VII. kongres České lékařské akademie
„Současný stav a perspektivy regenerativní medicíny“
Mariánské Lázně, 27. – 29. listopadu 2014
Vážení přátelé, partneři a vystavovatelé,
Česká lékařská akademie ve spolupráci s předními odborníky z různých společností a
medicínských oborů si Vás dovolují srdečně pozvat na VII. kongres ČLA, který se bude
konat 27. - 29. listopadu 2014 v konferenčním centru Společenského domu v Mariánských
Lázních.
I v letošním roce je opět program tohoto mezioborového kongresu velmi bohatý na zajímavé
přednášky z oborů kardiologie, kardiochirurgie, neurologie, neurochirurgie, ortopedie,
chirurgie, stomatochirurgie, plastické chirurgie, gynekologie, urologie, hematologie, onkologie,
ORL, oftalmologie, psychiatrie a rehabilitačního lékařství.
Podle tradice budou první den kongresu zajímavé přednášky i z jiných oblastí. Opět se setkáte
s předními odborníky naší medicíny. Kongres bude pořádán dle Stavovského předpisu České
lékařské komory č. 16 a bude ohodnocen kredity ČLK, České asociace sester a Asociace
klinických psychologů.
Prezident kongresu:
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Vědecký výbor kongresu:
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMA (předseda)
Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.,FCMA
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., FCMA
Při této příležitosti bychom Vás velice rádi pozvali jak k účasti na odborné části programu a prezentaci
firem, tak i k bohatému společenskému programu v tomto překrásném lázeňském městě.
Organizační výbor kongresu se rozhodl udělit zúčastněným firmám následující tituly:

GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU / cena 400 000 Kč + DPH 21%
Logo na kongresových taškách * vklady do kongresových tašek * možnost obdarování účastníků bloky
a tužkami s logem firmy * logo na jmenovkách účastníků * logo na základních informacích o kongresu
na plátně v přednáškovém sále * logo na tištěných materiálech kongresu * 2 stránky A5 inzerce
v tištěném programu * umístění 2 propagačních bannerů v přednáškovém sále * zveřejnění loga na
webových stránkách kongresu * prostor pro výstavní stánek 6 x 2 m (stoly, židle, el. přípojka zahrnuty
v ceně) * poskytnutí salonku k propagaci firmy * 8 volných registrací * ubytování 1x dvoulůžkový pokoj
na 2 noci 24. – 16. 10. * umístění loga v prostoru coffee breaku.
Organizační sekretariát:
Congress Business Travel, spol. s r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
Tel / 224 942 575, 723 035 367, Fax / 224 942 550, E-mail / [email protected]
www.cla2014.cz
VII. kongres České lékařské akademie
„Současný stav a perspektivy regenerativní medicíny“
Mariánské Lázně, 27. – 29. listopadu 2014

HLAVNÍ PARTNER KONGRESU / cena 200 000 Kč + DPH 21%
Vklady do kongresových tašek * možnost obdarování účastníků bloky a tužkami s logem firmy * logo na
základních informacích o kongresu na plátně v přednáškovém sále * logo na tištěných materiálech
kongresu (programy, plakáty, pozvánky na společenské akce) * 1 stránka A5 inzerce v tištěném
programu * umístění 1 propagačního banneru v přednáškovém sále * zveřejnění loga na webových
stránkách kongresu * prostor pro výstavní stánek 4 x 2 m (stoly, židle, el. přípojka zahrnuty v ceně) * 6
volných registrací.

PARTNER KONGRESU / cena 100 000 Kč + DPH 21%
Vklady do kongresových tašek * možnost obdarování účastníků bloky a tužkami s logem firmy * logo na
základních informacích o kongresu na plátně v přednáškovém sále * logo na tištěných materiálech
kongresu (programy, plakáty, pozvánky na společenské akce) * zveřejnění loga na webových
stránkách kongresu * prostor pro výstavní stánek 2 x 2 m (stoly, židle, el. přípojka zahrnuty v ceně) * 4
volné registrace.

VYSTAVOVATEL / cena 20 000 Kč + DPH 21%
Zveřejnění loga na webových stránkách kongresu * výstavní plocha 2 x 2 m * každý další 1 m2 = 5 500
Kč + DPH (stoly, židle, el. přípojka zahrnuty v ceně) * 1 volná registrace
Rozdělování výstavních plochu bude probíhat v pořadí podle data přijetí přihlášek. Organizátor si
vyhrazujeprávo rozhodnout o umístění výstavního stánku.

INZERCE V PROGRAMU 1 str. A5 / cena 9 000 Kč + DPH 21%
1 plnobarevná str. A5 na výšku * Generální a hlavní partner mají zahrnuto v ceně.

VKLADY DO KONGRESOVÝCH TAŠEK / cena 5 000 Kč + DPH 21%
Generální a hlavní partner a partner mají zahrnuto v ceně.
V případě Vašeho zájmu o účast na kongresu v jakékoli formě vyplňte přiloženou „Přihlášku pro
partnery / vystavovatele“ a zašlete na adresu oraganizačního sekretariátu.
Vědecký sekretariát: Mgr. Petra Horáková (vědecký program)
tel. 776 350 000, e-mail: [email protected]
Organizační sekretariát: Monika Šenderová (registrace, ubytování, výstava firem)
Tel. 224 942 575, 723 035 367, email: [email protected]
Více informací vč. on-line přihlášek na: www.cla2014.cz
Na Vaši účast se těší
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
předseda Rady České lékařské akademie
president kongresu
Organizační sekretariát:
Congress Business Travel, spol. s r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
Tel / 224 942 575, 723 035 367, Fax / 224 942 550, E-mail / [email protected]
www.cla2014.cz
VII. kongres České lékařské akademie
„Současný stav a perspektivy regenerativní medicíny“
Mariánské Lázně, 27. – 29. listopadu 2014
Vyplňte a zašlete do 30. 8. 2014 na adresu: [email protected]
PŘIHLÁŠKA PRO PARTNERY / VYSTAVOVATELE
Název firmy_____________________________________________________________________________________
Adresa _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ PSČ ________________________________
IČO ___________________________________________ DIČ ____________________________________________
Tel. _______________________ Fax _______________________ E-mail ___________________________________
Kontaktní osoba ________________________________________________________________________________
PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER KONGRESU (400 000 Kč)
Kč _________________________

HLAVNÍ PARTNER KONGRESU (200 000 Kč)
Kč _________________________

PARTNER KONGRESU (100 000 Kč)
Kč _________________________
VYSTAVOVATELÉ

Objednáváme výstavní plochu 2 x 2 m (20 000 Kč)
Kč _________________________

Navíc …… m x 5 500 Kč
Kč _________________________
OSTATNÍ


Objednáváme inzerci v programu, počet stran A5 __________
barevné provedení (9 000 Kč)
(Generální a hlavní partner má zahrnuto v ceně)
Objednáváme vklady do kongresových tašek (4 000 Kč)
(Generální a hlavní partner a partner má zahrnuto v ceně)
Kč _________________________
Kč _________________________

Máme zájem o jinou formu sponzoringu (laskavě vypište)
___________________________________________________________________________________________________________
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
CELKEM:
Kč ________________________
Datum:
Podpis:
Organizační sekretariát:
Congress Business Travel, spol. s r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
Tel / 224 942 575, 723 035 367, Fax / 224 942 550, E-mail / [email protected]
www.cla2014.cz
Download

VII. kongres České lékařské akademie