İ t a l y a B a ş ko n s o l o s l u ğ u
Ticari İlişkileri Geliştirme
Ofisi olan İtalyan Dış Ticaret
ve Tanıtım Ajansı, İtalyan
Ekonomi ve Sanayi Kalkınma
Bakanlığı’na bağlı bir devlet
kuruluşu olup amacı İtalyan
şir ke t l e r inin ulu sla ra ra s ı
ili ş k il e r ini g ü çl e n d ir m e k
amacını taşımakta. Kurulduğu
1985 yılından beri faaliyet
göstermektedir.
Türkiye ile ekonomik ve ticari
ilişkiler kurmayı hedefleyen
İtalyan KOBİ’lerine destek
vererek bilgi sağlamayı amaçlayan kuruluş, aynı zamanda Türk
şirketlerinin İtalyan şirketleri ile ticari ilişkilerini güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla ayrıca
sektörel bazda ikili görüşmeler, konferanslar, sempozyumlar
düzenler; İtalyan firmaların Türkiye’deki belli başlı fuarlara
katılımını ve Türk firmaların İtalya’daki fuarları ziyaretini
gerçekleştirir.
Bu bağlamda 20 Şubat tarihinde Kurumumuz, İtalyan Yayıncılar
Birliği ( AIE ) ile Türk Yayıncılar Birliği ( TÜRKYAYBİR) işbirliğinde,
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Dolmabahçe salonunda
İtalyan yayınevlerinin Türk yayınevleri ve dağıtıcılarıyla ikili
görüşmelere gireceği bir etkinlik düzenleyecektir.
The Italian Trade Agency, Trade Promotion Office of Italian
Consulate, is a government agency with the purpose of
strengthening the international relations of Italian
companies, operating in Istanbul since 1985.
With the purpose of providing support and information
for Italian SMEs aiming to form economic and commercial
relations with Turkey, this institution also aims to enpower the
commercial relations between Turkish and Italian companies.
In order to achieve this objective, this institution also
arranges b2b metings, conferences and symposiums, and
achieves the participation of Italian companies in major fairs in
Turkey as well as the visits of Turkish companies to fairs in Italy.
Within this context, our Institution will hold an event in the
Dolmabache Hall of the Lutfi Kirdar International Convention
and Exhibition Center on February 20th in cooperation with
Italian Publishers Association (AIE) and Turkish Publishers
Association (TURKYAYBIR), enabling b2b meetings of Italian
publishing houses with Turkish publishing houses and
distributors.
This brochure includes information regarding the names and
websites of participating Italian publishing houses and brief
information on their publications they would like to introduce
to the Turkish market. Translation services both in Turkish and
Italian will be available during face-to-face interviews.
Kind regards
Takip eden sayfalarda katılımcı İtalyan yayınevlerinin isim, web
siteleri ve kısaca Türk pazarına tanıtmak istedikleri yayınları ile
ilgili bilgiler yer almakatadır. İkili görüşmeler sırasında italyancaTürkçe tercümanlık hizmetimiz mevcut olacaktır.
Saygılarımla.
Ferdinando Pastore
Italyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Müdürü
Italian Trade Agency Director
2
IS TANB UL 2 0 1 4
INDEX
8
ATS ITALIA EDITRICE
10
BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
12
CASALINI LIBRI
=14
CORRAINI EDIZIONI
16
DE AGOSTINI LIBRI / WHITE STAR PUBLISHERS
18
ELCOGRAF
=20
GRIBAUDO / IF - IDEE EDITORIALI FELTRINELLI
22
GRUPPO ALBATROS IL FILO
24
GUERRA EDIZIONI
=26
LOESCHER EDITORE / BONACCI EDITORE
28
SIME BOOKS
30
ZOOLIBRI
I S TA N BU L 2014
3
4
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
Italyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı
Yayıncılık Sektörü Tanıtımı
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İtalyan ve yabancı
firmalar arasında ticareti ve iş olanaklarını geliştirmek amacıyla
görevlendirilmiş bir kamu kuruluşudur. Merkezi Roma’da olup
65 ülkede 70 şubesiyle faaliyet göstermektedir. Tüm dünyada
İtalyan firmalarının ticari fuarlara, workshop’lara ve ikili
görüşmelere katılımını sağlamaktadır. ITA, İtalyan yayıncılık
sektörüne destek olmak amacıyla sektör hakkında bilgi
toplamak, pazar araştırması yapmak, reklam kampanyaları
düzenlemek, ajansları, temsilcileri ve yabancı yayıncıları tüm
dünyadaki belli başlı uluslararası kitap fuarlarına davet etmek
gibi etkinlikleri üstlenir. ITA, AIE (İtalyan Yayıncılar Birliği) ile
birlikte Frankfurt (Frankfurt Buchmesse)ve Londra (London
Book Fair) Kitap Fuarlarında İtalyan katılımını organize eder.
Dünyada en büyük yayıncılık pazarı ABD olduğu için ITA bu
pazarın diğer pazarlar için ne kadar önemli ve etkili olduğunun
bilincindedir. Bu yüzden İtalyan yayıncılara destek vermek
ve onları tanıtmak amacıyla ITA, son on yılda New York’taki,
Amerika’nın en önemli yayıncılık fuarı olan BookExpo America
fuarında İtalyan katılımını organize etmektedir. ITA’nın
Chicago ofisinde de bir Yayıncılık Masası oluşturulmuştur. Bu
masa (Task Force) İtalyan yayıncılık sektörü hakkında bilgi ve
hizmet vermektedir ve 279’u aşkın yayıncı ve 856 başlıklı web
sayfasıyla faaliyet göstermektedir (www.italbooks.com) Pekin,
Çin’de 2006 yılından bu yana ICE, Pekin Kitap Fuarı’nda İtalyan
katılımı organize etmektedir. Çin’in İtalyan ve Made in Italy
ürünlerine duyduğu ilgiden ötürü bu ülke İtalyan yayıncıların
uluslararası düzeye gelmesi açısından önemli yeni bir pazardır.
İRTİBATLARIMIZ
CONTACT US
Italian Trade Agency
Promotion of the Publishing Sector
İtalyan ve yabancı yayıncılar arasında işbirliğini geliştirmek
amacıyla her yıl ITA yabancı heyetleri (ajanslar, uluslararası
temsilciler, editörler ve yayıncılar) İtalya’daki en önemli fuarlara
davet eder:
- Uluslararası Torino Kitap Fuarı (8-12 Mayıs, 2014), 2013
rakamlarına göre 51.000 m2’lik alanıyla, 1.200 katılımcı
ve 300.000 ziyaretçisiyle İtalya’nın en geniş çaplı yayıncılık
etkinliğidir. Ayrıca fuar esnasında IBF – Uluslararası Kitap
Forum’u ( 8-10 Mayıs, 2014) da yer alır; Uluslararası Telif Hakları
Merkezi de İtalyan ve yabancı yetkililer arasında alış-verişi
geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
2013’te Piemonte bölgesinin işbirliğiyle ITA, IBF’e 3 ülkeden
(Çin, Kore ve Japonya) 10 yayınevi, ajans ve temsilci davet
etmiştir. - Bologna Çocuk Kitapları Fuarı (24-27 Mart, 2014)
dünyanın en önemli çocuk yayınları fuarıdır. 2013’de 75
ülkeden 1.200 katılımcı ve 25.000 profesyonel ziyaretçi
gelmiştir. ITA, Gürcistan, Hindistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve
Venezuela’dan 8 yayıncı davet etmiştir. ITA aynı zamanda Roma
Kitap Fuarı’nda - “Più libri più liberi” da etkindir; küçük ve orta
ölçekli yayıncılara yönelik ulusal çaptaki bu fuar geçtiğimiz
yılda 415 katılımcı ve 51.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır.
Bu yıl, ITA Türk yayıncılık sektörüyle işbirliği başlatmış ve 20
Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da ikili görüşmeler organize
etmektedir. Bu vesileyle 12 İtalyan firmasından oluşan bir heyet
Türk yayıncılarla görüşecek ve iki ülke arasında ticari ilişkiler
gelişecektir.
Roma
İstanbul
Linea Tempo Libero
Sezione Editoria
VIA LISZT, 21
00144 ROMA, ITALY
Tel: 06 5992 6906
E-mail: [email protected]
Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı 34367
Harbiye, ISTANBUL, TURKEY
Tel: +90 212 373 03 00
Fax: +90 212 241 82 23
E-mail: [email protected]
The Italian Trade Agency (ITA) is the government agency entrusted with
promoting trade, business opportunities and industrial cooperation
between Italian and foreign companies. Headquartered in Rome,
it operates through 70 branch offices in 65 countries. Its activities
include organizing the participation of Italian companies at tradeshows,
exhibitions, workshops and bilateral meetings all over the world. To
support the Italian publishing sector, ITA facilitates the gathering of
information; realises market surveys; creates advertising campaigns;
invites agents, scouts and foreign publishers to attend the major book
fairs and events in Italy; organizes the participation of Italian publishers
at major international book fairs worldwide. In partnership with AIE (The
Italian Publishers Association), ITA organizes the Italian pavilion at the
Frankfurt Buchmesse and at the London Book Fair.
