedené v kapitole 9. Funkce RDS / EON a v jejím
odstavci Funkce TA (Traffic Announcements, dopravní hlášení, zprávy).
2 Tlačítko EJ
Tlačítko vysunutí kompaktního disku (CD/DVD) z mechaniky autorádia.
3 Tlačítko MODE
Přepínání mezi různými režimy reprodukce (tuner, CD/DVD a AUX IN)
4 Regulátor úrovně hlasitosti poslechu „VOL + / VOL –“, na dálkovém ovladači se jedná o 2 tlačítka.
Nastavení úrovně hlasitosti poslechu a provedení různých nastavení (zadání různých parametrů).
Některá ovládací tlačítka se stejnými funkcemi se nacházejí na infračerveném dálkovém ovladači a na
předním ovládacím panelu autorádia. Tlačítka označená hvězdičkou (*) se nacházejí pouze na
infračerveném dálkovém ovladači.
Ovládací tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači
5 Tlačítko PLAY/PAUSE
a) V režimu poslechu rozhlasových stanic slouží toto tlačítko k volbě druhu (typu) programu PTY,
například hudba, mluvené slovo atd. - viz podrobnější informace v kapitole 9. Funkce RDS RDS / EON a
v jejím odstavci Funkce PTY (Program Type, druh vysílaného programu).
b) V režimu reprodukce z CD/MP3/DVD slouží toto tlačítko ke spuštění a k přerušení reprodukce
(například k zastavení obrazu DVD).
6 Infračervená dioda
Okénko příjmu signálů (ovládacích povelů) z infračerveného dálkového ovladače.
7 Plochý monitor z tekutých krystalů (TFT/LCD)
8 Zapuštěné tlačítko RESET
Zpětné nastavení autorádia na dílenské (základní) parametry.
9 Zdířka (konektor) AUX IN
Připojení stereofonního konektoru (jacku 3,5 mm) externího zvukového přístroje, například kazetového
magnetofonu (walkmana), CD-přehrávače, MP3-přehrávače atd.
10 Tlačítko SEL, na ovládacím panelu včetně následujících funkcí tlačítek
a , LOC a CLK
Přepnutí autorádia do režimu nastavení (zobrazení menu na monitoru autorádia).
a
: V režimu poslechu rozhlasových stanic naladíte postupným krátkým
Použití tlačítek
stisknutím jednoho z těchto tlačítek
nebo
ručně požadovanou rozhlasovou stanici nahoru nebo
dolů. Dlouhým stisknutím jednoho z těchto tlačítek naladíte automaticky nejbližší rozhlasovou stanici
nahoru nebo dolů, která právě vysílá. V režimu reprodukce z CD/DVD slouží krátké stisknutí jednoho
z těchto tlačítek
nebo
ke spuštění reprodukce následujícího nebo předchozího titulu. K přetáčení
titulů stiskněte tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy.
Použití tlačítka LOC: Přepínání mezi funkcí LOCAL a DX neboli Distant (příjem místních stanic nebo
všech stanic i se slabým signálem). Nastavení LOCAL (LO) zvolte v oblastech se silným signálem
místních rozhlasových stanic (stanice se slabým příjmem by Vás mohly rušit). Rádio naladí v tomto
případě během provádění automatického ladění pouze místní (lokální) vysílače se silným signálem. Po
provedení nastavení DX naladí rádio i stanice se slabým signálem. DX (distance reception) = dálkový
příjem (mezinárodní zkratka pro dálkový příjem).
Použití tlačítka CLK: Krátké stisknutí tohoto tlačítka znamená zapnutí nebo vypnutí zobrazení času na
monitoru autorádia. Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka znamená přepnutí autorádia do režimu ručního
nastavení správného času.
21
22
11 Tlačítko ST, na dálkovém ovladači tlačítko MO/ST
a) V režimu poslechu rozhlasových stanic v pásmu VKV (FM) slouží toto tlačítko k přepínání mezi
monofonním a stereofonním příjmem.
b) V režimu reprodukce z CD/ DVD slouží toto tlačítko k nastavení funkce zvukových stop audio neboli
doprovodného jazyka (v závislosti na obsahu DVD).
18 Tlačítko 4/RDM
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 4 v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2
nebo FM3). Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží
k automatickému uložení naladěné rozhlasové stanice do paměti autorádia (jako předvolba č. 4
v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2 nebo FM3).
V režimu reprodukce z CD/MP3/DVD spustíte po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka 4/RDM funkci
přehrávání titulů v náhodném pořadí (sledu). Dalším stisknutím tohoto tlačítka tuto funkci náhodného
přehrávání titulů opět vypnete.
12 Tlačítko BND (ovládací panel) a BAND (dálkový ovladač)
V režimu poslechu rozhlasových stanic slouží toto tlačítko k přepínání mezi 3 subpásmy velmi krátkých
vln (FM). Jedná se o vlnové rozsahy: FM1, FM2, FM3.
12* Tlačítko OSD (pouze dálkový ovladač)
V režimu reprodukce z CD/MP3/DVD slouží toto tlačítko k zobrazení textových informací OSD na
monitoru autorádia (On-Screen-Display).
13 Tlačítko Tlačítko PWR, na dálkovém ovladači tlačítko POWER
Zapnutí a vypnutí autorádia.
14 Tlačítko APS, na dálkovém ovladači A/PS
Funkce AS neboli Auto Store (AUTO SEEK) automatického ukládání rozhlasových stanic do
paměti autorádia: Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (asi 2 sekundy) zapnete funkci automatického
naladění rozhlasových stanic a jejich uložení do paměti autorádia. V příslušném zvoleném subpásmu
FM1, FM2, FM3, se uloží do paměti autorádia 6 rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem. Celkem
můžete do paměti rádia uložit až 18 rozhlasových stanic. Poté se rádio přepne na reprodukci první
stanice subpásma FM1.
Funkce PS neboli Preset Scan (PROGRAM SEEK): Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete
funkci takzvaného ukázkového naladění (5-sekundové zapnutí a poslech) všech rozhlasových stanic
všech 3 subpásem uložených do paměti autorádia (počínaje 1. stanicí v subpásmu FM1).
14* Tlačítko TITLE/PBC (pouze dálkový ovladač)
V režimu reprodukce z DVD zobrazení menu titulků (TITLE). Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC
(Playback-Control) na discích VCD.
15 Tlačítko MENU
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu reprodukce DVD/VCD (USB) vyvolá zobrazení hlavního menu
na monitoru autorádia.
15* Tlačítko
(pouze dálkový ovladač)
Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka ve všech režimech provede zapnutí nebo vypnutí k autorádiu
připojeného super hloubkového reproduktoru (subwooferu).
16 Tlačítko 6
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 6 v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2
nebo FM3). Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží
k automatickému uložení naladěné rozhlasové stanice do paměti autorádia (jako předvolba č. 6
v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2 nebo FM3).
17 Tlačítko 5
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 5 v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2
nebo FM3). Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží
k automatickému uložení naladěné rozhlasové stanice do paměti autorádia (jako předvolba č. 5
v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2 nebo FM3).
19 Konektor USB (mini USB-port)
K tomuto konektoru můžete připojit například USB-stick nebo jiné paměťové médium, které je vybaveno
konektorem (výstupem) USB (například přenosný MP3-přehrávač). Použijte k tomuto účelu k autorádiu
přiložený USB-kabel.
20 Tlačítko 3/INT
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 3 v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2
nebo FM3). Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží
k automatickému uložení naladěné rozhlasové stanice do paměti autorádia (jako předvolba č. 3
v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2 nebo FM3).
V režimu reprodukce z CD dlouhým stisknutím tlačítka 3/INT přehrajete začátky každého titulu (každé
nahrávky, stopy) po dobu 6 sekund. Další stisknutí tlačítka tuto funkci vypne, autorádio se opět přepne
do režimu normální reprodukce a začne přehrávat aktuálně zvolený titul.
21 Tlačítko 2/RPT
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 2 v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2
nebo FM3). Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží
k automatickému uložení naladěné rozhlasové stanice do paměti autorádia (jako předvolba č. 2
v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2 nebo FM3).
V režimu reprodukce z CD/MP3/DVD spustíte po dlouhém stisknutí tlačítka 2/RPT (asi 2 sekundy)
funkci opakovaného přehrávání aktuálně reprodukovaného titulu. Dalším stisknutím tohoto tlačítka tuto
funkci opět vypnete. U DVD můžete opakovat funkci reprodukci kapitoly, titulu nebo celého DVD.
22 Tlačítko 1/TOP
Krátké stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 1 v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2
nebo FM3). Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka v režimu poslechu rozhlasových stanic slouží
k automatickému uložení naladěné rozhlasové stanice do paměti autorádia (jako předvolba č. 1
v některém ze zvolených subpásem FM1, FM2 nebo FM3).
V režimu reprodukce z CD/MP3 slouží dlouhé stisknutí tlačítka 1/TOP k přeskočení k prvnímu titulu (ke
spuštění reprodukce 1. titulu).
23 Tlačítko MUTE
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete zvuk. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvuk opět zapnete.
24 Tlačítko
Změna polohy (sklonu) ovládacího panelu (4 různé úhly pohledu na ovládací panel).
25* Tlačítko STOP
(pouze dálkový ovladač)
Zastavení (ukončení) reprodukce (přehrávání).
26* Tlačítko ANGLE
23
(pouze dálkový ovladač)
24
Volba úhlu kamery neboli perspektivy zobrazení (režim reprodukce z DVD).
27* Tlačítko EQ (pouze dálkový ovladač)
Krátké stisknutí tohoto tlačítka (v režimu rádia) znamená volbu nastavení ekvalizéru.
Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka (v režimu rádia) znamená zapnutí nebo vypnutí funkce LOUDNESS
(funkce fyziologického regulátoru hlasitosti). Jedná se o přídavnou funkci ekvalizéru. Po zapnutí této
funkce dojde k zesílení (k zvýraznění, zdůraznění) hloubek (basů) a výšek.
28* Tlačítko CLK (pouze dálkový ovladač)
Krátké stisknutí tohoto tlačítka znamená zapnutí nebo vypnutí zobrazení času na monitoru autorádia.
K napájení infračerveného dálkového ovladače se používá jedna lithiová
knoflíková baterie 3 V „CR 2025“ s dlouhou životností.
Tato baterie může být zajištěna ochranou fólií. Dříve než začnete
dálkový ovladač používat, vytáhněte z bateriového pouzdra ochrannou
fólii knoflíkové baterie.
Jakmile přestane autorádio reagovat na povely z dálkového ovladače (sníží-li se dosah přenosu signálů
mezi dálkovým ovladačem a autorádiem), proveďte výměnu baterie v dálkovém ovladači následujícím
způsobem:
29* Tlačítka
a
(pouze dálkový ovladač)
V režimu reprodukce přehrání předchozí kapitoly (DVD) nebo titulu (CD).
30* Tlačítko ENTER (pouze dálkový ovladač)
Potvrzení provedeného zadání (nastavení).
31* Tlačítka kurzoru s trojúhelníky vlevo / vpravo ( / ) a nahoru /dolů ( / ) (pouze dálkový ovladač)
V režimu reprodukce z MP3/DVD slouží tato tlačítka jako navigační tlačítka nabídek (menu) na monitoru
autorádia, například volba adresáře nebo titulů (nahrávek) na MP3.
32* Tlačítka se číslicemi (0 až 9) (pouze dálkový ovladač)
V režimu poslechu rozhlasových stanic slouží tato tlačítka (pouze 1 až 6) k naladění rozhlasové
stanice uložené do paměti autorádia (jako předvolba č. 1 až č. 6 v některém ze zvolených subpásem
velmi krátkých vln FM1, FM2 nebo FM3).
V režimu reprodukce z CD/MP3/DVD slouží tato tlačítka (0 až 9) k přímé volbě kapitoly nebo titulu.
33* Tlačítko + 10 (pouze dálkový ovladač)
Výběr kapitol, titulů (stop), které mají vyšší číslo než 9. Každé stisknutí tohoto tlačítka provede zvýšení
čísla kapitoly, titulu (stopy) o 10.
Otevřete kryt bateriového pouzdra na spodní straně dálkového ovladače jeho vysunutím, vyndejte
z bateriového pouzdra vybitou baterii a vložte do něho novou baterii stejného typu správnou polaritou.
