ELEKTROMOTOR-ŠIMON DOO
Senta
Datum 11.03.2015
Pregled zaliha
za magacin: 4
Materijal
359312
359313
359315
359316
359317
359318
359319
359320
359321
359322
359323
359324
359326
359327
359328
359329
359330
359332
359334
359336
359338
359340
359342
359344
359346
359411
359412
359413
359415
359416
359417
359418
359419
359420
359421
359422
359423
Naziv
Jed mere
Kolicina
08B-1 Z-12 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-13 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
08B-1 Z-15 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-16 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-17 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-18 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-19 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
08B-1 Z-20 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-21 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-22 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-23 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-24 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
08B-1 Z-26 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-27 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-28 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-29 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-30 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
08B-1 Z-32 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-34 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-36 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-38 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
08B-1 Z-40 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-42 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-44 LANCANIK SA GLAVCINOM
08B-1 Z-46 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-11 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-12 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
10B-1 Z-13 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-15 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-16 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-17 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-18 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
10B-1 Z-19 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-20 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-21 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-22 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
10B-1 Z-23 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
352
14
21
41
27
87
24
19
14
35
22
35
39
20
15
10
5
11
20
26
12
11
7
8
9
15
22
20
17
18
21
12
24
15
18
19
18
359424
359425
359426
359427
359428
359432
359434
359435
359436
359438
359440
359442
359510
359512
359514
359515
359516
359517
359518
359519
359521
359522
359523
359524
359525
359526
359528
359534
359536
359538
359540
359542
359610
359611
359612
359613
359614
359615
359617
359618
359619
359620
359621
359622
359623
359624
10B-1 Z-24 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-25 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-26 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
10B-1 Z-27 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-28 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-32 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-34 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
10B-1 Z-35 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-36 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-38 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-40 LANCANIK SA GLAVCINOM