Being the USA the largest publishing market in the world, ITA recognizes
its importance and its influence into many other markets. So, in order
to support and promote Italian publishers, ITA has been organizing, for
the last decade, an Italian pavilion at BookExpo America in New York,
the most important publishing trade show in the States. ITA also created
a Publishing Task Force (Desk) at the Chicago office. The Task Force
offers services, assistance, business information on the Italian Publishing
sector, and operates a specialized website (www.italbooks.com) with
over 279 publishers and 856 titles. In China, Beijing – Since 2006, ICE
has been organizing the Italian pavilion at the Beijing Book Fair. Due
to China’s strong interest for Italy and for Made in Italy products this
market represents an important new frontier for the internationalization
of Italian publishers.
To promote collaboration between Italian and foreign publishers, every
year ITA invites foreign delegates ( agents, scouts, editors, and publishers )
to the major book fairs in Italy:
- The International Turin Book Fair (May 8-12, 2014) is the largest
publishing event in Italy with 51,000 square meters hosting more then
1,200 exhibitors and 300,000 visitors, figures of 2013 edition. The fair
also hosts the IBF – International Book Forum (May 8-10, 2014), the
International Rights Center primarily created to promote and to facilitate
the exchange between Italian and foreign operators on this sensitive field.
In 2013, in collaboration with Regione Piemonte, ITA has invited to IBF
10 publishers, literary agents and scouts from 3 countries (China, Korea
and Japan). - The Bologna Children’s Book Fair (March 24-27, 2014) is
the world’s leading children’s publishing event. In 2013 it hosted 1,200
exhibitors coming from 75 countries, and 25,000 professional visitors;
ITA has invited 8 publishers from Georgia, India, Romania, Russia,
Turkey, and Venezuela. ITA is also involved in the Rome Book Fair “Più
libri più liberi”, a national book fair dedicated exclusively to small and
medium publishers that hosted 415 exhibitors and 51,000 visitors at the
last edition. This year 2014, ITA has start the cooperation with Turkish
Publishing Sector, organizing a Workshop in Istanbul (February 2014).
On this occasion, a delegation of 13 Italian companies will meet Turkish
publishers to promote and launch trade relationships between our two
countries.
5
6
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
AIE – AssociazioneItalianaEditori (İtalyan Yayıncılar Birliği) kitap, dergi ve dijital
ürünler basan İtalyan ve İtalya’da faaliyet gösteren
yayınevlerinin ticari birliğidir.
The Associazione Italiana Editori (Italian Publishers Association) is the trade association for
Italian publishers - and for foreign publishers operating in Italy - of books, magazines and
digital products.
AIE, 400’ü aşkın üyesiyle İtalya’daki kitap pazarının %90’ını kapsar ve ülkenin
kültürel ve eğitim çevrelerini, trendlerini
yakından takip eder.
The AIE, with its more than 400 members, covering around 90% of the book market in Italy, it
is a highly attentive and well informed observer of the cultural-educational environment within
the country and the trends taking place.
AIE’nin başlıca amaçlarından biri yayıncıları temsil edip onların haklarını korumak, profesyonel
olarak gelişmelerine destek olmak aynı zamanda da kitapları ve İtalyan kültürünü tüm
dünyaya yaymak için etkinlikler düzenlemektir.
One of the principal aims of the AIE is to represent and defend publishers and to encourage
the development of the profession while at the same time promoting initiatives for the spread
of books and Italian culture in Italy and throughout the world.
AIE’nin İtalyanca alanı için ISBN Ajansı vardır.
The AIE holds the ISBN Agency for the Italian language area.
Ayrıntılı bilgi için www.aie.it’e göz atmanızı rica ederiz.
More info on www.aie.it
7
8
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
Sanat Öğretileri
Art Monographs
Format 18x25,5 cm. Sayfa : 80
(”Leonardo da Vinci’nin makinaları” 96 sayfa) Bantlı karton kapak. İtalyanca, İngilizce, Fransızca,
Almanca ve İspanyolcası mevcut (bazıları Rusça, Çince ve Japoncaya da çevrilmiştir)
ATS ITALIA EDITRICE
Bu kitap dizileri İtalyan sanat tarihinin evrensel sembolü olan sanatçılarına ithaf edilmiştir.
Bu serilerde ikonografik yetenekler çok zengin olup tüm resimler dünyanın dört bir yanındaki
müzelerin arşivlerinden alınmıştır.
Format 18x25,5 cm. Pages 80
(except for “Leonardo Da Vinci’s Machines” that contains 96 pages) Binding Paperback with straps. Available
in Italian, English, French, German and Spanish languages. (some of them have also been translated in
Russian,Chinese and Japanese language)
Şirket Adı / Company Name: ATS ITALIA EDITRICE
Merkez Ofis / Head Office: Via di Brava, 41/43 00163 Roma, Italy
Tel: +39 06 66415961 Mrs Rita Scipioni
E-mail: [email protected]
This series of books is dedicated to those artists who are considered the universal symbols of the history of
Italian art. In this series, the iconographic endowment is very rich: all the images have been supplied by the
most important museum archives from all over the world.
Şube / Branch: Largo M. Liverani, 12/3 50141 Firenze, Italy
Tel: +39 055 4220577 Mrs Cinzia Giannini
E-mail: [email protected]
Roma ve Vatikan
Rome and the Vatican
Yabancı Ülkeler İçin Görüşülecek Şahıs / Referent for Foreign Countries:
Mrs Frida Giannini (Yayın Direktörü / Editorial Director)
E-mail: [email protected]
Format cm. 25x21
Sayfa 160
Karton ciltli
Yazarı Enrico Bruschini
İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce,
Lehce, Rusça ve Çince, Japonca ve Kore dilinde mevcut .
Web Sitesi: www.atsitalia.it
Şu andaki yönetim kadromuz 1988 yılında Roma, İtalya’da
faaliyete geçti.
Our present administrator started off the business in Rome, Italy,
in 1988.
Ats Italia Editrice sanat kitapları, turistik yayınlar, kılavuz
kitaplar, monografiler, Kutsal ve dini kitaplar basan bir
yayınevidir. Kitapları ve dini yayınları 13 dile çevrilmiştir.
Ats Italia Editrice is a publisher house of art books, touristic
editions, guides, monographs and Holy books. Published books are
already translated up to 13 languages.
Ats Italia Editrice aynı zamanda takvim, sanat ve dini konularda
kartpostal ve poster üretiminde de üstün nitelikli bir yayınevidir.
Ats Italia Editrice is also qualified in production of calendars,
postcards and posters on art.
Ats Italia Editrice’nin temel özelliği yüksek kalitedeki resimleridir.
Ats Italia Editrice main feature is the high quality of the images.
Several titles have been translated into Chinese language.
Roma ve Vatikan’ın sanatı ve tarihi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek
isteyen okurlar için ideal bir kitap olup resimleri ve güncelleştirilmiş
metinleriyle zengin ve ilgi çekici bir kitap. Okurları Ölümsüz şehir
Roma’nın ve Aziz Peter’in şehrinin meydanlarına, çeşmelerine,
kiliselerine, müzelerine, galerilerine ve diğer mimarlık harikalarına
ve kültürel mekanlarına götürmektedir.
Vatican / Vatican
Format cm. 25x21, Sayfa 160, Karton ciltli
Yazarı Sonia Gallico
İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Lehce, Rusca,
Çince, Japonca, Kore dili ve Yunancada mevcut.
Resimleriyle zengin olan bu kitap Vatikan şehrinin tarihçesi hakkında
geniş kapsamlı bilgiler içerir. Vatikan şehrinin sanatsal miraslarını, yüzyıllar
boyunca Papalığa ait başyapıtları ve şehrin belli başlı anıtlarını ve binalarını
keşfedebileceğiniz yeni bir format.
Format cm. 25x21, Pages 160, Binding Paperback
Author Sonia Gallico
Available in Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Polish, Russian,
Chinese,Japanese, Korean and Greek languages
This richly illustrated book contains memorable information about Vatican City’s
history. A new format for an immediate book that helps to discover the artistic
patrimony of the Vatican City listing the masterpieces collected by the Pontiffs over
the centuries and major monuments and buildings within the city state.
Format cm. 25x21, Pages 160, Binding Paperback
Author Enrico Bruschini
Available in Italian, English, French, German,
Spanish, Portuguese, Polish, Russian, Chinese,
Japanese and Korean languages
An interesting, concise and highly up-to-date text richly illustrated with
fine artwork makes this the ideal book for readers who want to find
out more about art and history in Rome and the Vatican City. The book
accompanies readers to piazzas, fountains, basilicas, museums, galleries
and other wonderful architectural and cultural sites in the Eternal City and
City of St Peter.
9
10
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
BOLOGNAFIERE
Şirket Adı / Company Name: BOLOGNAFIERE
İletişim / Contact: Roberta Chinni
Adres / Address: Piazza Costituzione 6 40128 Bologna (Italy)
Tel: +39 051 282 242/361
Fax: +39 051 6374011
E-mail: [email protected]
Website: www.bolognachildrensbookfair.com
Bologna Çocuk Kitapları Fuarı, çocuk ve genç-yetişkin
kitaplarında uluslararası telif hakları konusunda
önde gelen bir fuardır; değerli etkinlikleriyle dünya
yayıncılarının referans noktasıdır. Her yıl (2015 yılında
30 Mart – 2 Nisan) yapılan fuarda kültürel etkinlikleriyle
uzman yayınevlerinin dikkatini çeker ve Bologna
şehrini tüm dünyanın çocuk kitapları yayınevlerinin
merkezi haline getirir. 2014 yılındaki fuara 30.000’i
aşkın ziyaretçi ve 1.200’den fazla katılımcı gelmişti
(katılımcıların %90’ı 74 yabancı ülkedendi).
