Příklady označování ventilátorů:
RNH 630 PR-6.L.0–BNV–5,5kW-605ot.
Radiální nízkotlaký ventilátor s převodem , do pro-středí bez nebezpečí výbuchu, velikost 630,
v poloze 6L ( viz tab 3. ) ,bez izolátorů chvění s motorem 5,5 kW, otáčky 605 ot∙min-1
RNH 315 PM-5.2-Zóna1-1,5kW
Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem, do prostředí s nebezpečím výbuchu ( Zóna1)
v poloze 5 s rámem a izolátory.
RSH/2 400 VK-BNV
Radiální středotlaký oboustranně sací ventilátor o velikosti 400 s volným koncem do prostředí
bez nebezpečí výbuchu.
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
kontakt:
PRAHA
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Manager prodej FAN a ICL
Milan Košťál
Tel.: + 420 251 088 747
Mobil: + 420 602 292 526
E-mail: [email protected]
Obchodní ředitelka
Ing. Lenka Chmátalová
Tel.: + 420 251 088 780
Mobil: + 420 724 518 723
E-mail: [email protected]
Manager prodeje AHU a HVAC
Ing. Róbert Turek
Mobil: + 420 602 194 420
E-mail: [email protected]
Ondřej Dušek
Mobil: + 420 602 257 370
E-mail: [email protected]
VÝCHODNÍ ČECHY
Velké náměstí 130, 500 03 Hradec Králové
Pavel Dědic
Mobil: + 420 602 311 208
E-mail: [email protected]
SPOLEČNÉ ÚDAJE
Provedení a podmínky provozu
MORAVA
PARTNER KLIMA
Tomáše Bati 87, 761 28 Zlín
Ing. Stanislav Patočka
Mobil: + 420 605 568 324
E-mail: [email protected]
Naše ventilátory RSH a RNH jsou vyráběny z pozinkovaného nebo černého ocelového plechu
a tyčí L a U třídy 11. Ventilátory RSHJ jsou vyráběny z nerezu a černého ocelového plechu
s epoxidovým práškovým lakem nebo pogumované. Sací ústí pro ventilátory BNV (Bez nebezpečí výbuchu) jsou vyrobena z hliníkového plechu, popř. prolisováním v pozinkované bočnici
ventilátoru. Pro provedení ZONA1,ZONA2 jsou sací ústí měděná.Vzduch dopravovaný našimi ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí, které by se
usazovaly na oběžném kole a spirální skříni nebo by působily korozi oceli, hliníku a zinku
nebo mědi. Teplota prostředí, v němž ventilátory pracují se musí pohybovat od -20°C do +
40°C, teplota dopravovaného vzduchu pak v rozmezí -20°C až + 85°C u ventilátorů s převodem. U ventilátorů na přímo nesmí teplota dopravovaného vzduchu přesáhnout +50°C.
Ing. Kamil Derka
Mobil: + 420 603 193 513
E-mail: [email protected]
Ing. Martin Jašek
Mobil: + 420 603 117 150
E-mail: [email protected]
Určování poloh a provedení
SERVIS PRAHA
Polohy a provedení se určují vždy v pohledu ze
strany sání, u oboustranně sacích ventilátorů ze
strany odvrácené od převodu. Čísla poloh vycházejí ze směru proudění a výstupu vzduchu z ventilátoru, provedení pak z umístění motoru vzhledem
k ventilátoru.
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Petr Kalina
Mobil: + 420 602 254 014
E-mail: [email protected]
SERVIS KARVINÁ
U Bažatnice 1462, 733 01 Karviná
Ing. Adam Molinek
Mobil: + 420 602 517 573
E-mail: [email protected]
Tab. 2 a 3 uvádí konkrétní příklady označování
poloh a provedení.
SEVERNÍ ČECHY
Ovocná 157/2, 460 06, Liberec 6
Ladislav Jošt
Mobil: + 420 602 379 541
E-mail: [email protected]
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
ventilátory
JIŽNÍ ČECHY
Komenského 1386, 399 01 Milevsko
Jan Kozák
Mobil: + 420 602 460 469
E-mail: [email protected]
JANKA ENGINEERING s.r.o.
www.janka.cz
Tab.2
Tab.3
(Polohy 7 a 8 pouze pro patkkopřírubové provedení)
Označování pro objednání
Typ – RNH,RSH,RSHJ… viz výše.
Velikost – 250,315,400… velikost je dána průměrem oběžného kola
Norma – PK123410,N 0247/87…
Poloha – Označování je uvedeno v tabulkách 1,2 a 3 ( viz. výše ).
Provedení:
X – u ventilátorů s přímým pohonem
0 – bez rámu a izolátorů chvění
1 – s rámem bez izolátorů chvění
2 – s rámem a izolátory chvění
X – u ventilátorů s řemenovým převodem
0 – bez izolátorů chvění
1 – s izolátory
Motor – Výkon v kW
Otáčky ventilátoru – Uvádí se u ventilátorů s převodem klínovými řemeny.
Tab.1 určuje obecná pravidla určení polohy
Příklady označování ventilátorů:
RNH 630 PR-6.L.0–BNV–5,5kW-605ot.
Radiální nízkotlaký ventilátor s převodem , do pro-středí bez nebezpečí výbuchu, velikost 630,
v poloze 6L ( viz tab 3. ) ,bez izolátorů chvění s motorem 5,5 kW, otáčky 605 ot∙min-1
RNH 315 PM-5.2-Zóna1-1,5kW
Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem, do prostředí s nebezpečím výbuchu ( Zóna1)
v poloze 5 s rámem a izolátory.
RSH/2 400 VK-BNV
Radiální středotlaký oboustranně sací ventilátor o velikosti 400 s volným koncem do prostředí
bez nebezpečí výbuchu.
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
kontakt:
PRAHA
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Manager prodej FAN a ICL
Milan Košťál
Tel.: + 420 251 088 747
Mobil: + 420 602 292 526
E-mail: [email protected]
Obchodní ředitelka
Ing. Lenka Chmátalová
Tel.: + 420 251 088 780
Mobil: + 420 724 518 723
E-mail: [email protected]
Manager prodeje AHU a HVAC
Ing. Róbert Turek
Mobil: + 420 602 194 420
E-mail: [email protected]
Ondřej Dušek
Mobil: + 420 602 257 370
E-mail: [email protected]
VÝCHODNÍ ČECHY
Velké náměstí 130, 500 03 Hradec Králové
Pavel Dědic
Mobil: + 420 602 311 208
E-mail: [email protected]
SPOLEČNÉ ÚDAJE
Provedení a podmínky provozu
MORAVA
PARTNER KLIMA
Tomáše Bati 87, 761 28 Zlín
Ing. Stanislav Patočka
Mobil: + 420 605 568 324
E-mail: [email protected]
Naše ventilátory RSH a RNH jsou vyráběny z pozinkovaného nebo černého ocelového plechu
a tyčí L a U třídy 11. Ventilátory RSHJ jsou vyráběny z nerezu a černého ocelového plechu
s epoxidovým práškovým lakem nebo pogumované. Sací ústí pro ventilátory BNV (Bez nebezpečí výbuchu) jsou vyrobena z hliníkového plechu, popř. prolisováním v pozinkované bočnici
ventilátoru. Pro provedení ZONA1,ZONA2 jsou sací ústí měděná.Vzduch dopravovaný našimi ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí, které by se
usazovaly na oběžném kole a spirální skříni nebo by působily korozi oceli, hliníku a zinku
nebo mědi. Teplota prostředí, v němž ventilátory pracují se musí pohybovat od -20°C do +
40°C, teplota dopravovaného vzduchu pak v rozmezí -20°C až + 85°C u ventilátorů s převodem. U ventilátorů na přímo nesmí teplota dopravovaného vzduchu přesáhnout +50°C.
