OBECNÍ
NOVINY
obce Bohuslavice nad Vláří
Leden - Únor - Březen - Duben 2012
SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení občané,
je mi potěšením Vás po čase touto formou opět pozdravit
v těchto krásných jarních dnech a doufám, že jste uplynulé
Velikonoční svátky strávili hezky, mezi svými blízkými.
Všichni se každoročně těšíme, až zmizí sníh a sluneční paprsky prohřejí zem a najednou je všechno veselejší a optimistější.
Jenže zmizelá sněhová pokrývka pomalu odhalila i to, co
nás moc netěší. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste vytáhli
košťata, lopaty a pomohli nám v rámci svých možností provést
jarní úklid. Prosím Vás všechny, abyste jarní úklid neomezili
jen na hranice svého pozemku, ale podívali se i za svůj plot,
případně na cestu před domem. Připravme se tak na příchod
prvních jarních květů, aby se nemusely prodírat na světlo přes
kameny a suť.
Letošní zima s rekordními mrazy komplikovala život lidem v
mnoha místech naší republiky. Jsem moc rád, že v naší obci
neudělala žádnou kalamitu typu prasklého vodovodního
potrubí nebo nepříjemnosti s ústředním topením. Netajím
se tím, že jsem musel řešit i nějaké stížnosti na špatně nebo
pozdě odklizený sníh, ale při dlouhotrvajících sněhových
srážkách nebylo v našich silách uspokojit všechny občany najednou. Touto cestou bych Vám chtěl poděkovat, že jste aktivně
přistoupili k úklidu sněhu před vlastními domy.
A nyní bych Vás chtěl seznámit s akcemi, které budeme letos
realizovat.
Na základě námi podané žádosti na opravu stávající budovy
na tanečním kole nám byla přidělena dotace na rekonstrukci v celkové výši 690 000,- Kč, tj. 60% celkových nákladů.
Opravu plánujeme ukončit v měsíci listopadu. Oprava bude
zahrnovat výměnu oken, dveří, střechy, celkovou opravu sociálního zařízení, vybudování UT, rekonstrukci rozvodů vody,
elektřiny, stropu a celkové zateplení budovy.
V loňském roce jsme podali žádost na výměnu rozhlasu s
napojením na Integrovaný záchranný systém a i zde jsme byli
při získání dotace úspěšní. Zlínský kraj na výměnu přispěje
částkou 272 000,- Kč, což činí 69% celkových nákladů. Tato akce
by měla být dokončena do konce měsíce října letošního roku.
Nadále budeme pokračovat v projektu „Záchrana přírodního
dědictví v česko-slovenském příhraničí“. V letošním roce
vysadíme 2000 ks stromků v oblasti „Dolní Chmelíkov“,
odstraníme zbytky nežádoucích dřevin na naučné stezce a
zrealizujeme výstavbu dřevěných přístřešků. V rámci tohoto
projektu byla naplánována koupě techniky na monitorování
terénu - víceúčelové vozidlo s příslušenstvím, které nám bylo
dodáno před několika málo dny.
Bohužel se nám nepodařil záměr získat dotaci na rekonstrukci kulturního domu. Pokusíme se o ni znovu v příštím
roce, případně ji budeme financovat po částech z vlastního rozpočtu. Je plno věcí, které bych zde mohl vzpomenout, ale tyto stránky mi dávají omezené možnosti.
Pokud by někoho zajímalo i víc, než co jsem zde napsal,
může se zeptat mě osobně, nebo využít nově vylepšených
internetových stránek, na kterých je možné vznést dotaz do
rubriky otázky a odpovědi na starostu a případně i zastupitelstvo obce. Uvítáme rádi jakýkoliv Váš námět, radu, ale i
kritiku. Věřím, že do vydání příštího zpravodaje společnými
silami posuneme naši krásnou obec zase kousek dopředu.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásně prožité
nacházející dny a jelikož nepředpokládáme, že obecní zpravodaj bude vycházet každý měsíc, ale třikrát do
roka, tak dětem pěkné vysvědčení a nám všem zdraví,
spokojenost v práci, pohodu a pěknou dovolenou.
Mgr. František Machuča, starosta obce
ZPRÁVY Z OÚ
KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
Obec Bohuslavice nad Vláří společně se Státním fondem životního
prostředí a Fondem soudržnosti připravila pro svoje občany projekt
separace biologicky rozložitelných odpadů formou kompostování.
Dochází zde ke zpracování rostlinných zbytků z údržby veřejné
zeleně a zahrad obyvatel obcí Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí,
Rokytnice, Šanov a Vlachovice.
