Inzertní balíčky
79
Bauer Media přichází
s nabídkou inzertních
balíčků pro rok 2014!
Bauer TV Kombi
Týdeník televize, Tv revue, Tv plus 14
Inzertní balíček představuje možnost širšího zásahu v dané cílové skupině za zvýhodněnou
cenu. Deklarovaná finanční úspora dosahuje až 45 % z běžných ceníkových cen. Pro
získání informací o dalších kombinacích kontaktujte naše inzertní oddělení.
Bauer Plus
Claudia, Chvilka pro tebe
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
Bauer Mix
Tina, Claudia, Chvilka pro tebe
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
375 000 Kč
1/2 vnitřní strany
165 000 Kč
1/2 vnitřní strany
245 000 Kč
1/3 vnitřní strany
135 000 Kč
1/3 vnitřní strany
190 000 Kč
1/4 vnitřní strany
99 000 Kč
1/4 vnitřní strany
145 000 Kč
Čtenost: 315 000
Prodaný náklad: 196 103
BAUER TV SUPER TIP
kombinace textové části (min. 50 % plochy) a plošné inzerce
Titul
Formát
330 000 Kč
1/2 vnitřní strany
155 000 Kč
1/2 vnitřní strany
200 000 Kč
Týdeník Televize
2/1
1/3 vnitřní strany
130 000 Kč
1/3 vnitřní strany
165 000 Kč
TV Max
2/1
1/4 vnitřní strany
105 000 Kč
1/4 vnitřní strany
132 000 Kč
TV Revue
2/1
TV Plus14
2/1
Prodaný náklad: 199 489
Čtenost: 764 000
Bauer woman
Tina, Claudia
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
Bauer femme fatale
Tina, Claudia, Chvilka pro tebe,
Rytmus života, Pestrý svět
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
1/1 vnitřní strana
220 000 Kč
1/2 vnitřní strany
135 000 Kč
1/1 vnitřní strana
510 000 Kč
1/3 vnitřní strany
110 000 Kč
1/2 vnitřní strany
305 000 Kč
1/4 vnitřní strany
88 000 Kč
1/3 vnitřní strany
1/4 vnitřní strany
Čtenost: 333 000
Prodaný náklad: 113 447
Čtenost: 1 546 000
Cena kombinace
pro rok 2014
1/1 vnitřní strana
1/1 vnitřní strana
Čtenost: 773 000
Formát
259 000 Kč
260 000 Kč
Prodaný náklad: 133 029
Týdeník televize, TV max, Tv revue, Tv plus 14
1/1 vnitřní strana
1/1 vnitřní strana
Čtenost: 568 000
Bauer TV Kombi max
Cena balíčku
pro rok 2014
514 250 Kč
Prodaný náklad: 498 584
BAUER Hvězdná party
Rytmus života, pestrý svět,
Čas pro hvězdy
Čtenost: 764 000
Prodaný náklad: 498 584
Bauer Party
Rytmus života, pestrý svět
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
1/1 vnitřní strana
299 000 Kč
1/2 vnitřní strany
175 000 Kč
1/3 vnitřní strany
142 000 Kč
1/4 vnitřní strany
116 000 Kč
Čtenost: 953 000
Prodaný náklad: 313 690
Bauer retro Party
Rytmus života, pestrý svět, Retro
Formát
Cena kombinace
pro rok 2014
Cena kombinace
pro rok 2014
1/1 vnitřní strana
325 000 Kč
1/1 vnitřní strana
325 000 Kč
1/2 vnitřní strany
191 000 Kč
250 000 Kč
1/2 vnitřní strany
191 000 Kč
1/3 vnitřní strany
158 000 Kč
200 000 Kč
1/3 vnitřní strany
158 000 Kč
1/4 vnitřní strany
126 000 Kč
1/4 vnitřní strany
126 000 Kč
Prodaný náklad: 513 179
Formát
Čtenost: 1764
183000
000
Čtenost: 1 063 000
Prodaný náklad: 388 044*
Prodaný náklad:
náklad:435
498149*
584
Zdroj MEDIA PROJEKT, 4.čtvrtletí 2013 – 1.čtvrtletí 2014; ABC ČR 04/2014
* Časopisy Retro a Čas pro hvězdy nejsou zahrnuty v souhrnu čtenosti Media projekt. Uvedené hodnoty jsou odvozené vydavatelem dle průměrných čteností vybraných
společenských titulů a interních dat o prodejích.
78
www.bauermedia.cz
79
Download

bauER MEDIa PřIcháZÍ s naBídkou inzertníCh