Studentský list
Září 2012
Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze
Mimořádné vydání
RADY STUDENTŮ STUDENTŮM
Rozvrh, kartička ISIC, knihovna, menza,... Zdá se vám, že tolik informací naráz nevstřebáte? Přečtěte si následující
stránky a zjistíte, žo to nic není. Připravili jsme pro vás na své náklady my, studenti z redakce Studentského listu,
pravidelného měsíčníku studentů VŠE.
Obsah
Orientace ve škole
strana 2 a 3
Průvodce Jižním Městem a Žižkovem
Okolí školy
strana 4
Kreditový systém
strana 6
Kde si nakoupit a kam zajít za zábavou
V čem spočívají výhody ECTS a proč kredity
neztrácet
Studium na VŠE
strana 7 a 8
Co je Integrovaný studijní systém a jak sestavit rozvrh
Školní vychytávky
strana 9
Jak se připojit k internetu a proč je dobré
mít ISIC
Knihovny a studovny
strana 12
Užitečné weby
strana 14
Vedení školy, fakult
strana 15
Menzy a lékaři
strana 17
Práce a stipendia
strana 18
Zahraničí
strana 19
Studentský list
strana 22
Co musíte splnit, aby vás pustili ke skriptům
Kam možná budete potřebovat během studia
zabrouzdat
Kdo je kdo a jak si je nesplést
Kde se dobře najíst a kam zajít se zraněním
Jak kápnout na dobré místo a kde ještě se
dají sehnat finance na studium
Kam lze vyjet za studiem
Přidej se k nám
Editorial
Milí prváci,
Studentský
list, který právě
čtete, by vám měl
pomoci, jak se
co nejlépe sžít se
studiem na vysoké škole, životem
na koleji a (pro
některé z vás)
i s přesunem do
Prahy. Měl by se
stát malým a pokud možno užitečným
pomocníkem na prvních desítkách metrů nového života, který se může zcela
odlišovat od toho dosavadního.
V našem speciálním vydání se dozvíte, jak vysoká škola a studium na ní
funguje, zjistíte, k čemu jsou kredity, co
se stane, když nesložíte zkoušku, za kým
v tom obrovském davu lidí jít, pokud
budete potřebovat něco vyřešit.
Stejně tak pro vás máme v kostce
připravené, čemu se lze věnovat, pokud
zrovna nebudete počítat, kolikátý je už
týden. Vysokoškolský život totiž neznamená pouze studium knih– ačkoliv se
to po prvních přednáškách a seminářích může zdát. Přehled, jak to chodí
v knihovně a kde se najíst, využijete
možná hned v prvních dnech, k někte-
rým informacím se třeba vrátíte později.
Pokud chcete kromě nových znalostí a odborných zkušeností nalézt také kamarády na mnoho let, skupinu lidí, které
nebudete pouze potkávat na chodbě,
a prožít věci, o nichž jste si říkali, že se
do nich nikdy nepustíte, Studentský list
je jednou z možností. Třikrát do semestru vydáváme (klasicky tištěný) časopis,
kde se zabýváme děním na škole, kariérou a v neposlední řadě studentským
životem. Nejen o nejčerstvějších aktualitách pak informujeme na www.iList.cz.
Pokud tedy rádi píšete i jiné věci
než seminárky, můžete uplatnit svůj talent právě u nás. Uplatnit se ale mohou
i všichni, kteří mají dobré nápady, obchodního ducha nebo je zajímá marketing, komunikace s lidmi ze školy nebo
z nadnárodních firem. Stejně tak mají
u nás otevřeno začínající i protřelí fotografové, grafici nebo kameramani.
Budu se těšit, že se znovu setkáme,
ať už opět na stránkách Studentského listu nebo u nás v redakci. Zatím vám přeji
úspěšné první kroky (nejen) na Jižním
Městě a spoustu nadšení (nejen) během
prvního semestru.
TEREZA HOLANOVÁ
šéfredaktorka
PRŮVODCE
Studentský list - Průvodce prváka
Dulezité je orientovat se hned na zacátku
2
Od počítačů do knihovny
a bufetu
Foto: Michael Černý
Místnost JM 352 tu není uvedena náhodou. Jde totiž o počítačovou studovnu,
která slouží pro individuální práci studentů. Najdete zde několik desítek počítačů
s LCD panely a připojením na internet.
Pokud tedy nejste vlastníkem notebooku,
Foto: Jan Herch
B
udova školy na Jižním Městě byla
uvedena do provozu roku 1994.
Tvoří ji dvě budovy propojené
chodbami. Hlavní vchod je však jen jeden.
Pokud jím projdete, budete mít proti sobě
vrátnici a tři velké posluchárny. Ty jsou
označeny jako JM103, JM104, JM105.
Je důležité vědět, že první číslice
určuje poschodí a druhá číslice udává,
ve které budově lze onu místnost nalézt.
Jestliže je druhá číslice 0 – 4 najdete ji
v budově s hlavním vchodem (takzvanou
budovu A) a číslice 5 – 9 označují budovu
vedlejší, budovu B. Pro místnosti budovy na Jižním Městě se zavedlo označení
„JM“.
Vezmeme-li tedy jako příklad místnost s označením JM 352, mělo by být
nyní jasné, že vaše kroky budou směrovat
do třetího patra vedlejší budovy B (budete
tedy muset použít průchod z hlavní budovy).
je dost možné, že v ní strávíte hodně času.
K dispozici jsou i počítače v ostatních počítačových učebnách umístěných na tomto patře, ale pouze, když v nich neprobíhá
výuka (tedy téměř nikdy).
V prvním, druhém i třetím patře
najdete jednotlivé učebny nebo kabinety
učitelů. V suterénu budovy B je umístněna
knihovna a studovna. I tam lze využívat
počítačů a připojení k síti. Před prostorami knihovny se nachází také jeden ze
dvou bufetů, kam můžete zajít na svačinu
i na oběd (ten je zde třeba objednat den
předem).
V suterénu hlavní budovy A pak
naleznete druhý bufet, který je podstatně
navštěvovanější a o přestávkách budete
muset chvíli čekat. V tomtéž suterénu
naleznete také prodejnu skript a ekonomické literatury či Pedagogické oddělení.
Celý areál Jižního Města je otevřen
ve všední dny od 6 do 22 hodin, v sobotu
od 7 do 18 hodin. V neděli a o svátcích je
zavřeno.
Areál na Jižním Městě měl být
podle původních plánů kampus podobný tomu, jaký má Zemědělská
univerzita na Suchdole. Studenti na
Jižáku měli mít veškeré zázemí, které
při studiu potřebují – koleje, budovu
školy, ale i sportovní zařízení nebo
kulturní vyžití. Výstavba areálu ale
skončila na půli cesty, a proto si budete muset za pár vymoženostmi vyjet
do centra města. Během dne vám tam
jezdí metro a v noci vás zpátky odveze
autobus, který jezdí každou půl hodinu (jede přes Florenc či Muzeum) a na
Jižáku je do dvaceti minut.
Areál Jižní Město
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomická 957
148 01 Praha 4-Kunratice
Tel.: 224 094 111
PRŮVODCE
Studentský list - Průvodce prváka
B
Foto: Jan Herch
ěhem začátků svého studia se důkladně seznámíte především s areálem na Jižním Městě (Praha 4).
Některé přednášky se ale už během prvních semestrů odehrávají také v hlavním
žižkovském komplexu. Ve vyšších ročnících pak zavítáte do chodovských učeben
minimálně nebo vůbec ne. Na Žižkově se
nachází také rektorát, kanceláře většiny
vyučujících i studijních referentek, menzy, tělocvičny a knihovna.
Areál na Žižkově se skládá celkem ze
tří budov – Staré, Nové a Rajské. S rostoucím počtem nových studentů totiž
přibývaly i budovy s dalšími učebnami.
Ve svém rozvrhu je student rozliší podle
základních zkratek – SB znamená Stará
budova, NB skrývá Novou budovu a RB
označuje Rajskou budovu. Celý komplex
je vzájemně průchozí a nabízí mnohé odpočinkové prostory.
Foto: Jan Herch
Starou, Novou a Rajskou budovu hledejte na Zizkove
Areál Žižkov
Nám. Winstona Churchilla 4
130 67, Praha 3 – Žižkov
Tel. 224 095 111
Otevírací doba:
Po-Pá: 6:00-22:00
So: 7:00 – 17:00
Ne: zavřeno
Studentské bydlení
VŠE Správa účelových zařízení
Jeseniova 208/2769
130 00, Praha 3 – Žižkov
Tel. 224 092 156
NB: na přednášku a konzultace
Naproti tomu v Nové budově (NB)
dominují především dvě veliké přednáškové místnosti: největší Vencovského
aula a Likešova aula. Jiné přednášky se
konají v místnostech, které jsou označeny
písmeny A až D. Ty najdete také v přízemí
NB. Dostanete se k nim buď venkovním
vchodem (při vjezdu pro auta) nebo průchodem v prvním patře Staré budovy.
Vyšší patra NB navštívíte především
za účelem konzultací, nalézají se v nich
totiž kanceláře vyučujících. Při vstupu do
Nové budovy je k dispozici šatna a také
informační centrum, které pomůže vyřešit
mimo jiné i problémy s orientací v žižkovském areálu.
V nadstavbě menzy je restaurace
Akademický klub a také kabinety „tělocvikářů“, tělocvičny i posilovny. Sídlí zde
totiž Centrum tělesné výchovy a sportu
(CTVS). Další hodiny tělocviku se konají
také ve větší tělocvičně v suterénu Staré
budovy.
Učí se i na Jarově
Přímo u školy se nenachází žádné koleje, většina studentů tedy dojíždí z kolejí
na Jarově, Jižním Městě nebo z Rooseveltovy koleje v Holešovicích. Mezi kolejemi
na Jarově se skrývá Studijní a informační
centrum Jarov (SIC Jarov), kde můžete
využít počítačovou učebnu, nahlédnout
do odborného tisku či archivovaných
diplomek. Zde se také nachází menza
a koná se tu i zlomek seminářů.
SB: do knihovny a na seminář
Od sochy Winstona Churchilla vede
jen několik schodů do čtyřpatrové Staré
budovy (SB). V průběhu studia zde určitě navštívíte největší knihovnu na škole,
která disponuje nejen bohatým fondem
k vypůjčení, ale také studovnou. Nachází
se v atriu mezi přízemím a prvním patrem. V prvním a druhém patře se studenti
schází na odpočinkových křeslech s výhledem na Prahu. I proto jsou tyto zóny často
zaplněné.
V přízemí SB hledejte dále počítačové centrum, kde se vydávají ISIC karty
a řeší případné problémy s přístupovými
hesly a internetovým připojením. Nad
schody jsou pak po pravé ruce v každém
patře umístěny počítačové učebny, se kterými se seznámíte například během hodin
statistiky. Ostatní učebny v SB pak mají
spíše menší kapacitu a vyučují se v nich
většinou cvičení a semináře.
Nejnovější částí školy je Rajská budova (RB). V jejím přízemí je Velká aula (RB
101), několik větších poslucháren a kavárna. Vyšší patra náleží opět vyučujícím,
části rektorátu či Oddělení zahraničních
styků. Moderní atrium RB se během akademického roku využívá k různým výstavám a společenským akcím. V zadní části
je umístěna prodejna skript a objevíte zde
i občerstvovací koutek, kde mohou studenti využívat mikrovlnné trouby.
Do Rajské budovy napojené na
menzu Italskou (MI) lze vstoupit širokým
průchodem z přízemí Nové budovy a také
bočním vchodem z ulice Italská. V této
části areálu nabízí občerstvení také další
dvě stravovací zařízení – menza s italskými specialitami a menza se zdravou výživou. Naproti druhé šatně stojí skřínky,
které slouží studentům k úschově zavazadel. V exponovaných dnech a časech ovšem bývají všechny úložné prostory brzy
zaplněné. Kromě šatny a skříněk zde má
své místo i pobočka banky.
Foto: Jan Herch
RB: do menzy a zacvičit si
3
PRŮVODCE
Studentský list - Průvodce prváka
Co na Jizáku? Vyrazit do „Zahrady“ nebo do lesa
4
P
Foto: Jan Herch
okud bydlíte na koleji, Jižák se na
první rok stane vaším domovem.
A přestože se hlavní dění odehrává
na kolejních chodbách, případně v lokále
Blanice, a o další společenské vyžití není
nouze v centru Prahy, hodí se vědět, že
i na Chodově je kam zajít.
Téměř přes silnici se mezi paneláky
skrývá Kulturní centrum Zahrada (KCZ),
kde se lze zapojit jak do uměleckých, tak
i sportovních aktivit. Pro milovníky pohybu nabízí KCZ kurzy zumby, stepu nebo
orientálních břišních tanců. Ti, kterým
dva zápočty z tělocviku stačí, se mohou
přihlásit do večerní školy fotografování,
výtvarných kurzů nebo si zaplatit hodiny
klasické, případně elektrické kytary, kde
si kromě klasiky osvojíte i základní prvky
jazzové, rockové a bluesové hudby. Mezi
další aktivity, do nichž se můžete zapojit,
patří kurz tvůrčího psaní či skupinového
bubnování. V areálu KCZ se také každý
měsíc koná koncert, v podzimním semestru tu vystoupí rock-metalový Orient, Ivo
Jahelka a Ivan Mládek.
