Výzkumná centra na Západočeské
univerzitě v Plzni
Click to edit Master subtitle style
Jaroslav Šíp
23. dubna 2014
UNIVERZITA
► Fakulta pedagogická (1948)
► Vysoká škola strojní a elektrotechnická (1949)
► Západočeská univerzita v Plzni byla zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
FAKULTY A ÚSTAVY
FAV – Fakulta aplikovaných věd
FAV – designu a umění
FEK– Fakulta ekonomická
FEL – Fakulta elektrotechnická
FF – Fakulta filozofická
NTIS – Nové technologie pro
informační společnost
RICE – Regionální inovační
centrum elektrotechniky
FPE – Fakulta pedagogická
FPR – Fakulta právnická
FST – Fakulta strojní
FZS – Fakulta zdravotnických studií
UJP – Ústav jazykové přípravy
NTC – Nové technologie - výzkumné centrum
RTI – Regionální technologický
institut
CENTEM – Centrum nových
technologií a materiálů
NTIS – Nové technologie pro informační
společnost
Projekt FAV na vybudování evropského centra excelence v oblastech informační
společnosti a materiálového výzkumu.
Výzkumné programy:
1)
2)
3)
4)
5)
Kybernetické systémy
Informační technologie
Heterogenní materiály
Tenkovrstvé materiály
Matematické modely
NTIS – Projekty
V roce 2014 probíhá řešení 57 projektů GA ČR, NAKI (MK), 7. RP (Marie Curie),
INGO II (MŠMT), KONTAKT II, IGA (MZ), ESA...
Z toho 17 projektů TA ČR Alfa, 3 projekty TA ČR Centra kompetence:
•
•
•
Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky
Centrum aplikované kybernetiky
Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat
V roce 2013 řešení 78 zakázek smluvního výzkumu v objemu 9,6 mil. Kč
NTIS – Reference
P1: Kybernetické systémy řízení, identifikace, inteligentního rozhodování a komunikace
ZAT Plzeň, a.s. - regulátor vodní turbíny, Bílina, řídicí systém kráčejícího pontonu
VUTS Liberec, a.s. - řídicí systémy textilních strojů (mykací stroje, tryskový stav)
ÚJV Řež, a.s. - regulátor výkonu výzkumného reaktoru LR-0
ZF Engineering, s.r,o. - soubor testovacích stendů pro automobilový průmysl
Vítkovice Machinery, a.s. - řízení procesů obrábění
ATEGA, s.r.o. - spolupráce ve vývoji manipulátorů a robotů
ČEPS, a.s. - spolehlivost a systémové služby
I&C ENERGO, a.s. - vývoj specializovaného informačního systému
ČEZ, a.s. - diagnostika volných částí jaderného reaktoru
INVEST, s.r.o., ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. - poradenská činnost v oblasti podpory projektování
Škoda Power, a.s. - modelování, diagnostika, spolehlivost
Česká televize Praha, Ministerstvo vnitra ČR, SpeechTech, s.r.o., CS SOFT, a.s. - řečové technologie
P2: Pokročilé počítačové a informační technologie
Dopravní podnik města Plzně, Magistrát města Plzně - modelování městské dopravy
ÚTIA Praha – výzkum v oblasti dopravního modelování
FN Plzeň - vyhodnocování laboratorních vyšetření, výstupů ze systémů CT, MRI, EEG a ERP
Medicalc software s.r.o., FN Plzeň - informační systém fakultní nemocnice
CCA a.s. - editor kurzů, aplikace Škola on-line
ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, SPEL, s.r.o., AŽD Praha, s.r.o., Praha a České dráhy, a.s - prevence poklesu pozornosti řidičů
Česká tisková kancelář (ČTK) - automatické zpracování textu
Seznam.cz - zpracování textu (jSQL Benchmark)
Elis Plzeň a.s. – vývoj komunikačních modulů pro indukční a ultrazvukové průtokoměry
NTIS – Reference
P3: Výzkum a modelování heterogenních materiálů a mechanických a biomechanických struktur
CompoTech Plus, s.r.o. - návrh a simulace chování konstrukcí z kompozitních materiálů, spolupráce je zaměřena na vývoj inteligentních konstrukcí, které během provozu monitorují
svůj stav a dle potřeby ovlivňují svoje chování (snižují hluk, tlumí vibrace, mění svoji tuhost, apod.)
