"Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší ‐ tím mínili nás!" Gabriel Laub
6/2010
Ebertová uspěla v životním závodě Životní jubilea „Naše“ závodnice Hanka Ebertova má za sebou podle jejich slov nejtěžší závod. V posledním ultramaratonu ujela 1231km s celkovým převýšením 14 150 metrů. Výsledný čas se zastavil na 67 hodinách a 8 minutách. Celkem odstartovalo 65 závodníků, ale závod dokončilo pouze 27 z nich. Podmínky byly vskutku velmi tvrdé. Skoro 48 hodin pršelo a teplota byla okolo 10°C. Ebertová dosáhla vítězství v kategorii „ženy“ a celkově skončila dvacátá. Hana Štveráková oslavila v červnu třicáté narozeniny. Za celou firmu ji přejeme vše nejlepší. Personální změny Knauf Kalkulátor Technické oddělení vytvořilo nový kalkulátor pro spotřebu materiálu a stanovení ceny pro investora. Na internetových stránkách www.knaufsystemy.cz je tento program k dispozici. Program spočítá nejen orientační cenu zvoleného systému, ale rovněž spotřebu jednotlivých materiálů, které jsou pro konkrétní konstrukci potřebné. Obsahuje jak systémy suché výstavby (od podlahy po podkroví), tak systémy omítkové. V našem týmu vítáme nového kolegu Martina Váňu, který dne 7.6. 2010 nastoupil na pozici podpory IT. Martin Váňa má dvě děti, je z Nového Boru a volný čas nejraději tráví s rodinou. K jeho zájmům a koníčkům patří hlavně jízda na kole a počítače. Ke dni 11.6. ukončil Petr Turek svou činnost ve společnosti Knauf. Na základě vzájemné dohody dnem 30.6. 2010 končí více než patnáctileté působení v naší společnosti Petr Přibyl. Oběma jim děkujeme za jejich pracovní nasazení a přejeme hodně úspěchů do budoucna. Petr Bican od 1.6. 2010 přebírá funkci vedoucího technika PFT. Vydává Knauf Praha s.r.o., kontakt [email protected]
Soutěž o nejlepší fotografii z letní dovolené Na intranetu byla vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii z letní dovolené. Podmínkou účasti v soutěži je, aby na fotografii bylo vidět logo Knauf. Soutěž trvá do 31.8. 2010, fotografie zasílejte na e‐mail [email protected] . Manager Meeting Od 10. do 12. června 2010 probíhal první Knauf Manager Meeting v rakouském Weißenbachu. Po krátkém uvítání Manfredem Grundkem se slova ujal Dr. Markus Biebl a Manfred Paul, aby poreferovali o novinkách z technického a finančního Benchmarkingu*. Janis Kraulis zde zastupoval K‐Forum. Hans‐Peter Ingenillem zde poskytl přehled ekonomických výsledků roku 2009 a představil prognózy pro tento rok. Dále se Manfred Grundke v jeho přednášce věnoval tématu K+5, tedy Knauf za pět let. Beatrix Peter‐Knauf mluvila o strategickém investmentu, Dr. Gerd Lenga přednášel o Supply Chain Management** a Tony Robson o Knauf izolačním materiálu jak si stojí dnes a jak se bude vyvíjet. Alexander Knauf představil tzn. „Wachstums‐
beschleunigungsprogramm“ 2015, tedy program pro urychlení ekonomického růstu. Další přednášky se ujal Dietmar Kieslich (Web 2.0 a sociální sítě), Sinnet Lorenzen představila výsledky pracovní skupiny „Talentový Management“, Wolfgang Kestel (Skupinový nákupní projekt TOP 2012) a Maurizio Casalini (K‐College). Velmi zajímavé bylo také téma hosta Martina Dekkera nesoucí název „Rodinný podnik – Podniková rodina: Vzor jako kulturní orientace budoucnosti“. Na téma K+5 proběhlo zároveň ještě 7 workshopů, jejichž výsledky byly prezentovány na konci meetingu. Témata a účastníci workshopů: produkty a služby (Martin Bassler, Otto Ordelt), Knauf ‐ Zákazník budoucnosti (Michail Gribov, Minas Katanopoulos), Marken‐Management (Ellen Mombers, Radek Bedrna), Kvalita a bezpečnost práce (Maurizio Casalini), Potenciál úspory nákladů (Robert Zolitsch, Janis Kraulis), Výměna informací (Susanne Gold, Ulrich Köhler) stejně jako personální vývoj (Sinnet Lorenzen, Lone Christiansen). Konečné zhodnocení setkání ve Weißenbachu: Začátek se velmi podařil, v budoucnu by se Knauf Manager Meeting měl konat 1 x krát ročně, aby se mimo jiné také prezentovaly výsledky jednotlivých pracovních skupin. *Benchmarking je „kontinuální systematický proces na porovnávání výkonnosti organizace, funkcí nebo procesů s jejich nejlepšími v praxi existujícími analogy s cílem nejen dosáhnout stejných výsledků (výkonnosti), ale překonat je“. ** řízení úplného dodavatelsko‐odběratelského řetězce Křest knihy Dne 16.6. 2010 proběhla v rámci K‐
Akademie poslední přednáška z cyklu Vývoj zateplovacích systémů, která se věnovala biotickému napadení fasád. Přednášejícími tentokrát byli: Profesor Wasserbauer, který je předním odborníkem na téma biotické napadení fasád. Během přednášky nám přiblížil problematiku biotických kultur na fasádním líci a jejich likvidaci biocidy. Dále se pak magistra Ryparová ve své přednášce zaměřila na metodiku odběru vzorků a charakteristiku získaných kultur. Třetím přednášejícím byl inženýr Valeš. Pan Valeš působí jako soudní znalec v oboru stavebnictví a zaměřuje se na problematiku fasád. V jeho příspěvku se zaměřil na možnosti prevence biotického napadení fasád volbou vhodné skladby zateplovacího systému. Diskuzi řídil Miroslav Nyč. Dne 28.6. jsme společně pokřtili novou knihu o Zateplovacím systému od Ladislava Linharta, produktového manažera na zateplovací systémy. Dle jeho slov doufá, že tato kniha přispěje k vyšší kvalitě aplikace systémů ETICS. Foto Manager Meeting Vydává Knauf Praha s.r.o., kontakt [email protected]
Download

Knauf Journal - červen 2010