Her yıl Kitap Fuarı tüm dünyadan profesyonellere
ev sahipliği yapmaktadır; yayıncılar ve edebi yayın
temsilcilerinin yanı sıra Bologna ambalaj, baskı, app
ve e-kitap gibi üreticiler, film yapımcıları, ruhsat alma/
verme, matbaacılar, yazarlar, dağıtımcılar, kitapçılar,
kütüphaneciler, çevirmenler, iş kuranlar ve kitap
okumayı teşvik eden uluslararası örgütler için de
kaçınılmaz bir fuardır.
2015’de Slav mitolojisinden esinlenerek “Yaşayan
sular, yaşayan öyküler” temasıyla Şeref Konuğu ülke
Hırvatistan olacak.
İtalyan Yayıncılar Birliği AIE’nin katkılarıyla “BOP –
Bologna, yılın en iyi çocuk yayıncıları ödülü” üçüncü
yılında, dünyanın 6 coğrafi bölgesinden yayıncılara
önceki yıllarda yaratıcılıkları ve yayın kalitelerinden
ötürü verilmektedir.
The Bologna Children’s Book Fair is the leader on the international
copyright market for books for children and young adults, an event of
the highest value and the reference point for the world’s publishers, held
at BolognaFiere every year (in 2015 from 30 March to 2 April) alongside
a series of activities that make it a unique cultural event that attracts
specialised publishers and transforms Bologna into the world capital of
children’s book publishing. The 2014 edition had over 30,000 visitors
and more than 1,200 exhibitors (90% of which were foreign, from 74
countries).
Every year, the Book Fair hosts professionals from all over the world: in
addition to publishers and literary agents, Bologna becomes a must for
packagers, printers, app and ebook developers, TV and film production
companies, licensors and licensees, publishing service companies, authors,
distributors, booksellers, librarians, translators, business developers, and
international organizations for the promotion of reading and books.
In 2015, the Guest of Honour Country will be Croatia, with the theme
“Living Waters, Living Stories,” referring to “living water,” from Slavic
mythology.
In cooperation with AIE – Associazione Italiana Editori, “BOP – Bologna
Prize for the Best Children’s Publisher of the Year” returns for the third year,
awarding outstanding publishers from each of the world’s six geographical
areas for the creative nature and quality of their publications in the
previous year.
11
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
Casalini kitaplarını 32.’si düzenlenen İstanbul Kitap
Fuarında tanıtmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu
kitap başlıkları Italya, Fransa, İspanya, Portekiz gibi
ülkelerin belli başlı yayıncılarının yeni sanat başlıkları
koleksiyonunun temsili olarak
bibliyograflarımız
tarafından özenle seçilmiştir.
exhibitcatalogue
CASALINI LIBRI
We are pleased to present the Casalini Libri Exhibit Catalogue
for the 32nd International Istanbul Book Fair. These titles
have been selected by our bibliographers as a representative
collection of new Art titles by some of the most important
publishers of Italy, France, Spain and Portugal.
casalinilibri
a selection of art titles
Via Benedetto da Maiano, 3
50014 Fiesole (Florence) - Italy
T +39 055 50181
F +39 055 5018201
www.casalini.it
[email protected]
Şirket Adı / Company Name: CASALINI LIBRI
İletişim / Contact: Andrea Ferro
Adres / Address: Via Benedetto da Maiano, 3 50014 Fiesole (FI)
Tel: +39 055 50181
Fax: +39 055 5018201
E-mail: [email protected]
Ctin109-0514
zione con
Realizza to in collabora
Alighieri .
la Società Dante
e di
Prepara all’esam
Juniores .
certificaz ione PLIDA
3
KONUŞ BENİMLE
Okul kitabı
Egzersizler
CD Audio
Yetişkin çocuklar için dil kursu ve İtalyan
kültürü
Parla con me è il primo corso
di italiano per stranieri
espressamente concepito
per studenti adolescenti.
L’opera è strutturata
in tre livelli: A1, A2, B1.
In linea con i principi del Quadro Comune
Europeo, si propone di educare gli studenti
a un apprendimento sempre più autonomo
e consapevole della lingua, mantenendone
alta la motivazione. Per questo presenta:
modalità relazionali, temi e luoghi
tipici del mondo giovanile
testi scritti e orali incentrati su situazioni
comunicative autentiche, interessanti
e utili per gli adolescenti
attività ludiche, dinamiche e creative
attività di project work finalizzate
alla realizzazione di progetti di gruppo
o
rs
co
di
io
cu ud -8 8
e
a 8
a
7
gu + CD 9
lin ro N :
B
Lib IS
o,
in o.
nc ci
llo er
ta mm
te co
en i
es fuor
l pr ”,
de ggio
i
isto sa
zz
vv ia
ga CD
ro op
r ra
, sp “C
ro si
pe udio -3
lib erar
a 86
na
o
st nsid
lia k + -2
ita oo 8 2
Que co
da
ra / B 1
è
-6
ltu
Parla con me is the first course of Italian language
expressly designed for teenagers. It is the result
of collaboration between ALMA publishing and
Società Dante Alighieri.
3
IS B N 9 7 8 - 8 8 - 6 1 8 2 - 2 8 6 - 3
9 788861 822863
•
•
•
un eserciziario con
per consolidare le strutture grammaticali
• eesercizi
gli elementi lessicali affrontati
• attività di comprensione orale
bilanci di competenza utili allo studente
• per
riflettere sui propri progressi
• test di autovalutazione
• grammatica riassuntiva
un CD audio con
• brani audio per le attività di classe
• brani audio per gli esercizi e i test
È inoltre disponibile una Guida per l’insegnante
con le istruzioni per svolgere le lezioni e le soluzioni
delle attività di classe, dell’eserciziario
e dei test di autovalutazione.
vai su www.almaedizioni.it e
scopri i materiali supplementari
gratuiti: glossari, esercizi on line,
test, attività extra.
Katia D'Angelo
Diana Pedol
B1
3
Parla con me 3 si rivolge a studenti di livello B1
e comprende in un unico volume:
un libro di classe con
10 unità didattiche divise in quattro macro-aree
tematiche (arti, benessere, contatti, tendenze)
schede culturali sull’Italia
il fumetto “Una storia da brividi”, che percorre
tutto il manuale e offre allo studente il piacere
di leggere liberamente una graphic novel in italiano
Filomena Anzivino
Katia D'Angelo
“Parla con me” – (Konuş benimle) yetişkin
çocuklar için özel olarak tasarlanmış ilk
İtalyanca dil kitabıdır. ALMA yayınevi ve
Dante Alighieri’nin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
Diana Pedol
Founded in 1958, Casalini Libri is a leading supplier of European
books, journals, digital content and bibliographical data to libraries
and agencies throughout the world. Specializing in the supply of
european publications, we offer a complete range of Collection
Development and Technical services including an online selection
and ordering interface, new title alerts, book approval plans,
cataloguing and shelf-ready processing and our own full text
platform www.torrossa.it, featuring e-book and e-journal content
from over 190 publishers.
Filomena Anzivino
1958 yılında kurulan Casalini Libri tüm dünyadaki
kitapçılara ve temsilcilere Avrupa kitapları, gazete,
dijital yayınlar ve bibliyografik yayınlar tedarik eden
önder bir yayın kuruluşudur. Avrupa yayınları konusunda
uzmanlaşmış bir kuruluş olup Koleksiyon Geliştirme ve
Teknik hizmet konularında uzmanız. Ayrıca on-line ürün
seçme ve sipariş verme, yeni kitaplara ulaşma, kitap
onaylama planları, kataloglama, shelf-ready prosesi
ve komple metin platformumuz www.torrossda.it,
190’ı aşkın yayıncının e-kitap ve e-gazete içerikleri de
mevcuttur.
3
12
13
14
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
15
Beppe Finessi
TDM7: Krizin ötesinde İtalyan tasarımı. Bağımsızlık, Kemer sıkma,
Özerklik
TDM7: Italian design beyond the crisis. Autarky, austerity, autonomy
CORRAINI EDIZIONI
Şirket Adı / Company Name: CORRAINI EDIZIONI
İletişim / Contact: Giovanna Ballin
Adres / Address: Via Ippolito Nievo, 7A - 46100 Mantova, Italy
Tel: +39 0376 322753
Fax: +39 0376 365566
E-mail: [email protected]
Edizioni Corraini İtalyan ve Uluslararası sanatçılara, illüstrasyon
sanatçılarına ve tasarımcılara yönelik bir yayıncılık çalıştayıdır:
kişiye özel kitapların ve projelerin ortaya çıktığı bir mekandır.
Edizioni Corraini is a publishing workshop open to Italian and
International artists, illustrators and designers: a sort of space
where tailor-made books and projects see the light.
Bunların arasında Bruno Munari’nin çalışmaları da en çarpıcı
olanlarıdır. Corraini bu eklektik İtalyan sanatçı ve tasarımcıyla
uzun vadeli bir işbirliği yaparak yaratıcılık ve fantaziye açık bir
çalıştay oluşturmuştur.
Among them, Bruno Munari’s works stand out. The eclectic Italian
artist and designer with whom Corraini set up a long lasting
collaboration created a sort of workshop open to creativity and
fantasy.
