Sazby pojistného AXA ASSISTANCE
Sazby označené koncovkou RS označují sazby pro RIZIKOVÉ SPORTY, sazby označené koncovkou ES označují
sazby pro EXTRÉMNÍ SPORTY
Pojištění Evropa
Komplexní pojištění Evropa
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, doplňkových asistenčních služeb
a stornovacích poplatků.
tzn. zóna 6 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území Evropy a následujících států: Alžírska, Egypta,
Izraele, Maroka, Tuniska; u Portugalska včetně Azorských ostrovů a Madeiry, u Španělska včetně Baleárských a
Kanárských ostrovů, u Ruska v jeho evropské části a u Turecka v jeho evropské i asijské části; kromě České
republiky
Počet dnů
Storno
Sazba
Dospělí do 70
Sazba
Děti do 15 let Sazba
Osoby nad 70
let
let
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
5 dnů
10 dnů
15 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
6NA
6NB
6NB-RS
6NB-ES
6NC
6NE
6NE-RS
6NE-ES
6ND
6NF
499
550
1100
1650
600
620
1240
1860
150
300
6NAY
6NBY
6NBY-RS
6NBY-ES
6NCY
6NEY
6NEY-RS
6NEY-ES
6NDY
6NFY
380
410
820
1230
450
400
800
1200
100
200
6NAX
6NBX
6NBX-RS
6NBX-ES
6NCX
6NEX
6NEX-RS
6NEX-ES
6NDX
6NFX
1000
1100
2200
3300
1200
1240
2480
3720
300
600
Komplexní pojištění Evropa (tzn. zóna 6) - s navýšeným limitem plnění za zavazadla
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel s navýšeným limitem plnění, odpovědnosti za škodu,
doplňkových asistenčních služeb a stornovacích poplatků. Limit na zavazadla je 50.000,-Kč
Počet dnů
Storno
Sazba
21 dnů
21 dnů
21 dnů
21 dnů
15 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
6NA1
6NB1
6NB1-RS
6NB1-ES
Dospělí do 70
let
690
770
1540
2310
Sazba
Děti do 15 let
6NA1Y
6NB1Y
6NB1Y-RS
6NB1Y-ES
450
500
1000
1500
Sazba
Osoby nad 70
let
6NA1X
1380
6NB1X
1540
6NB1X-RS
3080
6NB1X-ES
4620
Pojištění Evropa (tzn. zóna 6) bez pojištění stornovacích poplatků
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, doplňkových asistenčních
služeb.
Počet dnů
Storno
Sazba
Dospělí do 70
Sazba
Děti do 15 let Sazba
Osoby nad 70
let
let
21 dnů
0 Kč
6NI
290
6NIY
190
6NIX
580
Svět exotika
Svět (EXOTIKA) (kromě USA, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu)
zóna 7 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa kromě Spojených států amerických a
České republiky, odchylně od PPCP , část I., čl. 2, odst. 2.5.5. též kromě Japonska, Austrálie a Nového Zélandu
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a stornovacích poplatků.
Počet dnů
Storno
Sazba
Dospělí do 70
Sazba
Děti do 15 let Sazba
Osoby nad 70
let
let
15 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
15 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
30 dnů
30 dnů
30 dnů
18 dnů
30 dnů
30 dnů
30 dnů
18 dnů
30 dnů
18 dnů
30 dnů
30 dnů
30 dnů
18 dnů
30 dnů
18 dnů
30 dnů
30 dnů
30 dnů
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
180 000 Kč
180 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
7NA
7NB
7NB-RS
7NB-ES
7NC
7ND
7ND-RS
7ND-ES
7NF
7NH
7NH-RS
7NH-ES
7NJ
7NL
7NL-RS
7NL-ES
7NN
7NP
7NP-RS
7NP-ES
7NR
7NT
7NV
7N1
7N1-RS
7N1-ES
7N3
7N5
7N7
7N9
7N9-RS
7N9-ES
750
850
1700
2550
850
950
1900
2850
1050
1350
2700
4050
1550
2000
4000
6000
1750
2200
4400
6600
1950
2400
2250
2700
5400
8100
2550
3000
2750
3200
6400
9600
7NAY
7NBY
7NBY-RS
7NBY-ES
7NCY
7NDY
7NDY-RS
7NDY-ES
7NFY
7NHY
7NHY-RS
7NHY-ES
7NJY
7NLY
7NLY-RS
7NLY-ES
7NNY
7NPY
7NPY-RS