Ing. Kamil Derka
Mobil: + 420 603 193 513
E-mail: [email protected]
Ing. Martin Jašek
Mobil: + 420 603 117 150
E-mail: [email protected]
Určování poloh a provedení
SERVIS PRAHA
Polohy a provedení se určují vždy v pohledu ze
strany sání, u oboustranně sacích ventilátorů ze
strany odvrácené od převodu. Čísla poloh vycházejí ze směru proudění a výstupu vzduchu z ventilátoru, provedení pak z umístění motoru vzhledem
k ventilátoru.
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Petr Kalina
Mobil: + 420 602 254 014
E-mail: [email protected]
SERVIS KARVINÁ
U Bažatnice 1462, 733 01 Karviná
Ing. Adam Molinek
Mobil: + 420 602 517 573
E-mail: [email protected]
Tab. 2 a 3 uvádí konkrétní příklady označování
poloh a provedení.
SEVERNÍ ČECHY
Ovocná 157/2, 460 06, Liberec 6
Ladislav Jošt
Mobil: + 420 602 379 541
E-mail: [email protected]
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
ventilátory
JIŽNÍ ČECHY
Komenského 1386, 399 01 Milevsko
Jan Kozák
Mobil: + 420 602 460 469
E-mail: [email protected]
JANKA ENGINEERING s.r.o.
www.janka.cz
Tab.2
Tab.3
(Polohy 7 a 8 pouze pro patkkopřírubové provedení)
Označování pro objednání
Typ – RNH,RSH,RSHJ… viz výše.
Velikost – 250,315,400… velikost je dána průměrem oběžného kola
Norma – PK123410,N 0247/87…
Poloha – Označování je uvedeno v tabulkách 1,2 a 3 ( viz. výše ).
Provedení:
X – u ventilátorů s přímým pohonem
0 – bez rámu a izolátorů chvění
1 – s rámem bez izolátorů chvění
2 – s rámem a izolátory chvění
X – u ventilátorů s řemenovým převodem
0 – bez izolátorů chvění
1 – s izolátory
Motor – Výkon v kW
Otáčky ventilátoru – Uvádí se u ventilátorů s převodem klínovými řemeny.
Tab.1 určuje obecná pravidla určení polohy
RNH160
RNH250
RSH200
0
1000
2000
3000
4000
5000
Prutok (m3/h)
7000
6000
Airflow (m3/h)
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
Nízkotlaké Ventilátory
Ventilátory
RNP/2
60000
40000
20000
8 0000
Nízkotlaké
RNH, RNH/2, RNZM
Středotlaké
RSH, RSH/2, RSHJ
RSH400
RNH315
RSH315
RNH250
RNH/2-1250
2000
0
2000
6000
4000
8000
6000
10000
8000
14000
12000
10000
16000
14000
12000
20000
18000
16000
PM, PP, PGF
VelikostVelikost
Velikost
3000
5000
4000
7000
6000
Průtok (m /h)
0
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
10000
8000
12000
14000
16000
14000
12000
16000
18000
0
RNH400
2000
4000
6000
8 000
10000
40000
20000
60000
8 0000
RNH500
RNH315
RNH400
RNH315
8000
10000
40000
20000
60000
RNH250
0
0
8 0000
2000
2000
4000
4000
6000
8000
8000
6000
10000
10000
12000
20000
14000
40000
60000
16000
8 0000
RSH2000
20000
Airflow (m3/h)
Nízkotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 400 - 6000 m3/h,
celkový tlak až 700 Pa
2000
1000
4000
2000
6000
8 000
10000
20000
40000
3000
4000
5000
6000
7000
100000
Průtok80000
(m3/h)
60000
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
60000
RNH200
RSH250
0
1000
2000
2000
3000
4000
4000
6000
5000
8 000
6000
10000
7000
20000
Prutok (m3/h)
Nízkotlaký oboustranně
sací ventilátor,
průtok 4000 - 220000 m3/h,
celkový tlak až 1400 Pa
RNH/2-800
RNH/2-630
RSH250
RNH/2-500
40000
60000
RSH200
Průtok (m /h)
0
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
40000
7000
60000
8 0000
100000
Prutok (m3/h)
200000
6000
10000
8 000
20000
40000
60000
Průtok (m3/h)
0
8 0000
100000
200000
RSH500
RNH/2-1000
RNH/2-800
RSH400
RNH/2-630
RNH/2-500
RSH315
RSH250
0
0
8 0000
Středotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 300 - 6500 m3/h,
celkový tlak až 2000 Pa
RSH250
3
0
4000
2000
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
8000
20000
10000
40000
12000
60000
14000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Prutok (m3/h)
8 0000
16000
Středotlaký ventilátor s přímým pohonem,
průtok 300 - 16500 m3/h,
celkový
tlak až 2000 Pa
100000 200000
Průtok (m3 3/h)
Airflow (m/h)
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RSH315
RNH/2-1000
RSH315
2000
RSH PM
RSH PP
RNH/2-1250
Průtok (m3/h)
0
Středotlaký ventilátor s pohonem
klínovým řemenem,
průtok 300 - 52200 m3/h,
celkový tlak až 2350 Pa
RNH250
RSH315
0
Středotlaký oboustranně
sací ventilátor bez motoru,
průtok 600 – 100000 m3/h,
celkový tlak až 2400 Pa
RSH/2-400
RSH630
RNH160
RSH200
8 0000
8 0000
Prutok (m/h)
RNH315
Prutok (m3/h)
40000
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RNH/2-1250
RSH400
Airflow (m3 /h)
0
RNH/2 PR
60000
200000
3
RSH500
200000
40000
20000
100000
RSH/2-500
22000
RSH630
RNH400
Size
RSH315
RNH160
RSH250 0
18000
RSH800
RNH200
RSH400
RSH/2-160
10000
8 0000
RSH/2-160
RSH1000
RSH/2-630
RNH400
RSH1000
RSH/2-500
RNH315
RSH800
RSH/2-400
RSH630
RSH/2-315
RNH250
RSH500
RSH/2-250
8 000
60000
RSH/2-250
Průtok (m3/h)
RSH PR
6000
6000
40000
20000
RSH/2-315
RNH250
RSH/2-800
4000
4000
10000
8 000
RSH/2-630
Velikost
Nízkotlaký ventilátor uložený vertikálně,
průtok 1760 – 20700 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
RSH/2-1000
2000
2000
6000
RSH/2-800
RNH400
3
/h)
Průtok
Airflow (m
(m3/h)
4000
RSH/2 PR
Velikost
Size
Prutok (m3
Nízkotlaký ventilátor s pohonem
100000
200000
klínovým
řemenem,
průtok 540 – 80000 m3/h,
celkový tlak až 1100 Pa
2000
RSH/2-1000
STŘEDOTLAKÉ VENTILÁTORY
RSH200
0
Airflow (m3/h)
RNH630
RNH500
0
20000
RNH800
RNH630
RNH/2-160
Speciální typ středotlakého ventilátoru,
průtok vzduchu 450 - 52200 m3/h
3
Prutok
celkový
tlak(m
až
2500 Pa
RSH200
3
RNH500
RNH1000
RNH PP
Velikost
Velikost
Velikost
2000
RNH630
RNH800
RNH/2-250
RSH500
RNH/2-400
RNH/2-160
RSH250
RNH1250
RNH1250
RNH/2-400
0
ZONE 1 Exe/T3
Size
Velikost
Velikost
RNH/2-500
RNH250
ZONE 2 Exe/T3
1000
RNZM
0
2000
33
Prutok (m
/h)
Airflow
(m
/h)
RNH315
Velikost
Velikost
Velikost
Bez nebezpečí výbuchu (BNV)
0
RSH250
RNH1000
RNH/2-315
Poháněné řemenovým převodem na rámu PR
S / bez motoru, s/bez tlumících vložek, s/bez klapek,
S/bez krycích mřížek, s/bez krytem motoru
RNP/2 200
RNP/2 180
22000
RNH/2-500
RSH400
RNH/2-315
Nízkotlaký oboustranně sací ventilátor,
průtok 250 - 26000 m3/h,
3
tlak až 1300 Pa
Prutok (mcelkový
/h)
RSH400
Velikost
Velikost
Velikost
RNH PR
4000
RSH630
RNH/2-250
RSH315
RNP/2 225
RNP/2 160
RSH315
Průtok (m3/h)
RNH/2-1000
RSH250
0
RNH/2-800
RNP/2 250
RSH500RSH200
Size
Velikost
Velikost
Size
Nízkotlaký ventilátor
s přímým pohonem,
průtok 400 - 23000 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
Podle tlaku
S přímým pohonem
RNP/2 280
RSH630
RSH500
RNH400
RNH/2, RSH/2
RSH250
RNP/2
315
Size
Velikost
Velikost
Oboustranně sací
RSH800
RNH/2-630
RNH1250
RSA
PR
RNH1000
TVA
RNH800
Středotlaký
ventilátor
s řemenem
RNH630
Transportní ventilátor
s přímým pohonem
Size
Podle vstupní strany
RNP/2 400
Velikost
Velikost
RHN, RSH, RSHJ, RNZM
Jednostranně sací
RNH/2-800
RNP/2 355
Size
Velikost
Velikost
ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ
Maxfimum afirflow for 4 m/s
RSH630
RNH500
RNH/2-630
RSH1000
RSH315
RNH630
Size
Velikost
Naše ventilátory jsou navrženy pro teploty okolí od -20 °C to +40°C
(-4°F to 104°F).
Maximální pracovní teplota přívodního vzduchu ventilátorů s přímým
pohonem je +50°C.
Teplota přívodního vzduchu pro ventilátory s řemenovým převodem
je od - 20°C to +85°C (-4°F to 185°F).
Podle prostředí
instalace
10000
RNH/2-1250 PR
RSHJ
RNP/2 450
RNH PM
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Podle vybavení
8000
6000
RNH/2-1000
V JANKA ENGINEERING vyrábíme několik modelových řad ventilátorů . Především se jedná o radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory a nově i ventilátory s volným oběžným
kolem takzvané PLUGFANY.
Radiální ventilátory vyrábíme s průměry oběžného kola
od 160 do 1250mm a PLUGFANY ve velikostech 22 až 100.
Podle druhu
pohonu
4000
Prutok (m /h)
7000
6000
2000
3
RNH500
průtok
12500 – 65500 m3/h
průtok 1800 - 6500 m3/h,
RNH400
celkový tlak až 3850 Pa
celkový tlak až 4500 Pa
RNH315
RNH250
Airflow (m3/h)
0
2000
4000
6000
8000
10000
20000
40000
60000
8 0000
RNH160
RNH250
RSH200
0
1000
2000
3000
4000
5000
Prutok (m3/h)
7000
6000
Airflow (m3/h)
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
Nízkotlaké Ventilátory
Ventilátory
RNP/2
60000
40000
20000
8 0000
Nízkotlaké
RNH, RNH/2, RNZM
Středotlaké
RSH, RSH/2, RSHJ
RSH400
RNH315
RSH315
RNH250
RNH/2-1250
2000
0
2000
6000
4000
8000
6000
10000
8000
14000
12000
10000
16000
14000
12000
20000
18000
16000
PM, PP, PGF
VelikostVelikost
Velikost
3000
5000
4000
7000
6000
Průtok (m /h)
0
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
10000
8000
12000
14000
16000
14000
12000
16000
18000
0
RNH400
2000
4000
6000
8 000
10000
40000
20000
60000
8 0000
RNH500
RNH315
RNH400
RNH315
8000
10000
40000
20000
60000
RNH250
0
0
8 0000
2000
2000
4000
4000
6000
8000
8000
6000
10000
10000
12000
20000
14000
40000
60000
16000
8 0000
RSH2000
20000
Airflow (m3/h)
Nízkotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 400 - 6000 m3/h,
celkový tlak až 700 Pa
2000
1000
4000
2000
6000
8 000
10000
20000
40000
3000
4000
5000
6000
7000
100000
Průtok80000
(m3/h)
60000
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
60000
RNH200
RSH250
0
1000
2000
2000
3000
4000
4000
6000
5000
8 000
6000
10000
7000
20000
Prutok (m3/h)
Nízkotlaký oboustranně
sací ventilátor,
průtok 4000 - 220000 m3/h,
celkový tlak až 1400 Pa
RNH/2-800
RNH/2-630
RSH250
RNH/2-500
40000
60000
RSH200
Průtok (m /h)
0
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
40000
7000
60000
8 0000
100000
Prutok (m3/h)
200000
6000
10000
8 000
20000
40000
60000
Průtok (m3/h)
0
8 0000
100000
200000
RSH500
RNH/2-1000
RNH/2-800
RSH400
RNH/2-630
RNH/2-500
RSH315
RSH250
0
0
8 0000
Středotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 300 - 6500 m3/h,
celkový tlak až 2000 Pa
RSH250
3
0
4000
2000
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
8000
20000
10000
40000
12000
60000
14000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Prutok (m3/h)
8 0000
16000
Středotlaký ventilátor s přímým pohonem,
průtok 300 - 16500 m3/h,
celkový
tlak až 2000 Pa
100000 200000
Průtok (m3 3/h)
Airflow (m/h)
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RSH315
RNH/2-1000
RSH315
2000
RSH PM
RSH PP
RNH/2-1250
Průtok (m3/h)
0
Středotlaký ventilátor s pohonem
klínovým řemenem,
průtok 300 - 52200 m3/h,
celkový tlak až 2350 Pa
RNH250
RSH315
0
Středotlaký oboustranně
sací ventilátor bez motoru,
průtok 600 – 100000 m3/h,
celkový tlak až 2400 Pa
RSH/2-400
RSH630
RNH160
RSH200
8 0000
8 0000
Prutok (m/h)
RNH315
Prutok (m3/h)
40000
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RNH/2-1250
RSH400
Airflow (m3 /h)
0
RNH/2 PR
60000
200000
3
RSH500
200000
40000
20000
100000
RSH/2-500
22000
RSH630
RNH400
Size
RSH315
RNH160
RSH250 0
18000
RSH800
RNH200
RSH400
RSH/2-160
10000
8 0000
RSH/2-160
RSH1000
RSH/2-630
RNH400
RSH1000
RSH/2-500
RNH315
RSH800
RSH/2-400
RSH630
RSH/2-315
RNH250
RSH500
RSH/2-250
8 000
60000
RSH/2-250
Průtok (m3/h)
RSH PR
6000
6000
40000
20000
RSH/2-315
RNH250
RSH/2-800
4000
4000
10000
8 000
RSH/2-630
Velikost
Nízkotlaký ventilátor uložený vertikálně,
průtok 1760 – 20700 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
RSH/2-1000
2000
2000
6000
RSH/2-800
RNH400
3
/h)
Průtok
Airflow (m
(m3/h)
4000
RSH/2 PR
Velikost
Size
Prutok (m3
Nízkotlaký ventilátor s pohonem
100000
200000
klínovým
řemenem,
průtok 540 – 80000 m3/h,
celkový tlak až 1100 Pa
2000
RSH/2-1000
STŘEDOTLAKÉ VENTILÁTORY
RSH200
0
Airflow (m3/h)
RNH630
RNH500
0
20000
RNH800
RNH630
RNH/2-160
Speciální typ středotlakého ventilátoru,
průtok vzduchu 450 - 52200 m3/h
3
Prutok
celkový
tlak(m
až
2500 Pa
RSH200
3
RNH500
RNH1000
RNH PP
Velikost
Velikost
Velikost
2000
RNH630
RNH800
RNH/2-250
RSH500
RNH/2-400
RNH/2-160
RSH250
RNH1250
RNH1250
RNH/2-400
0
ZONE 1 Exe/T3
Size
Velikost
Velikost
RNH/2-500
RNH250
ZONE 2 Exe/T3
1000
RNZM
0
2000
33
Prutok (m
/h)
Airflow
(m
/h)
RNH315
Velikost
Velikost
Velikost
Bez nebezpečí výbuchu (BNV)
0
RSH250
RNH1000
RNH/2-315
Poháněné řemenovým převodem na rámu PR
S / bez motoru, s/bez tlumících vložek, s/bez klapek,
S/bez krycích mřížek, s/bez krytem motoru
RNP/2 200
RNP/2 180
22000
RNH/2-500
RSH400
RNH/2-315
Nízkotlaký oboustranně sací ventilátor,
průtok 250 - 26000 m3/h,
3
tlak až 1300 Pa
Prutok (mcelkový
/h)
RSH400
Velikost
Velikost
Velikost
RNH PR
4000
RSH630
RNH/2-250
RSH315
RNP/2 225
RNP/2 160
RSH315
Průtok (m3/h)
RNH/2-1000
RSH250
0
RNH/2-800
RNP/2 250
RSH500RSH200
Size
Velikost
Velikost
Size
Nízkotlaký ventilátor
s přímým pohonem,
průtok 400 - 23000 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
Podle tlaku
S přímým pohonem
RNP/2 280
RSH630
RSH500
RNH400
RNH/2, RSH/2
RSH250
RNP/2
315
Size
Velikost
Velikost
Oboustranně sací
RSH800
RNH/2-630
RNH1250
RSA
PR
RNH1000
TVA
RNH800
Středotlaký
ventilátor
s řemenem
RNH630
Transportní ventilátor
s přímým pohonem
Size
Podle vstupní strany
RNP/2 400
Velikost
Velikost
RHN, RSH, RSHJ, RNZM
Jednostranně sací
RNH/2-800
RNP/2 355
Size
Velikost
Velikost
ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ
Maxfimum afirflow for 4 m/s
RSH630
RNH500
RNH/2-630
RSH1000
RSH315
RNH630
Size
Velikost
Naše ventilátory jsou navrženy pro teploty okolí od -20 °C to +40°C
(-4°F to 104°F).
Maximální pracovní teplota přívodního vzduchu ventilátorů s přímým
pohonem je +50°C.
Teplota přívodního vzduchu pro ventilátory s řemenovým převodem
je od - 20°C to +85°C (-4°F to 185°F).
Podle prostředí
instalace
10000
RNH/2-1250 PR
RSHJ
RNP/2 450
RNH PM
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Podle vybavení
8000
6000
RNH/2-1000
V JANKA ENGINEERING vyrábíme několik modelových řad ventilátorů . Především se jedná o radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory a nově i ventilátory s volným oběžným
kolem takzvané PLUGFANY.
Radiální ventilátory vyrábíme s průměry oběžného kola
od 160 do 1250mm a PLUGFANY ve velikostech 22 až 100.
Podle druhu
pohonu
4000
Prutok (m /h)
7000
6000
2000
3
RNH500
průtok
12500 – 65500 m3/h
průtok 1800 - 6500 m3/h,
RNH400
celkový tlak až 3850 Pa
celkový tlak až 4500 Pa
RNH315
RNH250
Airflow (m3/h)
0
2000
4000
6000
8000
10000
20000
40000
60000
8 0000
RNH160
RNH250
RSH200
0
1000
2000
3000
4000
5000
Prutok (m3/h)
7000
6000
Airflow (m3/h)
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
Nízkotlaké Ventilátory
Ventilátory
RNP/2
60000
40000
20000
8 0000
Nízkotlaké
RNH, RNH/2, RNZM
Středotlaké
RSH, RSH/2, RSHJ
RSH400
RNH315
RSH315
RNH250
RNH/2-1250
2000
0
2000
6000
4000
8000
6000
10000
8000
14000
12000
10000
16000
14000
12000
20000
18000
16000
PM, PP, PGF
VelikostVelikost
Velikost
3000
5000
4000
7000
6000
Průtok (m /h)
0
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
10000
8000
12000
14000
16000
14000
12000
16000
18000
0
RNH400
2000
4000
6000
8 000
10000
40000
20000
60000
8 0000
RNH500
RNH315
RNH400
RNH315
8000
10000
40000
20000
60000
RNH250
0
0
8 0000
2000
2000
4000
4000
6000
8000
8000
6000
10000
10000
12000
20000
14000
40000
60000
16000
8 0000
RSH2000
20000
Airflow (m3/h)
Nízkotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 400 - 6000 m3/h,
celkový tlak až 700 Pa
2000
1000
4000
2000
6000
8 000
10000
20000
40000
3000
4000
5000
6000
7000
100000
Průtok80000
(m3/h)
60000
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
60000
RNH200
RSH250
0
1000
2000
2000
3000
4000
4000
6000
5000
8 000
6000
10000
7000
20000
Prutok (m3/h)
Nízkotlaký oboustranně
sací ventilátor,
průtok 4000 - 220000 m3/h,
celkový tlak až 1400 Pa
RNH/2-800
RNH/2-630
RSH250
RNH/2-500
40000
60000
RSH200
Průtok (m /h)
0
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
40000
7000
60000
8 0000
100000
Prutok (m3/h)
200000
6000
10000
8 000
20000
40000
60000
Průtok (m3/h)
0
8 0000
100000
200000
RSH500
RNH/2-1000
RNH/2-800
RSH400
RNH/2-630
RNH/2-500
RSH315
RSH250
0
0
8 0000
Středotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 300 - 6500 m3/h,
celkový tlak až 2000 Pa
RSH250
3
0
4000
2000
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
8000
20000
10000
40000
12000
60000
14000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Prutok (m3/h)
8 0000
16000
Středotlaký ventilátor s přímým pohonem,
průtok 300 - 16500 m3/h,
celkový
tlak až 2000 Pa
100000 200000
Průtok (m3 3/h)
Airflow (m/h)
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RSH315
RNH/2-1000
RSH315
2000
RSH PM
RSH PP
RNH/2-1250
Průtok (m3/h)
0
Středotlaký ventilátor s pohonem
klínovým řemenem,
průtok 300 - 52200 m3/h,
celkový tlak až 2350 Pa
RNH250
RSH315
0
Středotlaký oboustranně
sací ventilátor bez motoru,
průtok 600 – 100000 m3/h,
celkový tlak až 2400 Pa
RSH/2-400
RSH630
RNH160
RSH200
8 0000
8 0000
Prutok (m/h)
RNH315
Prutok (m3/h)
40000
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RNH/2-1250
RSH400
Airflow (m3 /h)
0
RNH/2 PR
60000
200000
3
RSH500
200000
40000
20000
100000
RSH/2-500
22000
RSH630
RNH400
Size
RSH315
RNH160
RSH250 0
18000
RSH800
RNH200
RSH400
RSH/2-160
10000
8 0000
RSH/2-160
RSH1000
RSH/2-630
RNH400
RSH1000
RSH/2-500
RNH315
RSH800
RSH/2-400
RSH630
RSH/2-315
RNH250
RSH500
RSH/2-250
8 000
60000
RSH/2-250
Průtok (m3/h)
RSH PR
6000
6000
40000
20000
RSH/2-315
RNH250
RSH/2-800
4000
4000
10000
8 000
RSH/2-630
Velikost
Nízkotlaký ventilátor uložený vertikálně,
průtok 1760 – 20700 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
RSH/2-1000
2000
2000
6000
RSH/2-800
RNH400
3
/h)
Průtok
Airflow (m
(m3/h)
4000
RSH/2 PR
Velikost
Size
Prutok (m3
Nízkotlaký ventilátor s pohonem
100000
200000
klínovým
řemenem,
průtok 540 – 80000 m3/h,
celkový tlak až 1100 Pa
2000
RSH/2-1000
STŘEDOTLAKÉ VENTILÁTORY
RSH200
0
Airflow (m3/h)
RNH630
RNH500
0
20000
RNH800
RNH630
RNH/2-160
Speciální typ středotlakého ventilátoru,
průtok vzduchu 450 - 52200 m3/h
3
Prutok
celkový
tlak(m
až
2500 Pa
RSH200
3
RNH500
RNH1000
RNH PP
Velikost
Velikost
Velikost
2000
RNH630
RNH800
RNH/2-250
RSH500
RNH/2-400
RNH/2-160
RSH250
RNH1250
RNH1250
RNH/2-400
0
ZONE 1 Exe/T3
Size
Velikost
Velikost
RNH/2-500
RNH250
ZONE 2 Exe/T3
1000
RNZM
0
2000
33
Prutok (m
/h)
Airflow
(m
/h)
RNH315
Velikost
Velikost
Velikost
Bez nebezpečí výbuchu (BNV)
0
RSH250
RNH1000
RNH/2-315
Poháněné řemenovým převodem na rámu PR
S / bez motoru, s/bez tlumících vložek, s/bez klapek,
S/bez krycích mřížek, s/bez krytem motoru
RNP/2 200
RNP/2 180
22000
RNH/2-500
RSH400
RNH/2-315
Nízkotlaký oboustranně sací ventilátor,
průtok 250 - 26000 m3/h,
3
tlak až 1300 Pa
Prutok (mcelkový
/h)
RSH400
Velikost
Velikost
Velikost
RNH PR
4000
RSH630
RNH/2-250
RSH315
RNP/2 225
RNP/2 160
RSH315
Průtok (m3/h)
RNH/2-1000
RSH250
0
RNH/2-800
RNP/2 250
RSH500RSH200
Size
Velikost
Velikost
Size
Nízkotlaký ventilátor
s přímým pohonem,
průtok 400 - 23000 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
Podle tlaku
S přímým pohonem
RNP/2 280
RSH630
RSH500
RNH400
RNH/2, RSH/2
RSH250
RNP/2
315
Size
Velikost
Velikost
Oboustranně sací
RSH800
RNH/2-630
RNH1250
RSA
PR
RNH1000
TVA
RNH800
Středotlaký
ventilátor
s řemenem
RNH630
Transportní ventilátor
s přímým pohonem
Size
Podle vstupní strany
RNP/2 400
Velikost
Velikost
RHN, RSH, RSHJ, RNZM
Jednostranně sací
RNH/2-800
RNP/2 355
Size
Velikost
Velikost
ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ
Maxfimum afirflow for 4 m/s
RSH630
RNH500
RNH/2-630
RSH1000
RSH315
RNH630
Size
Velikost
Naše ventilátory jsou navrženy pro teploty okolí od -20 °C to +40°C
(-4°F to 104°F).
Maximální pracovní teplota přívodního vzduchu ventilátorů s přímým
pohonem je +50°C.
Teplota přívodního vzduchu pro ventilátory s řemenovým převodem
je od - 20°C to +85°C (-4°F to 185°F).
Podle prostředí
instalace
10000
RNH/2-1250 PR
RSHJ
RNP/2 450
RNH PM
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Podle vybavení
8000
6000
RNH/2-1000
V JANKA ENGINEERING vyrábíme několik modelových řad ventilátorů . Především se jedná o radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory a nově i ventilátory s volným oběžným
kolem takzvané PLUGFANY.
Radiální ventilátory vyrábíme s průměry oběžného kola
od 160 do 1250mm a PLUGFANY ve velikostech 22 až 100.
Podle druhu
pohonu
4000
Prutok (m /h)
7000
6000
2000
3
RNH500
průtok
12500 – 65500 m3/h
průtok 1800 - 6500 m3/h,
RNH400
celkový tlak až 3850 Pa
celkový tlak až 4500 Pa
RNH315
RNH250
Airflow (m3/h)
0
2000
4000
6000
8000
10000
20000
40000
60000
8 0000
RNH160
RNH250
RSH200
0
1000
2000
3000
4000
5000
Prutok (m3/h)
7000
6000
Airflow (m3/h)
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
Nízkotlaké Ventilátory
Ventilátory
RNP/2
60000
40000
20000
8 0000
Nízkotlaké
RNH, RNH/2, RNZM
Středotlaké
RSH, RSH/2, RSHJ
RSH400
RNH315
RSH315
RNH250
RNH/2-1250
2000
0
2000
6000
4000
8000
6000
10000
8000
14000
12000
10000
16000
14000
12000
20000
18000
16000
PM, PP, PGF
VelikostVelikost
Velikost
3000
5000
4000
7000
6000
Průtok (m /h)
0
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
10000
8000
12000
14000
16000
14000
12000
16000
18000
0
RNH400
2000
4000
6000
8 000
10000
40000
20000
60000
8 0000
RNH500
RNH315
RNH400
RNH315
8000
10000
40000
20000
60000
RNH250
0
0
8 0000
2000
2000
4000
4000
6000
8000
8000
6000
10000
10000
12000
20000
14000
40000
60000
16000
8 0000
RSH2000
20000
Airflow (m3/h)
Nízkotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 400 - 6000 m3/h,
celkový tlak až 700 Pa
2000
1000
4000
2000
6000
8 000
10000
20000
40000
3000
4000
5000
6000
7000
100000
Průtok80000
(m3/h)
60000
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
60000
RNH200
RSH250
0
1000
2000
2000
3000
4000
4000
6000
5000
8 000
6000
10000
7000
20000
Prutok (m3/h)
Nízkotlaký oboustranně
sací ventilátor,
průtok 4000 - 220000 m3/h,
celkový tlak až 1400 Pa
RNH/2-800
RNH/2-630
RSH250
RNH/2-500
40000
60000
RSH200
Průtok (m /h)
0
2000
4000
6000
8 000
10000
20000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
40000
7000
60000
8 0000
100000
Prutok (m3/h)
200000
6000
10000
8 000
20000
40000
60000
Průtok (m3/h)
0
8 0000
100000
200000
RSH500
RNH/2-1000
RNH/2-800
RSH400
RNH/2-630
RNH/2-500
RSH315
RSH250
0
0
8 0000
Středotlaký ventilátor patkopřírubový,
průtok 300 - 6500 m3/h,
celkový tlak až 2000 Pa
RSH250
3
0
4000
2000
2000
4000
4000
6000
6000
10000
8 000
8000
20000
10000
40000
12000
60000
14000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Prutok (m3/h)
8 0000
16000
Středotlaký ventilátor s přímým pohonem,
průtok 300 - 16500 m3/h,
celkový
tlak až 2000 Pa
100000 200000
Průtok (m3 3/h)
Airflow (m/h)
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RSH315
RNH/2-1000
RSH315
2000
RSH PM
RSH PP
RNH/2-1250
Průtok (m3/h)
0
Středotlaký ventilátor s pohonem
klínovým řemenem,
průtok 300 - 52200 m3/h,
celkový tlak až 2350 Pa
RNH250
RSH315
0
Středotlaký oboustranně
sací ventilátor bez motoru,
průtok 600 – 100000 m3/h,
celkový tlak až 2400 Pa
RSH/2-400
RSH630
RNH160
RSH200
8 0000
8 0000
Prutok (m/h)
RNH315
Prutok (m3/h)
40000
3 3
Airflow
/h)/h)
Průtok(m
(m
RNH/2-1250
RSH400
Airflow (m3 /h)
0
RNH/2 PR
60000
200000
3
RSH500
200000
40000
20000
100000
RSH/2-500
22000
RSH630
RNH400
Size
RSH315
RNH160
RSH250 0
18000
RSH800
RNH200
RSH400
RSH/2-160
10000
8 0000
RSH/2-160
RSH1000
RSH/2-630
RNH400
RSH1000
RSH/2-500
RNH315
RSH800
RSH/2-400
RSH630
RSH/2-315
RNH250
RSH500
RSH/2-250
8 000
60000
RSH/2-250
Průtok (m3/h)
RSH PR
6000
6000
40000
20000
RSH/2-315
RNH250
RSH/2-800
4000
4000
10000
8 000
RSH/2-630
Velikost
Nízkotlaký ventilátor uložený vertikálně,
průtok 1760 – 20700 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
RSH/2-1000
2000
2000
6000
RSH/2-800
RNH400
3
/h)
Průtok
Airflow (m
(m3/h)
4000
RSH/2 PR
Velikost
Size
Prutok (m3
Nízkotlaký ventilátor s pohonem
100000
200000
klínovým
řemenem,
průtok 540 – 80000 m3/h,
celkový tlak až 1100 Pa
2000
RSH/2-1000
STŘEDOTLAKÉ VENTILÁTORY
RSH200
0
Airflow (m3/h)
RNH630
RNH500
0
20000
RNH800
RNH630
RNH/2-160
Speciální typ středotlakého ventilátoru,
průtok vzduchu 450 - 52200 m3/h
3
Prutok
celkový
tlak(m
až
2500 Pa
RSH200
3
RNH500
RNH1000
RNH PP
Velikost
Velikost
Velikost
2000
RNH630
RNH800
RNH/2-250
RSH500
RNH/2-400
RNH/2-160
RSH250
RNH1250
RNH1250
RNH/2-400
0
ZONE 1 Exe/T3
Size
Velikost
Velikost
RNH/2-500
RNH250
ZONE 2 Exe/T3
1000
RNZM
0
2000
33
Prutok (m
/h)
Airflow
(m
/h)
RNH315
Velikost
Velikost
Velikost
Bez nebezpečí výbuchu (BNV)
0
RSH250
RNH1000
RNH/2-315
Poháněné řemenovým převodem na rámu PR
S / bez motoru, s/bez tlumících vložek, s/bez klapek,
S/bez krycích mřížek, s/bez krytem motoru
RNP/2 200
RNP/2 180
22000
RNH/2-500
RSH400
RNH/2-315
Nízkotlaký oboustranně sací ventilátor,
průtok 250 - 26000 m3/h,
3
tlak až 1300 Pa
Prutok (mcelkový
/h)
RSH400
Velikost
Velikost
Velikost
RNH PR
4000
RSH630
RNH/2-250
RSH315
RNP/2 225
RNP/2 160
RSH315
Průtok (m3/h)
RNH/2-1000
RSH250
0
RNH/2-800
RNP/2 250
RSH500RSH200
Size
Velikost
Velikost
Size
Nízkotlaký ventilátor
s přímým pohonem,
průtok 400 - 23000 m3/h,
celkový tlak až 1000 Pa
Podle tlaku
S přímým pohonem
RNP/2 280
RSH630
RSH500
RNH400
RNH/2, RSH/2
RSH250
RNP/2
315
Size
Velikost
Velikost
Oboustranně sací
RSH800
RNH/2-630
RNH1250
RSA
PR
RNH1000
TVA
RNH800
Středotlaký
ventilátor
s řemenem
RNH630
Transportní ventilátor
s přímým pohonem
Size
Podle vstupní strany
RNP/2 400
Velikost
Velikost
RHN, RSH, RSHJ, RNZM
Jednostranně sací
RNH/2-800
RNP/2 355
Size
Velikost
Velikost
ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ
Maxfimum afirflow for 4 m/s
RSH630
RNH500
RNH/2-630
RSH1000
RSH315
RNH630
Size
Velikost
Naše ventilátory jsou navrženy pro teploty okolí od -20 °C to +40°C
(-4°F to 104°F).
Maximální pracovní teplota přívodního vzduchu ventilátorů s přímým
pohonem je +50°C.
Teplota přívodního vzduchu pro ventilátory s řemenovým převodem
je od - 20°C to +85°C (-4°F to 185°F).
Podle prostředí
instalace
10000
RNH/2-1250 PR
RSHJ
RNP/2 450
RNH PM
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Podle vybavení
8000
6000
RNH/2-1000
V JANKA ENGINEERING vyrábíme několik modelových řad ventilátorů . Především se jedná o radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory a nově i ventilátory s volným oběžným
kolem takzvané PLUGFANY.
Radiální ventilátory vyrábíme s průměry oběžného kola
od 160 do 1250mm a PLUGFANY ve velikostech 22 až 100.
Podle druhu
pohonu
4000
Prutok (m /h)
7000
6000
2000
3
RNH500
průtok
12500 – 65500 m3/h
průtok 1800 - 6500 m3/h,
RNH400
celkový tlak až 3850 Pa
celkový tlak až 4500 Pa
RNH315
RNH250
Airflow (m3/h)
0
2000
4000
6000
8000
10000
20000
40000
60000
8 0000
Příklady označování ventilátorů:
RNH 630 PR-6.L.0–BNV–5,5kW-605ot.
Radiální nízkotlaký ventilátor s převodem , do pro-středí bez nebezpečí výbuchu, velikost 630,
v poloze 6L ( viz tab 3. ) ,bez izolátorů chvění s motorem 5,5 kW, otáčky 605 ot∙min-1
RNH 315 PM-5.2-Zóna1-1,5kW
Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem, do prostředí s nebezpečím výbuchu ( Zóna1)
v poloze 5 s rámem a izolátory.
RSH/2 400 VK-BNV
Radiální středotlaký oboustranně sací ventilátor o velikosti 400 s volným koncem do prostředí
bez nebezpečí výbuchu.
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
kontakt:
PRAHA
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Manager prodej FAN a ICL
Milan Košťál
Tel.: + 420 251 088 747
Mobil: + 420 602 292 526
E-mail: [email protected]
Obchodní ředitelka
Ing. Lenka Chmátalová
Tel.: + 420 251 088 780
Mobil: + 420 724 518 723
E-mail: [email protected]
Manager prodeje AHU a HVAC
Ing. Róbert Turek
Mobil: + 420 602 194 420
E-mail: [email protected]
Ondřej Dušek
Mobil: + 420 602 257 370
E-mail: [email protected]
VÝCHODNÍ ČECHY
Velké náměstí 130, 500 03 Hradec Králové
Pavel Dědic
Mobil: + 420 602 311 208
E-mail: [email protected]
SPOLEČNÉ ÚDAJE
Provedení a podmínky provozu
MORAVA
PARTNER KLIMA
Tomáše Bati 87, 761 28 Zlín
Ing. Stanislav Patočka
Mobil: + 420 605 568 324
E-mail: [email protected]
Naše ventilátory RSH a RNH jsou vyráběny z pozinkovaného nebo černého ocelového plechu
a tyčí L a U třídy 11. Ventilátory RSHJ jsou vyráběny z nerezu a černého ocelového plechu
s epoxidovým práškovým lakem nebo pogumované. Sací ústí pro ventilátory BNV (Bez nebezpečí výbuchu) jsou vyrobena z hliníkového plechu, popř. prolisováním v pozinkované bočnici
ventilátoru. Pro provedení ZONA1,ZONA2 jsou sací ústí měděná.Vzduch dopravovaný našimi ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí, které by se
usazovaly na oběžném kole a spirální skříni nebo by působily korozi oceli, hliníku a zinku
nebo mědi. Teplota prostředí, v němž ventilátory pracují se musí pohybovat od -20°C do +
40°C, teplota dopravovaného vzduchu pak v rozmezí -20°C až + 85°C u ventilátorů s převodem. U ventilátorů na přímo nesmí teplota dopravovaného vzduchu přesáhnout +50°C.
Ing. Kamil Derka
Mobil: + 420 603 193 513
E-mail: [email protected]
Ing. Martin Jašek
Mobil: + 420 603 117 150
E-mail: [email protected]
Určování poloh a provedení
SERVIS PRAHA
Polohy a provedení se určují vždy v pohledu ze
strany sání, u oboustranně sacích ventilátorů ze
strany odvrácené od převodu. Čísla poloh vycházejí ze směru proudění a výstupu vzduchu z ventilátoru, provedení pak z umístění motoru vzhledem
k ventilátoru.
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Petr Kalina
Mobil: + 420 602 254 014
E-mail: [email protected]
SERVIS KARVINÁ
U Bažatnice 1462, 733 01 Karviná
Ing. Adam Molinek
Mobil: + 420 602 517 573
E-mail: [email protected]
Tab. 2 a 3 uvádí konkrétní příklady označování
poloh a provedení.
SEVERNÍ ČECHY
Ovocná 157/2, 460 06, Liberec 6
Ladislav Jošt
Mobil: + 420 602 379 541
E-mail: [email protected]
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
ventilátory
JIŽNÍ ČECHY
Komenského 1386, 399 01 Milevsko
Jan Kozák
Mobil: + 420 602 460 469
E-mail: [email protected]
JANKA ENGINEERING s.r.o.
www.janka.cz
Tab.2
Tab.3
(Polohy 7 a 8 pouze pro patkkopřírubové provedení)
Označování pro objednání
Typ – RNH,RSH,RSHJ… viz výše.
Velikost – 250,315,400… velikost je dána průměrem oběžného kola
Norma – PK123410,N 0247/87…
Poloha – Označování je uvedeno v tabulkách 1,2 a 3 ( viz. výše ).
Provedení:
X – u ventilátorů s přímým pohonem
0 – bez rámu a izolátorů chvění
1 – s rámem bez izolátorů chvění
2 – s rámem a izolátory chvění
X – u ventilátorů s řemenovým převodem
0 – bez izolátorů chvění
1 – s izolátory
Motor – Výkon v kW
Otáčky ventilátoru – Uvádí se u ventilátorů s převodem klínovými řemeny.
Tab.1 určuje obecná pravidla určení polohy
Příklady označování ventilátorů:
RNH 630 PR-6.L.0–BNV–5,5kW-605ot.
Radiální nízkotlaký ventilátor s převodem , do pro-středí bez nebezpečí výbuchu, velikost 630,
v poloze 6L ( viz tab 3. ) ,bez izolátorů chvění s motorem 5,5 kW, otáčky 605 ot∙min-1
RNH 315 PM-5.2-Zóna1-1,5kW
Radiální nízkotlaký ventilátor s přímým pohonem, do prostředí s nebezpečím výbuchu ( Zóna1)
v poloze 5 s rámem a izolátory.
RSH/2 400 VK-BNV
Radiální středotlaký oboustranně sací ventilátor o velikosti 400 s volným koncem do prostředí
bez nebezpečí výbuchu.
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
kontakt:
PRAHA
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Manager prodej FAN a ICL
Milan Košťál
Tel.: + 420 251 088 747
Mobil: + 420 602 292 526
E-mail: [email protected]
Obchodní ředitelka
Ing. Lenka Chmátalová
Tel.: + 420 251 088 780
Mobil: + 420 724 518 723
E-mail: [email protected]
Manager prodeje AHU a HVAC
Ing. Róbert Turek
Mobil: + 420 602 194 420
E-mail: [email protected]
Ondřej Dušek
Mobil: + 420 602 257 370
E-mail: [email protected]
VÝCHODNÍ ČECHY
Velké náměstí 130, 500 03 Hradec Králové
Pavel Dědic
Mobil: + 420 602 311 208
E-mail: [email protected]
SPOLEČNÉ ÚDAJE
Provedení a podmínky provozu
MORAVA
PARTNER KLIMA
Tomáše Bati 87, 761 28 Zlín
Ing. Stanislav Patočka
Mobil: + 420 605 568 324
E-mail: [email protected]
Naše ventilátory RSH a RNH jsou vyráběny z pozinkovaného nebo černého ocelového plechu
a tyčí L a U třídy 11. Ventilátory RSHJ jsou vyráběny z nerezu a černého ocelového plechu
s epoxidovým práškovým lakem nebo pogumované. Sací ústí pro ventilátory BNV (Bez nebezpečí výbuchu) jsou vyrobena z hliníkového plechu, popř. prolisováním v pozinkované bočnici
ventilátoru. Pro provedení ZONA1,ZONA2 jsou sací ústí měděná.Vzduch dopravovaný našimi ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí, které by se
usazovaly na oběžném kole a spirální skříni nebo by působily korozi oceli, hliníku a zinku
nebo mědi. Teplota prostředí, v němž ventilátory pracují se musí pohybovat od -20°C do +
40°C, teplota dopravovaného vzduchu pak v rozmezí -20°C až + 85°C u ventilátorů s převodem. U ventilátorů na přímo nesmí teplota dopravovaného vzduchu přesáhnout +50°C.
Ing. Kamil Derka
Mobil: + 420 603 193 513
E-mail: [email protected]
Ing. Martin Jašek
Mobil: + 420 603 117 150
E-mail: [email protected]
Určování poloh a provedení
SERVIS PRAHA
Polohy a provedení se určují vždy v pohledu ze
strany sání, u oboustranně sacích ventilátorů ze
strany odvrácené od převodu. Čísla poloh vycházejí ze směru proudění a výstupu vzduchu z ventilátoru, provedení pak z umístění motoru vzhledem
k ventilátoru.
Vrážská 143, 153 01, Praha 5 - Radotín
Petr Kalina
Mobil: + 420 602 254 014
E-mail: [email protected]
SERVIS KARVINÁ
U Bažatnice 1462, 733 01 Karviná
Ing. Adam Molinek
Mobil: + 420 602 517 573
E-mail: [email protected]
Tab. 2 a 3 uvádí konkrétní příklady označování
poloh a provedení.
SEVERNÍ ČECHY
Ovocná 157/2, 460 06, Liberec 6
Ladislav Jošt
Mobil: + 420 602 379 541
E-mail: [email protected]
Rozměry spirálních skříní, sání a výtlaků
ventilátory
JIŽNÍ ČECHY
Komenského 1386, 399 01 Milevsko
Jan Kozák
Mobil: + 420 602 460 469
E-mail: [email protected]
JANKA ENGINEERING s.r.o.
www.janka.cz
Tab.2
Tab.3
(Polohy 7 a 8 pouze pro patkkopřírubové provedení)
Označování pro objednání
Typ – RNH,RSH,RSHJ… viz výše.
Velikost – 250,315,400… velikost je dána průměrem oběžného kola
Norma – PK123410,N 0247/87…
Poloha – Označování je uvedeno v tabulkách 1,2 a 3 ( viz. výše ).
Provedení:
X – u ventilátorů s přímým pohonem
0 – bez rámu a izolátorů chvění
1 – s rámem bez izolátorů chvění
2 – s rámem a izolátory chvění
X – u ventilátorů s řemenovým převodem
0 – bez izolátorů chvění
1 – s izolátory
Motor – Výkon v kW
Otáčky ventilátoru – Uvádí se u ventilátorů s převodem klínovými řemeny.
Tab.1 určuje obecná pravidla určení polohy
Download

Brožura FAN_CZ - JANKA ENGINEERING sro