10B-1 Z-42 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-10 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
12B-1 Z-12 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-14 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-15 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-16 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
12B-1 Z-17 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-19 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-19 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-21 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-22 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-23 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
12B-1 Z-24 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-25 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-26 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-28 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
12B-1 Z-34 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-36 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-38 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-40 LANCANIK SA GLAVCINOM
12B-1 Z-42 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-10 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
16B-1 Z-11 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-12 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-13 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-14 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-15 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
16B-1 Z-17 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-18 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-19 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-20 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-21 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
16B-1 Z-22 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-23 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-24 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
16
21
19
5
15
10
11
12
10
11
11
11
20
12
21
15
11
22
20
19
4
9
17
11
10
7
12
2
13
9
7
6
32
31
48
32
50
11
12
50
6
12
21
12
31
22
359625
359626
359627
359628
359629
359630
359632
359634
359636
359638
359640
353112
353113
353115
353116
353111
359031
359037
359032
359038
359027
359033
359028
359029
359035
359030
359036
353041
353042
353043
353044
353045
353046
353047
353048
351415
345243
351556
351557
343255
343020
343054
343256
343021
343056
343022
16B-1 Z-25 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-26 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-27 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
16B-1 Z-28 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-29 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-30 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-32 LANCANIK SA GLAVCINOM
KOM
KOM
KOM
KOM
16B-1 Z-34 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-36 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-38 LANCANIK SA GLAVCINOM
16B-1 Z-40 LANCANIK SA GLAVCINOM
CAURA 11-14
CAURA 14-19
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
CAURA 24-28
CAURA 28-38
CAURA 9-11
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 100 2 POL
KOM
KOM
KOM
KOM
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 100 4 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 112 2 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 112 4 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 63 2 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 63 4 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 71 2 POL