Poté kryt bateriového pouzdra opět uzavřete jeho zasunutím.
Manipulace s bateriemi
Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout malé děti
nebo domácí zvířata! Baterie nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte v dálkovém
ovladači vybitou baterii. Tato by mohla vytéci a způsobit poškození dálkového ovladače.
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny!
V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
34* Tlačítko GOTO (pouze dálkový ovladač)
Přímá volba pasáže (scény) na CD/DVD / zobrazení doby trvání reprodukce (přehrávání).
Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do normálního domovního odpadu a musí
být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto
účelům (k likvidaci baterií) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči
nebo ve sběrných surovinách!
35* Tlačítko SETUP (pouze dálkový ovladač)
Přepnutí autorádia do režimu nastavení (zobrazení menu na monitoru autorádia).
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
36* Tlačítko
a
(pouze dálkový ovladač)
Rychlé přetáčení zpět. Rychlé přetáčení vpřed.
37* Tlačítko LO/DX
(pouze dálkový ovladač)
V režimu poslechu rozhlasových stanic v pásmu FM slouží toto tlačítko k přepínání mezi funkcí
LOCAL a DX (příjem místních stanic nebo všech stanic i se slabým signálem). Viz použití tlačítka LOC
na ovládacím panelu autorádia (tlačítko SEL [10]).
V režimu reprodukce z DVD slouží toto tlačítko k zapnutí nebo vypnutí zobrazení podtitulků či k volbě
jazyka podtitulků (v závislosti na obsahu a uspořádání reprodukovaného DVD).
Poznámky k používání dálkového ovladače:
Protože dálkový ovladač vysílá infračervené paprsky, dejte pozor na to, aby na ovládací panel autorádia
nedopadalo přímé sluneční záření, které by znemožnilo správné ovládání autorádia. Nasměrujte dálkový
ovladač na senzor (na infračervenou diodu), který (která) se nachází vlevo vedle monitoru na předním
ovládacím panelu autorádia (úhel nasměrování infračerveného dálkového ovladače na tento senzor
nesmí být větší než 30 °). Dosah přenosu signálů (ovládacích povelů) mezi dálkovým ovladačem a
autorádiem činí maximálně 5 m.
38* Tlačítko REPEAT (pouze dálkový ovladač)
V režimu reprodukce z CD/MP3/DVD spustíte stisknutím tohoto tlačítka funkci opakovaného
přehrávání aktuálně reprodukovaného titulu. Dalším stisknutím tohoto tlačítka tuto funkci opět vypnete. U
DVD můžete opakovat reprodukci kapitoly, titulu nebo celého DVD. Vit též tlačítko 2/RPTna ovládacím
panelu autorádia.
11. Výměna baterie v dálkovém ovladači (odstranění ochranné fólie)
12. Obsluha autorádia, základní funkce a záhladní nastavení autorádia
25
12.1 Zapnutí a vynutí autorádia
Po zapnutí zapalování zapnete nebo vypnete autorádio stisknutím tlačítka PWR na ovládacím panelu
autorádia nebo stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovladači. V paměti autorádia zůstane po jeho
vypnutí zachována nastavená úroveň hlasitosti posluchu jakož i dříve zvolený režim provozu (viz
následující odstavec).
12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje)
Postupným tisknutím tlačítka MODE na ovládacím panelu autorádia nebo na dálkovém ovladači zvolíte
podle zobrazení na monitoru autorádia následující režimy provozu:
FM1, FM2 nebo FM3 (zapnutí poslechu rozhlasových stanic v příslušném subpásmu velmi krátkých vln)
DVD (reprodukce z DVD nebo z paměťového média s USB-portem)
CD (reprodukce z CD nebo z paměťového média s USB-portem včetně zvukového formátu MP3)
AUX IN (reprodukce z přístroje připojeného do zdířky AUX IN, například z kazetového magnetofonu)
Pokud nevložíte do mechaniky autorádia CD nebo DVD, nezvolíte stisknutím tlačítka MODE
režim reprodukce z DVD nebo CD (případně z USB).
Po vložení CD nebo DVD do mechaniky autorádia jakož i po připojení paměťového média
k USB-portu autorádia (například USB-sticku) se autorádio automaticky přepne do režimu
reprodukce z DVD nebo CD.
Upozornění: Toto autorádio nedokáže přehrávat nesladující typy kompaktních disků:
DVD-ROM, DVD-RAM, CDV a CD-G.
12.3 Nastavení úhlu sklonu ovládacího panelu autorádia
Abyste mohli ovládací panel (respektive monitor ovládacího panelu) sledovat při reprodukci z DVD
z různých úhlů (abyste na něj lépe viděli), můžete změnit jeho polohu neboli sklon postupným tisknutím
tlačítka
na ovládacím panelu autorádia nebo na dálkovém ovladači (natočit jej do 4 různých úhlů).
Po čtvrtém stisknutí tohoto tlačítka se ovládací panel vrátí do své výchozí (kolmé) polohy.
Natavený úhel sklonu ovládacího panelu zůstane zachovám v paměti autorádia v režimu reprodukce
z DVD nebo CD (USB). Změníte-li jiný režim provozu autorádia (zvolíte-li poslech rozhlasových stanic)
nebo vypnete-li autorádio, pak po opětovném zvolení režimu reprodukce z DVD nebo CD se ovládací
panel autorádia opět nakloní do polohy, kterou jste předtím nastavili.
V tomto případě nesmí být připojen na předním panelu autorádia k USB-portu nebo do
zdířky „AUX IN“ žádný konektor kabelu externího přístroje.
Dejte pozor na to, aby se za ovládací panel autorádia nedostaly žádné kabely nebo jiné
předměty, který by mohly ovládací panel poškodit.
Nestrkejte v tomto případě prsty za ovládací panel. Při návratu ovládacího panelu do
normální polohy hrozí nebezpečí poranění.
12.4 Vložení kompaktního disku do autorádia a jeho vyndání z autorádia
26
V tomto případě nesmí být připojen na předním panelu autorádia k USB-portu nebo do
zdířky „AUX IN“ žádný konektor kabelu externího přístroje.
K vysunutí kompaktního disku z autorádia slouží tlačítko EJ na ovládacím panelu autorádia. Po stisknutí
tohoto tlačítka se vyklopí ovládací panel autorádia směrem dolů a pokud byl do mechaniky autorádia
vložen kompaktní disk, pak dojte po sklopení ovládacího panelu do dolní polohy k automatickému
vysunutí kompaktního disku z CD-mechaniky autorádia.
Nyní můžete CD nebo DVD lehce zasunout potištěnou stranou nahoru do CD-mechaniky autorádia.
Autorádio provede poté samo zasunutí disku do CD-mechaniky a nakonec vrátí automaticky ovládací
panel do jeho původní polohy. Pokud jste autorádio předtím vypnuli, dojde po vložení kompaktního disku
do CD-mechaniky k jeho automatickému zapnutí.
Nenechávejte prsty delší dobu za ovládací panelem. Při návratu ovládacího panelu do
normální polohy hrozí nebezpečí poranění.
Používejte pouze disky o průměru 12 cm! Pokud po vyklopení ovládacího panelu nevložíte
do CD-mechaniky žádný disk, pak chvíli počkejte, dokud se ovládací panel znovu nevrátí
do své původní polohy nebo stiskněte za tímto účelem znovu tlačítko EJ.
12.5 Nastavení úrovně hlasitosti poslechu
K tomuto účelu slouží multifunkční ovládací knoflík „VOL + / VOL –“ (otočný regulátor nastavení úrovně
hlasitosti poslechu) na ovládacím panelu nebo tlačítka „VOL + / VOL –“ na dálkovém ovladači. Hlasitost
poslechu můžete nastavit v úrovních od „00“ až do „32“. Nově nastavená úroveň hlasitosti poslechu
zůstane po provedeném nastavení zobrazena na monitoru autorádia po dobu 3 sekundy.
Vypnutí zvuku: Po krátkém stisknutí tlačítka MUTE na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači se
na monitoru autorádia zobrazí blikající symbol MUTE, což znamená vypnutí zvuku. Dalším krátkým
stisknutím tohoto tlačítka zvuk opět zapnete. Vypnutí této funkce (opětovné zapnutí zvuku) můžete
provést i multifunkčním knoflíkem VOL na ovládacím panelu (jeho otočením doprava) nebo stisknutím
tlačítka „VOL +“ na dálkovém ovladači.
12.6 Zobrazení správného času a jeho případné ruční nastavení
Stiskněte na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači tlačítko CLK. Po této akci se na monitoru
autorádia zobrazí správný čas po dobu 5 sekund.
Pokud naladíte některou stanici v pásmu velmi krátkých vln (FM) a bude-li příslušná
rozhlasová stanice s funkcí RDS vysílat informaci o přesném čase CT, pak se hodiny
autorádia automaticky podle tohoto času seřídí (viz kapitola 9. Funkce RDS /EON).
Správný čas můžete nastavit i ručně následujícím způsobem:
Stiskněte na ovládacím panelu autorádia tlačítko CLK a podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy
(případně toto proveďte pomocí tlačítka CLK na dálkovém ovladači).
Na monitoru autorádia začne blikat pole pro nastavení správného času v hodinách. Správný čas
v hodinách nastavíte poté otáčením multifunkčního knoflíku VOL na ovládacím panelu autorádia. Po
nastavení správného času v hodinách stiskněte krátce znovu tlačítko CLK.
Na monitoru autorádia začne blikat pole pro nastavení správného času v minutách. Správný čas
v minutách nastavíte rovněž otáčením multifunkčního knoflíku VOL na ovládacím panelu autorádia.
Nastavený čas uložte do paměti autorádia dalším krátkým stisknutím tlačítka CLK.
Pokud později naladíte nějakou rozhlasovou stanici s funkcí RDS a bude-li tato stanice vysílat informaci
o přesném čase CT, pak dojde k přepsání ručně nastaveného času.
13. Obsluha autorádia, funkce ovládacích tlačítek v režimu tuneru
Toto můžete provést i při vypnutém autorádiu.
27
28
13.1 Volba frekvenčních pásem FM1, FM2 a FM3 (VKV)
13.7 Stereofonní nebo monofonní příjem rozhlasových stanic
Postupným tisknutím tlačítka BND na ovládacím panelu nebo postupným tisknutím tlačítka BAND na
dálkovém ovladači podle zobrazení FM1, FM2 nebo FM3 na displeji autorádia zvolíte jedno z výše
uvedených subpásem pásma velmi krátkých vln (FM).
Pokud bude příjem stereofonních rozhlasových stanic slabý nebo bude-li rušen, můžete stisknutím
tlačítka ST na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka MO/ST na dálkovém ovladači zvolit monofonní
zvuk a tím zlepšit poslech těchto stanic. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zvolíte opět stereofonní zvuk.
Zvolené nastavení stereofonního nebo monfonního zvuku poznáte podle zobrazení příslušných symbolů
na monitoru rádia „STEREO“ a „ST
“ nebo „MONO“.
13.2 Ruční naladění rozhlasových stanic
Postupným krátkým tisknutím tlačítka tlačítek
nebo
na ovládacím panelu naladíte požadovanou
frekvenci nahoru nebo dolů v krocích (s odstupem) po 0,05 MHz.
K tomuto účelu můžete použít i tlačítko nebo tlačítko
model autorádia tyto funkce podporovat).
na dálkovém ovladači (pokud bude
13.3 Automatické ladění rozhlasových stanic
Podržíte-li tlačítka
nebo
na ovládacím panelu déle stisknutá (po dobu 2 sekundy), zapnete režim
automatického ladění stanic, na kterých je vysíláno. Autorádio naladí následující nebo předchozí
nejbližší stanici a spustí její vysílání.
K tomuto účelu můžete použít i tlačítko nebo tlačítko
model autorádia tyto funkce podporovat).
na dálkovém ovladači (pokud bude
13.4 Uložení naladěných rozhlasových stanic do paměti autorádia
Toto autorádio dokáže do své paměti uložit v každém frekvenčním pásmu, respektive v subpásmu (FM1,
FM2 a FM3) až 6 rozhlasových stanic, které potom vyvoláte stisknutím příslušného tlačítka s číslicí „1“
až „6“ na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači
Postupným tisknutím tlačítka BND na ovládacím panelu nebo postupným tisknutím tlačítka BAND na
dálkovém ovladači podle zobrazení FM1, FM2 nebo FM3 na displeji autorádia zvolíte jedno z výše
uvedených subpásem pásma velmi krátkých vln (FM).