V Kunratickém lese se
neztratíte
Pouze pět minut chůze to máte do
Kunratického lesa. Ten je vhodný pro
cyklisty (nachází se v něm několik cyklostezek) i chodce, kteří tudy mohou během
hodinky dojít na Roztyly nebo k Jižní
spojce a Krčskému nádraží, což je jedna
z mnoha zapomenutých vlakových zastávek v Praze. Během chození si můžete číst
informační cedule naučné stezky, zastavit
se v jedné z několika místních restaurací,
vyšplhat se na zříceninu Nového Hrádku nebo uspořádat piknik v některém
z mnoha altánů. Toho, že zabloudíte, se
bát nemusíte, les je protkán turistickými
značkami a ukazateli téměř na každém
rozcestí.
Nesmíme samozřejmě zapomenout
ani na Chodovskou tvrz. Dostanete se tam
linkou 136 ze stanice Opatov nebo 125
a 170 ze zastávky Háje. Autobus 203 jede
z obou jmenovaných. Ze stanice metra
Chodov do cíle dojdete za patnáct minut.
Na tvrzi se konají pravidelné výstavy
a osvěžit se můžete v místní restauraci.
Pro milovníky vážné hudby navíc tým
Chodovské tvrze na podzim připravil
klavírní recitál Karla Vrtišky z děl autorů
Mozarta Chopina, Šostakoviče a Liszta.
Market
OPATOV MARKET
Kde: stanice metra Opatov v prostorách vestibulu metra
Otevírací doba:
Po – Ne 7.00 – 20.00
CENTRUM CHODOV
Kde: stanice metra Chodov
Otevírací doba obchodů:
Po – Ne 9.00 – 21.00
Otevírací doba Albert:
Po – Ne 7.00 – 22.00
Gastro:
Po – Ne 10.00 – 22.00
Občerstvení
BUFET JM
Kde: Budova školy na Jižním Městě –
přízemí
Jak se tam dostat: od vrátnice dolů po
schodech
KEBAB BLANICE
Kde: vestibul koleje Blanice
Jak se tam dostat: zhruba 200 metrů
od budovy JM
Otevírací doba:
Po – Pá 10.30 – 02.30
So – Ne: 12.00 – 01.00
VEČERKA VLTAVA
Kde: v prostoru vrátnice koleje Vltava
Otevírací doba:
Po – Pá 7.00 – 24.00
So – Ne: 10.00 – 24.00
RÁDCOVÉ VE STUDIU
Studentský list - Průvodce prváka
S kým rešit studijní otázky
Během svého studia se setkáte s mnoha byrokratickými i nebyrokratickými
záležitostmi, kvůli nimž budete muset komunikovat přímo se zástupci
školy, od potvrzení o studiu přes vyřízení studijního pobytu v zahraničí,
až po různé individuální problémy.
V
ýchozího prostředníka mezi studentem a školou představuje studijní referentka. Hned na začátek
je důležité si zjistit, ke které patříte. Nejčastěji jsou studenti na svých fakultách
rozděleni podle příjmení a oboru. Při
jednání s nimi je důležité nezapomínat
na úřední hodiny, které naleznete na jednotlivých stránkách fakult, a samozřejmě
na slušnost, jelikož je budete potkávat po
celou dobu studia.
Referentky jsou ve škole proto, aby vám pomohly
řešit především formální
problémy se studiem. Vedou
studijní agendu, poskytují
informace o studiu a jsou
prostředníkem při jednání
s vedením fakulty i školy. Na
Žižkově je musíte navštívit
pokaždé,
když
potřebujete
potvrzení o studiu, při podávání
různých žádostí i jakékoliv změně
osobních údajů. Základní pomoc
nabízí prvákům na Jižním Městě Vlasta Dostálová v místnosti 0111 (suterén
vstupní budovy).
Většinu formulářů najdete na stránkách fakult nebo na adrese www.vse.cz/
download, popřípadě v tištěné podobě
přímo u referentky. Úřední hodiny referentek zveřejňují fakulty, o letních prázdninách je tato pracovní doba omezená.
S vážnějšími problémy za
proděkanem
Studijní referentky však navštívíte
nejen kvůli běžným formálním záležitostem, ale i tehdy, když budete mít
jakýkoliv jiný problém týkající se studia
– hrozí-li vám například vyloučení nebo
budete-li žádat o přidělení dodatečných
kreditových poukázek. Referentka vám
poradí, co a jak, nebo vás rovnou odkáže
na vyšší instance. Na každé fakultě působí
proděkan pro pedagogické a studijní záležitosti, který má na starosti právě tyto
vážnější situace.
Podobná instituce funguje i na úrovni vrcholového vedení školy, zastoupena
je prorektorkou pro studijní a pedagogickou činnost (v současnosti jí
5
Fakulta financí a účetnictví (F1)
P. Miřejovská, Z. Kosinová, H. Rasochová, J. Stehlíková
NB 109 – 110
Po, St 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.00
Pá 8.30 – 11.30
Fakulta mezinárodních vztahů (F2)
I. Černá, O. Chmelinová, B. Holečková, M. Jiříková, H. Reindlová
NB 382 – 385
Po, St 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.00
Pá 8.30 – 11.30
Fakulta podnikohospodářská (F3)
H. Dudová, M. Ježková, M. Kořínková
Z. Kudlíková (pro Arts Management,
RB 446)
RB 410 – 412
Po 8.30 – 11.30
St 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.00, 15.30
– 17.00
Pá 8.30 – 11.30; Kudlíková – Po, St
13.00- 15.00, 15.30 – 18.00
Fakulta informatiky a statistiky (F4)
I. Hudcová, J. Sedláčková, J. Hudčeková, J. Krajíčková (doktorské studium)
NB 409 – 412
Po, St 8.30 – 11.30, 13.00 – 15.00
Pá
8.30 – 11.30
zastává Hana Mikovcová). Ta má ale na starosti především
celkovou správu pedagogického oddělení,
Centra informačních a knihovnických
služeb, Univerzity třetího věku a dalších
oddělení, spíše než řešení individuálních
záležitostí studentů.
Se svými studijními problémy se
můžete svěřit i studentským tajemníkům,
kteří působí jak na fakultní úrovni (zatím
pouze na F3 a F4), tak na celoškolské.
Studentskou tajemnicí pro celou školu,
která spadá přímo pod rektorát, je Savina
Finardi (kontakt naleznete na stránkách
http://www.vse.cz/studentska-tajemnice). Zabývá se zejména organizací studentských aktivit.
Fakulta národohospodářská (F5)
V. Kořánová, A. Šalbabová, M. Štěpánková
NB 396, 397
Po 8.30 – 11.15, 13.00 – 14.30
Út 10.00 – 11.00
St 8.30 – 11.15, 13.00 – 14.30
Čt 10.00 – 11.00
Pá 8.30 – 11.15
Prváci – všechny fakulty
V. Dostálová
JM 0111
Po
13.30 – 14:30
Út – Čt 9.30 – 11.30 a 13.30 – 14.30
Pá
9.30 – 11.30
Pokud získáte dobré nebo špatné zkušenosti, o které byste se chtěli
podělit, chcete se „veřejně svěřit“,
narazíte na nesmyslné překážky, nebo
prostě chcete prezentovat svůj názor,
není nic jednoduššího, než se obrátit
přímo na Studentský list (redakce@
ilist.cz).
KREDITY
Studentský list - Průvodce prváka
6
Jak si poradit se systémem kreditu a poukázek
P
ojem „kredit“ odpovídá šestadvaceti hodinám, které průměrný posluchač stráví studiem a přípravou
na hodiny. Každý předmět je podle počtu
hodin potřebných ke zvládnutí dané látky
ohodnocen určitým počet kreditů.
Studium na VŠE bez výjimky probíhá
v rámci takzvaného ECTS, tedy Evropského systému převodu a akumulace kreditů.
Ten pomáhá například ke snadnějšímu
převodu studia v zahraničí či uznávání
předmětů z jiných univerzit.
Předměty v tomto systému spadají
do čtyř kategorií: oborově povinné (oP),
jazyky (oJ1, oJ2), oborově volitelné (oV)
a celoškolsky volitelné předměty (cVB).
Kurzy mohou být ohodnoceny až devíti
kredity podle náročnosti na domácí přípravu, počtu přednášek a cvičení.
Poukázka nebo kredit?
Kromě slova kredit se setkáte
také s pojmem „kreditní poukázka“.
Rozdíl mezi poukázkami a kredity lze
vysvětlit jednoduše. Máte k dispozici
216 poukázek a pro úspěšné absolvování bakalářského studia potřebujete
získat 180 kreditů. Jakmile si zapíšete
předmět, odečte se vám tolik poukázek,
kolika kredity je daný kurz ohodnocen.
Po úspěšném ukončení kurzu příslušné
kredity získáte. Pokud podmínky pro
ukončení předmětu nesplníte, o poukázky přijdete.
Rozdíl mezi celkovým počtem poukázek a počtem kreditů potřebných
k absolvování studia se nazývá „rezervní kredity“. Tyto kredity slouží jako
pojistka pro případ, že některý předmět
zdárně neukončíte. Rezervních kreditů,
tedy kreditů na opakování předmětů,
dostanete v prvních třech letech studia
36 a pro další dva roky navazujícího
studia 24. Sečteno a podtrženo, pro
bakalářské studium je vám k dispozici
216 kreditů a pro navazující magister-
ské 144 kreditů – tuto magickou hranici
nesmíte překročit. Pokud však přijdete
i o rezervní kredity, bude vám studium
ukončeno, protože si nebudete mít „za
co“ zapisovat další předměty. Existuje
sice možnost dodání zvláštních volných kreditových poukázek, v tomto
případě má však poslední slovo děkan,
resp. proděkan pro pedagogiku na dané
fakultě. Na Národohospodářské fakultě
lze poukázky získat i za absolvování tělovýchovných kurzů nebo se za určitých
podmínek dají převádět mezi studenty.
Kromě toho je třeba hlídat rychlost studia. Studijní řád stanoví, že po
každém semestru musíte mít alespoň
tolik kreditů, kolik odpovídá výsledku
rovnice 20 krát semestr, ve kterém se
nacházíte (například na konci čtvrtého
semestru tedy musíte mít nejméně 80
kreditů). Pokud se vám to nepodaří, přijdete o jistý počet kreditních poukázek.
ECTS vám uznají za hranicemi
A
ž ve zkouškovém období začnete
kalkulovat se získanými nebo
(v horším případě) ztracenými
kredity, vězte, že právě tyto počty souvisí s programem ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System).
Během studia vás díky této zkratce
bude u srdce hřát vědomí, že „studujete
v systému, který má transferovou a akumulační funkci“. Ale co to vlastně znamená?
Transferová funkce
souvisí s mobilitou
studentů Evropské unie. Systém ECTS
jim umožňuje studovat na zahraničních
univerzitách v lepších podmínkách. Také
odpadají problémy s uznáváním předmětů, které v zemích EU vystudují.
A akumulační funkce? To znamená
„hrabat“. Abyste dostali diplom, musíte „nahrabat“ dostatečný počet kreditů
v předepsané struktuře. Kredit nahrazuje
zastaralou jednotku „hodina“. Kolik za
který předmět získáte kreditů, záleží na
počtu přednášek, cvičení a předpokládaném čase, který na studium doma vynaložíte.
Systém ECTS počítá s třiceti kredity
na semestr, takže za první tři roky musíte
získat celkem 180 povinných kreditů a za
navazující studium dalších 120.
Program ECTS nejdříve zavedla
Fakulta podnikohospodářská společně
s Národohospodářskou fakultou. Od roku
2006 systém využívají i všechny ostatní
fakulty. O správném zavedení a používání
ECTS na naší škole svědčí i ocenění ECTS
Label, které VŠE obdržela v roce 2009,
a zařadila se mezi 31 evropských škol vyznamenaných touto cenou.
ISIS
KREDITY
Studentský list - Průvodce prváka
Kredity je lepší získávat nez ztrácet
J
ak jste se dozvěděli v článku o kreditech, počet kreditových poukázek,
které můžete ztratit, je omezený. Pokud vyčerpáte rezervní poukázky, můžete
se dostat do situace, kdy nebudete mít
dostatek poukázek na to, abyste si zapsali
potřebné předměty, a bude vám hrozit vyloučení ze studia. V takovém případě můžete podat žádost o doplnění poukázek.
Před vlastním podáním žádosti je
vhodné zajít za svým proděkanem pro pedagogiku, nastínit mu okolnosti a probrat
s ním své šance na pokračování ve studiu.
Ačkoliv formálně o doplnění poukázek
rozhoduje děkan, činí tak nejčastěji právě
na doporučení proděkana pro pedagogiku. Na setkání si s sebou vezměte výpis
historie studia a přehled všech svých kreditů a poukázek.
Elektronická žádost
Žádost lze podat přes ISIS, kde
v záložce Portál studenta najdete ikonu
„Podání elektronické žádosti na studijní
oddělení“. Studijní referentka pak žádost
předá na patřičná místa. Nejdůležitější je
správně vyplnit kolonku Věc, kde vyplníte
příjmení své studijní referentky v závorce a předmět žádosti. Vlastní obsah poté
uvedete do textového pole.
V žádosti byste měli uvést důvody,
proč jste předměty nezvládli ukončit
v rámci běžných rezervních poukázek.
Dále by měl být uveden počet poukázek,
o které žádáte.
Něco za něco
Poukázky vám ale nepřidělí automaticky, záleží na rozhodnutí proděkana a děkana.
Podrobněji se můžete dočíst o pravidlech pro
přidělování náhradních poukázek na www.
ilist.cz, když si vyhledáte článek „Přidělování
náhradních poukázek není samozřejmostí“.