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 80 2 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 80 4 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 90 2 POL
CENTRIFUGALNI PREKIDAC 90 4 POL
KOM
KOM
KOM
KOM
DVOSTRANA OSOVINA 030
DVOSTRANA OSOVINA 040
DVOSTRANA OSOVINA 050
DVOSTRANA OSOVINA 063
DVOSTRANA OSOVINA 075
DVOSTRANA OSOVINA 090
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
DVOSTRANA OSOVINA 110
DVOSTRANA OSOVINA 130
EL .MOTOR MS 100 L1-2 3KW B35
EL. MOTOR IMM 112M-4 4KW B5
EL. MOTOR ML 632-4 0.18 KW
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL. MOTOR ML711-4 0.25KW B14
EL. MOTOR MR 180L-4 22KW B5
EL. MOTOR MR 180M-2 22KW B3
EL. MOTOR MR 180M-4 18,5KW B3
EL. MOTOR MR 200L-4 30KW B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL. MOTOR MR 200L1-2 30KW B3
EL. MOTOR MR 200L1-4 30KW B3
EL. MOTOR MR 200LB-2 37KW B3
KOM
KOM
KOM
27
3
16
19
11
11
6
9
10
5
2
14
4
3
7
24
3
4
5
1
5
3
5
5
5
5
4
18
19
24
4
12
21
8
7
3
1
15
4
1
2
2
2
1
1
1
343258
343057
343024
343059
343025
343060
343064
343062
343467
351419
351409
351413
344733
343063
345361
345206
345163
351508
351519
351513
351547
351503
351536
351504
351515
351505
351516
351538
351507
351518
351506
351517
343061
351163
351115
351241
351141
351142
351242
351379
351218
351117
351164
351264
351166
351267
EL. MOTOR MR 225M-4 45KW B5
EL. MOTOR MR 225S-4 37KW B3
EL. MOTOR MR 250M-2 55KW B3
KOM
KOM
KOM
EL. MOTOR MR 250M-4 55KW B3
EL. MOTOR MR 280S-2 75KW B3
EL. MOTOR MR 280S-4 75KW B3
EL. MOTOR MR 315LA-4 160KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
EL. MOTOR MR 315S-4 110KW B3
EL. MOTOR MR 71B-6 0,25KW B14
EL. MOTOR MS 132S1-2 5.5KW B35
EL. MOTOR MS 801-2 0.75KW B35
EL. MOTOR MS 90L1-2 2.2 KW B3
EL. MOTOR T 711-4 0.25KW B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MR 315MA-4 132KW B3
EL.MOTOR IMM 71A-6 0.18KW B14
EL.MOTOR IMM 80A-2 0.75KW B5
EL.MOTOR IMM 80A-6 0.37B3
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR ML 100L-2 3KW B3
EL.MOTOR ML 100L1-4 2.2KW B3
EL.MOTOR ML 711-4 0.25kW B3
EL.MOTOR ML 712-2 0.55KW
EL.MOTOR ML 712-2 0.55KW B3
EL.MOTOR ML 712-4 0.37KW B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR ML 801-2 0.75KW B3
EL.MOTOR ML 801-4 0.55 KW B3
EL.MOTOR ML 802-2 1.1KW B3
EL.MOTOR ML 802-4 0.75KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR ML 802-4 0.75kW B5
EL.MOTOR ML 90L-2 2.2KW B3
EL.MOTOR ML 90L-4 1.5KW B3
EL.MOTOR ML 90S-2 1.5KW
EL.MOTOR ML 90S-4 1.1KW B3
EL.MOTOR MR 280M-4 90KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 100L-6 1.5KW B3
EL.MOTOR MS 100L1-2 3KW B3
EL.MOTOR MS 100L1-4 2.2KW B5
EL.MOTOR MS 100L1-4 B3 2.2KW
EL.MOTOR MS 100L2-4 3KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 100L2-4 3KW B5
EL.MOTOR MS 112 M-8 1.5kW B14
EL.MOTOR MS 112L1-2 5.5KW B5
EL.MOTOR MS 112M-2 4 KW B3
EL.MOTOR MS 112M-6 2.2KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 112M-6 2.2KW B5
EL.MOTOR MS 132 M1-6 4kW B3
EL.MOTOR MS 132 M2-6 5.5kW B5
KOM
KOM
KOM
1
1
1
1
1
2
1
5
1
8
6
1
2
1
1
1
1
9
24
4
8
1
21
16
1
11
14
10
8
30
7
28
2
7
1
26
8
13
15
2
3
3
5
5
10
1
351165
351247
351246
351420
351170
351151
351251
351252
351169
351125
351150
351250
351123
351301
351101
351327
351329
351330
351332
351355
351371
351333
351133
351356
351335
351358
351110
351310
351336
351359
351312
351362
351213
351339
351139
351112
351338
351361
351161
351144
351244
351167
351406
351407
351410
351412
EL.MOTOR MS 132 S-6 3kW B3
EL.MOTOR MS 132M-4 7.5KW B5
EL.MOTOR MS 132S-4 5.5KW B5