Podle odstavce této kapitoly 13.2 Ruční naladění rozhlasových stanic nebo podle odstavce této
kapitoly 13.3 Automatické ladění rozhlasových stanic nalaďte požadovanou stanici, kterou budete
chtít uložit do paměti autorádia (pod některou ze 6 možných předvoleb).
Stiskněte a podržte stisknuté po dobu asi 2 sekundy některé z tlačítek s číslicemi „1“ až „6“ (pouze na
ovládacím panelu), pod které chcete uložit naladěnou stanici do paměti autorádia. Z rádia se ozve jako
potvrzení akustický signál a naladěná stanice (její frekvence) bude uložena do paměti rádia jako číslo
paměti, které odpovídá tlačítku s číslicí, které jste stiskli. Tímto způsobem můžete uložit do paměti rádia
až 18 různých stanic ve všech třech subpásmech velmi krátkých vln.
K tomuto účelu můžete použít i tlačítka číslicemi „1“ až „6“ na dálkovém ovladači (pokud
bude model autorádia tyto funkce podporovat).
Budete-li nyní chtít poslouchat některou ze stanic uložených do paměti rádia, stiskněte ve zvoleném
subpásmu příslušné tlačítko s číslicí (viz výše).
13.5 Automatické uložení stanic do paměti rádia - funkce AUTO STORE (AS)
Po stisknutí tlačítka APS na ovládacím panelu nebo tlačítka A/PS na dálkovém ovladači, které podržíte
stisknuté po dobu si 2 sekundy, naladí autorádio v příslušném zvoleném subpásmu rozhlasové stanice
s nejsilnějším signálem (tedy až 6 stanic na jedno subpásmo) a uloží je do své paměti.
Poté začne autorádio přehrávat pořad první tímto způsobem naladěné stanice.
13.6 Prohledání stanic uložených do paměti - funkce PRESET SCAN (PS)
Po krátkém stisknutí tlačítka APS na ovládacím panelu nebo tlačítka A/PS na dálkovém ovladači
prohledá rádio paměť uložených stanic v příslušném zvoleném subpásmu FM1, FM2 nebo FM3 a spustí
reprodukci z každé do paměti autorádia uložené stanice po dobu 5 sekund. Tuto funkci vypnete
stisknutím některého z tlačítka s číslicí „1“ až „6“.
29
13.8 Zapnutí funkce AF (alternativní frekvence) – součást systému RDS
Provedete-li aktivaci této funkce, pokusí se rádio naladit automaticky jiný vysílač se stejným
programovým indikátorem (4-místné identifikační číslo), pokud bude signál naladěného (zvoleného)
vysílače příliš slabý. Tyto vysílače musejí tuto funkci podporovat (jinak nedojde k žádnému přepnutí).
Bližší informace naleznete v kapitole 9. Funkce RDS /EON a v jejím odstavci Funkce AF (Alternative
Frequencies, alternativní frekvence).
Tuto funkci zapnete dlouhým stisknutím tlačítka TA/AF na ovládacím panelu nebo dlouhým stisknutím
tlačítka s číslicí 9 (AF) na dálkovém ovladači (podržte toto tlačítko stisknuté asi 1 sekundu), a to
nezávisle na tom, do jakého režimu provozu je autorádio přepnuto. Na monitoru autorádia se zobrazí
hlášení „AF ON“ (zapnutí funkce AF). Autorádio nyní začne stále kontrolovat alternativní frekvence.
Další dlouhé stisknutí tlačítka AF tuto funkci ladění alternativních frekvencí zruší a na monitoru autorádia
se zobrazí hlášení „AF OFF“ (vypnutí funkce AF).
Viz též odstavec 12.15 Zapnutí nebo vypnutí funkce AF (alternativní frekvence).
13.9 Funkce PTY (druh vysílaného programu) – součást systému RDS
Pomocí této funkce můžete vyhledat (naladit) stanice, které vysílají určitý žánr - viz podrobnější
informace uvedené v kapitole 9. Funkce RDS RDS / EON a v jejím odstavci Funkce PTY (Program
Type, druh vysílaného programu).
(PLAY/PAUSE) na
V režimu poslechu rozhlasových stanic zvolíte postupným tisknutím tlačítka
ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači různé žánry neboli typy programu PTY, které chcete
poslouchat podle zobrazení na monitoru rádia. Lze zvolit pouze jeden žánr.
Bude-li zvolený žánr zobrazen na monitoru autorádia, pak se autorádio pokusí naladit (vyhledat)
rozhlasovou stanici, která vysílá zvolený žánr. Při ladění této rozhlasové stanice je na monitoru
autorádia zobrazeno hlášení „PTY SEEK“.
Naladí-li autorádio rozhlasovou stanici, která vysílá příslušný zvolený žánr, pak tuto stanici uslyšíte
z reproduktorů. Nenaladí-li autorádio žádnou takovouto rozhlasovou stanici, pak se autorádio
automaticky přepne do normálního režimu poslechu rozhlasových stanic.
Vypnutí funkce PTY: Dalším stisknutím tlačítka
(PLAY/PAUSE) toto funkci vypnete. Na monitoru
autorádia se poté zobrazí frekvence nebo název naladěné rozhlasové stanice.
13.10 Funkce TP (dopravní hlášení) – součást systému RDS
Bližší informace naleznete v kapitole 9. Funkce RDS /EON v jejím odstavci Funkce TP (Traffic
Program, dopravní hlášení, dopravní program).
Jestliže autorádio zachytí vysílání signálu TA s nejvyšší prioritou (viz následující odstavec), pak naladí
autorádio stanici, která vysílá tento signál TA a informace o dopravě (dopravní hlášení, zprávy).
Bude-li rádio přepnuto do režimu reprodukce z DVD/CD, z paměťového média USB nebo z „AUX IN“ či
budete-li poslouchat jinou rozhlasovou stanici, která nevysílá dopravní hlášení, pak rádio naladí po dobu
vysílání dopravního hlášení stanici, která toto hlášení vysílá (s nejvyšší prioritou signálu TA).
Po ukončení tohoto vysílání se rádio opět přepne automaticky do předchozího zvoleného režimu
provozu (na reprodukci z DVD/CD, z paměťového média USB nebo z „AUX IN“ či na poslech původně
naladěné rozhlasové stanice).
Viz též následující odstavec 13.11 Funkce TA (dopravní hlášení, zprávy) – součást systému RDS.
30
13.11 Funkce TA (dopravní hlášení, zprávy) – součást systému RDS
13.13 Funkce REG (regionální vysílače – rozšíření funkce AF systému RDS)
Bližší informace naleznete v kapitole 9. Funkce RDS /EON v jejím odstavci Funkce TA (Traffic
Announcements, dopravní hlášení, zprávy).
Zvolíte-li „REG ON“ (výběr regionálních, místních vysílačů), pak autorádio v případě slabého příjmu
naladěné rozhlasové stanice naladí pouze takovou stanici (alternativní frekvenci), která vysílá absolutně
stejný program. Tato funkce brání přeladění autorádia na alternativní frekvenci, na které příslušná
stanice vysílá jiný druh regionálního programu.
Tuto funkci příjmu dopravních hlášení zapnete krátkým stisknutím tlačítka TA/AF na ovládacím panelu
nebo dlouhým stisknutím tlačítka číslicí 0 (TA) na dálkovém ovladači. Na monitoru autorádia rádia se
zobrazí hlášení „TA ON“ (zapnutí funkce TA). Zachytí-li autorádio signál TA, pak naladí po dobu vysílání
dopravního hlášení stanici, která vysílá signál TA a dopravní hlášení.
Po aktivaci této funkce a v případě, jestliže přestane autorádio přijímat dopravní hlášení z naladěné
rozhlasové stanice po uplynutí 5 sekund, zobrazí se na monitoru autorádia hlášení „TA SEEK“ a
autorádio se pokusí naladit jinou rozhlasovou stanici, která vysílá dopravní hlášení.
Zvolíte-li tuto funkci a bude-li nějaká rozhlasová stanice vysílat informace o dopravě, pak
Zvolíte-li „REG OFF“ (výběr všech vysílačů, rozhlasových stanic), pak se autorádio v případě slabého
příjmu naladěné rozhlasové stanice naladí na vysílač (na rozhlasovou stanici), který (která) má stejné
regionální označení. Identifikace programu (PI) vysílání regionální rozhlasové stanice bude při ladění
alternativních frekvencí (AF) ignorována – viz kapitola 9. Funkce RDS / EON a její odstavec Funkce PI
(Program Indicator, identifikace programu).
Toto nastavení provedete dlouhým stisknutím tlačítka SEL na ovládacím panelu nebo na dálkovém
ovladači (podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy). Na monitoru autorádia se zobrazí symbol REG.
a) v případě, že bude rádio právě přehrávat CD, DVD, zvuk z paměťového média USB nebo
z externího přístroje „AUX IN“, vypne po dobu tohoto vysílání reprodukci z CD, z DVD atd. (dojde
k přepnutí na poslech rádia) a znovu tuto reprodukci z tohoto média zapne, jakmile dojde
k ukončení tohoto vysílání,
Multifunkčním ovládacím knoflíkem „VOL + / VOL –“ (jeho otáčením) na ovládacím panelu zvolte podle
zobrazení na monitoru autorádia nabídku „REG ON“ nebo „REG OFF“. Po uplynutí 2 sekund se toto
nastavení uloží do paměti autorádia.
b) v případě, že byla původně nastavená hlasitost poslechu příliš tichá, zvýší rádio hlasitost poslechu
na srozumitelnou úroveň.
13.14 Funkce PI SOUND a PI MUTE (střídání vysílačů s funkcí PI)
Bude-li rádio právě reprodukovat vysílání dopravního hlášení, které nechcete poslouchat (a došlo-li
k přerušení poslechu stanice, kterou jste měli naladěnou, nebo k přerušení reprodukce z CD, DVD atd.),
můžete poslech tohoto dopravního hlášení přerušit krátkým stisknutím tlačítka TA/AF na ovládacím
panelu nebo dlouhým stisknutím tlačítka číslicí 0 (TA) na dálkovém ovladači. Po této akci se rádio
přepne opět do původně zvoleného režimu (reprodukce z CD, DVD atd.) nebo na poslech původně
naladěné stanice. Funkce TA však zůstane dále aktivní.
Vypnutí funkce TA: Dalším stisknutím tlačítka TA/AF na ovládacím panelu nebo dlouhým stisknutím
tlačítka číslicí 0 (TA) na dálkovém ovladači tuto funkci deaktivujete. Na monitoru autorádia se v tomto
případě zobrazí hlášení „TA OFF“ (vypnutí funkce TA).
Po aktivaci funkce dopravních hlášení (TA), naladí rádio pouze takové rozhlasové stanice,
které vysílají signály TA.
13.12 Příjem místních rozhlasových stanic nebo všech stanic (i se slabým signálem)
Režim LOCAL (LOC): Toto nastavení zvolte v oblastech se silným signálem místních rozhlasových
stanic (rozhlasové stanice se slabým příjmem by Vás mohli rušit). Autorádio naladí v tomto případě
během provádění automatického ladění pouze místní (lokální) vysílače se silným signálem (na monitoru
autorádia bude v tomto případě zobrazen symbol LOC).
Režim DX: Po provedení tohoto nastavení naladí autorádio i stanice se slabým signálem (na monitoru
autorádia bude v tomto případě zobrazen symbol DX).
DX (distance reception) = dálkový příjem (mezinárodní zkratka pro dálkový příjem).
Toto nastavení provedete podle zobrazení příslušných (výše uvedených symbolů LOC nebo DX) na
monitoru autorádia postupným tisknutím tlačítka LOC na ovládacím panelu autorádia nebo postupným
tisknutím tlačítka LO/DX na dálkovém ovladači.
Viz též kapitola 9. Funkce RDS / EON a její odstavec Funkce PI (Program Indicator, identifikace
programu). Pojedete-li automobilem v oblasti, kde se překrývají dvě identifikace programu (PI), může se
stát, že autorádio začne přijímat současně signály z obou nebo z více rozhlasových stanic, které se
navzájem překrývají, čímž může dojít k rušení příjmu nebo k úplnému vypnutí zvuku. V tomto případě
můžete použít nabídku „PI SOUND“ nebo „PI MUTE“. Tím zabráníte střídání přelaďování identifikace
(identifikačního čísla) programu.
