5 důvodů, proč být v Brně na konferenci
setkání odborníků na evropské úrovni
vzdělávací zkušenost
nové myšlenky
staří přátelé
nové kontakty
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Státní veterinární správa České republiky
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin
Hygiena a technologie potravin
XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny
Sborník přednášek a posterů
2. a 3. října 2013
Konference je pořádána za finanční podpory statutárního města Brna
Program
XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny 2013
1. DEN
2. říjen 2013 (aula VFU Brno)
8.30 Registrace účastníků
9.30 Zahájení konference
10.15 Přednášky
Veterinární ochrana veřejného zdraví
Hera A.
Bíreš J.
Kohoutová L.
Diskuse
Přestávka na kávu
12.00 Přednášky
Koudela, B.
Bardoň J.
Nové požadavky na antibiotickou politiku ve
veterinární medicíně
Aktuální kauzy s nálezy reziduí antibiotik
v potravinách
E. coli produkující ESBL u hospodářských zvířat
Současné trendy při diagnostice cysticerkózy skotu
Výskyt verotoxinogenních kmenů E. coli u prasat a
skotu na jatkách v ČR
Zhodnocení domácích porážek skotu za rok 2012
Vrubel. J.
Diskuse
13.15 Přestávka na oběd, diskuse u posterů
14.30 Přednášky
Aktuální problémy bezpečnosti a kvality živočišných produktů
Velecký, J.
Kouba, F.
Golian, J.
Pekár I.
Krokodýl nilský – první porážka v Evropě?
Monitoring radioaktivity černé zvěře v jihočeském
regionu
Alergény rýb a metódy ich druhovej identifikácie
Aktuálne informácie o úradných kontrolách při
uvádzaní slepačích vajec a včelieho medu do obehu
v Slovenskej republike
Diskuse
15.50 Přestávka na kávu
16.10 Přednášky
Pospiech, M.
Čáslavková P.
Eliášová, M.
Optimalizace výpočtu obsahu kostní tkáně v
histologických řezech
Nové směry v hodnocení kvality potravin
Detekce vad vepřového masa a jejich vliv na kvalitu
dušených šunek
Diskuse
18.00 Ukončení 1. dne konference
19.00 Společenský večer
XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny 2013
2. DEN
3. říjen 2013 (aula VFU Brno)
Zahájení 2. části konference
8.30
Prezentace úspěšných výrobků soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje
pro rok 2013 (Musil J., Hlaváček J.)
9.00
Přednášky
Aktuální problémy bezpečnosti a kvality mléka a mléčných výrobků
Pokorný F.
Luptáková O.
Kadlec, I.
Buňka, F.
Úradná kontrola surového mlieka a mličnych
výrobkov na Slovensku
Hodnotenie dynamiky rastu stafylokokov
v závislosti na spôsobe výroby ovčích syrov
Infračervená spektroskopie a novinky fy FOSS pro
management stáda a ekologickou výrobu mléka
Úloha fosforečnanových tavicích solí při výrobě
tavených sýrů
Diskuse
10.20 Přestávka na kávu
10.40 Přednášky
Vorlová L.
Borkovcová I.
Kostrhounová R.
Hodulova L.
Diskuse
Mléko jako stěžejní zdroj významných nutrientů
Sledování významných nutrientů mléka pomocí
instrumentálních analytických metod
Využití metody UHPLC při stanovení vybraných
lipofilních vitamínů v mléce
Aspekty riboflavinu a kyseliny listové v mléce
12.00 Ukončení odborné části konference, káva, občerstvení
Historická sekce 16.10.2013
Jednání historické sekce konference je součástí oslav 95. Výročí založení Vysoké
školy zvěrolékařské v Brně
Download

program konference - Lenfeldovy a Höklovy dny