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 132S2-2 7.5kW B3/B
EL.MOTOR MS 160 L-6 11kW B3
EL.MOTOR MS 160 L1-4 15kW B3
EL.MOTOR MS 160 L1-4 15kW B5
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 160 L2-4 18.5kW B5
EL.MOTOR MS 160 M-6 7.5KW B3
EL.MOTOR MS 160L-2 18.5kW B3
EL.MOTOR MS 160M-4 11kW B3
EL.MOTOR MS 160M-4 11kW B5
EL.MOTOR MS 160M1-2 11kW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 562-2 0.12KW B14
EL.MOTOR MS 562-2 0.12kW B3
EL.MOTOR MS 562-4 0.09KW B14
EL.MOTOR MS 631-4 0.12KW B14
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 632-4 0.18KW B14
EL.MOTOR MS 711-4 0.25KW B14
EL.MOTOR MS 711-6 0,18KW B14
EL.MOTOR MS 711-8 0.09kW B14
EL.MOTOR MS 712-4 0.37 KW B14
EL.MOTOR MS 712-4 0.37KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 712-6 0.25 KW B14
EL.MOTOR MS 801-4 0.55KW B14
EL.MOTOR MS 801-6 0.37kW B14
EL.MOTOR MS 802-2 1.1 KW B3
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 802-2 1.1KW B14
EL.MOTOR MS 802-4 0.75KW
EL.MOTOR MS 802-6 0.55KW B14
EL.MOTOR MS 90 S-2 1.5KW
EL.MOTOR MS 90L-6 1.1KW B14
EL.MOTOR MS 90L1-2 2.2KW B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 90L1-4 1.5KW B14
EL.MOTOR MS 90L1-4 1.5KW B3
EL.MOTOR MS 90S-2 1.5KW B3
EL.MOTOR MS 90S-4 1.1KW B14
EL.MOTOR MS 90S-6 0.75 KW B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS 90S-6 0.75KW B3
EL.MOTOR MS112 M4 4KW B3
EL.MOTOR MS112 M4 4KW B5
EL.MOTOR MS132 M2-6 5.5kW B3
EL.MOTOR MS711-2 0.37 KW
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
EL.MOTOR MS712-2 0.55KW
EL.MOTOR MS802-2 1.1KW
EL.MOTOR MS90S-2 1.5KW
KOM
KOM
KOM
2
17
11
24
2
2
2
2
2
1
2
3
2
3
4
2
14
32
36
15
1
38
1
14
35
13
1
1
4
8
1
19
1
29
4
5
36
6
9
16
24
7
9
10
12
10
353393
353483
351601
351615
351639
351605
351616
351624
351640
351606
351617
351641
351607
351642
351608
351632
351633
351610
351611
351619
351635
351612
351620
351636
351602
351648
351613
351621
351626
351637
351603
351649
351614
351622
351638
351604
351631
357447
357448
357469
357471
357488
357489
353009
353015
353024
EL.MOTOR MSBCCL 132S-4
EL.MOTOR MSBCCL 805-4 0
FLANSNA 63 B5
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 100 B14
FLANSNA 100 B3
FLANSNA 100 B5
FLANSNA 112 B14
KOM
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 112 B14B
FLANSNA 112 B3
FLANSNA 112 B5
FLANSNA 132 B14
FLANSNA 132 B3
FLANSNA 132 B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 160 B3
FLANSNA 160 B5
FLANSNA 200B5
FLANSNA 250Y2 B5
KOM
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 56 B14
FLANSNA 63 B14
FLANSNA 63 B14B
FLANSNA 63 B3
FLANSNA 71 B14
FLANSNA 71 B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 71 B3
FLANSNA 71 B5
FLANSNA 71 B5
FLANSNA 80 B14
KOM
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 80 B14B
FLANSNA 80 B14ML
FLANSNA 80 B3
FLANSNA 80 B5
FLANSNA 80 B5
FLANSNA 90 B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
FLANSNA 90 B14B
FLANSNA 90 B3
FLANSNA 90 B5
FLANSNA Y2 180B5
IZLAZNA FLANŠNA TRC 02 F I
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA FLANŠNA TRC 02 F II
IZLAZNA FLANŠNA TRC 03 F I
IZLAZNA FLANŠNA TRC 03 F III
IZLAZNA FLANŠNA TRC 04 F I
IZLAZNA FLANŠNA TRC 04 F II
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA FLANSNA 040FB
IZLAZNA FLANSNA 040FC
IZLAZNA FLANSNA 040FD
KOM
KOM
KOM
1
1
10
53
113
90
14
2
84
48
4
58
22
1
11
1
2
20
38
3
51
64
3
77
33
10
95
4
6
31
20
10
63
5
53
11
7
4
4
5
5
2
4
16
11
7
353010
353016
353025
353017
353026
353120
353019
353028
353211
353007
353008
353001
353002
353003
353004
353011
353005
353006
353012
357470
357449
357490
357428
357429
