GLI AVVERBI DI FREQUENZA: ( SIKLIK ZARFLARI)
Geniş zamanla birlikte en çok kullanılan sıklık zarfları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
SEMPRE
DI SOLITO
SPESSO
QUALCHE VOLTA
RARAMENTE
MAI
+++++++++++++++
+++++++++++
++++++
++++
++
X
HER ZAMAN
GENELLİKLE
SIK SIK
BAZEN
NADİREN
HİÇ
Di solito mangio a casa la domenica.
Mangio a casa di solito la domenica
Laura spesso studia in biblioteca.
Spesso studio nel tempo libero.
La sera guardo sempre la tv.
“sempre” zarfı daima fiilden
sonra kullanılır
La sera sempre guardo la tv.
Non mangio mai la carne
“mai” zarfı daima fiilden sonra
ve “non” ile kullanılır
Esco mai con gli amici.
1
una
due
tre
Volta
volta
volte
volte
al
All’
alla
Giorno, mese
Anno
settimana
Sıklık zarflarının yanı sıra yaptığımız eylemleri “günde, hafta
bir kez” şeklinde kullanmak istediğimizde yukarıdaki tablodaki
şekliyle kullanabiliriz.
 Giorno= gün
 Settimana = hafta
 Mese= ay
 Anno= yıl
Ogni + singolare
Ogni giorno
Ogni settimana
Ogni mese
Ogni anno
Tutto + articolo + nome
Tutti i giorni
Tutte le settimane
Tutti i mesi
Tutti gli anni
“her” anlamına gelen “ ogni” belirsiz sıfatı ile kullanılan isim
tekil halde kullanılırken, “tüm, bütün” anlamına gelen “tutto”
sıfatı ise artikel ile ve “ogni” anlamın karşılayacaksa çoğul
isimlerle kullanılır.
2
GIORNI
CON ARTİCOLO
(ogni)
il lunedì
il martedì
il mercoledì
SENZA ARTİCOLO
(questo)
lunedì
martedì
mercoledì
Le parti del
giorno
mattina
pomeriggio
sera
il giovedì
il venerdì
il sabato
la domenica
giovedì
venerdì
sabato
domenica
notte
 Il lunedì ho lezione di italiano.
 Usciamo lunedì ?
 Günler artikel ile kullanıldığında ,
ll lunedì = her pazartesi , pazartesileri
 Artikel olmadan kullanıldığında ise,
Lunedì= bu pazartesi anlamına gelir.
3
LUNEDÌ
MATTINA
nuotare
POMERIGGIO
SERA
MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ
nuotare
suonare
VENERDÌ SABATO DOMENICA
Fare
un giro
pranzare
Fare
sport
Fare
sport
Uscire
Uscire
con gli con gli
amici
Yukarıdaki ajandaya göre cümleler yazınız.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4
domire
Restare
A casa
Guardare
la tv
Download

GLI AVVERBI DI FREQUENZA: ( SIKLIK ZARFLARI) Geniş zamanla