04
Plechy
Strana4.1 SLC – Dělící cenrum – plechy Vídeň
Strana4.2 Opracování plechů
Strana4.3 Plechy jemné za studena válcované DC01
Strana4.4 Plechy žárově zinkované
DX51D + Z275
Strana4.5 Elektrolyticky pozinkované plechy
DC01A + ZE
Strana4.6 Plechy za tepla válcované S235JR
Strana4.9 Plechy za tepla válcované S355J2
Strana4.11 Plechy za tepla válcované S355MC
Strana4.11 Plechy za tepla válcované S460MC
Strana4.12 Plechy za tepla válcované S700MC
Strana4.12 Slzičkové plechy S235JR
Strana4.13 Otěruvzdorné plechy Dill. 400/500
Strana4.14 Kotvící patky S235JR
Strana4.15 Děrované plechy
Strana4.17 Trapézové plechy
Plechy
Kapitola
SLC dělící centrum - Vídeň
Sortiment plechů a logistika
Naše firma disponuje jedním z největších dělících center plechů
v Evropě, které se nachází ve vídeňském přístavu.
Náš skladový program nabízí široký sortiment jakostí tradičních
stavebních ocelí až po vysokopevnostní materiály.
Vysoká přesnost dělení:
Zde skladujeme svitky ze tepla válcovaných plechů i již dělené
tabule standardních formátů - 1000x2000/1250x2500/1500x3000.
Na základě požadavků od zákazníka, dělíme ze svitků přesné
rozměry.
Jistota předzásobení materiálem:
Na základě našich dobrých obchodních vztahů s dodavateli i
dlouhodobé zkušenosti s předzásobením materiálu a dostatečnou
skladovací kapacitou, máme možnost zákazníkovi ručit za flexibilně
dodané dlouhotrvající dodávky (tzv. rámcové smlouvy).
Dělení ze svitků
Naše centrum je vybaveno technologií, která umožňuje na přání zákazníka dělit ploché
materiály s vysokou přesností.
Síla stěny
Šířka
Délka
Délková tolerance
Váha svitku
Vnější průměr
Vnitřní průměr
Váha balíku
Ohranění
Rovnost
2,0 - 20 mm
420 - 2.100 mm
420 - 22.000 mm
+/- 0,5mm při referenční délce 2.000 mm
při nadrozměru 1000mm +/- 0,1mm
max. 35 to
2.200 mm
610 - 850 mm
na přání zákazníka
5 - 50 mm pro stranu / do 16 mm síly stěny
1/3 dle EN 10051
Síla stěny v mm
3,0 - 5,0
5,1 - 10,0
10,1 - 20,0
Mez pevnosti v tahu N/mm²
max. 1.000
max. 850
max. 510
Mez skluzu N/mm²
max. 1.000
max. 700
max. 335
Prioritou naší společnosti je maximální spokojenost zákazníků. Naši odborně vyškolení
pracovníci jsou připraveni poskytnout nabídku na základě specifických požadavků zákazníka. V případě, že v předchozích datech postrádáte údaje a informace potřebné pro Vaši
zakázku, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme najít správné řešení.
Vydání 02/2012
Strana 4.1
Opracování plechů
... Výhody pro naše zákazníky
V současné době je kladen stále větší důraz na vztahy mezi dodavateli a zpracovateli
materiálu. Firma Weyland se jako dlouhodobý dodavatel materiálu snaží přizpůsobit
požadavkům zákazníků, jejich potřebám a usiluje o maximální rozšíření služeb. Abychom
mohli vyhovět rozdílným nárokům zákazníků, rádi bychom Vám představili moderní
logistický koncept:
Nabídky jsou zpracovávány pomocí moderních kalk. programů s
individuálním přístupen a je kladen důraz na konkrétní požadavek
zákazníka
Opracování materiálu je prováděno na nejmodernějších zařízeních.
Opracovaný materiál odpovídá normě DIN EN ISO 9013-442.
K materiálu je připravena bezchybná dokumentace.
