XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY
s mezinárodní účastí
„Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii“
Hradec Králové
7. - 8. listopadu 2014
pořádá
Česká flebologická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
prezident konference
prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.
čestný prezident
MUDr. Jaromír Seyček
www.phlebology.cz
Výbor České flebologické společnosti:
Předseda
prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.
Vědecká sekretářka
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
Pokladník
prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.
Členové
prim. MUDr. Georgios Karadzos
as. MUDr. Sabina Sellner-Švestková, Ph.D.
MUDr. Jaromír Seyček
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Revizní komise
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph. D.
1
Pozvání na XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY 2014
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,
výbor České flebologické společnosti se rozhodl uspořádat letošní, v pořadí
již XXXIX. Flebologické dny s mezinárodní účastí v Hradci Králové v historických
prostorách budovy Nového Adalbertina, a tak město na soutoku řek Labe
a Orlice, město nazývané pro svou architektonickou krásu „salonem republiky“,
znovu přivítá významné flebology a jejich kolegy z domova i ze zahraničí.
Hlavním motivem tradiční odborné akce budou tentokrát „Kontroverzní
a aktuální témata v moderní flebologii”. Řada dnes již běžně používaných
metod diagnostiky a léčby žilních onemocnění má svoje zastánce i odpůrce,
a proto bychom chtěli tuto diskuzi oživit v odborných přednáškách našich i zahraničních specialistů.
Věříme, že přednesená sdělení budou pro Vás přínosná a že přispějí k prohloubení znalostí a výměně
zkušeností mezi zúčastněnými odborníky, kteří se touto interdisciplinární problematikou zabývají.
Společenský program Flebologických dnů je zařazen na páteční večer, poskytne Vám potřebné
oddechnutí od náročných odborných témat, posílení přátelských vazeb i vytvoření nových kontaktů.
Těšíme se na shledání s Vámi v Hradci Králové.
prim. MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.
prezident konference
Dear colleagues, ladies and gentlemens,
The executive committee of the Czech Society of Phlebology has decided to organize the XXXIXth
Annual Phlebological Days with international participation in the historical premises of “Nové
Adalbertinum” building in Hradec Králové. Therefore the city at the confluence of river Elbe and
Orlice, also known for its architectural beauty as „the salon of the republic”, will once again welcome
significant phlebologists and their colleagues from home and abroad.
This time the main idea of this traditional scientific happening will be „Controversial and current
themes in modern phlebology”. Many of today´s commonly used diagnostic methods and treatment
approaches of vein disorders have their supports and opponents, and thus we would like to revive
a discussion with lectures of our domestic as well as foreign specialists. We hope that the presented
papers will be beneficial and that they will contribute to deepening of knowledge and exchange of
experience between the participants, who pursue this interdisciplinary field.
The social program of our Phlebological Days is scheduled for Friday evening and will provide
necessary and hopefully pleasant break from demanding expert topics, strengthened friendships
and formation of new contacts.
We are looking forward to welcome you in Hradec Králové.
Prim. Svatopluk Kašpar, M.D., Ph.D.
Conference President
2
Místo konání: Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové
Rámcový program:
pátek – 7. listopadu 2014
• registrace (od 8.00 hod.)
• zahájení konference (od 9.00 hod.)
• odborný program - dopolední sekce
• odborný program - odpolední sekce
• společenský večer s programem a rautem
sobota – 8. listopadu 2014
• odborný program – dopolední program
• zakončení konference
Konference bude zahrnuta do systému
celoživotního vzdělávání a ohodnocena
kreditními body/certifikáty
pro lékaře a sestry.
Vědecký sekretariát:
Flebocentrum - Centrum žilní chirurgie
Líznerova 737, 500 09 Hradec Králové
tel./fax: 495 274 894
e-mail: [email protected]
Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r o. Monika Šenderová
Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
tel.: 224 942 575, 224 942 579
fax: 224 942 550
e-mail: [email protected]
Důležité termíny:
31. 8. 2014
termín pro zaslání abstrakt na adresu vědeckého sekretaiátu
15. 9. 2014 termín pro zaslání přihlášek k účasti a ubytování
Registrace:
Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti
i ubytování prostřednictvím on-line formulářů
na internetové adrese: www.phlebology.cz
Registrační poplatky uhrazené
do 15. 9. 2014: členové ČFLS
sestry
ostatní přednášející společenský večer 7.11. 2014
pro doprovázející osobu
650 Kč
400 Kč
900 Kč
0 Kč
500 Kč
Všechny registrační poplatky uhrazené po
15. 9. 2014 a na místě jsou ve výši 1 000 Kč.
