REKLAMA 1
Mgr. Eliška Kubíčková, Ph.D.
29. února 2012
STRUKTURA AGENTURY
ÚMK/REKL 1
Asociace komunikačních agentur
Zastupuje ČR v Evropské asociaci komunikačních agentur
(EACA)
Sdružuje 78 členských agentur v ČR
Dle zaměření se dělí do 5 skupin:
- komplexní reklamní servis
- mediální služby
- direct marketing včetně věrnostních programů
- integrované podlinkové služby s důrazem na podporu
prodeje
- digitální marketing
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
3
2
ÚMK/REKL 1
Asociace komunikačních agentur
Hlavní poslání: podporovat svobodné a efektivní šíření
komerční komunikace, její vysokou profesionální úroveň a
uznání přínosu komerční komunikace pro tržní ekonomiku
AKA stála u vzniku Rady pro reklamu a iniciovala přijetí
etického kodexu (jeho dodržování je povinné u všech členů
AKA, je základem samoregulace v ČR)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
4
2
ÚMK/REKL 1
Asociace komunikačních agentur
Služby: http://www.aka.cz/o_nas-sluzby_clenum.php
Výkonný ředitel Jiří Janoušek
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
5
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
Síťové agentury
- velká nadnárodní seskupení
- řízeny centrálně
- nabízejí světovým značkám stabilitu a pohodlí
nižší míra
rizika
- klienti očekávají určitý standard v odvedené práci
Nevýhody:
- nejsou obecně tak rychlé a flexibilní
- téměř pravidelně jsou dražší
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
6
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
Síťové agentury
Např.
Omnicom Group (BBDO, DDB, TBWA, …) http://www.omnicomgroup.com/OurCompanies
Publicis Group
(Publicis, Saatchi&Saatchi, LeoBurnett, Arc,
Digitas, ZenithOptimedia, Starcom MediaVest)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
7
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
Nezávislé agentury
- Těžší pozice ve velkých tendrech
- Flexibilnější, otevřenější novým trendům
- Lepší komunikace uvnitř agentury (dáno počtem zaměstnanců)
- Houževnaté, zvyklé bojovat o klienty
- Mohou působit i na mezinárodních trzích
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
8
2
ÚMK/REKL 1
Současnost
Výdaje na reklamu v ČR
Výdaje v ceníkových
Mediatyp cenách/ v mld Kč
TV
25,6
Tisk
21,5
Internet
4,3
OOH
3,3
Rozhlas
1,3
Zdroj: Data společnosti Admosphere
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
9
2
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
10
2
ÚMK/REKL 1
Současnost
Výdaje na reklamu v ČR
Celkové výdaje do reklamy: téměř 56 mld Kč (rok 2010)
Meziroční pokles u všech mediatypů (kromě internetu) o 2,5%
Nárůst web reklamy o 17,5 %
Nejvyšší výdaje do reklamy v TV a tisku, nejméně do
rozhlasové reklamy
http://www.admosphere.cz/index.php?action=news&lang=cze
#mainmenu
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
11
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
Dělí se dle šířky služeb, které klientovi nabízejí ...
FULL SERVISOVÉ
„Full servis” v reklamštině značí kompletní reklamní služby (ve
všech oblastech marketingové komunikace)
Příklady poskytovaných služeb:
- spolupracují s klienty na vytváření celé marketingové strategie na trhu
- mohou zabezpečit výzkum/průzkum trhu pro zákazníka a jeho komplexní vyhodnocení
- vyvíjení kreativní řešení
- připravují mediální plány
- nakupují média
- zajišťují produkci veškerého reklamního materiálu (tisk plakátů a ostatních propagačních
materiálů, výrobu televizní a rozhlasové reklamy a reklamy do kin, výrobu podkladů pro
inzerci v tisku atd.)
- zajišťují nebo zprostředkovávají další možnosti komunikace, jako je public relations,
výstavy, sponzoring, eventy, apod.
- zajišťují monitorování reklamních aktivit jak klienta, tak i konkurence
12
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
MEDIÁLNÍ
Specializovaný článek mezi reklamní agenturou a médiem
Netvoří kreativní řešení kampaně – pouze plánuje a nakupuje
média
Pro klienta naplánuje reklamní kampaň s doporučením dosahu a
frekvence vybraného média, stanovení mediamixu, určení
nosných a podpůrných médií
Příklady poskytovaných služeb:
- tvorba mediální strategie před zahájením reklamní kampaně v souladu s
marketingovou a reklamní strategií
- při tvorbě mediální studie společnost zjišťuje výchozí situaci a stanovuje
mediální cíle
- vyhodnocení účinnosti zásahu (základní mediální výzkum Media Projekt)
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
13
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
SPECIALIZOVANÉ
Kreativní shopy/butiky (dílny)
Vývoj a prodej tvůrčích nápadů
Spolupráce přímo se zadavatelem, nebo reklamní agenturou
Grafická studia
Dodávají grafické práce „na klíč“
PR agentury
Dodávají specializované služby v oblasti PR
Úzká spolupráce s médii
Např. public affairs, vztahy s médii, komunikace s odborníky,
komunikace se strategickými partnery, osoba v roli tiskového
mluvčího klienta atd.
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
14
2
ÚMK/REKL 1
KOMUNIKAČNÍ AGENTURY
SPECIALIZOVANÉ
Produkční agentury/eventové agentury
Specializace na produkci reklamy, zajištění akce „na klíč“
Agentury pro výzkum trhu
Zabývají se průzkumem trhu
Provádějí průzkumy pro různé agentury či zadavatele samotné
Zabývají se hodnocením trhu, konkurence atd.
Dodavatelské a podpůrné firmy
Např. tiskárny, filmová studia, castingové agentury, typografická
a DTP studia
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
15
2
ÚMK/REKL 1
Děkuji za vaši
pozornost
a přeji příjemný den!
Eliška Kubíčková
Nové
6. prosince
trendy v2007
marketingu, 21. 11. 2007
16
2
Download

ÚMK/REKL 1