Corraini yayınları özellikle grafik ve tasarıma yer vermektedir
ve Bruno Munari’nin işbirliğiyle de çocuk kitapları yapan
sanatçıların dikkatini çekmiştir.
Corraini publications are devoted particularly to graphics and
design and the collaboration with Bruno Munari brought a special
attention to the world of artists’ books for children.
Edizioni Corraini katalogları aynı adı taşıyan mevcut sanat
galerisiyle birlikte gerçekleştirilmiştir ve içerdiği başlıklardan
bazıları şöyledir: Bruno Munari, Design and Designer, Dei Libri,
Opera and Bambini. Yakın zamanda sanatçılar ve tasarımcılar
tarafından objeler ve oyunlarla ilgili yeni bir koleksiyon
tanıtılmıştır ve bunların bazıları kısıtlı sayıda yayınlanmıştır.
The Edizioni Corraini catalogue was created alongside the already
existing art gallery that bears the same name and includes the
following sections: Bruno Munari, Design and Designer, Dei Libri,
Opera and Bambini. A new collection has been recently introduced
on objects and games created by artists and designers some of
which are in limited edition.
Corraini kataloğuna dahil olan sanatçılar: Bruno Munari,
Martí Guixé, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Suzy Lee, Steven
Guarnaccia, Steven Heller, Paul Rand, Bob Gill, Esther Lee,
Michele De Lucchi, Andrea Branzi, Ettore Sottsass, Daniel
Eatock, Michelangelo Pistoletto, Paul Cox, Alfredo Jaar, Taro
Gomi, Richard McGuire, Taro Miura, Harriet Russell ve birçok
diğer sanatçı.
Corraini’s catalogue includes, among others, works by Bruno
Munari, Martí Guixé, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Suzy Lee,
Steven Guarnaccia, Steven Heller, Paul Rand, Bob Gill, Esther Lee,
Michele De Lucchi, Andrea Branzi, Ettore Sottsass, Daniel Eatock,
Michelangelo Pistoletto, Paul Cox, Alfredo Jaar, Taro Gomi, Richard
McGuire, Taro Miura, Harriet Russell and many others
Ebat : 24.0 x 31.0 cm
Dil
: Itayanca ve İngilizce metinler
Cilt
: bantlı karton kapak
Sayfa : 400
1. baskı: 04/2014
Baskı : 1. baskı 04/2014
ISBN: 978-88-7570-449-0
Dimension: 24.0 x 31.0 cm
Languages: Italian and English texts
Binding: paperback with flaps
Pages: 400
1st edition: 04/2014
Edition: 1st edition 04/2014
ISBN: 978-88-7570-449-0
“Her kriz bir alternatif sunar. Harekete geçirir.
Yenilikçilik. Karşı koyma. Atalete, bekleyişe ve
rutine izin vermez.” Krizin ötesinde İtalyan
Tasarımı. Bağımsızlık, kemer sıkma, özerklik adlı
katalog Triennale Design Museum’un VII yılı’nda
yayınlanmıştır ve krizde yaratıcı potansiyeli
teşvik etmek amaçlı olup “Sırtını duvara
dayamış bir toplumla karşı karşıya geldiğinde
İtalyan tasarımı ne yaptı?” sorusuna yanıt olarak
ortaya çıkmıştır.
“Every crisis poses an alternative. It compels
movement. Innovation. A countermove. It does not
allow for inertia, waiting, routine.” Italian design
beyond the crisis. Autarky, austerity, autonomy,
the catalogue that accompanies the VII edition of
the Triennale Design Museum, seeks to explore the
creative potential induced by the crisis, ultimately
responding to a fundamental question: “what did
Italian design do when it found itself operated in a
society with ‘its back against the wall’”?
Beppe Finessi tarafından yayınlanan ve Italo
Lupi tarafından tasarımı gerçekleştirilen kitap
kendi kendine yeterli olan üretim teması üzerine odaklanmış olup üç ayrı
zamanda ve önemli dönemlerde geçmektedir:1930’ larda (Bağımsızlıktan
özerkliğe), 1970’ler (Kemer sıkma politikasından katılıma) ve İkibin’li
(Kendi kendine üretimden kendi kendine yeterli üretime). Bu yolculuğa
İtalyan tasarımının kökeninden başlayarak çıkılmıştır; 1935 yılında
Birleşmiş Milletler’in koyduğu yaptırımlar sonucu İtalyan tasarımı,
İtalyan geleneğinin dışında yeni materyaller ve teknikler keşfetmek
zorunda kalmış hatta yeni yaratıcı malzemeler keşfetmiştir. İkinci bölüm
70’li petrol krizi dönemine aittir; burada da büyük İtalyan tasarımcıları
kısıtlı kaynakların üstesinden gelerek, yeni bir dil deneyimiyle örnek
yapıtlar ortaya koymuştur. Yolculuk günümüzde sona ermektedir; son on
yılda üretim modelindeki kriz kendi kendine üretimi ve yerel özellikleri
yeniden keşfetmeye teşvik etmiştir; bu da İtalyan sanayi bölgelerinin
uluslararası arenada eşsiz olmasını sağlamıştır.
800’ü aşkın resimleriyle geniş çapta görsel koleksiyona sahiptir.
Krizin ötesinde İtalyan tasarımı. Bağımsızlık, kemer sıkma, özerklik
birçok uzman ve tasarımcının katkılarıyla ve tarih boyunca bu can
alıcı dönemleri sanatçıların her birinin yeni bakış açısıyla anlatılmıştır
ve İtalyan tasarımının olağanüstü bir şekilde kendini nasıl toparlamış
olduğunun altı çizilmiştir.
The volume, edited by Beppe Finessi, and designed
by Italo Lupi, focuses its attention on the theme of
self-sufficient production, as declined and approached in three different, but
crucial, time periods: the 1930s (From autarky to autonomy), the 1970s (From
austerity to participation) and the Noughties (From self-production to selfsufficiency). The journey, therefore, sets off from the origins of Italian design,
where as a result of international sanctions imposed by the United Nations in
1935, Italian design had to make virtue out of necessity and rediscover materials
and techniques from the Italian tradition, or even invent new creative materials.
The second section is devoted to the period coinciding with the 70s oil crisis,
where great Italian designers created exemplary works, daringly overcoming
a shortage of resources with experimentation in new languages. The journey
ends with the present day, in the context of a crisis of a production model that
has been uncritically followed in previous decades, provoking the rediscovery of
self-production as well as local specialities and that unique peculiarity, on the
international stage, of the Italian industrial districts.
Complete with an extensive visual collection of over 800 pictures, Italian
design beyond the crisis. Autarky, austerity, autonomy compiles a number
of original contributions from several experts and designers, each offering a
new perspective on each of these crucial historical moment, highlighting the
extraordinary resilience of Italian design.
Bruno Munari Siste Sirk
Bruno Munari / The circus in the mist
Ebat: 21.0 x 21.0 cm
Dil : İngilizce metinler (İtalyancası da mevcut)
Sayfa : 56 renkli, farklı kağıt baskılar
Baskı : 5. Baskı 01/2008
ISBN: 978-88-86250-39-9
İlk kez 1968’de basılmıştır. Yetişkin veya çocuk
tüm okurlar bir dizi resimlerle donatılmış
öykünün içine aktif bir şekilde girerler, perfore
ve delikli farklı kağıt tipleri kullanılmıştır.
Milano’nun donuk ve sisli havasına ve sirk
dünyasının canlılığına yapılan bir yolculuk.
Dimension: 21.0 x 21.0 cm
Languages: English texts (also available in Italian)
Pages: 56 a colori, carte diverse stampate e fustellate
Edition: 5th reprint 01/2008
ISBN: 978-88-86250-39-9
The first edition was printed in 1968. The reader,
adult or child, is completely involved and enters
actively into the story through a series of pictures and
prompts created by using different types of pierced
and perforated paper. A journey through the milky
opacity of Milan’s fog, an introduction to the lively
world of the circus.
16
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
Alice harikalar diyarında
Alice in Wonderland -
29 x 36 cm. format - 80 sayfa
Harikalar diyarında zaman ve mekan var olmayan değişkenlerdir ve
orada fizik kurallarının yerini fantazi ve kaos alır; bu özellikler de Lewis
Carroll’un baş yapıtının genç kahramanları için kuşkusuz çok ilginç ve
eğlenceldir. Koşan Beyaz Tavşan’ın peşinden giden Alice bir tavşan deliğine
düşer ve burası olağanüstü bir dünyanın girişidir; orada şapkacı, Sevilen
Kraliçe ve Sırıtkan Kedi gibi açık yürekli ve kural tanımayan karakterler
Viktorya döneminin katı kurallara dayalı eğitimine meydan okurlar..
Alice’in düştüğü gülünç ve grotesk durumlar küçük Alice’in meraklı ve
küstah gözüyle yazar tarafından anlatılmaktadır ;yazar da suç ortağı olup
bu durumu yargılamaz. Kitap orijinalinin bir adaptasyonudur. Modası
geçmeyen bu edebiyat klasiği kitapta son derece duyarlı bir sanatçı olan
Manuela Adreani harika çizimleriyle öykünün büyüsü yakalamış ve kitabın
değerine değer katmıştır.