V rámci tohoto projektu získala obec 90% dotaci na komunální techniku v hodnotě 3.294.270,- Kč. Občané obce tím získají
možnost ukládat bioodpad zdarma do obecní kompostárny. Kompostovat lze biodopady z domácností a zahrad.
Ing. Radka Münsterová
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
1
KULTURA A TRADICE V OBCI
DĚTSKÝ KARNEVAL
FAŠANKY
Fašanky patří k oblíbeným zvykům, které mají v naší obci dlouholetou tradici. Letošní rok se pořádání tohoto tradičního průvodu ujala místní organizace TJ Sokol. Při průvodu obcí masky
doprovázelo osvědčené muzikantské trio pan J. Urbaník, pan A.
Urbaník a pan J. Bařinka. Dopravu zajistil pan L. Šuráň. Tímto
všem děkujeme.
Princezna, vodník, červená karkulka, rytíř… to nejsou jen pohádkové postavy, ale také masky karnevalu, který se uskutečnil 19. 2. 2012 již třetím rokem
pod taktovkou Klubu maminek ve spolupráci s ČČK.
Letos tvořily fašankový průvod převážně masky, které jste
mohli vidět v hororových filmech. A tak se po obci proháněl
masový vrah Hanibal, šílenec s motorovou pilou, znetvořený
Fredy Kruger či dvě smrtky. Na druhou stranu jste ale mohli
zahlédnout dvojici chirurgů - samouků či postavu Asterixe.
Nejen děti, ale také mnoho
dospělých mělo radost z komické
dvojice večerníčkových postav Pata
a Mata, které sklidily velký úspěch.
Přestože se hoši snažili, příliš
mnoho “kšeftů” kvůli své pověstné
zručnosti nesehnali.
Letošnímu fašankovému průvodu
přálo také počasí. Stále ještě hojná
sněhová pokrývka zaručila měkké
přistání. A tak všechny masky dorazily po náročném dni v pořádku.
TJ Sokol se těsí opět za 4 roky s fašankovým průvodem
nashledanou.
Letošní karneval překonal oba předcházející ročníky
především svou návštěvností. Děti i s doprovodem rodičů,
prarodičů či jiných příbuzných a známých se dostavily ve
velkém počtu. I přes počáteční překvapení pořadatelek nad
hojnou účastí, bylo vše skvěle zorganizováno, a tak byla
pro všechny připravena místa i malé pohoštění.
A jde se na to – začneme se společně zahřívat, děti
se brzy osmělí ve víru oblíbených soutěží a her.
Projiždění židlí, přenášení vajíčka na lžíci, recitovaní básniček i zpěv písniček – to jsou jenom
některé z řady soutěží, které byly pro děti připraveny.
V pauzách mezi programem probíhala dětská diskotéka, kdy
si děti daly „oddech“ při předvádění svých tanečních kreací.
Zazněla oblíbená Mašinka, Jožin z bažin, Šmoulové, ale i
pecky jako Hrobař. Všichni zúčastnění byli za své výkony
samozřejmě odměněni sladkými cenami.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
Kromě Fašankového průvodu se letos místní organizace TJ
Sokol ujala již tradičně pořádání Velikonoční zábavy. Zábava
se konala v neděli 8. dubna 2012 v sále kulturního domu. K
tanci a poslechu zahrála známá skupina Quatro.
Součástí zábavy byla i bohatá tombola. Ceny do tomboly
věnovali nejen podnikatelé, ale také místní složky a obec, za
což jim patří dík.
Velikonoční zábava se vydařila i co do návštevnosti. Nálada
byla výborná a akce se tak protáhla do pozdních nočních hodin. Věříme, že i za rok se opět na této oblíbené akci sejdeme.
Josef Kovařík, předseda TJ Sokol
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
Po několika hodinách jsou děti stále rozdováděné a veselé, ale přece jenom je už na nich znát únava z náročného
programu. S přáním, aby byl příští karneval alespoň tak
úspěšný jako ten letošní a snad i lepší, se rozcházíme
domů plni zážitků a dojmů. Věříme, že tuto akci si
každý, kdo má rád hry a dětské úsměvy, zapíše červeně
do kalendáře na rok 2013 a doufáme, že se k nám připojí
i více „dospěláků“, kterým není cizí žádná legrace.
Alena Manová, Markéta Dřímalová, Klub maminek
2
KULTURA A TRADICE V OBCI
IV. REPREZENTAČNÍ PLES ČČK
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26. února 2012 se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní vítání nových občánků naší obce. Celkem jsme letos přivítali šest dětí, které se narodily v letech
2009 až 2011.