Plný registrační poplatek zahrnuje:
• účast na odborném jednání a výstavě firem
• společenský večer 7. 11. 2014
• občerstvení během přestávek
• materiály konference (program, abstrakta,
jmenovka, taška)
• osvědčení o účasti
Platba registračního poplatku:
Poplatek uhraďte bankovním převodem nebo
kreditní kartou do 15. 9. 2014 na účet Congress Business Travel č. 1942073339/0800
u České spořitelny, a.s., variabilní symbol
730. Avízo se jménem účastníka zašlete faxem nebo e-mailem organizačnímu sekretariátu. Podrobnosti o platbě najdete na on-line
přihlášce.
Storno účasti:
Pokud účastník písemně oznámí storno své
účasti do 7. 10. 2014, bude mu registrační
poplatek navrácen -20 % na úhradu administrativních poplatků. Později není možno
uhrazenou platbu vrátit, účastník však obdrží
veškeré materiály konference poštou.
Pokyny pro přípravu abstrakt:
• abstrakt prosíme odeslat v elektronické podobě jako přílohu e-mailu na adresu vědeckého sekretariátu ([email protected])
nejpozději do 31. 8. 2014
• program Word
• řádkování 1, velikost písma 12, písmo Times
New Roman
•vypracování:
1. řádek: NÁZEV VELKÝM PÍSMEM
2. řádek: Hlavní (presentující) autor a spoluautoři malým písmem
3. řádek: Pracoviště malým písmem
4. řádek: E-mailová adresa hlavního autora
3
5. řádek: Zařádkovat
6. řádek: Vlastní text abstraktu maximální
rozsah 30 řádků (mimo nadpisu)
• abstrakt nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky
• přijetí práce do programu bude písemně
potvrzeno vědeckým sekretariátem konference
Výstava firem:
U příležitosti konání konference se tradičně
uskuteční doprovodná výstava firem, podrobné informace poskytneme na adrese organizačního sekretariátu.
Vybavení k prezentaci:
Přednášející budou mít k dispozici prezentační techniku pro projekci z PC (Power Point).
Ubytování:
Zajišťuje organizační sekretariát CBT, po odeslání on-line rezervace ubytování (www.
phlebology.cz) Vám sekretariát zašle potvrzení rezervace ubytování spolu s platebními
a stornovacími podmínkami.
Jednací jazyky:
Čeština, slovenština, angličtina bez simultánního tlumočení.
Nabídka hotelů:
(ceny ubytování jsou uvedeny vč. snídaně,
městského poplatku a 15% DPH)
Hotel Nové Adalbertinum *** (MÍSTO KONÁNÍ)
Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové
Nově zrekonstruovaný hotel je jednou z dominant Velkého náměstí v Hradci Králové. Pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, televizí s možností satelitního příjmu, telefonem. Všechny
pokoje jsou nekuřácké. Penzion má bezbariérový přístup, hlídané parkoviště, úschovnu cenných
předmětů. Recepce je k dispozici 24h denně. Snídaně se podává v místní restauraci.
jednolůžkový pokoj:
dvoulůžkový pokoj:
třílůžkový pokoj:
1 400 Kč
1 800 Kč
2 400 Kč
Hotel U královny Elišky ****
Malé náměstí 117, 500 02 Hradec Králové
Hotel se nachází v historické části města, v původních měšťanských domech ze 14. století. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí se satelitním příjmem, internetem, telefonem s přímou volbou,
minibarem a trezorem.
Omezený počet parkovacích míst je u hotelu, další parkovací plochy jsou na sousedním Velkém
náměstí (cca 300 m od hotelu) a jsou zpoplatněny. Snídaně se podávají v hotelové restauraci.
jednolůžkový pokoj: dvoulůžkový pokoj: 1 950 Kč
2 300 Kč
Hotel Pod věží ****
Velké náměstí 165, 500 03 Hradec Králové
Hotel se nachází vedle chrámu Sv. Ducha na Velkém náměstí. Všechny pokoje jsou vybaveny minibary, TV se satelitem, telefonem, trezorem a koupelnou s vlastním sociálním zařízením. K výbavě
hotelu dále patří posilovna (bezplatné užívání), sauna a vířivka (za poplatek). Snídaně je podávána
formou švédského stolu.
jednolůžkový pokoj:
dvoulůžkový pokoj:
4
1 920 Kč
2 400 Kč
Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r o. Lidická 43/66
150 00 Praha 5
tel.: 224 942 575, 224 942 579
fax: 224 942 550
e-mail: [email protected]
Download

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY - Česká flebologická společnost