Pokud přidělení schválí, zpravidla se
s tím pojí nějaká podmínka. Například dokončení studia v nejbližším semestru nebo
získání určitého počtu kreditů bez ztráty
v dalším semestru.
Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění žádosti včetně přidělené podmínky vám škola zašle poštou domů
do vlastních rukou. Zároveň s tím se
vám poukázky objeví v systému, takže
je hned můžete používat pro registrace
a zápisy. Pokud ne, je třeba urgovat
nápravu u studijní referentky, nejlépe
se zmíněným dopisem v ruce. Nicméně
s jistou prodlevou mezi podáním žádosti
a vyřízením počítejte, proto si začněte
podmínečné doplnění kreditů vyřizovat
co nejdříve před ukončením zápisů na
další semestr.
Studenti Národohospodářské
fakulty pozor! NF dodatečné kreditní
poukázky neposkytuje. Můžete je ale
získat koupí od studenta, kterému
naopak na konci studia zbývají. Více
se dozvíte v článku „Nákup kreditových poukázek se může prodražit“ na
www.ilist.cz.
ISIS, inteligentní sluha kazdého studenta
ISIS představuje zkratku pro Integrovaný Studijní Informační Systém.
Tato čtyři písmena provází každého studenta i pedagogického pracovníka
od roku 2008 a lze předpokládat, že ho budou doprovázet až do konce
jeho působení na VŠE.
D
atabáze ISIS zahrnuje veškerou
studijní administrativu - poskytuje
informace o stipendiích, přihláškách, zkouškách, zápisech a registracích
předmětů, výsledcích testů a zkoušek nebo
přidělování bodů za semestrální práce.
Zároveň obstarává osobní management
studenta, poštu, odevzdávání prací, správu
dokumentů, je zde k dispozici i diskusní
fórum, blogy nebo hry. Jeho součástí jsou
další subsystémy jako portál veřejných
informací (rozvrhy, lidé na VŠE, katalog
předmětů), e-learning (elektronické testy
a zkoušení), e-agenda (ankety a průzkumy), věda a výzkum, manažerské funkce
sloužící vedení školy i veškeré technologické a vývojové zázemí. Ani ISIS nefandí
podvodníkům, a tak dokáže kontrolovat
z hlediska možného plagiátorství vložené
závěrečné a seminární práce.
Zprovoznění systému
ISIS pořídila VŠE jako hotový integrovaný systém od Mendelovy univerzity v Brně, která svůj Univerzitní informační systém (UIS) již úspěšně zavedla
na několika tuzemských i zahraničních
školách. Nový informační systém
byl spuštěn 20. srpna 2008,
kdy ještě neobsahoval
všechny funkce, které
má nyní. I když je už
plně funkční, vyvíjí se
i nadále. Letos například
přibylo uživatelsky přehlednější zpracování portálu.
ISIS je nyní
stěžejním informačním systémem školy
a funguje také ve
slovenštině a angličtině. Podrobné informace o systému lze získat na adrese
wiki.vse.cz i na stránkách Výpočetního
centra VŠE. Návody pro uživatele jsou
k dispozici také v dokumentaci ISIS. Obrátit se lze i na systémového integrátora.
Takový člověk pracuje na každé fakultě
a pomáhá řešit problémy s informačním
systémem. Případné nesrovnalosti v ISIS
týkající se studijních záležitostí řeší příslušná
studijní referentka.
7
STUDIUM
Studentský list - Průvodce prváka
8
Podle rozvrhu se poznají organizacní schopnosti
P
rvní semestr je pro vás, pokud jde
o rozvrh, jednoduchý. Fakulta vám
ho připravila sama, vy si tedy ve
většině případů dodatečně zapíšete jen jazyky a sportovní kurzy. V dalších semestrech už ale bude všechna práce jen na vás.
Základním nástrojem pro práci s rozvrhem je informační systém ISIS (isis.vse.
cz), přes který probíhají registrace a zápisy. Do rozhranní se vstupuje přes Portál
studenta v oddílu Moje studium rozkliknutím symbolu „tři stopy“. Je důležité
uvědomit si, co je registrace a co zápis.
Označení je vcelku logické, předměty si
nejdříve ve stanoveném období zaregistrujete, tedy vlastně „objednáte“, a ony
vám následně budou (nebo nebudou) zapsány, tedy „přiděleny“.
Registrace versus zápis
Na místě je také porozumět rozdílu
mezi registrací, automatizovaným zápisem a ručním zápisem. Během registrace
si vybíráte ze seznamu kurzů pro jednotlivé předměty tak, aby vám výsledný
rozvrh co nejvíc časově vyhovoval. Často
si také můžete vybrat mezi více přednášejícími či cvičícími. Nevybírejte si ale
předměty jen tak ledabyle. Je vhodné se
co nejvíce držet vašeho studijního plánu,
který naleznete na webových stránkách
vaší fakulty.
Při registraci volitelných předmětů
zase nezapomeňte, že máte jen omezený
počet kreditových poukázek a je škoda je
vyplýtvat kvůli hodinám čínské konver-
zace, když se vám možná budou hodit
při třetím pokusu o zdolání statistiky.
Myslete také na své schopnosti. Předmět
se může zdát jednoduchý tím, že je za
tři kredity, ale nakonec vás třeba pěkně
potrápí. Počet kreditů totiž ne vždy odpovídá náročnosti skutečné a odráží spíše
tu časovou.
Registrace trvá pokaždé delší časové
období a nemusíte při ní brát zřetel na
obsazení kurzu. Nezáleží dokonce ani na
tom, zda si předměty registrujete první
nebo poslední den. O přidělení
kurzu totiž rozhoduje
Postupně totiž takto probíhají tři kola
registrací proložených automatizovanými
zápisy. V prvním kole zápisu se přidělují
oborově povinné předměty (oP), ve druhém povinně volitelné (oV) a v posledním
celoškolsky volitelné (cVB), registrovat si
však můžete všechny naráz. Podrobný časový harmonogram můžete najít na stránkách školy (www.vse.cz) v sekci Studenti
pod názvem „Harmonogramy, registrace,
stud. předpisy“.
Ve třetím kole si pak navíc můžete
přihlásit i ty předměty, které jste si třeba
předem vůbec nezaregistrovali. Úpravy
ve svém rozvrhu můžete provádět ještě
prvních čtrnáct dní po začátku semestru,
opět pomocí ISIS.
Nástrahy automatizovaného zápisu
ročník studia a prospěch. Přednost mají
studenti vyšších ročníků a dále ti, kteří
ztratili během studia méně kreditů než
vy, tzn. většinou žádné.
Po registraci přijde takzvaný automatizovaný zápis, který rozhodne
o tom, zda budete, či nebudete studovat
registrovaný předmět v zapsaném kurzu. Během dodatečného, tedy ručního
zápisu si můžete zkusit zapsat předmět
v jiném čase nebo s jiným vyučujícím.
Avšak může se vám také stát, že se na vás
zkrátka nedostane a z předmětu se budete
muset zase odhlásit. Tak jako tak se váš
krásně sestavený rozvrh pěkně rozhází
a nezbude vám nic jiného, než to zkusit
na druhý, případně třetí pokus znovu.
Zapsat si svůj
vytoužený předmět
může být občas
docela těžké, pokud
je o něj velký zájem.
To pak aby měl jeden
málem strach, zda bude
mít vůbec celý semestr co studovat. Mazaného studenta tak napadne,
že se vyplatí zaregistrovat si předmětů
více a ono „už něco vyjde.“ Ale chyba lávky, to se vám může pořádně vymstít. Počet kreditů, který musíte během semestru
odstudovat totiž nikdy nesmí být nižší než
počet zaregistrovaných kreditů z automatizovaného zápisu. Pokud se vám tedy stane, že se během zápisu dostanete do všech
předmětů, a to se věřte nevěřte opravdu
stává, pěkně se následujících pár měsíců
zapotíte. Ulehčit vám může leda snaha
zapsat si místo vražedného koktejlu méně
náročné předměty a velká zásoba kofeinu.
Rady a postřehy
Při registraci i zápisech dávejte
pozor na to, kde se vámi vybrané kurzy konají. Cesta mezi Jižním Městem
a Žižkovem totiž trvá minimálně 34
minut, na což patnáctiminutová přestávka nestačí.
Ztrácet kredity kvůli rozvrhu se
příliš nevyplácí, naopak je dobré snažit se nasbírat jich co nejvíce.
STUDIUM
Studentský list - Průvodce prváka
Pripojte se k internetu snadno, rychle
a bezdrátove
V
ŠE zdarma nabízí svým studentům rychlé wi-fi připojení k internetu pomocí sítě Eduroam.
Připojit se můžete z notebooku, PDA,
popřípadě mobilního telefonu s operačním systémem Android, Windows Mobile
nebo Symbian.
K připojení budete dále potřebovat
heslo, které získáte po zadání svých přístupových údajů k ISIS na stránce edu-
roam.vse.cz, kde také najdete podrobný
návod k nastavení sítě a další užitečné informace. Bez uživatelského jména a hesla
je možný přístup do otevřené sítě VŠE,
která je však omezena pouze na školní
web a ISIS.
Veškerý provoz na síti je monitorován a oficiálně by měla být síť využívána
pouze ke studijním účelům. Samozřejmě
vás nikdo nebude postihovat za prohlíže-
ní facebooku nebo youtube, ale „závadným“ stránkám se raději vyhněte.
Zabezpečení sítě eduroam je velmi
důkladné a především starším mobilním
telefonům se i při správném nastavení
připojení nemusí podařit. Pokud narazíte na tento nebo jakýkoli jiný problém,
kontaktujte Centrum podpory uživatelů,
které najdete v místnosti SB22 na Žižkově nebo zavolejte na číslo 224 095 890.
Identifikacná karta je nutná pri skúske
aj v menze
K
aždý študent potrebuje svoju
identifikačnú kartu na VŠE. Prostredníctvom ID karty študent
môže platiť v menze, využívať školskú
knižnicu, používať zariadenia na kopírovanie v knižnici. ID karta slúži tiež na
identifikáciu študenta pri skúške alebo si
ňou môžete otvoriť vchod do niektorých
kolejí. Okrem toho je táto plastová kartička akýmsi zľavovým kupónom v rôznych podnikoch, obchodoch (napríklad
palác kníh Luxor) a reštauráciách. Dokonca je lacnejšou vstupenkou na party. Všetky zľavy sú uvedené na stránke
www.isic.cz.
Vydávajú sa dva druhy karty. V pr- O možnostiach jej objednania sa študenti
vom rade ide o bežnú multifunkčnú kartu, dozvedajú prostredníctvom ISIS. V prípade
ktorá okrem zľavy na dopravu v medziná- straty vám kartu kedykoľvek vyhotovia na
rodných linkách obsahuje všetky dosiaľ počkanie v miestnosti 22 v Starej budove.
uvedené zľavy. Vstupný poplatok je 290 Nevýhodou je, že musíte opäť zaplatiť 340
korún. Nadštandardom je karta ISIC, ktorá korún a platnosť je tá istá ako pri starej
karte.
prestavuje rozšírenejšiu forAk budete kartu vymu zliav a je medzinárodne
Rada na záver:
Netešte sa na fotku užívať na obedy, dobíja sa
uznávaným študentským
na ID karte. Vždy je hroz- priamo v menzách. Suma,
dokladom. Síce je drahší,
ná, je totižto fotená web- ktorú si človek dobije v jedstojí 340 korún, ale väčšina
kamerou a zvyčajne každý nej menze však nie je pouštudentov dáva prednosť
študent obracia kartu fotžiteľná v druhej. Na každú
práve jemu. Každoročne sa
kou dole.
menzu musí mať študent
však musí obnovovať platsamostatný účet.
nosť revalidačnej známky.
Index anebo e-index?
N
ěkteré fakulty používání indexů
považují nadále za nezbytné, pro
jiné je to přežitek a dávají přednost jeho elektronické podobě, e-indexu.
V současné době se indexy používají
i nepoužívají. Konkrétně Fakulty financí
a účetnictví (FFÚ) a Národohospodářská
fakulta (NF) papírové indexy vyřadily úplně. NF nevyužívá indexy už šest let. Podle
děkana fakulty FFÚ není potřeba zapisovat
známky do indexu, když se všechno stejně
zapisuje na ISIS do e-indexu.
Fakulty mezinárodních vztahů a Fakulta podnikohospodářská hodlají indexy
využívat i nadále. Nenutí
studenty zapisovat si
známky, ale doporučují
využívat možnosti zápisu, protože v případě nesrovnalostí je
rozhodující právě
zápis v indexu.
Oproti tomu Fakulta
informatiky a statistiky na inde-
xech stále trvá. Studenti si musí na začátku
semestru všechny předměty nechat zapsat
do svého indexu podle zápisového listu.
Tento zápis musí do jednoho
měsíce potvrdit jejich studijní oddělení. Dále také
výsledek každé zkoušky
je vždy třeba nechat zaznamenat do indexu. Naplnění
celého postupu je nezbytné
pro úspěšné dokončení semestru.
9
STUDIJNÍ MATERIÁLY
Studentský list - Průvodce prváka
10
Jak zvládnout hon na ucebnice a
skripta
V
ysoká škola ekonomická patří ke
univerzitám, které kladou důraz
na samostudium a proto leckdy
není od věci pořídit si učebnice. Možností,
jak je obstarat, se nabízí několik.
Pokud chcete investovat do nových
učebnic a skript, lze literaturu nakoupit
v některém z pražských knihkupectví
nebo v prodejnách skript ve škole. V atriu
Rajské budovy se nachází nakladatelství Oeconomica. Můžete využít i možnost nákupu přes internet na stránkách
www.eshopoeconomica.cz.