Slavnostní odpoledne zahájil starosta obce Mgr. František
Machuča společně s předsedkyní sboru pro občanské záležitosti
paní Jarmilou Kovaříkovou. Pro rodiče s dětmi byl připraven
i kulturní program. Slavnostní odpoledne zpříjemnily svým
vystoupením ve formě pásma básníček a písniček místní děti
pod vedením paní Aleny Manové. Poté byli malí občánkové
zapsáni do pamětní knihy.
Členky sboru pro občanské záležitosti připravily pro rodiče i
děti malé občerstvení. Obecní úřad věnoval nově narozeným
dětem malé dárečky a maminky obdržely kytičky. Obec Bohuslavice nad Vláří darovala rodičům každého dítěte částku
3 000 korun.
V sobotu 28. ledna 2012 pořádala organizace Českého
čer veného kříže tradiční, v pořadí již 4. reprezentační
ples. A opět se tato akce stala zdařilou společenskou
událostí obce. Kapacita místního kulturního domu,
kde se akce konala, byla naplněná, místa v pěkně vyzdobeném sále byla zcela vyprodána. Účastnilo se ho
téměř dvě stovky našich spoluobčanů i přespolních.
K tanci, poslechu i dobré zábavě hrála skupina Fanynka.
O nabídku bohatého občerstvení se širokým výběrem
se nám staral za barem sehraný tým z řad členek ČČK.
.
Ples zahájila taneční skupina ARLEN ze Slavičína
svým
vystoupením
country
tanců,
což
naladilo příjemnou a povzbuzující atmosféru po celém sále.
Při příležitosti letošního Vítání občánků do života jsme přivítali:
(zprava) Štěpána Hubíka, Šimona Struhaře, Karolínu Vávrovou,
Theresu Janáčkovou, Zuzanu Fojtíkovou a Leu Kantnerovou.
Eva Urbaníková, OÚ
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Napjatě očekávané překvapení přišlo před půlnocí, kdy parket
zaplnily místní ženy a dívky. Jejich taneční pásmo v rytmu
latinsko-americké hudby všechny přítomné velmi nadchlo a
odměnou jim byl bouřlivý aplaus. Tradičně velký zájem vzbudila tombola, která obsahovala 65 hodnotných cen s hlavní
cenou televizorem.
Pro členky neznamená ples jen zábavu, která k plesu patří,
ale předcházely mu i dlouhé přípravy. Ty ale přinesly své ovoce a akce se vydařila ze všech stránek. Ples byl plný milých
a přátelských lidí. Většina si díky tomu odnášela příjemný
zážitek.
Na adrese
www.bohuslavicenadvlari.cz
můžete navštívit nové webové stránky obce.
Na stránkách najdete aktuální informace o dění v obci,
kulturních akcích jak budoucích tak také již proběhlých.
Součástí stránek je také obsáhlá a aktualizovaná fotogalerie.
Zájemci zde naleznou zápisy ze zasedání zatupitelstva
obce i aktuality z průběhu projektů realizovaných obcí.
Součástí je také elektronická úřední deska.
Nově je zřízeno diskusní fórum, ve kterém můžete klást otázky
přímo starostovi obce. Odpovědi zde budou obratem zveřejněny.
S jakýmikoliv dotazy ohledně webových stránek obce se můžete
obracet na správce webu Ing. Lukáše Veselého.
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
Mgr. Jarmila Machučová, předsedkyně ČČK
3
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
leden - duben 2012
Dne 20. dubna 2012 oslavil své
jubilejní 80. narozeniny
pan
ÚMRTÍ
Josef Viceník
75 let
Jiřina Janáčková
86 let
Roman Kantner 48 let
Karel Marcaník
69 let
JUBILANTI - ROK 2012
Vlastislav Janáček
Karel Novák Jaroslava Burešová
František Bařinka
Josef Šmotek
Olga Zámečníková
Marie Gbelcová Antonín Urbaník
Marie Zlatníková
Hildegarda Mačková
BLAHOPŘEJEME
BLAHOPŘEJEME
ANTONÍN URBANÍK
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a
životního elánu
přejí manželka a synové s rodinami, vnuci i pravnuk
V květnu oslaví zlatou svatbu manželé
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
JOSEF A MARIE ŠMOTKOVI
Bohuslavice nad Vláří č. 54.
Srdečně blahopřejeme!