Na základě požadavku je možné k opracovanému a dodanému
materiálu připravit atest 3.1/EN10204.
Opracovaný materiál je pečlivě kontrolován a pod dohledem připraven
k transportu, který je organizován vlastní dopravou v pravidelných
intervalech několikrát do týdne.
Disponujeme širokým soritimentem plechů k okamžitému odběru ze
skladových zásob o skladové rozloze cca 28.000 m².
Kupujete pouze opracovaný materiál beze zbytků a nemusíte se starat
o likvidaci nepotřebného-zbylého materiálu.
Firma Weyland se podílí na ochraně životního prostředí . V našem
provozu byly nainstalovány prachové filtry, které pojmou až 99,997%
nečistot unikajících do ovzduší.
Strana 4.2
Vydání 02/2012
Plechy
Plechy jemné za studena válcované
Jakost: DC 01 (ST 12.03) dle EN 10130, Rozměrová tolerance dle EN 10131
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,99
8,00 kg
12,00 kg
16,00 kg
20,00 kg
24,00 kg
32,00 kg
40,00 kg
48,00 kg
NF0,50
NF0,75
NF1,00
NF1,25
NF1,50
NF2,00
NF2,50
NF2,99
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
0,75
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,99
18,75 kg
25,00 kg
31,25 kg
37,50 kg
50,00 kg
62,50 kg
75,00 kg
MF0,75
MF1,00
MF1,25
MF1,50
MF2,00
MF2,50
MF2,99
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,99
36,00 kg
45,00 kg
54,00 kg
72,00 kg
90,00 kg
108,00 kg
GF1,00
GF1,25
GF1,50
GF2,00
GF2,50
GF2,99
4000 x 2000
2,00
128,00 kg
SF422
Vydání 02/2012
Strana 4.3
Plechy žárově zinkované
Plechy žárově zinkované
DX 51 D + Z 275 dle EN 10346 (10327, 10142),
Rozměrová tolerance dle EN 10143
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
0,50
0,55
0,70
0,75
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,99
4,00
8,00 kg
8,80 kg
11,20 kg
12,00 kg
14,40 kg
16,00 kg
20,00 kg
24,00 kg
32,00 kg
40,00 kg
48,00 kg
64,00 kg
NF0,50DX
NF0,55DX
NF0,70DX
NF0,75DX
NF0,90DX
NF1,00DX
NF1,25DX
NF1,50DX
NF2,00DX
NF2,50DX
NF2,99DX
NF4,00DX
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
0,70
0,75
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,99
4,00
17,52 kg
18,75 kg
22,50 kg
25,00 kg
31,25 kg
37,50 kg
50,00 kg
62,50 kg
75,00 kg
100,00 kg
MF0,70DX
MF0,75DX
MF0,90DX
MF1,00DX
MF1,25DX
MF1,50DX
MF2,00DX
MF2,50DX
MF2,99DX
MF4,00DX
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
0,70
0,75
0,90
1,00
1,25
1,50
2,00
2,50
2,99
4,00
25,20 kg
27,00 kg
32,40 kg
36,00 kg
45,00 kg
54,00 kg
72,00 kg
90,00 kg
108,00 kg
144,00 kg
GF0,70DX
GF0,75DX
GF0,90DX
GF1,00DX
GF1,25DX
GF1,50DX
GF2,00DX
GF2,50DX
GF2,99DX
GF4,00DX
Strana 4.4
Vydání 02/2012
Elektrolyticky pozinkované plechy
Elektrolyticky pozinkované plechy
DC01A+ZE dle EN 10152, rozměrová tolerance dle EN 10131
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
0,75
1,00
1,50
2,00
12,00 kg
16,00 kg
24,00 kg
32,00 kg
NF0,75ELO
NF1,00ELO
NF1,50ELO
NF2,00ELO
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
1,00
1,50
2,00
25,00 kg
37,50 kg
50,00 kg
MF1,00ELO
MF1,50ELO
MF2,00ELO
Vydání 02/2012
Strana 4.5
Plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 235 JR (RST 37.2) dle EN 10025
Rozměrová tolerance dle EN10051 popř. EN10029
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
48 kg
64 kg
80 kg
96 kg
128 kg
160 kg
192 kg
240 kg
320 kg
400 kg
