2 -drátový systém videovrátných
DPC-D244-K
Uživatelský manuál
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
1.Části a funkce
Objektiv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
Dotyková
klávesnice
176 mm
Repro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
23 mm
Jmenovka
Tlačítko zvonku
Mikrofon
Dešťový kryt
90 mm
2.Popis konektorů
1 2 3 4
DIP
ON
1 2 3
Ovládání zámku
DIP definice adresy
MIC zesílení
SPK hlasitost
Systémové rozhraní
-1-
••
••
••
••
Přepínač ovládání zámku: popis v kapitole č.5
DIP definice adresy: definice ID adresy, maximálně 4 dveřní stanice v systému
MIC: nastavení zesílení mikrofonu
SPK: hlasitost reproduktoru
••
••
••
••
••
Systémové rozhraní: k připojení sběrnice a dalších přívodů
BUS: připojení ke sběrnici D2
PL: externí napájení ovládání zámku, + pól
S1+, S2+: ovládání zámků, + póly
S-: ovládání zámků, - pól, pokud použijete externí napájecí zdroj zámku, S kontakt nezapojen
4.Montáž
1
2
adjust camera angle
Vyvrtejte otvory pro šrouby s hmoždinkami
a přišroubujte dešťový kryt.
Připojte kabel sběrnice a nastavte
směr snímání kamery.
3
4
Připevněte panel do krytu.
Zajistěte panel v krytu.
-2-
Změna jmenovky
Sejměte plastovou krytku a pod ní instalujte papírový popisek se jménem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
Nastavení úhlu snímání kamery
Pinzetou nebo šroubovákem změňte úhel záběru.
-3-
5.Zapojení v systému
Základní zapojení
monitor
DPS
PS4
L1 L2 PL S1+ S2+ S-
+
AC~
Zapojení ovládání zámku
Zámek ovládaný a napájený systémem
Poznámka:
1.• Předpokládá se použití zámku, který se ovládá připojeným napětím
2.• Maximální napětí 12V, zátěž 250mA
3.• Ovládání zámku není limitováno odchodovým tlačítkem
4.• „Unlock Mode“ výběr typu zámku nastavte na hodnotu „0“ (továrně nastaveno)
1 2 3
1 2 3
zapojení jednoho zámku
zapojení dvou zámků
přepínač v pozici 2-3
BUS
PL
S1
+
S2
+
přepínač v pozici 2-3
BUS
S-
*EB
PL
S1+
S2+
S-
2
2
* EB
zámek
zámek
*EB
1
1
-4-
Zapojení elektromagnetického zámku
Zámek ovládaný a napájený systémem
Poznámka:
1.• Předpokládá se použití elektromagnetického zámku, který se ovládá odpojením napětí
2.• Maximální napětí 12V, zátěž 250mA
3.• Ovládání zámku není limitováno odchodovým tlačítkem
4.• „Unlock Mode“ výběr typu zámku nastavte na hodnotu „1“
1 2 3
1 2 3
zapojení jednoho zámku
přepínač v pozici 1-2
BUS
PL
S1
+
zapojení dvou zámků
přepínač v pozici 1-2
S2
+
BUS
PL
S1+
S2+
S-
S-
*EB
2
2
zámek
* EB
trvale spojeno
zámek
*EB
1
1
zámek
Zámek napájený externím napájecím zdrojem
Poznámka:
1.• Nutné použít externí zdroj
2.• Zatížitelnost vnitřního kontaktu v systému je 24V/3 A
3.• Přepínač typu zámku vyjměte
4.• „Unlock Mode“ výběr typu zámku nastavte podle typu ovládání:
•• Ovládání sepnutím, mód=0 (továrně nastaveno)
•• Ovládání rozepnutím, mód=1
-5-
zapojení jednoho zámku
zapojení dvou zámků
vyjměte propojku
BUS
S1
+
PL
S2
+
vyjměte propojku
S-
BUS
napájecí
zdroj
PL
S1
+
S2
+
S-
napájecí
z zdroj
zámek
zámek
Nastavení parametru typu použitého zámku (v zámku)
Outdoor Tone
-- 01
Intercom Tone
-- 05
Monitor Time
-- 1min
Password: 0
Advanced Set...
Auto Record
--
***
OFF
Exit
1.Menu
ikona pro
vstup do nastavení.
2.Vyberte „Rozšířená
nastavení“ pak zadejte
heslo.
3.Tovární heslo je 2008.
Hardware ver
0302
Slave Addr Set
-- 0
Software ver
0168
Guard Unit Set
-- 0
Unlock Time
1
Voltage
22.4V
Date/Time Set...
Unlock Mode
0
Manufacture
00.0T
Other Settings...
Exit
6.Vyberte mód 0 nebo 1
Restore to default
Information...