7NPY-ES
7NRY
7NTY
7NVY
7N1Y
7N1Y-RS
7N1Y-ES
7N3Y
7N5Y
7N7Y
7N9Y
7N9Y-RS
7N9Y-ES
490
550
1100
1650
550
620
1240
1860
700
900
1800
2700
1000
1300
2600
3900
1150
1450
2900
4350
1250
1550
1450
1750
3500
5250
1650
1950
1800
2100
4200
6300
7NAX
7NBX
7NBX-RS
7NBX-ES
7NCX
7NDX
7NDX-RS
7NDX-ES
7NFX
7NHX
7NHX-RS
7NHX-ES
7NJX
7NLX
7NLX-RS
7NLX-ES
7NNX
7NPX
7NPX-RS
7NPX-ES
7NRX
7NTX
7NVX
7N1X
7N1X-RS
7N1X-ES
7N3X
7N5X
7N7X
7N9X
7N9X-RS
7N9X-ES
1500
1700
3400
5100
1700
1900
3800
5700
2100
2700
5400
8100
3100
4000
8000
12000
3500
4400
8800
13200
3900
4800
4500
5400
10800
16200
5100
6000
5500
6400
12800
19200
Svět (EXOTIKA) kromě USA, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu) bez pojištění stornovacích poplatků
zóna 7 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa kromě Spojených států amerických,
České republiky, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu
Děti do 15 let
Dospělí do 70
Počet dnů
Storno
Sazba
Sazba
let
18 dnů
30 dnů
0 Kč
0 Kč
7BS
7BT
700
1310
7BSY
7BTY
560
850
Sazba
Osoby nad 70
let
7BSX
7BTX
1400
2620
Svět (EXOTIKA) (kromě USA, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu)
zóna 7 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa kromě Spojených států amerických,
České republiky, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel s navýšeným limitem plnění, odpovědnosti za škodu,
doplňkových asistenčních služeb a stornovacích poplatků. Limit na zavazadla je 50.000,-Kč
Počet dnů
Storno
Sazba
Dospělí do 70
let
Sazba
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
18 dnů
30 dnů
30 dnů
30 dnů
25 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
7NB1
7ND1
7ND1-RS
7ND1-ES
7NH1
7NL1
7NL1-RS
7NL1-ES
1300
1450
2900
4350
2050
3030
6060
9090
7NB1Y
7ND1Y
7ND1Y-RS
7ND1Y-ES
7NH1Y
7NL1Y
7NL1Y-RS
7NL1Y-ES
Děti do 15 let
850
940
1880
2820
1350
2000
4000
6000
Sazba
7NB1X
7ND1X
7ND1X-RS
7ND1X-ES
7NH1X
7NL1X
7NL1X-RS
7NL1X-ES
Osoby nad 70
let
2600
2900
5800
8700
4100
6060
12120
18180
Sazby pojistného pro nestandardně dlouhé zájezdy
sazby zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu
Sazba
Dospělí do 70
Sazba
Děti do 15 let
let
Sazba
Osoby nad 70
let
C4DX
52 Kč
Zóna 4 - Slovenská republika kromě ČR (max. 120 dní)
Běžné sporty
C4D
26 Kč
Stornovací poplatky
C4DY
13 Kč
2,8% z ceny služby
Zóna 6 - Evropa kromě ČR
Běžné sporty
C6D
40 Kč
C6DY
30 Kč
C6DX
80 Kč
Rizikové sporty
C6D-RS
80 Kč
C6DY-RS
60 Kč
C6DX-RS
160 Kč
Extrémní sporty
C6D-ES
120 Kč
C6DY-ES
90 Kč
C6DX-ES
240 Kč
C7DX
160 Kč
Stornovací poplatky
2,8% z ceny služby
Zóna 7 - celý svět kromě USA a ČR (max. 90 dní)
Běžné sporty
C7D
80 Kč
Stornovací poplatky
C7DY
60 Kč
2,8% z ceny služby
Zóna 8 - celý svět kromě ČR
Běžné sporty
C8D
120 Kč
C8DY
90 Kč
C8DX
240 Kč
Rizikové sporty
C8D-RS
240 Kč
C8DY-RS
180 Kč
C8DX-RS
480 Kč
Extrémní sporty
C8D-ES
360 Kč
C8DY-ES
270 Kč
C8DX-ES
720 Kč
Stornovací poplatky
2,8% z ceny služby
Připojištění spoluúčasti k pojištění stornovacích poplatků
(tyto sazby lze sjednat také pro děti do 15 let, tak pro osoby které ke dni počátku dosáhly 70 let):
Sazba
Pojistné
Pojistné plnění 20%
Lze sjednat k sazbám
z maximální pojistné částky:
1NS
2NS
3NS
4NS
5NS
150 Kč
200 Kč
250 Kč
350 Kč
450 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
80 000 Kč
6NA, 6NLA,6NLB,
6NB, 7NA,7NB,
6NC, 7NC, 7ND,7NF,
7NH
7NJ
Download

Pojištění Evropa Sazby pojistného AXA ASSISTANCE