480 kg
640 kg
NF3
NF4
NF5
NF6
NF8
NF10
NF12
NF15
NF20
NF25
NF30
NF40
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
75 kg
100 kg
125 kg
150 kg
200 kg
250 kg
300 kg
375 kg
500 kg
625 kg
750 kg
1000 kg
MF3
MF4
MF5
MF6
MF8
MF10
MF12
MF15
MF20
MF25
MF30
MF40
Strana 4.6
Vydání 02/2012
Plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 235 JR (RST 37.2) dle EN 10025
Rozměrová tolerance dle EN10051 popř. EN10029
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500 3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
108 kg
144 kg
180 kg
216 kg
252 kg
288 kg
360 kg
432 kg
540 kg
720 kg
900 kg
1080 kg
1440 kg
GF3
GF4
GF5
GF6
GF7
GF8
GF10
GF12
GF15
GF20
GF25
GF30
GF40
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000 4000 x 2000 3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
192 kg
256 kg
320 kg
384 kg
512 kg
640 kg
768 kg
SF423
SF424
SF425
SF426
SF428
SF4210
SF4212
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000 15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
960 kg
1280 kg
1600 kg
1920 kg
2240 kg
SF4215
SF4220
SF4225
SF4230
SF4235
40,00
2560 kg
SF4240
Vydání 02/2012
Strana 4.7
Plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 235 JR (RST 37.2) dle EN 10025
Rozměrová tolerance dle EN10051 popř. EN10029
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
288 kg
384 kg
480 kg
576 kg
768 kg
960 kg
1152 kg
1440 kg
1920 kg
2400 kg
2880 kg
3840 kg
Strana 4.8
Obj. kód
SF623
SF624
SF625
SF626
SF628
SF6210
SF6212
SF6215
SF6220
SF6225
SF6230
SF6240
Vydání 02/2012
Plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 355 J2 (ST 52.3) dle EN 10025
Rozměrová tolerance dle EN10051 popř. EN10029
Rozměr
Tloušťka
Hmotnost
v mm
v mm
tabule
Obj. kód
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
60,00
80,00
100,00
240 kg
320 kg
400 kg
480 kg
640 kg
800 kg
960 kg
1280 kg
1600 kg
NF15S355J2
NF20S355J2
NF25S355J2
NF30S355J2
NF40S355J2
NF50S355J2
NF60S355J2
NF80S355J2
NF100S355J2
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
60,00
80,00
100,00
375 kg
500 kg
625 kg
750 kg
1000 kg
1250 kg
1500 kg
2000 kg
2500 kg
MF15S355J2
MF20S355J2
MF25S355J2
MF30S355J2
MF40S355J2
MF50S355J2
MF60S355J2
MF80S355J2
MF100S355J2
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
60,00
80,00
100,00
108 kg
144 kg
180 kg
216 kg
288 kg
360 kg
432 kg
540 kg
720 kg
900 kg
1080 kg
1440 kg
1800 kg
2160 kg
2880 kg
3600 kg
GF3S355J2
GF4S355J2
GF5S355J2
GF6S355J2
GF8S355J2
GF10S355J2
GF12S355J2
GF15S355J2
GF20S355J2
GF25S355J2
GF30S355J2
GF40S355J2
GF50S355J2
GF60S355J2
GF80S355J2
GF100S355J2
Vydání 02/2012
Strana 4.9
Plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 355 J2 (ST 52.3) dle EN 10025
Rozměrová tolerance dle EN10051 popř. EN10029/10051
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
4000 x 2000
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
960 kg
1280 kg
1600 kg
1920 kg
2560 kg
3200 kg
SF4215S
SF4220S
SF4225S
SF4230S
SF4240S
SF4250S
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
6000 x 2000
12,00
15,00
25,00
30,00
40,00
50,00
1152 kg
1440 kg
2400 kg
2880 kg
3840 kg
4800 kg
SF6212S
SF6215S
SF6225S
SF6230S
SF6240S
SF6250S
POZOR: Přířezy z tabulí 12000 x 3000 mm jsou na požadavek možné!