ÚJV Řež, a.s. - analýza dynamických vlastností reaktoru, zvyšování seizmické odolnosti primárního okruhu jaderných reaktorů typu VVER
Škoda Power, s.r.o. - kmitání olopatkovaných disků
Jaderná elektrárna Temelín - dynamická odezva komponent reaktoru na buzení tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly
Škoda Transportation, s.r.o. - dynamika pohonu, vibroakustika a vnitřní aerodynamika kolejových vozidel
Vítkovice Machinery, a.s - řízení podporových reakcí při obrábění klikových hřídelí s cílem minimalizovat jejich deformace při obrábění
Škoda Auto, a.s. - vibrační analýza automobilové převodovky
BRUSH SEM, s.r.o. - modelování a výpočet optimální hloubky Lafoonových zářezů do těla turbinových generátorů
FN Plzeň, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí - modelování osteosyntézy kostí a kloubních náhrad
FN Plzeň, Chirurgická klinika a Klinika zobrazovacích metod - modelování prokrvení tkání
P4: Nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály vytvářené plazmovými technologiemi
HVM Plazma, s.r.o. – charakterizace ochranných vrstev
LASAK, s.r.o. - příprava funkčních vrstev
Zentiva, k.s. - charakterizace vzorků léčiv
PCS, s.r.o. - charakterizace tenkých vrstev
VÚHŽ, a.s. - výzkum tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikace
P5: Kvalitativní a kvantitativní studium matematických modelů
Škoda JS, a.s. - optimalizace palivových vsázek JE Dukovany, určování neutronově-fyzikálních charakteristik aktivních zón jaderných reaktorů typu VVER
ARCDATA Praha, s.r.o. - modelování geoprostorových dat
GEODIS Brno, s.r.o. - budování a provoz GNSS stanice
GEOREAL, s.r.o. - digitální fotogrammetrie a prostorové datové báze
Magistrát města Plzně - budování webu "Staré mapy města Plzně"
VGHU, Dobruška - digitální modely reliéfu ČR
ČEPS, a.s. - analýza strategií údržby elektrických sítí
NPU, Plzeň a státní zámek Kozel - prostorová evidence památkově chráněného majetku
NTIS – Kontakty
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Ředitel:
Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., telefon: +420 377 632 676, mobil: +420 601 569 597,
e-mail: [email protected]
Vědecký ředitel:
Doc. Ing. Eduard Janeček CSc., telefon: +420 377 632 506, mobil: +420 725 382 229,
e-mail: [email protected]
Manažer pro marketing a obchodní aktivity:
Ing. Martin Nozar, Ph.D., telefon: +420 377 632 066, mobil: + 420 601 569 756,
e-mail: [email protected]
Webové stránky:
http://ntis.zcu.cz
RICE – Regionální inovační centrum
elektrotechniky
Projekt na FEL na vybudování regionálního centra výzkumu v oblasti
inteligentních průmyslových systémů.
Výzkumné aktivity:
1)
2)
3)
4)
Nové koncepce pohonů a pokročilé technologie pro dopravní techniku
Materiálový výzkum
Energetika a průmyslové systémy
Diagnostika a zkušebnictví
RICE – Projekty
V roce 2014 probíhá řešení 25 projektů GA ČR, MPO TIP, 7. RP (Marie Curie),
EUREKA (MŠMT)...
Z toho 8 projektů TA ČR Alfa, 4 projekty TA ČR Centra kompetence:
•
•
•
•
Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a
hybridních materiálů
Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny
Centrum pokročilých jaderných technologií
Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů
RICE – Reference
V roce 2013 řešení 135 zakázek smluvního výzkumu v objemu 7,7
mil. Kč.
ABB Switzerland Ltd
AKI Electronic spol. r.o.
ALFMEIER CZ, s.r.o.
ATAL s.r.o.
BECH-AKKU-POWER s.r.o.
ČEPS, a.s.
Daikin Industries Czech republic s.r.o.
DHL Solutions k.s.
EGE, spol. s r.o.
Electric Powersteering Components Europe s.r.o.
ELGAS s.r.o.
ELO+, spol. s.r.o.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV, a.s.
GAUSS Electronic s.r.o.
HW group s.r.o.
Ing. František Monhart
Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing
Integrated Micro-Electronics
Johnson Controls Fabrics Strakonice a.s.
Kabelovna KABEX
Knurr GmbH
Kontron ECT design s.r.o.
KUVAG CR spol. s r.o.
Laird Technologies s.r.o.
LOMA SYSTEMS s.r.o.
MBtech Bohemia s.r.o.
Monhart Akustik s.r.o.
NetPro systems, s.r.o.
nkt cables Vrchlabí s.r.o.,
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
PBT Rožnov p.R., s.r.o.
PEBAL s.r.o.
První SaZ Plzeň a. s.
Schneider Electric Sachsenwerk GmbH
SITRONICS Telecom Solutions,
ŠKODA AUTO a.s.
ŠKODA ELECTRIC a.s.
ŠKODA JS a.s.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Technické plastové systémy s.r.o.
Techtronic Industries GmbH
TES VSETÍN s.r.
TSE spol. s r.o.
VATEC electronics spol. s r.o.
VATEC electronics spol. s r.o.
Výzkumný a zkuš. letecký ústav,a.s.
Výzkumný Ústav Železniční a.s.
Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o.
ZEZ SILKO s.r.o.
RICE – Kontakty
Západočeská univerzita v Plzni
Regionální inovační centrum elektrotechniky
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Ředitel:
Ing. Petr Frýbl, CSc. MBA, telefon: +420 377 634 100
e-mail: [email protected]
Vědecký ředitel:
Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., telefon: +420 377 634 005
e-mail: [email protected]
Webové stránky:
http://rice.zcu.cz
RTI – Regionální technologický institut
Projekt na FST na vybudování regionálního centra výzkumu v oblasti strojírenství.