PI SOUND: Pokud přesto provede autorádio přeladění na jinou rozhlasovou stanici, pak po zvolení této
funkce bude zvuk takovéto stanice zapnut po dobu kratší než jedna sekunda. Autorádio bude
reprodukovat oba vysílače současně.
PI MUTE: V tomto případě dojde k úplnému potlačení zvuku jiného vysílače.
Toto nastavení provedete dlouhým stisknutím tlačítka SEL na ovládacím panelu nebo na dálkovém
ovladači (podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy). Na monitoru autorádia se zobrazí symbol REG.
Stiskněte poté tlačítko SEL znovu. Na monitoru autorádia se zobrazí symbol PI.
Multifunkčním ovládacím knoflíkem „VOL + / VOL –“ (jeho otáčením) na ovládacím panelu zvolte podle
zobrazení na monitoru autorádia nabídku „PI SOUND“ nebo „PI MUTE“. Po uplynutí 2 sekund se toto
nastavení uloží do paměti autorádia.
13.15 Zapnutí nebo vypnutí funkce AF (alternativní frekvence)
Viz též odstavec 13.8 Zapnutí funkce AF (alternativní frekvence) – součást systému RDS.
Provedete-li aktivaci této funkce, pokusí se rádio naladit automaticky jiný vysílač se stejným
programovým indikátorem (4-místné identifikační číslo), pokud bude signál naladěného (zvoleného)
vysílače příliš slabý. Tyto vysílače musejí tuto funkci podporovat (jinak nedojde k žádnému přepnutí).
Bližší informace naleznete v kapitole 9. Funkce RDS /EON a v jejím odstavci Funkce AF (Alternative
Frequencies, alternativní frekvence).
Toto nastavení provedete dlouhým stisknutím tlačítka SEL na ovládacím panelu nebo na dálkovém
ovladači (podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy). Na monitoru autorádia se zobrazí symbol REG.
Stiskněte poté znovu dvakrát (2 x) krátce tlačítko SEL. Na monitoru autorádia se zobrazí symbol AF.
Nyní multifunkčním ovládacím knoflíkem „VOL + / VOL –“ (jeho otáčením) na ovládacím panelu
autorádia zvolte podle zobrazení na monitoru autorádia nabídku „AF ON“ (zapnutí funkce alternativních
frekvencí) nebo nabídku „AF OFF“ (vypnutí funkce alternativních frekvencí). Po uplynutí 2 sekund se
toto nastavení uloží do paměti autorádia.
31
32
14. Obsluha autorádia, reprodukce z normálního CD
Vložte způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.4 Vložení kompaktního disku do autorádia a jeho vyndání z autorádia do CDmechaniky autorádia kompaktní disk (CD). V normálním případě začne autorádio kompaktní disk
vložený do CD-mechaniky automaticky přehrávat.
Pokud jste mezitím zvolili například režim poslechu rozhlasových stanic, pak zvolte tlačítkem MODE
způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje)
režim reprodukce z CD.
14.1 Nepřímá volba titulů (stop, nahrávek) na CD
Postupným krátkým tisknutím tlačítka tlačítek
nebo
na ovládacím panelu vyhledáte na CD
postupně následující nebo předchozí stopy (tituly, nahrávky).
K tomuto účelu můžete použít i tlačítko
model autorádia tyto funkce podporovat).
nebo
na dálkovém ovladači (pokud bude
14.2 Přímá volba titulů (stop, nahrávek) na CD tlačítky s číslicemi
Prvních šest titulů můžete zvolit tlačítky s číslicemi „1“ až „6“ přímo na ovládacím panelu autorádia.
K normálnímu výběru titulů slouží krátké stisknutí tlačítka s číslicí „0“ až „9“ na dálkovém ovladači. Výběr
titulů (stop), které mají vyšší číslo než 9 provedete stisknutím tlačítka „+ 10“ na dálkovém ovladači.
Každé stisknutí tohoto tlačítka provede zvýšení čísla o 10.
14.6 Prohledání všech stop (titulů) na CD s 6-sekundovou reprodukcí (INTRO)
Dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka 2/INT (pouze na ovládacím panelu rádia) přehrajete začátky
každého titulu (každé nahrávky, stopy) po dobu 6 sekund. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji
autorádia zobrazí symbol zapnutí této funkce INT.
Další dlouhé stisknutí tlačítka 2/INT tuto funkci vypne, autorádio se opět přepne do režimu normální
reprodukce a z jeho monitoru zmizí symbol INT.
14.7 Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z CD (RANDOM)
Dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka 4/RDM (pouze na ovládacím panelu rádia) zapnete funkci
náhodného výběru přehrávání všech titulů (stop) z vloženého CD. Po stisknutí tohoto tlačítka se na
displeji autorádia zobrazí symbol zapnutí této funkce RDM.
Další dlouhé stisknutí tlačítka 4/RDM tuto funkci náhodného přehrávání jednoho záznamu vypne,
autorádio se opět přepne do režimu normální reprodukce a z jeho monitoru zmizí symbol RDM.
14.8 Zobrazení informací na monitoru autorádia (OSD)
Postupným krátkým tisknutím tlačítka OSD (pouze na dálkovém ovladači) zobrazíte na monitoru rádia
následující informace:
• Uplynulý čas reprodukce titulu (stopy)
• Zbývající čas do konce titulu (stopy)
• Uplynulý čas reprodukce celého CD
• Zbývající čas do konce celého CD
Příklad: Budete-li chtít zvolit titul s číslem 24, pak stiskněte nejprve na dálkovém ovladači dvakrát (2x)
krátce tlačítko „+ 10“ a poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko s číslicí „4“.
14.3 Vyhledání určité pasáže na stopě (nahrávce) na CD
Dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
asi na 2 sekundy na ovládacím panelu během reprodukce nějaké
stopy vyhledáte na této nahrávce určitou pasáž (posunete záznam vpřed nebo zpět). Na monitoru
autorádia se zobrazí „FF X2“ (dvojnásobná rychlost přetáčení vpřed) nebo „FR X2“ (dvojnásobná
rychlost přetáčení zpět). Sledujte přitom na monitoru autorádia čas příslušného titulu (stopy). Jakmile
budete chtít přehrát titul od zvoleného místa, stiskněte tlačítko
(PLAY/PAUSE) na ovládacím
panelu nebo na dálkovém ovladači.
Rychlost přetáčení můžete vícenásobným dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
(asi na 2 sekundy) na
ovládacím panelu zvýšit následovně: „FF X4“, „FF X8“, „FF X16“ nebo „FR X4“, „FR X8“, „FR X16“.
Alternativně můžete použít k tomuto účelu též tlačítka
a
na dálkovém ovladači.
14.4 Přerušení reprodukce nahrávky z CD (pauza)
Stisknutím tlačítka
(PLAY/PAUSE) na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači přerušíte
reprodukci přehrávané stopy (reprodukovaného titulu). Dalším stisknutím tlačítka
bude reprodukce
nahrávky pokračovat od místa, na kterém jste provedli přerušení přehrávání.
14.5 Opakování přehrávání jednoho titulu (jedné nahrávky) z CD (REPEAT)
Dlouhým stisknutím tlačítka 3/RPT na ovládacím panelu autorádia (asi 2 sekundy) nebo stisknutím
tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači zapnete funkci stálého opakování přehrávání jedné stopy
(nahrávky), která je právě reprodukována. Po stisknutí tohoto tlačítka se na monitoru autorádia zobrazí
symbol zapnutí této funkce RPT.
Další dlouhé stisknutí tlačítka 3/RPT (REPEAT) tuto funkci vypne, autorádio se opět přepne do režimu
normální reprodukce a z jeho monitoru zmizí symbol RPT.
33
15. Obsluha autorádia, reprodukce z CD, zvukové formáty MP3 a WMA
Vložte způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.4 Vložení kompaktního disku do autorádia a jeho vyndání z autorádia do CDmechaniky autorádia kompaktní disk (CD s nahrávkami se zvukovými formáty MP3 nebo WMA).
V normálním případě začne autorádio kompaktní disk vložený do CD-mechaniky automaticky přehrávat.
Pokud jste mezitím zvolili například režim poslechu rozhlasových stanic, pak zvolte tlačítkem MODE
způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje)
režim reprodukce z CD.
Důležité upozornění! Nevkládejte do autorádia žádné kompaktní disky s datovými soubory!
Z reproduktorů se může po vložení takovýchto CD ozvat velmi silný pískavý zvuk, který může
způsobit poškození sluchu nebo reproduktorů.
MP3-soubory a WMA-soubory jsou komprimované zvukové soubory, které umožňují umístit (vypálit) na
kompaktní disk (CD) velké množství zvukových nahrávek. Toto autorádio dokáže tyto soubory
z vloženého CD automaticky přehrávat.
Několik poznámek ke zvukovým formátům MP3 a WMA
Zvukové nahrávky (hudbu), které slyšíte normálně ze stereofonních zařízení, z kuchyňského rádia nebo
z rádia ve svém automobilu, nazýváme pro zjednodušení analogovými signály.
Tímto způsobem provedené záznamy jste si mohli dříve pořídit (respektive ještě můžete) na
gramofonových deskách nebo na magnetofonových kazetách. Toto má některé nevýhody: Zvuk
gramofonových desek ztrácí působením prachu a častým přehráváním svoji kvalitu, magnetofonové
kazety následkem odmagnetizování reprodukují po určité době zvuky „jako ze záhrobí“.
Na kompaktních discích (CD) jsou oproti tomu uloženy zvukové nahrávky v digitální formě. Záznamy na
tyto média se provádějí následujícím způsobem: V určitých velmi krátkých intervalech se provádí
proměření analogového signálu, který je poté transformován na číslicovou (digitální) hodnotu a „vypálen“
v určitém formátu na CD. CD-přehrávač „vypočítá“ z této digitální hodnoty analogový signál, který poté
uslyšíte z reproduktorů (sluchátek) v normální zvukové podobě.
Většina lidí (pokud tito lidé nejsou například houslovými virtuózy v symfonickém orchestru) nezjistí žádný
rozdíl kvality při reprodukci hudby z analogových médií (z gramofonových desek či z magnetofonových
kazet) nebo z digitálních médií (z kompaktních disků či z paměťových médií). Na normální Audio-CD lze
zaznamenat maximálně 70 až 80 minut hudby. Toto odpovídá kapacitě 650 a 700 MB. V počátcích
počítačové techniky, kdy byla vnitřní paměť počítačů pouze 1 MB a pevných disků 100 MB a kdy se
používal modem s 28 kilobity, znamenal digitální záznam veliký problém. Z tohoto důvodu byly vyvinuty
metody, které provádějí další komprimaci množství dat na zvukových kompaktních discích (Audio-CD).
Oproti různým programům, které provádějí komprimaci (zhuštění) počítačových dat (například WINZIP),
dochází při komprimaci zvuku do formátu MP3 (nebo do jiného komprimovaného formátu) k absolutní
ztrátě původních informací. Lidské ucho však při reprodukci takto pořízených záznamů (nahrávek) do
formátu MP3 nerozezná téměř žádný rozdíl, zda se jedná o formát MP3 nebo o reprodukci zvuku z
normálního CD (Audio). Předpokladem pro zachování vynikající kvality zvuku je vyšší úroveň
komprimace. Další velmi často používaný (druhý nejpoužívanější po MP3) je formát WMA.
Pro všechny operační systémy (např. Windows) existují různé programy, pomocí kterých můžete převést
nahrávky z Audio-CD (nebo z jiných zvukových zdrojů) do formátů MP3 nebo WMA. Soubory MP3 nebo
WMA nejsou vlastně nic jiného než zvukové komprimované nahrávky, které šetří paměť.
Dejte při této transformaci pozor na následující skutečnosti: Mnoho CD je vybaveno ochranou proti
kopírování, která má zabránit nezákonnému kopírování. Tato ochrana ztěžuje v mnoha případech
převod těchto nekomprimovaných nahrávek do komprimovaných zvukových formátů. CD-přehrávače
(HiFi) nebývají touto ochranou proti kopírování omezeny. Některé CD-mechaniky počítačů však po
provedené komprimaci odmítnou takto upravené (komprimované) zvukové formáty reprodukovat.