353032
353033
353035
353036
353037
353038
353039
358303
353700
353701
353702
353703
353704
353706
353707
353708
358373
358374
353054
353055
353056
353057
IZLAZNA FLANSNA 050FB
IZLAZNA FLANSNA 050FC
IZLAZNA FLANSNA 050FD
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA FLANSNA 063FC
IZLAZNA FLANSNA 063FD
IZLAZNA FLANSNA 075FB
IZLAZNA FLANSNA 090FC
KOM
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA FLANSNA 090FD
IZLAZNA FLANSNA 110 FB
IZLAZNA FLANSNA 110FA
IZLAZNA FLANSNA 130FA
IZLAZNA FLANSNA 30 FA
IZLAZNA FLANSNA 40FA
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA FLANSNA 50FA
IZLAZNA FLANSNA 63FA
IZLAZNA FLANSNA 63FB
IZLAZNA FLANSNA 75FA
KOM
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA FLANSNA 90FA
IZLAZNA FLANSNA 90FB
IZLAZNA FLANSNA F II. FI 200 REDUKTORA TRC 03
IZLAZNA FLANSNA F III. FI 200 REDUKTORA TRC 02
IZLAZNA FLANSNA F III. FI 250 REDUKTORA TRC 04
IZLAZNA PRIRUBNICA FII FI 140
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
IZLAZNA PRIRUBNICA FIII FI 160
JEDNOSTRANA OSOVINA 030
JEDNOSTRANA OSOVINA 040
JEDNOSTRANA OSOVINA 063
KOM
KOM
KOM
KOM
JEDNOSTRANA OSOVINA 075
JEDNOSTRANA OSOVINA 090
JEDNOSTRANA OSOVINA 110
JEDNOSTRANA OSOVINA 130
KAF(F) 97 I=13.58 180B5
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 30/40
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 30/50
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 30/63
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 40/75
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 40/90
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 50/110
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 63/110
KIT ZA SPAJANJE DVA REDUKTORA 63/130
ML 90B14 FLANGE
ML100B14 FLANGE
MOMENTNA POLUGA 075
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
MOMENTNA POLUGA 090
MOMENTNA POLUGA 110
MOMENTNA POLUGA 130
KOM
KOM
KOM
9
10
18
17
18
21
18
22
5
13
5
12
25
6
12
62
25
18
16
5
2
2
2
3
30
26
26
16
25
19
13
1
8
7
1
15
4
1
9
5
10
8
8
8
9
43
353050
353051
353052
353053
350661
350662
358142
353063
353064
353065
353066
353059
353060
353061
353062
359584
359585
359586
359587
359588
359589
357806
356858
357571
348745
348751
355002
358244
357546
358243
352745
352785
352743
352747
352627
351738
352029
352131
352173
352175
352375
352377
352341
352269
352373
352465
MOMENTNA POLUGA 30
MOMENTNA POLUGA 40
MOMENTNA POLUGA 50
KOM
KOM
KOM
MOMENTNA POLUGA 63
NMRW 040f1 20 0.25 KW 4
NMRW 063f1 15 1.1KW 4P
PLANETARNI REDUKTOR REP 150 1 4 AU40 FLQ AE38
KOM
KOM
KOM
KOM
PLASTICNI STITNIK NMRV 075
PLASTICNI STITNIK NMRV 090
PLASTICNI STITNIK NMRV 110
PLASTICNI STITNIK NMRV 130
PLASTICNI STITNIK NMRV 30
PLASTICNI STITNIK NMRV 40
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
PLASTICNI STITNIK NMRV 50
PLASTICNI STITNIK NMRV 63
POSTOLJE SL 210
POSTOLJE SL 270
KOM
KOM
KOM
KOM
POSTOLJE SL 307
POSTOLJE SL 340
POSTOLJE SL 430
POSTOLJE SL 490
REDUKTOR R77 28.35 M1 100B5
REDUIKTOR TRC 04 10.93 100B14 MO4
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR
REDUKTOR
REDUKTOR
REDUKTOR
KOM
KOM
KOM
KOM
R67 7.79 M1 112B5
R97 14.62 M1 160B5
R97 27,54 M1 160B5
TRC 01 53.33 M02 71B14
REDUKTOR KAF 157 i=14,92 AD8-70mm
REDUKTOR KAF 167 i=17.28 AD8-70mm
REDUKTOR KAF 97 i=56.55 112B5
REDUKTOR NBMRV 110 40 100B5
REDUKTOR NMRV 110 15 132B5
REDUKTOR NMRV 110 30 100B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV 110 50 100B5
REDUKTOR NMRV 110 50 90B14
REDUKTOR NMRV 30 40 63B14
REDUKTOR NMRV 50 60 63B5
REDUKTOR NMRV 63 5 90B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV 63 60 71B5
REDUKTOR NMRV 63 80 71B