DE AGOSTINI LIBRI / WHITE STAR
PUBLISHERS
Şirket Adı / Company Name: DE AGOSTINI LIBRI / WHITE STAR PUBLISHERS
İletişim / Contact: Claudia Protto
Adres / Address: Via G. da Verrazano 15 , I - 28100 Novara
Tel: +39 (0321) 424 Ext 133
E-mail: [email protected]
Web: www.deagostinilibri.it - www.internationalrights.deagostini.com - www.whitestar.it
De Agostini Libri SpA, De Agostini Editore SpA’nın yan kuruluşu
olup, İtalyan pazarında yayıncılık faaliyetlerini koordine edip
yönetmektedir; özellikle tasarım, resimli kitaplar, çocuk kitapları,
gezi rehberleri, haritalar, denemeler, eğitim amaçlı metinler ve
kılavuz kitaplar konusunda uzmanlaşmıştır.
De Agostini Libri SpA, a subsidiary of De Agostini Editore SpA,
coordinates and manages the publishing activities in the Italian
market, focusing on the design and implementation of illustrated
books, childrens books, travel guides and cartographic works,
essays, texts and manuals for the world of education.
White Star Publisher 2013 yılında De Agostini Libri’ye dahil
olmuştur.
White Star Publisher become part of De Agostini Libri in 2013.
White Star is specialized in high quality illustrated books and guides
on geography, history, archaeology, mountaineering, sailing,
nature, cars, motorcycles and war.
White Star resim kalitesi yüksek kitaplar, coğrafya kılavuzları,
tarih, arkeoloji, dağcılık,denizcilik, doğa, araba, motosiklet ve
savaş konularında uzmanlaşmıştır.
The exclusive representative of the National Geographic
Society’nin İtalyanca olarak tek yayın temsilcisidir.
White Star İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya’da dağıtımı vardır.
The exclusive representative of the National Geographic Society for
publications in Italian.
White Star has distributed in the UK, USA, France and Germany.
29 x 36 cm. format - 80 pages
In Wonderland space and time are non-existent variables where the laws of
physics are replaced by those of fantasy and chaos, which are undeniably
more interesting and extertaining for the young protagonist of Lewis Carroll’s
masterpiece. By following the White Rabbit running past her, Alice falls into a
rabbit hole, which turns out to be the entrance to an extraordinary world where
the rigid mores of Victorian education are defied by such ingenious and nonconformist characters as the hatter, the Queen of hearts and the Cheshire Cat.
The humorous and grotesque situations Alice finds herself in are described by the
author through the curious and irreverent eyes of little Alice, of whom the auhtor
is an accomplice and not a judge. This volume, an adaptation of the original, is
enhanced by the splendid illustrations of Manuela Adreani, an artist of exceptional
sensibility who captures with elegence all the magic of a story that is a timeless
classic of literature.
Dinozorların inanılmaz dünyası
The Incredible world of dinosaurs
23,5 x 31,5 cm. format - 128 sayfa
Prehistorya devrinde yaşamış dev yaratıklar hakkında bilimsel açıdan
güncelleştirilerek titizlikle yazılmış, fotoğraflar ve açıklayıcı tablolarla
zenginleştirilmiş bir kitap. Bu kitaptaki teoriler biyomorfolojik modern
modellerin temeline dayanmaktadır; bu da farklı dinozor cinslerinin
yapıları, sosyal davranışları, özellikleri ve evrimleri hakkında daha iyi bilgi
edinmemizi sağlamaktadır. Ayrıca dinozor avlama teknikleri, ailevi ilişkileri
ve sosyal yaşamları hakkında da çok değerli bilgiler içermektedir..
23,5 x 31,5 cm. format - 128 pages
An updated and scientifically accurate book about the great creatures that lived
in the prehistoric era, enriched with photos and explicative tables. This volume’s
theories are based on the modern models of biomorphologic analysis, which have
allowed a better understanding of the different dinosaur specie’s habits, social
behaviors and features, and for their evolution. Furthermore, lots of precious
information about the dinosaur hunting techniques, parental care, and social life.
17
18
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
ELCOGRAF
Şirket Adı / Company Name: Elcograf
İletişim / Contact: Alberto Gibellini
Adres / Address: Via Mondadori 15, 37131 - Verona
Tel: +39 045 934684
Mob: +39 331 6358691
Fax: +39 045 934703
E-mail: [email protected]
Web: http://www.elcograf.com
Elcograf S.p.A., 2008’den beri Arnoldo Mondadori Editore (AME)’nin
ve Pozzoni S.p.A.nın baskı faaliyetlerini yürüten bir matbaa şirketidir.
1913’de kurulan Pozzoni ve 1907’de kurulan Mondadori, her ikisi de
asırlık şirketlerdir.
Elcograf S.p.A., a printing company, is the result of a take over that Pozzoni S.p.A
Elcograf günümüzde İtalya piyasasında kesinlikle önde gelen bir firma
olup Avrupa’da ise üçüncü sıradadır. Faaliyetleri arasında kapak gravürü,
web offset, offset baskıyı sayabiliriz. 6 İtalyan sitesinde 1.200 çalışanıyla
tüm müşterilerin taleplerini karşılamaktadır.
Today Elcograf is the absolute market leader in Italy and the third player in Europe. Its
made in 2008 on the printing activities of Arnoldo Mondadori Editore (AME), named
Mondadori Printing spa. Both Companies, Pozzoni and Mondadori, are a century old
having being founded in 1913 the first and in 1907 the latter.
facilities cover gravure, web offest, offset printing and the 1.200 people working in
its 6 Italian sites can satisfy the most demanding customers.
Elcograf can satisfy a full range of requirements: from publishers with limited runs
Elcograf bir çok talepleri karşılamaktadır : kısıtlı tirajlardaki yayıncılardan
prestiji kitaplar basmak isteyen müşterilere kadar herkesin taleplerini
karşılamaktadır.
catering for the more prestigious books to clients wanting high volumes with short
lead times.
The printing and distribution services which provide clients on a global level are
Müşteriye sunduğu baskı ve dağıtım hizmetleri hızlı, çok yönlü, güvenilir,
kaliteli ve uygun fiyatlardadır. Bu ürünler arasında katalog, broşür, günlük,
dergi, resimli kitaplar, sanat kitapları, siyah-beyaz metin kitapları, karton
kapak ve ciltli kapakları sayabiliriz.
rapid, versatile, reliable, matching quality and competitive prices for products such as
catalogues, leaflets, diaries, magazines, illustrated books, art books, black and white
text books, hard cover and paperbacks.
The Co-editions are the result of a close cooperation between Elcograf and
Elcograf ve Mondadori Electa arasında sıkı bir işbirliği vardır. Electa’nın
sanat ve resimli kitaplar konusunda uzun yıllardan beri deneyimi vardır
ve elcograf da uluslararası yayıncılar arasında da çok ünlüdür, bu da
beraberliklerini güçlendirme olanağı sağlamıştır.
Mondadori Electa. The opportunity of achieving this important agreement grows out
of Electa’s long experience in Art and illustrated books and the strong reputation that
international publishers recognize in Elcograf.
In contrast with many other companies working in this field, Elcograf and Electa
Bu alanda çalışan birçok firmaların aksine, Elcograf ve Electa Broker
olarak değil yayıncı ve üretici olarak rollerini sürdürmektedirler.
faithfully honour their roles of Publisher and Manufacturer but not Brokers.
The customer value added is huge. In accordance with the publishing limits, we are
Müşteri katma değeri çok yüksektir. Kısıtlı sayıdaki yayınlarda müşterilerin
taleplerini toplayıp müşteriye özel hizmet vererek her pazarda başarımızı
artırmak çabasındayız. Baskı perspektifi açısından bizim sun duğumuz
çözümler çok az sayıdaki firmanın sunduğu çözümlerdir çünkü bizim
kağıt alma gücümüz kendi fabrikamız tarafından garanti edilmektedir.
able to collect the requirements of any customers and customise the product in order
to maximise the success of the initiative in every market. From the print perspective,
we offer a technical solution that only a few other companies can compete with
because, of our paper buying power and the multifaceted service guaranteed by
our plant.