Na
začátku semestru nakladatelství obvykle nabízí slevy na nákup
učebnic.
Další,
avšak menší, prodejnu studijní
literatury najdete v suterénu budovy
na Jižním
Městě.
kolegů prostřednictvím portálů vsezone.cz a vseborec.
Protože ke každécz nebo na facebookové
Pokud patříte mezi
mu předmětu najdete na
skupině Antik VŠE. Na nich
nenáročné studenty a poserveru ISIS několik titulů,
najdete
aktuální inzeráty
stačí vám starší kousky,
vždy si dopředu zjistěte
s
nabídkou
i poptávkou
opět se nabízí několik způ(nejlépe od starších koleučebnic.
Fyzické
inzeráty
sobů, jak je získat. Snadnou
gů), které učebnice budete
hledejte
na
nástěnkách
ve
cestu k použitým učebnicím
skutečne potřebovat. Kuškole,
zejména
na
Jižním
nabízí školní bazar skript,
pujte pokud možno co nejaktuálnejší verzi, v někte- městě a ve druhém patře
který se nachází ve čtvrtém
rých předmětech by vám Staré budovy na Žižkově.
patře Staré budovy na Žižnákup staršího vydání
Ty, kteří rádi smlouvakově. Ušetříte v průměru
mohl nemile zkompliko- jí o cenách, jistě potěší, že
asi třicet procent z ceny
vat přípravu na zkoušku.
druhý nebo třetí týden kažnové knížky. Dříve, než
tam dojdete osobně,
dého semestru se na Jižním
navštivte server antik.vse.cz a po- Městě koná burza učebnic, kde se dá většina
žadovaný titul si objednejte. Pokud potřebných knih.
bude zrovna skladem, můžete si
Nejekonomičtější variantu představuje
ho hned druhý den návštěva stránek knihovny ciks.vse.cz. Školvyzvednout. Pokud ní knihovna vám většinu skript absenčně zane, budete umístěni půjčí na měsíc, někdy dokonce na semestr,
do pořadníku.
a to za roční poplatek 20 korun. Tady se
Literatu- však bez rychlosti neobejdete, protože poru si můžete čet nabízených kusů je omezený a poptávka
z a k o u p i t výrazně převyšuje nabídku. Můžete si titul
taktéž od rezervovat, těžko se ale odhaduje, kdy se na
s t a r š í c h vás dostane.
Úspornější varianty
TIPY
Se seminárkou vám pomuze internet
B
ěhem svého studia na VŠE budete psát mnoho seminárních prací
a tvořit prezentace v Power Pointu. K vyhledávání potřebných informací
budete jistě používat internet, potažmo
Google. Elektronické informační zdroje
dostupné pouze studentům a zaměstnancům VŠE (www.vse.cz/zdroje) vám
nabízí rozsáhlé databáze, ve kterých
najdete knihy, odborné články, vědecké
publikace, články z českého denního
tisku, ale například i data o podnikatelských subjektech či znění právních
předpisů. To vše v elektronické podobě
a pochopitelně zdarma. K elektronickým
zdrojům se můžete připojit odkudkoli na
výše uvedeném odkazu za použití svého
loginu do školní sítě.
Odborné články ano, Wikipedia ne
Bývalý učitel Petr Bartoň z Národohospodářské fakulty ve svém stále
platném Manuálu k psaní kvalifikačních
prací z roku 2009 upozorňuje: „Wikipedia jako rozcestník pro další četbu
je super, dá se použít i jako seznámení
s problematikou. Nikdy však nesmí být
použita jako citovatelný autorizovatelný
zdroj poznání.“
Pedagogové často doporučují jstor.
org, repec.org nebo stránky Národního
úřadu pro ekonomický výzkum (The National Bureau of Econonomic Research
- nber.org). VŠE ve spolupráci s ekonomickým institutem CERGE, který se zabývá vzděláváním doktorských studentů
a výzkumem, nabízí pestrou škálu možností na econlib.cz/zdroje.
STUDIUM
Studentský list - Průvodce prváka
M
Tisknout, kopírovat i surfovat
muzete na kazdém rohu
11
Foto: Jan Herch
noho kurzů během studia pro- k dispozici studentům po celou
Provozní doba studoven a učeben
bíhá v počítačových učebnách, otevírací dobu budovy. Případkteré se nacházejí jak na Jižním ně lze využívat připravených
Žižkov
Jižní Město
Městě, tak ve Staré budově nebo Studijním stolů pro vlastní notebooky.
Studovna SB019
Vestibul
Po – Pá 7.00 – 20.00
Po – Pá 6.00 – 22.00
a informačním centru Jarov. V učebně
1. a 2. patro učeben
So 7.00 – 18.00
probíhá výuka podle rozvrhu a využít ji IT je i na Žižkově
Po
– Pá 7.30 – 20.00
3.
patro
proto můžete jen v případě, že je tam volNa počítačové učebny
So 9.00 – 16.00
Po – Pá 7.00 – 20.00
no. V případě potřeby lze potom najít počí- narazíte také ve Staré budově
Studijní informační cen- (otevřeno vždy jen jedno
tač i ve studovnách, které slouží výhradně v prvním a ve druhém patpatro)
trum Jarov
pro individuře. Mají číslo
Po – Pá 7.30 – 22.00
ální studium.
SB103 – SB109
Přístup k diskům z domova
Jinak řečeno,
a
SB202
–
Každý student získává prostor
můžete přijít
SB207.
Všechny
ostatní učujících), je vám zde k dispozici kromě
na školním disku, kam může ukládat
kdykoli
běpočítače
před
těmito
učeb- počítačů i další tiskárna. Další učebna je
své práce nebo různé soubory. Přístup
hem otvíranami
jsou
studijní,
a
po- v Rajské budově ve čtvrtém patře, ta je ale
k němu je ve škole snadný (najdete ho
jako disk H). Mimo školu pak rychlé
cích
hodin.
kud jsou volné, jsou vám určena pouze studentům Podnikohospodářpřipojení zajistí webový prohlížeč na
V případě, že
zcela k dispozici. Je zde ské fakulty.
adrese netstorage.vse.cz po zadání jméVýhradně zahraniční studenti mohou
je studovna
v každém patře umístěna
na a hesla do školní sítě, avšak ovládání
plná, prostě
tiskárna, která slouží pro tisknout ve čtvrtém patře v Rajské budově.
a práce zde není příliš přátelská.
počkáte,
až
studentský tisk po přiložení Knihovny na Žižkově i na Jižním Městě také
Další poměrně novou možností
někdo odejde.
ID karty s nabitou peněžen- umožňují samoobslužné kopírování, skenoje použití FTP klienta podporujícího
Studijní
kou.
Tu lze nabít u přepáž- vání i tisknutí.
zabezpečený přenos SFTP nebo FTPS
stolní počítaky
za
dveřmi SB022 nebo
(například WinSCP). Práce s ním je
če najdete na
pomocí
automatu umístě- Příručka pro bezradné
podobná jako v Total Commanderu, se
Jižním Městě
ného
v
druhém
patře Staré
Veškeré další otázky v oblasti výpočetní
kterým se na škole zajisté setkáte. Popis
ve
třetím
budovy.
Jedna
černobíle techniky vám pomůže zodpovědět Příručka
nastavení a připojení k diskům (osobní
a projektové) najdete na stránkách Výpatře
(číslo
vytisknutá stránka formá- pro bezradného uživatele na Jižním Městě,
početního centra (vc.vse.cz) v sekci Pro
dveří JM352).
tu A4 stojí 1,50 a barevná které vydává Výpočetní centrum a je online
studenty – Služby sítě VŠE – Vzdálený
V této velké
stránka 8 korun.
k dispozici na tomto odkazu, další informapřístup k diskům v síti VŠE.
studovně je
V přízemí Staré budo- ce můžete najít také na stránkách vc.vse.cz.
k
dispozici
vy se nachází velká a nově I přes spoustu technických a pro někoho nic
zrekonstruovaná
počítačová studovna. neříkajících pojmů zde najdete vše potřebbarevná i černobílá tiskárna a scanner. Pro
rychlé použití jsou připraveny v suterénu Když zde neprobíhá žádný zkouškový test né. A kdyby vám toto všechno bylo málo,
u vrátnice také počítače, které tu jsou (který si v současnosti oblíbilo mnoho vy- můžete se pustit do křížku s pracovníky Výpočetního centra osobně v SB022.
Tisk z počítače mimo učebnu
Pokud jste ve škole, pracujete
na notebooku a potřebujete něco
vytisknout, nemusíte hledat volný
počítač v učebně nebo pracovně, ale
můžete tisknout přímo z vašeho počítače. Předtím si však musíte nainstalovat aplikaci iPrint a vybrat tiskárnu
k tisku (určit patro, černobílý nebo
barevný tisk).
Nastavení vám pak zůstane zachováno a můžete v klidu tisknout
i příště. Návod a aplikace ke stažení
najdete opět na stránkách Výpočetního centra v sekci Rady a návody
– iPrint.
KNIHOVNY
STUDOVNY
Studentský list - Průvodce prváka
Knihovna není neprítel, ale pomocník
K
základní i doporučenou sdělí výpůjční lhůtu. Obvykle bývá jeden
nihy potřebné ke
TIP
literaturu k předmětům měsíc, u některých skript jeden semestr.
studiu si lze opatřit
Potřebujete
vrátit vyučovaným v prvním roč- Některá literatura je absenčně dostupná
několika způsoby.
výpůjčky
z
žižkovské
níku. Nachází se v přízemí pouze na týden.
Buď si je koupíte, což vás
knihovny, ale nestihli jste
Jestliže zvolíte prezenční formu výbudovy B.
ovšem vyjde dráž, nebo
to v otevírací době? Vyupůjčky,
stačí najít ve studovně volné mísAbyste
mohli
plně
vynavštívíte knihovnu.
žijte BiblioBox. Najdete
to
a
z
regálů
vybrat materiál ke studiu.
užívat
všech
služeb
CIKS,
Pro studenty a zaho v prvním patře Staré
je
třeba
se
zaregistrovat.
městnance VŠE funguje
Kromě knih a skript zde máte k dispozici
budovy před vchodem
Centrum
informačních
do učebny č. 127. Vráce- Budete potřebovat iden- i noviny a časopisy, včetně cizojazyčná kniha bude odepsána tifikační kartu a doklad ných. Ve výjimečných případech si můa knihovnických služeb
z vašeho konta následují- totožnosti. Roční regist- žete prezenční materiály vypůjčit domů
VŠE (CIKS). Tvoří jej
cí pracovní den.
ústřední Knihovna VŠE
rační poplatek činí dvacet přes noc. Musíte je však do knihovny
na Žižkově a Studijní
vrátit další den před desátou hodinou.
korun.
knihovna na Jižním Městě. Pod výpočetMezi další služby knihovny pak
ní centrum spadá Studijní centrum Jarov. Služby knihoven
patří zprostředkování přístupu k dataRegistrovaným uživatelům nabízí CIKS
Mezi základní služby sítě knihoven bázi diplomových prací, elektronickým
více než 420 tisíc svazků neperiodických CIKS patří absenční a prezenční vý- zdrojům VŠE či k virtuální ekonomické
publikací a vázaných periodik z oblasti půjčky. Pokud si chcete knihy či skripta knihovně Econlib. Podrobné informace
ekonomické vědy a souvisejících oborů.
vypůjčit absenčně, musíte si je nejprve o službách knihoven na VŠE lze najít na
objednat, a to prostřednictvím knihovní- http://ciks.vse.cz.
Pražský svět knihoven
ho systému Aleph. Najdete jej na adrese
Kromě knihoven
http://library.vse.
na VŠE můžete nacz/, kde se přihlásíte
Otevírací doba knihoven
vštívit i další pražské
pomocí jména a hesla
Absenční výpůjčky Žižkov
knihovny. Široký výdo ISIS.
• Pondělí 9.00 - 18.30
běr literatury z oblasti
Před samotným
• Úterý - čtvrtek 8.00 - 18.30
ekonomie, bankovniczadáním požadavku
• Pátek 8.00 - 17.30
tví, práva a výpočetní
na vypůjčení knihy je
Čítárna a studovna Žižkov
techniky nabízí napříještě důležité zkont• Pondělí 9.00 - 19.00
klad Odborná knihovrolovat, kde si lze vy• Úterý- čtvrtek 8.00 - 19.00
• Pátek 8.00 - 18.00
na České národní banbranou knihu vyzvedStudijní knihovna Jižní Město
ky, Národní knihovna
nout, na jak dlouho si
• Pondělí 9.00 - 18.00
ČR, knihovna instiji lze vypůjčit a kdy
• Úterý - Čtvrtek 8.00 - 18.00
tutu CERGE-EI nebo
bude dostupná. Po• Pátek 8.00 - 16.00
Knihovna Akademie
kud je kniha právě
věd ČR. Více informaNejrozsáhlejší výběr má Knihov- půjčená, za rezervaci
Poznámka: Na začátku a na
cí o těchto knihovnách
na VŠE na Žižkově, kterou najdete v me- zaplatíte deset korun,
konci akademického roku či běnaleznete
na našem
zaninu Staré budovy (při výstupu do prv- pokud ne, je objedhem zkouškového se provozní
webu
www.ilist.cz
ního patra ji nemůžete minout). Studenti návka zdarma.
doba mění. Aktuální informace si
(stačí si vyhledat heslo
Při vyzvednutí
prvního ročníku často navštěvují i Stuověřte na ciks.vse.cz.
