Coulometer pro stanovení
čísla kyselosti
Charakteristika
•
•
•
•
mikroanalytická metoda
snadná obsluha
modul Coulometru WTD
modul pro osobní počítač
Oblast použití
•
•
•
•
•
transformátorové oleje
hydraulické oleje
ropné produkty, oleje
farmaceutické výrobky
potravinářské výrobky
Základní popis
Číslem kyselosti olejů se dle definice rozumí množství KOH v miligramech,
potřebné pro zneutralizování kyselých složek obsažených v jednom gramu oleje.
Jeho stanovení se obvykle provádí volumetrickou titrací roztokem hydroxidu
v prostředí organických rozpouštědel. Při coulometrickém stanovení čísla kyselosti
je titrační činidlo (hydroxylové ionty) generováno přímo na platinové katodě
rozkladem vody. Neutralizace probíhá v uzavřeném katodickém oddělení
elektrolytické nádobky bez přítomnosti vzduchu. Je tak vyloučen rušivý
vliv atmosférického oxidu uhličitého. Výhodou této metody je velmi malá spotřeba
rozpouštědel. Coulometrie umožňuje vysokou přesnost odměřování reakčního
činidla a na druhé straně nevyžaduje stanovení faktoru odměrného roztoku pomocí
standardních látek. Pro určení ekvivalence je použita spektrofotometrická indikace,
za využití acido-bazického indikátoru. Je tak vyřešen problém subjektivního
vyhodnocení konečného bodu titrace volumetrické metody, zvláště při stanovení
tmavých olejů. Titrační roztok je směs
alkoholu a toluenu
(1:2) s vhodným
Technická data
< 0,4 µg do 40 µg KOH
chyba měření
indikátorem a solí elektolytu. Výsledkem
1 % nad 40 µg KOH
analýzy
je ekvivalentní množství KOH
rozsah přístroje
1 až 50 µg KOH
v mikrogramech, které je po zadání navážky
0,002 až 5 mg KOH/g
zobrazení výsledku
µg ; mg KOH/g
vyjádřeno přímo jako číslo kyselosti v
spotřeba rozpouštědel 10 ml na jedno stanovení
mgKOH/g.
Přístroj je koncipován jako modul
navážka vzorku
0,01 až 0,5 g
Coulometru WTD, nebo v druhé variantě jako
titrační nádobka
10 ml
rozměry d x v
125x120 mm
samostatný
coulometr s přímým připojení
hmotnost
cca 0,9 kg
k počítači PC pomocí USB.
Diram s.r.o.
e-mail: [email protected];
web: www.diram.cz
Svojetická 7, 100 00 Praha 10; tel: +420 242 485 363; mobil: +420 603 713 834
Download

Coulometer pro stanovení čísla kyselosti