34
ochrany proti kopírování. Tato opatření měla zabránit bezplatnému kopírování disků a delšímu jejich
prodeji, čímž docházelo k porušování autorských práv a ke ztrátám zisků legálních výrobců zvukových
kompaktních disků. Čím složitější byla tato ochrana, tím více vznikalo nelegálních kopií, které byly dále
rozšiřovány například na internetu ve formátu MP3 na takzvaných burzách online. V současné době
existuje na internetu mnoho různých nabídek zvukových komprimovaných nahrávek, které si můžete
pořídit legálně. V těchto případech existuje možnost zkušebního odposlechu a přímého stažení
oblíbených nahrávek z internetu. Existují dokonce internetová rádia (rozhlasové stanice), na které se
můžete napojit pomocí vhodného software.
Dovolené (čitelné) formáty souborů MP3 na CD
Na použité kompaktní disky musejí být nahrány soubory MP3 (s identifikací neboli s koncovkou či s
příponou „.mp3“) podle následujících 3 standardů:
• ISO 9660 Level 1 (názvy souborů s 11 znaky)
• ISO 9660 Level 2 (názvy souborů s 31 znaky)
• Joilet (názvy souborů s 31 znaky)
Nekompatibilní CD (CD, které nelze přehrávat)
• Kompaktní disky (CD), které nebyly řádně ukončeny ukončovací stopou, nelze tímto
autorádiem přehrávat.
• V závislosti na použitém CD (na jeho kvalitě) a na vypalovacím programu se může stát, že
autorádio některé disky nepřehraje.
• U disků CD-RW (kompaktní disky, které lze vícekrát vypálit) použijte na počítači vždy funkci
„Úplné formátování“, nikoliv pouze „Rychlé formátování“. Tím zabráníte chybným
funkcím při přehrávání takovéhoto disku.
Kódování MP3 a WMA (nastavení na počítači)
Při provádění komprimace zvukových souborů do formátu MP3 nebo WMA proveďte na počítači
(případně na samostatných vypalovačkách) následující nastavení:
Transfer Bit Rate (přenosová rychlost):
MP3: 32 – 320 kbit/s a VBR (Variable Bit Rate = proměnná přenosová rychlost)
WMA: 32 – 192 kbit/s
Sampling Frequency (vzorkovací kmitočet) MPEG2:
16 kHz; 22,05 kHz; 24 kHz (MP3)
Sampling Frequency (vzorkovací kmitočet) MPEG1, MPEG2:
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz (MP3 a WMA)
Struktura dat formátů MP3 a WMA na CD
CD, aby jej mohlo autorádio přehrát, musí splňovat následující kritéria:
Maximální počet větví adresářů: 10 uspořádaných adresářů
Maximální počet titulů na CD: 500
Maximální počet adresářů na CD: 50
Poznámka k vypalování CD
Při vypalování CD nezakládejte na kompaktních discích žádné adresáře, které by obsahovaly jiné
soubory (jiná data) než zvukové soubory.
Protože mnohé DVD-přehrávače, autorádia a přenosné problémy mají značné problémy s touto
ochranou proti kopírování, začínají se opět vyrábět kompaktní disky se zvukovými nahrávkami bez
35
36
Pořadí přehrávání titulů ve formátu MP3 nebo WMA z CD
15.1 Zobrazení na monitoru rádia
Po vložení CD s nahrávkami ve formátu MP3 nebo WMA do autorádia, provede rádio očíslování
adresářů a titulů, které se nacházejí na disku (viz následující vyobrazení).
Po vložení disku do CD-mechaniky autorádia a po zvolení režimu CD se na monitoru autorádia objeví
následující zobrazení (menu):
1
Uplynulý čas trvání reprodukce titulu nebo zbývající čas trvání reprodukce titulu (do konce titulu)
2
Celkový čas reprodukce titulu
3
Číslo právě reprodukovaného titulu / celkový počet titulů MP3 na CD
4
Název právě přehrávaného titulu
5
Seznam všech názvů titulů MP3 na CD
6
Ekvalizér
7
Zobrazení režimu opakování a dalších informací:
Odrner Wiederholen (opakování reprodukce titulů celého adresáře)
Titel Wiederholen (opakování reprodukce jednoho titulu)
Pause (přerušení reprodukce)
Zufallswiedergabe (režim náhodného přehrávání neboli reprodukce titulů)
8
Při provádění tohoto očíslování postupuje toto autorádio rádio podle větví (úrovní) adresářů, to
znamená, že nejprve očísluje všechny tituly, které se nacházejí přímo na CD (top level, horní úroveň),
poté tituly v 1. větvi (v 1. úrovni) adresáře, potom ve 2. větvi atd. Adresáře, které neobsahují žádné
zvukové soubory, ale pouze další podadrasáře s daty, nebudou očíslovány a zobrazeny. Pokud budete
chtít stanovit určité pořadí přehrávání titulů, vytvořte na CD pouze adresáře bez dalších podadresářů a
očíslujte tyto adresáře a soubory v požadovaném pořadí (například: „01 Rock“, „02 Pop“ atd.).
37
Režim reprodukce (přehrávání) titulu
Zastavení reprodukce titulu (ukončení reprodukce z CD)
Přerušení reprodukce titulu (pauza)
Přetáčení titulu vpřed
Přetáčení titulu zpět
38
15.2 Nepřímá volba titulů
15.8 Zobrazení dalších informací na monitoru autorádia (OSD)
Postupným krátkým tisknutím tlačítka tlačítek
nebo
na ovládacím panelu vyhledáte na CD
postupně následující nebo předchozí stopy (tituly, nahrávky).
Postupným krátkým tisknutím tlačítka OSD (pouze na dálkovém ovladači) zobrazíte na monitoru rádia
následující informace:
• Uplynulý čas reprodukce titulu
• Zbývající čas do konce titulu
• Vypnutí informací o čase
• Zbývající čas do konce celého CD
Alternativně můžete použít k tomuto účelu též tlačítka
a
na dálkovém ovladači.
Červeně označený titul (zvolený titul) přehrajete stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
15.3 Přímá volba titulů tlačítky s číslicemi
Prvních šest titulů můžete zvolit tlačítky s číslicemi „1“ až „6“ přímo na ovládacím panelu autorádia.
K normálnímu výběru titulů slouží krátké stisknutí tlačítka s číslicí „0“ až „9“ na dálkovém ovladači. Výběr
titulů (stop), které mají vyšší číslo než 9 provedete stisknutím tlačítka „+ 10“ na dálkovém ovladači.
Každé stisknutí tohoto tlačítka provede zvýšení čísla o 10.
Příklad: Budete-li chtít zvolit titul s číslem 24, pak stiskněte nejprve na dálkovém ovladači dvakrát (2x)
krátce tlačítko „+ 10“ a poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko s číslicí „4“.
15.4 Vyhledání určité pasáže v titulu
Dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
(asi na 2 sekundy) na ovládacím panelu během reprodukce
nějakého zvoleného titulu vyhledáte na této nahrávce určitou pasáž (posunete záznam vpřed nebo zpět).
Na monitoru autorádia se zobrazí „FF X2“ (dvojnásobná rychlost přetáčení vpřed) nebo „FR X2“
(dvojnásobná rychlost přetáčení zpět). Sledujte přitom na monitoru autorádia čas příslušného titulu.
Jakmile budete chtít přehrát titul od zvoleného místa, stiskněte tlačítko
(PLAY/PAUSE) na
ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači.
Rychlost přetáčení můžete vícenásobným dlouhým stisknutím
nebo
(asi na 2 sekundy) na
ovládacím panelu zvýšit následovně: „FF X4“, „FF X8“, „FF X16“ nebo „FR X4“, „FR X8“, „FR X16“.
Alternativně můžete použít k tomuto účelu též tlačítka
a
na dálkovém ovladači.
15.5 Přerušení reprodukce titulu (pauza)
Stisknutím tlačítka
(PLAY/PAUSE) na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači přerušíte
reprodukci přehrávané stopy (reprodukovaného titulu). Na monitoru autorádia se v tomto případě zobrazí
hlášení PAUSE. Dalším stisknutím tlačítka
bude reprodukce nahrávky pokračovat od místa, na
kterém jste provedli přerušení přehrávání.
15.6 Opakování přehrávání jednoho titulu (REPEAT)
Dlouhým stisknutím tlačítka 3/RPT na ovládacím panelu autorádia (asi 2 sekundy) nebo stisknutím
tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači zapnete funkci stálého opakování přehrávání jednoho titulu,
který je právě reprodukován. Po stisknutí tohoto tlačítka se na monitoru autorádia zobrazí hlášení o
zapnutí této funkce „Titel Wiederholen“ (opakování reprodukce jednoho titulu).
Další dlouhé stisknutí tlačítka 3/RPT (REPEAT) přepne autorádio do režimu opakování všech titulů
z celého zvoleného adresáře. Na monitoru autorádia se zobrazí hlášení „Ordner Wiederholen“
(opakování reprodukce titulů celého adresáře).
Další dlouhé stisknutí tlačítka 3/RPT (REPEAT) tuto funkci vypne, autorádio se opět přepne do režimu
normální reprodukce.
15.7 Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z CD (RANDOM)
Dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka 4/RDM (pouze na ovládacím panelu rádia) zapnete funkci
náhodného výběru přehrávání všech titulů z vloženého CD. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji
autorádia zobrazí hlášení o zapnutí této funkce „Zufallswiedergabe“.
Další dlouhé stisknutí tlačítka 4/RDM tuto funkci náhodného přehrávání jednoho záznamu vypne,
autorádio se opět přepne do režimu normální reprodukce a z jeho monitoru zmizí hlášení
„Zufallswiedergabe“ (náhodná reprodukce).
39
40
16. Obsluha autorádia, reprodukce z DVD a VCD
16.7 Přímá volba určitých scén (pasáží) na DVD
Vložte způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.4 Vložení kompaktního disku do autorádia a jeho vyndání z autorádia do CDmechaniky autorádia kompaktní disk (DVD nebo VCD). V normálním případě začne autorádio kompaktní
disk vložený do CD-mechaniky automaticky přehrávat.
Budete-li přehrávat film, pak jej můžete spustit od určitého místa (od určité scény nebo pasáže) zvolením
čísla kapitoly, zobrazením uplynulé doby trvání reprodukce titulu nebo uplynulé doby trvání reprodukce
kapitoly. Toto provedete opakovaným tisknutím tlačítka GOTO na dálkovém ovladači.
V režimu reprodukce z DVD zvolíte tímto tlačítkem buď číslo požadované kapitoly nebo celkovou
uplynulou dobu trvání reprodukce či uplynulou dobu trvání reprodukce titulu.
V režimu reprodukce z VCD zvolíte tímto tlačítkem buď celkovou uplynulou nebo uplynulou dobu trvání
reprodukce stopy či požadovanou stopu.
Číslo požadované kapitoly nebo požadovaný (příslušný) čas zadáte tlačítky s číslicemi (0 až 9) na
dálkovém ovladači.
Příklad: Budete-li chtít zvolit kapitolu s číslem 24, pak stiskněte nejprve na dálkovém ovladači dvakrát
(2x) krátce tlačítko „+ 10“ a poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko s číslicí „4“.
Pokud jste mezitím zvolili například režim poslechu rozhlasových stanic, pak zvolte tlačítkem MODE
způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje)
režim reprodukce z DVD.
16.1 Vyvolání zobrazení hlavního menu DVD/VCD na monitoru autorádia
Toto provedete stisknutím tlačítka MENU na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači.
/ (posunutí doleva nebo doprava) a /
(posunutí nahoru
Tlačítky kurzoru na dálkovém ovladači
nebo dolů) nalistujete jednotlivé nabídky menu neboli podmenu, které po označení potvrdíte (zvolíte)
stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
16.2 Menu titulků a PBC (Playback Control)
Zobrazení tohoto menu na monitoru autorádia vyvoláte stisknutím tlačítka TITLE na dálkovém ovladači.
Tlačítky kurzoru na dálkovém ovladači
/ (posunutí doleva nebo doprava) a /
(posunutí nahoru
nebo dolů) nalistujete jednotlivé nabídky menu neboli podmenu, které po označení potvrdíte (zvolíte)
stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
V režimu reprodukce z VCD provedete stisknutím tlačítka TITLE na dálkovém ovladači aktivaci nebo
deaktivaci funkce PBC.