„pražské knihovny“).
dijní knihovnu Jižní Město, kde najdou knihy vám knihovnice
Foto: Jan Herch
12
Ve studovne najdete uzitecné knihy i klid
Studium odborné literatury je
nedílnou součástí vysokoškolského
života. Pokud nemáte na čtení
doma nebo na koleji klid, zajděte
do studoven.
S
tudovny se nachází na Jižním Městě,
na Žižkově a v areálu kolejí na Jarově. Studijní knihovna Jižní Město
se dělí do dvou částí na studovnu hlavní
a jazykovou. Hlavní slouží především pro
studium těch knih, které jsou dostupné prezenčně, nebo je lze vypůjčit jen na týden.
Najdete zde i počítače pro procházení elektronických informačních zdrojů. V jazykové části najdete vybavení pro samostudium
cizích jazyků včetně techniky pro sledování zahraničních satelitních programů.
Kde hledat informace
Na Žižkově můžete kromě knihovny
a studovny navštívit také další místa, kde
lze čerpat nové vědomosti. V Mediatéce
jsou počítače, které slouží především pro
práci s elektronickými informačními zdroji. Knižní fond Mediatéky využijí zejména
studenti Fakulty financí a účetnictví (publikace Světové banky, České národní banky
STUDIUM
Studentský list - Průvodce prváka
Official Publications of the Euči Mezinárodního
TIP
ropean Communities. Soustřeměnového fondu).
Při studiu se sice
ďuje se na ekonomické otázky,
Dalším
místem,
musí doplňovat tekulegislativu, regionální a sociální
které se nachází v zadtiny, ale do studovny
politiku a na problematiku sponí části knihovny na
zamiřte jen s neslazejenou s rozšiřováním Evropské
Žižkově, je studovna
nou vodou. S kolou
unie.
pro skupinovou práci,
a jinými ochucenými
Nesmíme opomenout ani
kde můžete na rozdíl od
nápoji vás do studovStudijní
informační centrum na
ostatních prostor stuny nepustí.
Jarově (SIC), které sídlí ve stejdovny mluvit.
Další informace
né budově jako menza a další
Na tomto místě
a aktuální provozní
učebny. SIC nabízí k nahlédnutí
původně byla Knihovna
doba na ciks.vse.cz.
denní tisk, časopisy a v nepoPavla Eislera, zaměřená
slední řadě také počítače s tisna mezinárodní vztahy
a Evropskou unii. Její sbírky jsou součás- kárnou a kopírku.
tí hlavní studovny, stejně tak jako sbírky
Evropského dokumentačního střediska. Do studovny bez bund
To shromažďuje a zpřístupňuje materiáPřed tím, než studovnu navštívíte,
ly, které docházejí bezplatně z Office of je třeba se seznámit s určitými pravidly.
P
Do studovny se nesmí vstupovat s taškami a kabáty, které lze odložit v šatních
skříňkách v prostorách knihovny. Když
do studovny vcházíte, knihovnice vás
požádá o přihlášení pomocí ISIC karty,
kterou si před prvním vstupem musíte
v knihovně zaregistrovat. Naopak když
odcházíte, odhlašovat se není třeba.
Jelikož studovny slouží především pro
studium a návštěvníci zde hledají klid, je
nezbytné se chovat tiše a telefonování je
zakázané.
Knihy si můžete brát rovnou z regálů
- je proto jednodušší si požadovanou knihu vyhledat v souborném katalogu Aleph,
zapsat si hřbetní štítek a podle toho se
snadno zorientujete. Když už knihu používat nechcete, nevracejte ji na původní,
ale na označené odkladové místo.
Opisovat se nevyplácí
roti plagiátorství a opisování bojují
všechny vysoké školy. Pro potírání
těchto neduhů na úrovni diplomových prací používá VŠE informační
systém zaměřený na detekci podobných či
identických částí prací.
Software Theses.cz upozorní na
podobnost pasáží a následně záleží na
pedagogovi, jak bude reagovat. V nejzávažnějších případech se problém může
dostat před Disciplinární komisi. Mezi
nejčastější prohřešky patří špatné citace
a odkazy. Do systému jsou zahrnuty ne-
jen starší práce studentů, ale i publikace
a internetové stránky využívané jako
oblíbený zdroj informací.
Trochu jinak jsou na tom studenti
Národohospodářské fakulty, kde veškeré odevzdávané materiály prochází
kontrolou serveru odevzdej.cz, který
vyhodnocuje podobnost pasáží. Pedagog
následně určí, zda se jedná o prohřešek
a o jak vážný.
Nejspolehlivější obranou proti
nařčení z opisování je správné citování
a parafrázování. Stačí se držet několi-
ka jednoduchých pravidel a problémy
se vám vyhnou. Rozhodně se nevyplatí
zamlčovat zdroje, zvláště když jich některé práce mají předepsaný minimální
počet, který je nutné dodržet.
Zvláštní kapitolou představuje
opisování při testech. Pokud se něco
chcete opravdu naučit, nespoléhejte na
souseda či tahák, v případě odhalení
budete v nejlepším případě od zkoušky
vyhozeni. V horších případech se dostanete až před zmiňovanou Disciplinární
komisi.
Jak vybrat pri oslovování ten správný
titul?
S
nad každý student někdy přemýšlel
o tom, jak správně oslovit svého
vyučujícího. Na akademické půdě
se to totiž nejrůznějšími tituly jen hemží.
Mnohdy navíc mají naši vyučující hned
několik titulů. Jak tedy zvolit při oslovení
ten správný a nikoho neurazit? Poradíme
vám, jak předejít faux-pas.
Před prvním setkáním s vyučujícím
je nejlepší vyhledat si jméno dotyčného
v ISIS. Zde zjistíte nejen, jaké tituly dotyčná má, ale i jak vypadá. Tituly bývají
také uvedeny na jmenovkách na dveřích
kateder. Obecně potom platí, že oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem.
Snadné je tedy s držiteli titulů prof.
nebo doc. Ty oslovujeme jednoduše
pane profesore, pane docente. Absolventy doktorských studijních programů, kteří se honosí titulem Ph.D., pak
oslovujeme pane doktore. V minulosti
byl udělován i titul CSc. (kandidát věd),
který odpovídá dnešnímu Ph.D. Setkat
se na půdě VŠE můžete ale i s doktory
práv (JUDr.), doktory filosofie (PhDr.),
inženýry (Ing.) nebo magistry (Mgr.).
Pozor! Všechny tituly mají samozřejmě i své ženské protějšky a ženy
proto oslovujeme paní docentko, paní
inženýrko, paní magistro a tak dále.
13
ŠKOLNÍ VYCHYTÁVKY
Studentský list - Průvodce prváka
14
12 webových adries, bez ktorých sa nezaobídete
Heslo „na internete je všetko“ by
bolo možné upraviť na „internete je
takmer všetko“. Počas štúdia na vysokej
škole sa bez internetu jednoducho nezaobídete. Je nie len zdrojom podkladov
a informácií k štúdiu, ale aj nástrojom
získavania „životne“ dôležitých informácií, ktoré vám pri štúdiu výrazne pomôžu.
www.vse.cz
Oficiálne stránky školy. Z týchto
stránok sa dostanete na stránky jednotlivých fakúlt a katedier, Centra telesnej
výchovy a športu, a na stránky študentských organizácií. Nájdete tu aktuálne
jedálne lístky a cenníky menzy, zdravej
výživy a pizzerie. Na tejto stránke sa pravidelne objavujú aj informácie o akciách,
ktoré sa v najbližšej dobe búdu na škole
konať. V sekcii „Študenti“ vás určite zaujme harmonogram akademického roka.
www.ilist.cz
Ide o internetovú verziu Studentského listu, ktorý práve držíte v rukách.
Na stránkach nájdete veľa zaujímavých
článkov o dianí na škole i mimo nej,
rozhovory, ankety, blogy študentských
organizácií, ale aj súťaže o ceny.
vc.vse.cz
Domáca stránka Výpočtového centra. Tu nájdete všetky dôležité informácie
o školskej sieti, identifikačných kartách,
predaji kariet na MHD. Pri akýchkoľvek
problémoch sa môžete obrátiť na Centrum podpory užívateľov, ktoré na týchto
stránkach taktiež uverejňuje dôležité
informácie. Taktiež sa tu dozviete všetko
o informačnom systéme ISIS
isis.vse.cz
Stránky Integrovaného študijného
informačného systému VŠE. V tomto
systéme je vedená kompletná študijná
agenda ako registrácie predmetov a zápisy, e-indexy a mnoho iného. Nájdete
tu nielen kontakty na osoby pôsobiace
na VŠE, katalóg predmetov, ale aj všetky
informácie o vašom štúdiu, vrátane elektronického indexu. Viac o ISIS si prečítajte v samostatnom článku.
videoserver.vse.cz
Videoserver školy, na ktorom nájdete sprievodcu budovami na Južnom Meste a na Žižkove, záznamy z niektorých
podujatí a videozáznamy vybraných
prednášok.
ciks.vse.cz
Webový portál Centra informačných a knihovníckych služieb VŠE,
odkiaľ sa dostanete k informáciám
o školských knihovniach a k elektronickým informačným zdrojom. Priamo
cez tieto stránky je možné sa dostať do
súborného katalógu VŠE, inou cestou je
stránka http:/library.vse.cz/aleph. V súbornom katalógu si môžete vyhľadávať,
rezervovať a objednávať knihy, jediné čo
k tomu potrebujete je ID číslo (číslo na
vašej identifikačnej karte) a heslo, ktoré
dostane pri registrácii do knižnice, pozor toto heslo je nutné si do 24 hodín
zmeniť.
suz.vse.cz
Stránky Správy účelových zariadení
(stará sa o prevádzku kolejí a menzy).
Táto stránka je užitočná najmä pre študentov ubytovaných na kolejích VŠE.
Nájdete tu všetky dôležité informácie
o jednotlivých blokoch kolejí, cenník,
ale aj harmonogram podávania žiadostí
o ubytovanie, ktorú si taktiež podáte cez
túto stránku .
www.vscht-suz.cz/suz
V sekcii stravovanie nájdete cenník
a jedálny lístok menzy Volha na Južnom
Meste.
www.kolej.cz
Táto stránka môže byť veľmi užitočnou, ak nedostanete kolej alebo na
nej jednoducho bývať nechcete. Súčasťou
stránky je prehľad kolejí v ČR, ale ponuky na ubytovanie pre študentov a za
študentské ceny.
rpc.vse.cz
Za skratkou RPC sa skrýva Rozvojové a poradenské centrum, ktoré na svojich
stránkach uverejňuje aktuálne pracovné
príležitosti, zadania odborných súťaží,
prezentácie a akcie firiem a RPC na VŠE.
Využijete aj rady ako napísať životopis
alebo motivačný dopis. Prostredníctvom
týchto stránok si tiež môžete dohovoriť
konzultáciu s personálnou poradkyňou.
www.vseborec.cz
Stránka, ktorá sa stane neodmysliteľnou súčasťou vášho štúdia. Nájdete tu
mnoho užitočných materiálov takmer ku
všetkým predmetom, referencie na učiteľov a predmety priamo od študentov.
Určite využijete aj služby bazaru učebníc
či možnosti predať nepotrebné učebnice
cez inzerát. Môžete sa tiež zúčastňovať
pravidelných ankiet alebo si vymieňať
informácie nielen o štúdiu s ďalšími kolegami cez chat alebo diskusiu.
antik-vse.cz
Stránky antikvariátu s učebnicami
na VŠE. Cez vyhľadávač jednoducho zistíte, či je daná kniha na sklade a môžete
si ju objednať, potom si ju stačí len vyzdvihnúť priamo v antikvariáte na štvrtom poschodí v SB.
Soutěž
VYHRAJTE
SE STUDENTSKÝM LISTEM!
Připravili jsme pro vás speciální soutěž o zajímavé ceny. Pro nejrychlejší z vás máme kosmetiku od společnosti L’Oréal,
vstupenky na kulturní akce, lahev sektu a další. V novém čísle Studentského listu, které vychází prvního října najděte odpověď
na následující otázku:
V rozhovoru o poplatcích zmiňuje prorektor Soukup groteskní výmluvu jedné studentky. Na základě
čeho si slečna přála prominutí poplatku za studium?
Odpověď posílejte na emailovou adresu [email protected] Každá správná odpověď vyhrává stylovou propisku a pět nejrychlejších odpovědí získá hodnotné ceny.
VEDENÍ ŠKOLY
Studentský list - Průvodce prváka
V
Kdo je kdo na VSE
čele vysoké školy stojí rektor. Ten
univerzitu zastupuje a rozhoduje ve
všech důležitých věcech, které se jí
týkají. Volí jej Akademický senát školy na
čtyři roky. Prvním úkolem rektora po zvolení
je sestavení nového vedení školy, do kterého
si vybírá několik spolupracovníku – prorektorů. Současný rektor
Vedení fakult
školy Richard Hindls,
Škola se skládá
který v roce 2009 podruz fakult, které mají
hé obhájil svůj post, má
své vedení. Každé faprorektorů pět.
kultě „šéfuje“ děkan,
s nímž spolupracuje
Co je Akademicněkolik proděkanů.
ký senát
Tyto pracovníky si
Akademický senát
děkan vybírá sám
VŠE připomíná parlaa určuje také jejich
kompetence.
ment. Volí jej členové
Pro studenty je
akademické obce, což
důležitý proděkan pro
jsou učitelé a studenti.
pedagogiku. Pomáhá
A co takový akademicvyřešit všechny záleký senát dělá? Kromě
žitosti, které nespavolby rektora schvaluje
dají do kompetence
také rozpočet školy a
studijních referentek.
další důležité předpisy,
jako je například studijní řád. Má také vliv
na pravidla pro přidělování kolejí. Každá
fakulta má také svůj vlastní, takzvaný „malý
senát“, který funguje podobně.