ROZPIS MŠÍ V MÍSTNÍ KAPLI
PANNY MARIE USTAVIČNÉ POMOCI
Květen - rodina Šímova, č. 115
Červen - rodina Ťulpova, č. 46
SPOLEČENSKÁ KRONIKA ROK 2011
Červenec - rodina Smolíkova, č. 115
Srpen - rodina Zlatníkova, č. 4
NAROZENÍ
Září - rodina Šmotkova, č. 117
Kateřině a Vítězslavu Struhařovým syn Šimon
Blance a Zbyňku Hubíkovým syn Štěpán
Veronice Janáčkové a Tiboru Rychvaltskému dcera
Theresa
Aleně a Rudolfu Kantnerovým dcera L ea
Říjen - za členky živého růžence
70. výročí vysvěcení kaple
Listopad - rodina Janáčkova, č. 13
Prosinec - rodina Goňova, č. 20
Půlnoční mše svatá
SŇATKY
Klub maminek Bohuslavice n/Vl. Vás srdečně zve na
Šárka Hrabinová a Tomáš Palička
Alena Gbelcová a Pavel Šuráň
ÚMRTÍ
Vlasta Kovaříková
70 let
Josef Morávek
67 let
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
DEN PRO ŽENY
- kosmetická poradna - diagnostika pleti zdarma, make-up
pouze za 5,- Kč
- kadeřnice - stříhání vlasů za 30,- až 50,- Kč
- ruční práce - ukázka a prodej výrobků - ubrousková technika,
drátkování, paličkování, bižuterie, výrobky z organzy
20. 5. 2012, od 14:30, sál KD
4
OBECNÍ KNIHOVNA
JARO V KNIHOVNĚ
Březen je v knihovnách tradičně věnován čtenářům. Ani letos tomu nebylo jinak a i naše obecní knihovna se svými akcemi zapojila do projektu Březen – měsíc čtenářů. Knihovna
uspořádala během března celkem 4 kulturní akce. Z toho 2
pro děti a 2 pro dospělé. Celkem se akcí zúčastnilo téměř 90
účastníků.
Tomio Okamura 31. 3. 2012
Na závěr bych chtěla ještě připomenout, že knihovna má vlastní webové stránky www.bohuslavicenadvlari.knihovna.info,
kde naleznete spoustu užitečných informací.
Je zde také umístěna rozsáhlá fotogalerie i online katalog, pomocí kterého můžete vyhledávat knihy z fondu obecní knihovny, který i s výměnnými soubory v současné době čítá
téměř 3 800 svazků.
Knihovna dětem - 16. 3. 2012
Velký úspěch měly projekty pro děti. Letos to byly akce s názvem Knihovna dětem a tradiční Noc s Andersenem. V rámci
obou akcí děti malovaly, soutěžily, zpívaly populární karaoke
a samozřejmě četly a vyprávěly o svých oblíbených knihách.
Především každoroční přespání dětí v knihovně s názvem Noc
s Andersenem se u dětí těší velké oblibě. Tuto akci pořádala
knihovna již potřetí a letos v knihovně přespalo rekordních
17 dětí.
Všem čtenářům i účastníkům akcí knihovny děkujeme za
přízeň a všechny, kteří nejsou dosud uživateli knihovny,
srdečně zveme k její návštěvě.
Táňa Urbaníková, knihovnice
AKTIVITY ČČK
ČLENKY ČČK SE VYDALY DO ZLÍNA ZA
MARYŠOU
V pátek 23. března 2012 uspořádala místní organizace
Českého červeného kříže pro své členky zájezd na představení
do Městského divadla Zlín. Tentokrát jsme si zvolily dílo
slavných autorů bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových, klasické
české drama Maryša, které patří k nejlepším a nejhranějším
titulům v české dramatické tvorbě.
Divadelní představení Maryša se vrátilo na prkna zlínského
divadla po téměř 2 letech, v sezóně 2007/2008 bylo zvoleno
diváky jako nejlepší inscenace sezóny a v roce 2009 získalo
cenu Českého divadla.
Noc a Andersenem 30. 3. 2012
Poslední březnové odpoledne proběhlo v kulturním domě autorské čtení Tomia Okamury. Známý podnikatel a spisovatel
se s námi podělil o své zážitky z dětství, ale také o jeho názory
v oblasti veřejného života. Zároveň představil své knihy Český
sen a Umění vládnout, které jsou dostupné i ve fondu knihovny. Po autorském čtení proběhla diskuze na různá témata
a také malá autogramiáda. Akce se zúčastnilo celkem 40 lidí.
