AVEC trade SK, s.r.o.
Predmestská 1335/19, 010 01 Žilina
Telefón: (+421) 41 5000 633
Mobil: (+421) 911 553 113
Osobní formulář (evidence zájemce o práci)
Jméno a příjmení: ...........................................................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................................................
Město: ............................................................................................................................. PSČ: ...........................................
Telefon: ............................................................................... E-mail: ................................................................................
Údaje potřebné pro přihlášení na pracovní pobyt pro přípravu pracovně-právních dokumentů.
Rodné příjmení: ...................................................................................................................
Rodné číslo: ..................................................................... Číslo OP: ..................................
Zde nalepit
aktuální
fotografii.
Místo narození: ....................................................................................................................
Nejvyšší dosažené vzdělání: ..........................................................................................
Obor vzdělání: ......................................................................................................................
Státní příslušnost:
 Slovenská republika
Rodinný stav:
 svobodný/á  ženatý/vdaná
Sociální stav:
student/ka do: .......................................
 důchodce/kyně
 Česká republika
 jiné: ......................................................
 rozvedený/á
 invalidní důchodce
 vdovec/va
 nezaměstnaný/ná
 zaměstnaný/ná
 předčasný důchodce
Zdravotní pojišťovna: ......................................................................................................................................................
Průkaz pro práci s potravinami:
 platnost do: .....................................................................................
Jiné průkazy:
 platnost do: .....................................................................................
Svým podpisem uděluji souhlas ke zpracování mých osobních údajů pro evidenční účely, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Údaje v tomto dotazníku slouží výlučně k vnitřní potřebě společnosti s výjimkou jejich externích spolupracovníků a nebudou
poskytovány třetím osobám.
K přihlášce prosím nezapomeňte přiložit kopii potravinářského + občanského průkazu a životopis.
V ................................................................. dne ...............................
Podpis ........................................................
www.avectrade.sk
AVEC trade SK, s.r.o.
Predmestská 1335/19, 010 01 Žilina
Telefón: (+421) 41 5000 633
Mobil: (+421) 911 551 521
Zájem o práci
(označte typ práce, o kterou máte zájem, abychom vás mohli oslovit s vhodnou nabídkou)
Typ:
 jen brigáda
 jen trvalý pracovní poměr
 nezáleží (brigáda nebo trvalý pracovní poměr)
Místo:
 v okolí bydliště
Oblast:
 potravinářský průmysl
 mimo bydliště s ubytováním (SR/ČR)
 elektrotechnický průmysl
Předešlé pracovní
zkušenosti:
 automobilový průmysl
 nezáleží
 strojírenský průmysl
 spotřební průmysl
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Jak jste se o nás dozvěděli? (Děkujeme za vyplnění)
Zdroj:
 inzerce
 od známého
 internet
 Železniční stanice
 jinak: ............................................................................................................................................
Formulář je třeba vyplnit a odeslat na výše uvedenou korespondenční adresu.
Upozornění: Počet zájemců o práci může být větší než počet volných pracovních míst. Proto doporučujeme informovat
se o aktuálním stavu telefonicky (vždy ve středu v odpoledních hodinách) na čísle (+421) 41 5000 633.
www.avectrade.sk
Download

Formulář pro ruční vyplnění