Doc. Ing.
Stanislava
Hronová,
CSc., dr. h. c.
prorektorka
pro vědu a
výzkum
Doc. Ing.
Hana
Mikovcová,
Ph.D.
prorektorka
pro studijní a
pedagogickou
činnost
15
Opisování posuzuje komise
Pod senáty pracuje také disciplinární komise, ke které se může dostat každý, kdo spáchal nějaký přestupek. Podle
některých fakult je takovým přestupkem
například opisování při zkouškách nebo
kopírování cizích textů v seminárních
nebo diplomových pracích. Za takové
prohřešky hrozí studentům až vyloučení
ze studia.
Na VŠE jsou ale i jiné funkce se „záhadnými jmény“. Kvestor by se dal označit za nejmocnějšího z nich. Má totiž na
starosti hospodaření a majetek VŠE a vůbec se stará o provoz školy.
Kandidování do senátu
Za určitých podmínek
může student do senátů kandidovat také. Pokud se tak
rozhodne, má docela slušnou šanci. I když je na VŠE
spousta studentů, volby do
senátu (jakéhokoli) zůstávají
většinou záležitostí nepříliš
viditelnou. K vítězství v posledních volbách stačilo
i něco málo přes 40 hlasů.
Doc. Ing.
Jakub Fischer,
Ph.D.
prorektor pro
strategii
Prof. Ing.
Hana
Machková,
CSc.
prorektorka
pro zahraniční
vztahy a public
relations,
statutární
zástupce
rektora
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.,
dr. h. c - rektor
Dalším zvláštním slovem je pedel.
Ten však na rozdíl od kvestora nemá
moc téměř žádnou. Objevuje se při všech
promocích a slavnostních shromážděních
školy a poznáte ho podle toho, že třímá
školní žezlo.
Důležité adresy
Vedení: www.vse.cz/vedeni
AS VŠE: senat.vse.cz
Prof. Ing.
Jindřich
Soukup, CSc.
prorektor
pro sociální
záležitosti a
finance
Ing. Libor
Svoboda
kvestor
FAKTA O VŠE
Studentský list - Průvodce prváka
16
Studenti se podílí na resení problému ve skole
Aktivní
studenti
a
profesoři
s názorem se mohou seberealizovat
přímo na škole. Stačí kandidovat
do celoškolského nebo fakultního
Akademického senátu.
A
kademický senát (AS) je především
zprostředkovatel mezi vedením
školy a lidmi, kteří ji navštěvují.
Každý ze školy se totiž může prostřednictvím zvolených senátorů pokusit prosadit
své zájmy týkající se studia nebo upozornit
na problémy a sdělit připomínky k fungování školy. Nižším orgánem jsou senáty
samotných fakult. Jejich kompetence
a úkoly jsou velmi podobné, avšak omezené pouze na fungování v rámci fakulty.
Co se řeší v AS
Formálně je AS samosprávný zastupitelský orgán složený z kurie profesorů
a studentů. Navrhuje jmenování rektora mohou využít svého volebního práva volit
a také ho odvolává, schvaluje vnitřní do fakultního i celoškolského senátu. Stupředpisy, dlouhodobý záměr a rozpočet denti volí do všech senátů zvlášť své záškoly. Neformálně se jedná o skupinu aka- stupce a učitelé zase vybírají ze svých řad.
Každý má povoleno volit pouze jeddemických pracovníků a studentů, která
nou. Kandidáti se snaží
se podílí na fungování
získat hlasy v průběhu
školy. Návrhy, které se
Akademický senát
volební
kampaně, která
na jednáních probírají,
Rozhoduje o zřízení,
může
probíhat
až do šesmohou podávat pouze
sloučení, splynutí, rozděti
hodin
ráno
první den
členi AS VŠE, rektor, prolení nebo zrušení součástí
vysoké školy.
voleb. Do AS jsou zvoleni
rektor a kvestor, děkan,
Kontroluje využívátři akademičtí pracovníci
akademický senát fakulty
ní finančních prostředků.
a dva studenti, kteří zísnebo odborové organizaUsnáší se o návrhu na jmekali nejvyšší počet hlasů.
ce působící na škole.
nování rektora.
V současnosti zasedá senát
Schvaluje předpisy,
zvolený pro období 2012
Volit mohou
rozpočet, výroční zprávu,
- 2012. Na webových
všichni
hodnocení činnosti, podstránkách senátu jsou
Příslušníci
senátu
mínky pro přijetí ke studiu,
k nalezení i seznamy člese volí v přímých voldlouhodobý záměr.
nů a zápisy z jednotlivých
bách tajným hlasováním.
jednání.
Všichni kantoři i studenti
Specialita ceských vysokých skol: inzenýr ekonomie
P
okud řádně a včas splníte všechny
své povinnosti, objeví se po pěti letech studia na VŠE před vaším jménem titul Ing., neboli inženýr. Tento titul
se v České republice uděluje absolventům
magisterských studijních programů v oblasti
ekonomie, techniky, zemědělství a vojenství.
V zahraničí, zejména pak u našich
západních sousedů, je však titul inženýra
spojován zejména s technickými, a nikoli
s ekonomickými obory. Často zde proto
Před 92 lety se nejen formoval
Československý stát, ale byla také
založena předchůdkyně VŠE. Její
historie je především obrazem
měnící se politické situace.
P
rávě jste nastoupili na vysokou školu, jejíž historie se datuje již od roku
1919, kdy začala fungovat pod jménem Vysoká škola obchodní. Následně změnila svůj název ještě čtyřikrát. Zažila nejen
německou okupaci, kdy jako ostatní vysoké
školy byla nacisty uzavřena, ale i komunistickou totalitu. Po převratu prošla komunistickými čistkami, vychovávala komunistické
ekonomy a nevyhnula se reformám, které
zrušily udílení titulů absolventům (promovaní ekonomové). Titul inženýr byl zaveden až
v šedesátých letech.
čeští inženýři ekonomie musí vysvětlovat,
že techniky nejsou a technický obor nestudovali.
Kde se tedy titul inženýra na VŠE vůbec vzal? Při hledání odpovědi je potřeba
nahlédnout do historie VŠE. V roce 1919
byla jako jedna z fakult Českého vysokého
učení technického založena Vysoká škola
obchodní, která se stala první předchůdkyní
naší alma mater. Právě do této doby sahají
historické kořeny udílení „technického“ titu-
lu inženýra i studentům ekonomie.
VŠE ale není jediná, z níž si absolventi
ekonomických a příbuzných oborů odnáší
inženýrský titul. Podobně jsou na tom například studenti Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně nebo Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.
Jinak jsou na tom absolventi oboru Ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy. Ti se po splnění všech studijních
povinností stávají magistry.
Historie VSE
Jak VŠE známe dnes
Vysoká škola ekonomická, tak jak ji
známe dnes, vznikla z Hospodářské fakulty
Vysoké školy politických a hospodářských
věd roku 1953. Jejím sídlem se staly prostory bývalé učňovské školy, dnešní Staré
budovy. Složení fakult se měnilo do roku
1990, kdy bylo založeno pět nových fakult,
v roce 1996 se k nim připojila šestá, Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Budova školy na Jižním Městě funguje od roku
1994. Od sametové revoluce VŠE začala
reorganizovat své fungování. Jako první
u nás zavedla kreditní systém studia, stala se
členem prestižního Společenství evropských
manažerských škol, dokončila Vencovského
aulu, otevřela Rajskou budovu a roku 2008
zavedla studijní informační systém.
Mezi hlavní úspěchy VŠE patří ocenění pro nejlepší ekonomickou univerzitu ve
střední a východní Evropě, jako první univerzita v historii českého vysokého školství
získala od Evropské unie certifikát ECTS
label.
Významní absolventi
Jistě není na škodu připomenout
známé absolventy VŠE, mezi které patří
především prezident Václav Klaus, současný
rektor VŠE Richard Hindls, bývalý premiér
Miloš Zeman, guvernér ČNB Miroslav Singer, ekonom a politik Valtr Komárek, bývalý
premiér a statistik Jan Fischer, ekonom Vladimír Dlouhý a bývalý předseda ČSSD Jiří
Paroubek.
Studentský list - Průvodce prváka
LÉKAŘI
MENZY
Menzy nabízí levné jídlo, pizzu i dietní pokrmy 17
Většinu prváku nejspíš strávíte na Jižním městě. Nejbližší možností stravování
je menza VŠCHT v suterénu koleje Volha.
Cesta k ní není složitá: jde o první budovu,
na kterou narazíte, pokud zamíříte z areálu
VŠE ne rovně k autobusové zastávce Volha,
ale vlevo. Za hlavní jídlo s polévkou a pečivem tady zaplatíte jednotně 41 korun,
v
nabídce najdete i minutky, nápoje a doMenzy pro ekonomy
plňkový
prodej.
Ti, které hlad zastihne na Žižkově,
Pokud nemáte chuť ani na jedno
mají hned několik možností. Hlavní žižkovská menza je Italská, která se nachá- z pěti jídel, je dobrou volbou populární stuzí u šaten v Rajské budově. Její úroveň dentská hospoda Blanice, která se nachází
však budete muset posoudit sami, v době na opačné straně od školy, přímo v budově
uzávěrky probíhal výběr nového provo- stejnojmenné koleje. Za jídlo tu sice zaplatíte přinejmenším dvojnázovatele poté, co stávající
Menzy Veget a Pizza
sobek (s přílohou od 80
vypověděl škole smlouvu.
po – pá 11.00 – 16:30
do 110 korun), obrovská
Alternativami jsou
Menzy Volha a Jarov
porce je však ceně více než
sousední menzy Pizza
po – čt 11:00 – 20:00
přiměřená a potěší také
VŠEm a Veget VŠEm, ktepá 11.00 – 14:00 (Volha:
široká
nabídka piv z menré nabízejí pizzu, italská
14.30)
ších
pivovarů.
jídla a zdravou výživu.
minutky od 14:00
Přestože je cena jídel
Menza Strahov
výrazně vyšší, jsou mezi
O víkendu na
Snídaně: po – pá 6.30- 9.30
Obědy: po – pá 11.00 studenty velmi oblíbené.
Strahov
14.30
V přízemí Studentského
V sobotu a v neděli
Restaurace:
informačního centra na
se můžete výhodně najíst
po – čt 11.00 – 20.30
Jarově najdete klasickou
jen ve strahovské menze
pá - so 11:00-19:30
Menzu, která má stejného
přímo v areálu kolejí. Je
ne 11.00 – 20.30
provozovatele jako menza
nepravděpodobné, že bysDietní menza
Volha na Jižním městě.
te chtěli hladoví šlapat do
Obědy:
Dále můžete navštívit
kopce, na Strahov vás propo – čt 11.00 – 14.30
menzu v Opletalově ulici.
to dovezou autobusy linek
pá 11.00 – 14:00
B
143, 149, 217 a 176 do zastávky „Stadion
Strahov“ nebo „Koleje Strahov“.
I zde najdete kromě výběru z pěti jídel
také minutky a nabídku obložených chlebíčků a salátů. Ke stravování v této menze
je však potřeba speciální karta ČVUT, vydávaná po složení zálohy 50 korun.
Volha nebo Blanice?
Dietně vaří ve Spálené
Pokud máte předepsanou jakoukoli
dietu, je pro vás pravděpodobně jedinou
volbou dietní menza, kterou najdete ve
Spálené ulici 12, v budově Studentského
zdravotního ústavu. Vaří tu pro diabetiky,
bezlepkově (po předchozí domluvě) i se
sníženým množstvím tuku.
Platit můžete stravenkami, v hotovosti i předplacenou kartou, a jídlo vás vyjde
na 36 korun. Podmínkou stravování je potvrzení od lékaře o nařízené dietě.
Foto: Jan Herch
V
ysoké školy počítají kromě hladu po
vědomostech u svých studentů naštěstí i se skutečným hladem. Pokud
máte u sebe kartu ISIC a pár desítek korun
v hotovosti, můžete využít služby jakékoli
pražské menzy, ať už spadá pod VŠE, nebo
jinou vysokou školu. Postup registrace
a platby se ale může lišit.
S bacily a viry pomohou skolní lékari
ěhem studentského života dostá- liště? A v horečce přeci nelze cestovat.
Pro studenty s českým občanstvím by
vají zabrat nejen mozkové závity,
zdravotní indispoale i zdraví.
Školní lékaři:
zice v místě studia
Náročný rozvrh, poMUDr. Věra Pihrtová – praktický lékař
neměla
znamenat
nocování, mnohdy
(kolej Sázava)
žádný
problém.
nezdravé stravování,
MUDr. Růžena Jíchová – praktický
V
případě
onemoca zasloužené oslavy
lékař (kolej Jarov-I. 2117)
nění
nebo
úrazu
mozkoušek mohou mít
MUDr. Martina Hourová – gynekolohou
navštívit
přímo
následky v podobě
gie (kolej Jarov-I. 2119)
pohotovost, případnemoci. Jak ale doMUDr. Eva Goldová – stomatologie
(kolej Jarov-I. 2110)
ně školního lékaře.
stat potřebné lékařMUDr. Renata Conková – stomatoloObecně však platí,
ské ošetření, pokud
gie (kolej Jarov I. D-I. 2122)
že pokud projevíte
se zdržujete několik
MUDr. Dagmar Pokorná – stomatolozájem o službu léstovky kilometrů od
gie (kolej Jarov I. D-I. 2121)
kaře, u něhož nejste
vašeho trvalého byd-
zaregistrovaní, můžete na ošetření čekat.
