Algoritmy komprese dat
Tomáš Dvořák
ZS 2014/15
O přednášce
ZS: 2/0 Zk
¹ St 10:30 - 12:10 S4
: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka
? Zkouška
6
cca 4-5 problémů z témat probíraných na přednášce
2
O mně
K
*
(
I
Tomáš Dvořák
[email protected]
221914310
MS, 4. patro, dveře č. 405
3
Sylabus přednášky
Â
Statistické metody
✓
✓
✓
✓
¸
Slovníkové metody
✓
✓
¹
Shannon-Fanův kód, Huffmanův kód
aritmetické kódování
úvod to teorie informace
kontextové metody
metody třídy LZ77, LZ78
aplikace: gzip, GIF
Další metody bezztrátové komprese
✓
✓
✓
Burrowsova-Wheelerova transformace
aplikace: bzip2
bezztrátová komprese zvuku, Shorten, FLAC
4
Sylabus přednášky
º
Ztrátová komprese dat
✓
✓
✓
¼
Diferenční kódování
✓
✓
½
digitalizace zvuku
skalární kvantizace
A-law, µ-law
lineární predikce, Wiener-Hopfovy rovnice
DMCP, ADPCM
Transformace
✓
✓
DCT, DST, DWHT
formát JPEG
5
Sylabus přednášky
¾
Subpásmové kódování
✓
✓
¿
Komprese videa
✓
✓
¿
filtry, dekompozice do subpásem
formát MP3
digitalizace videa, kompenzace pohybu
formát MPEG
Další metody: vlnky a fraktály
✓
✓
vlnková transformace, formát JPEG 2000
fraktální komprese, digitální lupa
6
Literatura
&
&
&
&
&
K. Sayood. Introduction to Data Compression, 4th ed., Morgan
Kaufmann, San Francisco, 2012.
A. Moffat, A. Turpin: Compression and Coding Algorithms, Kluwer
Academic Publishers, 2002.
D. Salomon: Handbook of Data Compression, 5th ed., Springer, New
York, 2009.
G. A. Harris, P. D. Johnson, D. R. Hankerson. Introduction to
Information Theory and Data Compression, 2nd ed., Chapman &
Hall/CRC, New York 2003.
Sborníky konference DCC (Data Compression Conference)
7
Literatura
&
J. Čapek, P. Fabian: Komprimace dat : Principy a praxe. Computer
Press, Praha 2000.
8
Download

Algoritmy komprese dat