REDUKTOR NMRV 75 10 100B5
REDUKTOR NMRV 75 15 100B5
REDUKTOR NMRV 75 60 80B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV 75 60 90B14
REDUKTOR NMRV 75 7.5 100B5
REDUKTOR NMRV 90 100 90B14
KOM
KOM
KOM
22
8
30
10
1
1
1
38
26
23
29
28
29
37
5
17
13
3
3
2
5
1
4
2
2
2
3
2
1
1
6
1
4
8
3
21
1
1
1
2
5
4
1
2
1
5
352449
352571
352573
352575
352461
351728
351730
351732
351734
351736
351764
351716
351718
351847
351841
351849
351851
351853
351855
351833
351837
351845
351839
351991
351961
351993
351995
351973
351975
351977
351979
351981
351989
351959
352135
352105
352137
352115
352139
352117
352121
352123
352101
352133
352103
352249
REDUKTOR NMRV 90 15 90B14
REDUKTOR NMRV 90 20 100B5
REDUKTOR NMRV 90 25 100B5
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV 90 30 100B5
REDUKTOR NMRV 90 60 90B14
REDUKTOR NMRV030 10 63B14
REDUKTOR NMRV030 15 63B14
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV030 20 63B14
REDUKTOR NMRV030 25 6314
REDUKTOR NMRV030 30 63B14
REDUKTOR NMRV030 50 56B
REDUKTOR NMRV030 50 56B14
REDUKTOR NMRV030 60 56B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV040 10 71B14
REDUKTOR NMRV040 100 63B14
REDUKTOR NMRV040 15 71B14
REDUKTOR NMRV040 20 71B14
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV040 25 71B14
REDUKTOR NMRV040 30 71B14
REDUKTOR NMRV040 40 63B14
REDUKTOR NMRV040 60 63B14
REDUKTOR NMRV040 7.5 71
REDUKTOR NMRV040 80 63B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV050 10 80B14
REDUKTOR NMRV050 100 63B14
REDUKTOR NMRV050 15 80B14
REDUKTOR NMRV050 20 80B14
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV050 25 71B14
REDUKTOR NMRV050 30 71B14
REDUKTOR NMRV050 40 71B14
REDUKTOR NMRV050 50 71B14
REDUKTOR NMRV050 60 71B14
REDUKTOR NMRV050 7.5 80B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV050 80 63B
REDUKTOR NMRV063 10 90B14
REDUKTOR NMRV063 100 71B14
REDUKTOR NMRV063 15 90B14
REDUKTOR NMRV063 20 80B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV063 20 90B14
REDUKTOR NMRV063 25 80B14
REDUKTOR NMRV063 40 80B14
REDUKTOR NMRV063 50 80B14
REDUKTOR NMRV063 60 71B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV063 7.5 90B14
REDUKTOR NMRV063 80 71B14
REDUKTOR NMRV075 100 80B14
KOM
KOM
KOM
10
19
16
5
1
8
6
10
8
12
1
16
4
15
4
9
7
9
1
7
4
6
2
10
4
10
14
8
4
8
6
12
6
1
2
6
1
5
4
6
5
8
8
8
8
6
352259
352261
352263
352265
352267
352245
352277
352247
352567
352441
352473
352569
352453
352455
352457
352469
352439
352783
352729
352761
352763
352721
352723
352725
352781
352727
352889
352862
352890
352891
352892
352881
352882
352883
352884
352860
352861
353220
353222
353223
357600
357854
348463
357542
357545
357518
REDUKTOR NMRV075 20 90B14
REDUKTOR NMRV075 25 90B14
REDUKTOR NMRV075 30 90B14
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV075 40 90B14
REDUKTOR NMRV075 50 90B14
REDUKTOR NMRV075 60 80B14
REDUKTOR NMRV075 7.5 100B14
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV075 80 80B15
REDUKTOR NMRV090 10 100B5
REDUKTOR NMRV090 100 80B14
REDUKTOR NMRV090 15 100B14
REDUKTOR NMRV090 15 100B5
REDUKTOR NMRV090 25 90B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV090 30 90B14
REDUKTOR NMRV090 40 90B14
REDUKTOR NMRV090 7.5 100B14
REDUKTOR NMRV090 80 80B14
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV110 10 132B5
REDUKTOR NMRV110 100 90B5
REDUKTOR NMRV110 15 112B5
REDUKTOR NMRV110 20 112B5
REDUKTOR NMRV110 40 90B5
REDUKTOR NMRV110 50 90B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV110 60 90B
REDUKTOR NMRV110 7.5 132B5
REDUKTOR NMRV110 80 90B5
REDUKTOR NMRV130 10 132B5
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV130 100 90B5