V uplynulém půlroce se obecní knihovna prezentovala také na
odborných knihovnických seminářích. Byl to seminář Klubu
dětských knihoven Zlínského kraje, který proběhl v listopadu v
Masarykově knihovně ve Vsetíně a také Seminář knihovníkůa
starostů okresu Zlín, který se uskutečnil v březnu v Krajské
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
Děj se odehrával v prostředí klasické české vesnice 19. století.
S napětím jsme sledovaly tragédii o vynuceném sňatku, kde
existuje jen bolest a smutek a kde žena nosí v srdci někoho
jiného. Autoři čerpali z tehdejší časté praxe. Blízký nám byl i
jazyk, ve kterém byla hra provedena – slovácké nářečí. Výkony herců – sedláka Lízala, jeho ženy Lízalky, mlynáře Vávry,
Francka a především představitelky hlavní role mladé talentované herečky Petry Hřebíčkové, která za něj získala cenu
Thálie, byly excelentní.
Závěrečná věta: „Děvčico něsťastná, tys ho otrávila“ v nás
vyvolala pocit smutku, že tato divadelní hra již končí.
Představení si i díky našemu přispění vysloužilo obrovský
a dlouhotrvající potlesk vestoje. My jsme odjížděly domů s
hlubokým kulturním zážitkem, na který budeme jistě dlouho
vzpomínat.
Mgr. Jarmila Machučová, předsedkyně ČČK
5
SPORT V OBCI
TJ SOKOL - oddíl kopané
DRUŽSTVO MUŽů
Po zimní přestávce, kterou náš tým strávil na 6. místě průběžné tabulky IV. třídy skupiny C, se pro nás jarní část sezóny rozjela 15.
kolem v neděli 8.4. 2012 v 10:00 hodin, ve kterém náš tým zavítal na
hřiště Tichova, kdy jsme v zápase podzimní části dokázali Tichov na
domácí půdě porazit výsledkem 4:1. Jarní část sezóny se nám podařilo
dobře rozehrát, kdy jsme dokázali porazit Tichov i na jeho hřišti stejným výsledkem, když náš tým dokázal otočit stav 0:1 a již v poločase
vedl 2:1. Po dvou brankách Josefa Kovaříka a také Libora Bartozela
jsme dokázali odvézt 3 body z Tichova za vítězství 4:1.
V neděli 15.4.2012 ve 14:00 hodin zavítal na naši půdu tým z Rudimova. Všichni máme zcela jistě ještě velmi dobře v paměti „nervydrásající“ zápas podzimní části v Rudimově, kdy byl náš tým jediný,
který dokokázal na hřišti Rudimova uhrát nějaký bod za remízu 3:3.
Bohužel tento výborný výkon se nám nepodařilo zopakovat a na
domácí půdě nás Rudimov rozstřílel 6:1 po poločasovém výsledku 2:1,
když náš jediný gól vstřelil Libor Bartozel z nařízené penalty. Naopak v
týmu hostů se blýskl čtyřmi góly „snajpr“ Zdeněk Otava. Po tomto debaklu zajížděl náš tým na „horkou půdu“ druhých Sehradic „B“, kde
po špatně sehraném prvním poločase prohrál i celý zápas 0:3. Výhra
konečně přišla v domácím zápase s Lipovou, který jsme vyhráli 5:1,
když po dvou brankách vstřelil J. Urbaník a O. Krasňanský a jednu
přidal C. Ťulpa. Momentálně se náš tým nachází na 5. příčce průběžné
tabulky se ziskem 22 bodů za 7 výher, 1 remízu a 8 proher z 16 odehraných zápasů při skóre 40:40.
Muži IV. třída skupina C - Rozlosování JARO 2012
Datum
Začátek
Odjezd
Hřiště
Soupeř
NE 08.04.
10:15
09:00
Venku
Tichov
NE 15.04.
14:00
-
Doma
Rudimov
SO 21.04.
16:00
15:00
Venku
Sehradice „B“
NE 29.04.
14:00
-
Doma
Lipová
NE 06.05.
14:00
-
Doma
Horní Lhota
SO 12.05.
16:30
15:30
Venku
FC Vizovice
NE 20.05.
14:00
-
Doma
Petrůvka
NE 27.05.
16:30
15:30
Venku
Šanov
NE 03.06.
10:00
09:00
Venku
Jestřabí
NE 10.06.
14:00
-
Doma
Loučka
Více informací, výsledky a tabulky naleznete na oficiálnícstránkách TJ
Sokol www.bohuslavicenadvlari.cz/sokol. Přijďte povzbudit naše týmy
na domácí zápasy!
