Zuby
Spofadent Plus
Vzorník odstínů Spofadent Plus
Mifam
Spofadent Fantom
26
26
27
27
26
ZUBY
PRYSKYŘIČNÉ TŘÍVRST V É
SÍ ŤOVA N É Z UBY
Spofadent Plus
Pryskyřičné třívrstvé síťované zuby
Třívrstvé síťované akrylátové zuby prověřené dlouholetou tradicí výroby v Čechách. Svým
nezaměnitelným
ezaměnitelným vzhledem splňují veškeré na ně kladené požadavky moderní stomatologie. Jso
Jsou
vytvořeny
ytvořeny se smyslem pro maximální estetický detail, komfort a především funkčnost. Vyznačují se
s
dlouhodobou barevnou stálostí, vysokou odolností vůči abrazi a dokonalým spojením s bazální
bazá
pryskyřicí.
Indikace
●
pryskyřičné zuby ke zhotovení snímatelné
zubní náhrady.
Vlastnosti a výhody
●
●
●
dlouhodobá barevná stálost
odolnost vůči abrazi
dokonalé spojení s bazální pryskyřicí
Balení
Spofadent Plus
Novinka
Frontální 6 x 6 ks
Distální 4 x 8 ks
Kompletní sada 1 x 28 ks
Kompletní sada 2 x 28 ks
Artikulační kombinace zubů Spofadent Plus
Přiřazení
Přiřaz
Při
řazení
ení di
distá
distálních
stální
lních
ch zub
zubů
ů k fr
frontálním horním a dolním zubům dle atrikulace
Frontální
horní
Frontální
dolní
Distální
1/60
52
0/6
1/48
0/6
1/72
1/37
0/7
1/72 • 2/62 • 76N
59
0/7
77N
1/44
0/0
1/60
1/23
0/6
1/65
1/47
0/6
1/72
1/17
0/7
77N
1/40
0/7
1/62
1/21
0/2
1/60
1/32
0/2
1/74
1/35
0/5
1/65 • 70N
1/22
0/0
1/65
53
53
1/74
1/27
0/8
1/62 • 79N
62
0/11
1/62 • 79N
Pro snadný výběr Vámi požadovaných
tvarů a odstínů žádejte u svého distributora
objednávkový
formulář.
Objednávkový
formulář si také můžete stáhnout na webových
stránkách SpofaDental a. s. v sekci Zuby nebo
kontaktujte náš zákaznický servis.
Příslušenství
Spofadent Plus
vzorník tvarů a odstínů
4989210
Novinka
2 nové distální tvary!
Poznámka:
Zuby jsou dodávány v barevných odstínech dle VITA™ systém (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4) a seřazeny dle inovované artikulační kombinace.
Vzorník odstínů Spofadent Plus
Balení
Pryskyřičné třívrstvé síťované zuby
Spofadent Plus
Vzorník Spofadent PLUS
je vytvořený pro
optimální výběr barvy pryskyřičných zubů
Spofadent PLUS za různých světelných
podmínek a zajišťuje tak snadný výběr
požadovaného odstínu dle systému VITA™.
vzorník odstínů
Katalog výrobků SpofaDental 2011/2012
4989201
ZU BY
Mifam Super Lux
Pryskyřičné třívrstvé síťované zuby
Třívrstvé síťované akrylátové zuby s dlouhodobou barevnou stálostí vytvořené pro zhotovování
dokonalých estetických náhrad všestranného použití. Jsou velice odolné vůči abrazi a jsou
anatomicky propracovány do nejmenších detailů. Svým tvarem jsou výborným doplňkem k řadě
anatomických zubů
ubů Spofadent Plus a tvoří tak ucelenou rodinu zajišťující pacientovi maximální
pohodlí a funkčnost.
ost.
Indikace
●
pryskyřičné zuby ke zhotovení snímatelných
zubních náhrad
Vlastnosti a výhody
●
●
●
dlouhodobá barevná stálost
odolnost vůči abrazi
dokonalé spojení s bazální pryskyřicí
Balení
6 x 6 ks frontálních zubů
18 x 6 ks frontálních zubů
12 x 8 ks distálních zubů
4 x 8 ks distálních zubů
Kompletní sada 1 x 28 ks
Kompletní sada 2 x 28 ks
Artikulační kombinace
mbinace zubů
bů M
Mifam
ififa
am SSuper
uper Lux
Frontální horní
1/10 1/12 1/13 1/15 1/17 1/40 1/20 1/21 1/22 1/25 1/27 1/35 1/32 1/37 1/44 1/47 1/48 1/49
0/4
1/74
70 N
1/72 1/65
1/65
70 N 79 N
70 N
0/5
Frontální dolní
0/6
77 N
1/65
Pro snadný výběr vámi požadovaných
tvarů a odstínů žádejte u svého distributora
objednávkový formulář. Objednávkový
formulář si můžete také stáhnout na webových
stránkách SpofaDental a.s.v sekci Zuby nebo
kontaktujte náš zákaznický servis.
1/72
Příslušenství
0/7
1/62
Mifam Super Lux
0/8
0/9
76 N
1/72 1/62
vzorník odstínů a tvarů
vzorník odstínů
76 N
0/10
4989310
4989301
77 N
0/11
Z U BY
ZU
PRYSKYŘIČNÉ TŘÍVRST VÉ SÍŤOVANÉ ZUBY
Mifam Super Lux
1/62
VÝ UKOVÉ
MO DELY
Spofadent Fantom
výukový model čelistí s pryskyřičnými zuby
Výukový model anatomického postavení
a tvaru jednotlivých zubů v zubním oblouku.
Balení
Spofadent Fantom
16 zubů v dolní čelisti
16 zubů v horní čelisti
sada 32 pryskyřičných zubů
4991110
4991120
4991200
l a b o r a t o ř
27
Download

Zuby Spofadent Plus 26 Vzorník odstínů Spofadent