REDUKTOR NMRV130 15 132B5
REDUKTOR NMRV130 20 132B5
REDUKTOR NMRV130 25 132B5
REDUKTOR NMRV130 30 112B5
REDUKTOR NMRV130 40 112B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR NMRV130 50 112B5
REDUKTOR NMRV130 60 112B5
REDUKTOR NMRV130 60 90B
REDUKTOR NMRV130 80 90B5
REDUKTOR PC063
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR PC080
REDUKTOR PC090
REDUKTOR R 67 4.29 132B5 M1
REDUKTOR R 77 5.21 132B5 M1
REDUKTOR R 87 9.9 M1 160B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR R67 14.91 M1 100B5
REDUKTOR R67 19.89 M1
REDUKTOR R67 51.56 M1 90B5
KOM
KOM
KOM
14
15
8
8
10
3
3
13
9
2
1
21
3
8
5
4
3
1
3
3
16
3
7
4
4
1
11
4
6
9
11
3
6
10
7
1
4
6
7
10
12
1
2
1
4
2
357547
357834
357780
357857
348438
348375
348435
348460
348743
348721
358285
350663
352900
355034
355022
355014
355198
355114
355587
355591
355599
355619
355611
355627
355635
356131
356075
356083
356091
356111
356027
356123
356963
356883
356798
356808
356928
358145
347206
347330
347566
347562
348079
350701
350703
350707
REDUKTOR R67 28.33 100B5
REDUKTOR R77 21.43 M1 112B5
REDUKTOR R77 50.9 M1 90B5
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR R77 7.59 M1 132 B5
REDUKTOR R87 27.84 M1 132 B5
REDUKTOR R87 52.67 M1 100B5
REDUKTOR R87 21.51 M1 132B5
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR R87 7.22 160B5 M1
REDUKTOR R97 10.8 160B5 M1
REDUKTOR R97 53.1 132B5 M1
REDUKTOR REP 125 3 C 245
REDUKTOR RMI 28 P20 63 B14
REDUKTOR TR58-AM100-4.39
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR TRC 01 14.62 M02 71B14
REDUKTOR TRC 01 23.56 M02 71B14
REDUKTOR TRC 01 35.47 M02 71B14
REDUKTOR TRC 01 4.63 90B14 M02
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR TRC 01 9,81 80B14 MO2
REDUKTOR TRC 02 20.08 80B14 MO2
REDUKTOR TRC 02 23.85 80B14 MO2
REDUKTOR TRC 02 35.90 80B14 MO2
REDUKTOR TRC 02 4.43 90B14 M02
REDUKTOR TRC 02 54.00 80B14 M02
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR TRC 02 7.39 90B14 MO2
REDUKTOR TRC 02 9.93 90B14 MO2
REDUKTOR TRC 03 10.93 1
REDUKTOR TRC 03 19.20 90B14 MO4
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR TRC 03 24.99 M04 90 b14
REDUKTOR TRC 03 34.20 90B14 MO4
REDUKTOR TRC 03 4.50 100B14 M04
REDUKTOR TRC 03 51.30 80B14 MO4
REDUKTOR TRC 03 7.93 100B14 MO4
REDUKTOR TRC 04 13.30 112B14 MO4
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR TRC 04 19.20 100B14 MO4
REDUKTOR TRC 04 24.99 90B14 MO4
REDUKTOR TRC 04 34.20 90B14 MO4
REDUKTOR TRC 04 4.50 112B14 M04
REDUKTOR UMI 75 15 100B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR WMI 40 40 63B5
REDUKTOR WMI 50 60 63B5
REDUKTOR WMI 75 40 90B14
REDUKTOR WMI 75 25 90B1
REDUKTOR WMI110 7.5 132
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
REDUKTOR XC 30
REDUKTOR XC 40
REDUKTOR XC 63
KOM
KOM
KOM
2
3
2
2
1
3
2
2
2
2
1
2
11
4
5
5
3
2
6
7
6
3
3
3
5
4
4
20
4
3
5
6
3
1
8
3
3
1
3
1
1
1
1
5
1
1
350709
350711
358300
351835
351887
352459
358112
359351
359350
359354
359353
359357
359356
359360
359359
359363
359362
359488
359490
359492
359494
359484
359486
359077
359078
359081
359080
359079
359072
359073
359075
359076
359074
359071
357450
357472
357473
357474
357492
357493
357494
357491
357451
357452
357453
353068
REDUKTOR XC 75
REDUKTOR XC 90
REDUKTOT KAF (F)127 14.35 225B5
KOM
KOM
KOM
REDUKTRO NMRV040 50 63B14
REDUTKOR NMRV040 80 56B
REDUTKOR NMRV090 50 90B14
SERVOVENTILATOR IEC 100 IP55
KOM
KOM
KOM
KOM
SPOJNICA GE 19
SPOJNICA GE 19
SPOJNICA GE 24
SPOJNICA GE 24
SPOJNICA GE 28
SPOJNICA GE 28
1A 19
1A PILOT
1A 24
1A PILOT
1A 28
1A PILOT
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