16.3 Přetáčení vpřed a zpět
Dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
(asi na 2 sekundy) na ovládacím panelu během reprodukce
nějakého (nějaké kapitoly) vyhledáte na tomto titulu (v této kapitole) určitou pasáž (posunete záznam
vpřed nebo zpět). Na monitoru autorádia se zobrazí „FF X2“ (dvojnásobná rychlost přetáčení vpřed)
nebo „FR X2“ (dvojnásobná rychlost přetáčení zpět). Sledujte přitom na monitoru autorádia čas
reprodukce. Jakmile budete chtít přehrát kapitolu od zvoleného místa, stiskněte na ovládacím panelu
nebo na dálkovém ovladači tlačítko
(PLAY/PAUSE). Rychlost tohoto přetáčení můžete
vícenásobným dlouhým stisknutím
nebo
(asi na 2 sekundy) na ovládacím panelu zvýšit
následovně: „FF X4“, „FF X8“, „FF X16“ nebo „FR X4“, „FR X8“, „FR X16“.
Alternativně můžete použít k tomuto účelu též tlačítka
a
na dálkovém ovladači.
16.8 Opakování přehrávání (REPEAT)
Dlouhým stisknutím tlačítka 3/RPT na ovládacím panelu autorádia (asi 2 sekundy) nebo stisknutím
tlačítka REPEAT na dálkovém ovladači a dalším dlouhým opakovaným tisknutím tohoto tlačítka zvolíte
následující funkce opakovaného přehrávání:
Zobrazení na monitoru autorádia v režimu reprodukce z DVD:
Kapitel
Stálé opakování reprodukce zvolené kapitoly.
Titel
Stálé opakování reprodukce jednoho titulu.
Alle
Stálé opakování reprodukce celého obsahu DVD.
Žádné zobrazení
Vypnutí funkce opakovaného přehrávání.
Zobrazení na monitoru autorádia v režimu reprodukce z VCD:
Spur
Stálé opakování reprodukce zvolené stopy.
Alle
Stálé opakování reprodukce celého obsahu VCD.
Žádné zobrazení
Vypnutí funkce opakovaného přehrávání.
16.9 Náhodné přehrávání titulů (nahrávek) z DVD (RANDOM)
Stisknutím tlačítka
(PLAY/PAUSE) na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači přerušíte
reprodukci přehrávané kapitoly (zastavení obrazu na monitoru autorádia). Na monitoru autorádia se
bude reprodukce
v tomto případě zobrazí blikající hlášení PAUSE. Dalším stisknutím tlačítka
nahrávky pokračovat od místa, na kterém jste provedli přerušení přehrávání.
Dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka 4/RDM (pouze na ovládacím panelu rádia) zapnete funkci
náhodného výběru přehrávání všech titulů z vloženého DVD. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji
autorádia zobrazí hlášení o zapnutí této funkce „Zufallswiedergabe“.
Další dlouhé stisknutí tlačítka 4/RDM tuto funkci náhodného přehrávání záznamu vypne, autorádio se
opět přepne do režimu normální reprodukce a z jeho monitoru zmizí hlášení „Zufallswiedergabe“ nebo
se krátce zobrazí hlášení „Zufallswiedergabe aus“ (vypnutí funkce náhodné reprodukce).
16.5 Volba kapitol na DVD
16.10 Nastavení úhlu (perspektivy) kamery (MULTI ANGLE)
16.4 Přerušení reprodukce (pauza)
Stisknutím tlačítka
na ovládacím panelu zvolíte následující kapitolu, krátkým stisknutím tlačítka
na
ovládacím panelu zvolíte začátek kapitoly. Opakovaným tisknutím tlačítka
na ovládacím panelu
zvolíte předchozí kapitolu. Alternativně můžete použít k tomuto účelu též tlačítka
a
na
dálkovém ovladači.
16.6 Volba zvukové stopy (doprovodný jazyk videa, filmu)
Postupným krátkým tisknutím tlačítka ST na ovládacím panelu nebo tisknutím tlačítka MO/ST na
dálkovém ovladači zvolíte požadovaný doprovodný jazyk přehrávaného filmu (pokud bude na DVD
existovat více jazyků).
41
16.11 Volba podtitulků
Postupným krátkým tisknutím tlačítka
(pokud budou na DVD existovat).
Pokud se budou na DVD nacházet sekvence, které byly natočeny (nasnímány) kamerou v různých
úhlech, pak můžete během reprodukce zvolit tlačítkem ANGLE na dálkovém ovladači zobrazení různých
kamerou natočených úhlů. Na monitoru dojde k zobrazení symbolu úhlu kamery. Pokud bude existovat
více těchto úhlů, pak je můžete zvolit postupným tisknutím tlačítka ANGLE. Použití této funkce závisí na
uspořádání (obsahu) DVD. Tuto funkci musíte nejprve zvolit - viz kapitola 22. Menu provedení
nastavení autorádia v režimu DVD (tlačítko SETUP) a její odstavec b) Multi Angle (podmenu
zapnutí nebo vypnutí nastavení úhlu neboli perspektivy kamery).
42
16.13 Zobrazení informací na monitoru autorádia (OSD)
na dálkovém ovladači zvolíte požadovaný jazyk podtitulků
16.12 Funkce ukázkového zobrazení začátků titulů nebo kapitol (INTRO)
Dlouhým stisknutím (asi 2 sekundy) tlačítka 2/INT (pouze na ovládacím panelu rádia) přehrajete začátky
každého titulu nebo kapitoly. Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji autorádia zobrazí hlášení
„Vorschau auswählen“ (volba ukázky).
Nyní postupným tisknutím tlačítka nebo na dálkovém ovladači můžete zvolit následující funkce:
Zobrazení na monitoru autorádia v režimu reprodukce z DVD:
Zobrazení začátku každého titulu na DVD.
Titel Vorschau
Kapitel Vorschau
Zobrazení začátku každé kapitoly na DVD.
Titel Intervall
Zobrazení začátku zvoleného titulu po dobu 10 minut.
Kapitel Intervall
Zobrazení začátku zvolené kapitoly po dobu 10 minut.
Postupným krátkým tisknutím tlačítka OSD (pouze na dálkovém ovladači) zobrazíte na monitoru
autorádia název titulu, kapitoly a další následující informace:
• Uplynulý čas reprodukce titulu
• Zbývající čas do konce titulu
• Uplynulý čas reprodukce kapitoly
• Zbývající čas do konce kapitoly
Příklad: „TT 02/08 CH 04/17 0:15:45“
2. titul z celkem 8 titulů, 4. kapitola ze 17 kapitol a uplynulý čas reprodukce 2. titulu
Ukončení zobrazení těchto informací na monitoru autorádia provedete postupným tisknutím tlačítka OSD
(tak dlouho), dokud se na monitoru rádia nezobrazí krátce hlášení „Anzeige aus“ (vypnutí zobrazení
textových informací OSD na monitoru autorádia).
Zobrazení na monitoru autorádia v režimu reprodukce z VCD:
Zobrazení začátku každého titulu na VCD.
Titel Vorschau
Disk Intervall
Zobrazení začátku celého VCD po dobu 10 minut.
Titel Intervall
Zobrazení začátku zvoleného titulu po dobu 10 minut.
Zvolenou nabídku potvrďte stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači. Na monitoru autorádia se
objeví například následující vyobrazení:
/
(posunutí doleva nebo doprava) a
/
Nyní můžete tlačítky kurzoru na dálkovém ovladači
(posunutí nahoru nebo dolů) zvolit ukázku, kterou chcete sledovat a označit ji stisknutím tlačítka ENTER
na dálkovém ovladači. Autorádio začne na svém monitoru tuto ukázku přehrávat.
Alternativně můžete na dálkovém ovladači tlačítky s číslicemi (0 až 9) zadat číslo požadovaného titulu
nebo požadované kapitoly a potvrdit tuto volbu stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
Ukončení funkce ukázek reprodukce provedete zvolením nabídky Exit a potvrzením této nabídky
stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
Zvolíte-li nabídku Menü a potvrdíte-li toto zadání stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači, pak
se můžete vrátit opět do menu ukázkové reprodukce.Stisknutím tlačítka
nebo
můžete
nalistovat předchozí nebo následující zobrazení ukázky na monitoru autorádia (pokud ovšem bude
existovat více ukázek).
43
44
17. Obsluha autorádia, reprodukce formátů MPEG, DIVX a JPEG
18. Obsluha autorádia, reprodukce z USB
Kromě DVD a VCD dokáže toto autorádio zobrazovat na svém monitoru též videoklipy (filmy)
v obrazovém formátu MPEG a DIVX jakož i fotografie (obrázky, snímky) ve formátu JPEG (včetně
zvukových formátů), které jsou uloženy na CD (DVD) nebo na paměťovém médiu s USB. Všechny
soubory nalezené na kompaktním disku (na multimediálním médiu s USB) se na monitoru autorádia
zobrazí jako seznam souborů (nahrávek), a to nezávisle na uspořádání adresářů a podadresářů.
Kromě CD, DVD a VCD (viz předcházející kapitoly) dokáže toto autorádio zobrazovat na svém monitoru
též videoklipy (filmy) v obrazovém formátu MPEG a DIVX jakož i fotografie (obrázky, snímky) ve formátu
JPEG včetně zvukových formátů MP3 a WMA, které jsou uloženy na multimediálním zařízení
(paměťovém médiu) s USB (například na USB-sticku). Všechny soubory nalezené na multimediálním
zařízení s USB se na monitoru autorádia zobrazí jako seznam souborů (nahrávek), a to nezávisle na
uspořádání adresářů a podadresářů.
Natažení videoklipů (fotografií) jakož i jejich ukázkové zobrazení (prezentace) může nějakou
dobu trvat, a to v závislosti na velikosti příslušného souboru a na rozlišení (resolution)
videoklipu nebo fotografie.
Vložte způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.4 Vložení kompaktního disku do autorádia a jeho vyndání z autorádia do CDmechaniky autorádia kompaktní disk (DVD nebo CD s výše uvedenými formáty). V normálním případě
začne autorádio kompaktní disk vložený do CD-mechaniky automaticky přehrávat.
Pokud jste mezitím zvolili například režim poslechu rozhlasových stanic, pak zvolte tlačítkem MODE
způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje)
režim reprodukce z DVD nebo CD.
Natažení videoklipů (fotografií) jakož i jejich ukázkové zobrazení (prezentace) může nějakou
dobu trvat, a to v závislosti na velikosti příslušného souboru a na rozlišení (resolution)
videoklipu nebo fotografie.
Některá multimediální zařízení (paměťová média), která vyžadují ke své činnosti zvláštní
ovladače, nelze tímto rádiem přehrávat. Toto se týká rovněž přenosných pevných disků.
18.1 Připojení multimediálního zařízení k autorádiu
Zapojte do zdířky s mini USB-portem na ovládacím panelu autorádia příslušný konektor přiloženého
USB-kabelu a druhý konektor tohoto kabelu propojte s multimediálním zařízením (s paměťovým
médiem, například s USB-stickem). V případě potřeby, pokud by bylo multimediální zařízení příliš těžké,
použijte vhodný prodlužovaní USB-kabel.
Vyvolání zobrazení hlavního menu na monitoru autorádia
Toto provedete stisknutím tlačítka MENU na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači.
Spuštění reprodukce atd. – viz kapitola 16. Obsluha autorádia, reprodukce z DVD a VCD.
(posunutí nahoru nebo dolů) nalistujete jednotlivé tituly,
Tlačítky kurzoru na dálkovém ovladači a /
které po označení potvrdíte (zvolíte) stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
V normálním případě začne autorádio do něho připojené multimediální zařízení automaticky přehrávat.
Pokud jste mezitím zvolili například režim poslechu rozhlasových stanic, pak zvolte tlačítkem MODE
způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia, základní funkce a nastavení autorádia
v jejím odstavci 12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD nebo reprodukce z externího přístroje)
režim reprodukce z DVD nebo CD.
18.2 Vyvolání zobrazení hlavního menu na monitoru autorádia
Toto provedete stisknutím tlačítka MENU na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači – viz
předchozí kapitola 17. Obsluha autorádia, reprodukce formátů MPEG, DIVX a JPEG a její odstavec
Vyvolání zobrazení hlavního menu na monitoru autorádia.