• AMERİKA’DAKİ KUŞLAR...........................................................................................Türü: SANAT
• LABICS: MAST...........................................................................................................Türü: SANAT
• FORNASETTI - THE COMPLETE UNIVERSE................................................................Türü: SANAT
• KASEMATTEN. AUF SPURENSUCHE IN DER FESTUNGSSTADT LUXEMBURG............Türü: SANAT
• LATE TURNER - PAINTING SET FREE........................................................................Türü: SANAT
• ART OR ARMOR.......................................................................................................Türü: SANAT
• ARTIST / REBEL / DANDY: MEN OF FASHION............................................................Türü: SANAT
• VESPA......................................................................................................................Türü: SANAT
• C.G. JUNG – KIRMIZI KİTAP - LIBER NOVUS............................................................Türü: SANAT
• GEORGE BELLOWS...................................................................................................Türü: SANAT
• HOW TO READ OCEANIC ART..................................................................................Türü: SANAT
• AUTODIDACT CLAUDIO LA VIOLA N. 1....................................................................Türü: SANAT
• AUTODIDACT CLAUDIO LA VIOLA N. 2....................................................................Türü: SANAT
• CONSERVING CONTEMPORARY ART.......................................................................Türü: SANAT
• DIE OPERN VERDIS...................................................................................................Türü: SANAT
• MALEVICH...............................................................................................................Türü: SANAT
• THE BIRDS OF AMERICA.................................................................................................... Genre: ART
• LABICS: MAST................................................................................................................... Genre: ART
• FORNASETTI - THE COMPLETE UNIVERSE............................................................................ Genre: ART
• KASEMATTEN. AUF SPURENSUCHE IN DER FESTUNGSSTADT LUXEMBURG......................... Genre: ART
• LATE TURNER - PAINTING SET FREE.................................................................................... Genre: ART
• ART OR ARMOR................................................................................................................ Genre: ART
• ARTIST / REBEL / DANDY: MEN OF FASHION....................................................................... Genre: ART
• VESPA............................................................................................................................... Genre: ART
• C.G. JUNG - LE LIVRE ROUGE - LIBER NOVUS..................................................................... Genre: ART
• GEORGE BELLOWS............................................................................................................ Genre: ART
• HOW TO READ OCEANIC ART............................................................................................ Genre: ART
• AUTODIDACT CLAUDIO LA VIOLA N. 1............................................................................. Genre: ART
• AUTODIDACT CLAUDIO LA VIOLA N. 2............................................................................. Genre: ART
• CONSERVING CONTEMPORARY ART.................................................................................. Genre: ART
• DIE OPERN VERDIS............................................................................................................. Genre: ART
• MALEVICH........................................................................................................................ Genre: ART
19
20
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
children 22
Aesop’s Fables
GRIBAUDO - IF - IDEE
EDITORIALI FELTRINELLI
Şirket Adı / Company Name: IF - Idee Editoriali Feltrinelli
İletişim / Contact: Maria Angela Ferrari
E-mail: [email protected]
Adres / Address: Via Garofoli, 262
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
Tel: +39 045 6152479
Fax: +39 045 6152440
E-mail: [email protected]
Web: www.feltrinellieditore.it/gribaudo/
Gribaudo - IF - Idee editoriali Feltrinelli iki ana alanda faaliyet
göstermektedir:
-Resimli ve Hediye kitapları: şarap & yemek kitapları, el
kitapları& kitapçıklar, başvuru kitaplar & beaux-livr
- Çocuk Kitapları ( genellikle 0-6 yaş arası çocuklar için olmakla
birlikte 10 yaş grubuna da uygun kitaplar mevcuttur.)
Ayrıca eğitici kitaplar, yemek kitapları, klasik masallar, oyunlar
ve etiketleri kapsayan oldukça güzel ürünler de mevcuttur. En
başarılı yayınımız ise 600.000 kopya satışıyla “Anında İngilizce”
adlı kitabımızdır.
Gribaudo - IF - Idee editoriali Feltrinellioperates in twomainfields:
- Illustrated and Gift Books: wine&foodtitles, handbooks&manuals,
reference books and beaux-livr.
- Children Books, focusing on the 0-6 agerange, with some titles
for children up to 10years.
Wehavesuccessful books like: stickers, classictales, game boxes,
educational books, cook books. Ourbiggest success is “Instant
English” with over than 600.000 copiessold.
NEW
Size 220x290 mm
Binding hardback
Pages 120
Words approximately 10,000
Illustrations 68 double pages
Wolves and goats, foxes and frogs, snakes
and asses, these are just a few of the many animal protagonists of Aesop’s Fables, timeless
masterpieces addressing important topics in
a simple and straightforward way. Through
examples in the fables, children and young
adults are faced with the many facets of human sentiments, behaviour and situations,
which we encounter on a daily basis.
Vices and virtues are personified in the animals: the fox is a symbol of cunning; the wolf,
of greed; the lion, of strength; the peacock, of
vanity… Through these short stories, Aesop
introduces the reader to universal values and
standards of behaviour.
From the most famous fables that have gained
an almost proverbial status, to other, less
known examples, this priceless collection to
read to your children offers unlimited opportunities of reflection about life and the nature
of man.
THE TALES:
• The Fox and the Stork
• The Kid and the Wolf Who Played the Flute
• The Hare and the Tortoise
• The Ant and the Grasshopper
• The Frogs Asking for a King
• The Salt Merchant and his Ass
• Zeus and the Tortoise
• The Mosquito and the Lion
• The Fawn and the Stag
• The Fox and the Grapes
• The Lion and the Mouse
• The Viper and the Water Snake
• The Camel, the Elephant and the Monkey
• The City Mouse and the Country Mouse
• The Crab and the Fox
• The Astronomer
Pitch
A collection of timeless fables that are part of
our cultural heritage to gather pearls of wisdom
and to learn to analyse human behaviour.
A book with lively and ironic illustrations.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The
Kingfisher
Ass and the Wolf
Wild Boar and the Fox
Peasant and the Tree
Fox and the Crow
Hen and the Golden Eggs
Cat and the Mice
Shepherd-Wolf
Peacock and the Crane
Crow and the Doves
Lioness and the Fox
Bat and the Weasels
Two Beetles
Dog, the Cock and the Fox
Mole and his Mother
Fox and the Goat
Kite and the Snake
Hawk and the Nightingale
21
22
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
Guido Angela “Ruspaglia”
(Gruppo Albatros - Europa Edizioni – Edificare Universi)
Sayfa : 1102
fiyat : 18,9
Isbn: 9788868540999
Kapak: Ruspaglia - guido angela.jpg
GRUPPO ALBATROS IL FILO
Tarihi Piemonte bölgesinde Torino ile Val D’Aosta Alpleri
arasındaki Canavese’de küçük ve eski bir kilise. İnsanın
ruhunu sarsan yaklaşık bin yıllık dev bir öykü
pages: 1102
price: 18,9
Isbn: 9788868540999
Şirket Adı / Company Name: Gruppo Albatros il Filo
İletişim / Contact: Massimo Cerasa
Adres / Address: Viale Libia 167, 00199 Roma
Tel: +39 0690289732
E-mail: [email protected]
Web: www.gruppoalbatrosilfilo.it
Gruppo Albatros Il Filo firması Il Filo yayınevinin deneyimlerinden
ortaya çıkmıştır. Gruppo Albatros ayrıca Vertigo Edizioni ve
Europa Edizioni gibi yayınevlerini de yönetmektedir.Yayınevinin
faaliyetleri arasında TV programlarını, Sky kanalındaki yayınları,
edebiyatla ilgili programları, radio FM’deki yayınları, edebi
etkinlikler organizasyonlarını sayabiliriz.
A little, old church in the Canavese, an historical and
geographical region of Piedmont, halfway between Turin and
the Alps of Val D’Aosta. A huge story, almost a thousand years
old, shaking the soul of those who would like to plunge in it.
Gruppo Albatros Il Filo comes from the experience of the publishing
house Il Filo. Gruppo Albatros also manages the following brands:
Vertigo Edizioni and Europa Edizioni. Between the activities
performed by the publishing house are reported: the publication
of literary works; the publication of periodicals; the production
of television programs, broadcasted on the Sky channels; the
production of literary programs, in FM radio broadcast; the
organization of events and literary events.
Antonio Campani “Wilusa”
(Gruppo Albatros – Europa Edizioni – Edificare Universi)
sayfa: 362
fiyat: 17,90
Isbn: 9788868540456
Kapak: willusa - antonio campani.jpg
Ünlü Truva savaşının yeni bir epik öyküsü. Kaçırılmaması
gereken ilginç bir kitap.
pages: 362
price: 17,90
Isbn: 9788868540456
The famous war of the city of Troy in a new epic story,
compelling and rich in charm, that should not be missed.
23
24
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
B1 KANALINDAKİ ÇOCUKLAR
Yabancılar için multimedia kursu
Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni
ISBN: 978-88-557-0446-5
SAYFA : 216
FORMAT: 21X28
SEVİYE: (orta) B1
FİYAT : 18,50 €
Ragazzi in Rete Yabancı dil olarak İtalyanca
öğrenmek isteyen genç öğrenciler için:
- 3 Her seviye için öğrenci kitabı (A1, A2, B1)
- 3 Öğretmenler için Kılavuz kitap ve 2 CD
Her bir kitapta:
-8 Bölüm, aşağıdaki gibi:
Percorso |Ders 1|
|Ders 2|
|Ders 3| + civiltà,
kendi kendini değerlendirme testi
revizyon ve ilerleme
- Gramer appendix
- Fonoloji bölümü
-“Role playing”
-Sözlük
web sayfamızdan www.guerraedizioni.com/
ragazziinrete ücretsiz indirebilecekleriniz:
- Audio MP3
- Diğer dillere çeviri - sözlük
- İtalyan dilini öğrenmek için enformasyon ve
linkler
GUERRA EDIZIONI
Şirket Adı / Company Name: GUERRA EDIZIONI EDEL SRL
Türkiye Yetkilisi / Person in Turkey: Sara Maria Chellini (CEO / Sole Director) Giulia Cipriani (Asistan / Assistant)
Adres / Address: Via A. Manna, 25 06132 Perugia
Tel: +39 075.5289090
Fax: +39 075.5288244
E-mail: [email protected]
Website: www.guerraedizioni.com
1883 yılında kurulan Guerra Edizioni, yaklaşık kırkbeş yıldır
yabancılar için tüm dünyaya İtalyan dili eğitim kitaplarını
dağıtan bir yayınevidir. Bu kitaplar farklı dil öğretme
yöntemlerine dayalı olup çoğu kez manyetik destek
ve interaktif CD-ROM’lar ve smartboard’larla birlikte
verilmektedir.