Platit byste za něj neměli, v případě, že je
lékař smluvním partnerem vaší pojišťovny.
Zaplatíte pouze regulační poplatek. Podobné podmínky jako pro studenty z Česka platí i pro posluchače ze zemí Evropské unie
a Evropského sdružení volného obchodu.
Pro členské státy platí dohoda, podle které
mají občané těchto zemí nárok na zdravotní
ošetření na účet své zdravotní pojišťovny za
stejných podmínek jako domácí pojištěnci.
Studenti VŠE mohou využívat služeb
zdravotního střediska Puls. To nabízí všem
posluchačům ekonomky preventivní prohlídku v oboru všeobecného lékařství
ZAHRANIČÍ
18
jednou za dva roky, jedenkrát ročně
v oboru gynekologie a dvakrát ročně v případě stomatologie. Zdravotní péči však
hradí pojišťovny pouze zaregistrovaným
pacientům. Jestliže se tedy většinu času
zdržujete v Praze, do rodného města máte
daleko nebo tam jezdíte pouze zřídka, je
S
vhodnější najít si praktického lékaře v místě
studia a nechat se u něj zaregistrovat. Lékař
v městě studia se vám nehodí pouze, když
jste nemocní, ale ke snadnějšímu naplánování preventivních prohlídek. Stejný postup
můžeme doporučit i u specialistů, jako jsou
zubař nebo gynekolog.
Studentský list - Průvodce prváka
Zdravotní středisko PULS
Chemická 952 (kolej Sázava)
148 00 Praha 4
tel. 267 159 286
Vycestovat se dá i mimo Erasmus
emestrální výměnné pobyty (například program Erasmus) jsou nejčastější způsob, jak studenti vyjedou do
zahraničí. V rámci nich mohou posluchači
VŠE studovat na jedné z mnoha partnerských univerzit nejen v Evropě, ale i v zámoří či Asii. Celkem má škola k dispozici
více než 150 partnerských univerzit, na
které se mohou zájemci přihlásit.
Všechny důležité informace o možnostech studia v zahraničí shromažďuje
Oddělení zahraničních styků (OZS) na
ozs.vse.cz. Stránky se vyplatí sledovat,
nabídky se objevují i v průběhu semestru.
V případě jakýchkoliv dotazů na studium
v zahraničí kontaktujte OZS. K osobní
návštěvě poslouží konzultační hodiny od
pondělí do čtvrtka.
Jak se dostat na Erasmus
Jak se vlastně student může stát
„erasmákem“? Musí podat přihlášku
a úspěšně projít dvoukolovým výběrovým řízením. Při výběru se hodnotí nejen
celkový prospěch, ale také znalosti jazyků
doložené certifikáty či známkou ze zkoušky, počet odstudovaných odborných před-
P
STIPENDIA
mětů v cizím jazyce nebo účast v Buddy
Systemu. Proto se vyplatí studovat od
počátku řádně a zajímat se o studium v
zahraničí včas, a to nejlépe od prvního
ročníku.
Velkou část bodů lze také získat ve
vědomostním testu. Zodpovídá se padesát
otázek, polovina v češtině, druhá polovina ve zvoleném jazyce. Poslední body
se pak dostávají za motivační pohovor
s trojčlennou komisí v cizím jazyce.
Výběrové řízení se pořádá pouze
jednou ročně, a tak stojí za to nezaspat
svou šanci. Více informací o zahraničním studiu poodhalí informační schůzky
konané vždy v zimním semestru. K zorientování pomůže i brožura Průvodce
studiem v zahraničí, která je volně k dispozici v pátém patře Rajské budovy nebo
ke stažení na webových stránkách OZS.
Možností je více
Na výměnný program Erasmus se
každoročně hlásí stále více zájemců,
i proto koordinátoři upozorňují na fakt,
že není jediným způsobem, jak se dostat do vysněné země. Hlásit se přitom
mohou jen studenti posledního bakalářského ročníku a studenti magisterského
stupně (specifikum VŠE).
Z dalších možností jmenujme
například Stipendijní pobyty v rámci
mezivládních smluv. Podporována je
i individuální mobilita studentů, takzvaný freemover. Student musí sám
zkontaktovat školu, na které by chtěl
studovat, získat od ní akceptační dopis
(to znamená, že byl přijat ke studiu)
a zaplatit školné. Škola mu pak přizná
stejnou výši stipendia jako kdyby jel na
Erasmus. Vybraná škola přitom nesmí
být školou partnerskou, tj. školou, kam
vyjíždí studenti VŠE v rámci bilaterálních smluv (Erasmus).
Během prázdnin lze studovat i na
letní univerzitě, zpravidla v délce několika týdnů. Pro absolventy VŠE je tu
také možnost studovat program MBA ve
Spojených státech amerických na Bradleyho univerzitě anebo Postgraduální
kurz podnikového managementu (MAE –
MBA). Poslední možností je nabídka stáží v rámci jednotlivých fakult či členství
v některých studentských organizacích.
Nejen prací ziv je clovek
řestože práce šlechtí, není to jediná
možnost, jak při studiu získat peníze. Na VŠE existují celkem tři základní typy stipendií, ale jen jedno z nich
se odvíjí od vašich studijních výsledků.
Většina mimopražských studentů
ocení ubytovací stipendium, které nahradilo před několika roky státní dotace na
ubytování na koleji. Částka, kterou obdržíte, závisí na tom, kolik lidí se o toto
stipendium přihlásí. Průměrně se pohybuje mezi 700 až 800 korunami měsíčně.
Požádat si o něj můžete prostřednictvím
serveru ISIS zhruba do půli prosince.
Abyste jej získali, musíte být studentem
prezenční formy studia, mít trvalé bydli-
ště mimo Prahu a nepřekročit standardní
dobu studia. Vyplácí se jednou za tři měsíce a nelze na něj uplatnit nárok během
letních prázdnin.
Dalším druhem stipendia, které se
neohlíží na prospěch, je tzv. sociální stipendium. Vyplácí se studentům, kteří vyplní žádost na serveru ISIS a připojí k ní
písemné oznámení o přídavku na dítě. Jak
už název napovídá, mají na něj nárok jen
studenti, kteří pochází z takových sociálních podmínek, že mají ze zákona nárok
na přídavek na dítě v plné výši. Žádat si
o něj můžete nejpozději do konce října
a stejně jako ubytovací vám bude vypláceno zpětně každé tři měsíce.
Patříte-li mezi nadané studenty, asi
vás bude nejvíce zajímat stipendium prospěchové. Podmínkou jeho získání je vejít
se do průměrného prospěchu, který spolu
s dalšími podmínkami stanovují jednotlivé
fakulty. Ve většině případů musí být průměr do 1,3, a čím lepší známky, tím více
peněz, přičemž nejde zrovna o zanedbatelné částky. Je třeba si o něj zažádat u studijní
referentky a nárok na jeho obdržení vzniká
až po prvním roce studia. Vypláceno je měsíčně během celého roku kromě prázdnin.
Existuje ještě také mimořádné a doktorské stipendium. Podrobné informace
ohledně všech druhů stipendií najdete na
http://www.vse.cz/predpisy/209.
PRÁCE
Studentský list - Průvodce prváka
Vydelávat si muzete i pri studiu na vysoké skole 19
P
racovat během studia není v současné době takový problém, jak
by se mohlo na první pohled zdát.
Stačí jen trocha trpělivosti a aspoň něco
málo znalostí a schopností. Pro nenáročné
jsou tu brigády, ale kdoví – třeba právě na
nich začnete svoji kariéru a hlavně získáte
pro život tolik potřebnou praxi.
Internet – hlavní zdroj
Pracovních nabídek je i v době končící
„krize“ v Praze poměrně dost. Stačí si jen
vybrat tu, která vám bude časově i obsahově nejvíce vyhovovat. Od druhého semestru
si už budete tvořit rozvrh sami a můžete si
jej tak na vydělávání peněz přizpůsobit.
Práci můžete hledat různými způsoby.
Tím nejčastějším je internet, a to například
na adresách www.jobs.cz, www.hledampraci.cz, www.cvonline.cz nebo www.
grafton.cz.
Dalším zdrojem informací a nabídek
mohou být pracovní agentury, které vám
rychle najdou krátkodobou brigádu. Než
se do nich vydáte, sežeňte si u své studijní referentky potvrzení o studiu. Tyto
práce nebývají moc dobře placené, většinou se pohybuje hodinová mzda mezi
šedesáti až sto korunami a nejedná se
o žádné speciální činnosti nebo vysněné
zaměstnání. Pokud ale potřebujete peníze rychle, je to dobrá alternativa.
Pracovat kvůli podpoře
Podle sedm let platného zákona
může agentura se studentem uzavřít
pouze dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
nebo dohodu o provedení práce (DPP).
DPČ je omezena dvaceti hodinami týdně,
jedná se tedy o poloviční úvazek a znamená pro agenturu povinnost platit za
studenta sociální a zdravotní pojištění.
Na DPP lze pracovat jen 300 hodin ročně
pro jednoho zaměstnavatele. Obvykle se
zde hrubá mzda rovná čisté. Pokud však
měsíční výplata na DPP přesáhne deset
tisíc korun, platí se nově odvody i zde.
Vhodná je tady především pro nárazové
brigády.
Poslední možností, která je z pohledu praxe i finančního odhodnocení nejlákavější, je najít si práci osobním kontaktováním firem. Tento způsob vyžaduje
čas a trpělivost, výsledek ale většinou
stojí za to. Firma s vámi sepíše DPP, DPČ
anebo rovnou smlouvu na celý pracovní
úvazek.
Pokud nevěříte agenturám a nechce
se vám moc hledat na internetu, využijte
služeb Rozvojového a poradenského centra (RPC) u nás na škole, která vám třeba
pomůže zprostředkovat kontakt s nějakou
firmou.
Inzerce
Pro uèebnice do
Antikvariátu VŠE
Antikvariát VŠE nabízí všem studentùm:
v výkup a prodej použitých uèebnic a skript pro výuku na VŠE
v studentské ceny - o 30 % levnìjší než v obchodech
v výhodné balíèky knih a další akèní slevy
v možnost objednávky v online shopu na http://antik.vse.cz
v aktuální otevírací doba na webu
http://antik.vse.cz
Antikvariát VŠE - nám. W. Churchilla 4, Žižkov, Praha 3, Stará budova, 4 patro,místnost 403
KOLEJE
SPORT
Studentský list - Průvodce prváka
20
Zehlicka ci vysavac za pár Trávit prázdniny
lze i na kolejích
kacek
P
okud máte domů daleko nebo tam
jenom nechcete jezdit, budete si potřebovat alespoň čas od času něco
udělat s oblečením. Žádný problém, na
kolejích si za pár korun vyperete, usušíte,
vyžehlíte. Nebo se vám zdá, že nepořádek
na pokoji přesáhl únosné meze? Půjčte si
na něj vysavač.
Máte i možnost dát si pořádně do
těla. Například Blanice nabízí ping-pong,
boxovací pytel, posilovnu i místnost, kde
studentky pořádají tradiční aerobikové či
zumbové dýchánky.
Mezi často využívané služby patří
i možnost nechat přespat kamaráda za
symbolický poplatek, ovšem i tato služba
má určitá pravidla, která naleznete na internetových stránkách (viz box).
Se svými dotazy se obracejte na vrátnice. Když se slušně zeptáte, budou určitě
ochotní pomoci.
suz.vse.cz – Správy účelových zařízení: elektronické přihlášky na kolej,
přehledy plateb, ubytovací kritéria,
letní a hotelové ubytování, informace o blocích kolejí, ceníky, odkaz na
stránky Ubytovacího informačního
centra (UIC), menzy
ckr.vse.cz – Centrální kolejní rada:
informace o chystaných projektech,
rady studentům
blanice.vse.cz – Kolejní rada Blani-
ce: informace o nastěhování, aktuální
přehledy služeb či oprav, novinky
Na kolejích Vysoké školy ekonomické lze bydlet i v době letních měsíců.
Za letní ubytování na koleji zaplatíte o něco více než během akademického
roku, stále se však jedná o jednu z nejlevnějších variant prázdninového bydlení
v Praze. Pokud ale přecházíte plynule
z celoročního ubytování, pak jako student VŠE zaplatíte stejnou cenu jako během roku.
V letošním roce nabízely studentské
ubytování všechny bloky kolejí Jarov I,
dále Jarov II, Jarov III F, Rooseveltova
kolej a na Jižním Městě pouze Blanice. Za
jeden den zaplatil student VŠE sto pět korun. Pro kratší pobyt než sedm dní Správa
účelových zařízení (SÚZ) účtovala ceny
podle hotelového ubytování.
Letní ubytování lze využít od začátku
června do začátku září. Více informací získáte na webové stránce suz.vse.cz.
