Program
XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny 2014
1. DEN
15. říjen 2014 (aula VFU Brno)
8.30 Registrace účastníků
9.45 Zahájení konference
10.00 Plenární přednášky
Malena M., Kozák A.
Bíreš J.
Novela zákona o potravinách
Porušenosť potravín na jednotlivých stupňoch potravinového
reťazca na Slovensku
Diskuse
11.00 Hlaváček J., Musil J.
Prezentace úspěšných výrobků soutěže Regionální potravina
Jihomoravského kraje pro rok 2014
11.20 Přestávka na kávu
11.40 Přednášky
Hera A.
Hricová K.
Papoušek I.
Stav dění v antibiotické politice ve vztahu k veterinárním
léčivům
Problematika Escherichia coli s rezistencí k chinolonům
v chovech drůbeže
Geny plazmidově kódované rezistence k chinolonům u
izolátů Escherichia coli z drůbeže na Olomoucku; polemika o
antibiotické rezistenci
Diskuse
13.00 Přestávka na oběd, diskuse u posterů
14.30 Přednášky
Bardoň J.
Koudela B.
Lačanin I.
Výskyt termotelerantních kampylobakterů ve vepřových
játrech v tržní síti na Moravě
Distribuce tkáňových cyst Toxoplasma gondii v orgánech koz
a jejich přežívání v kozím mase a v trvanlivých
fermentovaných salámech
Occurrence of Lactobacillus spp. isolated from raw cow milk
Diskuse
16.00 Přestávka na kávu
16.15 Přednášky
Chernukha I.
Kameník J.
Buňka F.
Effects of low temperature - long time (LT-LT) treatments on
microbiological safety and losses of vitamins and minerals of
cooked ham
Weissella viridescens jako původce senzorických změn
salámu Vysočina
Vliv složení ternárích směsí tavicích solí s citronanem
sodným na tvrdost modelových tavených sýrů
Diskuse
17.30 Ukončení 1. dne konference
19.00 Společenský večer
Program
XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny 2014
2. DEN
16. říjen 2014 (aula VFU Brno)
Zahájení 2. části konference
9.00 Přednášky
Golian J.
Problémy falšovania a autentifikácie hydinového mäsa
Manyukhin Y.
Horseflesh identification in meat products using
proteomics
Pokora J.
Falšování potravin – problém 21. století?
Váňa J.
Nová legislativa k označování potravin
Diskuse
10.20 Přestávka na kávu
10.40 Přednášky
Prusa T.
Hodulová L.
Poskočilová H.
Mediální prezentace doplňků stravy
Kolostrum – vysokocenený prírodný potravinový doplnok
stravy
Realizace výsledků firemního vývoje z pohledu legislativy
Diskuse
12.00 Ukončení odborné části konference, káva, občerstvení
Historická část
13.00 Registrace účastníků
13.30 Přednášky
Brauner P.
Tremlová B.
Páral V., Pyszko M.,
Pyszková L.
Dedek L.
Holec J.
Pažout V.
Hejlová Š.
15.30 Ukončení konference
Zahájení a úvodní slovo
Proslov děkanky k historické sekci L+H dní
Archeoosteologie – zdroj informací o masité stravě našich
předků
Z rodinného alba prof. Lenfelda
Stručná informace o čsl. legionářích
K nedožitým 70. narozeninám prof. Mikulíka
Studijní program oboru hygiena potravin v průběhu časů
Download

Program XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny 2014