Karel Janáček, místopředseda TJ Sokol
DRUŽSTVO ŽÁKů
Současný tým žáků v Bohuslavicích existuje krátce. V lednu
roku 2011 proběhla každoroční členská schůze, na níž se mimo
jiné probíral fakt, že zdejší TJ SOKOL nemá žádný mládežnický
oddíl a tím pádem žádné dobré vyhlídky do budoucna.
Zúčastnili jsme se také dvou halových turnajů. První se
odehrál dne 3.března v Újezdě a druhý turnaj 10. března v
tělocviště ŠOŠ Divnice.
Vlastislv Hrabina, trenér
Pan Vlastislav Hrabina ml. a pan Stanislav Hošík ml. se nabídli,
že oddíl žáků založí. Potřebovali od vedení jen seznam chlapců,
kteří v obci bydlí.
Vedení splnilo požadavek a tak mohl začít “nábor”. Reakce u dětí
i rodičů byly většinou kladné a proto nebránilo nic tomu tým
založit a začít trénovat.
Počátky nebyly vůbec jednoduché, spousta chlapců znalo míč snad
jen z televize, ale tvrdá dřina na trénincích a snaha trenérů děti
něco naučit přinášela postupné zlepšování. Průběžně se k týmu
přidaly i “zahraniční” posily z Divnic, Slavičína a Hrádku. Doplnil
se i realizační tým o asistenta trenéra a vedoucího. Oddíl se proto
mohl směle přihlásit do své první sezony v Okresní Soutěži sk. C.
V rámci zimní přípravy jsme trénovali 2x týdně a to ve středu v
místním kulturním domě a o víkendu v nedaleké tělocvičně SOŠ
Divnice.
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
Soupiska:
Martin Jurša, Ondřej Hrabina, Lukáš Zámečník, Jakub Hrabina,
Vojtěch Bařinka, Michal Slovák, Martin Žalek, Michal Fojtů,
Matěj Mrhálek, Martin Šebák, Patrik Žalek, Petr Janků, David
Černíček, Sabina Šindléryová, Josef Bařinka
6
SPORT V OBCI
TJ SOKOL - oddíl kopané
TÝM LEDNÍHO HOKEJE HC BOHUSLAVICE
Žáci – okresní soutěž skupina C - Rozlosování JARO
2012
Po dvou sezonách sehrávání a hraní rekreačních zápasů se parta
hokejových nadšenců odhodlala přihlásit do Valašské hokejové
ligy. V létě roku 2011 byl založen klub HC Bohuslavice nad Vláří a
podal přihlášku do 3. ročníku VHL. Po přijetí přihlášky vedením
VHL byl při losu jednotlivých skupin zařazen do třetí výkonnostní
skupiny ze čtyř.
Datum
Začátek
Odjezd
Hřiště
Soupeř
NE 08.04.
10:00
09:00
Venku
Nedašova Lhota
NE 15.04.
-
-
-
VOLNO
NE 22.04.
10:00
-
Doma
Dolní Lhota
NE 29.04.
10:00
09:00
Venku
Nevšová
ÚT 01.05.
10:30
09:30
Venku
Poteč
NE 06.05.
10:00
-
Doma
Poteč
ÚT 08.05.
10:00
-
Doma
Vysoké Pole
NE 13.05.
10:00
09:00
Venku
Vysoké Pole
NE 20.05.
10:00
-
Doma
Bylnice
NE 27.05.
10:00
-
Doma
Nedašova Lhota
ST 30.05
14:30
13:30
Venku
Bylnice
NE 03.06.
-
-
-
VOLNO
SO 09.06.
14:00
13:00
Venku
Dolní Lhota
NE 17.06.
10:00
-
Doma
Nevšová
Nábor do týmu stále probíhá! Je ti od 6 do 14 let? Máš rád fotbal a
chtěl bys ho hrát sportovně? Neváhej, ozvi se a přidej se mezi nás.
Tel: 775 900 958
email: [email protected]
JARNÍ HALOVÉ TURNAJE ŽÁKŮ
Dne 3.3.2012 se v tělocvičně ZŠ v Újezdě uskutečnil 3.ročník halového
turnaje žáků. Turnaj spolupořádali SK Újezd a spol. Lacto Morava za
účasti družstev Újezda, Bohuslavic, Vysokého Pole a Lípy. Žáci Sehradic se nakonec nezúčastnili, ale jelikož ostatní týmy dorazily v hojném
počtu, došlo k rozdělení družstev do dvou skupin na mladší a starší žáky.