Výzkumné programy:
1)
2)
3)
4)
Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných
systémů
Výzkum a vývoj výrobní strojů včetně jejich modernizací
Výzkum a vývoj tvářecích technologií
Výzkum a vývoj obráběcích technologií
RTI – Projekty
V roce 2014 probíhá řešení 23 projektů GA ČR, MPO TIP, 7. RP (Marie Curie) ...
Z toho 3 projekty TA ČR Alfa, 2 projekty TA ČR Centra kompetence:
•
•
Centrum kompetence drážních vozidel
Centrum kompetence-Strojírenská výrobní technika
RTI – Reference
V roce 2013 řešení 57 zakázek
smluvního výzkumu v objemu 7,2
mil. Kč.
3P TOOLS s.r.o.
AMATI - Denak, s.r.o.
Daikin Industries Czech republic s.r.o.
Doosan Škoda Power a. s..
Engineering Consulting Services s.r.o.
GTW BEARINGS s.r.o.
GUHRING s.r.o.
HEJPLIK s.r.o.
HOFMEISTER s.r.o.
Kovárna VIVA a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
PILSEN TOOLS s.r.o.
ROTAS STROJÍRNY SPOL. S R.O.
SOFO Group a.s.
SolidCAM
SONING Praha a.s.
Sostroj, a.s.
Streicher, spol.s r.o. Plzeň
Strojírna Vrága s.r.o.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Workpress Aviation s.r.o.
RTI – Kontakty
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní - Regionální technologický institut
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Ředitel:
Doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc., telefon: +420 377 638 700
e-mail: [email protected]
Manažer pro obchod:
Ing. Martin Jambura, telefon: +420 377 638 713
e-mail: [email protected]
Webové stránky:
http://rti.zcu.cz
CENTEM – Centrum nových technologií a
materiálů
Projekt na NTC na vybudování regionálního centra výzkumu v oblasti nových
materiálů.
Výzkumné programy:
1)
2)
3)
4)
5)
Výzkum a modifikace morfologie a povrchové textury materiálů
Pokročilé technologie na bázi polymerních materiálů
Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů
Výzkum a vývoj polymerních kompozitů
Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku
CENTEM – Projekty
V roce 2014 probíhá řešení 12 projektů GA ČR, MPO TIP, INGO II (MŠMT)...
Z toho 1 projekt TA ČR Alfa, 1 projekt TA ČR Omega:
•
•
Ložiskové stavebnicové systémy pro horizontální uložení hřídelů
rychloběžných strojů
Využití senzoriky pro zefektivnění péče o stárnoucí a
hendikepovanou populaci
CENTEM – Reference
V roce 2013 řešení 127 zakázek smluvního výzkumu v objemu 11,2 mil. Kč.
AP Racing, Velká Británie
AZW s.r.o.
Brisk a.s.
Buzuluk Komárov
ESI Group
GHE HAPPICH CZ s.r.o.
GNS GmbH, Essen
Hofmeister s.r.o.
HP Pelzer k.s.
I&C Energo a.s.
Legios. a.s.
Lintech s.r.o.
Lutos a.s.
Pilsen Steel s.r.o.
Plzeňský Prazdroj a.s.
STAHLWERK Thueringen, Německo
ŠKODA Power a.s.
ŠKODA Auto a.s.
ŠKODA Výzkum s.r.o.
Solartec s.r.o.
Triumph Designs, Velká Británie
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o.
Volkswagen AG Wolfsburg
ZVVZ a.s.
CENTEM – Kontakty
Západočeská univerzita v Plzni
Výzkumné centrum Nové technologie
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Ředitel:
Doc. RNDr. Miroslav Holeček, telefon: +420 377 634 703
e-mail: [email protected]
Zástupce ředitele pro vnější vztahy:
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., telefon: +420 377 634 709
e-mail: [email protected]
Webové stránky:
http://centem.zcu.cz
http://ntc.zcu.cz
Jak zahájit spolupráci?
Zadávání semestrálních, bakalářských, diplomových nebo disertačních
prací,
Společné projekty aplikovaného výzkumu – TA ČR,
Smluvní výzkum – podnikatelské vouchery.
CENTEM – Kontakty
Západočeská univerzita v Plzni
Výzkumné centrum Nové technologie
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Ředitel:
Doc. RNDr. Miroslav Holeček, telefon: +420 377 634 703
e-mail: [email protected]
Zástupce ředitele pro vnější vztahy:
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., telefon: +420 377 634 709
e-mail: [email protected]
Webové stránky:
http://centem.zcu.cz
http://ntc.zcu.cz
Spoluprace.zcu.cz
Spoluprace.zcu.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST
Click to edit Master subtitle style
Západočeská univerzita v Plzni
Projektové centrum
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
http://www.zcu.cz/pracoviste/pc/
[email protected]
tel.: 377 63 1080
Download

Prezentace Vyzkumna centra ZCU - British Chamber of Commerce