PŘÍKLAD
ZAPOJENÍ
Co budeme potřebovat
hlavní jednotku GSM RELÉ 3 - DIN
(obj.č. GSM-R3-DINB)
box pro GSM RELÉ 3 - DIN včetně jističe a 3f
stykače (obj.č. GSM-R3-BOX-L)
kabeláž (napájecí kabel, ovládací kabel ke
spotřebiči, kabel k HDO)
GSM-R3-BOX-L
Chceme ovládat jeden 3f spotřebič na místě, kde je rozvaděč již plně obsazen nebo je příliš
vzdálen od ovládaných zařízení.
Použijeme hlavní jednotku GSM RELÉ 3 – DIN a boxovou krabici pro tuto jednotku.
Box pro GSM RELÉ 3 - DIN je nabízen ve 3 varintách:
GSM-R3-BOX-S: obsahuje jistič 250 V AC / 6 A, 1x 1f stykač 250 VAC / 25 A
GSM-R3-BOX-M: obsahuje jistič 250 VAC / 6 A, 2x 1f stykač 250 VAC / 25 A
GSM-R3-BOX-L: obsahuje jistič 250 V AC / 6 A, 1x 3f stykač 250 VAC / 25 A
Pokud potřebujeme ovládat jeden 3f spotřebič, zvolíme variantu BOX-L. Například můžeme
ovládat akumulační kamna. Všechny informace můžeme pohodlně sledovat pomocí
SEAConfiguratoru nebo pomocí stavových SMS zpráv.
Parametry
instalace na zeď
pouze pro vnitřní použití
krytí IP40
kouřová otevírací dvířka
rozměry 215 mm x 177 mm x 96 mm
Drátové zapojení GSM-R3-DINB v GSM-R3-BOX-L
GSM-R3-BOX-L
-
Obchodní balení
krabice boxu
1ks 1f jistič 250 VAC / 6 A
1ks 3f stykač 250 VAC / 25 A
kabeláž (neobsahuje napájecí kabel, ovládací
kabel ke spotřebiči, kabel k HDO)
L1
L2
L3
N
1
1 2
1
5
3
7
POZOR! Obchodní balení neobsahuje
GSM-R3-DINB (nutno objednat zvlášť!)
HDO
JISTIČ
STYKAČ
~250V / 6A
ANTÉNA
VÝSTUP
ON
AUTO
O
NAPÁJENÍ
V4
GSM
2
3 4
~250V / 25A
I
Zapojení
V3
VÝSTUPY
A1
L1
1
1 2
NAPÁJENÍ
GSM RELÉ3 - DIN
OFF
ALARM
O
VSTUP
Připojení RELÉ 3 do boxu je znázorněno na
obrázcích. Přivedeme pouze napájecí kabel, kabel
pro ovládání 3f spotřebiče a vodič od spínacího
kontaktu HDO v rozvaděči. K anténnímu konektoru
RELÉ 3 připojíme GSM anténu a podle potřeby
můžeme přivést kabely pro připojení analogových a
digitálních vstupů a výstupu V4.
1 2
A2
2
2
VSTUPY
6
4
GSM
ANALOGOVÉ
VSTUPY
8
V1
V2 4V GND
T5
1 2 3 4 5 6
L1
L2
T6
1 2 3 4
GSM-R3-DINB
L3
PE
N
GSM
ANTÉNA
ROZVADĚČ
HDO
Záruka
L1 L2 L3 N PE
Na zboží se vztahuje 24 měsíční záruka. Prosíme
Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě
reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným
zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad,
dodaného množství nebo dodávky neodpovídající
objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5
pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější
reklamaci nebude brán zřetel.
~230V
L1
L2
L3
N
PE
NAPÁJENÍ
~230V
3f SPOTŘEBIČ
(OVLÁDÁNÝ VÝSTUPEM V3)
Elektrické schéma zapojení GSM-R3-DINB do GSM-R3-BOX-L
Reklamačním místem je hlavní provozovna
3f SPOTŘEBIČ
SEA spol. s r.o.
(OVLÁDÁNÝ VÝSTUPEM V3)
VÝSTUPY
Dolnoměcholupská 21
L
N
102 00 Praha 10, tel. 272700058.
NAPÁJENÍ
~230V
GSM RELÉ3 - DIN
1
Reklamaci
nelze
vyřídit
jako
oprávněnou,
pokud
je
závada
způsobena nadměrným opotřebením,
nedodržením provozních parametrů,
zásahem do zařízení nebo neodbornou
manipulací, nebo vyšší mocí (blesk,
voda).
V3
L1
L2 L3
A1 3f STYKAČ 1
3
5
2
4
6
N
PE
NAPÁJENÍ
1f JISTIČ
2
A2
HDO
L1
L2
!
Upozornění
Všechna
schémata
mají
informativní
charakter a podléhají aktuálním normám.
Vždy dbejte na svoji bezpečnost a
přenechejte zapojení odborníkovi!
GSM-R3-BOX-L (verze 1.01; 2011-08-05)
~230V
L3
N
PE
1/1
Download

GSM-R3-BOX-L_Priklad_zapo... .pdf