Mladší žáci se umístili na třetím místě a starší žáci obsadili pěkné
druhé místo ze čtyř zúčastněných týmů.
Dne 10.3.2012 se náš oddíl žáků zúčastnil dalšího turnaje, tentokrát
v tělocvičně nedaleké SOŠ Divnice. Pořadatelství se ujalo družstvo TJ
Sokol Nevšová, které na turnaj pozvalo ještě týmy ze Štítné a Rudimova.
První zápas odehráli naši borci proti Nevšové. Kluci se v prvním
poločase nechali zaskočit rychlými inkasovanými góly. Druhý poločas
však začali soupeře dotahovat, ale vyrovnat už bohužel nestihli. Nakonec z toho byla prohra 4:6.
V druhém střetnutí na nás čekal nelehký souboj proti soupeři ze Štítné,
který jsme prohráli 0:10. V posledním zápase si ale hoši spravili chuť
a rozstříleli Rudimov 6:1. V konečném pořadí tak náš tým obsadil
pěknou 3. příčku.
Za celý oddíl žáků TJ Sokol Bohuslavice děkuju všem zúčastněným
hráčům za vzornou reprezentaci družstva a věřím, že pokud obdržíme
pozvánku na tento turnaj i v příštím roce, budou naše výkony zase o
něco lepší.
Vlastislav Hrabina, trenér
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
HC Bohuslavice nad Vláří:
nahoře zprava: K. Janáček, J. Urbaník, T. Saňák, P. Červeňan, J.
Kovařík, S. Petrů, S. Urbaník, T. Machuča, J. Soukup, P. Mikulka
dole zprava: C. Ťulpa, B. Malý, J. Marek, S. Hošík, R. Saňák, O.
Kozubík
další hráči: V. Struhař, L. Baklík, P. Gbelec
Nyní má za sebou Hokejový tým Bohuslavic premiérovou sezónu ve
Valašské hokejové lize. Můžeme ji hodnotit jako úspěšnou, kdy po
úvodním otřepání a zápasech odehraných s respektem k soupeřům
se náš tým stal rovnocenným soupeřem všem týmům ve skupině C
Valašské hokejové ligy. Po základní části sezóny jsme nasbírali 13
bodů z 18 zápasů za 6 výher, 1 remízu a 11 proher, při skóre 70:87.
Po základní části přišla nadstavbová část sezony-play off, ve kterém
bylo vítězství zápasu obodováno 3 body a v případě nerozhodného výsledku po 60 minutách muselo o vítězi zápasu rozhodnout
prodloužení, případně až samostatné nájezdy, které rozhodly o
zisku 2. bodu navíc. V play off jsme dokázali získat 11 bodů z 9
zápasů za 4 výhry a to se Všeminou 4:3 po samostatných nájezdech, Rokytnicí 5:3, Bylnicí 5:2 a s týmem NOACO 5:0, což se při
tomto zvýhodněném bodování projevilo posunem v konečné tabulce o jedno místo vzhůru. Poslední zápasy jsme byli vyrovnanými soupeři i týmům z vyšších příček tabulky, kdy jsme mohli při
lepším zakončení a troše toho pověstného štěstí získat i o pár
bodíků navíc. Nejlepšími střelci týmu byli Patrik Červeňan se 17
vstřelenými brankami a Jiří Marek, který vstřelil 16 branek.
Touto cestou bych Vás chtěl všechny pozvat na zápasy příští sezóny,
která startuje začátkem září v hokejové hale v Brumově.
Konečná tabulka VHL skupiny C
body
1
HC PREDATORS BRUMOV
45
2LH sports43
3
HC Sport Bar Hrádek
41
4
HC Bílí Vlci
40
5VHK Ploština32
6
HC MEDOKS VŠEMINA
25
7
HC Bylnice
25
8
HC Bohuslavice nad Vláří
24
9
HC Rokytnice
23
10
NOACO TEAM
15
Karel Janáček, HC Bohuslavice
7
INFORMACE Z PROJEKTU
POZVÁNKY
ČČK a Hokejový klub Bohuslavice n/Vl. Vás zvou na tradiční
PROJEKT ZÁCHRANA PŘIRODNÍHO
DĚDICTVÍ
Již druhý rok se nám úspěšně daří realizovat projekt
příhraniční spolupráce ČR – SR: „Záchrana prírodného
dedičstva v česko – slovenskom príhraničí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Ministerstva pro místní rozvoj. Na projektu se podílí celkem pět
obcí a jedno občanské sdružení EKO – Centrum. Za ČR jsou
to obec Bohuslavice nad Vláří, která je hlavním příhraničním
partnerem a obec Vlachovice.