Established in 1883, the firm Guerra Edizioni, for approximately
forty-five years, has been publishing some of the world’s most
widely distributed books on teaching the Italian language to
foreigners, based on various language teaching methods, often
combined with magnetic supports and interactive CD-ROMs and
the new smartboard.
Guerra Edizioni kataloğunda 800’ü aşkın kitap
bulunmaktadır ve hepsi de web sayfamızda (www.
guerraedizioni.com) mevcuttur. Web sayfamızda ayrıca
öğrenciler ve öğretmenler için geniş çapta hizmet ve eğitim
faaliyetleri, on-line satışlar da yer almaktadır. Guerra
Edizioni’nin ürettiği eğitim materyalleri tüm dünyadaki
kullanıcılara yöneliktir: özel şahıslara (öğrenciler,
profesyoneller, öğretmenler), İtalya’da ve yurt dışındaki
devlet okulları ve özel okullara, İtalyan Kültür Merkezlerine,
Società Dante Alighieri, Üniversitelerin İtalyanca
departmanları ve İtalyan şirketlerinin yabancı şubelerine.
Firmamız ayrıca tüm dünyadaki belli başlı kitap fuarlarına
aktif bir şekilde katılmaktadır.
The Guerra Edizioni catalogue currently includes over 800 titles,
all available on the website (www.guerraedizioni.com), which
also offers a wide range of services and educational activities for
students and teachers, and on-line sales. The teaching materials
produced by Guerra Edizioni are intended for users all over the
world: private individuals (students, professionals, teachers), public
and private schools in Italy as well as abroad, Italian Cultural
Institutes, Società Dante Alighieri, university Italian departments
and foreign branches of Italian companies. The company also
actively participates in major book trade shows worldwide.
.
NUOVO RETE! (Cd Rom)
Seviye A1 - PC ve MAC için aktif kitap
Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni
ISBN: 978-88-557-0509-7
SEVİYE: yeni başlayanlar için A1
FİYAT : 18,50 €
Nuovo Rete! A1 PC ve Mac için aktif kitap İtalyanca öğrenmek için bir
multimedia desteğidir. CD ‘de Öğrenci Kitaplarının tüm sayfaları, tüm
Audio’lar, videolar ve interaktif alıştırmalar var. Her öğrenci not ilave
etmek, altını çizmek için Aktif Kitabı toolbar ile değiştirebilir.
NUOVO RETE! (Cd Rom)
Livello A1 - Libro attivo per PC e MAC
Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni
ISBN: 978-88-557-0509-7
LIVELLO: principianti (contatto) A1
PREZZO: 18,50 €
Nuovo Rete! A1 Libro Attivo per PC e Mac is a multimedial support for a
complete experience of learning Italian language. The CD contains: all the
pages of Student’s Book, all the Audio’s, Video, interactive exercises. Each
student can modified Libro Attivo with a toolbar in order to insert notes,
underline and customize it by himself.
RAGAZZI IN RETE B1
Corso multimediale d’italiano per stranieri
Marco Mezzadri - Paolo E. Balboni
ISBN: 978-88-557-0446-5
PAGINE: 216
FORMATO: 21X28
LIVELLO: (intermedio) B1
PREZZO: 18,50 €
Ragazzi in Rete is for young students that
want to learn Italian as foreign language:
- 3 Student’s Book for each level (A1, A2, B1)
- 3 Teacher’s Guide with 2 CD’s.
Each volume contains:
- 8 Percorsi, structured as follows
Percorso |Lezione 1|
|Lezione 2|
|Lezione 3| + civiltà,
test autovalutazione,
revisione e ampliamento
- Grammatical appendix
- Phonology section
- “Role playing”
- Glossary
In the website www.guerraedizioni.com/
ragazziinrete you can also download for free:
- Audio MP3
- Translations of Glossary in other languages
- informations and links to learn Italian
language
25
26
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
B2
03
8
IZ
ZA
UN
VE
RO
Pelizza
PE
L
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.
ITALIANO PER STRANIERI
AF
FA
R
ITALIANO PER STRANIERI
E!
UN VERO AFFARE! Corso di italiano per gli affari
CO
A
PI
LOESCHER – BONACCI
Giovanna Pelizza
Marco Mezzadri
UN VERO
AFFARE!
Corso di italiano
per gli affari
O
PI
M
CA
A2 – B2
N
E
Şirket Adı / Company Name: LOESCHER EDITORE – BONACCI EDITORE
İletişim / Contact: Franco CESATI / Marco MEZZADRI
Adres / Address: Via Vittorio Amedeo II, 18 10121 Torino, Italia
Tel: +39 011 56 54 111
Fax: +39 011 56 54 200
E-mail: [email protected]
Web: www.loescher.it
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN
B2038
€ 00,00
PELIZZA
UN VERO AFFARE!
VALIDO PER IL ----
Bonacci editore
Kitap adı: Gerçek bir iş!
Yazarlar : Mezzadri, Pelizza
İtalyanca ticaret dili kursu
66
lb
on
id
id
at
tic
Paolo E. Balboni
a
l&l - LINGUA E LINGUE: STUDI SULL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO E DELLE LINGUE STRANIERE
Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera
ba
QUeSto VolUMe, SPRoVViSto di talloncino a FRonte (o oPPoRtUnataMente PUnZonato
o altRiMenti contRaSSeGnato), È da conSideRaRSi coPia di SaGGio - caMPione GRatUito,
FUoRi coMMeRcio (Vendita e altRi atti di diSPoSiZione Vietati: aRt. 17, l.d.a.). eSclUSo
da i.V.a. (dPR 26-10-1972, n.633, aRt. 2, 3° coMMa, lett. d.). eSente da docUMento di tRaSPoRto.
Balboni
2
de
ll
’it
al
ia
no
Loescher Editore is an important Italian publisher since 1861 and
is specialized in
educational and school publications, dictionaries, Italian as a
foreign language.
Loescher Editore has an organic and exhaustive catalogue in many
secondary and high
school disciplinary fields.
In the Italian panorama, Loescher publications are trademarks of a
successful marriage
between the experience of a publishing house with great tradition
and the use of new
technologies.
Title: Un vero affare!
Authors: Mezzadri, Pelizza
Italian business course
b2
LOESCHER EDİTORE 1861’den bu yana önemli bir yayınevi
olup eğitim ve okul kitapları, sözlük, yabancılar için
İtalyanca kitapları konusun da uzmanlaşmıştır.
LOESCHER EDITORE birçok Orta ve Lise seviyesindeki
okullarda, eğitim dalında geniş kapsamlı bir kataloğa
sahiptir.
İtalya’da ise Loescher yayınları, uzun yıllara dayanan
geleneği ve yayınevi deneyimiyle yeni teknolojilerin
kullanımını birleştirerek bir marka haline gelmiştir.
B2038
B2038_PH1
← ALL’INTERNO LA CONFIGURAZIONE COMPLETA DEL CORSO
Nel 1994 la prima collana scientifica di Bonacci si apriva con Didattica
dell’italiano a stranieri, di Paolo E. Balboni. Sono passati vent’anni e la
nuova collana scientifica di Bonacci si apre con questo volume dello
stesso autore – un segno di continuità significativo, ma anche un
segno del fatto che in vent’anni il ‘vecchio’ volume non era più
adattabile ai nuovi tempi.
L’introduzione, che descrive quel che è successo in vent’anni nella
didattica delle lingue, è quasi sconvolgente: dalla comparsa del Quadro
ai livelli comuni di certificazione, da Skype che rende davvero
possibile l’approccio comunicativo a internet che presenta una banca
infinita di testi orali, scritti, letterari, microlinguistici, cantati,
recitati. Poche discipline hanno vissuto rivoluzioni copernicane di
tale portata.
Questo volume prende atto di tale rivoluzione e la fa propria
disegnando una nuova prospettiva per l’insegnamento dell’italiano
sia come lingua straniera, nel mondo, sia come lingua seconda, in
Italia.
Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti gli
insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali. Balboni
dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con il Centro di
Ricerca sulla Didattica delle Lingue. A ciò Balboni assomma una forte
apertura internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale
della Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes.
DiDattica
Dell’italiano
come lingua
seconDa
e straniera
Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri
B2662
b2662_PH1
nell'elenco dei libRi di teSto indicaRe l’inteRo codice iSbn
B2662
BalBoni
didattica dell'italiano
Bonacci editore
B2662_Balboni_00.indd 1,3
Kitap adı: İkinci dil ve yabancı dil
olarak İtalyanca eğitimi
Yazarlar : Balboni
CEDILS Yabancılar için İtalyanca
eğitim sınavı
23/09/14 15:04
Title: Didattica dell’italiano come lingua seconda
e straniera
Authors: Balboni
CEDILS examination in didactics of Italian for
foreigners
27
28
IS TANB UL 2 0 1 4
I S TA N BU L 2014
Toscana in Cucina - The flavours of Tuscany
SIME BOOKS
Mutfakta Toskana- Toskana Bölgesinin lezzetleri
Sadece yemek tarifi kitabı değil, aynı zamanda
Toskana Bölgesinin mutfak tarihi ve kültürüne
yönelik özgün bir bakış sağlayan ve profosyonel
fotoğrafçılar tarafından çekilmiş resimlerin eşlik
ettiği bir seyahat kitabı gibidir.
Kitap cildi toplamda 80 geleneksel tariften
oluşmaktadır, aynı zamanda yaratıcılığın ve yerel
şaraplar ile eşleşen değerli ellerin dokunuşları ile
geliştirilmiş yemekler de mevcuttur.