Exit
Exit
5. Stiskněte tlačítko
odemknutí a držte 2s
Poznámky:
1.Systém musí být správně oživený a zapojený
2.Změna parametru je ukládána okamžitě bez nutnosti potvrzení
-6-
4.Vyberte položku „Information“
Zapojení s více dveřními stanicemi
monitors
DBC4
BUS
DPS
PS5
A B C D
85~260V/AC
4# kamera
3# kamera
ID=11
L1 L2 PL S1+ S2+ S-
2# kamera
ID=01
ON
ON
1 2 3 4
1 2 3 4
L1 L2 PL S1+ S2+ S-
1# kamera
ID=00
ID=10
ON
ON
1 2 3 4
L1 L2 PL S1+ S2+ S-
1 2 3 4
L1 L2 PL S1+ S2+ S-
-7-
Zapojení s více monitory
ON
monitor
1 2 3 4 56
Code=15, DIP-6=on
ON
monitor
1 2 3 4 5 6
Code=14, DIP-6=off
ON
monitor
1 2 3 4 5 6
Code=0, DIP-6=off
PS5
DPS
85~260V/AC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ID=00
ON
1 2 3 4
-8-
6.Nastavení přepínačů DIP
zapnuto(1)
vypnuto(0)
=
=
DIP přepínače dveřní stanice
Pozice na DIP
Nastavení
ON
Popis
ID = 0(00), nastavení pro první dveřní stanici (tovární hodnota)
1 2 34
ON
Bit1, Bit2
(pro nastavení ID)
ID = 1(10), nastavení pro druhou dveřní stanici
1 2 34
ON
ID = 2(01), nastavení pro třetí dveřní stanici
1 2 34
ON
1 2 34
ON
Bit3
ID = 3(11), nastavení pro čtvrtou dveřní stanici
Aktivuje externí výstup, průchozí pro signály dalšího
terminálu.
1 2 3 4
ON
1 2 3 4
Neaktivní
-9-
7. Nastavení funkcí
V této kapitole jsou popsány funkce dveřní stanice, ovládací kódy popisuje následují tabulka.
Pro ovládání vložte servisní kód a potom kód odpovídající funkce.
Tlačítkem „hvězdička“ ukončíte mód nastavení, tlačítkem „křížek“ potvrzujete volby.
Pořadí
1
2
3
4
Položka
Vymaže nastavení
Nastavení servisního
kódu
Nastavení
podsvícení
Doba pro odemknutí
5
Mód ovládání kontaktů
zámku
6
Servisní tón
7
Kód pro výmaz
8
Funkce hvězdičky
a křížku
9
Tón při volání
10
11
12
13
14
15
Citlivost
klávesnice
Rezervováno
Kód pro
návštěvy 1
Kód pro
návštěvy 2
Kód pro uživatele
skupina 1 = kód pro
zámek 1
Kód pro uživatele
skupina 2 = kód pro
zámek 2
Tovární hdnota
Rozsah
-
1,2,3,4
1~ 12 číslic
platné číslice:0 ~9
10-99 sekund,
trvale (00s)
01 -99 sekund
0:rozpojeno/
9
1:9 spojeno
s 0:zapnuto/
e 1:vypnuto
k
u 1,2,3,4
n
d 0:Normální/
1: Reverzní
0:zapnuto/
1:vypnuto
Hodnota: 0 ~ 5
Rezervováno
1~ 12 číslic
platné číslice:0 ~9
1~ 12 číslic
platné číslice:0 ~9
1~ 12 číslic
platné číslice:0 ~9
1~ 12 číslic
platné číslice:0 ~9
-10-
1,2,3,4
10
sekund
Kód
00
01
02
1 sekunda
03
otevřeno
04
zapnuto
05
-
06
Normální
07
Zapnuto
08
2
09
Rezervováno
10~17
-
18
-
19
-
20~59
-
60~99
Popis jednotlivých položek:
1) Vymaže nastavení - všechna nastavení budou vymazána do továrních hodnot,
potvrzení o provedeném resetu signalizuje dlouhé pípnutí servisního tónu
2) Nastavení servisního kódu - slouží pro přístup do nastavení dveřní stanice
3) Nastavení podsvícení - definuje dobu podsvícení číselníku, hodnota "00" nastaví
trvalé podsvícení
4) Doba pro odemknutí - definuje dobu pro odemknutí zámku kódem
5) Mód ovládání kontaktů zámku - definuje typ zámku pro otevření dveří, zda je
ovládáný sepnutím nebo rozepnutím konktaktů
6) 6) Servisní tón - při hodnotě 0 potvrzuje klávesnice volby krátkým pípnutím, při
volbě 1 pouze bliknutím
7) Kód pro výmaz - Vymaže všechny kódy a nastaví servisní kód do tovární hodnoty
8) Funkce hvězdičky a křížku - definuje funkci "hvězdičky" pro krok zpět a "křížku"
pro potvrzení volby, a obráceně při hodnotě parametru "1"
10) Citlivost klávesnice - nastavuje citlivost na stisk kláves
12) Kód pro návštěvy 1- pokud zadáte dočasný kód pro návštěvy, po 60 sekundách se
automaticky vymaže, kód nemuže být stejný se servisním kódem
13) Kód pro návštěvy 2- druhý dočasný kód
14) Kód pro uživatele, skupina 1 - kódy pro uživatele domu, až 40 kódů, žádný kód
nemůže být shodný se servisním kódem nebo k´dem pro návštěvy
15) Kód pro uživatele, skupina 2 - kódy pro uživatele domu, až 40 kódů, žádný kód
nemůže být shodný se servisním kódem nebo kódem pro návštěvy
-11-
8.Odemknutí zámku
Při vstupu uživatele prostřednictvím jeho uživatelského kódu (1 až 12 číslic),
červená(skupina jedna) a modrá(skupina 2) LED signalizuje úspěšné zadání kódu a
otevření dveří, kdy zámek bude aktivován po definovanou "dobu pro odemknutí".
Pokud se uživatel při zadání splete, lze se tlačítkem "hvězdička" vrátit na začátek.
Pokud zadá kompletní kód špatně více jak 10x, funkce otevření dveřního zámku se na
60 sekund zablokuje, při blokaci bude hlasitě pípat servisní tón.
Download

XtendLan | Videotablo DPC-D244 - Elektroinstalace Revize Praha