Heliport Dobšice
ELEV 701ft (214 m)
Neveřejný heliport
HRS: VFR Den
INFO:
Přílety PPR (nutné telefonické povolení), Pod TMA Čáslav.
Heliport vyhovuje provozu všech vrtulníků, jejichž parametry nepřekročí:
•
Průměr rotoru
13,00 m
•
Délka vrtulníku
13,00 m
•
Hmotnost vrtulníku 3 500 kg
084˚
264˚
Přistání:
084˚
264˚
Tyto směry zohledňují kromě překážkových poměrů i větrné poměry lokality i hlukové
zatížení okolí.
Vzlety :
150m západně od heliportu nadzemní vedení vysokého napětí.
NOISE: Nepřelétávat Žehuňský rybník a obce Žehuň, Sány a Dobšice
LOC:
U dálnice D11 – sjezd Kolín/Městec Králové
N50 0 10“164 , E 15 ˚16 50“192
Pro přílety je nutné telefonické povolení:
NisaAir s.r.o., Regnerova 1036/II, Mladá Boleslav, 293 01
Tel. +420 723 909 697 – Ladislav Bradáč
Email: [email protected]
www.nisaair.cz
Poskytované služby:
Poplatky se nevybírají
Občerstvení: Restaurace KFC a čerpací stanice SHELL
Vzletová a dosedací plocha TLOF:
Rozměry:
čtvercová 10 x 10 m
Sklon:
jednostranný 1,0%
Únosnost:
do 3 500 kg
Povrch:
zámková dlažba
Plocha konečného přiblížení a vzletu (FATO):
Rozměry:
kružnice o průměru 26 m
Sklon:
max. 3%
Povrch:
travnatý s výjimkou části FATO křižované zpevněnou
přístupovou komunikací
Bezpečnostní plocha (BP/SA):
Rozměry:
přesahuje za okraj FATO do vzdálenosti 9 m
Sklon:
nepřesahuje rovinu stoupající vně od okraje FATO se sklonem 4%
Povrch:
shodný s FATO
Ostatní pohybové plochy:
Druhy LPH:
Druhy olejů:
Hangárovací prostory:
Nejsou k dispozici.
nejsou k dispozici
nejsou k dispozici
nejsou k dispozici
Download

Heliport Dobšice