Strana 4.10
Vydání 02/2012
Plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 355 MC dle EN 10149, Rozměrová tolerance dle EN10051
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
75 kg
100 kg
125 kg
150 kg
200 kg
250 kg
300 kg
MF3S355MC
MF4S355MC
MF5S355MC
MF6S355MC
MF8S355MC
MF10S355MC
MF12S355MC
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00
108 kg
144 kg
180 kg
216 kg
288 kg
360 kg
432 kg
540 kg
720 kg
GF3S355MC
GF4S355MC
GF5S355MC
GF6S355MC
GF8S355MC
GF10S355MC
GF12S355MC
GF15S355MC
GF20S355MC
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 460 MC dle EN 10149, Rozměrová tolerance dle EN10051
Rozměr
v mm
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
Vydání 02/2012
Tloušťka
v mm
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
Hmotnost
tabule
108 kg
144 kg
180 kg
216 kg
288 kg
360 kg
432 kg
540 kg
Obj. kód
GF3S460MC
GF4S460MC
GF5S460MC
GF6S460MC
GF8S460MC
GF10S460MC
GF12S460MC
GF15S460MC
Strana 4.11
Plechy, Slzičkové plechy
Plechy za tepla válcované
Jakost: S 700 MC dle EN 10149, Rozměrová tolerance dle EN10051
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2500 x 1250
2500 x 1250
3,00
4,00
75 kg
100 kg
MF3S700MC
MF4S700MC
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1250
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
144 kg
180 kg
216 kg
288 kg
300 kg
GF4S700MC
GF5S700MC
GF6S700MC
GF8S700MC
GF10S700MC
Slzičkové plechy
Jakost: S 235 JR dle EN 10025, Rozměrová tolerance dle DIN 59220
Rozměr
v mm
Tloušťka
v mm
Hmotnost
tabule
Obj. kód
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
54 kg
70 kg
86 kg
102 kg
134 kg
166 kg
NF3TR
NF4TR
NF5TR
NF6TR
NF8TR
NF10TR
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
2500 x 1250
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
84 kg
109 kg
134 kg
159 kg
209 kg
259 kg
MF3TR
MF4TR
MF5TR
MF6TR
MF8TR
MF10TR
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3000 x 1500
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
122 kg
157 kg
193 kg
230 kg
302 kg
GF3TR
GF4TR
GF5TR
GF6TR
GF8TR
3000 x 1500
10,00
374 kg
GF10TR
Strana 4.12
Vydání 02/2012
Otěruvzdorné plechy
Otěruvzdorné plechy
Dillidur 400V dle EN 10021, rozměrová tolerance dle EN 10029, Povrch dle EN 10163
všechny běžné formáty jsou vypalovány z následujících velkorozměrových tabulí
Rozměr
v mm
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
12000 x 2500
8000 x 2500
6000 x 2500
Tloušťka
v mm
8,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Hmotnost
tabule
1920
2400
3600
4800
6000
7200
9600
12000
14400
11200
9600
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Otěruvzdorné plechy
Dillidur 500V dle EN 10021, rozměrová tolerance dle EN 10029, Povrch dle EN 10163
všechny běžné formáty jsou vypalovány z následujících velkorozměrových tabulí
Rozměr
v mm
12000
12000
12000
12000
12000
x
x
x
x
x
2500
2500
2500
2500
2500
Vydání 02/2012
Tloušťka
v mm
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
Hmotnost
tabule
3600
4800
6000
7200
9600
kg
kg
kg
kg
kg
Strana 4.13
Kotvící patky
Kotvící patky S235JR
řezáno autogenem, bez děrování
Velikost
v mm
150 x 150 x 10
200 x 150 x 15
200 x 200 x 5
200 x 200 x 6
200 x 200 x 8
200 x 200 x 10
200 x 200 x 15
200 x 200 x 20
200 x 200 x 30
200 x 200 x 40
220 x 220 x 40
250 x 200 x 10
250 x 200 x 15
250 x 200 x 20
250 x 250 x 8
250 x 250 x 10
250 x 250 x 15
250 x 250 x 20
300 x 200 x 15
300 x 200 x 20
300 x 300 x 8
300 x 300 x 10
300 x 300 x 15
300 x 300 x 20
300 x 300 x 30
400 x 400 x 15
400 x 400 x 20
Možnost jiných formátů na základě dodané specifikace.