Telocvik vás dostane i na univerziádu
S
portovní nároky, které kladou zdravotních příčin, z důvodu mateřství, Nad rámec tělocviku
některé fakulty na studenty, lze souběžného studia více fakult nebo věPro sportovní nadšence, kteří se chtějí
splnit dvěma semestry aktivity na nujete-li se sportu vrcholově.
zapotit častěji než jednou týdně v tělocviku,
hodinách tělesné výchovy. Buď oba seje znamenitým řešením členství v některém
mestry poctivě odchodíte v Praze, nebo Hurá na mistrovz mnoha sportovních oddílů.
si jeden nahradíte letním či zimním výcvi- ství
VŠE je v tomto směru velmi
Tipy a rady
kovým kurzem. Jakousi katedru tělocviku
dobře
vybavena a zájemce si
Jistě se mezi vámi
Sportovat na VŠE je sice
na VŠE přestavuje Centrum tělesné výcho- najdou nadšenci, kterým
může
vybírat
z pestré nabídnutné jen dva semestry,
vy a sportu (CTVS).
ky
nejrůznějších
sportovních
dva semestry sportu staspousta studentů však hoPrvní, co vás čeká, je zápis. Ten se čit nebudou. Po domluaktivit
–
turistikou
počínaje
diny tělocviku navštěvuje
i po povinných hodinách.
uskutečňuje prostřednictvím Integrované- vě s příslušným odbora ledním hokejem konče.
Jedná se o možnost, jak
ho studijního informačního systému (ISIS) ným asistentem můžete
Informace o jednotlisi v Praze zasportovat
v sekci Portál studenta, kde si vyberete v tělesné výchově pových oddílech, které zastřea přitom nezaplatit ani
jeden z mnoha
šuje VŠTJ Ekonom, najdete
kračovat i dále.
korunu. Některé kurzy
sportovních kurzů.
na nástěnkách nebo na interZa
sportem
se
Sportovní kurzy
také vypisují hodiny pro
Výuka probíhá ve
netových
stránkách. Oddíly
dá
zavítat
též
do
Velmi populární jsou výzájmová cvičení.
sportovních areápořádají
také
různé akce,
oddílů
vedených
cvikové kurzy, které se
pořádají jak v létě, tak
lech po celé Praze.
kterých se můžete zúčastnit,
studenty,
školi v zimě. Na sněhu vás
Bližší informace
ních reprezentací či do sportov- i když nejste stálým členem.
naučí tělocvikáři lyžovat,
o
přihlašování
Na VŠE působí i jiné sportovní organiních oddílů VŠTJ Ekonom.
běžkovat nebo správně
a sportu na VŠE
Škola se pravidelně účastní zace. Patří mezi ně všestranná VAŠE LIGA
zacházet se snowboarnajdete na webu
Akademického mistrovství ČR, (squash, beach volejbal, badminton, tenis)
dem. V létě se kurzy zaCTVS
(ctvs.vse.
odkud je to už jen malý krok a Sport.vse.cz (Jarov liga v malé kopané,
měřují na vodáctví, cykcz).
k
účasti na Světových uni- bowling, badminton, racketlon, tenis, atletilistiku, turistiku, volejbal
Osvobození
verziádách,
třeba v roce 2011 ka, orientační běh), dále také golfové kluby,
nebo rozvíjí všesportovníz tělesné výchov
čínském
Šen-čenu
či tureckém pokerová liga UNIpoker či Klub deskových
ho ducha.
vy můžete být ze
her.
Erzurumu.
STUDENSTSKÉ ORGANIZACE
Studentský list - Průvodce prváka
Mimoskolní aktivity prilákají logistika i
divadelníka
S
tudent, který zatouží po nějaké mimoškolní aktivitě, se může zapojit
do studentských organizací na VŠE,
které sdružují lidi s nejrůznějšími zájmy.
O studentské organizace na škole nouze
rozhodně není. Zde uvádíme pouze některé z nich. Kompletní seznam najdete
dále na stránkách VŠE v sekci Studentské
aktivity.
AEGEE Praha
Členy AEGEE Praha aneb Evropského fóra studentů spojuje především
myšlenka spolupráce mezi mladými Evropany. Organizace pořádá letní univerzity,
konference nebo výměnné pobyty.
www.aegee-praha.cz
AIESEC
Zaměřuje se především na profesní
kariéru, vysílá své členy na světové konference a učí je pracovat v týmu. AIESEC
také každoročně zprostředkovává pro studenty praxi v zahraničí.
http://praha.aiesec.cz/
Business IT Club
BizIT je sdružení pro podporu informačních technologií, inovací, nápadů, obchodu a podnikání na českých vysokých
školách. Klub organizuje přednášky, zve
hosty, pořádá soutěže a další akce.
www.bizit.cz
Buddy System
Cílem tohoto sdružení je pomoc zahraničním studentům v ČR při nástupu do
školy a zajistit jim zábavný pobyt v Praze. Čeští studenti proto dostávají svého
zahraničního „buddíka“, o něhož se celý
semestr starají. Buddy System také pořádá různé akce. Jednou z nich je například
Nation2Nation party.
Buddy.vse.cz/web/cs/
Divadelní soubor „S bojkou v zádech“
Tento ochotnický spolek sdružuje
příznivce amatérského divadla. Soubor
působí od roku 2006, se svým prvním
představením Dívčí válka slavil velké
úspěchy. Pokud ve vás dřímá divadelní
duch, určitě uvítáte, že hledají nové členy.
www.sbojkou.cz
Ekonom – sdružení studentů ekonomie
Studentské sdružení vydává magazín
Economix a pořádá takzvaná Ekofóra přednášky významných osobností na politické a ekonomické scéně.
www.economix.cz
Filmový klub
V žižkovské Likešově aule můžete
díky „Filmáčku“ jednou týdně zhlédnout
zajímavé filmy nejrůznějších žánrů za příjemnou cenu.
www.filmacek.net
Gaudeamus – folklórní soubor VŠE
Praha
Gaudeamus se zaměřuje na jevištní zpracování českého lidového umění
a jejich vystoupení slaví úspěch po celém
světě. Soubor tvoří taneční a pěvecká skupina a lidová muzika.
gaudeamus-folklor.cz
iKnow Club
iKnow Club spojuje studenty, kteří
jsou fanoušky nebo uživateli produktů
společnosti Apple. Cílem sdružení je sdílet
znalosti a zkušenosti s těmito produkty.
iKnow Club ve spolupráci s odborníky pořádá pravidelné akce, workshopy a přednášky.
www.iknow.eu/vse
Klub investorů
Klub sdružuje studenty se zájmem
o investování, trading a oblast private
equity. Členové jsou aktivními účastníky
kapitálového trhu nebo studenti se silným
zájmem o daná témata. Klub pravidelně
organizuje přednášky a diskuze s odborníky z praxe.
www.klubinvestoru.com
Klub mladých logistiků
Klub spojuje studenty, kteří se rádi
dělí o zkušenosti a názory z oblasti logistiky. Jednou za dva měsíce organizuje
besedu s vedoucí osobností logistické
společnosti.
kml.vse.cz
Klub mladých manažerů
Klub mladých manažerů je jedním
z klubů České manažerské asociace.
Pravidelně pořádá setkání se zajímavými
hosty z praxe, které probíhají formou
přímé diskuze
www.kmm.cz
Klub mladých politologů
Sdružení je určeno pro studenty se
zájmem o politiku a aktuální dění ve
společnosti. Klub pořádá diskuze s odborníky i samostatné debaty mezi členy
organizace. Kromě toho organizuje výlety a vysílá své členy na různé akce.
www.facebook.com/politologove
oikos Praha
Cílem této organizace je poskytnout
a rozšířit studentům informace o životním prostředí a udržitelném rozvoji.
Pořádá přednášky, diskuse, workshopy
a jednodenní, víkendové nebo týdenní
akce mimo Prahu.
prague.oikos-international.org
Hudební tělesa
Prvním hudebním souborem je Orchestr VŠE. V repertoáru má hudbu jak
klasickou, tak i romantickou, a pravidelně koncertuje nejen v Praze. Spolupracuje s pěveckým sborem VŠE s názvem
Musica Oeconomica Pragensis a rozvíjí
také spolupráci s Orchestrem a sborem
Univerzity Karlovy a smíšeným sborem
Slavoš Beroun.
www.orchestrvse.cz
www.sbormop.cz/public
21
O REDAKCI
Studentský list - Průvodce prváka
22
Zurnalistika na VŠE zije
S
tudentský list, nezávislý měsíčník
studentů Vysoké školy ekonomické.
Tak se jmenují noviny, které každý měsíc kromě prázdnin připravujeme
pro studenty i zaměstnance VŠE. Záběr
Studentského listu (SL), který se po chodbách VŠE šíří již třináct let, je relativně
široký. Hlavním dílem naší práce je snaha
o co nejkomplexnější zpravodajství z VŠE.
Přinášíme informace o aktuálním dění ve
škole, problémech a dalších tématech,
která zasahují do života vysokoškoláka.
Tento cíl naplňujeme i pomocí pravidelných rubrik, jmenujme například studium
v zahraničí, kariéru či ekonomiku. Své
místo ve Studentském listu má i kultura,
sport a zábava.
Na internetu v novém kabátě
Kromě tištěného vydání má SL i svého internetového bratříčka. Na adrese
www.ilist.cz tak můžete procházet články
rozdělené do několika rubrik a využívat
dalších možností, kterým se v papírovém
vydání nedostává prostoru. K dispozici
jsou vám aktuality o tom, co se právě děje
na škole, ať už formou článků nebo krátkých upoutávek. Dále iList nabízí prostor
pro diskuze a blogy studentských organizací. Zaujmout mohou také ankety, videa
ke konkrétním tématům nebo rozhovory,
na které ve Studentském listu není prostor.
Tradice a zkušenosti
Ode dne, kdy na VŠE poprvé vyšel
Studentský list, letos uplynulo již třináct
let. Skupina studentů vedlejší specializace
Ekonomická žurnalistika kolem Jaroslava
Struhaly vydala pod názvem Studentské
listy seznam kurzů VŠE pro další semestr.
První „klasické“ vydání už pod současným názvem Studentský list vyšlo následně v říjnu, mělo osm stran. Celkový počet
vydání SL již přesáhl sedmdesátku.
Noviny prošly během let mnoha
změnami: vystřídalo se tu několik šéfredaktorů a současnou šéfredaktorkou se
stala Tereza Holanová. K černé a bílé přibyly další barvy, na titulní straně nejprve
modrá, v roce 2004 červená a nyní některé stránky září všemi barvami. Z osmi
stran jsme to dotáhli na téměř dvacet.
V minulém roce jsme se přizpůsobili požadavkům našich čtenářů a přešli jsme na
menší a uživatelsky příjemnější formát.
To, že je práce v SL kromě zábavy
také užitečná praxe, potvrdí bývalí redaktoři, grafici či manažeři pracující (nejen)
ve velkých médiích jako Hospodářské
noviny, aktuálně.cz, Český rozhlas, Česká
televize, Týden a podobně. Ne všichni samozřejmě pokračují v klasické novinářské
kariéře, přesto jim SL pomohl třeba k místu šéfredaktora interního časopisu nebo
práci v oblasti marketingu.
Baví nás to, hlavně v noci
Redakce Studentského listu je tvořena výhradně studenty VŠE, kteří svou
práci vykonávají dobrovolně a bez nároku
na finanční odměnu. Hnacím motorem
naší činnosti je nadšení pro amatérskou
žurnalistiku, zájem o dění
ve škole
a v neposlední řadě také výborná parta,
která netráví pohromadě večery jen prací. Redaktoři nadále pořádají pravidelná
pracovní setkání v některé ze žižkovských
hospůdek. Kromě toho spolu ale chodí do
divadla, do kina nebo na koncerty a plesy. Vyvrcholením redakčního života jsou
dnes již pravidelné mimopražské víkendy
zvané ideové konference, kde se pracuje
a zároveň užije spousta zábavy.
Nejbližší číslo Studentského listu
vyjde 1. října. K dostání bude na
všech tradičních prodejních místech
v areálech VŠE na Žižkově a na Jižním Městě:
Žižkov:
vestibul Staré budovy – týden od
začátku prodeje
vestibul Rajské budovy – týden od
začátku prodeje
knihovna VŠE Stará budova – celý
měsíc
bufet Nová budova – celý měsíc
prodejna skript Rajská budova – celý
měsíc
antikvariát VŠE Stará budova – celý
měsíc
Jižní Město:
vestibul budovy JM (vedle vrátnice)
– o přestávkách během týdne od začátku prodeje
bufet JM – celý měsíc
web: www.ilist.cz
e-mail: [email protected]
redakce: vedle VŠE na Žižkově, budova Svazu českých a moravských
spotřebních družstev, U Rajské zahrady 3/1912, přízemí vlevo
Kde jsme, pokud práve nevycházíme? Na iListu
M
ezi záložkami tvého internetového prohlížeče by neměl chybět
odkaz na ilist.cz, webového brášku Studentského listu. Díky němu můžeme
přinášet aktuality o dění na škole, které
by byly v dalším čísle Studentského Listu
už zastaralé. Na iListu mají redaktoři více
prostoru pro odlehčenější články s množstvím fotografií a také pro vlastní tvorbu.
Kromě aktualit a fotoreportáží tu najdeš
komentáře, rozhovory se studenty a vyučujícími, soutěže a nechybí ani kulturní a
gastronomické recenze. V průměru každé
dva dny se objeví nový článek, takže máš
vždy co číst. Pod články se můžeš zapojit
do diskuze s ostatními čtenáři i redaktory.
iList je prostorem i pro tebe
iList však nemusíš jen číst. Píšeš
básně, fejetony nebo povídky? Neměly
by skončit na dně tvého šuplíku. Máš originální názor? Sděl ho širokému okruhu
lidí a diskutuj s nimi. Navštívil jsi dobrou
nebo naopak příšernou restauraci? Řekni
o ní ostatním. Svůj článek s krátkým popisem nám můžeš poslat na [email protected]
cz a některý z editorů ti rád pomůže s jeho
korekturou a uveřejněním.
Download

Editorial - iLIST.cz