Statistika čtenosti članků
časopisů Testforům
V roce 2014 vzrostla čtenost Testfóra z 1085 unikátních uživatelů v roce 2013 na 2860, tedy o 57 %
(počítáno jen pro období vždy od 27. března, kdy byl v roce 2013 spuštěn Google Analytics). Celkově
v roce 2014, tedy v období 1. ledna – 31. prosince, navštívilo stránky Testfóra 2285 unikátních
uživatelů při celkem 3753 návštěvách.
Nejvíce návštěv se uskutečnilo na přelomu září a října 2009, kdy v souvislosti s posledním vydáním
časopisu denně navštívilo server kolem 120 osob.
Celkový přehled čtenosti jednotlivých článků od přesunu časopisu na nový server začátkem roku 2013
ukazuje následující tabulka.
článek
autor
číslo
publikováno
čteno
Metoda barvově-slovních asociací (takzvané Barvy života) není
diagnostickým nástrojem
Nejpoužívanější psychodiagnostické metody v České republice
Cígler
No 2 (2013)
29.3.2013
1942
Urbánek
No 1 (2010)
9.10.2012
1919
Pedagogicko-psychologická diagnostika jako zadní dvorek
psychologické diagnostiky?
Idiografická diagnostika
Mareš
No 2 (2013)
29.3.2013
1678
Mareš
No 1 (2010)
9.10.2012
1216
Stav české psychologické diagnostiky a evropský model recenze testu
Urbánek
No 1 (2010)
9.10.2012
1210
Standardy pro užívání psychologických testů - nastal čas pro českou
normu?
Hodnocení kvality psychodiagnostických metod ve světě a u nás
Ježek
Vol 1, No 1
(2010)
No 2 (2013)
9.10.2012
1184
29.3.2013
908
Problémy psychologického testování pomocí počítače a v prostředí
internetu
K problematice testů studijních předpokladů
Širůček
9.10.2012
709
Charvát
Vol 1, No 1
(2010)
No 3 (2014)
10.2.2014
706
Editorial druhého čísla
Cígler
No 2 (2013)
29.3.2013
497
Jak začít s Teorií odpovědi na položku? S pomocí knihy Applying The
Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences
Editorial prvního čísla
Cígler
No 3 (2014)
10.2.2014
486
Širůček
9.10.2012
462
Recenze na publikaci Ivany Šnýdrové Psychodiagnostika
Ježek
Vol 1, No 1
(2010)
No 3 (2014)
10.2.2014
430
O sdílení zkušeností s měřením v kontextu výzkumném i
psychodiagnostickém
Editorial třetího čísla
Charvát
No 3 (2014)
10.2.2014
287
Charvát
No 3 (2014)
10.2.2014
273
Rey-Osterriethova komplexní figura: Recenze metody
Krčová
No 4 (2014)
29.9.2014
241
Test pozornosti d2: Recenze metody
Gabrhel
No 4 (2014)
29.9.2014
238
Projekt DIS – 12 diagnostických nástrojů
Jabůrek
No 4 (2014)
29.9.2014
226
Konstruktová validita Bochumského osobnostního dotazníku:
Motivační dimenze
Bochumský osobnostní dotazník: Recenze metody
Kuba
No 4 (2014)
29.9.2014
217
Kuba
No 4 (2014)
29.9.2014
209
Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let (IDS): Recenze
metody
Bostonský kvalitatívny skórovací systém vyhodnocovania ReyovhoOsterriethovho testu komplexnej figúry v diagnostike kognitívneho
deficitu
Škály na měření úzkosti a úzkostlivosti dětí - revize (ŠAD-R): Recenze
metody
Krejčová
No 4 (2014)
29.9.2014
162
Šmotek
No 4 (2014)
29.9.2014
159
Kotková
No 4 (2014)
29.9.2014
144
Urbánek
Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS): Recenze
metody
Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly: Recenze metody
Hönigov
á
Lacinová
No 4 (2014)
29.9.2014
132
No 4 (2014)
29.9.2014
129
Dotazník rodičovského přijetí a odmítnutí/kontroly: Recenze metody
Bouša
No 4 (2014)
29.9.2014
117
Editorial čtvrtého čísla
Cígler
No 4 (2014)
29.9.2014
93
Vývoj diagnostického nástroje z pohledu projektu DIS
Jabůrek
No 4 (2014)
29.9.2014
85
Download

Statistika č tenosti č la nků č asopisů Testfo rům