Ceny Vám připravíme na základě poptávky.
Strana 4.14
Vydání 02/2012
Děrované plechy
Kruhové děrování
přesazené, dle DIN 24041
Termín dodání 1-2 týdny.
Velikost
v mm
Tloušťka
v mm
Děrování-Ø
v mm
W
Dělení
v mm
P
Rozteč
perforace
Prořez
%
Materiál
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
1,00
1,00
3
3
3
5
5
5
2
2
2
32,65
32,65
32,65
černý
pozink
nerez
2000 x 1000
1,50
3
5
2
32,65
černý
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
1,00
1,00
5
5
5
8
8
8
3
3
3
35,43
35,43
35,43
černý
pozink
nerez
3000 x 1500
1,00
5
8
3
35,43
pozink
2000 x 1000
1,50
5
8
3
35,43
pozink
2000 x 1000
2000 x 1000
2,00
2,00
5
5
8
8
3
3
35,43
35,43
černý
pozink
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
1,00
1,00
2,00
7
8
8
8
10
10
12
12
3
2
4
4
44,44
58,05
40,31
40,31
pozink
nerez
pozink
černý
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
1,50
2,00
10
10
10
14
14
14
4
4
4
46,28
46,28
51,02
černý
černý
hliník
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
2,00
2,00
10
10
10
15
15
15
5
5
5
40,31
40,31
40,31
nerez
černý
pozink
Vydání 02/2012
Strana 4.15
Děrované plechy
Čtvercové děrování
přímé v rovných řadách, dle DIN 24041
Termín dodání 1-2 týdny.
Velikost
v mm
Tloušťka
v mm
Děrování-Ø
v mm
W
Dělení
v mm
P
Rozteč
perforace
C
Prořez
%
Materiál
2000 x 1000
1,00
3
5
2
32,65
černý
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
2500 x 1250
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5
5
7
7
7
8
8
10
10
10
3
3
3
3
3
39,06
39,06
49,00
49,00
49,00
černý
pozink
černý
pozink
pozink
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
1,00
8
8
12
12
4
4
44,44
44,44
černý
pozink
2000 x 1000
1,00
9
12,5
3,5
2000 x 1000
2500 x 1250
1,00
1,00
10
10
14
14
4
4
46,28
51,02
černý
černý
2000 x 1000
2000 x 1000
2000 x 1000
1,00
1,00
1,50
10
10
10
15
15
15
5
5
5
44,40
44,40
44,40
černý
pozink
černý
2000 x 1000
2000 x 1000
1,50
2,00
10
10
15
15
5
5
44,40
44,40
pozink
černý
Strana 4.16
pozink
Vydání 02/2012
Trapézové plechy
Použítí:
- zastřešení
- obkládání fasád domů
- zastřešení bazénů
Z ocelového plechu, oboustranně pozinkováno,
povrchová úprava, standardními barvami RAL.
Možné dodat v 10-ti různých typech profilování.
Minimální množství pro odběr od jednoho typu 25m².
Termín dodání 1-2 týdny.
Rádi Vám pomůžeme při výběru.
Ceny a termín dodání na základě konkrétního požadavku.
Vydání 02/2012
Strana 4.17
Download

Plechy