Fyzická realizace projektu bude ukončena k 31. 8. 2013 a celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 1 047 920 €, rozpočet
Bohuslavic je stanoven na 189 760 €. Z hlediska harmonogramu aktivit projektu je pro nás přelomový rok 2012. V
tomto roce budeme dále pokračovat v monitoringu krajiny,
v čištění území a ve vytváření naučné trasy. Aby tyto aktivity
mohly být úspěšně realizovány, zahrnuje rozpočet obce nákup
víceúčelového vozidla. V únoru tohoto roku bylo vyhlášeno
výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Dodávka
– Víceúčelové užitkové vozidlo vhodné pro práci v terénu a
příslušenství k tomuto vozidlu“. Technické parametry vozidla
musely odpovídat účelu, ke kterému má být vozidlo využíváno.
O výsledcích výběrového řízení rozhodla především cena. Jako
nejlepší nabídka byla vyhodnocena dodávka víceúčelového
vozidla Polaris Ranger XP 800 EFI v celkové hodnotě 582.000,Kč (s DPH). Cena zahrnuje dodávku samotného vozidla, plně
vybavenou kabinu pro práci za nepříznivých podmínek, radlici, naviják, vozík pro přepravu štěpky a materiálu a stopovač
na úpravu běžkařských tratí. Obec se na nákupu vozidla podílí
10%, tzn., že vlastní náklady obce na vozidlo činí 58.200,- Kč.
Kácení Máje,
které se koná v sobotu 2. 6. 2012 od 14 hodin
hraje dechová hudba
MILOČANKA
ZUMBA nás baví!
Zumba je taneční, veselý a zábavný fitness program, který vznikl
úplnou náhodou v 90. letech minulého století. Zakladatelem je
úžasný kolumbijský fitness trenér Alberto “Beto“ Perez, který si
jednou na svou hodinu aerobiku zapomněl přinést nosič s hudbou. Použil tak hudbu, kterou rád poslouchal při cestách autem
a improvizoval. Účastníci lekce byli novou strukturou hodiny
nadšení a tak vznikl dnes celosvětový fenomén jménem ZUMBA
FITNESS.
Od února 2011 zumbujeme pravidelně každý pátek v 17:30 i v
Bohuslavicích nad Vláří. Sešla se skupina žen a dívek, kterou
právě tento způsob pohybové aktivity oslovil. V průběhu roku,
kterým nás provázela právě zumba, jsme na hodinách vytvořily
dobrou partu a příjemnou atmosféru, postupně jsme zlepšovaly
svou kondici a naučily se spoustu nových tanečních kroků.
Praktickou ukázkou cvičení v rytmu latinskoamerických tanců
bylo vystoupení na IV. reprezentačním plese ČČK, které moje
šikovné a odvážné cvičenky zvládly s přehledem a noblesou. Za
tento výkon jim patří ještě jednou mé velké poděkování.
Každý týden odcházíme z hodiny příjemně unavené, ale s
úsměvem na rtech, protože jsme pro sebe něco pozitivního
udělaly. Připojte se k nám i Vy, začít můžete kdykoli! Těším se
na Vás.
Marie Urbaníková, zumba fitness instructor
V tomto roce budou také instalovány oddychové zóny podél
naučné trasy a informační tabule. Tyto tabule budou informovat o místních biotopech a způsobu jejich ochrany s ohledem na přírodní dědictví zdejší krajiny. Veškeré aktuální informace naleznete na internetových stránkách sdružení www.
enviroaktiv.sk nebo na facebooku EKO-Centrum, o.z.
Ing. Radka Münsterová, koordinátorka projektu
OBECNÍ NOVINY obce Bohuslavice nad Vláří I./2012
Vydává OÚ Bohuslavice nad Vláří pro občany obce zdarma v nákladu 150 ks. Kontakt: Obec, Bohuslavice nad Vláří 62, 763 21 Slavičín, Tel.: (+420) 577 34 10 23, http://www.bohuslavicenadvlari.cz, mail: [email protected] Příjem článků, reklamy a inzerce do
dalšího vydání. Uveřejnění článků podléhá časovému pořadí dodání a rozhodnutí redakce.
Redakce, grafická úprava pro OÚ: Mgr. Táňa Urbaníková. Změna všech textů vyhrazena. © 2012 Zpracováno v Adobe InDesign 5.0 CE
Obecní noviny obce Bohuslavice nad Vláří
8
Download

Obecní noviny I/2012 - Obec Bohuslavice nad Vláří