Spuštění reprodukce atd. – viz kapitola 16. Obsluha autorádia, reprodukce z DVD a VCD.
/
(posunutí nahoru nebo dolů) nalistujete jednotlivé tituly,
Tlačítky kurzoru na dálkovém ovladači
které po označení potvrdíte (zvolíte) stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači.
1 Hudební (zvukový) soubor
2 Fotografie (obrázek)
3 Film (videoklip)
4 Ukázkové zobrazení (prezentace fotografií)
Důležité upozornění: Ponecháte-li k autorádiu připojené paměťové médium a budete-li chtít například
sledovat film z vloženého DVD (nebo poslouchat hudbu z vloženého CD), pak stiskněte na dálkovém
. Tím přerušíte reprodukci z multimediálního zařízení. Nyní stiskněte na
ovladači tlačítko STOP
dálkovém ovladači tlačítko GOTO. Tím přepnete reprodukci z multimediálního zařízení na reprodukci
z DVD nebo CD. Budete-li chtít opět poslouchat (sledovat) záznamy z paměťového média, pak stiskněte
na dálkovém ovladači tlačítko STOP
a poté tlačítko GOTO.
45
46
19. Obsluha autorádia, připojení externího zvukového přístroje (AUX IN)
20. Zvláštní funkce, režim nastavení autorádia (použití tlačítka SEL)
Do zdířky „AUX IN“ na ovládacím panelu autorádia můžete připojit stereofonní konektor (jack 3,5 mm)
kabelu například MP3-přehrávače nebo kazetového magnetofonu (walkmana).
Stisknutím tlačítka SEL na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači vyvoláte zvláštní režim
nastavení autorádia. Na monitoru autorádia se zobrazí například následující nabídka k provedení
nastavení hlubokých tónů „BASS 00“.
Postupným krátkým tisknutím tlačítka SEL zvolíte následující funkce (nastavení), které se zobrazí na
monitoru autorádia:
a) BASS (zvýraznění hlubokých tónů),
b) TREBLE (zvýraznění vysokých tónů),
c) BALANCE (vyvážení stereofonních kanálů),
d) FADE (funkce prolínače stereofonních kanálů předních a zadních reproduktorů),
e) COLOR (nastavení barev obrazu na monitoru v režimu reprodukce z DVD, VCD, USB),
f) BRIGHT (nastavení jasu monitoru v režimu reprodukce z DVD, VCD, USB),
g) CONTRAST (nastavení kontrastu monitoru v režimu reprodukce z DVD, VCD, USB),
h) VOLUME (nastavení úrovně hlasitosti poslechu).
Po zvolení příslušné funkce (nabídky, menu) provedete další nastavení (změny) otáčením
multifunkčního knoflíku „VOL + / VOL –“ na ovládacím panelu autorádia. Po provedení všech
potřebných nastavení počkejte 3 sekundy. Příslušná nastavení (zvolené parametry) se po uplynutí této
doby (3 sekund) uloží automaticky do paměti autorádia. Tímto způsobem můžete provádění těchto
nastavení kdykoliv přerušit, aniž byste museli provést všechna výše uvedená nastavení
1 Levý stereofonní kanál
2 Pravý stereofonní kanál
3 Kostra, uzemnění (společný kontakt obou stereofonních kanálů)
V tomto případě zvolte tlačítkem MODE způsobem popsaným v kapitole 12. Obsluha autorádia,
základní funkce a nastavení autorádia v jejím odstavci 12.2 Volba režimu provozu (rádio, DVD, CD
nebo reprodukce z externího přístroje) režim reprodukce z „AUX IN“.
Nastavte nejprve úroveň hlasitosti poslechu na minimum (Volume 00) nebo stiskněte na ovládacím
panelu nebo na dálkovém ovladači tlačítko vypnutí zvuku MUTE. Poté zapněte k autorádiu připojený
externí zvukový přístroj (např. MP3-přehrávač nebo walkman), spusťte na něm reprodukci a zvolte podle
zobrazení výchylek ekvalizéru na monitoru autorádia vyhovující úroveň hlasitosti poslechu.
a) / b) Hluboké a vysoké tóny (BASS a TREBLE)
Toto nastavení (zvýraznění nebo potlačení hlubokých a vysokých tónů) lze provést v úrovních od „-14“
až do „+14“ („BASS -14“ / „BASS 14“, „TREBLE -14“ / „TREBLE 14“). Dílenské nastavení znamená
normální zvuk ( „BASS 00“ a „TREBLE 00“).
Abyste mohli tato nastavení provést, musíte nejprve vypnout funkci ekvalizéru (zvolit nastavení
„NORMAL“) – viz kapitola 21. Speciální funkce a její odstavec 21.1 Funkce ekvalizéru.
c) Vyvážení pravého a levého stereofonního kanálu (BALANCE)
Toto nastavení lze provést v 11 úrovních od „BALANCE 10L“ (zvuk pouze v levém stereofonním kanálu)
až do „BALANCE 10R“ (zvuk pouze v pravém stereofonním kanálu). Dílenské nastavení znamená
rovnoměrně rozložený zvuk do obou stereofonních kanálů ( „BALANCE 00“).
d) Prolínač stereofonních kanálů předních a zadních reproduktorů (FADE)
Toto nastavení lze provést v 11 úrovních od „FADE 10F“ (zvuk pouze v předních reproduktorech) až do
„FADE 10R“ (zvuk pouze v zadních reproduktorech). Dílenské nastavení znamená rovnoměrně
rozložený zvuk do předních i zadních reproduktorů ( „FADE 00“).
e) Nastavení sytosti barev monitoru (COLOR)
Toto nastavení lze provést v 33 úrovních od „COLOR 00“ až do „COLOR 32“.
f) Nastavení jasu monitoru (BRIGHT)
Toto nastavení lze provést v 33 úrovních od „BRIGHT 00“ až do „BRIGHT 32“.
g) Nastavení kontrastu monitoru (CONTRAST)
Toto nastavení lze provést v 33 úrovních od „CONTRAST 00“ až do „CONTRAST 32“.
h) Nastavení úrovně hlasitosti poslechu (VOLUME)
Toto nastavení lze provést v 33 úrovních od „VOLUME 00“ (žádný zvuk) až do „VOLUME 32“
(maximální úroveň hlasitosti).
47
48
21. Speciální funkce
22. Menu provedení nastavení autorádia v režimu DVD (tlačítko SETUP)
Mnohá nastavení můžete provést výše uvedenými způsoby nebo volbou příslušných nabídek
ve vyvolaném menu na monitoru autorádia po stisknutí tlačítka SETUP.
21.1 Funkce ekvalizéru
Postupným tisknutím tlačítka EQ na dálkovém ovladači můžete zvolit následující funkce ekvalizéru:
JAZZ: Částečné zdůraznění hlubokých a vysokých tónů.
CLASSIC: Poměrně silné zdůraznění hlubokých a vysokých tónů.
POP: Zdůraznění středních a vysokých tónů.
ROCK: Srovnání charakteristiky všech frekvencí.
NORMAL: Vypnutí funkce ekvalizéru.
Abyste mohli provést podle předchozí kapitoly zvýraznění hlubokých nebo vysokých tónů,
musíte nejprve vypnout funkci ekvalizéru (zvolit nastavení „NORMAL“).
21.2 Zapnutí nebo vypnutí super hloubkového reproduktoru (subwooferu)
Dlouhým stisknutím tlačítka MENU ( ) na dálkovém ovladači zapnete výstup autorádia pro připojení
k subwooferu. Na monitoru autorádia se objeví hlášení „Subwoofer ON“ (zapnutí subwooferu).
Dalším dlouhým stisknutím tlačítka MENU ( ) na dálkovém ovladači výstup autorádia pro připojení
k subwooferu vypnete. Na monitoru autorádia se objeví hlášení „Subwoofer OFF“ (vypnutí subwooferu).
21.3 Zapnutí nebo vypnutí funkce fyziologického regulátoru hlasitosti (LOUDNESS)
Jedná se o přídavnou funkci ekvalizéru. Po zapnutí této funkce dojde k dalšímu zesílení (k zvýraznění,
zdůraznění) hlubokých tónů (basů) a částečně i vysokých tónů.
Tuto funkci zapnete nebo vypnete dlouhým stisknutím tlačítka EQ na dálkovém ovladači (podržte toto
tlačítko stisknuté asi 2 sekundy). Na monitoru autorádia se zobrazí hlášení „Loudness ON“ (zapnutí
funkce fyziologického regulátoru hlasitosti) nebo „Loudness OFF“ (vypnutí funkce fyziologického
regulátoru hlasitosti)
Abyste mohli provést různé změny a různá nastavení v režimu reprodukce z DVD, stiskněte na
dálkovém ovladači tlačítko SETUP. Na monitoru autorádia se po stisknutí tohoto tlačítka zobrazí hlášení
„Allgemeine Einstellungen“ (všeobecná, základní nastavení). V tomto návodu k obsluze uvádíme
příslušná menu (příslušné nabídky) v německém jazyce.
Další nabídky k provedení různých změn a nastavení, vyvoláte tisknutím tlačítek kurzoru
/
na
dálkovém ovladači (posunutí vlevo nebo vpravo). V zobrazeném zvoleném podmenu (ve zvolené
nabídce k provedení nastavení, k zadání příslušného parametru) použijte k výběru požadovaného
nastavení tlačítka kurzoru / na dálkovém ovladači (posunutí nahoru nebo dolů).
Každou změnu nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači. Zvolte například
nabídku PAL a potvrďte tuto volbu stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím
tlačítka SETUP tento režim nastavení autorádia opět vypnete.
22.1 Allgemeine Einstellungen (všeobecná, základní nastavení)
a) Display (nastavení displeje, monitoru)
V tomto menu nastavíte základní parametry DVD-přehrávače (autorádia).
Poznámka: Nevlastníte-li například televizor se širokoúhlou obrazovkou, bude obraz na takovémto
televizoru zobrazován v měřítku (v poměru stran) 4 : 3. Některé filmy jsou ale natočeny v obrazovém
formátu (v poměru stran) 16 : 9, který je příliš široký pro obrazovku takovéhoto televizoru.
V tomto podmenu můžete provést následující nastavení:
Norm/PS
Tento formát 4:3 (Pan & Scan, oříznutý formát) můžete zvolit v tom případě, budete-li
přehrávat filmy, který nebyly natočeny v širokoúhlém formátu zobrazení 16:9.
V tomto formátu zobrazení bude obraz umístěn doprostřed monitoru (levá a pravá strana
obrazu bude odříznuta). Tuto nastavení nelze provést u všech DVD.
Norm/LB
Tento formát 4:3 (Letter-Box, formát poštovní schránky) můžete zvolit v tom případě,
budete-li přehrávat filmy, který nebyly natočeny v širokoúhlém formátu zobrazení 16:9.
V tomto formátu zobrazení bude obraz umístěn přes celý monitor a bude zmenšen
(nahoře i dole na monitoru uvidíte černý proužek přes celou šířku monitoru).
Breit
Tento formát zobrazení 16:9 (širokoúhlý formát) použijte v tom případě, budete-li
přehrávat filmy, který byly natočeny v širokoúhlém formátu zobrazení 16:9.
V tomto formátu zobrazení bude obraz umístěn přes celou obrazovku (celý monitor).
Zvolíte-li toto nastavení a budete-li přehrávat filmy natočené ve formátu 4:3, pak musíte
počítat s tím, že tyto filmy nebudou zobrazovány přes celou obrazovku (na celé ploše
monitoru autorádia).
21.4 Zpětné nastavení autorádia na základní (dílenské) parametry (RESET)
Pokud přestane rádio nebo jeho DVD/CD-přehrávač správně fungovat, můžete stisknutím zapuštěného
tlačítka RESET na ovládacím panelu autorádia (například tužkou, párátkem, otevřenou kancelářskou
sponkou) provést zpětné nastavení autorádia na základní parametry. Dejte však pozor na to, že pokud
toto provedete, pak budou z paměti autorádia vymazána všechna Vámi provedená nastavení. Po této
akci budete muset provést všechna potřebná nastavení autorádia znovu.
b) Multi Angle (podmenu zapnutí nebo vypnutí nastavení úhlu neboli perspektivy kamery)
Pokud se budou na DVD nacházet sekvence, které byly natočeny (nasnímány) kamerou v různých
úhlech, pak můžete po zapnutí této funkce zvolením nabídky „Einblenden“ (Ein) vybrat tlačítkem
ANGLE na dálkovém ovladači zobrazení různých kamerou natočených úhlů. Na monitoru dojde
k zobrazení symbolu kamery. Použití této funkce závisí na uspořádání (obsahu) DVD. Tuto funkci
vypnete zvolením nabídky „Ausblenden“ (Aus).
c) OSD-Sprache (podmenu nastavení jazyka OSD)
V tomto podmenu můžete nastavit jazyk OSD (On-Screen-Display = zobrazení textových informací na
monitoru), který Vám bude nejlépe vyhovovat.