SPOJNICA GE 38
SPOJNICA GE 38
SPOJNICA GE 42
SPOJNICA GE 42
1A 38
1A PILOT
1A 42
1A PILOT
KOM
KOM
KOM
KOM
SPOJNICA HRC 110 BB
SPOJNICA HRC 130 BB
SPOJNICA HRC 150 BB
SPOJNICA HRC 180 BB
SPOJNICA HRC 70 BB
SPOJNICA HRC 90 BB
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
STOPA 100
STOPA 112
STOPA 132L
STOPA 132M
KOM
KOM
KOM
KOM
STOPA 132S
STOPA 71
STOPA 80
STOPA 90L1
STOPA 90L2
STOPA 90S
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
STOPA MS63
STOPA TRC 02 B01
STOPA TRC 03 B03
STOPA TRC 03 B04
STOPA TRC 03 MO3
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
STOPA TRC 04 B04
STOPA TRC 04 B05
STOPA TRC 04 M03
STOPA TRC O4 B03
STOPE TRC 02 B02
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
STOPE TRC 02 M01
STOPE TRC02 M02
ULAZNA FLANSNA 030 56B14
KOM
KOM
KOM
3
2
2
2
1
5
1
9
23
11
28
10
17
10
22
10
30
10
4
3
3
10
5
52
47
10
10
28
49
42
7
10
48
40
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
1
10
353106
353201
353075
353076
353081
353088
353210
353095
353082
353089
353096
353083
353090
353092
353097
353103
353205
353102
353070
353080
353104
353069
353072
353073
353077
353078
353084
353079
353085
353099
353086
353091
353100
353101
353093
353094
353071
359352
359355
359358
359361
359364
359489
359491
359493
359495
ULAZNA FLANSNA 050 63B14
ULAZNA FLANSNA 050 63B5
ULAZNA FLANSNA 050 71B14
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA 063 71B14
ULAZNA FLANSNA 063 80B14
ULAZNA FLANSNA 063 90B14
ULAZNA FLANSNA 063 90B5
KOM
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA 075 100B14
ULAZNA FLANSNA 075 80B14
ULAZNA FLANSNA 075 90B14
ULAZNA FLANSNA 090 100B14
ULAZNA FLANSNA 090 80B14
ULAZNA FLANSNA 090 90B14
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA 090 90B5
ULAZNA FLANSNA 110 100B14
ULAZNA FLANSNA 110 132B5
ULAZNA FLANSNA 110 80B5
KOM
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA 130 100/112B5
ULAZNA FLANSNA 30 63B14
ULAZNA FLANSNA 50 80B14
ULAZNA FLANSNA RED 130 132B5
ULAZNA FLANSNA030 56B5
ULAZNA FLANSNA030 63B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA040 63B5
ULAZNA FLANSNA040 71B5
ULAZNA FLANSNA050 71B5
ULAZNA FLANSNA050 80B5
KOM
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA063 71B5
ULAZNA FLANSNA063 80B5
ULAZNA FLANSNA075 100B5
ULAZNA FLANSNA075 80B5
ULAZNA FLANSNA075 90B5
ULAZNA FLANSNA090 100B5
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
ULAZNA FLANSNA110 100B5
ULAZNA FLANSNA110 90B5
ULAZNA FLANSNA130 90B5
ULZANA FLANSNA 040 63B14
UMETAK GE 19
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
UMETAK GE 24
UMETAK GE 28
UMETAK GE 38
UMETAK GE 42
UMETAK HRC 110
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
UMETAK HRC 130
UMETAK HRC 150
UMETAK HRC 180
KOM
KOM
KOM
11
10
2
47
23
10
20
10
21
10
5
5
6
10
19
10
5
4
11
5
6
12
10
18
14
16
14
24
21
3
16
4
24
12
20
5
28
23
86
96
91
90
20
17
10
11
359485
359487
359005
359014
359006
359015
359007
359008
359017
359000
359009
359001
359010
359002
359011
359003
359012
359004
359013
UMETAK HRC 70
UMETAK HRC 90
VENTILATOR 100 2 POL
KOM
KOM
KOM
VENTILATOR 100 4 POL
VENTILATOR 112 2 POL
VENTILATOR 112 4 POL
VENTILATOR 132 2 POL
KOM
KOM
KOM
KOM
VENTILATOR 160 2 POL
VENTILATOR 160 4 POL
VENTILATOR 56 2 POL
VENTILATOR 56 4 POL
VENTILATOR 63 2 POL
VENTILATOR 63 4 POL
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
VENTILATOR 71 2 POL
VENTILATOR 71 4 POL
VENTILATOR 80 2 POL
VENTILATOR 80 4 POL
KOM
KOM
KOM
KOM
VENTILATOR 90 2 POL
VENTILATOR 90 4 POL
KOM
KOM
19
20
10
10
8
10
5
4
2
5
5
5
5
5
4
5
3
5
5
Download

lager lista - Elektro motor Simon