Şirket Adı / Company Name: SIME BOOKS
İletişim / Contact: Giovanni Simeone
Adres / Address: Via Italia 34/E, 31020 San Vendemiano (Treviso)
Tel: + +39 0438402581
E-mail: [email protected]
Web: www.simebooks.com
2010 yılında kurulmuş, seyahat, turizm, yemek kitapları ve
çocuk sektöründeki ürünleriyle uzmanlaşmış bir yayınevidir.
Kitaplarımızın, rehber ve multimedia ürünlerimizin tümü İtalya
manzaralarının ve kültürünün güzelliklerini okurun gözlerini
kamaştıracak nitelikte tasarlanmıştır. Sime Books’un konsepti,
kaliteli seyahat fotoğraflarından oluşan fotoğraf kitaplığı
Simephoto Agency’nin kurucusu fotoğrafçı Giovanni Simeone
tarafından ortaya çıkmıştır. Seyahat resimleri koleksiyonumuzda
manzara, şehir resimleri, yiyecek & içecek, lifestyle ve doğa
fotoğrafları bulunmaktadır.
SIME Books is a publishing house established in 2010, specialized in
editorial products for the travel and tourism, cookery, and children’s
sectors. Our books, guides and multimedia are all designed to
dazzle the reader with the beauty of Italy’s landscape and culture.
The Sime Books concept was the brainchild of photographer
Giovanni Simeone, the founder of the Simephoto Agency, a photo
library dedicated to quality travel stock photography. Our crisply
edited, exclusive collection of travel images contains landscape,
cityscape, food & drink, lifestyle and nature photography.
Not just a recipe book, but a genuine overview of
Tuscany’s culinary history and culture, a journey in
images through photographs taken specifically by
expert photographers.
The volume includes 80 traditional recipes but also
dishes enhanced by touches of creativity and some
valuable tips on pairings with local wine.
Ada- Sicilya Adası
Sicilya’yı tam anlamıyla anlamak istenirse bana
sert kayayı ezmek için yanardağı tırmanmam
gerektiği öğretildi. Bu söyleyiş, Sicilya ile birlikte
atan Etna Yanardağı’nın büyük ateşten kalbinden
gelmektedir. Bu alışagelmedik seyahat kitabı
istisnai güzellikteki bir toprağı keşfetmekle
başlamaktadır.
Akdeniz’in ortasına kurulmuş olan bu üçgen
şeklindeki toprağın yüzyıllara dayanan çeşitli
kültürel tarihinden, canlı renkleri çağıştıran kelime
ve görüntülerinden oluşan tavsiye edilebilecek
nitelikte bir seyahat kitabıdır.
L’isola - The Island Sicilia
“I have been told that, if you want to understand
the island of Sicily at all, you must climb the volcano
to tread the hard rock for yourself”. It is from Mount
Etna, the great heart of fire that beats within Sicily, that
this unusual guide-book begins discovering a land of
exceptional beauty.
It is a suggestive journey made of words and images
that vividly recalls colours, life and the thousand-yearold history of the diverse cultures of this triangle of land
located in the middle of the Mediterranean.
29
I S TA N BU L 2014
Mancavano solo due giorni all’inizio dell’Autunno.
Le foglie sugli alberi non erano più verdi e morbide,
ma gialle e fragranti,
pronte a gettarsi tra le braccia del vento autunnale
per volare come farfalle.
Pina Irace e María Moya
Il domatore
di foglie
Pina Irace e María Moya
ZOOLIBRI DI RABITTI CORRADO
Il domatore di foglie
IS TANB UL 2 0 1 4
Euro 15,00
www.zoolibri.com
ZOOlibri 2001 yılında Reggio Emilia’da kurulan bağımsız bir
yayınevidir, ilgi alanı resimli kitaplar ve resimli romanlardır.
Amacı hem yerli kitapları hem de yabancı kitapların çevirilerini
yayınlamaktır. Öncelikle piyasadaki bilinmeyen ve daha
önce eserleri yayınlanmamış olan sanatçılara daha sonra da
uluslararası sanatçılara yer vermektedir. Kataloğumuzda şu
anda yaklaşık 70 kitap bulunmaktadır. Uluslararası pazarda
hemen hemen 15 yıllık bir deneyim sonucu ZOOlibri tüm
dünyada 18 dildeki çevirileriyle ve aynı katalogda Jon Klassen
ve Oliver Jeffers’I bir araya getirmesiyle en faal bağımsız yayıncı
olarak tanınmaktadır.
ZOOlibri is an indipendent publishing house born in Reggio Emilia
in 2001, that focuses its production in picture books and novels
in pictures.
Its purpose is both producing its own titles and translating
other’s titles on the market taking care of bringing unknown
and unpublished artists on Italian market first, and then on the
international one. Now almost 70 titles appear on the catalogue.
After almost 15 years of work on the international market ZOOlibri
is known as one of the most active independent publishers, with
productions translated worldwide in 18 languages, and for being
the first in bringing together in the same catalogue Jon Klassen
and Oliver Jeffers.
IL DOMATORE DI FOGLIE (The leaves tamer)
Written by Pina Irace - illustrated by Maria Moya
Target: 5 years – collection: gli illustrati – Hardcover
32 full color pages – Size: 22x27 – EUR 15.00 – ISBN 9788888254876
THE BOOK:
In two days Autumn would have began, and none had seen him yet.
He had never been late: if anything he arrived few days before, riding the first gust of wind.
He was never late.
Curious...
Leaves strated to be very worried,
How would they fall without someone teaching them how?
THEMES:
Solving situations. Growing up. Freedom.
RIGHTS SOLD: Complex and Simplified Chinese, Danish
www.zoolibri.com
www.zoolibri.com
L
A
S
C
I
M
M
I
A
Quando ero solo una scimmia vedevo passare le persone.
Mi piacevano i loro vestiti colorati.
"Mamma perché noi
non portiamo mai dei vestiti?"
YAPRAK TERBİYECİSİ
Yazarı : PinaIrace
Resimler : Maria Moya
Süre
: 5 yıl
Koleksiyon: resimli kitaplar
Kalın kapak
32 resimli sayfa
Ebat
: 22 x 27
Eur 15.00 - ISBN 9788888254876
KİTAP:
İki gün sonra sonbahar başlayacaktı ve henüz
hiç kimse görmemişti onu. Hiç gecikmemişti;
birkaç gün önce kendisini gösterdiyse eğer o
da ilk şiddetli rüzgarın esintisiydi.
O hiç geç kalmazdı
Tuhaf…
Yapraklar çok endişelenmeye başlamışlardı.
Birisi onlara öğretmezse nasıl düşeceklerdi?
TEMALAR: Çözüm getirmek. Büyümek.
Özgürlük
SATILMIŞ OLAN TELİF HAKLARI: Tümü ve
sadeleştirilmiş şekliyle Çinceye ve Danimarka
diline çevrildi.
MAYMUN
Yazarı : Davide Call
Resimler : Gianluca Foli
Süre
: 6 yıl
Koleksiyon: resimli kitap
Kalın kapak
40 renkli sayfa
Ebat
: 25 x 35
Eur 20.00 - ISBN 9788888254838
DAVIDE CAL ° Gianluca Fol
Şirket Adı / Company Name: ZOOlibri di Rabitti Corrado
İletişim / Contact: Rabitti Corrado
Adres / Address: Via Carlo Piaggia, 5 - 42122 Reggio Emilia - Italia
Tel: +39 0522330566
E-mail: [email protected]
Web: www.zoolibri.com
Euro 20,00
30
la scimmia
DAVIDE CAL ° Gianluca Fol
LA SCIMMIA (The monkey)
Written by Davide Calì - illustrated by Gianluca Folì
Target: 6 years – collection: gli illustrati – Hardcover
40 full color pages – Size: 25x35 – EUR 20.00 – ISBN 9788888254838
THE BOOK:
When I was just a monkey I saw people passing by. I liked their coloured clothes.
“Mum, why we don’t wear clothes? - I often asked my mother- “Because we’re
monkeys.” - She always answered. I liked people. I dreamed of being a person too,
of having shoes and driving car and eating in restaurants just like them.
I wanted no more staying on the trees. And neither in the cages.
I wanted shoes and clothes, as other people.
THEMES: Identity. Self Esteem. Dreams. Difference.
RIGHTS SOLD: Simplified Chinese, French, German, Japanese, Spanish
KİTAP:
Ben maymunken yoldan geçen insanları
görürdüm. Renkli giysileri hoşuma giderdi.
“Anne, neden bizim giysilerimiz yok?” diye
sorardım sık sık. “Çünkü biz maymunuz”
diye yanıtlardı. İnsanları sevdim. Ben de
insan olmayı düşledim, onlar gibi pabuçlarım
olsun, araba kullanayım ve restoranlarda
yemek yiyeyim istedim. Ağaçlarda yaşamak
istemiyordum artık, ne de kafeslerde. Pabuçlar
ve giysiler istiyordum, diğer insanlar gibi.
TEMALAR: Kimlik. Saygınlık. Düşler. Farklılık.
SATILMIŞ
OLAN
TELİF
HAKLARI:
Sadeleştirilmiş olarak Çince, Fransızca,
Almanca, Japonca ve İspanyolca.
31
32
IS TANB UL 2 0 1 4
NOTES
Download

Lütfen Tıklayınız... - İtalyan Ticaret Merkezi