Laboratoř měření geometrické přesnosti
Nabídka služeb v oblasti měření
geometrické přesnosti obráběcích strojů
Kontakt:
Ing. Michal Holub, Ph.D.
[email protected]
NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2, 616 69 Brno
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
www.netme.cz
Zaměření laboratoře
 Rychle a přesně identifikace příčiny a závady u CNC
obráběcích strojů
 Sledovat a vyhodnocovat přesnost CNC obráběcích
strojů
 Provádíme dynamické testy založené na kruhové
interpolaci u CNC obráběcích strojů až do průměru 12
000mm
 Laserové měření a kalibrace lineárních a (rotačních) os
 Dle řídícího systému možná volumetrická kompenzace
pracovního prostoru stroje
 Měření velkých obráběcích strojů až do délky pojezdu
20 000mm
 Návrh a vývoj zařízení pro sledování chování výrobních
strojů dle požadavků zákazníka
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
 Rychlá diagnostika CNC
obráběcích strojů – DBB
QC20-W (Renishaw)
 Zkoušky geometrické
přesnosti – LI XL-80 (Renishaw)
 Kompenzace os CNC
obráběcích strojů
 Kontrola a predikování
chování CNC OS
Zdroj: Renishaw
Vybavení laboratoře
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Očekávané výstupy
Zdroj: Renishaw
 Aktuální stav stroje
 Dlouhodobé sledování
 Predikování chování OS
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Vybavení laboratoře
Hardware Laser Tracer (LT) – www.etalon-ag.com
 Interferometr s rozlišením 0,001µm
 Jednotku pro kompenzaci teploty, tlaku a vlhkosti
vzduchu
 Patentovaný hardware
Nejistota měření U95=0,2µm+0,3µm
Software:
 TRAC-CAL - Kalibrace
 TRAC-CHECK - Kontrola
Opce:
 Volumterická kompenzace pro
(Siemens, Fanuc, Heidenhain)
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Očekávané výstupy z přístroje LT
Získání až 21 chybových parametrů stroje v celém
pracovním prostoru stroje
Možnost zobrazení každého
parametru v závislosti na poloze
Zdroj: ETALON AG
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Princip volumetrické kompenzace u VCS
Zdroj: Siemens
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Ukázky nasazení volumetrické kompenzace u OS
Ukázka zlepšení přesnosti stroje
se systém Siemens VCS
Ukázka zlepšení přesnosti stroje
se systém Fanuc
Zdroj: ETALON AG
Další možnosti využití lasertraceru jsou:
Kompenzace portálové konstrukce stroje
Kontrola a kompenzace rotačních os
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Využití Laser TRACERU
Zdroj: ETALON AG
New Technologies for Mechanical Engineering
Zdroj: ETALON AG
 Využití pro velké CNC obráběcí stroje
 Délka os 1-20 m pro 1 cyklus měření
 Kontrola geometrické přesnosti OS
dle ISO 230-2 a -6
 Test kruhovitosti až do průměru 12m
dle ISO 230-4
 Kompenzace jednotlivých os
 Volumetrická kompenzace
www.netme.cz
Děkuji za pozornost
a těšíme se na případnou
spolupráci!
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Ing. Michal Holub, Ph.D.
Ing. František Bradáč, Ph.D.
[email protected]
[email protected]
New Technologies for Mechanical Engineering
www.netme.cz
Download

zde - Vysoké učení technické v Brně