VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Držiak prevodovky
Ložisko
Doraz koncový 56x58
Horný nosník
Prevodovka
Držiak žalúzie
Hriade
Pred ženie držiaka
Textílna páska
Rebrík
Vynáša
uka úplna
uka úplná s k bom
Vodiaca noha
Držiak k uky
Plastová vložka
Vodítko koncové
Kryt vodiacej nohy
Dolný profil
Kryt dolného profilu
L/P
Držiak
textílnej pásky
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
Výška
54,9
Vonkajšie žalúzie C80 motorické
Garantované rozmery
300
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
310
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
320
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
330
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
340
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
350
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
360
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
370
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
380
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
390
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
400
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Šírka
49,9
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
330
340
360
380
400
30
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
330
340
360
380
140
Výška Šírka
54,9
Vonkajšie žalúzie C80 k ukové
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Spriahnuté žalúzie
Spriahnuté žalúzie majú vždy spojené hriadele a spolo né ovládanie. Ovládanie (k uka, motor) možno umiestni na
ktoromko vek mieste (vpravo, v avo, stred) a na ktorejkolvek žalúzií v skupine.
Max. plocha spojených žalúzií riadených motorom: 20 m2
Max. plocha spojených žalúzií ovládaných k ukou: 8 m2
Maximálny po et spojených žalúzií: 3ks
Spojka
schéma
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Príslušenstvo a doplnky
Krycie plechy
- krycie plechy sú zhotovené z AL plechu hr. 1,5 mm
- maximálna d žka krytu bez spoja = 250 cm
L
Krycí plech
Držiak horného nosníka
Bo ný kryt
Zaomietacia lišta
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Pred ženie držiakov krycieho plechu
250 mm
200 mm
150 mm
100 mm
Kompletná zostava – držiak nosníka, držiak krycieho plechu, pred ženie
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Vodiace lišty a držiaky vodiacich líšt
Vzdialenos vodiacej lišty od rámu okna
Držiak vodiacej lišty (vynáša )
V1
V2
V3
Vzdialenos od rámu okna
50 – 70 mm
70 – 100 mm
100 – 145 mm
Vzdialenos oce ového lanka od rámu okna
Držiak vodiaceho lanka (vynáša )
VL1
VL2
VL3
Vzdialenos od rámu okna
39 – 60 mm
50 – 70 mm
83 – 104 mm
Zaomietacia vodiaca noha s polystyrénom
Pri zatep ovaní rodinných domov je nutné myslie aj na ocranu okien
a dverí pred slne ným žiarením. Prinášame pre Vás riešenie zateplenia
ostení okien a dverí, ktoré pomáha zabráni vzniku tepelných mostov
a to v aka zapusteniu vodiacej nohy do tvrdeného polystyrénu. Tento
produkt predstavuje ideélne tepelno - izola né riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy.
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Základné komponenty
Zostava
Zomietacia vodiaca noha
U profil
Osadenie zostavy profilov
Legenda
A vzdialenos od osi U-profilu k rámu; B rozdiel hodnôt C - A; C celková šírka výrobku (potrebná šírka
tvrdeného polystyrénu); D hrúbka tvrdeného polystyrénu (minimálna hrúbka = 30 mm); E presah na omietku
U-profil
Tvrdený
polystyrén
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Detail 1
u
Detail 2
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Alucover C80
Ovládanie: k uka
Vedenie: vodiaca lišta
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Alucover C80
Ovládanie: k uka
Vedenie: oce ové lanko
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Vonkajšie žalúzie C80/Z90
Ovládanie: k uka
Vedenie: vodiaca lišta
Horizontálny rez
VZDIALENOS VODIACEJ LIŠTY
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Vonkajšie žalúzie C80/Z90
Ovládanie: k uka
Vedenie: vodiaca lišta
Horizontálny rez – duálne zapojenie
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Vonkajšie žalúzie C80/Z90
Ovládanie: motor
Vedenie: vodiaca lišta
Horizontálny rez
Vzdialenos vodiacej lišty
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Schéma zapojenia motora
3
2
1
L1
N
PE
M-MU
MOTOR
1. Modrá PE – ochranný vodi
2. ierna
3. Hnedá
Schéma zapojenie RTS/IO motora
1 - Nulový vodi (N)
2 - Fázový vodi (L)
3 - Nezapojene
4 - Ochranný vodi (PE)
Rozmerová tolerancia výrobku
pozn. - jednotlivé rozmerové tolerancie
( obr. 1
) sú dané charakterom spracovávaného materiálu
a výrobnými technológiami. Rozmerové rozdiely
v rámci výrobných tolerancií nie je možné chápa
ako nedostatok
mmmm
výška žalúzie - 0 mm, + 55 mm
šírka nosníka ±1,5 mm
šírka lamiel ±1 mm
obr. 1
x ± 5 mm
x ± 5 mm
x
x
Tolerancia šikmého chodu
obr. 2
pozn. - možný výškový rozdiel
žalúzie
v rozvinutom alebo
zvinutom stave ( obr. 2 ) je
daný charakterom technológie
a nie je ho možné chápa ako
nedostatok .
VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80
Technický manuál
Odolnos proti vetru
CN 80
Trieda odolnosti proti vetru / max (km/hod)
Šírka stavebného otvoru (m)
do 2,40
2,41 - 4,00
6 / (90)
4 / (58)
Download

vonkajšie žalúzie c80