Zobrazení textových informací OSD lze nastavit v následujících jazycích: angličtina, francouzština,
němčina, španělština, italština a portugalština.
49
d) SPDIF-Ausgabe (podmenu nastavení výstupu audio)
Volba analogového výstupu místo digitálního výstupu.
SPDIF aus
SPDIF/RAW Volba digitálního výstupu. Proveďte toto nastavení, jestliže k autorádiu připojený
zesilovač nebude 2-kanálový stereofonní zesilovač.
SPDIF/PCM
Volba digitálního výstupu. Zvukový signál bude transformován jako dvoukanálový
výstupní signál. Proveďte toto nastavení, jestliže k autorádiu připojíte 2-kanálový
stereofonní zesilovač.
Pokud se nebude z reproduktorů ozývat po připojení autorádia k zesilovači žádný signál,
provedli jste pravděpodobně nesprávné nastavení výstupu audio.
e) Untertitel (podmenu zapnutí nebo vypnutí zobrazení podtitulků)
U některých DVD (filmů) lze na monitoru autorádia zobrazit podtitulky nebo komentáře, které jsou určeny
například pro sluchově postižené osoby. Pokud budete chtít tyto podtitulky zobrazit, pak zvolte nabídku
Ein, jinak zvolte nabídku Aus.
f) Bildschirmschoner (podmenu zapnutí nebo vypnutí spořiče monitoru)
Zvolte nabídku Ein (zapnutí této funkce) nebo Aus (vypnutí této funkce).
50
22.4 Bevorzugte Einstellungen (preferovaná nastavení)
a) TV-Typ (podmenu volby televizní normy)
Tato televizní norma se používá v evropských zemích (jakož i v některých jiných zemích).
PAL
Tato norma provádí u videozáznamů ukládání 25 obrázků (snímků) za sekundu
s použitím až 625 televizních řádků.
Auto
Automatické nastavení televizní normy (PAL nebo NTSC).
NTSC
Tato televizní norma je platná pro Severní Ameriku (USA, Kanada, ale používá se
například i v Japonsku).Tato norma provádí u videozáznamů ukládání 30 obrázků
(snímků) za sekundu s použitím až 525 televizních řádků.
b) bevorzugte Audiosprache (podmenu zvolení jazyka audio)
Jazyk audio (zvukový doprovod) lze nastavit v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina,
španělština, italština a portugalština.
c) bevorzugte Untertitel-Spr. (podmenu zvolení jazyka podtitulů)
Jazyk podtitulků lze nastavit v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, španělština,
italština a portugalština. Nebo můžete tuto funkci zcela vypnout (Aus).
g) letzt. Speicher (reprodukce poslední do paměti rádia uložené pozice na DVD)
Zvolte nabídku Ein (zapnutí této funkce) nebo Aus (vypnutí této funkce).
d) bevorzugte Menüsprache (podmenu zvolení jazyka všech menu)
Jazyk všech menu lze nastavit v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, španělština,
italština a portugalština.
22.2 Lautsprecher Einstellungen (nastavení reproduktorů)
e) Kindersicherung (podmenu nastavení dětské pojistky)
Některé kompaktní disky (DVD) jsou vybaveny informacemi o vhodnosti filmů pro určité věkové skupiny
(například, že tento film není vhodný pro děti mladší 13 let).
Downmix (změna charakteristiky zvuku v reproduktorech)
Toto nastavení zvolte v případě, jestliže budete chtít přehrávat DVD se stereofonním
LT/RT
efektem „Pro Logic Dolby“. V tomto případě bude znít zvuk z reproduktorů realisticky.
Stereo
Jestliže byl film natočen s prostorovým zvukem 5.1, pak po zvolení této nabídky uslyšíte
z reproduktorů normální stereofonní zvuk (bez prostorového efektu).
Toto podmenu Vám umožní provést uvolnění sledování takovýchto filmů pro všechny věkové kategorie
(vypnutí funkce dětské pojistky zvolením nabídky [Aus]) nebo můžete tyto filmy pojistit proti
nedovolenému sledování (zapnutí funkce dětské pojistky zvolením příslušné nabídky, příslušného
parametru nastavení).
Viz též další podmenu f) Kennwort (podmenu zadání ochranného hesla).
22.3 Dolby Digital Einstellung (volba digitálního zvuku)
Dynamisch (podmenu nastavení dynamiky digitálního zvuku)
Rozsah nastavení dynamiky digitálního zvuku znamená poměr mezi nejtiššími a nejhlasitějšími tóny.
Nastavíte-li tento rozsah na maximum, pak uslyšíte velmi tiché tóny včetně velmi hlasitých tónů.
Pokud provedete aktivaci dětské pojistky, pak pokud se bude příslušná informace o ochraně proti
nedovolenému sledování filmu nacházet na DVD, autorádio tuto informaci načte a porovná ji
s parametrem, který jste zadali. Zjistí-li autorádio, že je tento film vhodný pouze pro starší věkové
kategorie (než kterou jste zvolili), pak reprodukci takovéhoto filmu nespustí.
Kindersicher
Tento film je vhodný pro děti.
Za určitých okolností může být reprodukce zvukových nahrávek z DVD problematická.
2G
Tento film je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Příklad: Budete sledovat film (DVD) v relativně hlučném prostředí. V tomto případě můžete zvýšit
úroveň hlasitosti poslechu, abyste slyšeli i tiché pasáže. Toto může znamenat velkou nevýhodu, neboť
uslyšíte poté hlasité pasáže s velice nepříjemnou vysokou hlasitostí. V tomto případě Vám
doporučujeme provést takzvanou kompresi rozsahu nastavení dynamiky digitálního zvuku (její snížení).
Tím zároveň zvýšíte výstupní úroveň hlasitosti zvukového signálu na vyhovující úroveň.
3 PG
Doporučený dozor rodičů. Některé pasáže filmu mohou BÝT pro děti nevhodné.
4 PG 13
Bezpodmínečný dozor rodičů. Některé pasáže filmu mohou být nevhodné pro děti
mladší 13 let.
5 PGR
Nutný dozor rodičů.
6R
Mladiství do 17 let mohou sledovat film pouze za přítomnosti dospělé osoby.
7 NC-17
Děti a mladiství do 17 let nesmějí tento film sledovat.
FULL
6/8
4/8
2/8
Komprese rozsahu nastavení dynamiky digitálního zvuku od maxima FULL, 6/8, 4/8 až do
minima 2/8.
Aus
Úplné vypnutí komprese rozsahu nastavení dynamiky digitálního zvuku.
51
Erwachsene
Tento film je vhodný pouze pro dospělé osoby.
Aus
Vypnutí funkce dětské pojistky. Uvolnění sledování filmu pro všechny věkové
kategorie
52
f) Kennwort (podmenu zadání ochranného hesla)
Pokud provedete například aktivaci dětské pojistky – viz předchozí podmenu e) Kindersicherung
(podmenu nastavení dětské pojistky) – pak k vyššímu zabezpečení zadejte ještě ochranné heslo.
Veškeré změny nastavení budete poté moci provést pouze sami po zadání ochranného hesla.
23. Technické údaje
Abyste mohli zadat vlastní ochranné heslo, musíte nejprve zadat původní heslo 1379 (základní tovární
nastavení).
Pokud vlastní ochranné heslo zapomenete, pak zadáním tohoto základního hesla 1379
můžete rovněž provést deaktivaci funkce dětské pojistky.
g) Werkeinstellung (podmenu nastavení autorádia na základní parametry)
Pokud přestane DVD/CD-přehrávač správně fungovat, můžete zvolením tohoto podmenu a dalším
zvolením nabídky Reset nastavit opět přehrávač na základní dílenské (tovární) parametry (= reset
přehrávače). Dejte však pozor na to, že pokud toto provedete, pak budou z paměti autorádia vymazána
všechna Vámi provedená nastavení. Po této akci budete muset provést všechna potřebná nastavení
přehrávače znovu. Viz též kapitola 21. Speciální funkce a její odstavec 21.4 Zpětné nastavení
autorádia na základní (dílenské) parametry (RESET).
Napájení autorádia:
11 až 15 V DC (minus na karoserii vozidla)
Odběr proudu:
Max. 10 A
Jištění:
1 pojistka 5 A a 2 pojistky 0,5 A
Výkon zesilovače:
4 x 40 W (2 stereofonní kanály)
Impedance reproduktorů:
4Ω
Frekvenční rozsah zesilovače:
20 Hz až 20 kHz
Odstup signál/šum:
90 dB
Úhlopříčka monitoru:
6,25 mm (2,5“)
Počet pixelů (rozlišení):
480 x 234 pixelů
Televizní norma:
PAL / NTSC
Rozměry (š x h x v):
178 x 190 x 50 mm
Provozní teplota:
- 10 °C až + 60 °C
22. Případné závady a jejich odstranění
Dálkový infračervený ovladač:
Napájení: 1 lithiová knoflíková baterie 3 V typu CR 2032
Kompaktní disky lze zasunout do mechaniky autorádia pouze napůl:
Nezapomněli jste vyšroubovat z autorádia šroubky, které slouží k jeho přepravě?
CD/DVD-přehrávač
Druhy CD/DVD (12 cm):
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD+ R, DVD-RW, DVD+RW
Obrazové a zvukové formáty:
DVD-Video, MPEG-4, VCD, DIVX, SVCD,
Audio-CD, MP3, WMA, JPEG (Picture CD), HDCD
Po vložení disku do mechaniky nelze disk spustit (neozývá se žádný zvuk atd.):
Nesprávně nastavená úroveň hlasitosti poslechu. Nesprávné propojení autorádia se zesilovačem, s
reproduktory nebo s jeho napájením.
Regionální kód:
2 (Evropa, Grónsko, Jižní Afrika, Egypt, Blízký Východ, Japonsko)
CD/DVD nelze načíst:
Nesprávným způsobem (obráceně) vložený disk. Vysuňte disk a vložte jej do rádia popsanou stranou
nahoru. Příliš vysoká teplota uvnitř vozidla. Vyvětrejte vozidlo. Zkondenzovaná voda uvnitř rádia
(orosená čočka laserové diody). Vypněte rádio alespoň na jednu hodinu a počkejte na odpaření
zkondenzované vody z vnitřku rádia.
Frekvenční rozsah (VKV):
Tlačítkem MODE nelze zvolit režim reprodukce z CD/DVD:
Do mechaniky autorádia jste nevložili žádný disk.
Tuner
87,5 až 108 MHz (3 subpásma FM1, FM2 a FM3)
Mezifrekvence (VKV):
10,7 MHz
Citlivost (VKV):
>15 dB (při odstupu signál / šum 30 dB)
Přejeme Vám příjemnou zábavu a mnoho hezkých zážitků s tímto přístrojem!
Vynechávání reprodukce:
Nerovný povrch vozovky. Uvolněné autorádio. Autorádio nesmí být namontováno do automobilu se
sklonem větším než 30 °. Znečištěný nebo vadný (poškrábaný) disk. Vyčistěte tento disk. Pro účely
otestování vložte do rádia jiný disk.
Autorádio vůbec nefunguje:
Zapnuli jste zapalování (poloha klíčku ve spínací skříňce zapalování ON nebo ACC). Nedošlo
k přepálení pojistky (pojistek)?
Autorádio nelze zapnout nebo vypnout otočením klíčku ve skříňce zapalování:
Nesprávně provedené propojení (jiné osazení kontaktů normovaného konektoru ISO).
Nefungují ovládací tlačítka na ovládacím panelu (autorádio zůstává viset):
Chyba mikroprocesoru. Stiskněte tlačítko zpětného nastavení RESET.
Autorádio nedokáže naladit žádné rozhlasové stanice:
Připojili jste správným způsobem konektor anténního kabelu do autorádia?
53
54
Download

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE