Trojfázové a jednofázové
asynchronní motory
TM, JMC
Slavkov u Brna
TM, JMC
TM, JMC
Asynchronní motory řady TM a JMC jsou trojfázové resp. jednofázové asynchronní motory s rotorem nakrátko v krytí IP54,
event. IP55 s vlastním povrchovým chlazením IC 01-41, pro trvalé zatížení S1. Kostra motoru, zadní ložiskový štít a přední
ložiskový je v provedení z hliníkové slitiny, ventilátor a kryt ventilátoru z polypropylenu. Statorový a rotorový svazek je z plechu
pro elektrotechniku, válcovaná za studena. Rotor je dynamicky vyvážen s pulperem a uložen v zakrytých ložiscích typu 2Z C3.
Izolace vinutí ve třídě F.
TROJFÁZOVÉ ASYNCHRONNÍ MOTORY
S ROTOREM NAKRÁTKO S ÚČINNOSTÍ IE2
TROJFÁZOVÉ ASYNCHRONNÍ MOTORY S ROTOREM NAKRÁTKO
THREE-PHASE MOTORS SQUIRREL-CAGE WITH EFFICIENCY IE2 /
DREHSTROMMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER MIT DEM WIRKUNGS GRAD IE2
THREE-PHASE MOTORS SQUIRREL-CAGE / DREHSTROMMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER
Motor Type
Motor Typ
jmenovitý
výkon
jmenovité
otáčky
P2N
nN
Rated
power
Full load
spee
P2N
nN
Nenn
leistung
Nenn
drahzahl
jmenovitá
účinnost
N
Efficiency
N
Wirkungs
grad
jmenovitý
účiník
jmenovitý
proud
moment
jmenovitý
poměrný
záběrný
moment
poměrný
záběrový
proud
poměrný
moment
zvratu
cos φ
IN
MN
Mk /MN
I1k/I1N
Mz /MN
Power
factor
Rated
current
Rated
torgue
Starting
torgue
Starting
current
B/down
torgue
cos φ
IN
MN
Tstart /TN
Istart/IN
Tmax /TN
Leistungs
factor
Nennstrom
Nenn
moment
Anlauf
moment
Anlauf
strom
Kipp
moment
P2N
nN
cos φ
IN
MN
Ma /MN
Ia/IN
Mk /MN
TM71-2S
TM71-2M
*TM71-2L
*TM80-2S
*TM80-2M
*TM80-2L
*TM90-2S
*TM90-2L
*TM90-2X
*TM100-2S
*TM100-2L
kW
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3
3
4
1/min
2810
2810
2810
2780
2780
2840
2850
2850
2860
2865
2868
%
68
71
73
73
74
78
79
82
84
85
87
–
0,84
0,83
0,83
0,84
0,84
0,86
0,85
0,86
0,86
0,87
0,87
A
0,93
1,35
1,78
1,75
2,55
3,30
3,20
4,45
5,96
5,79
7,71
Nm
1,3
1,9
2,5
2,6
3,8
5,0
5,0
7,4
10,0
10,0
13,3
–
2,2
2,6
2,8
2,5
2,8
3,0
2,6
2,6
2,6
2,6
2,8
–
4,5
5,0
5,1
4,9
4,9
5,1
6,3
6,3
6,3
6,5
7,5
–
2,3
2,4
2,5
2,4
2,5
2,6
2,4
2,4
2,4
2,8
2,9
TM71-4S
TM71-4M
TM71-4L
TM80-4S
*TM80-4M
*TM80-4L
*TM90-4S
*TM90-4L
*TM90-4X
*TM100-4S
*TM100-4L
0,25
0,37
0,55
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
3
1400
1400
1405
1380
1380
1380
1380
1390
1390
1410
1400
62
67
70
71
72
72
79
79
82
82
83
0,73
0,75
0,75
0,75
0,76
0,76
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,80
1,07
1,51
1,49
1,98
2,90
2,64
3,47
4,78
4,63
6,20
1,7
2,5
3,7
3,8
5,2
7,6
7,6
10,3
15,1
15,0
20,3
2,0
2,0
2,1
2,0
2,0
2,0
2,3
2,5
2,5
2,8
2,8
3,1
3,3
3,3
3,8
3,4
3,6
4,9
5,1
5,2
5,8
5,7
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,3
2,3
2,9
2,9
TM71-6S
TM71-6M
TM71-6L
TM80-6S
TM80-6M
*TM90-6S
*TM90-6L
*TM90-6X
0,18
0,25
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
920
910
900
900
900
900
890
900
62
63
64
60
60
67
70
72
0,68
0,69
0,70
0,67
0,67
0,74
0,75
0,75
0,62
0,83
1,18
1,30
1,99
2,18
3,00
4,02
1,9
2,6
3,9
3,9
5,8
7,9
11,8
15,9
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,7
1,9
1,9
2,6
2,5
2,7
2,5
2,5
3,3
3,3
3,3
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
TM71-8S
TM71-8M
TM71-8L
TM80-8S
TM80-8M
TM90-8L
*TM90-8X
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
660
680
690
650
670
670
670
51
53
57
48
58
60
63
0,64
0,66
0,67
0,62
0,62
0,62
0,63
0,40
0,49
0,68
1,21
1,48
2,13
2,73
1,3
1,7
2,6
3,7
5,3
7,8
10,7
1,8
1,8
1,8
1,7
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
1,9
2,0
2,8
2,8
2,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
TM71-12S
TM71-12M
TM80-12S
TM80-12M
TM90-12L
TM90-12X
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
400
410
400
420
440
440
33
36
38
40
45
48
0,52
0,53
0,52
0,52
0,53
0,53
0,51
0,68
0,88
1,25
1,51
2,10
1,4
2,1
2,8
4,1
5,4
8,0
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
N
označení
motoru
jmenovitý
výkon
jmenovité
otáčky
P2N
nN
Motor Type
Rated
power
Full load
spee
P2N
nN
Motor Typ
Nenn
leistung
Nenn
drahzahl
jmenovitá
účinnost
jmenovitý
účiník
poměrný
záběrný
moment
poměrný
záběrový
proud
poměrný
moment
zvratu
cos φ
IN
MN
Mk /MN
I1k/I1N
Mz /MN
Rated
current
Rated
torgue
Starting
torgue
Starting
current
B/down
torgue
cos φ
IN
MN
Tstart /TN
Istart/IN
Tmax /TN
Leistungs
factor
Nennstrom
Nenn
moment
Anlauf
moment
Anlauf
strom
Kipp
moment
N
Wirkungs
grad
moment
jmenovitý
Power
factor
N
Efficiency
jmenovitý
proud
P2N
nN
cos φ
IN
MN
Ma /MN
Ia/IN
Mk /MN
TM2-71-2L
TM2-80-2S
TM2-80-2M
TM2-80-2L
TM2-90-2S
TM2-90-2L
TM2-90-2X
TM2-100-2S
TM2-100-2L
kW
0,75
0,75
1,1
1,5
1,5
2,2
3,0
3,0
4,0
1/min
2835
2875
2880
2880
2885
2885
2900
2900
2900
%
77,4
77,4
79,6
81,3
81,3
83,2
84,6
84,6
85,8
–
0,79
0,80
0,80
0,81
0,81
0,81
0,81
0,82
0,83
A
1,8
1,7
2,5
3,3
3,3
4,7
6,3
6,2
8,1
Nm
2,5
2,5
3,6
5,0
5,0
7,3
9,9
9,9
13,2
–
2,2
2,2
2,4
2,6
2,5
2,5
2,6
2,4
2,4
–
5,9
6,3
6,4
6,3
6,3
6,4
6,6
6,8
7,8
–
2,4
2,6
2,5
2,7
2,6
2,6
2,7
2,6
2,6
TM2-80-4M
TM2-80-4L
TM2-90-4S
TM2-90-4L
TM2-90-4X
TM2-100-4S
TM2-100-4L
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
3,0
1420
1430
1430
1430
1440
1440
1445
79,6
81,4
81,4
82,8
83,2
83,2
85,5
0,74
0,76
0,75
0,77
0,75
0,78
0,77
1,8
2,6
2,6
3,4
5,1
4,9
6,6
5,0
7,3
7,3
10,0
14,6
14,6
19,8
2,0
2,1
2,2
2,4
2,4
2,6
2,6
5,2
5,5
6,3
6,3
6,4
6,6
6,8
2,6
2,5
2,7
2,6
2,6
2,7
2,6
TM2-90-6S
TM2-90-6L
TM2-100-6S
0,75
1,1
1,5
930
935
940
75,9
78,1
79,8
0,70
0,70
0,70
2,0
2,9
3,9
7,7
11,2
15,2
2,1
2,2
2,1
4,8
4,6
5,2
2,2
2,6
2,4
N
Tolerance pro zaručené hodnoty
účinnost
* neodopovídá / It does not correspond to CSN EN 600 34-30
označení
motoru
EN 60034-30
N
min
-15 % z (1- )
účiník
cos φ
min
-1/6 z (1-cosf φ)
otáčky
nN
Dn
Dn
+ ,- 20 % z (nS - nN )
+ ,- 30 % z (nS - nN )
Mk /MN
min
max
-15 % z MK /MN
+25 % z MK /MN
záběrný proud
I1k/I1N
max
+20 % z Ia/IN
moment zvratu
Mz /MN
min
+10 % z MZ /MN
záběrný monent
P2N >1kW
P2N <=1kW
TM, JMC
Jednofázové asynchronní motory
s trvale připojeným kondenzátorem
Trojfázové asynchronní motory – TM
Tvar IM B3 - typ 71-100
SINGLE-PHASE MOTORS WITH PERMANENT CAPACITOR / EINPHASEN MOTOREN MIT
BETRIEBSKONDENSATOR
nN
Rated
power
Full load
spee
P2N
nN
Motor Typ
Nenn
leistung
Nenn
drahzahl
N
Efficiency
N
Wirkungs
grad
jmenovitý
účiník
jmenovitý
proud
moment
jmenovitý
poměrný
záběrný
moment
poměrný
záběrový
proud
poměrný
moment
zvratu
cos φ
IN
MN
Mk /MN
I1k/I1N
Mz /MN
Power
factor
Rated
current
Rated
torgue
Starting
torgue
Starting
current
B/down
torgue
cos φ
IN
MN
Tstart /TN
Istart /IN
Tmax /TN
Leistungs
factor
Nennstrom
Nenn
moment
Anlauf
moment
Anlauf
strom
Kipp
moment
P2N
nN
cos φ
IN
MN
Ma /MN
Ia/IN
Mk /MN
JMC71-2S
JMC71-2M
JMC71-2L
JMC80-2S
JMC80-2M
JMC80-2L
JMC90-2S
JMC90-2L
JMC100-2L
kW
0,37
0,55
0,75
0,75
1,10
1,50
1,50
2,20
3,00
1/min
2850
2800
2810
2810
2800
2810
2810
2810
2820
%
73
70
73
72
74
75
73
76
77
–
0,99
0,99
0,99
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,98
A
2,3
3,6
4,5
4,7
6,6
8,8
9,0
12,8
17,5
Nm
1,2
1,9
2,6
2,6
3,8
5,1
5,1
7,5
10,2
–
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
–
2,7
2,8
2,8
3,1
3,1
3,6
3,6
3,6
3,1
–
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
JMC71-4S
JMC71-4M
JMC71-4L
JMC80-4S
JMC80-4M
JMC80-4M
JMC90-4S
JMC90-4L
JMC100-4
0,25
0,37
0,55
0,55
0,75
1,10
1,10
1,50
2,20
1400
1420
1400
1380
1400
1400
1420
1350
1400
62
65
69
66
69
70
72
73
73
0,99
0,99
0,99
0,96
0,96
0,98
0,99
0,99
0,98
2,0
2,7
3,8
3,8
4,9
6,9
6,7
9,0
13,4
1,7
2,5
3,8
3,8
5,1
7,4
7,4
10,6
15,0
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
2,5
2,7
2,7
2,6
2,4
2,5
2,6
2,6
2,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
N
L 01
L 03
L 02
B 01
B 02
V01
02
H02
P2N
Motor Type
jmenovitá
účinnost
F
H01
jmenovité
otáčky
H03
jmenovitý
výkon
01
označení
motoru
TM, JMC
D10
L 10
L 11
L 13
D20
L 12
L 20
L 22
L 21
Možnosti přichycení patek na motoru
Na přání zákazníka lze dodat jednofázové motory s odpojovačem
TROJFÁZOVÉ ASYNCHRONNÍ MOTORY PŘEPINATELNÉ
THREE-PHASE MOTORS CHANCING / DREHSTROMMOTOREN POLUMSCHALTBAR
označení motoru
TM71-4/2S
TM71-4/2M
TM71-4/2L
TM80-4/2S
TM80-4/2M
TM80-4/2L
TM90-4/2S
TM90-4/2L
TM90-4/2X
TM100-4/2
s konstantním momentem
výkon W při otáčkách
with constant torque
power W at the speed
mit dem konstantdrehmoment
leistung W mit der Drehzahl
1500 RPM
3000 RPM
200
280
250
370
300
450
450
600
650
900
850
1320
1000
1400
1400
1700
1800
2300
2000
3000
pro ventilátory
výkon W při otáčkách
for fans
power W at the speed
für den fans
leistung W mit der Drehzahl
1500 RPM
3000 RPM
80
370
100
500
120
600
150
750
220
1100
270
1300
300
1500
400
2000
480
2400
550
3000
TM71-8/4S
TM71-8/4M
TM71-8/4L
TM80-8/4S
TM80-8/4M
TM80-8/4L
TM90-8/4S
TM90-8/4L
TM90-8/4X
TM100-8/4
750 RPM
60
90
120
200
270
300
300
500
700
700
750 RPM
50
70
90
120
160
220
250
350
500
600
Motor Type
Motor Typ
1500 RPM
120
200
280
400
500
650
700
1000
1200
1200
Na přání zákazníka je možné dodat různé varianty přepinatelných motorů
1500 RPM
200
300
400
500
700
900
1000
1400
2000
2200
TYP
V01
V02
F
Z
G
TM71
M16
M16,M20
5x5x25
M5x12,5
16,1
TM80
M20
M20,M25
6x6x30
M6x16
21,5
TM90
M20
M20,M25
8x7x40
M8x19
26,9
TM100
M20
M20,M25
8x7x50
M10x24
30,9
TYP
L01
L02
L03=
B02
L10
L11
L12
L13
L20
L21
L22
B01
B20=
H20
D01
D10
D20
H01
H02
=B21
H03
TM71
TM80
TM80-L
TM90-S
TM90-L
TM90-X
TM100
30
40
40
50
50
50
60
232
270
289
297
322
345,5
362
75
92
92
92
92
92
92
45
50
50
56
56
79,5
63
90
100
100
100
125
125
140
67
80,5
80,5
91
91
91
99
108
125
125
130
155
155
175
112
125
125
140
140
140
160
136
154
154
174
174
174
192
27,5
32
32
40
40
40
40
140
156
156
176
176
176
199
69,5
78
78
88
88
88
99,5
14
19
19
24
24
24
28
7
9,5
9,5
10
10
10
12
12
16,5
16,5
17
17
17
22
71
80
80
90
90
90
100
110
128
128
128
128
128
140
10
13
13
13
13
13
14
TM, JMC
Tvar IM B14
TYP
TM71
TM80
TM90
TM100
označení
ØNj6
ØP
ØM
T
S
C105
70
105
85
2,5
M6
C140
95
140
115
2,5
M8
C120
80
120
100
3
M6
C160
110
160
130
3,5
M8
C140
95
140
115
3,5
M8
C160
110
160
130
3,5
M8
C160
110
160
130
3,5
M8
C200
130
200
165
4
M10
EMP s. r. o.
elektromotory, pumpy
Nádražní 394, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 42 30 10 sekretariát
544 42 30 13
ředitel
fax: 544 22 18 28
e-mail: [email protected]
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce: EMP s.r.o.
Nádražní 394
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika
IČO:
44963912
Tvar IM B5
TYP
TM71
TM80
TM90
TM100
ØNj6
110
130
130
180
ØP
160
200
200
250
ØM
130
165
165
215
T
3,5
3,5
3,5
4
S
10
12
12
14
Oprávněné osoby: Ing.Vladimír Mogiš
ředitel
Zdeněk Hojač
vedoucí OŘJ.
Výrobky: Trojfázové a jednofázové asynchronní motory s rotorem nakrátko osové výšky 63–100 mm.
Typy:
TM63; TM71; TM80; TM90; TM100; JMC63; jmc71; jmc80; jmc90; jmc100
Uvedené výrobky jsou ve shodě s následujícími Evropskými směrnicemi:
TROJfázové asynchronní brzdové motory – tmb
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nařízení vlády č.17/2003Sb.)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (nařízení vlády č.616/2006 Sb.)
Seznam harmonizovaných norem použitých při posuzování shod:
Typ
TMB71
TMB80
TMB90
TMB100
Jmenovitý moment brzdy Mk (Nm)
2
4
●
●
8
●
16
32
60
●
●
●
●
●
Lc
øK
mm
mm
265
138
313
156
356
388
ČSN EN 60034-1 ČSN EN 60034-5
ČSN EN 60034-12 ČSN EN 60034-6 ČSN EN 60204-1-15
ČSN EN 60034-14
ČSN EN 60034-2-1
ČSN EN 60034-9
ČSN EN 60034-30
Zdeněk Hojač vedoucí OŘJ
Ing.Vladimír Mogiš
ředitel
Adresa: .
Jednatelé:
IČ:44963912
176
EMP s.r.o
Nádražní 394
684 01 Slavkov u Brna
Ing. Vladimír Mogiš
Tel:544423013
Fax:544221828
DIČ: CZ44963912
Bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 2033412/0800
194
Společnost je zapsána Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 4465
Trojfázové motory
jsou běžně dodávány pro napětí sítě 400 V 50 Hz. Na požadavek je možno dodat motory i pro jiné napětí či kmitočet.
Tvary motorů:
- patkový IM B3 (B6-B7-B8-V5-V6); IM 1081
- přírubový IM B5 (V1-V3); IM 3081-IM B14A (V18A-V19A); IM 3681-IM B14B (V18B-V19B); IM 3681S
- patkopřírubový IM B34 (V15-V36); IM 2181-IM B35 (V15-V36); IM2081
pracovní podmínky: - teplota okolí -15 °C až +40 °C
- nadmořská výška max. 1000 m
- pracovní prostředí: obyčejné, studené, vlhké, mokré, prašné, s prachem nehořlavým, pod přístřeškem.
Motory jsou opatřeny jednou ochranou svorkou, která je umístěná uvnitř krytu svorkovnice.
Motory jsou provedeny s vnějším nátěrem v barevném odstínu dle RAL.
Motory, u kterých působí axiální sila na hřídel směrem ven z motoru, je nutno objednat v provedení s pevným uchycením ložiska
na přední straně.
Jednofázové motory řady JMC mají trvale připojeny běhový kondenzátor, který se může sestávat i ze dvou kusů. Při chodu naprázdno nebo při malém zatížení však dochází k nadměrnému oteplování vinutí. Doporučujeme proto tyto motory používat pouze
při pevném, nerozebíratelném spojení motoru s pohonem.
Induction motors
of the range TM and JMC are thre-phase or single-phase motors with squirrel-cage and covering IP54, or IP55 with surface
cooling, ICO 1-41 for permanent loading S1. Motor frame is made of aluminium alloy, ventilator fan and the cover of ventilator
is made of polypropylene. Stator and rotor beams made of steel sheet for electrical engineering, made by cold rolling. Rotor is
dynamically balancedand bedded in covered bearings of the type 2Z C3. coiling insulation in class F.
Three-phase motors are currently delivered for network voltage 400 V 50 Hz, single-phase motors for voltage 230 V 50 Hz.
It is possible to deliver motors to the requirement nad for other voltage or freguency.
Types of motors: - foot-based IM B3 (B6-B7-B8-V5-V6); IM 1081
- flange IM B5 (V1-V3); IM 3081-IM B14A (V18A-V19A); IM 3681-IM B14B (V18B-V19B); IM 3681S
- flange-foot-based IM B34 (V15-V36); IM 2181-IM B35 (V15-V36); IM2081
Working conditions: - ambient temperature -15 °C until +40 °C
- altitude max. 1000 m
- working enviroment: ordinary, cold, damp, wet, dusty, with nonincombustible dust, under the shelter.
Motors are fitted by one protective clamp.
Single motors af the range JMC are connected permanently to run condenser.
Die asynchronmotoren
der reihe TM und JMC sind dreiphasen-bzw. Einphasen-Asynchronmotoren mit einen Kurzschlussläufer in einem Gehäuse IP54,
evtl. IP55 mit eigner Oberflächenkülung IC 01-41, für Dauerbelastung S1. Der Motorkörper besteht aus aluminiumlegierung, der
hintere Lagerschield aus Gradus, der vordere Lagerschield aus Aluminiumlegierung, der Ventilator und die Ventilatorverkleidung
aus Polypropylen.
Die Stator- und Rotorgruppesind aus kaltgewalztem Elektroblech. Der Rotor ist dynamisch ausgeglichen und in abgedeckten
Lagern des Typs 2Z C3 gelagert. Isolation der Wicklung in der Klasse F.
Die Dreiphasenmotoren werden gewönlich für eine Netzspanung von 400 V 50 Hz geliefert, Die Einphasenmotoren für eine Spannung
von 230 V 50 Hz. Auf Wunsch Können Die Motoren auch für eine andere Spannung oder Frequenz geliefert werden.
Motorforme:
- Fußmotor IM B3 (B6-B7-B8-V5-V6); IM 1081
- Flanchmotor IM B5 B5 (V1-V3); IM 3081-IM B14A (V18A-V19A); IM 3681-IM B14B (V18B-V19B); IM 3681S
- Fuß-flanchmotor IM B34 (V15-V36); IM 2181-IM B35 (V15-V36); IM2081
Arbeitsbedingungen:- Umgebunstermperatur -15 °C bis zu +40 °C
- Meereshöhe max. 1000 m
- Arbeitsumgebung: normal, kalt, feucht, nass, staubig, nicht brennbar, unter Dach.
Die Motoren sind mit einer Schutzklemme ausgerüstet.
Die Einphasenmotoren der Reihe JMC besitzen einen dauerhaft angeschlossen Laufkondensator.
IX.13
EMP s.r.o.
Nádražní 394, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 423 016, +420 544 423 020, +420 544 423 021
fax: 544 221 828
[email protected]
www.emp-slavkov.cz
Download

Katalog produktu